Čine pristupačnim Excel unakrsne tabele

Čine pristupačnim Excel unakrsne tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ova tema pruža vam uputstva korak po korak da učinite pristupačnijim osobama sa umanjenim sposobnostima Excel unakrsne tabele.

Excel unakrsna tabela koja uključuje izjavu o primanjima i trakasti grafikon

Osobe koje su slepe ili slabovide mogu razumeti podatke lakše ako kreirate Excel radnih svezaka i grafikoni sa pristupačnosti na Vebu.

Windows: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih Excel unakrsne tabele

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsne tabele koji su dostupni za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Šta da popravim

Kako da ga pronađete

Zašto fix it za

Kako da rešite problem

Uključite alternativni tekst sa svih grafikone i tabele.

Vizuelni sadržaj uključuje slike, clip art kolekcije, SmartArt grafika, oblici, grupe, grafikoni, ugrađeni objekti, perom i video zapise.

Da biste pronašli sve instance nedostaju alternativni tekst u unakrsnoj tabeli, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže da osobe koje ne možete da vidite da na ekranu da biste razumeli ono što je važno u slikama i drugim elementima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite taj tekst u dokumentu. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodavanje alternativnog teksta u SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodajte alternativni tekst za izvedene grafikone

Dodavanje alternativnog teksta u tabele

Dodajte tekst hiperveze koje ima smisla i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li je tekst hiperveze ima smisla kao samostalni informacije i da li pruža čitaoci precizne informacije o odredište ciljne, vizuelno skeniranje radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniranje lista veza. Veze treba da prenose jasan i tačan informacije o odredište. Na primer, umesto povezivanje sa tekstom kliknite ovde, uključite ceo naslov odredišne stranice.

Savet : Takođe možete da dodate ekranske napomene koje se pojavljuju kada kursor postavlja pokazivač miša na ćeliju koja sadrži hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranske napomene

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista i uklanjanje listova.

Da biste saznali da li sve listove sa sadržajem u radnoj svesci imaju opisno ime i da li postoje prazne listove, upotrebite Kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana pročitajte imena listova koje obezbeđuju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što vam olakšava da biste razumeli sadržaj radne sveske i da biste se kretali kroz njega.

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite za jednostavne strukture tabele i da navedete informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljenih ćelija, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele, ili potpuno Prazni redovi ili kolone, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana zadržite evidenciju o njihovu lokaciju u tabelu tako što ćete broji ćelije u tabeli. Ako tabele je ono ugnežđeno u drugoj tabeli ili ćelije objedinjene ili razdeljivanje, čitač ekrana izgubi broj i ne možete da obezbedite korisne informacije o tabeli nakon toga. Prazne ćelije u tabeli takođe može obmane neko ko koristi čitač ekrana misli da nema više u tabeli.

Čitači ekrana takođe koristiti informacije iz zaglavlja za identifikovanje redova i kolona.

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Koristite zaglavlja u postojeću tabelu

Dodavanje alternativnog teksta grafikone i tabele

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za grafikone i tabele u Excel unakrsne tabele.

Napomena : Preporučujemo da samo stavlja tekst u polje Opis i ostavite prazne naslov. Ovo će obezbediti najbolje iskustvo sa većinom čitača glavnih ekrana uključujući narator. Za audio i video sadržaja, pored alternativni tekst, uključite pomoćnih natpisa za osobe koje su gluvi ili ograničenom sluha.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodajte alternativni tekst za slike, kao što su slike, clip art kolekcije i snimke ekrana, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje slike > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst koji opisuje na izabranu sliku u oknu oblikovanje slike

Dodavanje alternativnog teksta u SmartArt grafiku

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu oblikovanje oblika koji opisuje izabrane SmartArt grafike

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodajte alternativni tekst u oblike, uključujući oblike u SmartArt grafici.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu oblikovanje oblika koji opisuje izabranog oblika

Dodajte alternativni tekst za izvedene grafikone

 1. Kliknite desnim tasterom miša izvedenog grafikona.

 2. Izaberite stavku Oblikuj polje grafikona > Opcije grafikona > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu Oblikuj polje grafikona koji opisuje izabrane izvedenog grafikona

Dodavanje alternativnog teksta u tabele

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. Izaberite tabelu > Alternativni tekst.

 3. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana dijaloga alternativni tekst

Čine pristupačnim hiperveze, tabele i kartice listova

Sledeće procedure opisuju kako da učinite hiperveze, tabele i kartice listova u Excel unakrsnih tabela može pristupiti.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranske napomene

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku hiperveza.

