Vodnik za vlogo vodje projekta za Project Web Access

Vodja projekta je odgovoren za opravila vsakodnevnega vodenja projektov, kot so ustvarjanje, vzdrževanje in posodabljanje urnikov, ter usklajevanje z drugimi vodji projektov, upravitelji virov in člani skupine.

V tem članku so opisane dejavnosti, ki so na voljo kot projektni vodja ali skupina za vodenje projekta, ko uporabljate Microsoft Office Project Web Access. Predstavlja splošen pregled programa Project Web Access z vidika vodje projekta ali vodje skupine v projektu.

Odvisno od varnostne skupine, ki vam jo je dodelil skrbnik, lahko delate s funkcijami programa Project Web Access z uporabo programa Project Web Access, Microsoft Office Project Professional 2007 ali z obema.

Kaj lahko naredite z dovoljenji upravitelja projektov?

Delo na domači strani programa Project Web Access

Delo z opravili in časovnimi listi

Delo z viri

Delo v središču za projekte

Analiziranje podatkov in ustvarjanje poročil

Sodelovanje z drugimi v organizaciji

Delo s projektnim strokovnjakom

Pridobite nasvete za uvajanje, bloge in druge informacije v spletu

Delo na domači strani programa Project Web Access

Domača stran programa Project Web Access je primarna vstopna vejica za uporabnike, ki delajo s podatki, shranjenimi v zbirki podatkov Microsoft Office Project Server 2007. Ko se prijavite v Project Web Access, čakajoče elemente, ki morda zahtevajo dejanje (na primer posodobitve opravil, ki jih je treba homologirati), in elemente, ki so bili spremenjeni od zadnjega vpisa, ko ste se prijavili. Na domači strani lahko dostopate do funkcij programa Project Web Access, vključno z opravili, projektnim središčem, središčem virov, posodobitvami, poročili o stanju, dokumenti, težavami in stranmi s tveganji.

Opomba:  Vsebina, ki je prikazana na domači strani programa Project Web Access, določa funkcije, ki so na voljo v strežniku, vlogo uporabnika, dovoljenja, ki so dodeljena uporabniku, kategorije varnosti, ki jim pripada uporabnik (vključno s projekti in pogledi, dodeljeni tej kategoriji varnosti), in vse prilagoditve, ki so bile konfigurirane za domačo stran.

Dejavnosti na domači strani programa Project Web Access

Na vrh strani

Delo z opravili in časovnimi listi

Upravljanje opravil

Upravljanje posodobitev opravil

Upravljanje časovnih listov

Integracija z Outlookom

Preden člani skupine lahko posnamejo časovni list ure ali stanje opravilo, mora skrbnik nastaviti časovne liste, stanje opravila ali oboje. Časovni listi zapišejo dejanske ure, ki so bile opravljene na opravilih, projektih in drugih elementih, in so pomembne, če beležite uporabo, čas obračunavanja in druge časovne meritve. Člani skupine lahko vnesejo stanje opravila tako, da uporabijo svoje strani» moja opravila «, ki skrbniku omogoča, da natančno spremlja stanje ali napredovanje v smeri dokončanja opravil v projektih.

Če vaša organizacija sledi napredku pri projektih, ki ste jih ustvarili v Office Project Professional 2007, boste želeli spremljati stanje opravila.

Vodja skupine je odgovoren za nadzor nad številnimi opravili, ki so dodeljeni članom skupine v enem ali več projektih. Vodje skupine so lahko dodeljeni tudi opravilom v projektih in bodo morda pozvani, da poročajo o dejanskem delu proti projektnim opravilom v svojih časovnih listih, vzdržujejo in odgovarjajo na poročila o stanju iz vodij projektov ter sodelujejo z drugimi v organizaciji. V nekaterih organizacijah so projektna opravila dodeljena skupini» vodi «, ki nato prenesejo opravila na ustrezne člane skupine.

Na vrh strani

Upravljanje opravil

Člani skupine lahko uporabijo stran» moja opravila «v programu Project Web Access, da si ogledajo, uredijo, prenesejo in posodobijo opravila ter delovni čas, ki jim je dodeljen upravitelj projektov, ki uporablja Project Professional 2007. Če želite dostopati do strani» moja opravila «, kliknite Moja opravila v vrstici za hitri zagon.

