Štampanje

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Važno : Informacije o rešavanju problema sa štampačem ili o upravljačkim programima potražite:

Koji Microsoft Office 2007 program koristite?

Excel

InfoPath

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, koji ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampača ili identifikuje koji port koji je povezan sa štampačem.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije koje možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pronalaženje štampača      Odaberite ovo dugme da biste pronašli štampač koji imate pristup.

 • Odštampaj u datoteku      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali datoteku od dokumenta umesto da je direktno usmeravate na štampač. Datoteka se čuva sa oblikovanjem za štampanje, uključujući izbor fonta i određene boje, u datoteci koja može da se odštampa na drugom štampaču.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Uparite      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite za štampanje se čuvati u redosledu koji ste kreirali u dokumentu prilikom štampanja. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Izbor      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo ono što ste izabrali.

 • Aktivni radni listovi      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo aktivnih radnih listova.

 • Cela radna sveska      Odaberite ovu opciju da biste odštampali celu radnu svesku, uključujući sve radne listove u radnoj svesci.

 • Tabela      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo tabelu u radnom listu.

 • Zanemari oblasti štampanja      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste zanemarili sve oblasti štampanja koje ste možda naveli.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Stranica      Odaberite ovu opciju i dodajte brojeve stranica ili stranica opsega u polju.

 • Pregled      Odaberite ovo dugme da biste pregledali radnog lista pre štampanja i da biste izabrali druge opcije štampanja, kao što su Podešavanje stranice.

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

InfoPath

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, koji ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampača ili identifikuje koji port štampača je povezan sa.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije koje možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pronalaženje štampača      Odaberite ovo dugme da biste pronašli štampač koji imate pristup.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Uparite      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite za štampanje se čuvati u redosledu koji ste kreirali u dokumentu prilikom štampanja. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Stranice      Odaberite ovu opciju i dodajte brojeve stranica ili stranica opsega u polju.

 • Pregled      Odaberite ovo dugme da biste pregledali radnog lista pre štampanja i da biste izabrali druge opcije štampanja, kao što su Podešavanje stranice.

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

Outlook

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, koji ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampač ili identifikuje koji port štampača je povezan sa.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije koje možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Odštampaj u datoteku      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali datoteku od dokumenta umesto da je direktno usmeravate na štampač. Datoteka se čuva sa oblikovanjem za štampanje, uključujući izbor fonta i određene boje, u datoteci koja može da se odštampa na drugom štampaču.

 • Broj stranica      Na ovoj listi, odaberite željeni broj stranica koje želite da odštampate.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Uparite      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite za štampanje se čuvati u redosledu koji ste kreirali u dokumentu prilikom štampanja. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Štampaj priložene datoteke. Prilozi štampa na podrazumevanom štampaču.      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali datoteke koje su priložene u Outlook stavke.

 • Stil tabele      Na listi stil štampanja , odaberite stil koji želite da u Outlook stavku odštampaju u.

 • Stil memoranduma      Na listi stil štampanja , odaberite stil koji želite da u Outlook stavku odštampaju u.

 • Podešavanje stranice      Odaberite ovo dugme da biste podesili druge opcije papira i štampača.

 • Definiši stilove      Odaberite ovu opciju da biste definisali stilove korišćene prilikom štampanja stavke iz Outlook .

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

PowerPoint

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, koji ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampača ili o portu štampač je povezan sa.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije koje možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pronalaženje štampača      Odaberite ovo dugme da biste pronašli štampač koji imate pristup.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Uparite      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite za štampanje se čuvati u redosledu koji ste kreirali u dokumentu prilikom štampanja. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Slajdovi      Na ovoj listi, odaberite željeni broj slajdova koji će se pojaviti na jednoj odštampanoj stranici.

 • Redosled      Odaberite opciju Horizontalno ili Vertikalno za organizovanje slajdova na stranici u štampaču.

 • Podesi razmeru da bi se uklopilo na papir      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali slajdove na papiru izabranom za štampač.

 • Uokviri slajdove      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali tanku ivicu oko slajdova.

 • Odštampaj komentare i naznake perom      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste odštampali komentare i naznake perom.

 • Štampanje skrivenih slajdova      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste obuhvatili sve slajdove koje ste sakrili za štampanje.

 • Visok stepen kvaliteta      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da odštampate senke u tekstu ili slikama.

 • Boja/Sivi tonovi      Na ovoj listi, odaberite da li želite da odštampate u skali sivih tonova, boje ili čisto crno-beloj tehnici.

 • Odštampaj      Na ovoj listi, izaberite elemente koje želite da odštampate.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Prilagođena projekcija      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo određene prilagođene projekcije – grupisanja slajdova iz u okviru glavne.

 • Slajdovi      Odaberite ovu opciju i dodajte brojeve stranica ili stranica opsega u polju.

 • Trenutni slajd      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo slajd koji je trenutno izabrana.

 • Izbor      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo izabrane slajdove.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Pregled      Odaberite ovo dugme da biste pregledali slajdove pre štampanja i izaberite druge opcije štampanja, kao što su Podešavanje stranice.

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

Publisher

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

Kartica „Postavke publikacije i papira“

 • Ime štampača      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Odštampaj u datoteku      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali datoteku od dokumenta umesto da je direktno usmeravate na štampač. Datoteka se čuva sa oblikovanjem za štampanje, uključujući izbor fonta i određene boje, u datoteci koja može da se odštampa na drugom štampaču.

 • Opcije štampanja      Odaberite opciju o tome kako da odštampate datoteku.

