Združevanja v orodju Power Pivot

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Združevanja so način za strnjevanje, povzemanje ali združevanje podatkov. Ko začnete uporabljati neobdelane podatke iz tabel ali drugih virov podatkov, so podatki pogosto ravno, kar pomeni, da je veliko podrobnosti, vendar ni bila organizirana ali združena na noben način. To pomanjkanje povzetkov ali strukture bi lahko otežilo odkrivanje vzorcev v podatkih. Pomemben del podatkovnega modeliranja je določanje združevanj, ki poenostavljajo, abstraktne ali povzemajo vzorce v odgovoru na določeno poslovno vprašanje.

Najpogostejše združevanja, na primer tiste, ki uporabljajo povprečje, štetje, DISTINCTCOUNT, maks, minali vsoto, je mogoče ustvariti samodejno s funkcijo samodejne vsote . Druge vrste združevanja, kot so AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSali SUMX, vrnejo tabelo in zahtevajo formulo, ustvarjeno z izrazi analize podatkov (Dax).

Razumevanje združevanj v Power Pivot

Izbiranje skupin za združevanje

Ko združujete podatke, združite podatke po atributih, kot so izdelek, cena, regija ali datum, nato pa določite formulo, ki deluje v vseh podatkih v skupini. Ko na primer ustvarite skupno število za eno leto, ustvarjate združevanje. Če nato ustvarite razmerje v letošnjem letu v prejšnjem letu in predstavite kot odstotke, je to druga vrsta združevanja.

Odločitev o tem, kako združiti podatke, je posledica poslovnega vprašanja. Na primer, združevanja lahko odgovorite na ta vprašanja:

Šteje   Koliko transakcij je bilo v mesecu?

Povprečja    Kakšna je bila povprečna prodaja v tem mesecu, ki jo je prodajal prodajalec?

Najmanjše in največje vrednosti    Kateri prodajni okoliši so bili top pet glede na prodane enote?

Če želite ustvariti izračun, ki odgovarja na ta vprašanja, morate imeti podrobne podatke s številkami, ki jih želite prešteti ali sešteti, in da morajo biti številski podatki na nek način povezani s skupinami, ki jih boste uporabili za organiziranje rezultatov.

Če podatki ne vsebujejo vrednosti, ki jih lahko uporabite za združevanje, na primer kategorijo izdelkov ali ime geografskega območja, kjer je shramba, boste morda želeli uvesti skupine v podatke tako, da dodate kategorije. Ko gradite skupine v Excelu, morate ročno vnesti ali izbrati skupine, ki jih želite uporabiti med stolpci na delovnem listu. V relacijskem sistemu pa so hierarhije, kot so kategorije izdelkov, pogosto shranjene v drugi tabeli, kot je tabela» dejstvo «ali» vrednost «. Po navadi je tabela» Kategorija «povezana z dejstvi, ki jih je naredila vrsta ključa. Recimo, da vaši podatki vsebujejo ID izdelka, ne pa tudi imen izdelkov ali njihovih kategorij. Če želite dodati kategorijo na ravni Excelov delovni list, morate kopirati v stolpec, ki vsebuje imena kategorij. Z Power Pivot lahko uvozite tabelo» Kategorija izdelka «v podatkovni model, ustvarite relacijo med tabelo s številkami podatki in seznamom kategorij izdelkov in nato uporabite kategorije za združevanje podatkov. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje relacije med tabelami.

Izbira funkcije za združevanje

Ko identificirate in dodate skupine, ki jih želite uporabiti, se morate odločiti, katere matematične funkcije boste uporabili za združevanje. Združevanje besed je pogosto uporabljeno kot sinonim za matematične ali statistične operacije, ki se uporabljajo v združevanjih, kot so vsote, povprečja, minimum ali štetje. Vendar pa vam Power Pivot omogoča, da ustvarite formule po meri za združevanje, poleg standardnih spojitev, ki jih najdete v Power Pivot in Excelu.

Če imate na primer enak nabor vrednosti in skupin, ki ste jih uporabili v prejšnjih primerih, lahko ustvarite združevanja po meri, ki odgovarjajo na spodnja vprašanja:

Filtrirane štetja   Koliko transakcij je bilo v mesecu, razen v oknu za vzdrževanje ob koncu meseca?

Razmerje med povprečjem s časom    Kakšen je bil odstotek rasti ali upad prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta?

Združene najmanjše in največje vrednosti    Kateri prodajni okoliš je bil uvrščen na vrh posamezne kategorije izdelkov ali za vsako promocijo prodaje?

