Štampanje kontakata, poruke ili ostale stavke programa Outlook

Štampanje kontakata, poruke ili ostale stavke programa Outlook

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Štampanje može da bude i više od Klikni i štampanje radnju. Ali takođe može biti jednostavno. Da li štampate e-poruke, kalendar, liste kontakata ili zadatak, možete da koristite jednu od tri putanja kao početnu tačku u Outlook.

Preko svih Outlook aplikacija, strukturu i oblikovanje opcije štampanja je dosledan. Šta se razlikuje se Opcije stila štampanja. Možete da eksperimentišete da biste pronašli koji stil želite u svim kategorijama.

Štampanje jednog kontakta

 1. Izaberite stavku Ljudi.

  Osobe

 2. U okno fascikle, u okviru Moji kontakti kliknite na fasciklu sa kontaktima u kojoj se nalaze kontakti koje želite da odštampate.

 3. Kliknite dvaput na kontakt da biste ga otvorili.

 4. Izaberite karticu Datoteka.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj.

 6. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Štampaj.

  • Izaberite željene stilove i opcije.

   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. U oknu za pregled prikazuje se pregled stila. Kad budete spremni za štampanje, kliknite na dugme Odštampaj.

   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke stila koje želite, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na Definiši stilove. Kliknite na Odštampaj.

   • Ako želite da navedete pojedinačne stranice ili skupove stranica za štampanje, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja izaberite željene opcije. Kliknite na Štampaj.

Da biste odštampali neki, ali ne sve u svom spisku kontakata, prvo filtriranje kontakata tako da se prikazuju samo kontakte koje želite. Kada se filtriraju kontakte, štampanje koraci su isti kao da štampate sve kontakte izloženih ovde.

 1. Izaberite stavku Ljudi.

  Osobe

 2. U okno fascikle, u okviru Moji kontakti kliknite na fasciklu sa kontaktima u kojoj se nalaze kontakti koje želite da odštampate.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Štampaj.

  • Izaberite željene stilove i opcije.

   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. U oknu za pregled prikazuje se pregled stila. Kad budete spremni za štampanje, kliknite na dugme Odštampaj.

   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke stila koje želite, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na Definiši stilove. Kliknite na Odštampaj.

   • Ako želite da navedete pojedinačne stranice ili skupove stranica za štampanje, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja izaberite željene opcije. Kliknite na Štampaj.

 1. Odaberite stavku za poštu, kalendar, osobe ili kalendarske stavke da biste odštampali.

 2. Odaberite stavke datoteka > Štampanje ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + P ili odaberite stavku Odštampaj Štampanje ikonu programa Outlook na priručnu traku na priručnoj traci.

  Napomene : 

  • U prikaz Backstage otvara koji prikazuje pregled stavke koje ste odabrali da odštampate. Ovaj prikaz pruža pristup opcije štampača i postavke štampanja.

  • Pregled pre štampanja Outlook e-poruke

 3. (Opcionalno) U dijalogu Štampanje promenite opcije po potrebi.

  Outlook štampanje štampača opcije dijaloga

  • Okno za štampač
   ime štampača, štampanje u datoteku ili putem Svojstva, podesite položaju rasporeda i promeni papir/izlazni.

  • Okno za stil štampanja
   za Podešavanje stranice, izaberite stavku različitih fontova, Dubinska analiza nadole određeni papir i oblikovanje svojstva ili dodajte zaglavlje ili podnožje. Definiši stilove, prihvatite podrazumevane opcije prikazane ili uređivanje određeni stil.

   Savet : Možete da vidite slike standardne stilove štampanja dostupna za poštu, kalendar, ljudi i zadataka u sledećem odeljku.

  • Okno za opseg stranica
   Odštampaj sve stranice za izabrani stavke ili da navedete stranice za štampanje

  • Okno " Opcije štampanja "
   štampanje svih priloga.

  • Kopija okno
   podesite broj stranice i broj kopija za štampanje i ukazuju na to da se kopije su da budu Upareno.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

Štampanje jednog kontakta

 1. U kontakte, u Okno za navigaciju, kliknite na fasciklu sa kontaktima koji sadrži kontakte koje želite da odštampate.

 2. Kliknite dvaput na kontakt da biste ga otvorili.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Štampaj.

  • Izaberite željene stilove i opcije.

   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. U oknu za pregled prikazuje se pregled stila. Kad budete spremni za štampanje, kliknite na dugme Odštampaj.

   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke stila koje želite, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na Definiši stilove. Kliknite na Odštampaj.

