Čuvanje dokumenta

Komande Sačuvaj i Sačuvaj kao možete koristiti kako biste skladištili svoj rad, a možete i da prilagodite postavke koje Microsoft Word koristi za čuvanje dokumenata.

Na primer, ako je dokument namenjen za ličnu upotrebu i ne očekujete da ćete ga otvarati u starijoj verziji programa Microsoft Word, možete da upotrebite komandu Sačuvaj.

Ako želite da delite dokument sa osobama koje ne koriste Microsoft Word 2010 ni Microsoft Office Word 2007, već neki drugi softver, ili ako planirate da otvorite dokument na drugom računaru, moraćete da odaberete željeni način i mesto čuvanja dokumenta.

Napomena : Ako obično čuvate dokumente na određenom mestu ili u određenom formatu, možete prilagoditi postavke tako da budu podrazumevane u programu Word.

Važno : Ako nameravate da delite dokument sa drugim čitaocima, izaberite karticu Datoteka, potom stavku Proveri da li postoje problemi pored stavke Pripremi za deljenje, a zatim stavku Proveri dokument pre nego što sačuvate dokument. Opcija Proveri dokument obezbeđuje komande koje poboljšavaju privatnost, bezbednost i autentičnost dokumenta.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Prvo čuvanje dokumenta

Čuvanje postojećeg dokumenta kao novog (Sačuvaj kao)

Čuvanje dokumenta na CD-u

Čuvanje dokumenta na USB memorijskom uređaju

Čuvanje dokumenta na lokaciji kojoj se može pristupiti daljinski

Čuvanje dokumenta tako da može da se otvori u starijoj verziji programa Word

Čuvanje dokumenta u alternativnim formatima datoteka

Prilagođavanje postavki za čuvanje dokumenata

Prvo čuvanje dokumenta

 1. Na priručnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj Slika dugmeta ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S.

 2. Unesite ime za dokument i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji. Da biste sačuvali dokument na nekoj drugoj lokaciji, izaberite drugu fasciklu sa liste fascikli ako računar radi pod operativnim sistemom Windows 7, sa liste Omiljene veze ako računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili sa liste Sačuvaj u ako računar radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows XP. Ako želite da promenite podrazumevanu lokaciju na kojoj Word čuva dokumente, prilagodite postavke za čuvanje dokumenata.

Vrh stranice

Čuvanje postojećeg dokumenta kao novog (Sačuvaj kao)

Da biste sprečili da originalni dokument bude zamenjen novim, čim otvorite originalni dokument, koristite komandu Sačuvaj kao da biste kreirali novu datoteku.

 1. Otvorite dokument koji želite da sačuvate kao novu datoteku.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Word čuva dokument na podrazumevanoj lokaciji.

  Da biste sačuvali dokument na nekoj drugoj lokaciji, izaberite drugu fasciklu sa liste Sačuvaj u u dijalogu Čuvanje kao. Ako želite da promenite podrazumevanu lokaciju na kojoj Word čuva dokumente, prilagodite postavke za čuvanje dokumenata.

Da biste jedan dokument lakše koristili kao osnovu za druge, sačuvajte ga na mestu na kome su uskladišteni predlošci. U dijalogu Čuvanje kao izaberite stavku Predlošci ako računar radi pod operativnim sistemom Windows Vista ili stavku Pouzdani predlošci ako računar radi pod operativnim sistemom Windows XP, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Kada želite da kreirate novi dokument, u dijalogu Novi dokument kliknite dvaput na stavku Novi na osnovu postojećeg.

Drugi način da koristite jedan dokument kao osnovu za druge jeste da ga sačuvate kao predložak.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta na CD-u

 1. Koristite komande Sačuvaj ili Sačuvaj kao da biste dokument sačuvali u fascikli koju lako možete da pronađete.

 2. Umetnite prazan, upisivi CD u CD pisač. Koristite nešto od sledećeg:

  • Upisivi kompakt disk (CD-R)

  • Ponovo upisivi kompakt disk (CD-RW)

   Pomoću ponovo upisivih CD-ova na CD možete više puta da kopirate podatke, kao i da ih izbrišete sa njega.

 3. Kliknite na dugme Start, a zatim uradite nešto od sledećeg, u zavisnosti od operativnog sistema računara:

  Windows 7

  1. Izaberite stavku „Računar“.

  2. Na listi fascikli kliknite na strelicu pored stavke „Računar“ da biste razvili listu disk jedinica.

  3. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da kopirate na CD i prevucite ih na CD jedinicu za zapisivanje na listi fascikli.

   Da biste izabrali više datoteka, držite taster CTRL dok birate željene datoteke.

