Šta je novo u programu OneNote 2010

Microsoft OneNote 2010 nudi nekoliko novih funkcija pored unapređenja i poboljšanja funkcija uvedenih u prethodnim verzijama. Ovaj članak rezimira najznačajnije promene kako bi vam pomogao da isplanirate nadogradnju.

U ovom članku

Univerzalni pristup svim informacijama

Unapređeno deljenje i saradnja

Bolji načini za organizovanje i pronalaženje beležaka

Lakše istraživanje i povezano hvatanje beležaka

Poboljšanja uređivanja

Podrška za dodir

Poboljšanja korisničkog interfejsa

Univerzalni pristup svim informacijama

OneNote 2010 vam pruža praktično neometan pristup beleškama i informacijama jer vam omogućava da datotekama pristupate nezavisno od toga gde se nalazite  – na poslu, kod kuće ili na putu.

 • Sinhronizacija sa oblakom (OneDrive)     Beležnice su dostupne sa bilo kog mesta i bilo kog računara. Ovo je samo jedan od načina na koje možete da sinhronizujete beležnice (deljenje datoteka, SharePoint, USB disk jedinice itd.).

 • OneNote Online     Kompletnoj beležnici možete da pristupite iz veb pregledača i da je uredite u njemu, čak i na računarima koji nemaju instaliran OneNote 2010.

 • OneNote Mobile 2010 za Windows Phone 7     Ako imate Windows Phone 7, možete da koristite Microsoft Office Mobile 2010 kako biste radili sa beleškama sa bilo kog mesta – sa posla, od kuće ili na putu. OneNote Mobile 2010 je deo sistema Office Mobile i već ga imate na telefonu u čvorištu Office, tako da ne morate ništa drugo da preuzimate niti instalirate da biste počeli da ga koristite. OneNote Mobile možete da koristite za kreiranje ili ažuriranje beležaka pomoću alatki koje su vam uglavnom poznate iz verzije programa OneNote za računare, kao što je umetanje glasovnih beležaka i slika u beleške, prikazivanje beležaka i pronalaženje određenih stranica u beležnicama, kreiranje lista i otvaranje i uređivanje beležnica uskladištenih na SharePoint 2010 lokaciji. Beleške možete da dodajete i u OneNote beležnicu koja je kreirana za vas i sinhronizovana sa OneDrive. Na taj način, možete da prikazujete i uređujete beleške na telefonu pomoću programa OneNote Mobile, na računaru pomoću programa OneNote 2010 ili pomoću programa OneNote Online na mreži, u veb pregledaču.
  Čvorište OneNote Mobile 2010
  Pročitajte više o programu Office Mobile 2010 za Windows Phone 7.
  Ako imate Windows Phone 7, pronađite pomoć „korak po korak“ pomoću telefona.

Vrh stranice

Unapređeno deljenje i saradnja

OneNote 2010 omogućava većem broju korisnika da istovremeno uređuje beležnice. To je korisno za pojedince koji žele da bez zaključavanja datoteke jednu beležnicu istovremeno koriste na desktop i laptop računaru, ali je još korisnije grupama i timovima koji dele beležnicu radi razmene ideja, planiranja, zapisivanja informacija na sastancima itd. Deljene beležnice su korisne i za porodice koje mogu da ih koriste za planiranje renoviranja kuće, baštovanstvo, recepte, planiranje venčanja i događaja itd.

 • Isticanje nepročitanih beležaka     Nov sadržaj u deljenoj beležnici koji je neko iz grupe ili tima dodao ili promenio od kada ste je poslednji put pogledali automatski će biti istaknut, tako da brzo možete da vidite šta je novo. Pločice, kartice odeljaka i kartice stranica beležnice koje imaju nov sadržaj prikazane su podebljanim slovima, tako da brzo možete da odete na njih.

 • Informacije o autorstvu     Sadržaj deljene beležnice koji niste dodali ili promenili vi, već neko drugi, sada je naznačen malom trakom kodiranom bojom na kojoj se nalaze inicijali autora. Sada lako možete da vidite ko je dodao nove informacije  – i gde.

 • Podrška za kreiranje verzija     Sada možete brzo da prikažete prethodne verzije bilo koje stranice, uključujući ko ju je napisao i kada. Promene u odnosu na prethodne verzije stranice istaknute su automatski.

 • Brža sinhronizacija stranica     Kada više osoba radi na istoj stranici, sinhronizacija te stranice se ubrzava tako da se promene pojavljuju svim autorima u skoro realnom vremenu.

Vrh stranice

Bolji načini za organizovanje i pronalaženje beležaka

Glavna svrha programa OneNote oduvek je bila da olakša beleženje, organizovanje i pronalaženje informacija. OneNote 2010 nudi nekoliko poboljšanja ovih osnovnih funkcija.

