Čitanje dokumenata u programu Word

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Alatke za čitanje su ugrađene u programu Word: prelistavate dokumenta, dodajete komentare, definišete i prevod reči, i kopirajte ili isticanje teksta, kao i druge alatke za praktičan čitanje. Možete da uključite ili isključili režim celog ekrana na traci.

Ako čitate dokument, ne pišete i ne uređujete ga, izaberite stavke Prikaz > Režim čitanja da biste sakrili alatke za pisanje i menije i kako biste imali više mesta za same stranice. Režim čitanja automatski uklapa raspored na stranici prema uređaju, koristeći kolone i veće fontove, a i jedno i drugo možete prilagoditi.

Režim čitanja u programu Word

Da biste izašli iz režima čitanja, izaberite ili dodirnite stavku Prikaz > Uredi dokument.

Pored čitanje kontrole redovno koristite, možete da uvećate i umanjite na slike i druge objekte, razvijte ili skupljate odeljke ili pogledajte ugrađeni video zapise. Prilagodite kolona, boja stranice i raspored. Otvaranje okna za navigaciju da biste brzo kretanje u dokumentu.

Slika dela menija „Prikaz“ u režimu čitanja, sa izabranom opcijom „Uredi dokument“.

Čitanje

Izaberite stavke Prikaz > Režim čitanja da biste se prebacili u raspored režima čitanja.

Kliknite ili dodirnite na strelice koje se nalaze na ivicama ekrana da biste okrenuli stranicu.

Slika koja prikazuje strelicu za okretanje desne stranice u režimu čitanja

 • Kliknite dvaput ili dodirnite dvaput da biste uvećali i kreirali tabele, grafikone i slike u dokumentu koji popunjava ekran.

 • Kliknite ili dodirnite izvan objekta da biste umanjili i nastavili čitanje.

 • Ako postoje komentari u dokumentu, videćete savet komentara na margini. Kliknite da biste pročitali taj komentar. Da biste videli sve komentare, izaberite stavke Prikaz > Prikaži komentare.

 • Da biste dodali sopstvene komentare, izaberite sadržaj koji želite da komentarišete, kliknite desnim tasterom miša na njega, zatim izaberite stavku Nov komentar i kucajte u balonu komentara koji se pojavio.

  Savet:  Ostale opcije u prikazu liste otvaraju okno za navigaciju, menjaju širinu kolone ili boju pozadine i vrše prebacivanje iz rasporeda kolona u standardni raspored.

Slika menija „Prikaz“ u režimu čitanja sa izabranom opcijom „Okno za navigaciju“.

Izaberite i kliknite desnim tasterom miša na tekst koji želite da kopirate i izaberite stavku Kopiraj.

Kliknite desnim tasterom miša na tekst koji želite da prevedete ili definišete i uradite nešto od sledećeg:

 • U programu Word 2016 izaberite stavku Prevedi ili Pametno pronalaženje.

 • U Word 2013, kliknite na dugme Prevedi ili Definiši. Da biste saznali više o rečnicima u Word 2013, pogledajte članak gde se nalazi rečnik?

Izaberite i kliknite desnim tasterom miša, izaberite stavku Markiraj, a zatim kliknite na željenu boju.

Skupite ili razvijte delove dokumenta pomoću samo jednog klika ili dodira. Strelica za razvijanje/skupljanje se pojavljuje kada pauzirate pored naslova. (Ako koristite uređaj osetljiv na dodir, one su uvek vidljive.)

Slika koja prikazuje strelicu kontrole razvijanja i skupljanja pored naslova u režimu čitanja.

Ponovo otvorite dokument i nastavite sa čitanjem tamo gde ste stali. Word pamti gde ste bili – čak i kada ponovo otvorite dokument na mreži sa drugog računara.

Prikaz za čitanje preko čitavog ekrana je optimizovan za čitanje dokumenta na ekranu računara. U prikazu za čitanje preko celog ekrana takođe imate opciju da vidite dokument onako kako bi izgledao na odštampanoj stranici.

 • Na kartici Prikaz , u grupi Prikazi dokumenta , izaberite stavku Čitanje preko celog ekrana.

  Traka sistema Office 2010

Možete koristiti svaku od sledećih opcija za premeštanje među stranicama u dokumentu:

 • Kliknite na strelice u donjim uglovima stranica.

 • Pritisnite tastere PAGE DOWN i PAGE UP ili RAZMAKNICA i BACKSPACE na tastaturi.

 • Kliknite na strelice za navigaciju koje se nalaze na sredini vrha ekrana.