  4. U dijalogu „Narezivanje na disk“ izaberite stavku „Kao USB fleš disk“ ili „Pomoću CD/DVD plejera“, u zavisnosti od formata CD-a koji želite da koristite. Ako vam je potrebna pomoć sa ovim, pogledajte odeljak „Koji treba da odaberem?“.

  5. Unesite ime za CD u polje „Naslov diska“, a zatim kliknite na dugme „Dalje“.

  6. Sledite uputstva na ekranu.

  Windows Vista

  1. Izaberite stavku Računar.

  2. Izaberite stavku Fascikle da biste razvili listu fascikli, a zatim kliknite na strelicu pored stavke Računar da biste razvili listu sa disk jedinicama.

  3. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da kopirate na CD i prevucite ih na CD jedinicu za zapisivanje na listi fascikli.

   Da biste izabrali više datoteka, držite taster CTRL dok birate željene datoteke.

  4. U dijalogu Narezivanje na disk izaberite stavku Live File System ili Masterovan, u zavisnosti od formata CD-a koji želite da koristite. Ako vam je potrebna pomoć sa ovim, pogledajte odeljak Koji format CD-a ili DVD-a da odaberem?.

  5. Unesite ime za CD u polje Naslov diska, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  6. Sledite uputstva na ekranu.

  Windows XP

  1. Izaberite stavku Moj računar.

  2. U meniju Prikaz postavite pokazivač miša na traku programa Explorer, a zatim izaberite stavku Fascikle.

  3. Izaberite datoteke ili fascikle koje želite da kopirate na CD i prevucite ih na CD jedinicu za zapisivanje na listi fascikli.

   Da biste izabrali više datoteka, držite taster CTRL dok birate željene datoteke.

  4. Kliknite dvaput na CD jedinicu za zapisivanje. Windows XP prikazuje privremenu oblast u kojoj su datoteke smeštene pre nego što se kopiraju na CD. Proverite da li se datoteke i fascikle koje nameravate da kopirate na CD pojavljuju ispod naslova Datoteke spremne za upisivanje na CD.

  5. U odeljku Zadaci upisivanja na CD izaberite stavku Upiši ove datoteke na CD. Windows pokreće čarobnjak za upisivanje na CD. Pratite uputstva u čarobnjaku.

 • Nemojte pokušavati da na CD kopirate više datoteka nego što može stati na njega. Proverite kapacitet svakog CD-a na pakovanju. Datoteke koje su prevelike da bi stale na CD možete da kopirate na upisivi DVD (DVD-R ili DVD+R) ili na ponovo upisivi DVD (DVD-RW ili DVD+RW). Međutim, Windows XP ne podržava kopiranje na DVD, te morate da koristite softver za autorizovanje DVD-a.

 • Proverite da li na čvrstom disku imate dovoljno slobodnog prostora za skladištenje privremenih datoteka koje se kreiraju tokom procesa upisivanja na CD. Za standardni CD, Windows rezerviše do 700 megabajta (MB) dostupnog slobodnog prostora. Za CD velikog kapaciteta, Windows rezerviše do 1 gigabajt (GB) dostupnog slobodnog prostora.

 • Kada na CD kopirate datoteke ili fascikle, možete da ga pregledate da biste potvrdili da su datoteke kopirane.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta na USB memorijskom uređaju

 1. Umetnite memorijski uređaj u USB port.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  Windows 7

  1. Izaberite stavku Računar.

  2. U odeljku Uređaji sa prenosivim skladištem dvaput kliknite na USB memorijski uređaj.

  Windows Vista

  1. Izaberite stavku Računar.

  2. U odeljku Uređaji sa prenosivim skladištem dvaput kliknite na USB memorijski uređaj.

  Windows XP

  1. Izaberite stavku Moj računar.

  2. Kliknite dvaput na USB memorijski uređaj.

 5. U polje Ime datoteke unesite ime za dokument.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta na lokaciji kojoj se može pristupiti daljinski

Dokument možete sačuvati u mrežnoj fascikli ili na veb serveru.

Čuvanje dokumenta u mrežnoj fascikli

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Pronađite mrežnu fasciklu.

 4. Ako je mrežna fascikla mapirana na računar, na listi lokacija izaberite stavku Računar ako računar radi pod operativnim sistemom Windows 7 ili Windows Vista, ili stavku Moj računar ako računar radi pod operativnim sistemom Windows XP, a zatim izaberite ime fascikle.

  Mrežnoj fascikli možete lako pristupiti tako što ćete je mapirati na računar. Ako već nemate mapiranu fasciklu, možete izabrati stavku Alatke u dijalogu Čuvanje kao, potom stavku Mapiraj mrežnu disk jedinicu, a zatim pratiti uputstva u dijalogu Mapiranje mrežne disk jedinice.