 • Prikaži papir nakon štampanja      U odeljku PregledOdaberite ovu opciju da biste videli sličicu datoteke.

 • Prikazivanje kako da umetnete papira      U odeljku PregledOdaberite ovu opciju da biste videli kako da umetnete papir da biste koristili dvostrano štampanje.

 • Broj kopija      U okviru kopije, odaberite broj kopija koje želite da odštampate.

 • Upari      U okviru Kopije potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da materijal za štampanje zadrži redosled koji ste kreirali u dokumentu kada je odštampan. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Opcije štampanja strane 2      Odaberite ovu opciju za način na koji želite da odštampate na dvostranih otisak.

 • Sve stranice      U okviru opseg stranica, Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Trenutne stranice      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo stranice koje su trenutno izabrane u okviru opseg stranica.

 • Stranica      U okviru opseg stranica, Odaberite ovu opciju i Dodavanje brojeva stranica ili stranica opsega u polju.

 • Veličina      U okviru papira, odaberite veličinu papira koji želite da koristite.

 • Izvor      U okviru papira, odaberite izvor papira koji želite da koristite.

 • Položaj      Odaberite opciju za način na koji želite da odštampate datoteku.

 • Pregled pre štampanja      Odaberite ovo dugme da biste videli pregled datoteke.

 • Štampanje      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Detalji o štampaču

 • Ime štampača      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i koji želite da biste videli detalje. Detalji se pojavljuju u okviru Status, tip, gde, komentar, funkcijei oblast za štampu.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pronalaženje štampača      Odaberite ovo dugme da biste pronašli štampač koji imate pristup.

 • Napredno podešavanje štampača      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite postavke za razdvajanja, Podešavanje stranice, grafike, fontove i da biste podesili prilikom štampanja dvostranih.

 • Pregled pre štampanja      Odaberite ovo dugme da biste videli pregled datoteke.

 • Štampanje      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

Visio

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, koji ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampača ili identifikuje koji port štampača je povezan sa.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije koje možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pozadina      Ovaj potvrdite izbor da ne štampaju pozadinu koje ćete možda na Visio stranice.

 • Crna umesto boje      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste štampali crno-belo.

 • Odštampaj u datoteku      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali datoteku od dokumenta umesto da je direktno usmeravate na štampač. Datoteka se čuva sa oblikovanjem za štampanje, uključujući izbor fonta i određene boje, u datoteci koja može da se odštampa na drugom štampaču.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Trenutne stranice      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo trenutne stranice.

 • Stranica      Odaberite ovu opciju i dodajte brojeve stranica ili stranica opsega u polju.

 • Izbor      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo oblike koji su trenutno izabrani.

 • Trenutni prikaz      Odaberite ovu opciju da biste odštampali samo trenutni prikaz.

 • Podesi veličinu da bi se uklopilo na jedan list      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da odštampate datoteku na jednoj stranici.

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

Word

Slede dugmad i druge opcije koje se nalaze u dijalogu Štampanje:

 • Ime      Na listi odaberite štampač koji ste instalirali i želite da koristite.

 • Status      Za izabrani štampač, daje status štampača, kao što su u stanju mirovanja, zauzet, ili broj datoteka u redu da biste odštampali pre štampanja.

 • Tip      Daje tip štampača, kao što su laserski, ste izabrali za izabranog štampača.

 • Gde      Za izabrani štampač, daje lokaciju štampača ili identifikuje koji port štampača je povezan sa.

 • Komentar      Za izabrani štampač, pruža dodatne informacije možda treba da znate o štampaču.

 • Svojstva      Odaberite ovo dugme kada želite da promenite svojstva, kao što su tip papira za štampač koji koristite.

 • Pronalaženje štampača      Odaberite ovo dugme da biste pronašli štampač koji imate pristup.

 • Odštampaj u datoteku      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste kreirali datoteku od dokumenta umesto da je direktno usmeravate na štampač. Datoteka se čuva sa oblikovanjem za štampanje, uključujući izbor fonta i određene boje, u datoteci koja može da se odštampa na drugom štampaču.

 • Broj kopija      Na ovoj listi, odaberite željeni broj kopija koje želite da odštampate.

 • Uparite      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite za štampanje se čuvati u redosledu koji ste kreirali u dokumentu prilikom štampanja. Ovo polje za potvrdu je dostupno ako štampate više kopija.

 • Stranica po listu      Na ovoj listi, odaberite željeni broj stranica koje će se pojaviti na jednu štampanu stranicu.

 • Podešavanje razmere za veličine papira     Na ovoj listi, odaberite veličinu papira koji želite da odštampate na dokument.

 • Sve      Odaberite ovu opciju ako želite da štampate sve stranice u datoteci.

 • Trenutne stranice     Odaberite ovu opciju ako želite samo da biste odštampali stranicu koju kursor trenutno nalazi.

 • Stranica      Odaberite ovu opciju i dodajte brojeve stranica ili stranica opsega u polju.

 • Odštampaj      Na ovoj listi, izaberite elemente koje želite da odštampate.

 • Štampanje      Na ovoj listi, odaberite da li želite da odštampate sve stranice, neparne stranice ili parne stranice.

 • Opcije      Odaberite ovo dugme da biste otišli na više opcija štampanja u kategoriji " Prikaz " u dijalogu Opcije programa Word .

 • OK      Odaberite ovo dugme da biste poslali dokument na štampanje.

 • Otkazivanje      Odaberite ovo dugme da biste se vratili u dokument bez štampanja.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×