Čuvanje datoteke

Možete da sačuvate datoteku u fascikli na čvrstom disku, na mrežnoj lokaciji, oblaku, DVD-u, radnoj površini, fleš disku ili u drugom formatu datoteke, na primer RTF, CSV ili PDF. Iako morate da identifikujete ciljnu lokaciju, ako je ona drugačija od podrazumevane fascikle, proces čuvanja je isti bez obzira na lokaciju koju odaberete.

Office programi podrazumevano čuvaju datoteke u podrazumevanoj radnoj fascikli. Da biste sačuvali kopiju na nekoj drugoj lokaciji, kliknite na drugu fasciklu na listi fascikli.

Važno: Čak i ako ste omogućili opciju Automatsko spasavanje, trebalo bi često da čuvate datoteku dok radite na njoj da ne biste izgubili podatke zbog iznenadnog nestanka struje ili nekog drugog problema.

Čuvanje datoteke

 1. Pritisnite kombinaciju tasteraCTRL+Sili izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Savet: Možete i da kliknete na ikonu Sačuvaj Strelica na priručnoj traci.

 2. Morate da unesete ime datoteke ako je prvi put čuvate.

Možete da sačuvate kopiju kao novu datoteku, u drugom formatu ili na drugoj lokaciji u Office 2016.

Sačuvaj kopiju kao novu datoteku (Sačuvaj kao)

Savet: Ako želite da kreirate novu datoteku na osnovu postojeće datoteke, ali želite da se promene čuvaju samo u novoj datoteci, prvo bi trebalo da izvršite proces „Sačuvaj kopiju“ pre izvršavanja promena. Na taj način će originalna datoteka ostati nepromenjena i sve izmene će biti u novoj kopiji.

 1. Pritisnite F12 ili izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kopiju.

 2. Office podrazumevano čuva kopiju na istom mestu kao i original. Ako želite da sačuvate novu kopiju na nekoj drugoj lokaciji, kliknite na nju u ovom trenutku. Ako ste zadovoljni sa postojećom lokacijom, idite na 3. korak.

 3. Dajte ime novoj kopiji i kliknite na dugme Sačuvaj.

Originalna datoteke će se zatvoriti i radićete u novoj kopiju koju ste upravo kreirali.

Savet: Ako često kreirate nove datoteke na osnovu postojećih datoteka, možda ćete želeti da koristite predloške kako bi proces bio lakši i sigurniji. Dodatne informacije potražite u članku Kreiranje predloška.

Odaberite drugu lokaciju za čuvanje datoteke

Tokom čuvanja ili čuvanja kopije, procesa opisanog iznad, možete da odaberete drugu lokaciju za čuvanje datoteke.

 1. Izaberite oblak, veb sajt ili lokaciju uređaja na kojoj želite da sačuvate datoteku.

  Lokacija

  Opis

  Sajtovi – [naziv vašeg preduzeća]

  Biblioteke dokumenata za SharePoint ili Office 365 grupe

  OneDrive – [naziv vašeg preduzeća]

  OneDrive for Business

  OneDrive – lično

  OneDrive za korisnike putem Microsoft naloga

  Ovaj računar

  Lokalni uređaj, uključujući povezane čvrste diskove ili fleš diskove

  Potraži

  Otvara Istraživač datoteka, tako da možete da odete na bilo koju lokaciju na računaru.

 2. Izaberite fasciklu sa liste Nedavne fascikle ili kliknite na dugme Potraži ako željena lokacija nije tamo navedena.

 3. Potvrdite ime datoteke koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Sačuvajte u drugom ili starijem formatu

Možda ćete želeti da sačuvate datoteku u drugom formatu da biste vi ili neko drugi mogli da je otvorite u drugom programu ili kao stariju verziju. Na primer, možda ćete želeti da sačuvate Word 2016 dokument kao datoteku obogaćenog teksta (RTF) ili Excel radnu svesku kao datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV).

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju datoteke, na primer OneDrive ili „Ovaj računar“, za skladištenje datoteke.

