Vstavljanje polja s spustnim seznamom

V predlogi obrazca Microsoft Office InfoPath lahko uporabite polje s spustnim seznamom za predstavitev seznama medsebojno izključujočih se možnosti uporabniku. Seznam je skrit, dokler uporabnik ne klikne puščice, ki je desno od spustnega seznama.

V tem članku

Kdaj uporabljati polje s spustnim seznamom

Uporabniška izkušnja

Vstavljanje polja s spustnim seznamom

Namigi za postavitev

Kdaj uporabljati polje s spustnim seznamom

Polje s spustnim seznamom uporabite, ko želite:

 • omogočiti uporabnikom en izbor s seznama vnaprej določenih elementov,

 • privzeto skriti vnose seznama na obrazcu,

 • prikazati vrednosti, pridobljene z nespremenljivega seznama, iz vira podatkov predloge obrazca ali zunanjega podatkovnega vira, kot je zbirka podatkov ali seznam storitev Microsoft Windows SharePoint Services.

Na tej ponazoritvi uporabniki določijo kategorije stroškov na obrazcu poročila o stroških tako, da izberejo vnaprej določene vrednosti iz odprtega polja s spustnim seznamom.

Izbrani elementi v odprtem polju s spustnim seznamom

Ko vstavite polje s spustnim seznamom v predlogo obrazca, morate določiti vrednosti, ki jih želite prikazati v njem. Sicer bo uporabnikom prikazan prazen seznam, ko kliknejo puščico ob polju s spustnim seznamom. V pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom lahko sami dodate vnose ali pa konfigurirate polje s spustnim seznamom, da pridobite vnose iz zbirke podatkov ali drugega vira podatkov.

Sorodni kontrolniki

InfoPath vključuje kontrolnike, ki so podobni poljem s spustnimi seznami, vendar služijo različnim namenom. Za sprejemanje odločitve o tem, kateri od teh kontrolnikov so najbolj primerni za vašo predlogo obrazca, si oglejte ta seznam:

Polje s seznamom    – Podobno kot polje s spustnim seznamom omogoča polje s seznamom uporabnikom izbiro vrednosti s seznama. Toda v nasprotju s poljem s spustnim seznamom prikaže polje s seznamom celoten seznam na obrazcu. Če v predlogi obrazca nimate težav s prostorom, premislite o uporabi polja s seznamom, ki bi uporabnikom olajšalo iskanje in izbiranje elementov.

Kombinirano polje    – Podobno kot polje s spustnim seznamom omogoča kombinirano polje uporabnikom izbiro vrednosti s seznama. Seznam je skrit, dokler se vaši uporabniki ne odločijo, da ga bodo prikazali. V kombiniranem polju pa lahko uporabniki poleg izbiranja vnaprej določenih vrednosti vnašajo svoje vrednosti na seznam.

Seznamsko polje za več izborov    – Če želite uporabnikom omogočiti izbiro več elementov s seznama, lahko uporabite seznamsko polje za več izborov namesto polja s spustnim seznamom. Seznamska polja za več izborov so podobna dvema potrditvenima poljema ali več na seznamu, po katerem se je mogoče pomikati.

Izbirni gumbi    – Podobno kot pri polju s spustnim seznamom omogoča skupina izbirnih gumbov uporabnikom izbiranje s seznama medsebojno izključujočih se možnosti. Toda pri izbirnih gumbih kliknejo uporabniki krožec, da izberejo element, ne kliknejo pa elementa v polju s seznamom.

Na vrh strani

Uporabniška izkušnja

Spustna polja so po videzu podobna kombiniranim poljem. Če vnesete ročno svoje elemente seznama v pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom, ko ustvarjate polje s spustnim seznamom, prikaže InfoPath besedilo Izberi kot privzet vnos na seznamu. Tako uporabnike obvestite o tem, da morajo izbrati s spustnega seznama. Če elementi seznama izhajajo iz vrednosti, ki so drugje na obrazcu ali iz sekundarnega vira podatkov, je besedilo Izberi izpuščeno.

Ko uporabniki prvič odprejo obrazec, so elementi seznama v spustnem polju skriti. Če želijo izbrati element s seznama, morajo uporabniki klikniti puščico, ki je desno od polja s spustnim seznamom, nato pa klikniti želeni element.

Na vrh strani

Vstavljanje polja s spustnim seznamom

Postopek vstavljanja polja s spustnim seznamom je malce drugačen, in sicer je odvisen od tega, ali načrtujete novo, prazno predlogo obrazca ali pa oblikujete predlogo obrazca na podlagi zbirke podatkov ali drugega zunanjega podatkovnega vira.

Na tej ponazoritvi je prikazan videz polja s spustnim seznamom, ko je izbrano v načinu načrtovanja.