 3. U okvir za tekst za prikazivanje otkucajte tekst hiperveze.

 4. U polje Adresa unesite odredišnu adresu za hipervezu.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekranska napomena.

Savet : Ako naslov na stranici Odredište hiperveze pruža precizno rezime šta se nalazi na stranici, da ga koristite za tekst hiperveze. Na primer, taj tekst hiperveza se podudara sa naslov na stranici odredište: predloške i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga Umetanje hiperveze

Koristite zaglavlja u postojeću tabelu

Naveli red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici Alatke za tabelu, dizajn , u grupi Opcije stila tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja .

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana grupi Opcije stila tabele sa poljima za potvrdu potvrđen

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Naveli red zaglavlja u novom bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tabele izaberite tabelu.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja .

 4. Izaberite dugme u redu.
  Excel kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Column2i tako dalje

 5. Otkucajte novi, opisno ime za svaku kolonu u tabeli.

Snimak ekrana kreiranje tabele u dijalogu, sa je moja tabela ima zaglavlja u polju za potvrdu ">>

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime lista.

Snimak ekrana Preimenuj stavku

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

Snimak ekrana Izbriši stavku

Saznajte više

Mac: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih Excel unakrsne tabele

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsne tabele koji su dostupni za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Šta da popravim

Kako da ga pronađete

Zašto popravi

Kako da rešite problem

Uključite alternativni tekst sa svih grafikone i tabele.

Vizuelni sadržaj uključuje slike, clip art kolekcije, SmartArt grafika, oblici, grupe, grafikoni, ugrađeni objekti, perom i video zapise.

Da biste pronašli sve instance nedostaju alternativni tekst u unakrsnoj tabeli, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Alternativni tekst pomaže da osobe koje ne možete da vidite da na ekranu da biste razumeli ono što je važno u slikama i drugim elementima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite taj tekst u dokumentu. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodavanje alternativnog teksta u SmartArt grafiku

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodajte alternativni tekst za izvedene grafikone

Dodavanje alternativnog teksta u tabele

Dodajte tekst hiperveze koje ima smisla i ekranske napomene.

Da biste utvrdili da li je tekst hiperveze ima smisla kao samostalni informacije i da li pruža čitaoci precizne informacije o odredište ciljne, vizuelno skeniranje listove u radnoj svesci.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniranje lista veza. Veze treba da prenose jasan i tačan informacije o odredište. Na primer, umesto povezivanje sa tekstom kliknite ovde, uključite ceo naslov odredišne stranice.

Savet : Takođe možete da dodate ekranske napomene koje se pojavljuju kada kursor postavlja pokazivač miša na ćeliju koja sadrži hipervezu.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranske napomene

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista i uklanjanje listova.

Da biste saznali da li sve listove sa sadržajem u radnoj svesci imaju opisno ime i da li postoje prazne listove, upotrebite Kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana pročitajte imena listova koje obezbeđuju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što vam olakšava da biste razumeli sadržaj radne sveske i da biste se kretali kroz njega.

Preimenovanje kartica listova

Brisanje na karticu lista

Koristite za jednostavne strukture tabele i da navedete informacije o zaglavlju kolone.

Da biste se uverili da tabele ne sadrže razdeljenih ćelija, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele, ili potpuno Prazni redovi ili kolone, koristite Kontrolor pristupačnosti.

Čitači ekrana zadržite evidenciju o njihovu lokaciju u tabelu tako što ćete broji ćelije u tabeli. Ako tabele je ono ugnežđeno u drugoj tabeli ili ćelije objedinjene ili razdeljivanje, čitač ekrana izgubi broj i ne možete da obezbedite korisne informacije o tabeli nakon toga. Prazne ćelije u tabeli takođe može obmane neko ko koristi čitač ekrana misli da nema više u tabeli.

Čitači ekrana takođe koristiti informacije iz zaglavlja za identifikovanje redova i kolona.

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Koristite zaglavlja u postojeću tabelu

Dodavanje alternativnog teksta grafikone i tabele

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za grafikone i tabele u Excel unakrsne tabele.