 4. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 5. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite format datoteke u kojem želite da sačuvate datoteku. Na primer, izaberite obogaćeni tekst (.rtf), Word 97-2003 (.doc), veb stranicu (.htm ili .html) ili datoteku razgraničenu zarezima (.csv).

  Kliknite na padajući meni sa tipovima datoteka da biste izabrali drugi format datoteke za dokument

  Napomena: Više informacija o čuvanju datoteka u PDF (.pdf) ili XPS (.xps) formatima potražite u članku Čuvanje kao PDF ili Čuvanje kao XPS.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Za informacije o čuvanju Microsoft Access 2010 .ACCDB datoteka u starijem .MDB formatu pogledajte članak Čuvanje Access 2010 baze podataka u starijem formatu datoteke.

Sačuvajte kao kopiju ili na drugoj lokaciji u sistemu Office 2013.

 1. Izaberite oblak, veb sajt ili lokaciju uređaja na kojoj želite da sačuvate datoteku.

  Lokacija

  Opis

  Sajtovi – [naziv vašeg preduzeća]

  SharePoint Server 2013 ili starije biblioteke dokumenata

  OneDrive – [naziv vašeg preduzeća]

  OneDrive for Business

  OneDrive – lično

  OneDriveza korisnike putem Microsoft naloga

  Ostale veb lokacije

  Drugi veb sajtovi za koje imate pristup za skladištenje datoteka.

  Računar

  Lokalni uređaj

 2. Izaberite fasciklu sa liste Nedavne fascikle ili kliknite na dugme Potraži ako željena lokacija nije tamo navedena.

 3. Potvrdite ime datoteke koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada koristite dijalog Čuvanje kao, datoteku možete da sačuvate na novoj lokaciji i pomoću okna za navigaciju.

Dijalog „Čuvanje kao“ u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7

 1. Koristite traku adresa da biste odabrali fasciklu ili otkucali putanju do fascikle.

 2. Koristite okno za navigaciju da biste brzo videli lokacije koje često koristite.

 3. Da biste videli još tipova datoteka, kliknite na strelicu.

Dijalog Čuvanje kao možete da koristite i da biste preimenovali datoteku ili promenili lokaciju na kojoj čuvate datoteku klikom na drugu fasciklu.

Možda ćete želeti da sačuvate datoteku u drugom formatu da biste vi ili neko drugi mogli da je otvorite u drugom programu ili kao stariju verziju. Na primer, možda ćete želeti da sačuvate Word 2016 dokument kao datoteku obogaćenog teksta (RTF) ili Excel radnu svesku kao datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV).

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju datoteke, na primer OneDrive ili „Ovaj računar“, za skladištenje datoteke.

 4. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 5. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite format datoteke u kojem želite da sačuvate datoteku. Na primer, izaberite obogaćeni tekst (.rtf), Veb stranicu (.htm ili .html) ili datoteku razgraničenu zarezima (.csv).

  Kliknite na padajući meni sa tipovima datoteka da biste izabrali drugi format datoteke za dokument

  Napomena: Više informacija o čuvanju datoteka u PDF (.pdf) ili XPS (.xps) formatima potražite u članku Čuvanje kao PDF ili Čuvanje kao XPS.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako koristite Office 2010, datoteke možete da sačuvate u starijoj verziji sistema Office tako što ćete izabrati verziju na listi Sačuvaj kao tip u dijalogu Čuvanje kao. Na primer, Word 2010 dokument (.docx) možete sačuvati kao 97-2003 dokument (.doc).

Napomene: 

 • Office 2010 i dalje koristi formate datoteka zasnovane na XML-u, kao što su .docx, .xlsx i .pptx, koje smo predstavili u Office 2007 izdanje. Stoga se datoteke napravljene u programima Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 i Microsoft PowerPoint 2010 mogu otvoriti u Office 2007 izdanje programima bez posebnih programskih dodataka ili gubitka funkcionalnosti. Dodatne informacije možete da pronađete u članku Otvoreni XML formati i oznake tipa datoteka.

 • Dodatne informacije o kompatibilnosti između datoteka iz različitih izdanja potražite u članku Upotreba kontrolora kompatibilnosti.

