Čuvanje prilagođenog grafikona kao predloška

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako želite da napravite drugi grafikon poput ovog koji ste upravo napravili, možete da ga sačuvate kao predložak i koristite kao osnovu za druge slične grafikone.

Napomena: Snimke ekrana u ovoj temi odvedeni u programu Excel, ali procedure opisane u ovoj temi se odnose na Outlook, PowerPoint ili Word kao i.

Da biste ponovno korišćenje grafikona koji ste prilagodili, možete da je sačuvate kao predložak grafikona (*.crtx).

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

  Komanda „Sačuvaj kao predložak“ na priručnom meniju
 2. U okviru Ime datoteke otkucajte odgovarajuće ime za predložak grafikona.

  Dijalog „Čuvanje predloška grafikona“
 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Predložak grafikona automatski se pojavljuje u fascikli " Predlošci " za grafikone. Pronaći ćete fasciklu " Predlošci " na kartici Svi grafikoni u Umetni grafikon ili Promeni tip grafikona dijalogu, gde možete da primenite predložak grafikona kao bilo koji drugi tip grafikona.

  Fascikla „Predlošci“ na kartici „Svi grafikoni“ u dijalogu „Umetanje grafikona“

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i skladišti boje koje se koriste kada sačuvate grafikon kao predložak. Kada koristite predložak grafikona za pravljenje grafikona u drugoj radnoj svesci, novi grafikon koristi boje predloška grafikona a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primenjena na radnu svesku. Da biste koristili boje teme dokumenta umesto boja predloška grafikona, kliknite desnim tasterom miša na polje grafikona i u priručnom meniju izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost da bi se stil podudarao.

Ako želite da napravite drugi grafikon poput ovog koji ste upravo napravili, možete da ga sačuvate kao predložak i koristite kao osnovu za druge slične grafikone.

 1. Kliknite na grafikon koji želite da sačuvate kao predložak.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Tip kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime za predložak.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Predložak grafikona automatski se pojavljuje u fascikli " Predlošci " za grafikone. Pronaći ćete fasciklu " Predlošci " na kartici Svi grafikoni u Umetni grafikon ili Promeni tip grafikona dijalogu, gde možete da primenite predložak grafikona kao bilo koji drugi tip grafikona.

Napomena: Predložak grafikona sadrži oblikovanje grafikona i skladišti boje koje se koriste kada sačuvate grafikon kao predložak. Kada koristite predložak grafikona za pravljenje grafikona u drugoj radnoj svesci, novi grafikon koristi boje predloška grafikona a ne boje teme dokumenta koja je trenutno primenjena na radnu svesku. Da biste koristili boje teme dokumenta umesto boja predloška grafikona, kliknite desnim tasterom miša na polje grafikona i u priručnom meniju izaberite stavku Uspostavi početnu vrednost da bi se stil podudarao.

Napomena: Kada kreirate predložak grafikona, možete samo da primenite predložak postojećeg grafikona.

Da biste ponovno korišćenje grafikona koji ste prilagodili, možete da je sačuvate kao predložak grafikona (*.crtx).

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon i izaberite stavku Sačuvaj kao predložak.

 2. U dijalogu Sačuvaj predložak grafikona , u okviru Sačuvaj kao otkucajte odgovarajuće ime za predložak.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Sada možete da primenite ovaj prilagođeni predložak u postojećem grafikonu. Evo kako da to uradite:

 • Kliknite na grafikon, a zatim kliknite na karticu Dizajn za grafikone na traci > izaberite stavku Promeni tip grafikona > izaberite stavku Predlošci, a zatim izaberite stavku prilagođeni predložak.

Napomena: Neki sadržaj iz ove teme možda nije moguće primeniti na neke jezike.

Ako želite da upotrebite grafikon koji ste kreirali, možete da je čuvanje grafikona kao predloška u programu Excel i primenili ga na novu ili postojeću grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koje kreirate je zapravo prilagođeni tip grafikona koje možete da primenite kao što biste bilo koji drugi tip grafikona.

Napomena: Da biste sačuvali predložak grafikona, morate imati instaliran Excel. Kopiranje Excel možete da redosled na Microsoft Veb lokaciji.

Uradite nešto od sledećeg:

Kreiranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu, rasporedite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Izaberite redove i kolone koje želite da se pojavljuju u grafikonu.

 3. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na tip grafikona, a zatim kliknite na onaj koji želite da dodate.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

  Da biste promenili grafikona, koristite karticu grafikoni , karticu Raspored grafikona i kartica " Oblikovanje ".

 4. U meniju grafikona kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak, a zatim otkucajte ime u polju Sačuvaj kao .

  Podrazumevano, grafikon predložak je sačuvan u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteke/aplikacije podrške/Microsoft/Office/grafikona tako da tip prilagođene grafikona će biti dostupni u okviru Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), fasciklu "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteke Nalazač, izaberite meni " Idi ", a zatim držite pritisnut taster OPCIJA.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primena predloška grafikona za novi grafikon

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite prilagođeni tip grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

  Ne vidim moje predložak grafikona sa liste

  Po podrazumevanim postavkama, predložak grafikona se automatski čuva u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteke/aplikacije podrške/Microsoft/Office/grafikona tako da tip prilagođene grafikona će biti dostupni u okviru Predlošci na kartici grafikoni . Ako ne vidite predložak grafikona naveden u okviru Predlošci, u Nalazaču potražite .crtx datoteku, a zatim pređite /Users/ korisničkoime/aplikaciju biblioteke predložaka podrške/Microsoft/Office/grafikona. Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), fasciklu "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteke Nalazač, izaberite meni " Idi ", a zatim držite pritisnut taster OPCIJA.

