Štampanje PowerPoint slajdova ili propratnih sadržaja

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Možete da koristite PowerPoint da biste odštampali slajdove (jedan slajd po stranici), štampanje slajdova sa beleške izlagača ili da odštampate prikaz strukture. Takođe možete da odštampate propratne sadržaje prezentacije – sa jednim, 2, 3, 4, 6 ili devet slajdova na stranici. Korisnicima možete koristiti ove propratnog sadržaja da prate dok držite prezentaciju ili da biste ih zadržali za buduću referencu.

Propratni sadržaj sa beleškama

Propratni sadržaj sa tri slajda na stranici sadrži redove koji korisnicima možete da koristite za hvatanje beležaka.

Zelena ideja... Zeleni list

Da biste sačuvali papira i štampača mastila, pre štampanja slajdova ili propratnog sadržaja za celo publici, razmislite o stavljanje prezentaciju na deljenoj lokaciji, umesto toga. Pre nego što prezentacije, recite korisnicima u kojoj se nalazi prezentacija. One koji žele otisaka možete da ih odštampate, a koji ne želite otisaka ne morate da ih odštampate.

Na Računaru, možete da skup veličina slajda, položaja stranice i broja početnog slajda, opcije štampanja i da sačuvate postavke za štampanje.

Pratite ove korake pre nego što dodate sadržaj. Ako promenite slajd veličine ili položaja kada dodate sadržaj, sadržaj može se menjaju.

 1. Ako koristite PowerPoint 2016 ili 2013, na kartici Dizajn , u grupi Prilagođavanje kliknite na Veličina slajda > Prilagođena veličina slajda.

  Ako koristite PowerPoint 2010 ili 2007, na kartici Dizajn , u grupi Podešavanje stranice izaberite stavku Podešavanje stranice.

 2. Na listi Veličina slajdova prilagođena za izaberite veličinu papira koji ćete koristiti.

  Napomena : Da biste odštampali iznad prozirnost, kliknite na dugme iznad.

 3. Ako ste izabrali Prilagođeno u koraku 2, otkucajte ili izaberite željene mere u poljima Širina i Visina .

 4. Da biste podesili položaj stranice za slajdove, u okviru Položaj, u okviru slajdove, izaberite stavku uspravno ili Položeno.

  Napomena : Podrazumevano, PowerPoint rasporede na slajdu se pojavljuju u položenom položaju. Iako možete da koristite samo jedan položaj (položeni ili uspravni) u prezentaciji, možete da povežete dve prezentacije da biste prikazali i uspravni i položeni Slajdovi u izgleda da jednu prezentaciju. Više informacija potražite u članku koristite uspravni i položeni položaj slajda u istoj prezentaciji.

 5. U okviru Numeriši slajdove od unesite broj koji želite da odštampate na prvom slajdu ili propratnog sadržaja, sa numerisanim iza nje narednim slajdovima.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Pratite ove korake da biste postavili opcije štampanja (uključujući broj kopija, štampač, slajdove da biste odštampali broj slajdova po stranici, opcije boje i još mnogo toga), a zatim Štampanje slajdova.

Detaljne informacije o kreiranju i štampanje stranica sa beleškama u programu PowerPoint 2016, 2013 ili 2010, pogledajte članak Kreiranje i štampanje beležaka stranice.

Ako koristite PowerPoint 2016, 2013 ili 2010:

 1. Izaberite stavke Datoteka > Odštampaj.

 2. U okviru Štampanje, u polje kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

 3. U okviru štampačizaberite štampač koji želite da koristite. (Ako želite da štampate u boji, uverite se da biste izabrali štampač u boji.)

 4. U okviru postavke, izaberite slajdove koje želite da odštampate:

  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite stavku Odštampaj sve slajdove.

  • Da biste odštampali slajdove koje ste izabrali, kliknite na strelicu "nazad" i na kartici Početak i u normalnom prikazu, izaberite slajdove sa kartice " Slajdovi " u oknu sa leve strane. Pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izbor, izaberite stavku datoteka > Odštampaj > Odštampaj sve slajdove > Odštampaj izbor.

   Napomena : Da biste dobili u normalnom prikazu, na kartici Prikaz , u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme normalno.

  • Da biste odštampali samo slajd koji se trenutno prikazuje, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Odštampaj Trenutni slajd.