Napomena : Za audio i video sadržaja, pored alternativni tekst, uključite pomoćnih natpisa za osobe koje su gluvi ili ograničenom sluha.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodajte alternativni tekst za slike, kao što su slike, clip art kolekcije i snimke ekrana, tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje slike > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst koji opisuje na izabranu sliku u oknu oblikovanje slike

Dodavanje alternativnog teksta u SmartArt grafiku

 1. Kliknite desnim tasterom miša na SmartArt grafiku.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu oblikovanje oblika koji opisuje izabrane SmartArt grafike

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodajte alternativni tekst u oblike, uključujući oblike u SmartArt grafici.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na oblik.

 2. Izaberite stavku Oblikovanje oblika > Opcije oblika > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu oblikovanje oblika koji opisuje izabranog oblika

Dodajte alternativni tekst za izvedene grafikone

 1. Kliknite desnim tasterom miša izvedenog grafikona.

 2. Izaberite stavku Oblikuj polje grafikona > Opcije grafikona > Veličina i svojstva.

 3. Izaberite stavku Alternativni tekst.

 4. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana oblasti alternativni tekst u oknu Oblikuj polje grafikona koji opisuje izabrane izvedenog grafikona

Dodavanje alternativnog teksta u tabele

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu.

 2. Izaberite tabelu > Alternativni tekst.

 3. Otkucajte opis i naslov.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Snimak ekrana dijaloga alternativni tekst

Čine pristupačnim hiperveze, tabele i kartice listova

Sledeće procedure opisuju kako da učinite hiperveze, tabele i kartice listova u Excel unakrsnih tabela može pristupiti.

Dodavanje teksta hiperveze i ekranske napomene

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku hiperveza.

 3. U okvir za tekst za prikazivanje otkucajte tekst hiperveze.

 4. U polju Adresa otkucajte odredišnu URL ADRESU.

 5. Kliknite na dugme Ekranska napomena i u polju Tekst ekranske napomene otkucajte ekranska napomena.

Savet : Ako naslov na stranici Odredište hiperveze pruža precizno rezime šta se nalazi na stranici, da ga koristite za tekst hiperveze. Na primer, taj tekst hiperveza se podudara sa naslov na stranici odredište: predloške i teme za Office Online.

Snimak ekrana dijaloga Umetanje hiperveze

Koristite zaglavlja u postojeću tabelu

Naveli red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Na kartici tabele , potvrdite izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja .

 3. Otkucajte naslove kolona.

Snimak ekrana Opcije stila tabele na kartici tabelu sa poljima za potvrdu potvrđen

Dodavanje zaglavlja u novu tabelu

Naveli red zaglavlja u novom bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Tabela.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja .

 4. Izaberite dugme u redu.
  Excel kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Column2i tako dalje.

 5. Otkucajte novi, opisno ime za svaku kolonu u tabeli.

Snimak ekrana dijaloga kreiranje tabele sa je moja tabela ima zaglavlja u polju za potvrdu

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime lista.

Snimak ekrana Preimenuj stavku

Brisanje na karticu lista

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

Snimak ekrana Izbriši stavku

Saznajte više

iOS: najbolje prakse za pravljenje pristupačnih Excel unakrsne tabele

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsne tabele koji su dostupni za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Šta da popravim

Zašto fix it za

Kako da rešite problem

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista.

Čitači ekrana pročitajte imena listova koje obezbeđuju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što vam olakšava da biste razumeli sadržaj radne sveske i da biste se kretali kroz njega.

Preimenovanje kartica listova

Koristite za jednostavne strukture tabele i da navedete informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana zadržite evidenciju o njihovu lokaciju u tabelu tako što ćete broji ćelije u tabeli. Ako tabele je ono ugnežđeno u drugoj tabeli ili ćelije objedinjene ili razdeljivanje, čitač ekrana izgubi broj i ne možete da obezbedite korisne informacije o tabeli nakon toga. Prazne ćelije u tabeli takođe može obmane neko ko koristi čitač ekrana misli da nema više u tabeli.

Čitači ekrana takođe koristiti informacije iz zaglavlja za identifikovanje redova i kolona.

Koristite zaglavlja u postojeće tabele

Tabele i kartice lista čine pristupačnim

Sledeće procedure opisuju kako da napravite tabele i kartice lista u programu Excel unakrsne tabele dostupna.

Koristite zaglavlja u postojeće tabele

Naveli red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu tabele , na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite ikonu još .

 3. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja , dodirnite stavku.

 4. U tabeli, otkucajte naslove kolona.

Stil komanda "Opcije", sa izabranom red zaglavlja

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite dvaput karticu lista.

