Čuvanje i štampanje

Čuvanje dokumenta

Čuvanje dokumenta

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da koristite za čuvanje i komande Sačuvaj kao da biste skladištili svoj rad, a možete da prilagodite postavke koje Microsoft Office Word koristi za čuvanje dokumenata.

Kako da sačuvate dokument i oblikovanje koje ste sačuvali u zavisi od toga kako planirate da koristite dokument. Na primer, ako je dokument namenjen za ličnu upotrebu i ne očekujete da biste ga otvorili u prethodnim verzijama programa Microsoft Office Word, najjednostavniji način da ga sačuvate jeste da koristite komande " Sačuvaj ", koristite podrazumevane postavke.

Međutim, ako objavljujete dokument na druge osobe da biste otvorili, ako osoba za čitanje dokumenta koristite softver osim Microsoft Office Word, ili ako nameravate da otvorite dokument na drugom računaru ili mobilnom uređaju, potrebno je da odaberete kako i gde želite da sačuvate t e dokument.

Ako obično čuvate dokumente na određenom mestu ili oblikovanje, možete prilagoditi postavke tako da budu podrazumevane u programu Word.

Ako tražite informacije o sačuvate kao PDF, idite na Sačuvajte ili je konvertujte u PDF formatu.

Šta želite da uradite?

 1. Na Priručnoj tracikliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S.

 2. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji. Da biste sačuvali dokument na drugoj lokaciji, izaberite drugu fasciklu ili lokaciju pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Da biste sprečili da zamene postojećeg dokumenta, koristite komandu " Sačuvaj kao " da biste kreirali kopiju postojećeg dokumenta sa novim imenom. Možda ćete želeti da biste to uradili, na primer, kada imate pismo obrazac, dokumenta ili bilo kojoj situaciji gde postojeći dokument će obezbediti osnovni sadržaj za novi dokument (i ne želite da izgubite postojećeg dokumenta).

 1. Otvorite dokument koji želite da koristite kao osnovu za novi dokument.

 2. Izaberite meni Datoteka, a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji. Da biste sačuvali dokument na drugoj lokaciji, izaberite drugu fasciklu ili lokaciju pre nego što kliknete na dugme Sačuvaj.

 4. Uređivanje dokumenta na način na koji želite.

Vrh stranice

Ako kreirate dokument za druge osobe, možete da ih učinite čitljiv i nije moguće uređivati ili i možete da učinite ih čitljiv koji se može uređivati. Ako želite da dokument može da se čitljiv, ali ne može uređivati, sačuvajte dokument kao PDF ili XPS datoteke ili ga sačuvate kao Veb stranice. Ako želite da bude čitljiv i koji se može uređivati, ali radije format datoteke koji nije .docx ili .doc dokument, možete da koristite formate kao što su, čistog teksta (.txt), Format obogaćenog teksta (.rtf) i OpenDocument teksta (.odt).

PDF i XPS   - PDF i XPS su formati koje korisnici mogu da čitaju u široko dostupan prikaz softvera. Ovi formati čuvaju raspored na stranici dokumenta.

Veb stranica   - Veb stranice se prikazuju u Veb pregledaču. Ovaj format ne čuva raspored na stranici dokumenta. Promenom veličine prozora pregledača, promene rasporeda dokumenta. Dokument možete da sačuvate kao standardni Veb stranice (HTML format) ili na Veb stranici jednoj datoteci (MHTML format). Sa HTML formatu, sve datoteke za podršku (kao što su slike) skladište se u zasebnoj fascikli koja je povezana sa dokumentom. MHTML formatu, sve datoteke za podršku su uskladišteni zajedno sa dokumentom u jednoj datoteci.

Napomena: Dokument možete da sačuvate u drugim formatima koji se može otvoriti pomoću broja programima za uređivanje teksta. Ove formate spadaju čistog teksta (.txt), Format obogaćenog teksta (.rtf) i OpenDocument teksta (.odt). Međutim, Microsoft Office Word dokument sačuva u ovim formatima nije moguće pouzdano očuvati oblikovanje, raspored ili druge funkcije dokumenta. Koristite ove oblike samo ako vam ne smeta da izgubite ove aspekte dokumenta. Možete da odaberete ovim formatima sa liste u dijalogu Sačuvaj kao .