Za informacije o čuvanju Microsoft Access 2010 .ACCDB datoteka u starijem .MDB formatu pogledajte članak Čuvanje Access 2010 baze podataka u starijem formatu datoteke.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Kada koristite dijalog Čuvanje kao, datoteku možete da sačuvate na novoj lokaciji i pomoću okna za navigaciju.

Dijalog „Čuvanje kao“ u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7

 1. Koristite traku adresa da biste odabrali fasciklu ili otkucali putanju do fascikle.

 2. Koristite okno za navigaciju da biste brzo videli lokacije koje često koristite.

 3. Da biste videli još tipova datoteka, kliknite na strelicu.

Dijalog Čuvanje kao možete da koristite i da biste preimenovali datoteku ili promenili lokaciju na kojoj čuvate datoteku klikom na drugu fasciklu.

Možda ćete želeti da sačuvate datoteku u drugom formatu da biste vi ili neko drugi mogli da je otvorite u drugom programu ili kao stariju verziju. Na primer, možda ćete želeti da sačuvate Word 2016 dokument kao datoteku obogaćenog teksta (RTF) ili Excel radnu svesku kao datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV).

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju datoteke, na primer OneDrive ili „Ovaj računar“, za skladištenje datoteke.

 4. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 5. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite format datoteke u kojem želite da sačuvate datoteku. Na primer, izaberite obogaćeni tekst (.rtf), Veb stranicu (.htm ili .html) ili datoteku razgraničenu zarezima (.csv).

  Kliknite na padajući meni sa tipovima datoteka da biste izabrali drugi format datoteke za dokument

  Napomena: Više informacija o čuvanju datoteka u PDF (.pdf) ili XPS (.xps) formatima potražite u članku Čuvanje kao PDF ili Čuvanje kao XPS.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako koristite Office 2010, datoteke možete da sačuvate u starijoj verziji sistema Office tako što ćete izabrati verziju na listi Sačuvaj kao tip u dijalogu Čuvanje kao. Na primer, Word 2010 dokument (.docx) možete sačuvati kao 97-2003 dokument (.doc).

Napomene: 

 • Office 2010 i dalje koristi formate datoteka zasnovane na XML-u, kao što su .docx, .xlsx i .pptx, koje smo predstavili u Office 2007 izdanje. Stoga se datoteke napravljene u programima Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 i Microsoft PowerPoint 2010 mogu otvoriti u Office 2007 izdanje programima bez posebnih programskih dodataka ili gubitka funkcionalnosti. Dodatne informacije možete da pronađete u članku Otvoreni XML formati i oznake tipa datoteka.

 • Dodatne informacije o kompatibilnosti između datoteka iz različitih izdanja potražite u članku Upotreba kontrolora kompatibilnosti.

Za informacije o čuvanju Microsoft Access 2010 .ACCDB datoteka u starijem .MDB formatu pogledajte članak Čuvanje Access 2010 baze podataka u starijem formatu datoteke.

Microsoft Office programi podrazumevano čuvaju datoteku u podrazumevanoj radnoj fascikli. Da biste sačuvali kopiju na nekoj drugoj lokaciji, kliknite na drugu fasciklu na listi fascikli. 

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Sačuvaj ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Važno: Ako ne vidite dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Sačuvaj u meniju Datoteka.

 2. Ako prvi put čuvate datoteku, bićete upitani da joj date ime.

Komandu Sačuvaj kao možete da koristite i da biste preimenovali datoteku ili promenili lokaciju na kojoj čuvate datoteku.