 2. Da biste zamenili izabrani list ime, otkucajte kratko, jedinstveno ime lista.

Opcije za izabranu karticu lista, koja prikazuje Preimenovanje

Saznajte više

Android: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih Excel unakrsne tabele

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje Excel unakrsne tabele koji su dostupni za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Šta da popravim

Zašto fix it za

Kako da rešite problem

Uključite alternativni tekst sa svih grafikone i tabele.

Vizuelni sadržaj uključuje slike, clip art kolekcije, SmartArt grafika, oblici, grupe, grafikoni, ugrađeni objekti, perom i video zapise.

Alternativni tekst pomaže da osobe koje ne možete da vidite da na ekranu da biste razumeli ono što je važno u slikama i drugim elementima.

Izbegavajte korišćenje tekst u slike kao jedini način za prenošenje važne informacije. Ako morate da koristite sliku sa tekstom u njemu, ponovite taj tekst u dokumentu. U alternativni tekst, ukratko opisati slika i pomenete postojanje tekst i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodavanje alternativnog teksta u grafikone

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista.

Čitači ekrana pročitajte imena listova koje obezbeđuju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što vam olakšava da biste razumeli sadržaj radne sveske i da biste se kretali kroz njega.

Preimenovanje kartica listova

Koristite za jednostavne strukture tabele i da navedete informacije o zaglavlju kolone.

Čitači ekrana zadržite evidenciju o njihovu lokaciju u tabelu tako što ćete broji ćelije u tabeli. Ako tabele je ono ugnežđeno u drugoj tabeli ili ćelije objedinjene ili razdeljivanje, čitač ekrana izgubi broj i ne možete da obezbedite korisne informacije o tabeli nakon toga. Prazne ćelije u tabeli takođe može obmane neko ko koristi čitač ekrana misli da nema više u tabeli.

Čitači ekrana takođe koristiti informacije iz zaglavlja za identifikovanje redova i kolona.

Dodavanje zaglavlja nove tabele

Koristite zaglavlja u postojeće tabele

Dodavanje alternativnog teksta vizuelnog prikaza

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za grafikone u programu Excel unakrsne tabele.

Napomena : Za audio i video sadržaja, pored alternativni tekst, uključite pomoćnih natpisa za osobe koje su gluvi ili ograničenom sluha.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodajte alternativni tekst slike kao što su slike, clip art kolekcije i snimke ekrana tako da čitača ekrana može da čita tekst za opisivanje slike da biste korisnike koji ne mogu da vide slike.

 1. Izaberite sliku.

 2. Da biste otvorili karticu slike , na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se na komandu Alternativni tekst , a zatim tapnite na stavku.

 4. Otkucajte opis i naslov. Promene se automatski čuvaju.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Alternativni tekst "na kartici slike"

Dodavanje alternativnog teksta u oblike

Dodajte alternativni tekst u oblike, uključujući oblike u SmartArt grafici.

 1. Izaberite oblik.

 2. Da biste otvorili karticu oblika , na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se na komandu Alternativni tekst , a zatim tapnite na stavku.

 4. Otkucajte opis i naslov. Promene se automatski čuvaju.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Alternativni tekst "na kartici oblik"

Dodavanje alternativnog teksta u grafikone

 1. Izaberite grafikon.

 2. Da biste otvorili karticu grafikon , na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite strelicu nagore.

 3. Pomerite se na komandu Alternativni tekst , a zatim tapnite na stavku.

 4. Otkucajte opis i naslov. Promene se automatski čuvaju.

  Savet : Uključite najvažnije informacije u prvi red i biti sažeta moguće.

Alternativni tekst komande na kartici "Grafikon"

Tabele i kartice lista čine pristupačnim

Sledeće procedure opisuju kako da napravite tabele i kartice lista u programu Excel unakrsne tabele dostupna.

Koristite zaglavlja u postojeće tabele

Naveli red zaglavlja u bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Da biste otvorili karticu tabele , na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite strelicu nadole.

 3. Da biste izabrali opciju Red zaglavlja , dodirnite stavku.

  Savet : Kada je izabrana opcija, je sivo.

 4. U tabeli, otkucajte naslove kolona.

Karticu tabele, sa izabranom red zaglavlja

Dodavanje zaglavlja nove tabele

Naveli red zaglavlja u novom bloku ćelija označenih kao tabela.

 1. Markirajte ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Da biste otvorili karticu " Početak ", na dnu ekrana, na kraju trake sa alatkama, dodirnite strelicu nagore.