Vrh stranice

Šta želite da uradite?

 1. Na Priručnoj tracikliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + S.

 2. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji. Da biste sačuvali dokument na drugoj lokaciji, izaberite neku drugu fasciklu u Omiljene veze ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili u listi Sačuvaj u ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Ako želite da promenite podrazumevanu lokaciju na kojoj Word čuva dokumente, izaberite karticu Prilagođavanje postavki za čuvanje dokumenata u ovom članku.

Vrh stranice

Da biste sprečili da zamene postojećeg dokumenta, koristite komandu " Sačuvaj kao " da biste kreirali kopiju postojećeg dokumenta sa novim imenom. Možda ćete želeti da biste to uradili, na primer, kada imate pismo obrazac, dokumenta ili bilo kojoj situaciji gde postojeći dokument će obezbediti osnovni sadržaj za novi dokument (i ne želite da izgubite postojećeg dokumenta).

 1. Otvorite dokument koji želite da koristite kao osnovu za novi dokument.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji.

  • Da biste sačuvali dokument na drugoj lokaciji, kliknite na neku drugu fasciklu u listi Sačuvaj u u dijalogu Sačuvaj kao . Ako želite da promenite podrazumevanu lokaciju na kojoj Word čuva dokumente, prilagodite postavke za čuvanje dokumenata.

 4. Uređivanje dokumenta na način na koji želite.

Savet: Da biste jedan dokument lakše koristili kao osnovu za druge, sačuvajte ga na mestu na kome su uskladišteni predlošci. U dijalogu Čuvanje kao izaberite stavku Predlošci ako računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili stavku Pouzdani predlošci ako računar radi pod operativnim sistemom Windows XP, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Kada želite da kreirate novi dokument, u dijalogu Novi dokument kliknite dvaput na stavku Novi na osnovu postojećeg.

Drugi način da koristite jedan dokument kao osnovu za druge jeste da ga sačuvate kao predložak.

Vrh stranice

 1. Koristite komande Sačuvaj ili Sačuvaj kao da biste dokument sačuvali u fascikli koju lako možete da pronađete.

 2. Umetnite prazan, upisivi CD u CD pisač. Koristite nešto od sledećeg:

  • Upisivi kompakt disk (CD-R)

  • Ponovo upisivi kompakt disk (CD-RW)

   Pomoću ponovo upisivih CD-ova na CD možete više puta da kopirate podatke, kao i da ih izbrišete sa njega.

 3. Kliknite na dugme Start, a zatim uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od operativnog sistema računara:

  Windows Vista

  1. Izaberite stavku Računar.

  2. Izaberite stavku Fascikle da biste razvili listu fascikli, a zatim kliknite na strelicu pored stavke Računar da biste razvili listu sa disk jedinicama.

  3. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da kopirate na CD i prevucite ih na CD jedinicu za zapisivanje na listi fascikli.

   Da biste izabrali više datoteka, držite taster CTRL dok birate željene datoteke.

  4. U dijalogu Narezivanje na disk izaberite stavku Live File System ili Masterovan, u zavisnosti od formata CD-a koji želite da koristite. Ako vam je potrebna pomoć sa ovim, pogledajte odeljak Koji format CD-a ili DVD-a da odaberem?.

  5. Unesite ime za CD u polje Naslov diska, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  6. Sledite uputstva na ekranu.

  Windows XP

  1. Izaberite stavku Moj računar.

  2. U meniju Prikaz postavite pokazivač miša na traku programa Explorer, a zatim izaberite stavku Fascikle.

  3. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da kopirate na CD i prevucite ih na CD jedinicu za zapisivanje na listi fascikli.

   Da biste izabrali više datoteka, držite taster CTRL dok birate željene datoteke.

  4. Kliknite dvaput na CD jedinicu za zapisivanje. Windows XP prikazuje privremenu oblast u kojoj su datoteke smeštene pre nego što se kopiraju na CD. Proverite da li se datoteke i fascikle koje nameravate da kopirate na CD pojavljuju ispod naslova Datoteke spremne za upisivanje na CD.

  5. U odeljku Zadaci upisivanja na CD izaberite stavku Upiši ove datoteke na CD. Windows pokreće čarobnjak za upisivanje na CD. Pratite uputstva u čarobnjaku.

