Centar za pomoć za OneNote

Unapredite OneNote za Windows 10

Istražite pogodnosti nadogradnje sa programa OneNote 2016 na novu aplikaciju OneNote za Windows 10 i saznajte zašto ova moderna verzija programa OneNote zauzima centralno mesto u sistemu Office 2019 ove godine.

SAZNAJTE VIŠE

Istaknuta obuka

Obuka za OneNote

Naučite osnove ili istražite više sa ovim kursevima za obuku.

Istražite obuku

Hvatanje beležaka

Otkucajte ili napišite beleške odnosno snimite audio beleške pomoću programa OneNote.

Saznajte kako to da uradite

Crtanje i skiciranje

Oživite beleške crtanjem i skiciranjem u programu OneNote.

Saznajte više