Čuvanje i ponovno korišćenje elemenata dizajna baze podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Access 2010 pruža mnoštvo načina za ponovno korišćenje dizajna baze podataka. Možete da sačuvate celu bazu podataka kao predložak, sačuvajte deo baze podataka kao dela aplikacije ili polje ili skup polja sačuvate kao predložak tipa podataka. U svakom slučaju, Access će kreirati datoteku koja zatim možete da delite sa drugima. Slično tome, možete da koristite kao što je datoteke trećih lica.

Ovaj članak govori o tome kako da sačuvate različite objekte baze podataka kao predloške, u nekim slučajevima uključujući i podatke. Takođe govori i o raznim datotekama predložaka i načinu njihovog deljenja. Ovaj članak navodi neke detalje o delovima aplikacije koji dolaze uz Access.

Ovaj članak o dizajniranju baze podataka, niti različitih predložaka baze podataka koje dolaze sa Access ili koje su dostupne na lokaciji Office.com. Osnovni uvod u principa dizajniranja baze podataka programa Access, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka. Za više informacija o korišćenju predložaka baze podataka koje se dobijaju sa programom Access 2010 potražite u članku Uvod u Access 2010 predložaka.

U ovom članku

Pregled

Čuvanje i deljenje elemenata baze podataka za ponovno korišćenje

Čuvanje baze podataka kao predloška baze podataka ili dela aplikacije (*.accdt)

Čuvanje polja kao predloška tipa podataka (*.accft)

Ponovno korišćenje dizajna trećih lica

Pregled

Ponekad ne morate početi od početka. Kada potrošite dosta vremena da biste kreirali dizajn na odgovarajući način, poželećete da ga na najbolji mogući način upotrebite, na primer da ga ponovo koristite. Možda ćete želeti da iskoristite prednost rada na dizajnu koji su drugi obavili. Access obezbeđuje tri glavna načina za ponovno korišćenje dizajna baze podataka:

 • Predlošci baze podataka    su datoteke (tip datoteke *.accdt) koje možete koristiti za kreiranje nove baze podataka. Obično, baza podataka napravljena iz predloška je spremna za korišćenje, ali je možete prilagoditi da biste zadovoljili određene potrebe. Na primer, predložak „Veb baza podataka imovine“ pruža osnovne mogućnosti upravljanja resursima, ali vi možda želite da ih proširite dodavanjem informacija o sektoru ili budžetu koje se odnose na organizaciju. Access se dobija uz mnoštvo predložaka baze podataka koje možete videti u prikazu „Backstage“ kada se Access otvori.

 • Delovi aplikacije su datoteke poput predložaka baze podataka, ali ih možete koristiti za dodavanje elemenata dizajna u postojeću bazu podataka, umesto da služe kao osnova za nove baze podataka. Na primer, deo aplikacije „Komentari“ obezbeđuje tabelu koja je podešena da sadrži komentare, uključujući polje za datum/vreme. Neki delovi aplikacije pokreću čarobnjak koji vam pomaže da kreirate relaciju za definisanje načina na koji se deo aplikacije uklapa u postojeće tabele. Access dolazi uz nekoliko delova aplikacije koje možete videti na kartici Kreiranje.

 • Predlošci tipa podataka    su datoteke koje možete koristiti za kreiranje novih polja i kombinacija polja. Na primer, možete koristiti predloške tipa podataka „Datum početka i datum završetka“ da biste dodali par polja za datum/vreme u tabelu pomoću jednog klika. Predlošci tipa podataka koriste različit tip podataka (*.accft) iz predložaka baze podataka i delova aplikacije. Access dolazi uz mnoštvo predložaka tipa podataka koje možete videti na kartici Polja kada tabelu otvorite u prikazu lista sa podacima.

