Čuvanje u PDF ili XPS formatu ili konvertovanje u te formate

Čuvanje u PDF ili XPS formatu ili konvertovanje u te formate

Office programe možete da koristite da biste sačuvali datoteke kao PDF datoteke ili ih konvertovali u PDF datoteke kako biste mogli da ih delite ili štampate pomoću komercijalnih štampača. Neće vam biti potreban drugi softver niti programski dodaci.

Koristite PDF format kada želite datoteku koja:

 • ima isti izgled na većini računara.

 • ima manju veličinu.

 • je usaglašena sa industrijskim formatom.

Primeri uključuju rezimee, pravne dokumente, biltene, datoteke koje su namenjene samo čitanju (a ne i uređivanju) i štampanju i datoteke namenjene profesionalnom štampanju.

Da biste izvezli ili sačuvali kao PDF, u Office datoteci, u meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi ili Sačuvaj kao. Da biste videli postepena uputstva, izaberite Office program sa padajuće liste.

 1. Otvorite tabelu ili izveštaj koji želite da objavite kao PDF.

 2. Na kartici Spoljni podaci, u grupi Izvoz kliknite na dugme PDF ili XPS

  Slika dugmeta „PDF ili XPS“

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ili izaberite ime za dokument.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Objavi.

Ove informacije se odnose i na Microsoft Excel Starter 2010.

Napomena: Ne možete sačuvati listove prikaza Power View kao PDF datoteke.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima Excel 2013 ili Excel 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu „Otvori datoteku nakon objavljivanja“.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Za više informacija o dijalogu „Opcije“ u programu Excel pogledajte članakViše oPDF opcijama. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

OneNote 2013 i OneNote 2016

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Izvezi.

 3. U okviru Izvoz trenutnog izaberite deo beležnice koji želite da sačuvate kao PDF.

 4. U okviru Izbor formata izaberite stavku PDF (*.pdf) i kliknite na dugme Izvezi.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao, u polje Ime datoteke unesite ime za beležnicu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

OneNote 2010

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao i izaberite opciju koja predstavlja deo beležnice koji želite da sačuvate kao PDF.

 3. U okviru Sačuvaj odeljak kao izaberite stavku PDF (*.pdf), a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U polje Ime datoteke unesite ime za beležnicu.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima PowerPoint 2013 i PowerPoint 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Na kartici Datoteka odaberite stavku Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima Project 2013 ili Project 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 2. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 3. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF datoteke (*.pdf) ili XPS datoteke (*.xps), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. U dijalogu Opcije izvoza dokumenta izaberite stavku Opseg za objavljivanje da biste izabrali stavke Uključi informacije koje se neće štampati ili ISO 19500-1 usaglašenost (samo PDF).

Saveti za oblikovanje

Project ne podržava funkciju PDF ili XPS oblikovanja, ali i dalje možete da koristite neke opcije štampanja da biste promenili izgled konačnog datuma.

Odaberite Datoteka > Štampanje, a zatim promenite neku od ovih opcija:

 • Datumi

 • Položaj

 • Veličina papira

 • Podešavanje stranice

U dijalogu Podešavanje stranice možete da promenite opcije na ovim karticama:

 • Margine

 • Legenda

 • Prikaz

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima Publisher 2013 ili Publisher 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

 5. Ako želite da promenite način na koji je dokument optimizovan, izaberite stavku Promeni. (Izaberite stavku Opcije u programima Publisher 2013 ili Publisher 2016.)

  • Promenite rezoluciju slike i informacije koje se neće štampati.

  • Izaberite stavku Opcije štampanja da biste promenili opcije štampanja za dokument.

  • Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima Visio 2013 ili Visio 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski prikaži datoteku nakon čuvanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Word 2013 i Word 2016

 1. Odaberite stavke Datoteka > Izvoz > Napravi PDF/XPS.

  Dugme „Napravi PDF/XPS“ na kartici „Izvoz“ u programu Word 2016.
 2. Ako svojstva Word dokumenta sadrže informacije za koje ne želite da budu uključene u PDF, u prozoru Objavljivanje datoteke u PDF ili XPS formatu odaberite stavku Opcije. Zatim izaberite stavku Dokument i opozovite izbor u polju za potvrdu Svojstva dokumenta. Podesite sve željene opcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Obrišite svojstva dokumenta da biste izbegli deljenje tih informacija u PDF datoteci.