 • Poboljšanja kartice odeljka i stranice      OneNote 2010 pojednostavljuje navigaciju po beležnicama sa većim brojem odeljaka i stranica, a i kreiranje novih odeljaka je sada lakše. Dodatna poboljšanja uključuju bolju vizuelizaciju hijerarhije kartica stranice, mogućnost skupljanja grupa podstranica i mogućnost umetanja novih stranica sa bilo kog mesta na karticama stranice.

 • Brza pretraga za laku navigaciju     Nikada nije postojao brži način za dobijanje najčešće korišćenih stranica u beležnici. Rezultati pretraživanja se pojavljuju dok kucate. Pored sadržaja stranice, brza pretraga može da pretražuje na osnovu imena beležnice, oznaka odeljaka i naslova stranica. Autori stranice mogu i da brzo potraže nedavno dodati sadržaj (prethodnog dana, sedmice, meseca itd.) ili da dobiju brzi pregled onoga što je promenjeno određenog dana.

 • Wiki povezivanje     Sada možete brzo da kreirate vezu do bilo koje postojeće stranice u beležnici (ili čak do nove stranice) jednostavnim unosom sintakse Wiki veze  – na primer, [[željeni naslov stranice]]  – ili korišćenjem pretrage novih stranica iz dijaloga Umetanje hiperveze. To vam omogućava da lako kreirate beležnice koje liče na Wiki i koje imaju mnogo unakrsnih veza na stranicama.

 • Brzo arhiviranje     Informacije možete da uvezete u OneNote na mnogo načina, uključujući slanje u OneNote iz programa Microsoft Outlook i Windows Internet Explorer, a bilo koji dokument ili datoteku možete da odštampate direktno u beležnicu pomoću OneNote upravljačkog programa štampača. Novi iskačući prozor brzog arhiviranja u programu OneNote 2010 vam omogućava da brzo odaberete gde u beležnici želite da uvezete nešto. Da bi olakšala naknadne uvoze, funkcija pamti poslednja mesta sa kojih ste uvozili sadržaj. Možete da pretražujete lokacije brzog arhiviranja da biste pronašli određeni odeljak ili stranicu koje želite da premestite na drugu lokaciju.

Vrh stranice

Lakše istraživanje i povezano hvatanje beležaka

OneNote je osmišljen sa ciljem da vam bude nezamenljiv pratilac prilikom istraživanja i prikupljanja informacija iz drugih datoteka ili sa svetske komunikacione mreže (na primer, za radove na temu analize tržišta, školske radove, opcije renoviranja kuće, kupovinu automobila, informacije o hotelima i letovima itd.). To često podrazumeva pregledanje različitih veb stranica i srodnih dokumenata i njihovo komentarisanje. Poboljšali smo broj funkcija u ovoj kategoriji kako bismo unapredili to iskustvo.

 • Usidreni OneNote     Sada možete da premestite prozor programa OneNote sa strane na Windows radnoj površini, gde je usidren pored ostalih prozora (na primer, veb pregledača, drugih Microsoft Office programa itd.). OneNote smanjuje korisnički interfejs i prikazuje vam samo trenutnu stranicu pored drugih prozora.

 • Hvatanje povezanih beležaka     Dok je u usidrenom režimu, OneNote 2010 automatski može da poveže beleške koje hvatate sa onim u šta gledate  – kao što je adresa veb stranice u programu Internet Explorer, lokacija kursora u programu Microsoft Word, određeni slajd prezentacije u programu Microsoft PowerPoint itd. Kada se kasnije vratite u OneNote i zadržite pokazivač miša iznad povezane beleške, videćete pregled sličice prvobitnog dokumenta, na koji možete da kliknete da biste se vratili na ono što ste gledali kada ste zapisali belešku.

 • Automatski prelom teksta     OneNote sada prelama obrise teksta kako bi se automatski uklopili u veličinu prozora kada na stranici postoji samo jedan obris (na primer, kada je prozor programa OneNote usidren kao relativno uzak prozor sa strane radne površine).

 • Otisci zaštićeni IRM-om     U preduzećima i obrazovnim institucijama sada možete bezbednije da distribuirate intelektualnu svojinu i vlasničke materijale kao što su uputstva za proizvode ili beleške sa predavanja. Primaoci zaštićenih beležaka mogu da prikažu takav sadržaj u programu OneNote 2010 i da ga komentarišu unošenjem sopstvenih, ličnih beležaka. Neovlašćeni primaoci neće videti zaštićeni materijal.

 • Upravljački program štampača za 64-bitne operativne sisteme      OneNote 2010 je prva verzija programa OneNote koja nudi osnovni upravljački program štampača „Pošalji u OneNote“ koji potpuno podržava 64-bitne verzije najnovijih operativnih sistema, kao što su Windows Vista i Windows 7.

Vrh stranice

Poboljšanja uređivanja

Poput organizacionih funkcija programa OneNote, njegove mogućnosti uređivanja spadaju u osnovne funkcije. OneNote 2010 i tu nudi nekoliko poboljšanja.