Čuvanje i deljenje elemenata baze podataka za ponovno korišćenje

Da biste kreirali u bazi podataka predloška ili dela aplikacije   , baze podataka sačuvate kao *.accdt datoteku tako što ćete koristiti komande na kartici datoteka . (Korake, potražite u odeljku Čuvanje baze podataka kao predloška baze podataka ili dela aplikacije (*.accdt).) Zatim možete da koristite predložak da biste kreirali novu bazu podataka ili, ako je dela aplikacije, dodajte njegove funkcije postojeću bazu podataka.

Predlošci baze podataka i delovi aplikacije koje kreirate podrazumevano se skladište u prenosivoj fascikli sa predlošcima podataka aplikacije (u operativnom sistemu Windows 7, C:\Users\<korisničko ime>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Datoteke predložaka možete staviti u ovu fasciklu da bi bile dostupne kao predlošci baze podataka ili delovi aplikacije. Slično tome, možete kopirati datoteke predložaka iz ove fascikle i dati ih drugima da ih koriste.

Napomena: Kao i uvek, budite pažljivi kada koristite datoteke trećih lica.

Da biste kreirali predložak tipa podataka, sačuvate izbor polja tabele kao *.accft datoteku pomoću komande na kartici polja . (Korake, potražite u odeljku Čuvanje polja kao predložak tipa podataka (*.accft).)

Predlošci tipa podataka koje kreirate podrazumevano se skladište u prenosivoj fascikli sa predlošcima podataka aplikacije (u operativnom sistemu Windows 7, C:\Users\<korisničko ime>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Datoteke predložaka tipa podataka možete staviti u ovu fasciklu da bi bile dostupne kao tipovi podataka za nova polja. Slično tome, možete kopirati datoteke predložaka iz ove fascikle i dati ih drugima da ih koriste.

Napomena: Kao i uvek, budite pažljivi kada koristite datoteke trećih lica.

Vrh stranice

Čuvanje baze podataka kao predloška baze podataka ili dela aplikacije (*.accdt)

Bazu podataka čuvate kao predložak baze podataka ili kao deo aplikacije koristeći komandu u prikazu „Backstage“, na traci Čuvanje i objavljivanje .

 1. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Čuvanje i objavljivanje.

 2. U okviru Sačuvaj bazu podataka kao izaberite stavku Predložak.

 3. U dijalogu Kreiranje novog predloška iz ove baze podataka navedite sledeća polja:

  • Ime    Obavezno. Unesite tekst koji će identifikovati predložak ili deo aplikacije. Access prikazuje ovo ime uporedo sa predloškom i delom aplikacije.

  • Opis    Unesite tekst koji opisuje sadržaj ili namenu predloška ili dela aplikacije. Opis se pojavljuje u opisu alatke za predložak ili deo aplikacije.

  • Kategorija Izaberite stavku Korisnički predlošci da bi se deo aplikacije prikazao na traci, u okviru „Korisnički predlošci“ (podrazumevana postavka). Kategoriju možete dodati i tako što ćete je otkucati, a zatim dodeliti ovaj i buduće delove aplikacije u tu kategoriju. Nova kategorija će se pojaviti na traci.

  • Ikona Navedite ikonu koja će se prikazati za predložak ili deo aplikacije. Za delove aplikacije ova ikona će se pojaviti u galeriji delova aplikacije na traci.

  • Pregled Navedite veću sliku za prikaz predloška u prikazu „Backstage“. Kada potražite neki predložak, videćete tu sliku.

  • Primarna tabela Navedite tabelu koja će biti primarna za deo aplikacije. Ova tabela će se podrazumevano koristiti za povezivanje dela aplikacije sa drugim tabelama u bazi podataka u koju se deo dodaje. Kada neko koristi taj deo aplikacije, Access pokreće čarobnjak da bi pomogao u kreiranju relacija. Iako se podrazumevano koristi primarna tabela, možete izabrati neku drugu tabelu kada se čarobnjak pokrene.

  • Obrazac za kreiranje instance Navedite obrazac koji će se podrazumevano otvarati kada se baza podataka kreirana iz ovog predloška prvi put otvori. Ovaj obrazac se podrazumevano otvara samo jednom. Obrazac može sadržati kôd koji se pokreće prilikom otvaranja, ali prisustvo koda generiše bezbednosno upozorenje.