Dodajanje združevanja v formule in vrtilne tabele

Ko imate splošno predstavo o tem, kako naj bodo vaši podatki združeni, da bodo smiselni, in vrednosti, s katerimi želite delati, se lahko odločite, ali boste sestavili vrtilno tabelo ali ustvarili izračune v tabeli. Power Pivot razširja in izboljšuje native zmožnosti Excela za ustvarjanje združevanj, kot so vsote, štetja ali povprečja. Združevanje po meri lahko ustvarite v Power Pivot v oknu Power Pivot ali v območju Excelovega območja vrtilne tabele.

  • V izračunanem stolpculahko ustvarite združevanja, ki upoštevajo trenutni kontekst vrstice, če želite pridobiti sorodne vrstice iz druge tabele, in nato sešteti, šteti ali izračunati povprečje teh vrednosti v sorodnih vrsticah.

  • V merilolahko ustvarite dinamične združevanja, ki uporabljajo oba filtra, opredeljena v formuli, in filtre, ki jih nalaga načrt vrtilne tabele in izbor razčlenjevalnikov, naslovov stolpcev in naslovov vrstic. Z uporabo standardnih spojitev lahko ustvarite v Power Pivot s funkcijo samodejne vsote ali z ustvarjanjem formule. Implicitne ukrepe lahko ustvarite tudi z uporabo standardnih spojitev v vrtilni tabeli v Excelu.

Dodajanje združevanj v vrtilno tabelo

Ko načrtujete vrtilno tabelo, povlečete polja, ki predstavljajo skupine, kategorije ali hierarhije, v odsek stolpci in vrstice vrtilne tabele, da združite podatke. Nato povlečete polja, ki vsebujejo številske vrednosti, v območje vrednosti, tako da jih je mogoče prešteti, izračunati v povprečju ali sešteti.

Če v vrtilno tabelo dodate kategorije, vendar podatki kategorije niso povezani z dejstvi, boste morda dobili napako ali značilne rezultate. Po navadi bo Power Pivot poskušal odpraviti težavo, tako da samodejno zazna in predlaga relacije. Če želite več informacij, glejte delo z relacijami v vrtilnih tabelah.

Polja lahko povlečete tudi v razčlenjevalnike, da izberete določene skupine podatkov za ogled. Razčlenjevalniki omogočajo interaktivno združevanje, razvrščanje in filtriranje rezultatov v vrtilni tabeli.

Delo s skupinami v formuli

Združevanje in kategorije lahko uporabite tudi za združevanje podatkov, ki so shranjeni v tabelah, in sicer tako, da ustvarite relacije med tabelami, nato pa ustvarite formule, ki izkoristijo te relacije, da poiščejo sorodne vrednosti.

Če želite ustvariti formulo, ki združuje vrednosti po kategoriji, najprej uporabite relacijo, da povežete tabelo s podrobnimi podatki in tabelami, ki vsebujejo kategorije, nato pa ustvarite formulo.

Če želite več informacij o tem, kako ustvariti formule, ki uporabljajo poizvedbe, glejte Iskanje v formulah dodatka Power pivot.

Uporaba filtrov v združevanjih

Nova funkcija v Power Pivot je zmožnost uporabe filtrov za stolpce in tabele podatkov, ne le v uporabniškem vmesniku in v vrtilni tabeli ali grafikonu, temveč tudi v formulah, ki jih uporabljate za izračun združevanja. Filtre lahko uporabite v formulah v izračunanih stolpcih in v s.

Na primer v novih funkcijah združevanja DAX namesto določanja vrednosti, za katere želite sešteti ali šteti, lahko določite celotno tabelo kot argument. Če v tabelo niste uporabili nobenih filtrov, bi funkcija združevanja delovala v primerjavi z vsemi vrednostmi v navedenem stolpcu tabele. Vendar pa lahko v programu DAX ustvarite dinamični ali statični filter v tabeli, tako da združevanje deluje proti drugemu podnaboru podatkov, odvisno od pogoja filtra in trenutnega konteksta.

Z združevanjem pogojev in filtrov v formulah lahko ustvarite združevanja, ki se spreminjajo glede na vrednosti, ki so na voljo v formulah, ali da se spremeni odvisno od izbora naslovov vrstic in naslovov stolpcev v vrtilni tabeli.

Če želite več informacij, glejte filtriranje podatkov v formulah.

Primerjava funkcij združevanja v Excelu in funkcij združevanja DAX

V spodnji tabeli so navedene nekatere standardne funkcije združevanja, ki jih ponuja Excel, in omogočajo povezave do izvajanja teh funkcij v storitvi Power Pivot. Različica DAX za te funkcije deluje enako kot različica Excela z nekaterimi manjšimi razlikami v sintaksi in rokovanju z določenimi podatkovnimi tipi.

Standardne funkcije združevanja

Funkcija

Uporabite

Povprečje

Vrne povprečje (aritmetično srednjo vrednost) vseh števil v stolpcu.