Dijalog Čuvanje kao u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista

Datoteku možete da sačuvate na novoj lokaciji i pomoću okna za navigaciju. dijalog sačuvaj kao u operativnom sistemu windows vista

1. Koristite traku adresa da biste odabrali fasciklu ili otkucali putanju do fascikle.

2. Koristite okno za navigaciju da biste brzo videli lokacije koje često koristite.

3. Da biste videli još tipova datoteka, kliknite na strelicu.

Dijalog Čuvanje kao u operativnom sistemu Windows XP

Datoteku možete da sačuvate na novoj lokaciji i pomoću liste Sačuvaj u ili lokacija sačuvanih na traci Moja mesta. Dijalog „Sačuvaj kao“

1. Da biste odabrali fasciklu, koristite listu „Sačuvaj u“.

2. Koristite traku „Moja mesta“ da biste brzo videli lokacije koje često koristite.

3. Da biste videli još tipova datoteka, kliknite na strelicu.

Da biste sačuvali kopiju datoteke, postupite na sledeći način:

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Sačuvaj kao ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

  Važno: Ako ne vidite dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Sačuvaj kao u meniju Datoteka.

 2. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste sačuvali kopiju u drugoj fascikli, pratite gorenavedene korake, ali kliknite na drugu disk jedinicu na listi Sačuvaj u ili na drugu fasciklu na listi fascikli. Da biste datoteku sačuvali u novoj fascikli, izaberite stavku Napravi novu fasciklu Slika dugmeta .

Ako koristite Office 2007 izdanje, možete da delite datoteke sa ljudima koji koriste stariju verziju sistema Microsoft Office tako što ćete sačuvati datoteku u formatu datoteke 97-2003. Na primer, možete da sačuvate Microsoft Office Word 2007 dokument (.docx) kao 97-2003 dokument (.doc).

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

  Važno: Ako ne vidite dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , izaberite stavku Sačuvaj kao u meniju Datoteka.

  Tasterska prečica  Da biste otvorili dijalog Čuvanje kao, pritisnite tastere ALT, F, A.

 2. U polje Ime datoteke upišite novo ime datoteke.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite format datoteke u kojem želite da sačuvate datoteku. Na primer, izaberite obogaćeni tekst (.rtf), Veb stranicu (.htm ili .html) ili datoteku razgraničenu zarezima (.csv).

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste saznali više o čuvanju datoteka u PDF formatu, pogledajte članak Čuvanje u PDF formatu. Da biste saznali više o čuvanju datoteka u XPS formatu, pogledajte članak Čuvanje datoteke u XPS formatu.

Automatsko spasavanje nije zamena za redovno čuvanje datoteka. Ako odaberete da ne čuvate datoteku za spasavanje nakon njenog otvaranja, datoteka se briše, a nesačuvane promene se gube. Ako sačuvate datoteku za spasavanje, ona zamenjuje originalnu datoteku (osim u slučaju da navedete novo ime datoteke). Što češće čuvate datoteke, to se više informacija spasava ako dođe do nestanka struje ili drugih problema dok je datoteka otvorena.

Pogledajte proceduru koja odgovara Office 2007 proizvodu koji koristite.

Word 2007

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Potvrdite izbor Sačuvaj informacije o automatskom spasavanju svakih.

 4. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

Excel 2007

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Potvrdite izbor Sačuvaj informacije o automatskom spasavanju svakih.

 4. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

InfoPath 2007

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.

 2. Potvrdite izbor Pri popunjavanju obrazaca čuvaj informacije o automatskom spasavanju svakih.

 3. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

PowerPoint 2007

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i izaberite stavku PowerPoint opcije.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Potvrdite izbor Sačuvaj informacije o automatskom spasavanju svakih.

 4. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

Project 2007

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Čuvaj svakih.

 3. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

Publisher 2007

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Više opcija.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj podatke za automatsko spasavanje na svakih.

 3. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

Visio 2007

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Čuvanje/otvaranje.

 2. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj podatke za automatsko spasavanje na svakih.

 3. Upišite ili izaberite broj u polju minuta da biste odredili koliko često želite da čuvate datoteke.

Slušamo vas

Ovaj članak je ažurirao Ben 8. januara 2019. zahvaljujući vašim komentarima. Ako vam je bio koristan, a naročito ako nije, koristite dolenavedene kontrole za povratne informacije da biste nas obavestili o tome kako možemo da ga poboljšamo.

Takođe pogledajte

Šta je to automatsko čuvanje?

Postavljanje podrazumevane radne fascikle

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×