  • Da biste odštampali određene slajdove po broju, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Prilagođeni opseg, a zatim unesite listu pojedinačne slajdove, opsega, ili oba. Koristite zareze za razdvajanje brojeva i bez razmaka; na primer, 1,3,5-12.

 5. Kada proširite listu Slajdovi preko cele stranice , možete da uradite sledeće:

  • U okviru Raspored štampanja, izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice da biste odštampali jedna slajd po stranici. Da biste odštampali slajdove sa beleške izlagača, izaberite stavku Stranice sa napomenama. Da biste odštampali prikaz strukture prezentacije, izaberite stavku obris.

   Napomena : Da biste konfigurisali i štampanje stranica beležaka u programu PowerPoint 2016, 2013 ili 2010, pogledajte članak Kreiranje i štampanje beležaka stranice.

  • Da biste odštampali više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru Propratni sadržaji izaberite željeni broj slajdova po stranici, kao i da li želite da se pojavljuju u vertikalnom ili horizontalnom redosledu.

   Napomena : Ako želite da kreirate složeniji propratni sadržaj od šta možete da kreirate u programu PowerPoint, možete da odštampate vašeg propratnog sadržaja u programu Microsoft Word. Više informacija potražite u članku Uređivanje ili štampanje PowerPoint propratnih sadržaja u programu Word.

  • Da biste odštampali tanku ivicu oko slajdova, izaberite Okvir za slajdove. (Kliknite na dugme ponovo da biste sprečili štampanje ivice).

  • Da biste odštampali slajdove na papiru koji ste izabrali za štampač, izaberite stavku Podesi razmeru prema papiru.

  • Da biste povećali rezoluciju, pomešate prozirnu grafiku i štampanje meke senke u štampanja, izaberite stavku visokog kvaliteta.

   Savet : Kada štampate u visokog kvaliteta, to može da traje duže prezentacije da biste odštampali. Da biste sprečili moguće smanjenje performansi računara, opozovite izbor visokog kvaliteta nakon što završite štampanje.

 6. Kliknite na listu Upareno , a zatim odaberite da li želite da biste odštampali slajdove Upareno ili neupareno.

 7. Kliknite na listu Boja, a zatim izaberite jednu od sledećih stavki:

  • Boja – ova opcija štampa u boji na štampaču u boji.

   Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdova u skali sivih tonova ( skala sivih tonova ispod dodatne informacije potražite), ili možete da uklonite boju pozadine iz prezentacije. Da biste uklonili boju pozadine, na kartici Dizajn , u grupi Pozadina , izaberite stavku Stilovi pozadine, a zatim izaberite stil 1.

  • Skala sivih tonova – ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crno-beloj tehnici. Popune pozadine štampaju kao belo, tako da tekst će biti više čitljiv. (Ponekad Sivi tonovi isto kao čisto crno -belo.)

  •  Čisto crno -belo - ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 8. Da biste uključili ili promenili zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na vezu Uređivanje zaglavlja i podnožja stranice, a zatim izvršite izbor u dijalogu Zaglavlje i podnožje stranice koji se pojavljuje.

 9. Kada završite sa izbore, kliknite na dugme Odštampaj.

Ako koristite PowerPoint 2007:

 1. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaji zatim kliknite na dugme Pregled pre štampanja.

 2. U grupi Podešavanje stranice kliknite na strelicu ispod stavke Odštampaj, a zatim sa liste izaberite opciju rasporeda propratnog sadržaja koji želite.

  Savet : Na propratni sadržaj (3 slajda po stranici) format pruža linije za publiku da hvatate beleške.

 3. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu u okviru Položaj, a zatim kliknite na dugme položeni ili uspravni.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Napomena : Ako želite da odštampate propratne sadržaje u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored dugmeta Odštampaji zatim kliknite na dugme Pregled pre štampanja. U okviru Štampanje, kliknite na dugme Opcije, postavite pokazivač Boja/Sivi tonovi, a zatim izaberite boju.

Ako želite da poništite opcije štampanja i držali ih kao podrazumevane postavke, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavku postavke, kao što je opisano u odeljku Podešavanje opcija štampanja i štampanje slajdova ili propratnih sadržaja u ovom članku.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako koristite PowerPoint 2013 ili 2016, na kartici datoteka izaberite stavku Opcije > Više opcija.