Izbrano polje s spustnim seznamom v načinu načrtovanja

Kontrolniki so lahko vezani ali nevezani. Če je kontrolnik vezan, je povezan s poljem ali skupino v viru podatkov, tako da so podatki, vneseni v kontrolnik, shranjeni v temeljni datoteki obrazca (.xml). Če je kontrolnik nevezan, ni povezan s poljem ali skupino, podatki, vneseni v kontrolnik, pa niso shranjeni. Ko izberete kontrolnik ali premaknete kazalec nad kontrolnik, sta besedilo in ikona za vpenjanje prikazana v zgornjem desnem kotu kontrolnika. Besedilo označuje skupino ali polje, na katero je kontrolnik vezan v viru podatkov. Ikona označuje, ali je kontrolnik pravilno vezan na to skupino ali polje. Če je vpenjanje pravilno, je prikazana zelena ikona. Če je nekaj narobe z vpenjanjem, je prikazana modra ali rdeča ikona.

Vir podatkov za predlogo obrazca tvorijo polja in skupine, ki so prikazani v hierarhičnem pogledu podokna opravil Vir podatkov. Polja s spustnim seznamom so vedno vezana na polja. V tem primeru je polje s spustnim seznamom Kategorija v predlogi obrazca vezano na polje kategorija v podoknu opravil Vir podatkov.

Relacija med poljem s spustnim seznamom v predlogi obrazca in ustreznim poljem v viru podatkov

Pri načrtovanju nove, prazne predloge obrazca je privzeto izbrano potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov v podoknu opravil Kontrolniki. Tako lahko InfoPath samodejno ustvarja polja in skupine v viru podatkov, ko dodajate kontrolnike v predlogo obrazca. Ta polja in skupine predstavljajo ikone map in datotek v podoknu opravil Vir podatkov.

Če ste načrt predloge obrazca zasnovali na obstoječi datoteki XML (Extensible Markup Language), zbirki podatkov ali spletni storitvi, InfoPath pridobi polja in skupine v podoknu opravil Vir podatkov iz tega obstoječega vira podatkov.

Vstavljanje polja s spustnim seznamom

 1. V predlogi obrazca postavite kazalec na mesto, kjer želite vstaviti kontrolnik.

 2. Če podokno opravil Kontrolniki ni vidno, kliknite Več kontrolnikov v meniju Vstavljanje ali pa pritisnite tipke ALT + I, C.

 3. V podoknu opravil Kontrolniki naredite nekaj od tega:

  • Za samodejno ustvarjanje polja v viru podatkov, vezanem na polje s seznamom, potrdite polje Samodejno ustvari vir podatkov.

  • Če želite polje s seznamom vezati na obstoječe polje, počistite potrditveno polje Samodejno ustvari vir podatkov.

   Opomba: Če potrditveno polje ni na voljo, je vir podatkov zaklenjen. Če npr. načrtujete predlogo obrazca s shemo XML, morda ne boste mogli dodati novih polj ali skupin v vir podatkov v programu InfoPath. S to omejitvijo lahko preprečite nenamerne spremembe v shemi, zaradi katerih je ta lahko interpretirana kot neveljavna.

 4. V razdelku Vstavi kontrolnike kliknite Polje s spustnim seznamom.

 5. Če ste v 3. koraku počistili polje Samodejno ustvari vir podatkov, izberite polje v pogovornem oknu Vpenjanje polja s spustnim seznamom, na katerega želite vezati polje s seznamom.

 6. Če želite kontrolniku dodati oznako, vnesite besedilo nad kontrolnik ali levo od kontrolnika, kateremu naj sledi dvopičje (:).

 7. Če želite določiti vrednosti, ki jih želite uporabiti kot vnose na seznamu, dvokliknite polje s spustnim seznamom.

 8. Kliknite zavihek Podatki.

 9. Če želite dopolniti polje s seznamom, naredite nekaj od tega:

  Vnesite vrednosti polja s seznamom

  Ta možnost je uporabna, če imate vnaprej določen, omejen nabor vrednosti in ne pričakujete prihodnjih sprememb teh vrednosti. Če pa se vrednosti spremenijo, morate objaviti posodobljeno različico predloge obrazca, tako da si jo lahko uporabniki ogledajo in uporabljajo najnovejše vnose na seznamu.

  1. Kliknite Dodaj.

  2. V polje Vrednost vnesite besedilo, ki ga želite shraniti, da lahko uporabnik izbere ta vnos.

  3. V polje Prikazano ime vnesite besedilo, ki ga želite prikazati za ta vnos, in nato kliknite V redu.

  4. Ponovite korake 1–3 za vsak vnos, ki ga želite dodati v polje s seznamom.

  5. Če želite preskusiti spremembe, kliknite Predogled v orodni vrstici Standard ali pa pritisnite tipke CTRL + SHIFT + B.

