Čuvanje poruke

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Outlook vam pruža nekoliko opcija za čuvanje e-poruke. Poruci koju primite, na primer, možete sačuvati kao datoteku na računaru. Poruke koju pišete mogu biti sačuvana kao radna verzija i dovršena kasnije.

Savet : Da li želite da sačuvate e-poruke kao PDF datoteke? U operativnom sistemu Windows 10, koristite komande " Odštampaj " da biste odštampali poruku u PDF datoteku. Više uputstava ili za druge verzije operativnog sistema Windows, odaberite svoju verziju programa Outlook ispod.

Čuvanje poruke kao datoteke

 1. Otvorite poruku koju želite da sačuvate i na kartici datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

  Postojeće e-poruke možete da sačuvate kao datoteku.
 2. U dijalogu Sačuvaj kao , u oknu sa fasciklama , odaberite fasciklu, a zatim na lokaciju u toj izabranu fasciklu gde želite da sačuvate datoteku.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke.

 4. Na listi Sačuvaj kao tip prihvatite podrazumevani tip ili odaberite drugi tip datoteke na listi.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Outlook ne sadrži PDF datoteku kao jedna od podrazumevanog Sačuvaj kao tipove. Uslužni Microsoft Odštampaj u PDF uključene u operativnom sistemu Windows 10 vam omogućava da odštampate sve poruke e-pošte direktno u PDF datoteku. Ako nemate Windows 10, možete da sačuvate e-poruku kao HTML datoteku, otvorite tu datoteku u programu Word, a zatim koristite funkciju "Sačuvaj kao" u programu Word da biste sačuvali e-poruke kao PDF datoteku.

Čuvanje kao (ili je odštampajte da biste) PDF datoteku u operativnom sistemu Windows 10
 1. Otvorite poruku koju želite da sačuvate i na kartici datoteka kliknite na dugme Odštampaj.

 2. Štampač padajućeg menija, odaberite stavku Microsoft Odštampaj u PDF formatu.

  Koristite komande "Odštampaj" da biste odštampali e-poruke u PDF datoteku.
 3. Kliknite na dugme Odštampaj.

 4. U polju Sačuvaj izlaz Odštampaj kao Odaberite fasciklu za PDF i unesite ime datoteke. Izaberite stavku Sačuvaj.

Sačuvaj kao PDF datoteku u druge verzije operativnog sistema Windows
 1. Otvorite poruku koju želite da sačuvate i na kartici datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao , u oknu sa fasciklama , odaberite fasciklu, a zatim na lokaciju u toj izabranu fasciklu gde želite da sačuvate datoteku.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke.

 4. Na listi Sačuvaj kao tip Odaberite HTML i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Otvorite Word i odaberite stavke datoteka > Otvori.

 6. Izaberite stavku HTML datoteku koju ste sačuvali u koraku 4.

 7. Odaberite stavke datoteka > Sačuvaj kao, a zatim odaberite stavku PDF (*.pdf) iz padajuće liste pre nego što odaberete da sačuvatetip datoteke.

Outlook nije moguće sačuvati poruku direktno kao Word datoteke dokumenta. Možete, međutim, čuvanje poruke kao HTML datoteku, a zatim otvorite tu datoteku u programu Word. Čuvanje e-poruku kao HTML datoteka čuva sve oblikovanje, slike i veze, kao i uključuje informacije iz zaglavlja, što obuhvata informacije iz, za, Cci tema .

 1. Otvorite poruku koju želite da sačuvate i na kartici datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao , u oknu sa fasciklama , odaberite fasciklu, a zatim na lokaciju u toj izabranu fasciklu gde želite da sačuvate datoteku.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte ime datoteke.

 4. Na listi Sačuvaj kao tip Odaberite HTML i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Otvorite Word i odaberite stavke datoteka > Otvori.

 6. Izaberite stavku HTML datoteku koju ste sačuvali u koraku 4.

 7. Odaberite stavke datoteka > Sačuvaj kao, a zatim izaberite tip datoteke padajuće liste pre nego što odaberete da sačuvateWord dokument (*.docx) .