  Dodatne informacije o svojstvima dokumenta potražite u članku Prikaz ili promena svojstava Office 2016 datoteke.

 3. U prozoru Objavljivanje datoteke u PDF ili XPS formatu pređite tamo gde biste želeli da sačuvate datoteku. Izmenite i ime datoteke ako želite drugačije ime.

 4. Kliknite na dugme Objavi.

Dodatne informacije o PDF opcijama

 • Da biste samo neke stranice u dokumentu konvertovali u PDF datoteku, odaberite opciju u okviru Opseg stranica.

 • Da biste uključili praćenje promena u PDF dokumentu, u okviru Šta objaviti, izaberite stavku Dokument sa naznakama. U suprotnom, proverite da li je izabrana stavka Dokument.

 • Da biste napravili skup obeleživača u PDF datoteci, izaberite stavku Napravi obeleživače koristeći. Zatim odaberite stavku Naslovi odnosno, ako ste dodali obeleživače u dokument, izaberite stavku Word obeleživači.

 • Ako želite da uključite svojstva dokumenta u PDF, proverite da li je izabrana stavka Svojstva dokumenta.

 • Da bi softver za čitanje sa ekrana lakše čitao dokument, izaberite stavku Oznake strukture dokumenta za pristupačnost.

 • Usaglašeno sa standardom ISO 19005-1 (PDF/A) Ova opcija otprema PDF dokument kao verziju 1.7 PDF, koja predstavlja standard arhiviranja. PDF/A obezbeđuje da dokument izgleda isto kad se otvori na nekom drugom računaru u budućnosti.

 • Rasterski tekst kad fontovi možda nisu ugrađeni Ako nije moguće ugraditi fontove u dokument, PDF koristi rasterske slike teksta tako da PDF izgleda isto kao originalni dokument. Ako ova opcija nije izabrana i datoteka koristi font koji nije moguće ugraditi, PDF čitač može da koristi neki drugi zamenski font.

 • Šifrovanje dokumenta pomoću lozinke Izaberite ovu opciju da biste ograničili pristup tako da samo osobe koji imaju lozinku mogu da otvore PDF. Kad kliknete na dugme U redu, Word otvara polje Šifrovanje PDF dokumenta u kom možete da otkucate i potvrdite lozinku.

Otvaranje i kopiranje sadržaja iz PDF datoteke pomoću programa Word

Možete da kopirate sadržaj koji želite iz PDF datoteke tako što ćete je otvoriti u programu Word.

Izaberite stavke Datoteka > Otvori i pronađite PDF datoteku. Word otvara PDF sadržaj u novoj datoteci. Iz nje možete da kopirate sav željeni sadržaj, uključujući slike i dijagrame.

Word 2010

Ove informacije se odnose i na Microsoft Word Starter 2010.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.
  Da biste videli dijalog Sačuvaj kao u programima Word 2013 i Word 2016, morate da odaberete lokaciju i fasciklu.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku ako ga već niste uneli.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF (*.pdf).

  • Ako želite da se datoteka otvori u izabranom formatu nakon čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja.

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je veličina datoteke važnija od kvaliteta štampanja, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 5. Kliknite na dugme Opcije da biste zadali stranu koja će biti odštampana, odabrali da li treba štampati naznake i izabrali izlazne opcije. Kad završite, kliknite na dugme U redu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste sačuvali datoteku u PDF formatu u sistemu Office za Mac pratite ove lake korake:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Kliknite na Format datoteke pri dnu prozora

  Koristite alatku „Format datoteke“ u dijalogu „Sačuvaj kao“ u programu Word da biste izabrali druge formate za čuvanje, na primer PDF
 4. Izaberite PDF sa liste dostupnih formata datoteka

 5. Imenujte datoteku, ako to već niste uradili, a zatim izaberite stavku Izvezi

Možete da koristite Word Online da biste konvertovali dokument u PDF tako što ćete odštampati dokument u programu Word. Time će se generisati osnovna PDF datoteka koja čuva raspored i oblikovanje originalnog dokumenta.

