Štampanje

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Glavni korišćenje programa Publisher 2010 je da biste dobili visokog kvaliteta štampanja publikacije. Ovo možete odštampati na stonom štampaču ili šalje fotokopirnici ili komercijalne štamparije. Informacije će vam pomoći da birate između ove opcije potražite u odeljku Štampanje: izbor između radne površine, štampača, fotokopirnice ili komercijalne štamparije.

Napomena : Prozor pregleda može biti prikazan u crnoj i beloj boji čak i ako publikacije uključuju boju, ako izabrani štampač ne podržava štampanje u boji ili izabrani štampač podržava boju a vi ste izabrali postavku „Složena skala sivih tonova“.

U ovom članku

Gde se nalazi komanda "Štampanje"?

Štampanje postavke i pregleda pre štampanja

Štampanje publikacije

Gde se nalazi komanda za štampanje?

Komande "Odštampaj" je sada u prikazu "Backstage". Da biste se u prikazu "Backstage", kliknite na dugme datoteka u gornjem levom uglu programa Publisher Dugme "datoteka" . Pored štampanje, prikazu "Backstage" sadrži komande za čuvanje, otvaranje, i zatvaranja datoteke, kao i informacije o trenutne publikacije i deljenje publikacije i opcije programa Publisher. Detaljnije informacije potražite u odeljku Prvi koraci - šta je novo u programu Publisher 2010 i Šta se dogodilo sa menijem "datoteka"? članaka.

Vrh stranice

Postavke štampanja i pregled pre štampanja

Novi prikaz Backstage za štampanje izgleda ovako: Pregled postavki štampanja programa Publisher

Sa leve strane su postavke štampanja i na desnoj strani okna za pregled. Postavke sa leve strane će uticati na odštampanoj publikaciji, dok postavke na desnoj strani samo utiče na prikaz publikacije.

Napomena : Neke od ovih kontrola zavise od drugih postavki, na primer kontrola boje će biti dostupna jedino ako vaš štampač može da štampa u boji, a klizač za prozirnost prednjeg plana/pozadine biće dostupan samo ako odaberete obostrano štampanje.

Postavke štampanja vam omogućavaju da konfigurišete:

Postavke štampanja u programu Publisher 2010

1. Štampanje:     Unesite broj kopija zadatka štampanja koji želite da odštampate i kliknite na dugmeOdštampaj da biste zadatak poslali na štampač.

2. Štampač:     Pored izbora sa liste dostupnih štampača, takođe možete dodati novi štampač, pristupiti naprednim izlaznim postavkama i odštampati datoteku.

3. Postavke:     Odeljak sa postavkama pruža vam mogućnost da kontrolišete:

 • Stranice:     Omogućava vam da izaberete određene stranice ili opseg stranica za štampanje.

 • Polaganje štampe:     Ovde možete navesti gde će na listu papira vaša publikacija biti odštampana i kako će stranice publikacije biti raspoređene na listovima papira.

 • Veličina papira:     Izaberite veličinu i stil listova papira koji ćete koristiti za štampanje publikacije.

 • Jednostrano/dvostrano štampanje:     Odaberite da li želite da štampate na jednoj ili obe strane papira, i koju ivicu ćete koristiti u okretanju papira.

 • Boja:     Ako vaš štampač podržava boju, ova kontrola će vam omogućiti da odaberete štampanje u boji ili skali sivih tonova.

 • Sačuvaj postavke uz publikaciju:     Ako potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu sačuvaćete izbore za Postavke uz ovu publikaciju.

Napomena : U programu Office Publisher, veličina stranice upućuje na radnu oblast publikacije. Veličina papira ili lista je veličina papira koji koristite za štampanje. List papira može sadržati više stranica i velike stranice se mogu prostirati preko više listova.

Okno za pregled se menja kako bi odrazilo promene koje su izvršene u postavkama za štampanje. To vam takođe omogućava:

Pregled pre štampanja u programu Publisher 2010

1. Navigaciju lista:     Kretanje kroz listove publikacije.

2. Dugmad „Napred“ i „Nazad“:     Ova dugmad su dostupna prilikom dvostranog štampanja. Kliknite da biste prikazali prednju ili zadnju stranu lista.

3. Klizač „Zumiranje“:     Prevucite klizač ulevo da biste umanjili publikaciju ili ga prevucite udesno da biste uvećali publikaciju.

4. Uklopi na list:     Ako prikazujete nekoliko listova, ovo dugme će zumirati prikaz jednog lista.

5. Prikaži više listova:     Ako će publikacija biti odštampana na više listova papira, možete koristiti ovo dugme da biste pregledali više listova odjednom.

6. Prikaži/sakrij brojeve stranica:     Ovaj klizač će vam pokazati redosled stranica onako kako su postavljene na listovima papira. Ovo je posebno korisno kada štampate publikaciju sa više stranica na listu, kao što je čestitka.

7. Prikaži/Sakrij lenjire:    prikazuje ili skriva lenjire za visinu i širinu trenutno izabrana lista papira. Ako promenite veličinu papira u postavkama, na lenjiru će promeniti u skladu sa tim.