 • Nemojte pokušavati da na CD kopirate više datoteka nego što može stati na njega. Proverite kapacitet svakog CD-a na pakovanju. Datoteke koje su prevelike da bi stale na CD možete da kopirate na upisivi DVD (DVD-R ili DVD+R) ili na ponovo upisivi DVD (DVD-RW ili DVD+RW). Međutim, Windows XP ne podržava kopiranje na DVD, te morate da koristite softver za autorizovanje DVD-a.

 • Proverite da li na čvrstom disku imate dovoljno slobodnog prostora za skladištenje privremenih datoteka koje se kreiraju tokom procesa upisivanja na CD. Za standardni CD, Windows rezerviše do 700 megabajta (MB) dostupnog slobodnog prostora. Za CD velikog kapaciteta, Windows rezerviše do 1 gigabajt (GB) dostupnog slobodnog prostora.

 • Kada na CD kopirate datoteke ili fascikle, možete da ga pregledate da biste potvrdili da su datoteke kopirane.

Vrh stranice

 1. Umetnite memorijski uređaj u USB port.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  Windows Vista

  1. Izaberite stavku Računar.

  2. U odeljku Uređaji sa prenosivim skladištem dvaput kliknite na USB memorijski uređaj.

Windows XP

 1. Izaberite stavku Moj računar.

 2. Kliknite dvaput na USB memorijski uređaj.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za dokument.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Pronađite mrežnu fasciklu.

  • Ako mrežna fascikla mapirana na svoj računar, na listi lokacija, izaberite stavku računar ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista, ili izaberite stavku Moj računar ako vaš računar radi pod operativnim sistemom Windows XP i zatim kliknite na ime fascikle.

   Napomena: Mrežnoj fascikli možete lako pristupiti tako što ćete je mapirati na računar. Ako već nemate mapiranu fasciklu, možete izabrati stavku Alatke u dijalogu Čuvanje kao, potom stavku Mapiraj mrežnu disk jedinicu, a zatim pratiti uputstva u dijalogu Mapiranje mrežne disk jedinice.

  • Ako znate ime i lokaciju deljene mrežne fascikle, unesite ih u polje Ime datoteke ali tako da ispred njih stavite dve obrnute kose crte, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Windows Vista

Ako dokument čuvate u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Pronađite veb server.

 3. U polje Ime datoteke unesite URL lokacije, a zatim pritisnite taster ENTER.

 4. Dvaput kliknite na ime biblioteke dokumenata.

 5. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako čuvate dokument na veb lokaciji na MSN-u, uradite sledeće:

 1. U polje Ime datoteke unesite URL MSN lokacije, a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Unesite korisničko ime i lozinku da biste se prijavili na lokaciju.

Ako dokument čuvate na File Transfer Protocol (FTP) lokaciji koju ste već konfigurisali, uradite sledeće:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U dijalogu Čuvanje kao razvijte listu Fascikle i izaberite stavku Računar.

 3. Dvaput kliknite na FTP lokaciju na listi Mrežna lokacija.

  Napomena: FTP vam omogućava da otvarate i čuvate datoteke na veb serverima. Ako znate ime i akreditive za prijavljivanje, server možete dodati mrežnim lokacijama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Dodaj mrežnu lokaciju u dijalogu Čuvanje kao.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Pronađite veb server.

  • Ako dokument čuvate u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, unesite URL lokacije u polje Ime datoteke, a zatim pritisnite taster ENTER. Dvaput kliknite na ime biblioteke dokumenata.

  • Ako čuvate dokument na veb lokaciji na MSN-u, izaberite stavku Moja mrežna mesta i dvaput kliknite na stavku Moje veb lokacije na MSN-u. Unesite lozinku ako je potrebno, a zatim dvaput kliknite na ime lokacije.

  • Ako čuvate dokument na File Transfer Protocol (FTP) lokaciji koju ste već konfigurisali, izaberite stavku FTP lokacije sa liste Sačuvaj u, a zatim dvaput kliknite na FTP lokaciju.

   Napomena: FTP vam omogućava da otvarate i čuvate datoteke na veb serverima. Ako znate ime i akreditive za prijavljivanje, server možete da dodate FTP lokacijama tako što ćete izabrati stavku Dodaj/izmeni FTP lokacije u dijalogu Čuvanje kao.