 5. Ako znate ime i lokaciju deljene mrežne fascikle, unesite ih u polje Ime datoteke ali tako da ispred njih stavite dve obrnute kose crte, a zatim pritisnite taster ENTER.

 6. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje dokumenta na veb serveru

Windows 7

Ako dokument čuvate u SharePoint biblioteci, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj i pošalji i kliknite na dugme Sačuvaj u sistemu SharePoint.

 3. Pronađite SharePoint lokaciju na kojoj želite da sačuvate dokument i kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 4. U dijalogu „Čuvanje kao“ kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako dokument čuvate u usluzi OneDrive, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj na vebu.

 3. Kliknite na dugme Prijavi se, unesite Windows Live ID i lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ako koristite Hotmail, Messenger ili Xbox Live, već imate Windows Live ID. Ako ga nemate, kliknite na dugme Upiši se za OneDrive da biste kreirali novi Windows Live ID.

 4. Izaberite fasciklu u usluzi OneDrive i kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 5. Unesite ime za datoteku i kliknite na dugme Sačuvaj.

  Dokument je sada sačuvan u usluzi OneDrive. U usluzi OneDrive možete drugima dati dozvolu da prikazuju i uređuju sadržaj fascikli. Kad želite da delite dokument, pošaljite vezu do fascikle.

Windows Vista

Ako dokument čuvate u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Pronađite veb server.

 4. U polje Ime datoteke unesite URL lokacije, a zatim pritisnite taster ENTER.

 5. Dvaput kliknite na ime biblioteke dokumenata.

 6. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako čuvate dokument na veb lokaciji na MSN-u, uradite sledeće:

 1. U polje Ime datoteke unesite URL MSN lokacije, a zatim pritisnite taster ENTER.

 2. Unesite korisničko ime i lozinku da biste se prijavili na lokaciju.

Ako dokument čuvate na File Transfer Protocol (FTP) lokaciji koju ste već konfigurisali, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U dijalogu Čuvanje kao razvijte listu Fascikle i izaberite stavku Računar.

 4. Dvaput kliknite na FTP lokaciju na listi Mrežna lokacija.

  FTP vam omogućava da otvarate i čuvate datoteke na veb serverima. Ako znate ime i akreditive za prijavljivanje, server možete dodati mrežnim lokacijama tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na stavku Računar, a zatim izabrati stavku Dodaj mrežnu lokaciju u dijalogu Čuvanje kao.

Windows XP

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Pronađite veb server.

  • Ako dokument čuvate u biblioteci dokumenata na Windows SharePoint Services 3.0 lokaciji, unesite URL lokacije u polje Ime datoteke, a zatim pritisnite taster ENTER. Dvaput kliknite na ime biblioteke dokumenata.

  • Ako čuvate dokument na veb lokaciji na MSN-u, izaberite stavku Moja mrežna mesta i dvaput kliknite na stavku Moje veb lokacije na MSN-u. Unesite lozinku ako je potrebno, a zatim dvaput kliknite na ime lokacije.

  • Ako čuvate dokument na File Transfer Protocol (FTP) lokaciji koju ste već konfigurisali, izaberite stavku FTP lokacije sa liste Sačuvaj u, a zatim dvaput kliknite na FTP lokaciju.

   FTP vam omogućava da otvarate i čuvate datoteke na veb serverima. Ako znate ime i akreditive za prijavljivanje, server možete da dodate FTP lokacijama tako što ćete izabrati stavku Dodaj/izmeni FTP lokacije u dijalogu Čuvanje kao.

 4. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta tako da može da se otvori u starijoj verziji programa Word

Ako dokument čuvate u podrazumevanom docx. formatu datoteke, korisnici verzija programa Microsoft Word 2003, Word 2002 i Word 2000 moraju da instaliraju Microsoft Office Compatibility Pack za Word, Excel i PowerPoint 2007 formate datoteka da bi mogli da otvore dokument. Druga mogućnost je da dokument sačuvate u formatu koji se može direktno otvoriti u starijim verzijama programa Word  – ali oblikovanje i raspored koji zavise od novih funkcija u programu Word 2010 možda neće biti dostupni u starijim verzijama. Više informacija o tome koje su funkcije dostupne u ranijim verzijama programa Word potražite u članku Kreiranje dokumenta koji se može koristiti u starijim verzijama programa Word.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. Sa liste Sačuvaj kao tip izaberite stavku Word 97–2003 dokument. Tako se format datoteke menja u .doc.

 5. Unesite ime za dokument, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Ako često treba da čuvate dokumente u Word 97–2003 formatu, pogledajte odeljak Podrazumevano čuvanje dokumenata u prethodnom formatu datoteke.