Povprečje

Vrne povprečje (aritmetično srednjo vrednost) vseh vrednosti v stolpcu. Obravnava besedilo in neštevilske vrednosti.

Štetje

PreŠteje število številskih vrednosti v stolpcu.

Grofa

PreŠteje število vrednosti v stolpcu, ki niso prazni.

Maks

Vrne največjo številsko vrednost v stolpcu.

Maxx

Vrne največjo vrednost iz nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

Min

Vrne najmanjšo številsko vrednost v stolpcu.

Lisička

Vrne najmanjšo vrednost iz nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

Sum

Sešteje vse številke v stolpcu.

Funkcije združevanja DAX

DAX vključuje funkcije združevanja, ki vam omogočajo, da določite tabelo, nad katero je treba izvesti združevanje. Zaradi teh funkcij lahko s temi funkcijami ustvarite izraz, ki dinamično definira podatke, ki jih želite združiti, namesto da bi preprosto dodali ali poprečne vrednosti v stolpcu.

V spodnji tabeli so navedene funkcije združevanja, ki so na voljo v DAX.

Funkcija

Uporabite

AVERAGEX

Izračuna povprečje nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

COUNTAX

PreŠteje nabor izrazov, ovrednotenih v tabeli.

COUNTBLANK

PreŠteje število praznih vrednosti v stolpcu.

COUNTX

PreŠteje skupno število vrstic v tabeli.

COUNTROWS

PreŠteje število vrstic, ki so bile vrnjene iz ugnezdene funkcije tabele, kot je funkcija filter.

SUMX

Vrne vsoto nabora izrazov, ovrednotenih v tabeli.

Razlike med funkcijami združevanja DAX in Excel

Čeprav imajo te funkcije enake imena kot njihove Excelove kolege, uporabljajo Power Pivot za analitiko v pomnilniku in so bile prepisane za delo s tabelami in stolpci. Formule DAX ne morete uporabiti v Excelovem delovnem zvezku in obratno. Lahko jih uporabite le v oknu Power Pivot in v vrtilnih tabelah, ki temeljijo na Power Pivot podatkih. Čeprav imajo funkcije identična imena, je delovanje morda nekoliko drugačno. Če želite več informacij, si oglejte teme sklica na posamezne funkcije.

Način vrednotenja stolpcev v združevanju je različen tudi od načina, kako Excel obravnava združevanja. Primer lahko pomaga ponazoriti.

Recimo, da želite dobiti vsoto vrednosti v stolpcu» znesek «v tabeli» prodaja «, tako da ustvarite to formulo:

=SUM('Sales'[Amount])

V najenostavnejšem primeru funkcija dobi vrednosti iz enega nefiltriranega stolpca in rezultat je enak kot v Excelu, ki vedno sešteje vrednosti v stolpcu. Vendar pa je formula v Power Pivot interpretirana kot» pridobite vrednost v znesku za vsako vrstico tabele prodaje in nato dodajte te posamezne vrednosti. Power Pivot ovrednoti vsako vrstico, nad katero je združevanje izvedeno, in izračuna eno skalarno vrednost za vsako vrstico in nato izvede seštevanje teh vrednosti. Zato je rezultat formule lahko drugačen, če so bili filtri uporabljeni za tabelo, ali če so vrednosti izračunane na podlagi drugih spojitev, ki bi lahko bile filtrirane. Če želite več informacij, glejte kontekst v formulah Dax.

Funkcije časovne inteligence DAX

Poleg funkcij združevanja tabel, opisanih v prejšnjem razdelku, ima DAX funkcije združevanja, ki delujejo z datumi in časi, ki jih določite, za zagotavljanje vgrajene časovne inteligence. Te funkcije uporabljajo obsege datumov za pridobivanje sorodnih vrednosti in združevanje vrednosti. Primerjate lahko tudi vrednosti prek datumskih obsegov.

V spodnji tabeli so navedene funkcije časovnih podatkov, ki jih je mogoče uporabiti za združevanje.

Funkcija

Uporabite

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Izračuna vrednost na koncu koledarja v danem obdobju.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Izračuna vrednost na koncu koledarskega obdobja pred danim obdobjem.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Izračuna vrednost v intervalu, ki se začne pri prvem dnevu obdobja in se konča z najpoznejšim datumom v navedenem stolpcu datum.

Druge funkcije v razdelku funkcija časovnih podatkov (funkcije časovNe inteligence) so funkcije, ki jih je mogoče uporabiti za pridobivanje datumov ali obsegov po meri, ki jih lahko uporabite v združevanju. Funkcijo DATESINPERIOD lahko na primer uporabite, če želite vrniti obseg datumov in uporabiti ta nabor datumov kot argumenta za drugo funkcijo za izračun združevanja po meri za le tiste datume.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×