8. prozirne prikaz klizača:    ako štampate sa obe strane lista, ovaj klizač će vam omogućiti da do druge strane lista, kao što su držati odštampane papira osnovnu tabeli. Ovo vam omogućava da biste bili sigurni da vaša publikacija uklapaju ispravno sa obe strane lista papira.

Vrh stranice

Štampanje publikacije

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Štampanje postavite broj kopija za štampanje u polju Kopije zadatka štampanja.

 4. U odeljku Štampač se uverite da ste izabrali odgovarajući štampač.

  Prozor pregleda će se prikazati u crnoj i beloj boji, bez obzira na to da li vaše publikacije uključuju boju, osim ako niste izabrali štampač u boji.

 5. U odeljku Postavke:

  1. Uverite se da je izabran ispravan skup stranica ili odeljaka.

  2. Izaberite format za postavljanje stranica na listu.

  3. Postavite veličinu papira.

  4. Podesite jednostrano ili dvostrano štampanje ili oba, a kada štampate dvostrano izaberite da li će se stranica okretati na dužu ili kraću stranu.

  5. Ako vaš štampač može da štampa u boji, odaberite da li će štampati u boji ili u skali sivih tonova.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

Štampanje više kopija publikacije

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Štampanje postavite broj kopija za štampanje u polju Kopije zadatka štampanja.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

Vrh stranice

Štampanje određenih stranica publikacije

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Postavke kliknite u okvir za tekst Stranice.

 4. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte crtice, a zatim otkucajte poslednju stranicu opsega koji želite da odštampate, na primer: 2-4.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

Štampanje pojedinačnih stranica

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Postavke kliknite u okvir za tekst Stranice.

 4. U okviru za tekst otkucajte broj stranice na prvoj stranici koju želite da odštampate, otkucajte zarez, a zatim otkucajte sledeću stranicu koju želite da odštampate. Ponovite za svaki broj stranice koji želite da odštampate, na primer, 2,4,6,8.

 5. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

Vrh stranice

Štampanje više kopija svake stranice

Ako štampate nalepnice ili vizitkarte, podrazumevana opcija će biti Više kopija po listu, što znači da ćete odštampati više kopija svake stranice publikacije, sa svakim skupom stranica na posebnim listovima papira. Kada odaberete ovu opciju, dugme Opcije rasporeda postaje dostupno omogućavajući vam da podesite vođice margina kako bi povećali ili smanjili broj kopija vaše publikacije koje mogu da se uklope na jedan list papira. Na primer, ako vaša publikacija vizitkarte sadrži dve stranice – svaka stranica sadrži različitu vizitkartu – a vi izaberete opciju Više kopija po listu i 10 kopija, onda će od ukupno 20 kopija – 10 kopija od svake od dve različite vizitkarte – biće odštampano na dva lista papira, jedan list za svaku stranicu.

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Postavke potvrdite izbor u polju za potvrdu Više kopija po listu, a zatim izaberite broj kopija.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

  Napomene : 

  • Ako ste izabrali ikonu Jedna stranica po listu, publikacija će biti odštampana na sredini lista papira.

  • Ako želite da odštampate jednu stranicu publikacije po listu na određenoj poziciji na listu, izaberite stavku Više kopija po listu, izaberite stavku Opcije rasporeda, a zatim promenite poziciju na listu tako što ćete podesiti opcije reda, opcije kolone i vrednosti horizontalnog i vertikalnog razmaka u okviru Više opcija štampanja. Ova opcija je dostupna za publikacije sa veličinom stranica koje su manje od veličine papira, na primer oglasi, vizitkarte i zahvalnice.

Štampanje više stranica na svakom listu

Kada želite da štampate nalepnice, oznake sa imenom ili vizitkarte, obično je najefikasnije odštampati celu verziju na jednom listu. U programu Publisher to možete uraditi u opciji Više stranica po listu na stranici Štampanje. Kada odaberete ovu opciju, dugme Opcije rasporeda postaje dostupno omogućavajući vam da podesite vođice margina kako bi povećali ili smanjili broj kopija vaše publikacije koje mogu da se uklope na jedan list papira. Na primer, ako imate skup od 10 čestitki sa različitim informacijama na svakoj i izaberete opciju Više stranica po listu i jednu kopiju, onda će svih deset stranica biti odštampano na jednom listu papira.

Napomena : Ova opcija je dostupna samo kada je veličina stranice publikacije manja od stranice na koju je publikacija podešena za štampanje.

 1. Kliknite na dugme Datoteka da biste otvorili prikaz „Backstage“.

 2. Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili stranicu sa postavkama štampanja.

  Možda ćete morati malo da sačekate dok Publisher ne uspostavi vezu sa vašim štampačem.

 3. U odeljku Postavke potvrdite izbor u polju za potvrdu Više stranica po listu, a zatim izaberite broj kopija.

 4. Kliknite na dugme Odštampaj da biste poslali publikaciju na štampač.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×