Čuvanje u sistemu SharePoint (Power Pivot)

Excel radne sveske koje sadrže Power Pivot modele podataka možete da sačuvate na SharePoint lokaciji koja je proširena tako da podržava pristup modelu podataka. Kada se radna sveska objavi, SharePoint dozvole i svojstva dokumenta određuju na koji način druge osobe mogu da prikažu i koriste radnu svesku.

Pre nego što počnete

Objavljivanje radnih svezaka u sistemu SharePoint zahteva da imate odgovarajuće dozvole, softver i poznavanje načina pripreme radne sveske za objavljivanje.

Serverski softver

SharePoint server koji koristite mora da ima Power Pivot za SharePoint i Excel usluge da biste radne sveske prikazali u pregledaču. Obe usluge su neophodne za obradu i prikaz radnih svezaka na SharePoint lokaciji.

Ponekad možete da otkrijete da li imate odgovarajući softver pregledom biblioteka i kontekstualnih menija na lokaciji, ali možda ćete morati da pitate SharePoint administratora da li je instaliran neophodan serverski softver. Power Pivot za SharePoint je instaliran ako lokacija uključuje Power Pivot galeriju. Slično tome, Excel usluge su pokrenute na SharePoint serveru ako Excel radnu svesku možete da otvorite u prozoru pregledača bez potrebe da preuzmete datoteku u Excel aplikaciju za računare.

Ako planirate da zakažete automatsko osvežavanje podataka za radnu svesku, obavezno se obratite administratoru servera kako biste proverili da li su dobavljači podataka koje ste koristili za uvoz podataka dostupni i na serveru.

Dozvole

Kada dokument sačuvate u sistemu SharePoint, SharePoint dozvole određuju ko može da prikaže, uredi ili izbriše to što ste uradili. Sledeća tabela opisuje koje SharePoint dozvole dodeljuju određena prava za radne sveske koje objavite:

Dozvola

Prava

Prikaz

Sve osobe koje imaju dozvolu za prikaz mogu da otvore radnu svesku tako što će otići na URL adresu datoteke. Pored toga, dozvola za prikaz omogućava i korišćenje radne sveske u vidu spoljnog izvora podataka samo za čitanje za druge Excel radne sveske ili izveštaje.

Doprinošenje

Dozvola za doprinošenje je uticajnija jer prenosi dozvolu za dodavanje, uređivanje ili brisanje dokumenata u SharePoint biblioteke.

Puna kontrola

Puna kontrola sadrži sve dozvole povezane sa dozvolom za doprinošenje, uključujući mogućnost pravljenja liste ili biblioteke ili upravljanja njima i opoziva odjavljivanja.

Pristup svakoj SharePoint lokaciji ili biblioteci dodeljuje se putem dozvola koje administrator ili vlasnik lokacije navede za grupe ili pojedinačne korisnike.

Većina osoba ima dozvole za prikaz ili doprinošenje. Koje dozvole imate možete da vidite tako što ćete pogledati meni „Radnje na lokaciji“ na SharePoint lokaciji. Ako je jedina stavka u meniju „Prikaži sav sadržaj lokacije“, imate dozvole za prikaz i ne možete da objavljujete datoteke na ovoj SharePoint lokaciji. Ako vidite dužu listu stavki, odnosno ako na traci vidite „Alatke za biblioteke“, imate dozvole za doprinošenje.

Priprema radne sveske

Pre objavljivanja Excel radne sveske koja sadrži Power Pivot podatke, trebalo bi da pratite ovu listu za proveru kako biste pripremili dokument:

 1. Pročitajte više o tome kako da napravite radnu svesku koja koristi podatke za povezivanje koji funkcionišu i kada se datoteka objavi.

 2. Razumite bezbednosne probleme za objavljivanje Power Pivot podataka u sistemu SharePoint.

 3. Vizuelnu prezentaciju radne sveske na SharePoint lokaciji možete da poboljšate pomoću ovih predloga:

  • Dajte Excel radnim listovima opisna imena. Imena radnih listova postaju oznake stranica kada se dokument objavi u Power Pivot galeriji.

  • Isključite vizuelne elemente koji se ne koriste. U prozoru programa Excel, u oblasti za prikazivanje trake „Prikaz“ isključite Linije koordinatne mreže, Polje za formulu i Naslove.