  Savet: Izaberite stavku Opcije prikaza, a zatim kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta da biste prikazali dve stranice ili ekrana, po jedan.

Pomeranje za jedan ekran odjednom

 1. Izaberite stavku Opcije prikaza, a zatim kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta da biste prikazali dve stranice ili ekrana, po jedan.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+STRELICA NADESNO ili CTRL+STRELICA NALEVO da biste istovremeno premeštali jedan po jedan ekran.

Kliknite na dugme Opcije prikaza, a zatim postupite na neki od sledećih načina.

 • Prvo se uverite da opcija Prikaži odštampanu stranicu u okviru Opcije prikaza nije izabrana. Da biste prikazali tekst veće veličine, kliknite na dugme Povećaj veličinu teksta. Izaberite stavku Smanji veličinu teksta da biste prikazali više teksta na ekranu.

 • Izaberite stavku Prikaži odštampanu stranicu da biste prikazali stranicu onako kako će izgledati kada je odštampate.

 • Da biste prikazali dve stranice u isto vreme, kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta .

Prelazak na ekran

 • Pritisnite taster HOME ili END da biste prešli na prvi ili poslednji ekran dokumenta.

 • Otkucajte broj ekrana, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prešli na određeni ekran.

Prelazak na odeljak dokumenta

Karticu Pregledanje stranica u dokumentu u oknu za navigaciju možete da koristite da biste pronašli odeljak dokumenta na koji želite da pređete.

 1. Ako okno za navigaciju nije vidljivo, u gornjem centralnom delu ekrana kliknite na dugme Stranica x od x, izaberite stavku Pređi na stranicu, a zatim izaberite stavku Okno za navigaciju.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste prešli na bilo koji naslov u dokumentu, izaberite karticu Pregledanje naslova u dokumentu i kliknite na bilo koji naslov. Ova opcija nije dostupna ako dokument nema definisane naslove.

  • Da biste prešli na određenu stranicu, izaberite karticu Pregledanje stranica u dokumentu, a zatim kliknite na sličicu za tu stranicu.

Vrh stranice

 1. Na naslovnoj traci kliknite na strelicu pored stavke Boja markiranja teksta.

 2. Kliknite na boju markiranja koju želite da koristite.

 3. Izaberite tekst ili grafiku koju želite da istaknete.

 • Da biste isključili markiranje, izaberite stavku Boja markiranja teksta, a zatim kliknite na dugme Prekini markiranje ili pritisnite taster ESC.

 • Da biste promenili boju markiranja, kliknite na strelicu pored stavke Boja markiranja teksta, a zatim kliknite na željenu boju.

 • Na naslovnoj traci kliknite na dugme Umetni komentar.

Praćenje promena u dokumentu

 1. Kliknite na dugme Opcije prikaza, a zatim izaberite stavku Dopusti upisivanje da biste dozvolili kucanje u dokumentu.

 2. Kliknite ponovo na dugme Opcije prikaza, postavite pokazivač na stavku Praćenje promena, a zatim izaberite stavku Prati promene.

 3. Načinite željene promene.

Vrh stranice

Pronalaženje ili zamena reči ili fraze

 1. Izaberite stavku Alatke, a zatim kliknite na dugme Pronađi.

 2. U polje Pronađi upišite tekst koji želite da potražite, na isti način kao i u bilo kom drugom prikazu u programu Microsoft Word.

 3. Izaberite karticu Zamena, a zatim u polje Zameni sa upišite tekst koji ga zamenjuje ako želite da tekst koji ste pronašli u dokumentu zamenite nekim drugim tekstom.

  Napomena: Da biste koristili zamenite, morate izaberite stavku Opcije prikazai izaberite stavku Dozvoli da kucate.

 1. Izaberite reč ili frazu u dokumentu.

 2. Izaberite stavku Alatke, a zatim kliknite na dugme Istraži.

  Napomena: U oknu zadataka Istraživanje izaberite uslugu za pretraživanje da biste izabrali određeni tip teksta za pretraživanje , poput rečnika, enciklopedije ili rečnika sinonima .

 • Kliknite na dugme Zatvori u gornjem desnom uglu ekrana ili pritisnite taster ESC.

Vrh stranice

Prikaz za čitanje preko čitavog ekrana je optimizovan za čitanje dokumenta na ekranu računara. U prikazu za čitanje preko celog ekrana takođe imate opciju da vidite dokument onako kako bi izgledao na odštampanoj stranici.

Čitanje dokumenta

 • Na kartici Prikaz , u grupi Prikazi dokumenta , izaberite stavku Čitanje preko celog ekrana.