Komanda „Odštampaj“ u programu Word Web App

Ako vam je potrebna veća kontrola nad opcijama za PDF datoteku, na primer nad dodavanjem obeleživača, koristite Word aplikaciju za računare da biste konvertovali dokument u PDF datoteku. Izaberite stavku Otvori u programu Word da biste počeli da koristite aplikaciju za računare.

Slika komande „Otvori u programu Word“ u usluzi Word Online

Ako nemate Word aplikaciju za računare sada možete da isprobate ili kupite najnoviju verziju sistema Office.

Saveti: 

 • Recite nam kako biste koristili ovu funkciju u programu Word Online. Na dnu prozora kliknite na Pomozite da se unapredi Office.

 • Komanda „Pomozite da se poboljša Office“

Sa padajuće liste izaberite Office program.

 1. Otvorite tabelu ili izveštaj koji želite da objavite kao PDF.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na strelicu pored stavke Sačuvaj kao, a zatim izaberite stavku PDF ili XPS.

 3. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za datoteku.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 5. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 6. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja tabele ili dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 7. Da biste naveli razne opcije za datoteku, kliknite na Opcije. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.) Kliknite na dugme U redu.

 8. U dijalogu Objavljivanje datoteke u PDF ili XPS formatu izaberite stavku Objavi.

  Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na strelicu pored stavke Sačuvaj kao, a zatim izaberite stavku PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za radnu svesku.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 5. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja radne sveske, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 6. Da biste naveli razne opcije za datoteku, kliknite na Opcije. Za više informacija o dijalogu „Opcije“ u programu Excel pogledajte članakViše oPDF opcijama. Kad završite, kliknite na U redu.

 7. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Izvezi u, a zatim izaberite stavku PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za obrazac.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 5. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja obrasca, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 6. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za datoteku.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Pored stavke Opseg stranica izaberite opciju koja predstavlja deo beležnice koji želite da sačuvate kao PDF.

 5. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF koji ste prethodno sačuvali, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na strelicu pored stavke Sačuvaj kao, a zatim izaberite stavku PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za prezentaciju.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 5. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja prezentacije, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 6. Da biste naveli razne opcije za datoteku, kliknite na Opcije. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.) Kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

Samo ako imate Adobe Acrobat instaliran na vašem računaru, možete da odštampate plan projekta u PDF formatu. Morate imati punu verziju programa Acrobat, ne samo besplatan Adobe Reader.

Napomena: Programski dodatak „Sačuvaj kao PDF ili XPS“ za Microsoft Office 2007 ne pruža ovu funkcionalnost u programu Project 2007.

 1. U meniju Prikaz izaberite prikaz koji želite da odštampate.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 3. Na listi Ime izaberite stavku Adobe PDF.

  Napomena: Ova opcija se pojavljuje samo ako imate Adobe Acrobat instaliran na vašem računaru.

 4. Odaberite stavku U redu.

 5. U dijalogu Sačuvaj PDF datoteku kao izaberite ime i lokaciju za PDF datoteku, a zatim odaberite stavku Sačuvaj.

Napomena: Kada odštampate plan u PDF formatu, ne možete da koristite Project da biste uneli promene direktno u PDF dokumentu. Morate da menjate originalni plan tako što ćete koristiti Project, a zatim ponovo sačuvajte datoteku u PDF formatu.

Čuvanje kao PDF za deljenje ili distribuciju putem veba

Ako želite da delite publikaciju u fiksnom formatu putem veba ili mreže, uradite sledeće:

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za publikaciju.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Pored stavke Optimizuj za izaberite stavku Promeni.

 5. U dijalogu Opcije objavljivanja kliknite na optimizaciju koja odgovara potrebama publikacije na listi Navedite na koji način će se ova publikacija štampati ili distribuirati. Na primer, ako se publikacija distribuira na mreži, a kvalitet štampanja manje je važan od male veličine datoteke, izaberite stavku Minimalna veličina. Ako je kvalitet štampanja važniji od veličine datoteke, izaberite stavku Visokokvalitetno štampanje.