   • Ako želite da navedete pojedinačne stranice ili skupove stranica za štampanje, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja izaberite željene opcije. Kliknite na Štampaj.

Da biste odštampali neki, ali ne sve u svom spisku kontakata, prvo filtriranje kontakata tako da se prikazuju samo kontakte koje želite. Kada se filtriraju kontakte, štampanje koraci su isti kao da štampate sve kontakte izloženih ovde.

 1. U kontakte, u oknu za navigaciju kliknite na fasciklu sa kontaktima koju želite da odštampate.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Štampaj.

  • Izaberite željene stilove i opcije.

   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. U oknu za pregled prikazuje se pregled stila. Kad budete spremni za štampanje, kliknite na dugme Odštampaj.

   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke stila koje želite, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na Definiši stilove. Kliknite na Odštampaj.

   • Ako želite da navedete pojedinačne stranice ili skupove stranica za štampanje, u okviru Štampač kliknite na Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja izaberite željene opcije. Kliknite na Štampaj.

 1. Izaberite stavku ili fasciklu u programu Outlook koju želite da odštampate.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na Štampaj.

  • Izaberite željene stilove i opcije.

   • U okviru Postavke izaberite željeni stil. Pregled će biti prikazan u oknu za pregled, osim ako ne štampate više stavki. U tom slučaju, program će tražiti da u oknu za pregled kliknete na dugme Pregled. Kad budete spremni da štampate kliknite na dugme Štampaj

   • Da biste promenili font, zaglavlje ili druge postavke željenog stila, u okviru Štampač izaberite stavku Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Stil štampanja, kliknite na dugme Definiši stilove. U dijalogu Definisanje stilova štampanja kliknite na dugme Uredi ili dvaput kliknite na željeni stil. U dijalogu Podešavanje stranice možete da ažurirate font, zaglavlje i druge postavke. U dijalogu Štampanje kliknite na dugme Odštampaj.

   • Ako želite da navedete pojedinačne stranice ili skupove stranica za štampanje, u okviru Štampač izaberite stavku Opcije štampanja i zatim u dijalogu Štampanje, u okviru Opseg štampanja izaberite željene opcije. Kliknite na dugme Odštampaj.

Savet : Da biste videli oblikovanje i opisima rasporeda stranice i opcija za svaki stil, u dijalogu Štampanje , izaberite stavku Podešavanje stranice i Definiši stilove.

Štampanje svih kontakata u adresaru

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U okviru stil štampanja izaberite željeni stil štampanja.

  Ako želite da biste prilagodili stil, kliknite na dugme Definiši stilove.

  Više informacija o stilove štampanja i postavkama potražite u članku Štampanje stavki u programu Outlook.

 1. U meniju Prikaz na Trenutni prikaz, a zatim kliknite na dugme Prilagodi trenutni prikaz.

 2. Izaberite stavku Filter, a zatim koristite opcije da biste prikazali samo one kontakte koje želite da odštampate.

  Da biste saznali više o stilove štampanja i postavke, pogledajte članak Štampanje stavki u programu Outlook

Napomena : Ako koristite 2007 Microsoft Office programski paket servisni paket 2 (SP2), možete da navedete pojedinačne stranice sa spiska kontakata da biste odštampali. U dijalogu Štampanje , u okviru Štampanje, unesite određene stranice koje želite da odštampate u polju Opseg stranica . Kliknuti na dugme Pregled pre štampanja može pomoći da odredite stranice koje želite.

 1. U prikazu pošta, kontakti ili zadaci, u meniju datoteka izaberite stavku Odštampaj.

  Napomena : Otvaranje dijaloga Štampanje iz otvorene stavke da biste odštampali listu. Ovo samo nudi Stil memoranduma koja se štampa jedne stavke, a ne prikaza ili liste.

 2. Da biste odštampali listu, u okviru stil štampanja, postupite na neki od sledećih načina:

  • Poruke, kliknite na Stil tabele.

  • Zadaci, kliknite na Stil tabele.

  • Kontakti, uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste odštampali tabelu sa pojedinačne kontakte u koordinatnoj mreži redova i kolona, kliknite na dugme Stil telefonskog imenika.

   • Kliknite na dugme Stil karticeda biste odštampali informacije o kontaktu na listi za pojedinačne kartice, slično kao u datoteci kartica sa adresama.

 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

Važno : Zbog brojnih štampači dostupni za potrošače vam ne možemo pomoći da rešite probleme sa štampačem. Za informacije o rešavanju problema, pogledajte uputstvo ili Veb lokaciju proizvođača. Takođe možete da postavite pitanja u Microsoft Office zajednica.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×