  Uporaba vrednosti iz drugega dela obrazca

  Ta možnost je uporabna, če želite, da se vrednosti s seznama spreminjajo glede na druge vrednosti, ki jih uporabniki vnesejo v svoje obrazce.

  1. V razdelku Vnosi polja s seznamom kliknite Poišči vrednosti v viru podatkov obrazca.

   Vnosi v polju s seznamom morajo biti povezani z določeno ponavljajočo se skupino ali ponavljajočim se poljem v predlogi obrazca.

  2. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite ponavljajoče se polje ali ponavljajočo se skupino, ki vsebuje polja z vrednostmi za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  3. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vrednost, kliknite polje, ki vsebuje možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, in kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljnem XML-ju, ko uporabnik klikne element v polju s seznamom.

  4. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Prikazano ime, kliknite polje, ki vsebuje vrednosti, prikazane v polju s seznamom, in nato kliknite V redu.

   Namig: Če želite preprečiti, da se vrednosti prikazanega imena pojavijo večkrat v polju s seznamom, potrdite polje Pokaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

  Uporaba vrednosti iz zbirke podatkov, spletne storitve, dokumenta XML ali SharePointovega mesta

  Ta možnost je uporabna, če želite posodobljene ali redno osvežene vrednosti v polju s seznamom. Vrednosti so po navadi shranjene v zbirki podatkov ali drugem zunanjem podatkovnem viru in so pridobljene vsakič, ko je obrazec odprt.

  1. Kliknite Poišči vrednosti v zunanjem viru podatkov.

  2. Naredite nekaj od tega:

   • Če ste že dodali podatkovno povezavo, jo kliknite v polju Podatkovna povezava.

   • Če želite dodati novo podatkovno povezavo, kliknite Dodaj in nato sledite navodilom v čarovniku za povezavo podatkov.

    Vnosi v polju s seznamom morajo biti povezani z določeno ponavljajočo se skupino ali ponavljajočim se poljem.

  3. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vnosi in nato v pogovornem oknu Izbira polja ali skupine kliknite polje ali skupino, ki vsebuje polja z vrednostmi za polje s seznamom, nato pa kliknite V redu.

  4. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Vrednost, kliknite polje, ki vsebuje možne vrednosti za elemente v polju s seznamom, in kliknite V redu. Ena od teh vrednosti bo shranjena v temeljnem XML-ju, ko uporabnik klikne element v polju s seznamom.

  5. Kliknite Izberi XPath Podoba gumba poleg polja Prikazano ime, kliknite polje, ki vsebuje vrednosti, prikazane v polju s seznamom, in nato kliknite V redu.

   Namig: Če želite preprečiti, da se vrednosti prikazanega imena pojavijo večkrat v polju s seznamom, potrdite polje Pokaži samo vnose z enoličnimi prikazanimi imeni.

Na vrh strani

Namigi za postavitev

S temi namigi natančneje določite videz, velikost in druga razmerja polja s spustnim seznamom.

 • Premislite o razširitvi polja s spustnim seznamom, tako da je malce večje od povprečne širine elementov na seznamu. Na ta način elementi seznama niso delno skriti.

 • Če želite hkrati spremeniti širino več polj s spustnim seznamom, izberite polja s spustnim seznamom, ki jim želite spremeniti velikost, pritisnite ALT + ENTER, kliknite zavihek Velikost in nato v polje Širina vnesite številko.

 • Če želite hkrati spremeniti barvo ozadja za več polj s spustnim seznamom, izberite polja s spustnim seznamom, ki jih želite spremeniti. V meniju Oblika kliknite Obrobe in senčenje, nato pa izvajajte potrebne prilagoditve na zavihku Senčenje.

 • Če želite prilagoditi pisavo, ki je prikazana v polju s spustnim seznamom, uporabite polji Pisava in Velikost pisave v orodni vrstici Oblikovanje. Če želite spremeniti pisavo in velikost pisave za vsa polja s spustnim seznamom hkrati, kliknite polje s spustnim seznamom, ki vsebuje želeno oblikovanje, nato pa v meniju Oblika kliknite Uporabi pisavo za vse kontrolnike polja s spustnim seznamom.

 • Če želite prilagoditi razmik med poljem s spustnim seznamom in predmeti, ki ga obdajajo v predlogi obrazca, lahko prilagodite nastavitve robov v pogovornem oknu Lastnosti polja s spustnim seznamom (zavihek Velikost). Če z robovi povečate razmik, pridobite natančnejši nadzor kot s prelomi odstavkov za povečanje razmika.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×