 6. Izaberite stavku Napredno da biste prikazali ceo dijalog i izaberite postavke koje su vam neophodne. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.)

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. U dijalogu Sačuvaj kao, ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. Ovo polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač i ako nije izabrana opcija Komercijalna štampa u dijalogu Opcije objavljivanja.

 9. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje kao PDF za komercijalno štampanje

Ako se publikacija šalje komercijalnoj štampariji, uradite sledeće:

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Pakovanje za prenos, a zatim izaberite stavku Odnesi u komercijalnu štampariju.

 2. U oknu sa leve strane, izaberite željenu opciju sa liste Kako će se štampati ova publikacija?. Ako planirate da koristite uslugu ofset štampanja, izaberite stavku Komercijalna štampa. Ako planirate da koristite visokokvalitetnu kopirnicu, izaberite stavku Visokokvalitetno štampanje.

 3. Izaberite stavku Opcije štampanja.

 4. U dijalogu Opcije štampanja, izaberite opcije koje su Vam potrebne. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.) Kliknite na dugme U redu.

 5. U okviru Izbor stavke koju treba ispraviti rešite sve probleme koje je Publisher identifikovao.

 6. U okviru Izvoz potvrdite izbor u polju za potvrdu Napravi PDF.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 8. U čarobnjaku „Zapakuj za prenos“ izaberite lokaciju na koju želite da izvezete datoteku i kliknite na dugme Dalje.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Objavi kao PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za crtež.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 5. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja crteža, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 6. Da biste odštampali samo izabrane stranice ili da biste naveli druge opcije objavljivanja, kliknite na Opcije, a zatim izaberite postavke koje su Vam potrebne. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.) Kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , postavite pokazivač na strelicu pored stavke Sačuvaj kao, a zatim izaberite stavku PDF ili XPS.

 2. Na listi Ime datoteke otkucajte ili sa nje izaberite ime za dokument.

 3. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku PDF.

 4. Ako želite da otvorite datoteku neposredno posle njenog čuvanja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori datoteku nakon objavljivanja. To polje za potvrdu dostupno je samo ako na računaru imate instaliran PDF čitač.

 5. Pored stavke Optimizuj za uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od toga da li vam je važnija veličina datoteke ili kvalitet štampanja:

  • Ako je potreban visok kvalitet štampanja dokumenta, izaberite stavku Standardno (objavljivanje na mreži i štampanje).

  • Ako je kvalitet štampanja manje važan od veličine datoteke, izaberite opciju Minimalna veličina (objavljivanje na mreži).

 6. Kliknite na dugme Opcije da biste podesili opseg stranica za štampanje, da izaberete da li treba štampati naznake i da izaberete izlazne opcije. (Veze ka dodatnim informacijama o tim opcijama potražite u odeljku Takođe pogledajte.) Kliknite na dugme U redu.

 7. Kliknite na dugme Objavi.

Ako želite da izmenite PDF posle njegovog čuvanja, vratite se na originalnu Microsoft Office 2007 datoteku u kojoj ste ga napravili i ponovo sačuvajte datoteku kao PDF.

Portable Document Format (PDF)    čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteka. Datoteka u PDF formatu zadržava odgovarajući oblik kada se prikazuje na mreži ili štampa. PDF format pogodan je i za dokumente koji će se umnožavati putem komercijalnih metoda štampanja. Mnoge agencije i organizacije prihvatile su PDF kao važeći format, a prikazivači su dostupni na većem izboru platformi nego prikazivači za XPS.

XML Paper Specification (XPS)    predstavlja elektronski format datoteke koji čuva oblikovanje dokumenta i omogućava deljenje datoteke. XPS format obezbeđuje da kada se datoteka prikazuje na mreži ili se štampa, zadržaće odgovarajući oblik i podaci u datoteci se ne mogu lako menjati.

Važno: Da biste prikazali PDF datoteku, na računaru morate imati instaliran PDF čitač kao što je Acrobat Reader koji je dostupan na lokaciji Adobe Systems.

Takođe pogledajte

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×