  • Deo aplikacije Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali bazu podataka kao deo aplikacije. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali bazu podataka kao predložak baze podataka.

   Napomena:  Morate potvrditi izbor u ovom polju za potvrdu da biste mogli da navedete vrednost za Primarna tabela.

  • Uključi podatke u predložak Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sačuvali podatke koji se nalaze u bazi podataka kao deo predloška. Kada se iz predloška kreira nova baza podataka, ona uključuje ove podatke.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali predložak. Access podrazumevano čuva predložak na putanji C:\Users\<trenutni korisnik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Čuvanje polja kao predloška tipa podataka (*.accft)

Da biste kreirali predložak tipa podataka, izaberite polje ili kombinacije polja, a zatim koristite komandu sa trake da biste ih sačuvali kao predložak. Uverite se da je polje ili da su polja podešena na način na koji želite pre nego što počnete – postavite sve postavke koje želite da budu sačuvane kao deo predloška tipa podataka. Na primer, ako želite da kreirate predložak tipa podataka „evro“, morate kreirati polje valute, a zatim postaviti njegov format na evro.

1. Otvorite tabelu koja sadrži polja ili polja koja želite da sačuvate kao predložak.

2. Izaberite polje ili polja koja želite da sačuvate za ponovno korišćenje.

3. na kartici polja , u grupi Dodavanje i brisanje kliknite na dugme Više polja, a zatim izaberite stavku Sačuvaj izbor kao novi tip podataka.

4. u dijalogu Kreiranje novog tipa podataka iz polja Navedite sledeće:

 • Ime    Obavezno. Ono identifikuje predložak tipa podataka i prikazuje se na listi dostupnih polja prilikom izbora polja sa liste Još polja.

 • Opisunesite tekst koji opisuje sadržaj ili svrhu predložak tipa podataka. Ovo se pojavljuje u opisu alatke koji se prikazuje kada zadržite pokazivač iznad predložak tipa podataka u oknu Više polja .

 • Kategorija Izaberite kategoriju u kojoj će se prikazati predložak tipa podataka sa liste Još polja. Podrazumevana kategorija je „Korisnički definisani tipovi“.

 • Obrazac za kreiranje instance Ako želite, navedite obrazac koji će se podrazumevano otvoriti prvi put kada budete koristili predložak tipa podataka.

5. kliknite na dugme u redu da biste sačuvali predložak tipa podataka.

Vrh stranice

Ponovno korišćenje dizajna baze podataka trećeg lica

Predložak baze podataka ili deo aplikacije trećeg lica možete učiniti dostupnim na traci tako što ćete staviti kopiju .accdt datoteke u odgovarajuću fasciklu na svom računaru.

 1. Zadržite datoteku predloška (ona bi trebalo da ima oznaku tipa datoteke .accdt ili .accft).

 2. Stavite kopiju datoteke u <System Root>Users\<trenutni korisnik>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, gde je:

  • <System root> je osnovna fascikla vaše Windows instalacije (obično C:\) i

  • <trenutni korisnik> je korisničko ime koje koristite za prijavljivanje u Windows.

   Napomena:  Ako fascikla ne postoji, kreirajte je.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste koristili predložak baze podataka, na kartici Datoteka izaberite stavku Novo, stavku Moji predlošci, izaberite željeni predložak i kliknite na dugme Kreiraj.

  • Da biste koristili deo aplikacije, otvorite bazu podataka u koju želite da dodate taj deo, a zatim na kartici Kreiranje izaberite stavku Delovi aplikacije, a zatim izaberite željeni deo.

  • Da biste koristili predložak tipa podataka, otvorite tabelu u kojoj želite da kreirate polje, a zatim na kartici Polja, u grupi Dodavanje i brisanje izaberite stavku Još polja, a zatim izaberite željeni predložak tipa podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×