  • Sakrijte Excel radne listove koji su prazni ili nisu važni za izveštaj. U prozoru programa Excel kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite opciju Sakrij list.

  • Izaberite ćeliju A1 pre čuvanja i objavljivanja radne sveske. Kada se objavljena datoteka otvori u prozoru pregledača, fokus se stavlja na poslednju aktivnu ćeliju u radnoj svesci. Postavljanjem kursora u ćeliju A1, obezbeđujete da se gornji levi ugao radnog lista postavi u gornji levi ugao prozora pregledača.

Provera postavki za potvrdu identiteta i osvežavanje

Koristite podrazumevane postavke programa Excel za potvrdu identiteta i osvežavanje podataka da biste dobili najbolje rezultate.

Provera Windows potvrde identiteta

Excel podrazumevano navodi Windows potvrdu identiteta tako da se prilikom pristupa podacima modela podataka koristi identitet osobe koja pregleda radnu svesku. Zadržavanje podrazumevane postavke omogućava Power Pivot serverskom softveru da uhvati tačne informacije o tome ko koristi Power Pivot radne sveske, što vam omogućava da bolje sarađujete sa kolegama koje koriste vaše podatke. Ako navedete „Nijedno“ ili „ID usluge bezbednog skladištenja (SSS), podaci o korišćenju radne sveske snimaće se za korisnički nalog za Excel usluge bez nadzora (odnosno za SSS ID) umesto za stvarnu osobu u organizaciji.

 1. U programu Excel, sa trake Podaci izaberite stavku Postojeće veze.

 2. U dijalogu Postojeće veze kliknite na vezu u radnoj svesci i izaberite stavku > Otvori

 3. Izaberite stavke Svojstva > Definicija > Postavke potvrde identiteta.

 4. Potvrdite da je izabrana stavka Koristi nalog ovlašćenog korisnika.

Navođenje postavki kontrole osvežavanja

Postavke kontrole osvežavanja mogu da utiču na to kako ćete pregledati Power Pivot radnu svesku u biblioteci Power Pivot galerije. Na primer, ako radna sveska koristi svojstvo osvežavanja po otvaranju i Excel usluge su konfigurisane tako da izdaju upozorenje za operacije osvežavanja podataka, videćete sličicu upozorenja o osvežavanju Excel podataka umesto slike pregleda dokumenta.

 1. U programu Excel, sa trake „Podaci“ izaberite stavke Veze > Svojstva.

 2. U okviru stavki Upotreba > Kontrola osvežavanja potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke na osnovu sledećih preporuka, koje se razlikuju u zavisnosti od toga na koji način se pristupa modelu podataka:

Pristup podacima

Preporuka za kontrolu osvežavanja

Ugrađeno u radnu svesku (najčešći slučaj)

Opozovite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke. Osvežavanje svakog puta pri otvaranju nije potrebno jer su svi podaci ugrađeni.

Uskladišteno kao spoljni izvor podataka (na primer, ako podesite spoljne podatke za povezivanje za radnu svesku umesto da uvezete njene podatke)

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke. Zbog toga što se podaci nalaze na drugoj lokaciji, osvežavanje bi trebalo da pokupi sve nedavne promene podataka.

Da biste omogućili generisanje slike pregleda, zamolite SharePoint administratora da prilagodi postavku Upozori pri osvežavanju u Excel uslugama. Dodatne informacije potražite u članku „Pravljenje pouzdane lokacije za Power Pivot lokacije“ na lokaciji TechNet.

Operacije osvežavanja podatka na strani servera (odnosi se na radne sveske koje čuvate u sistemu SharePoint i plan za Power Pivot osvežavanje podataka).

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke. Zbog toga što je za ovu radnu svesku planirano osvežavanje, Power Pivot će automatski omogućiti svojstvo Osveži podatke prilikom otvaranja datoteke za nju kako bi obezbedio zamenu keša izvedene tabele novijim podacima. Ako opozovete izbor u ovom polju za potvrdu, on će se automatski potvrditi kada ponovo sačuvate radnu svesku u sistemu SharePoint.

Izbor lokacije za datoteku

Dokumenti koje delite na lokaciji obično se čuvaju u biblioteci dokumenata. Najčešća biblioteka dokumenata je „Deljeni dokumenti“, ali SharePoint lokacija koja ima Power Pivot za SharePoint obično ima Power Pivot galeriju koja nudi pregled, prilagođene prikaze biblioteke i lak pristup konfigurisanju planova za osvežavanje podataka za radnu svesku.