Vrh stranice

Čuvanje dokumenta u alternativnim formatima datoteka

Ako kreirate dokument za druge, možete ga kreirati tako da bude dostupan za čitanje ali ne i za uređivanje, ili tako da bude dostupan i za čitanje i za uređivanje. Ako želite da dokument bude dostupan za čitanje, ali ne i za uređivanje, sačuvajte ga kao PDF ili XPS datoteku ili kao veb stranicu. Ako želite da dokument bude dostupan i za čitanje i za uređivanje, ali biste više voleli neki drugi format, a ne .docx ili .doc, možete da koristite formate kao što su čisti tekst (.txt), obogaćeni tekst (.rtf), OpenDocument tekst (.odt) i Microsoft Works (.wps).

PDF i XPS    PDF i XPS su formati koje ljudi mogu da čitaju pomoću široko rasprostranjenog softvera za pregledanje. Ovi formati čuvaju raspored stranica u dokumentu.

Veb stranice    Veb stranice se prikazuju u veb pregledaču. Ovaj format ne čuva raspored stranica u dokumentu. Promenom veličine prozora pregledača menja se i raspored dokumenta. Dokument možete sačuvati kao standardnu veb stranicu (HTML format) ili kao veb stranicu u jednoj datoteci (MHTML format). Ako koristite HTML format, sve pomoćne datoteke (poput slika) skladište se u zasebnoj fascikli koja je povezana sa dokumentom. Ako koristite MHTML format, sve pomoćne datoteke se skladište zajedno sa dokumentom u jednoj datoteci. Microsoft Internet Explorer 4.0 podržava MHTML format.

Dokument možete sačuvati u drugim formatima koji se mogu otvoriti u velikom broju programa za uređivanje teksta. U ove formate spadaju čisti tekst (.txt), obogaćeni tekst (.rtf), OpenDocument tekst (.odt) i Microsoft Works (.wps). Međutim, ako sačuvate Office Word 2007 dokument ili dokument u novijoj verziji ovih formata, nije sigurno da ćete očuvati oblikovanje, raspored ili neke druge funkcije dokumenta. Koristite ove formate samo ako vam ne smeta da izgubite ove aspekte dokumenta. Ove formate možete odabrati sa liste Sačuvaj kao tip u dijalogu Čuvanje kao.

Čuvanje dokumenta kao PDF ili XPS datoteke

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 4. Na listi Sačuvaj kao tip izaberite stavkuPDF ili XPS dokument.

 5. Ako je dokument namenjen samo za pregledanje na mreži, možete komprimovati veličinu datoteke tako što ćete izabrati stavku Minimalna veličina (objavljivanje na mreži) pored stavke Optimizuj za.

 6. Ako želite da sačuvate samo jedan deo dokumenta, da uključite oznake za reviziju ili svojstva dokumenta, odnosno da automatski kreirate hiperveze ka zaglavljima ili obeleživačima u dokumentu, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite opcije koje želite da koristite.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje dokumenta kao veb stranice

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Ako objavljujete dokument na veb serveru, potražite ime servera i kliknite na njega (ali ne dvaput).

 4. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 5. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku Veb stranica ili Veb stranica u jednoj datoteci.

  Ako dokument sačuvate kao veb stranicu (HTML format), a kasnije poželite da ga premestite ili pošaljete kao prilog u e-poruci, obavezno treba da uključite fasciklu koja sadrži pomoćne datoteke. Ime ove fascikle je isto kao ime datoteke sa dokumentom. Ako dokument sačuvate kao datoteku veb stranice u jednoj datoteci, sve informacije će se nalaziti u dokumentu.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Čuvanje dokumenta u formatu OpenDocument teksta

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U polje Ime datoteke unesite ime za datoteku.

 4. U polju Sačuvaj kao tip izaberite stavku OpenDocument tekst.

  Ako želite da zadržite verziju datoteke u vidu Word dokumenta, morate je sačuvati kao Word dokument (na primer, u .docx formatu datoteke) pre nego što zatvorite Word.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Prilagođavanje postavki za čuvanje dokumenata

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U okviru Pomoć izaberite stavku Opcije.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 4. U polju Sačuvaj datoteke u ovom formatu izaberite format datoteke koji želite da koristite.

 5. Pored polja Podrazumevana lokacija datoteke kliknite na dugme Potraži, a zatim izaberite fasciklu u kojoj želite da sačuvate datoteke.

  Ove opcije kontrolišu podrazumevano ponašanje komandi Otvori, Sačuvaj ili Sačuvaj kao kada ih prvi put budete koristili nakon pokretanja programa Word. Pri svakom čuvanju dokumenta, ove postavke možete zameniti tako što ćete u dijalogu Otvaranje, Čuvanje ili Čuvanje kao navesti neku drugu lokaciju ili drugi format.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×