  Kada umetnete grafikona u programu Word ili PowerPoint, otvara se lista u programu Excel koja sadrži tabelu sa probnim podacima.

 2. U programu Excel zamenite uzorak podataka podatke koje želite da prikažete u grafikonu. Ako već imate podatke u drugoj tabeli, možete da kopirate podatke iz tabele i zalepite ga preko uzorak podataka.

 3. Da biste videli rezultate promene, prebacite se u programu Word.

  Kada zatvorite Word dokument koji sadrži grafikon, Excel tabele podataka na grafikon se automatski zatvara.

Primena predloška grafikona u postojećem grafikonu

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite novi prilagođeni tip grafikona u postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni ", u okviru stavke Promeni tip grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", promeni tip grafikona grupa

Ako želite da upotrebite grafikon koji ste kreirali, možete da je čuvanje grafikona kao predloška u programu Excel i primenili ga na novu ili postojeću grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koje kreirate je zapravo prilagođeni tip grafikona koje možete da primenite kao što biste bilo koji drugi tip grafikona.

Napomena: Da biste sačuvali predložak grafikona, morate imati instaliran Excel. Kopiranje Excel možete da redosled na Microsoft Veb lokaciji.

Uradite nešto od sledećeg:

Kreiranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu, rasporedite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Izaberite redove i kolone koje želite da se pojavljuju u grafikonu.

 3. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na tip grafikona, a zatim kliknite na onaj koji želite da dodate.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

  Napomena: Da biste promenili grafikona, koristite karticu grafikoni , karticu Raspored grafikona i kartica " Oblikovanje ".

 4. U meniju grafikona kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak, a zatim otkucajte ime u polju Sačuvaj kao .

  Podrazumevano, grafikon predložak je sačuvan u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteke/aplikacije podrške/Microsoft/Office/grafikona tako da tip prilagođene grafikona će biti dostupni u okviru Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), fasciklu "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteke Nalazač, izaberite meni " Idi ", a zatim držite pritisnut taster OPCIJA.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primena predloška grafikona za novi grafikon

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite prilagođeni tip grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

  Kada umetnete grafikona u programu Word ili PowerPoint, otvara se lista u programu Excel koja sadrži tabelu sa probnim podacima.

 2. U programu Excel zamenite uzorak podataka podatke koje želite da prikažete u grafikonu. Ako već imate podatke u drugoj tabeli, možete da kopirate podatke iz tabele i zalepite ga preko uzorak podataka.

 3. Da biste videli promene, prebacite se na PowerPoint.

  Kada zatvorite PowerPoint prezentaciju koja sadrži grafikon, Excel tabele podataka na grafikon se automatski zatvara.

Primena predloška grafikona u postojećem grafikonu

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite novi prilagođeni tip grafikona u postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni ", u okviru stavke Promeni tip grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", promeni tip grafikona grupa

Ako želite da upotrebite grafikon koji ste kreirali, možete da je čuvanje grafikona kao predloška u programu Excel i primenili ga na novu ili postojeću grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel. Predložak grafikona koje kreirate je zapravo prilagođeni tip grafikona koje možete da primenite kao što biste bilo koji drugi tip grafikona.

Uradite nešto od sledećeg:

Kreiranje predloška grafikona u programu Excel

 1. Na listu, rasporedite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Izaberite redove i kolone koje želite da se pojavljuju u grafikonu.

 3. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na tip grafikona, a zatim kliknite na onaj koji želite da dodate.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

  Da biste promenili grafikona, koristite karticu grafikoni , karticu Raspored grafikona i kartica " Oblikovanje ".

 4. U meniju grafikona kliknite na dugme Sačuvaj kao predložak, a zatim otkucajte ime u polju Sačuvaj kao .

  Podrazumevano, grafikon predložak je sačuvan u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteke/aplikacije podrške/Microsoft/Office/grafikona tako da tip prilagođene grafikona će biti dostupni u okviru Predlošci na kartici grafikoni . Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), fasciklu "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteke Nalazač, izaberite meni " Idi ", a zatim držite pritisnut taster OPCIJA.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Primena predloška grafikona za novi grafikon

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite prilagođeni tip grafikona za novi grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Na listu, rasporedite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

 2. Izaberite redove i kolone koje želite da se pojavljuju u grafikonu.

 3. Na kartici " grafikoni ", u okviru Umetanje grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", grupa Umetanje grafikona

 4. Na listu, rasporedite podatke koje želite da prikažete u grafikonu.

Primena predloška grafikona u postojećem grafikonu

Nakon što kreirate predložak grafikona, možete da primenite novi prilagođeni tip grafikona u postojeći grafikon u programu Word, PowerPoint ili Excel.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni ", u okviru stavke Promeni tip grafikona, kliknite na dugme druge, a u okviru Predlošci, kliknite na predložak grafikona koji ste kreirali.

  Kartica "Grafikoni", promeni tip grafikona grupa

Ne vidim moje predložak grafikona sa liste

Po podrazumevanim postavkama, predložak grafikona se automatski čuva u /Users/ korisničkoime/predložaka biblioteke/aplikacije podrške/Microsoft/Office/grafikona tako da tip prilagođene grafikona će biti dostupni u okviru Predlošci na kartici grafikoni . Ako ne vidite predložak grafikona naveden u okviru Predlošci, u Nalazaču potražite .crtx datoteku, a zatim pređite /Users/ korisničkoime/aplikaciju biblioteke predložaka podrške/Microsoft/Office/grafikona. Ako koristite Mac OS X 7 (Lion), fasciklu "Biblioteka" je podrazumevano skrivena. Da biste prikazali fasciklu biblioteke Nalazač, izaberite meni " Idi ", a zatim držite pritisnut taster OPCIJA.

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Promena boje ili stila grafikona

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×