Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Čuvanje prezentacije pomoću čitača ekrana u programu PowerPoint

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office ili na stranici Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite PowerPoint sa tastaturom i čitačem ekrana da biste sačuvali prezentaciju na lokalnoj disk mreži (kao što je laptop računar), mrežnu lokaciju, CD, DVD ili fleš disk. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Takođe možete da je sačuvate u drugom formatu datoteke ili starijoj verziji PowerPoint.

Ukrasna ikona treba uputstva o tome kako da sačuvate PowerPoint prezentaciju, ali ne i pomoću čitača ekrana? Pogledajte članak Čuvanje u programu PowerPoint ili Čuvanje PowerPoint prezentacija kao PDF datoteke.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje datoteke prezentacije

Čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

Čuvanje prezentacije u starijoj verziji programa PowerPoint

Čuvanje datoteke prezentacije

Pratite ove korake da biste imenovali i sačuvali datoteku prezentacije koristeći podrazumevani tip datoteke, što jePowerPoint prezentacija (*.pptx).

 1. Da biste otvorili dijalog Sačuvaj kao i pregledali disk jedinice i fascikle, pritisnite tastere Alt + F, A i zatim O. Čućete: „Dijalog ‘Sačuvaj kao’“.

 2. Da biste otišli na listu diskova i fascikli, pritisnite taster TAB da biste se kretali kroz dijalog dok ne čujete ime fascikle. Sa ИELJUSTIMA čujete: "prikaz stabla".

 3. Da biste pronašli disk jedinicu ili fasciklu u kojoj želite da sačuvate prezentaciju, pomerajte se kroz listu pritiskom na taster sa strelicom nadole ili nagore.

 4. Da biste izabrali disk jedinicu ili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste premestili fokus na fascikle i datoteke u okviru izabrane disk jedinice ili fascikle, pritisnite taster Tab.

 6. Da biste pregledali sadržaj izabrane lokacije, pritisnite taster sa strelicom nadole ili nagore. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 7. Kada izaberete lokaciju koju želite, pritisnite taster Tab da biste prešli na polje Ime datoteke.

 8. Da biste sačuvali prezentaciju, otkucajte ime datoteke koje želite i pritisnite taster Enter. Zatvara se dijalog " Čuvanje kao ".

Da biste sačuvali nove promene u datoteci koja je već sačuvana na odgovarajućoj lokaciji sa imenom koje želite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S.

Čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

Imate mnogo opcija za formate datoteka prilikom čuvanja prezentacije. Sledite ove korake:

 1. Da biste otvorili dijalog Čuvanje kao , pritisnite kombinaciju tastera ALT + F, a, a zatim O.

 2. Ako je neophodno, idite na lokaciju i imenujte datoteku. Da biste saznali kako da odete na Čuvanje datoteke prezentacije.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne dođete kombinovanog okvira Sačuvaj kao tip.

 4. Da biste se kretali kroz listu formata datoteke, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole. Da biste izabrali format datoteke, pritisnite taster Enter.

  Savet: Da biste se brzo premestili na određeno ime formata datoteke, otkucajte prvo slovo tog imena. Na primer, ako kucate slovo O, krećete se kroz listu formata datoteke koji počinju slovom O, kao što je Office tema, prikaz strukture/RTF (Outline) i OpenDocument prezentacija.

 5. Da biste sačuvali datoteku u izabranom formatu datoteke, pritisnite taster Enter. Zatvara se dijalog " Čuvanje kao ".

Napomena: Za više detalja o čuvanju datoteka u PDF (.pdf) ili XPS (.xps) formatu datoteke, pročitajte odeljak Čuvanje u PDF formatu ili Čuvanje u XPS formatu.

Čuvanje prezentacije u starijoj verziji programa PowerPoint

PowerPoint koristi format datoteke zasnovane na XML-u. pptx koji je predstavljen u Office 2007 izdanju. Pomoću ovog formata datoteke se mogu otvarati u starijim verzijama PowerPoint, uključujući PowerPoint 2010 i PowerPoint 2007, bez posebnih programskih dodataka ili gubitka funkcionalnosti. Više informacija potražite u otvorenoj XML formatima i oznakama tipa datoteke.

Slijedite ove korake da biste sačuvali prezentaciju u formatu kompatibilnim sa starijom verzijom PowerPoint:

 1. Da biste otvorili dijalog Čuvanje kao , pritisnite kombinaciju tastera ALT + F, a, a zatim O.

 2. Ako je neophodno, idite na lokaciju i imenujte datoteku.

 3. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Sačuvaj kao tip . Podrazumevani tip datoteke je PowerPoint prezentacija (*.pptx).