 3. Dodirnite stavke Početak > Umetanje.

 4. Dodirnite dugme "tabela ".

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu tabela ima zaglavlja .

Tabela, dok je tabela ima zaglavlja u polju za potvrdu

Preimenovanje kartica listova

 1. Dodirnite i držite karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime lista.

Izabranu karticu lista, koja prikazuje komandu "Preimenuj"

Saznajte više

Office Online: Najbolje prakse za pravljenje pristupačnih Excel Online unakrsnih tabela

Sledeća tabela sadrži ključne najbolje prakse za kreiranje unakrsnih tabela Excel Online koji su dostupni za osobe sa umanjenim sposobnostima.

Šta da popravim

Kako da ga pronađete

Zašto fix it za

Kako da rešite problem

Uključite alternativni tekst sa svih grafikone i tabele.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u programu Excel Online da biste pronašli instance nedostaju alternativni tekst u unakrsnoj tabeli.

Alternativni tekst pomaže da osobe koje ne možete da vidite da na ekranu da biste razumeli ono što je važno u tabelama.

Izbegavajte korišćenje tekst u tabelama kao jedini način za prenošenje važne informacije. Alternativni tekst, ukratko opisati sadržaj tabele i svojoj nameri.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

Dodavanje alternativnog teksta u grafikone

Dodajte tekst hiperveze koje ima smisla.

Da biste utvrdili da li je tekst hiperveze ima smisla kao samostalni informacije i da li pruža čitaoci precizne informacije o odredište ciljne, vizuelno skeniranje radnu svesku.

Osobe koje koriste čitače ekrana ponekad skeniranje lista veza. Veze treba da prenose jasan i tačan informacije o odredište. Na primer, umesto povezivanje sa tekstom kliknite ovde, uključite ceo naslov odredišne stranice.

Dodavanje teksta hiperveze

Davanje jedinstvenih imena svim karticama lista i uklanjanje listova.

Pročitajte imena listova u radnoj svesci i proverite da li svaka lista ima sadržaj.

Čitači ekrana pročitajte imena listova koje obezbeđuju informacije o tome šta se nalazi na radnom listu, što vam olakšava da biste razumeli sadržaj radne sveske i da biste se kretali kroz njega.

Date smisleno ime radne sveske

Preimenovanje kartica listova

Brisanje kartica listova

Koristite za jednostavne strukture tabele i da navedete informacije o zaglavlju kolone.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u programu Excel Online da biste bili sigurni da ne sadrži tabele Razdelite ćelije, objedinjene ćelije, ugnežđene tabele, ili potpuno Prazni redovi ili kolone.

Čitači ekrana zadržite evidenciju o njihovu lokaciju u tabelu tako što ćete broji ćelije u tabeli. Ako tabele je ono ugnežđeno u drugoj tabeli ili ćelije objedinjene ili razdeljivanje, čitač ekrana izgubi broj i ne možete da obezbedite korisne informacije o tabeli nakon toga. Prazni redovi i kolone u tabeli mogu takođe obmane neko ko koristi čitač ekrana misli da nema više u tabeli.

Čitači ekrana takođe koristiti informacije iz zaglavlja za identifikovanje redova i kolona.

Koristite zaglavlja u tabeli

Dodavanje alternativnog teksta na slike i grafikone

Sledeće procedure opisuju kako da dodate alternativni tekst za slike i grafikona u Excel Online unakrsne tabele. Da biste dodali alternativni tekst tabele, koristite verziju programa Excel za računare.

Napomena : Preporučujemo da samo stavlja tekst u polje Opis i ostavite prazne naslov. Ovo će obezbediti najbolje iskustvo sa većinom čitača glavnih ekrana uključujući narator.

Dodavanje alternativnog teksta na slike

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst .

 2. Korigujete tekst u okvir za tekst " Opis ".

 3. Izaberite dugme U redu.

Snimak ekrana alternativni tekst dijaloga sa poljima za naslov i opis.

Dodavanje alternativnog teksta u grafikone

 1. Kliknite desnim tasterom miša na grafikon, a zatim izaberite stavku Alternativni tekst da biste otvorili dijalog Alternativni tekst .

 2. Dodavanje teksta u okvir za tekst " Opis ".

 3. Izaberite dugme U redu.

Čine pristupačnim hiperveze, tabele i kartice listova

Sledeće procedure opisuju kako da učinite hiperveze, tabele i kartice listova u Excel Online unakrsnih tabela može pristupiti.