Dejavnosti upravljanja opravil

Na vrh strani

Upravljanje posodobitev opravil

Na strani» posodobitve opravil «v programu Project Web Access lahko pregledate spremembe opravil in delovni čas, ki ga člani skupine pošljejo s strani» moja opravila «. Če želite posodobiti projekte z najnovejšimi informacijami, lahko uporabite tudi stran posodobitve opravil.

Projekte z informacijami na strani» posodobitve opravil «lahko posodobite na dva načina:

 • Ročno     Vsako spremembo opravila lahko sprejmete tako, da kliknete Sprejmi na strani posodobitve opravil. Če odgovorite na zahtevo za spremembo opravila, preden jo sprejmete, je zahtevo za spremembo odstranjena s seznama na strani posodobitve opravil, dokler ne odgovori člani skupine. Hkrati lahko posodobite in odgovarjate na nove zahteve za opravilo in dodeljevanje opravil.

 • Samodejno (z uporabo pravil)     Pravila lahko ustvarite in zaženete tako, da samodejno posodobite projekte s spremembami, ki jih pred odobritvijo ni treba pregledovati. Ustvarite lahko pravila, ki se izvajajo za določene projekte, za vse projekte, za določene viri ali za skupine virov na določenem mestu v strukturi razčlenitve virov (RBS) vaše organizacije.

Dejavnosti upravljanja posodobitev opravil

Na vrh strani

Upravljanje časovnih listov

Časovni listi zapišejo dejanske ure, ki so bile opravljene na opravilih, projektih in drugih elementih, in so pomembne, če beležite uporabo, čas obračunavanja in druge časovne meritve.

Časovni list ustvarite, če:

 • Vaša organizacija želi spremljati ure plačljivih in neplačljivih ur.

 • Povezati se morate z računovodskim sistemom za namene plačilne bilance ali obračunavanja.

 • Upravljanje želi videti podrobnosti o številu ur porabe sredstev in načinu, kako se te ure porabljajo (nadure, ki jih je mogoče obračunati v primerjavi z neplačljivim računom).

Dejavnosti upravljanja časovnega lista

Na vrh strani

Integracija z Outlookom

Project Web Access integrira z Microsoft Outlook, da lahko člani skupine posodobijo svoja opravila tako, da uporabijo Office Outlook 2007, 2003 ali XP. Če želite uporabiti vse funkcije za integracijo Outlooka, morajo člani skupine:

 • Za dostop do strani, iz katere so konfigurirane funkcije integracije Outlooka, imate veljaven uporabniški račun za Project Web Access.

 • Uporabite Office Outlook 2007, 2003 ali XP.

Dejavnosti Outlooka

Na vrh strani

Delo z viri

Upravljanje informacij o viru

Kadrovski projekti

Razporejanje znanja

Delo z upravnimi projekti

Vodje projektov in upravitelji virov uporabljajo središče za vire v programu Project Web Access, da si ogledajo, spreminjajo in analizirajo informacije za eno ali več viri, ki so dodeljeni opravilom v projektih, ki so objavljeni v zbirki podatkov strežnika Project Server. V središču za vire je prikazan seznam virov v skupina virov podjetja; dovoljenje za ogled elementov v središču za vire dodeli skrbnik strežnika Project Server.

Na vrh strani

Upravljanje informacij o viru

V središču za vire lahko urejate informacije o virih, kot so e-poštni naslovi, podatki o računu in skupine, ki jim pripadajo. Ogledate si lahko tudi informacije o dodelitvah in razpoložljivosti.

Opomba: Nekatere atribute virov, kot so nastavitve koledarja, je mogoče spremeniti le s programom Project Professional 2007.

Dejavnosti za upravljanje informacij o virih

Na vrh strani

Kadrovski projekti

Vodje projektov lahko gradijo ekipe za projekte, ki temeljijo na različnih parametrih, vključno z usposobljenostjo virov in razpoložljivostjo virov. Za izgradnjo projektne skupine lahko uporabite funkcijo graditev skupine v programu Project Web Access.

Če uporabljate funkcijo» graditev ekipe «, razmislite o tem:

 • Upravitelji morda ne bodo mogli videti vseh virov ali pa jih morda ne bodo mogli dodeliti projektom.

 • Če želite poiskati vire, ki imajo potrebne nabore znanja, mora vaša organizacija uporabiti strukturo razdelitve virov (RBS) in druge vire za podjetja kode orisa, ki se uporabljajo za določanje različnih znanj in odnosov virov v organizaciji.