  Savet: Kada otvorite dijalog Čuvanje kao , fokus se nalazi u polju ime datoteke . Ako se datoteka već nalazi na željenoj lokaciji, pritisnite taster TAB da biste prešli na kombinovani okvir " Sačuvaj kao tip ",.

 4. Da biste se brzo kretali po PowerPoint formati datoteka, više puta pritisnite taster P.

 5. Kada čujete „PowerPoint 97-2003 prezentacija (.ppt)“ taj format datoteke je izabran.

 6. Da biste sačuvali datoteku u starijoj verziji PowerPoint, pritisnite taster ENTER.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje prezentacije od predloška u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za štampanje prezentacija u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite PowerPoint za Android sa dodacima, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste sačuvali prezentacije na telefonu ili OneDrive. Prezentacije možete da sačuvate u drugom formatu datoteke.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje datoteke prezentacije

Sačuvajte prezentaciju u podrazumevanom formatu datoteke, PowerPoint prezentaciji (*. pptx), na željenoj lokaciji za skladištenje sa željenim imenom. PowerPoint za Android automatski čuva prezentaciju dok radite sa podrazumevanim imenom i oblikovanjem datoteke.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz sličice.

 2. U prikazu sličice brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" datoteka ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Datoteka.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otvara se stranica Sačuvaj kao, sa fokusom na tekstualno polje imena datoteke. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime datoteke.

 5. Da biste odabrali gde da sačuvate datoteku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime lokacije, na primer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Prezentacija se čuva u formatu .pptx i fokus se pomera na prezentaciju.

Čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

Možete da sačuvate datoteku prezentacije u formatu ODP za deljenje prezentacije u više aplikacija i platformi.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "nije potvrđen izbor", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz sličice.

 2. U prikazu sličice brzo prevlačite nalevo dok ne čujete "dugme" datoteka ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Datoteka.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Izvezi ovu datoteku u ODP", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Otvoriće se stranica za izvoz , sa fokusom na tekstualno polje imena datoteke. Dvaput dodirnite ekran, a zatim koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali ime datoteke.

 6. Da biste odabrali gde da sačuvate datoteku, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime lokacije, na primer "OneDrive" ili "ovaj uređaj, prezentacije". Da biste izabrali fasciklu, prevucite nalevo da biste pregledali fascikle i dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali. Imena fascikli se najavljuju dok se pomerate.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izvezi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Ako čujete "Omogućavanje konverzije datoteke na mreži", brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Omogući", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Prezentacija se izvozi u ODP format i fokus se premešta na prezentaciju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Koristite PowerPoint Mobile sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste sačuvali prezentacije na Windows Phone uređaju ili OneDrive. Prezentacije možete da sačuvate u drugom formatu datoteke.

Napomene: 

U ovoj temi

Čuvanje datoteke prezentacije

Sačuvajte prezentaciju u podrazumevanom formatu datoteke, PowerPoint prezentaciji (*. pptx), na željenoj lokaciji za skladištenje sa željenim imenom.

Savet: Uputstva za brzo Preimenovanje datoteke potražite u članku preimenovanje prezentacije.

PowerPoint Mobile automatski čuva prezentaciju na podrazumevanoj lokaciji dok radite.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, isključeno", "nazad", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz sličice.

 2. U prikazu sličice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, dugme", "a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Page Stage se vraća nazad".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se stranica " Sačuvaj ".

 4. Prevucite jedan prst nadole u gornjem levom delu ekrana dok ne čujete "Sačuvaj kopiju ove datoteke, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 5. Da biste odabrali gde da sačuvate datoteku, prevucite jedan prst nadole u gornji levi ugao ekrana dok ne čujete željeni prostor za skladištenje, na primer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Da biste kretali kroz skladište, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu lokaciju. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" dalje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se stranica UNOŠENJE imena datoteke .

 8. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sačuvali datoteku sa trenutnim imenom, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Sačuvaj kopiju, kliknite na dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste promenili ime datoteke, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "ime datoteke, izmenljiv tekst", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali novo ime datoteke, a zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "Sačuvaj kopiju, na traci sa aplikacijama", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Prezentacija se čuva u. pptx formatu i fokus se vraća na prezentaciju.

Čuvanje prezentacije u drugom formatu datoteke

Možete da sačuvate datoteku prezentacije u formatu ODP za deljenje prezentacije u više aplikacija i platformi.

 1. Ako je prezentacija otvorena u prikazu za uređivanje, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, isključeno", "nazad", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se prikaz sličice.

 2. U prikazu sličice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "komande za brzi pristup, dugme", "a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "Page Stage se vraća nazad".

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Sačuvaj", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se stranica " Sačuvaj ".