  • Ako koristite PowerPoint 2010, na kartici " datoteka ", u okviru pomoćizaberite stavku Opcije > Više opcija.

  • Ako koristite PowerPoint 2007, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku PowerPoint opcije >Više opcija.

 3. U okviru prilikom štampanja ovog dokumenta, izaberite stavku koristi nedavno korišćene postavke štampanja, a zatim kliknite na dugme u redu.

Na Mac računaru, možete podešavanje veličine slajda, položaja stranice i broja početnog slajda, pregled prezentacije i postavite opcije štampanja.

Pratite ove korake pre nego što dodate sadržaj. Ako promenite slajd veličine ili položaja kada dodate sadržaj, sadržaj će možda biti ponovo skalirane.

 1. Na kartici " Dizajn " izaberite stavku Veličina slajda > Podešavanje stranice.

 2. Na listi Veličina slajdova prilagođena za provera veličine papira koji ćete koristiti.

  Napomena : Da biste odštampali iznad prozirnost, kliknite na dugme iznad.

 3. Ako izaberete prilagođene u koraku 2, otkucajte ili izaberite željene mere u poljima Širina i Visina .

 4. Da biste podesili položaj stranice za slajdove, u dijalogu Podešavanje stranice , u okviru Položaj, izaberite stavku uspravno ili Položeno.

  Napomena : Sve slajdove u prezentaciji imaju isti položaj. Beleške i propratni sadržaj obrise koji se mogu da imam drugačiju orijentaciju od slajdove u prezentaciji.

 5. Da biste numerisali slajdova:

  1. U dijalogu Podešavanje stranice kliknite na dugme Zaglavlje/podnožje stranice.

  2. Kliknite na dugme broj slajda, a u okviru počinje od unesite broj koji želite da se pojavljuje na prvom slajdu ili propratnog sadržaja. Narednim slajdovima će biti prikazane su po brojevima.

 6. Kliknite na dugme Primeni, a zatim na dugme U redu.

Za više informacija o konfigurisanju veličina slajda i čuvanje izbore za buduće prezentacije, pogledajte članak Promena odnos širina/visina (veličina) slajdova u programu PowerPoint 2016 za Mac.

Prezentacija može da sadrži grafički elementi koji možda neće izgledati isto kada ih odštampate. Stoga, je dobra ideja da biste pregledali slajdove pre štampanja.

Ako koristite PowerPoint 2016 za Mac

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Odštampaj > Prikaži detalje.

 2. Izaberite raspored sa liste raspored . Na primer, izaberite propratni sadržaj (2 slajdova po stranici).

  Pregled rasporeda će se pojaviti na levoj strani dijaloga Štampanje , možete da koristite na napred i nazad kontrole da biste se kretali kroz pregledu stranice.

Ako koristite PowerPoint 2011 za Mac

Da biste brzo pregledali sličice svake stranice:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži brzi pregled .

  Ako ne vidite u polju za potvrdu Prikaži brzi pregled , kliknite na strelicu Dijalog "Štampanje" Razvij strelica za razvijanje dijaloga Štampanje .

 3. Koristite strelice u okviru okna za pregled da biste pregledali slajdove u prezentaciji.

Da biste pregledali stranice preko celog ekrana:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 2. U dijalogu Štampanje , kliknite na dugme Pregled.

Pratite ove korake da biste postavili opcije štampanja (uključujući broj kopija, štampač, slajdove da biste odštampali broj slajdova po stranici, opcije boje i još mnogo toga), a zatim Štampanje slajdova.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Ako koristite PowerPoint za Mac 2016, kliknite na dugme Odštampaj > Prikaži detalje.

 3. U okviru štampač izaberite štampač koji želite da koristite. (Ako želite da štampate u boji, uverite se da biste izabrali štampač u boji.)

 4. U polje kopije unesite broj kopija koje želite da odštampate.

 5. Pored slajdove, izaberite slajdove koje želite da odštampate:

  • Da biste odštampali sve slajdove, izaberite stavku sve.

  • Da biste odštampali niz slajdova, kliknite na dugme od , a zatim unesite brojeve slajdova u polja od i do .