 3. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Ako kreirate dokument za druge i možete da učinite ih čitljiv nije moguće uređivati ili možete da ih učinite čitljiv i koji se može uređivati. Ako želite da dokument može da se čitljiv, ali ne može uređivati, dokument sačuvate kao PDF ili XPS datoteke ili ga sačuvate kao Veb stranice. Ako želite da bude čitljiv i koji se može uređivati, ali radije format datoteke koji nije .docx ili .doc dokument, možete da koristite formate kao što su čistog teksta (.txt), Format obogaćenog teksta (.rtf) i OpenDocument teksta (.odt)

PDF i XPS    PDF i XPS su formati koje ljudi mogu da čitaju pomoću široko rasprostranjenog softvera za pregledanje. Ovi formati čuvaju raspored stranica u dokumentu.

Veb stranica    Veb stranica se prikazuju u Veb pregledaču. Ovaj format ne čuva raspored na stranici dokumenta. Promenom veličine prozora pregledača, promene rasporeda dokumenta. Dokument možete da sačuvate kao standardnu Web stranicu (HTML format) ili Veb stranica u jednoj datoteci (MHTML format). Sa HTML formatu, sve datoteke za podršku (kao što su slike) skladište se u zasebnoj fascikli koja je povezana sa dokumentom. MHTML formatu, sve datoteke za podršku su uskladišteni zajedno sa dokumentom u jednoj datoteci.

Napomena: Dokument možete da sačuvate u drugim formatima koji se može otvoriti pomoću broja programima za uređivanje teksta. Ove formate spadaju čistog teksta (.txt), Format obogaćenog teksta (.rtf), OpenDocument teksta (.odt) i Microsoft Works (.wps). Međutim, čuvanju Office Word 2007 dokumenta u ovim formatima nije moguće pouzdano očuvati oblikovanje, raspored ili druge funkcije dokumenta. Koristite ove oblike samo ako vam ne smeta da izgubite ove aspekte dokumenta. Možete da odaberete ovim formatima na listi " Sačuvaj kao tip " u dijalogu Sačuvaj kao .

Možete da sačuvate kao PDF ili XPS datoteke iz programa Microsoft Office 2007 tek pošto instalirate programski dodatak. Više informacija potražite u članku Omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Kliknite na dugme PDF ili XPS formatu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 4. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF ili XPS formatu.

 5. Ako je dokument namenjen samo za pregledanje na mreži, možete komprimovati veličinu datoteke tako što ćete izabrati stavku Minimalna veličina (objavljivanje na mreži) pored stavke Optimizuj za.

 6. Ako želite da sačuvate samo jedan deo dokumenta, da uključite oznake za reviziju ili svojstva dokumenta, odnosno da automatski kreirate hiperveze ka zaglavljima ili obeleživačima u dokumentu, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite opcije koje želite da koristite.

 7. Kliknite na dugme Objavi.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

  Ako objavljujete dokument na veb serveru, potražite ime servera i kliknite na njega (ali ne dvaput).

 2. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 3. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Veb stranica ili Veb stranica u jednoj datoteci.

  Napomena: Ako dokument sačuvate kao Veb stranicu (HTML format), a kasnije želite da premestite ili pošaljite ga kao prilog e-poruke, morate da ne zaboravite da uključite fasciklu koja sadrži sve datoteke za podršku. Ova fascikla ima isto ime kao ime datoteke dokumenta.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 3. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku OpenDocument tekst.

  Napomena: Ako želite da zadržite verziju datoteke kao Word dokument, morate da ga sačuvate kao Word dokumenta (na primer, .docx format datoteke) pre nego što zatvori Word 2007.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. U polju Sačuvaj datoteke u ovom formatu izaberite format datoteke koji želite da koristite.

 4. Pored polja Podrazumevana lokacija datoteke kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteke.

  Napomena: Ove opcije kontrolišu podrazumevano ponašanje komandi Otvori, Sačuvaj ili Sačuvaj kao kada ih prvi put budete koristili nakon pokretanja programa Word. Pri svakom čuvanju dokumenta, ove postavke možete zameniti tako što ćete u dijalogu Otvaranje, Čuvanje ili Čuvanje kao navesti neku drugu lokaciju ili drugi format.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×