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Izvezi ovu datoteku", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 5. Prevucite jedan prst nadole u gornjem levom delu ekrana dok ne čujete "Sačuvaj kopiju ove datoteke, dugme", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "odaberite aplikaciju, ovaj uređaj."

 6. Da biste odabrali gde da sačuvate datoteku, prevucite jedan prst nadole u gornji levi ugao ekrana dok ne čujete željeni prostor za skladištenje, na primer "OneDrive" ili "ovaj uređaj", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Da biste se kretali unutar skladišta, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu lokaciju. Da biste izabrali nešto, dvaput dodirnite ekran.

 8. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se stranica UNOŠENJE imena datoteke .

 9. Da biste izvezli datoteku u ODP formatu sa trenutnim imenom, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Izvezi, aplikacija ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Fokus se vraća na prezentaciju.

Preimenovanje prezentacije

Kada prvi put kreirate prezentaciju, PowerPoint Mobile joj daje podrazumevano ime, na primer Presentation1. Možete da preimenujete datoteku sa bilo kojim imenom u prikazu za uređivanje ili minijaturni prikaz.

 1. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete trenutno ime prezentacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Čujete "iskačući prozor, unesite ime datoteke, uređivanje", a zatim ime trenutnog imena datoteke. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali novo ime datoteke.

 3. Da biste zatvorili iskačuće prozore imena datoteke, prevucite jedan prst u donji desni ugao ekrana dok ne čujete "tastatura, unesite" ili "Enter", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za čitanje ili dodavanje beležaka govornika i komentara u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Koristite PowerPoint za veb sa tastaturom i čitačem ekrana da biste sačuvali prezentaciju sa novim imenom na OneDrive ili preuzeli kopiju prezentacije na lokalni uređaj. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Ukrasna ikona treba uputstva o tome kako da sačuvate PowerPoint prezentaciju, ali ne i pomoću čitača ekrana? Pogledajte članak Čuvanje kopije prezentacije pomoću programa PowerPoint za Veb ili Čuvanje PowerPoint prezentacija kao PDF datoteke.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

U ovoj temi

Preimenovanje prezentacije

PowerPoint za veb automatski čuva prezentaciju na OneDrive pomoću generičkog imena kao što je Presentation1. pptx. To generičko ime možete da promenite u ime koje želite.

 1. U prikazu Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, F, R, r. Čujete: "preimenujte, unesite ime za ovu datoteku, uređivanje".

 2. Otkucajte novo ime za prezentaciju, a zatim pritisnite taster ENTER. Prezentacija se čuva u OneDrive sa novim imenom.

Preuzimanje kopije prezentacije na uređaj u prikazu za uređivanje

PowerPoint za veb automatski čuva prezentaciju na OneDrive dok radite. Možete da preuzmete i sačuvate kopiju prezentacije na lokalnom uređaju. Ako izmenite lokalnu kopiju, originalna prezentacija u OneDrive neće biti ažurirana.

 1. U prikazu za Uređivanje pritisnite kombinaciju tastera ALT + Windows logotipom, F, W, C. Čujete: "Microsoft PowerPoint za veb, preuzmi, dugme". Fokus je na dugmetu Preuzmi.

 2. Pritisnite taster ENTER. Čujete "Tekst obaveštenja, šta želite da uradite sa", a zatim ime prezentacije.

 3. Pritisnite taster SR + taster + strelica nadesno ili nalevo dok ponovo ne čujete "Tekst obaveštenja, šta želite da uradite sa", a zatim ime prezentacije.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter. Datoteka se preuzima u fasciklu za Preuzimanje na računaru.

Preuzimanje kopije prezentacije na uređaj u prikazu za čitanje

Ne morate da imate dozvole za uređivanje da biste preuzeli kopiju prezentacije.

 1. U prikazu za čitanje pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Uredi prezentaciju, dugme se uruљilo."

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "Odštampaj u PDF-u", a zatim pritisnite taster ENTER. Čujete: "Microsoft PowerPoint za veb, otvorite PDF štampanje u dokumentu, Poveži se sa njim".

 3. Pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog Štampanje. Fokus se nalazi na meniju štampača .

 4. Da biste razvili meni, pritisnite razmaknicu.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Microsoft PRINT u PDF-u", a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "dugme ' Odštampaj '", a zatim pritisnite taster ENTER. Otvara se dijalog " Čuvanje štampanja " i fokus se nalazi u tekstualnom polju ime datoteke .

 7. Otkucajte ime prezentacije, a zatim idite na lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteku. Da biste sačuvali datoteku, pritisnite kombinaciju tastera ALT + S.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Šta je novo u usluzi Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×