Dodavanje teksta hiperveze

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju.

 2. Izaberite stavku hiperveza.

 3. U Tekst za prikazivanjeotkucajte tekst koji će ljudi kliknite na. Zatim, u zavisnosti od tipa vezu koju želite da koristite, uradite nešto od sledećeg:

  • U URL ADRESI, otkucajte ili nalepite adresu.

  • Na mesto u ovom dokumentu, otkucajte lokaciju na ćelije koje želite da se povežete. Na primer, A6.

  • U e-adresaotkucajte e-adresu u formatu someone@example.com.

 4. Kliknite na dugme u redu.

Savet : Ako naslov na stranici Odredište hiperveze pruža precizno rezime šta se nalazi na stranici, da ga koristite za tekst hiperveze. Na primer, taj tekst hiperveza se podudara sa naslov na stranici odredište: predloške i teme za Office Online.

Snimak ekrana prikazuje dijalog za Umetanje hiperveze polje možete uneti informacije za prikazivanje teksta i URL ADRESE, navedite mesto u dokumentu ili e-adresu.

Koristite zaglavlja u tabeli

 1. Izaberite ćelije koje želite da uključite u tabelu.

 2. Na kartici Umetanje , u grupi tabele izaberite tabelu.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja.

 4. Izaberite dugme u redu.
  Excel Online kreira red zaglavlja sa podrazumevanim imenima Kolona1, Column2i tako dalje.

 5. Otkucajte novi, opisno ime za svaku kolonu u tabeli.

Napomena : Koristite iste korake da biste dodali zaglavlje na ćelije u postojeću tabelu.

Snimak ekrana prikazuje dijalog za kreiranje tabele sa potvrđen izbor za opciju koja se zove "moja tabela ima zaglavlja".

Date smisleno ime radne sveske

 1. Izaberite stavke Datoteka > Sačuvaj kao.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao, a zatim otkucajte ime za datoteku. Kreiranje imena koja pruža predloga o tome koje vrste podataka datoteka sadrži. Ako je moguće, uključite datum kao deo imena.

 3. (Opcionalno) Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zameni postojeće datoteke .

 4. Izaberite dugme U redu.

Napomena : Ako želite da preimenujete datoteku, izaberite stavku Preimenuj, otkucajte ime za datoteku i izaberite u redu.

Snimak ekrana prikazuje dijalog "Sačuvaj kao" gde možete da unesete ime za datoteku i da imate opciju da biste zamenili postojeću datoteku.

Preimenovanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista i izaberite stavku Preimenuj.

 2. Otkucajte kratko, jedinstveno ime za karticu koja opisuje njen sadržaj.

 3. Izaberite dugme U redu.

Snimak ekrana prikazuje menija koji se prikazuje kada kliknete desnim tasterom miša na karticu lista sa opcijama za umetanje, brisanje, Preimenovanje, promenite redosled, skrivanje ili Otkrij list.

Brisanje kartica listova

 1. Kliknite desnim tasterom miša na karticu lista.

 2. Izaberite stavku Izbriši.

 3. Izaberite dugme U redu.

Korišćenje kontrolora pristupačnosti u programu Excel Online

 1. Izaberite karticu Redigovanje .

 2. Izaberite Kontrolor pristupačnosti.

 3. Pregledajte rezultate u Kontrolor pristupačnosti. Rezultati su kategorizovani na osnovu ozbiljnost problem pronašao, na sledeći način:

  • Greške. Uključuje sadržaj koji je veoma teško ili nikako ne mogu osobama sa umanjenim sposobnostima da razumeju.

  • Upozorenja. Sadržaj je izazov za osobe sa umanjenim sposobnostima da razumeju.

  • Saveti za. Saveti za javi, iako osobe sa umanjenim sposobnostima mogu razumeti sadržaj, to može biti bolje organizovani ili predstavljene da bi se poboljšao njihov utisak pri radu.

 4. Rešavanje problema.

Napomena : Kontrolor pristupačnosti nadzire dokumenta za sve probleme do kojih može da bude rešen u pregledaču. Za kompletan pregled, otvorite dokument u aplikaciji za računare i upotrebite kontrolor pristupačnosti računare za Windows ili Mac.

Snimak ekrana prikazuje karticu redigovanje sa kursor postavljen na opciju kontrolor pristupačnosti.

Saznajte više

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×