Koristite predloške e-poruke da biste poslali poruke koje uključuju informacije koje se ne menjaju od jedne poruke do druge. Poruku možete da napišete i sačuvate kao predložak, a zatim da koristite taj predložak. Dodajte nove informacije pre slanja predloška kao poruke.

Savet : Više informacija o tome kako da koristite predloške, pogledajte članak Slanje e-poruke zasnovane na predlošku.

 1. Na kartici Početak kliknite na dugme Nova e-poruka.

 2. U telo poruke unesite željeni sadržaj.

 3. U prozoru poruke izaberite karticu Datoteka , a zatim izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao, na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Predložak programa Outlook.

 5. U polju ime datoteke unesite ime za predložak i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Na kartici Početak , u grupi novoizaberite stavku Nova e-pošta ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + M.

 2. U telo poruke unesite željeni sadržaj.

 3. U prozoru poruke, na kartici datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao , na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavku Outlook predložak.

 5. U polju ime datoteke unesite ime za predložak i zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Podrazumevano, predlošci se čuvaju u sledećim fasciklama:

 • Windows 7 i Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and settings\korisničkoime\application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook podržava Unikod, standard za kodiranje znakova koji omogućava većina pisane jezike na svetu predstavljena pomoću samo jednog skupa znakova. Ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na računarima koji rade na drugim jezicima, možete da iskoristite prednost Unikod podrška u Outlook.

Da biste sačuvali poruke u Unikod kodiranje podrazumevano

 1. U datoteci na karticu odaberite Opcije > Pošta.

 2. U okviru Čuvanje poruka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi Unikod Format .

Sve poruke koje ste kreirali, ali ne šalji, automatski čuvaju u fascikli sa radnim verzijama . Možete da vratite Outlook kasnije i pronađite neposlatih poruka.

Da biste ručno sačuvali radnu verziju poruke

 • Uradite sledeće:

  • Na Priručnoj tracikliknite na dugme Sačuvaj.

  • Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste se vratili na sačuvanu radnu verziju poruke

 • U okviru Pošta, u oknu sa fasciklama, izaberite stavku radne verzijei kliknite dvaput na poruku.

Nedovršene poruke se podrazumevano čuvaju u fascikli Radne verzije svaka tri minuta. Ovaj vremenski interval ili lokaciju možete da promenite.

 1. Na kartici datoteka izaberite stavku Opcije > Pošta.

 2. U okviru Čuvanje poruka uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste promenili čuvanja radnih verzija, na listi Sačuvaj u ovoj fascikli izaberite radne verzije, Prijemno poštansko sanduče, Poslata poštaili Otpremno poštansko sanduče.

  • Da biste promenili koliko često se čuvaju radne verzije, u polju automatski Čuvaj stavke koje se ne pošalju nakon sledećeg broja minuta otkucajte broj od 1 do 99.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Outlook podržava Unikod, standard za kodiranje znakova koji omogućava većina pisane jezike na svetu da budu predstavljene pomoću samo jednog skupa znakova. Ako radite u multinacionalnoj organizaciji ili delite poruke i stavke sa osobama koje koriste Outlook na računarima koji rade na drugim jezicima, možete da iskoristite prednost Unikod podrška u Outlook.

Da biste sačuvali poruke u Unikod kodiranje podrazumevano

 1. U meniju Alatke . Kliknite na dugme Opcije.

 2. Na kartici Ostalo kliknite na dugme Više opcija.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Korišćenje Unikod formata poruke pri čuvanju poruka.

Outlook nije moguće sačuvati poruku direktno kao Word datoteke dokumenta. Međutim, možete, kopirajte sadržaj poruke Word dokument.

Možete kopirati samo na telo poruke. Ali takođe možete da uključite u informacije iz zaglavlja poruke, koji sadrži iz, za, Cc, i tema .

Kopiranje tela poruke

 1. Otvorite poruku ili kliknite na telo poruke u oknu za čitanje.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A da biste izabrali celo telo poruke.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C da biste kopirali sadržaj ostave Windows .

 4. Otvorite dokument Word .

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + V da biste nalepili sadržaj iz Windows ostave u dokument.