 • Galerija osnovnih stilova      OneNote 2010 dodaje brzu galeriju osnovnih stilova za hvatanje beležaka, kao što su Naslov 1, 2, 3. Iako nisu zamišljeni da prate složenost galerije stilova programa za obradu teksta, ovi osnovni stilovi omogućavaju da brzo i lako primenjujete doslednu strukturu i izgled na tipove beležaka koje često koristite (na primer, beleške sa časa ili sastanka).

 • Poboljšane liste sa znakovima za nabrajanje     Uvlačenje stavki sa znakovima za nabrajanje prvog nivoa na listi predstavlja jednostavnu, ali veoma traženu promenu koja se sada potpuno podudara sa uvlačenjem prethodnog teksta.

 • Matematičke jednačine      OneNote 2010 podržava mogućnost dodavanja jednačina. To je korisno studentima ili bilo kome ko treba da unosi matematičke formule u beleške. Ova funkcija je dodatno poboljšana na tablet računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7, na kojima OneNote, pored otkucanih matematičkih jednačina, može da prepozna i konvertuje i one koje su napisane rukom.

 • Mini-prevodilac     Novi mini-prevodilac u programu OneNote 2010 vam omogućava da postavite pokazivač miša na stranu reč ili frazu i vidite prevod na svom maternjem jeziku u malom prozoru. To je korisno za studente jezika ili bilo koga ko radi u dvojezičnom ili višejezičnom okruženju i treba mu pomoć da razume reč ili frazu (na primer, iz teksta u deljenoj beležnici ili iz isečenog sadržaja sa veba). Mini-prevodilac sadrži dugme Reprodukuj pomoću kojeg možete da čujete izgovor reči ili fraze, kao i dugme Kopiraj pomoću kojeg možete da nalepite prevod na drugo mesto u beležnici. Na računar ne morate da instalirate jezičke pakete, jezičke interfejs pakete niti alatke za proveru da bi ova funkcija radila.

Vrh stranice

Podrška za dodir

Budući da je OneNote već prilično popularan među korisnicima tablet računara, nije iznenadilo što smo mu dodali podršku za operativne sisteme omogućene za dodir kao što je Windows 7.

 • Pomeranje prstom i automatsko prebacivanje     Na kompatibilnim računarima koji rade pod operativnim sistemom Windows 7 možete da koristite prst kako biste se pomerali po bilo kojoj stranici u programu OneNote 2010. U zavisnosti od uređaja za unos, OneNote će se automatski prebacivati između pera, pomeranja i izbora.

 • Zumiranje primicanjem prstiju     Ovo je standardni pokret na uređajima sa višestrukim dodirom, npr. na računarima koji rade pod operativnim sistemom omogućenim za dodir ili višestruki dodir, kao što je Windows 7. Korišćenjem pokreta za umanjivanje primicanjem prstiju možete da uvećate i umanjite stranicu beležnice u programu OneNote kako biste promenili uveličavanje stranice prema svojoj želji.

 • Poboljšane kontrole navigacije     Dodato je nekoliko poboljšanja navigacije za korisnike koji koriste OneNote 2010 na računarima i operativnim sistemima omogućenim za dodir.

Vrh stranice

Poboljšanja korisničkog interfejsa

Poput drugih Microsoft Office 2010 programa, OneNote 2010 ima Fluent™ interfejs, koji se sastoji od potpuno prilagodljivog vizuelnog sistema alatki i komandi.

 • Pristup preko trake     Traka omogućava lak pristup alatkama i komandama u programu OneNote. Ona zamenjuje trake sa alatkama iz starijih verzija Microsoft Office programa. Traka u programu OneNote optimizovana je za ključne funkcije za hvatanje beležaka i olakšava njihovo korišćenje. Traka pruža brži pristup svim komandama u programu OneNote 2010 i omogućava vam da kasnije lakše dodajete i prilagođavate sadržaj. Traka može da se sakrije tokom pisanja i da se po potrebi otkrije samo privremeno kako bi se povećao prostor za hvatanje beležaka na stranici.

 • Prilagođavanje trake     Prilagođavanja možete da koristite da biste traku u programu OneNote 2010 personalizovali pomoću alatki i komandi koje najčešće koristite. Možete i da kreirate prilagođene kartice i grupe koje mogu da pružaju prečice do najčešće korišćenih komandi.

 • Prikaz „Microsoft Office Backstage“     Microsoft Office Backstage, koji je nedavno dodat u Microsoft Office 2010 programe, predstavlja najnoviju inovaciju u okviru Microsoft Office Fluent korisničkog interfejsa i prateću funkciju trake. U prikazu „Backstage“ upravljate datotekama i podešavate opcije programa i beležnica.

 • Pojednostavljene jezičke postavke     Višejezični korisnici mogu lako da pristupe dijalogu u programu OneNote 2010 u kome mogu da podese željene opcije jezika za uređivanje, prikaz, ekranske napomene i pomoć. Ako nemate instaliran potreban softver ili raspored tastature, bićete obavešteni i biće vam prikazane veze za lakše rešavanje takvih problema.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×