Morate da odaberete SharePoint server koji ima Power Pivot za SharePoint. Ako objavljujete na serveru koji nema Power Pivot serverski softver, podaci se neće učitati kada otvorite dokument iz biblioteke.

Za skladištenje radne sveske možete da odaberete „Deljene dokumente“, „Power Pivot galeriju“ ili bilo koju drugu biblioteku dokumenata. Da biste koristili te lokacije, morate da znate veb URL adresu biblioteke. Veb URL adrese za te biblioteke na podrazumevanoj SharePoint lokaciji su sledeće:

 • http://<ime servera>/Shared%20Documents

 • http://<ime servera>/PowerPivot%20Gallery

 • Kliknite desnim tasterom miša na dokument u biblioteci i odaberite stavku „Svojstva“ da biste pronašli veb URL adresu za bilo koju biblioteku. Adresa (URL) pokazuje SharePoint putanju do dokumenta. Obavezno koristite miš kako biste izabrali ceo URL. Duge URL adrese ponekad mogu da budu delimično skrivene u prikazu.

 • Najverovatnije ćete morati da uredite URL pre nego što budete mogli da ga koristite. Tačnije, ako URL sadrži svojstva prikazivača i izvora, trebalo bi da ih uklonite kako biste dobili upotrebljivu lokaciju koja se sastoji od imena servera, lokacije i biblioteke. Na primer, u slučaju sledeće URL adrese, stvarnu URL adresu možete da izvedete tako što ćete zadržati podebljani deo i izbrisati ostatak: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Na osnovu svojstva URL adrese, stvarna putanja koju bi trebalo da koristite u svrhe objavljivanja bila bi „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx“ ako objavljujete datoteku ContosoSales.xlsx, odnosno samo „http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery“ ako želite samo lokaciju i biblioteku.

 • Prilikom biranja lokacije, izaberite biblioteku koja je dostupna osobama sa kojima želite da delite radnu svesku. Možda ćete morati da zatražite dozvole za biblioteku ili dokument kako biste obezbedili dostupnost radne sveske.

Čuvanje datoteke u sistemu SharePoint

 1. U programu Excel izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao > SharePoint ili Lokacije > Potraži, a zatim izaberite lokaciju.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao, u polju Ime datoteke otkucajte ime za datoteku ako koristite postojeću lokaciju. Odnosno, ako odaberete stavku Potraži lokaciju, unesite celu URL adresu SharePoint lokacije ili njen deo. Ako unesete deo URL adrese, kao što je http://<ime servera>, kliknite na dugme Sačuvaj da biste otvorili vezu sa navedenim serverom, a zatim potražite lokaciju za biblioteku koju želite da koristite. Primere SharePoint URL adrese potražite u odeljku „Izbor lokacije za datoteku“ u ovoj temi.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste objavili radnu svesku u biblioteci.

U prozoru pregledača potvrdite da se dokument pojavljuje u biblioteci. Novi objavljeni dokumenti se pojavljuju na listi. Postavke biblioteke određuju gde se dokument pojavljuje (na primer, sortirano rastućim redosledom po datumu, odnosno abecednim po imenu). Možda ćete morati da osvežite prozor pregledača da biste videli najnovija dodavanja.

Otpremanje Power Pivot radne sveske sa SharePoint lokacije

Drugi način za dodavanje Power Pivot radne sveske je da je otpremite sa SharePoint lokacije. Koristite ovaj pristup ako želite da započnete sa SharePoint lokacije.

 1. Otvorite biblioteku dokumenta na SharePoint lokaciji.

 2. U okviru Alatke za biblioteke izaberite stavke Dokumenti > Otpremanje dokumenata, > Otpremi dokument .

 3. Potražite lokaciju sačuvane .xlsx datoteke, izaberite je, a zatim kliknite na dugme U redu.

Datoteka se otprema na SharePoint lokaciju i pojavljuje se u fascikli. Možda ćete morati da kliknete na dugme „Osveži“ u pregledaču pre nego što budete mogli da je vidite. Ona sada može da se otvori u sistemu SharePoint. Ljude možete da obavestite gde se nalazi datoteka tako što ćete im dati URL adresu za datoteku.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×