  • Da biste odštampali slajdove koje ste izabrali, kliknite na dugme Otkažii na kartici Prikaz , u normalnom prikazu izaberite slajdove iz levog okna. Pritisnite i držite komanda ključnih KOMANDA dok birate slajdove koje želite da odštampate. Kada završite sa izbor, izaberite stavku datoteka > Štampanje > izabrane slajdove.

  • Da biste odštampali određene slajdove po broju, kliknite na dugme Odštampaj sve slajdove > Prilagođeni opseg, a zatim unesite listu pojedinačne slajdove tako što ćete broj, opsega, ili oba. Koristite zareze za razdvajanje brojeva i bez razmaka; na primer, 1,3,5-12.

 6. Ako koristite PowerPoint 2016 za Mac, na listi raspored izaberite stavku iz sledećih opcija. Ako koristite PowerPoint 2011 za Mac, napravite izbore u okviru iskačuće Odštampaj .

  • Da biste odštampali jedna slajd preko cele stranice, izaberite stavku Slajdovi.

  • Da biste odštampali više slajdova po stranici u formatu propratnog sadržaja, u okviru propratni sadržaj, izaberite željeni broj slajdova po stranici.

  • Da biste odštampali prezentaciju beleške izlagača, izaberite stavku beleške.

  • Da biste odštampali prikaz strukture prezentacije, izaberite stavku obris.

 7. Da biste promenili položaj, kliknite na ikonu uspravno ili položeno.

 8. U okviru izlaz, izaberite stavku iz sledećih opcija.

  Napomena : U programu PowerPoint 2011, možda ćete morati da kliknete na strelicu Dijalog "Štampanje" Razvij strelica za razvijanje dijaloga Štampanje .

  • Boja – ova opcija štampa u boji na štampaču u boji. Da biste sprečili štampanje pozadine u boji, možete da štampate slajdova u skali sivih tonova ( skala sivih tonova ispod dodatne informacije potražite), ili možete da uklonite boju pozadine iz prezentacije. Da biste uklonili boju pozadine, na kartici Dizajn izaberite stavku Oblikuj pozadinu, a zatim izaberite Skrivanje grafike pozadine.

  • Skala sivih tonova – ova opcija štampa slike koje sadrže nijanse sivih tonova između crno-beloj tehnici. Popune pozadine štampaju kao belo, tako da tekst će biti više čitljiv. (Ponekad Sivi tonovi isto kao čisto crno -belo.) Pogledajte tabelu ispod detaljan opis opcija skala sivih tonova.

  • Čisto crno -belo - ova opcija štampa propratni sadržaj bez sivih popuna.

 9. Da biste uključili ili promena zaglavlja i podnožja stranice, kliknite na zaglavlje / podnožje dugme, a zatim napravite izbor. Slajdovi mogu da sadrže samo podnožja. Beleške i propratni sadržaj može da ima zaglavlja i podnožja. Kliknite na dugme Primeni na sve da biste sačuvali promene.

 10. Kada završite sa izbore, kliknite na dugme Odštampaj.

Objekat

Prikazuje u skali sivih tonova kao

Prikazuje u visoki kontrast crno-beli kao

Tekst

Crno

Crno

Senke u tekstu

Skriveno

Skriveno

Reljefni tekst

Skriveno

Skriveno

Popune

Skala sivih tonova

Belo

Okviri

Crno

Crno

Šare popune

Skala sivih tonova

Belo

Linije

Crno

Crno

Senke objekata

Skala sivih tonova

Crno

Rasterske slike

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Pozadine slajdova

Belo

Belo

Grafikoni

Skala sivih tonova

Skala sivih tonova

Štampanje PDF prezentacije

Važno : PDF prikazivač je potreban za štampanje u programu PowerPoint Online. Ako već nemate, možete da ga preuzmete sa Veba. Evo liste (besplatno) podržani PDF čitači.

 1. Na kartici datoteka kliknite na dugme Odštampaj > Odštampaj u PDF Formatu.

 2. Da biste videli prezentaciju nakon konvertovanja u PDF, izaberite stavku Kliknite ovde da biste prikazali PDF verziju dokumenta.

 3. Koristite opcije štampača i postavke da biste odabrali željene opcije rasporeda za štampanje, a zatim da odštampate prezentaciju.

  Napomena : PDF datoteka se otvara u novom prozoru. Možete da je zatvorite kada završite štampanja.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×