  Slika trake u programu Word

Možete koristiti svaku od sledećih opcija za premeštanje među stranicama u dokumentu:

 • Kliknite na strelice u donjim uglovima stranica.

 • Pritisnite tastere PAGE DOWN i PAGE UP ili RAZMAKNICA i BACKSPACE na tastaturi.

 • Kliknite na strelice za navigaciju koje se nalaze na sredini vrha ekrana.

  Savet: Izaberite stavku Opcije prikaza, a zatim kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta da biste prikazali dve stranice ili ekrana, po jedan.

Vrh stranice

 1. Izaberite stavku Opcije prikaza, a zatim kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta da biste prikazali dve stranice ili ekrana, po jedan.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+STRELICA NADESNO ili CTRL+STRELICA NALEVO da biste istovremeno premeštali jedan po jedan ekran.

Vrh stranice

Kliknite na dugme Opcije prikaza, a zatim postupite na neki od sledećih načina.

 • Izaberite stavku Povećaj veličinu teksta da biste prikazali tekst u većoj veličini.

 • Izaberite stavku Smanji veličinu teksta da biste prikazali više teksta na ekranu.

 • Izaberite stavku Prikaži odštampanu stranicu da biste prikazali stranicu onako kako bi izgledala da je sada odštampate.

 • Da biste prikazali dve stranice odjednom, kliknite na dugme Prikaži dve stranice Slika dugmeta .

Vrh stranice

 • Pritisnite taster HOME ili END da biste prešli na prvi ili poslednji ekran dokumenta.

 • Otkucajte broj ekrana, a zatim pritisnite taster ENTER da biste prešli na određeni ekran.

Vrh stranice

Možete koristiti mapu dokumenta ili okno za sličice da biste pronašli odeljak dokumenta na koji želite da pređete.

 1. Ako mapa dokumenta ili okno za sličice nisu vidljivi, iz padajuće liste Pređi na stranicu ili odeljak u dokumentu gore na centru ekrana izaberite stavku Mapa dokumenta ili Sličice.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Kliknite na naslov u mapi dokumenta da biste prešli na bilo koji naslov u dokumentu.

  • Kliknite na sličicu određene stranice da biste prešli na određenu stranicu.

Vrh stranice

U prikazu za čitanje preko čitavog ekrana možete da istaknete sadržaj, pratite promene, dodajete komentare i pregledate promene.

Isticanje sadržaja koji želite da zapamtite

 1. Kliknite na dugme Alatke za čitanje, a zatim izaberite stavku Boja za isticanje teksta.

 2. Izaberite tekst ili grafiku koju želite da istaknete.

 • Da biste isključili isticanje, kliknite na dugme Alatke za čitanje, zatim izaberite stavku Boja za isticanje teksta, a potom izaberite stavku Prekini isticanje ili pritisnite taster ESC.

 • Da biste promenili boju markera, kliknite na dugme Alatke za čitanje, zatim na strelicu pored stavke Boja za isticanje teksta, a potom izaberite željenu boju.

Praćenje promena u dokumentu

 1. Kliknite na dugme Opcije prikaza, a zatim izaberite stavku Dopusti upisivanje da biste dozvolili kucanje u dokumentu.

 2. Kliknite ponovo na dugme Opcije prikaza, postavite pokazivač na stavku Praćenje promena, a zatim izaberite stavku Prati promene.

 3. Načinite željene promene.

Dodavanje komentara

 • Postavite tačku umetanja na mesto na koje želite da dodate komentar, kliknite na dugme Alatke za čitanje, a zatim izaberite stavku Novi komentar.

Vrh stranice

 1. Kliknite na dugme Alatke za čitanje, a zatim izaberite stavku Pronađi.

 2. U polje Pronađi upišite tekst koji želite da potražite, na isti način kao i u bilo kom drugom prikazu u programu Microsoft Word.

 3. Izaberite karticu Zamena, a zatim u polje Zameni sa upišite tekst koji ga zamenjuje ako želite da tekst koji ste pronašli u dokumentu zamenite nekim drugim tekstom.

Vrh stranice

 1. Izaberite reč ili frazu u dokumentu.

 2. Kliknite na dugme Alatke za čitanje, a zatim na dugme Istraži.

  Napomena: U oknu zadataka Istraživanje izaberite uslugu za pretraživanje da biste izabrali određeni tip teksta za pretraživanje , poput rečnika, enciklopedije ili rečnika sinonima .

Vrh stranice

 • Kliknite na dugme Zatvori u gornjem desnom uglu ekrana ili pritisnite taster ESC.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×