 6. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje zaglavlja i tela

U ovoj proceduri ćete smestiti informacije iz zaglavlja poruke u telo poruke tako da možete da kopirate u noviji korake. Zapravo, neće da prosledite poruku.

 1. Uradite sledeće:

  • Ako poruku niste otvorili u posebnom prozoru, na kartici Početak , u grupi odgovor kliknite na dugme Prosledi.

  • Ako ste već otvorili poruku u posebnom prozoru, na kartici poruka , u grupi odgovor kliknite na dugme Prosledi.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A da biste izabrali celo telo poruke.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + C da biste kopirali sadržaj ostave Windows .

 4. Otvorite dokument Word .

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + V da biste nalepili sadržaj iz Windows ostave u dokument.

 6. Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Možete da zatvorite prozor Outlook koji sadrži sadržaj poruke koju ste kopirali.

Ne možete sačuvati direktno e-poruke kao PDF datoteku sa Outlook 2007. Međutim, možete da koristite informacije u odeljku Čuvanje primljene poruke kao Microsoft Office Word dokument da biste sačuvali poruku u obliku Microsoft Office Word 2007 , a zatim sačuvajte novi dokument kao PDF datoteku.

Sistem Microsoft Office 2007 nudi besplatno programski dodatak za čuvanje ili izvoz ovaj tip datoteke, ali prvo morate da instalirate programski dodatak pre nego što možete da ga koristite. Više informacija o omogućavanju podrške za PDF i XPS formatu datoteke u Office Word 2007potražite u članku omogućavanje podrške za druge formate datoteka, kao što su PDF i XPS.

Koristite predloške e-poruke da biste poslali poruke koje uključuju informacije koje se ne menjaju od jedne poruke do druge. Poruku možete da napišete i sačuvate kao predložak, a zatim da koristite taj predložak. Dodajte nove informacije pre slanja predloška kao poruke.

Savet : Više informacija o tome kako da koristite predloške, pogledajte članak Slanje e-poruke zasnovane na predlošku.

 1. U meniju Datoteka postavite pokazivač na stavku Novo, a zatim izaberite stavku E-poruka.

  Napomena : Takođe možete da koristite tastersku prečicu Ctrl + Shift + M da biste kreirali novu e-poruku.

 2. U telu poruke unesite željeni sadržaj.

 3. U prozoru poruke kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 4. U dijalogu Sačuvaj kao, sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Predložak programa Outlook (*.oft).

 5. U polje Ime datoteke upišite ime predloška, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Podrazumevano, predlošci se čuvaju u sledećim fasciklama:

 • Operativni sistem Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\korisničkoime\application data\roaming\microsoft\templates

Podrazumevano, Microsoft Office Outlook automatski će pokušati da sačuvate bilo koju e-poruku koju ste kreirali, ali ne šalji. Možete da se kasnije vratite u Outlook i pronađete neposlatih poruka.

Da biste ručno sačuvali radnu verziju poruke

 • Uradite sledeće:

  • Na Priručnoj tracikliknite na dugme Sačuvaj.

   Brzi pristup traci sa alatkama slika

  • Kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste se vratili na sačuvanu radnu verziju tako da možete da nastavite sa pisanjem poruke

 • U okviru Pošta, u oknu za navigaciju izaberite stavku radne verzijei kliknite dvaput na poruku.

Nedovršene poruke se podrazumevano čuvaju u fascikli Radne verzije svaka tri minuta. Ovaj vremenski interval ili lokaciju možete da promenite.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite stavku Opcije za e-poštu, a zatim Više opcija za e-poštu.

 3. Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Da biste promenili radne verzije se čuvaju, u okviru Čuvanje poruka, Sačuvaj nedovršene stavke u listi, izaberite stavku radne verzije, Prijemno poštansko sanduče, Poslata poštaili Otpremno poštansko sanduče.

  • Da biste promenili koliko često se čuvaju radne verzije, u okviru Čuvanje poruka, u okviru automatskog čuvanja neposlatih svakih n minuta otkucajte broj od 1 do 99.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×