 • Skupini virov lahko dodelite opravila; posamezni člani skupine lahko nato izberejo tista opravila, ki jih želijo dodeliti sami sebi.

 • Upravitelji lahko uporabijo predlagane in storjene vrste rezervacij za vire. Z dodeljevanjem virov projektom, ne da bi jih zagrešili, lahko vodje sledijo morebitnim dodelitvam virov za predlagane nove projekte. Organizacije storitev, na primer, pogosto uporabljajo predlagano rezervacijo, tako da lahko primerjajo različne scenarije dodelitve in upravljajo predlagane in odobrene naloge. Vodje virov v organizacijah, ki uporabljajo centralizirane skupina virov in vodje projektov, ki opravljajo svoje osebje, predlagano rezervacijo za spremljanje in upravljanje zahtev za kadrovske namene.

Vodje skupine lahko pomagajo projektom osebja in so pogosto odgovorni za nadzor nad številnimi opravili, ki so dodeljeni članom skupine v enem ali več projektih. Vodje skupine so lahko dodeljeni tudi opravilom v projektih in bodo morda pozvani, da poročajo o dejanskem delu proti projektnim opravilom v svojih časovnih listih, vzdržujejo in odgovarjajo na poročila o stanju iz vodij projektov ter sodelujejo z drugimi v organizaciji. V nekaterih organizacijah so projektna opravila dodeljena skupini» vodi «, ki nato prenesejo opravila na ustrezne člane skupine.

Opomba: Nekatere atribute in nastavitve virov, kot so nastavitve koledarja in nadomeščeni viri, je mogoče spremeniti le s programom Project Professional 2007.

Dejavnosti za osebje projekta

Na vrh strani

Razporejanje znanja

Če želite poiskati najboljši vir za to delo, uporabite funkcije razporejanja znanja, ki so na voljo v programu Project Web Access in Project Professional 2007 kot del rešitve organizacije Project Management (EPM) za podjetja. Uporabite čarovnika za zamenjavo virov v programu Project Professional 2007, če želite zamenjati splošni viri z dejanskimi viri. Uporabite funkcijo» graditev ekipe «v programu Project Web Access, da ustvarite vire iskanja s pravilnimi spretnostmi za posel.

Opomba: Nekatere atribute virov, kot so nastavitve koledarja in čarovnika za zamenjavo virov, lahko spremenite le s programom Project Professional 2007.

Dejavnosti razporejanja znanja

Na vrh strani

Delo s počitnicami in drugimi nedelovnimi časi (upravni čas)

Project Web Access vam omogoča, da zaslišite čas nedelovanja (upravni čas), na primer počitnice, srečanja skupine, izobraževanje, notranje projekte in drug neprojektni čas. Člani skupine vstopajo na svoje strani mojih časovnih listov.

Vaša organizacija bi morala slediti upravnemu času, če:

 • Integrirate se s sistemom računovodstva, ki zahteva podatke o izjemah.

 • Skupina za upravljanje želi videti poročila o izjemah.

 • Upravitelji projektov ali Upravitelji virov želijo, da člani skupine vnesejo čas odsotnosti, tako da se čas prikaže kot ni na voljo za dodelitve projektov.

Dejavnosti za upravno upravljanje časa

Na vrh strani

Delo v središču za projekte

Središče za projekte omogoča priročen način za vodje projektov, člane skupine in druge deležnike projekta, da si ogledate podrobne informacije o posameznih projektih in predlogih projektov ter si ogledate povzetke informacij o projektih v organizaciji. . Kateri koli uporabnik, ki ima dovoljenje za dostop do središča za projekte v programu Project Web Access ali Project Professional 2007, lahko s projektnim centrom deluje s katerim koli projektom, ki mu je dodeljen. V središču za projekte so na voljo le projekti, ki so objavljeni v zbirki podatkov Project Server 2007.

Dejavnosti središča za projekte

Na vrh strani

Analiziranje podatkov in ustvarjanje poročil

Upravljanje poročil o stanju

Delo s poročili OLAP

Project Web Access ponuja številne možnosti poročanja, ki omogočajo sodelovanje skupine na najučinkovitejših načinov. Viri lahko ustvarijo poročila o stanju in poročajo, kako napreduje njihova opravila. Poleg tega lahko projektni vodja ustvari podrobna poročila analitične obdelave podatkov (OLAP).

Opomba: Upoštevajte, da se nekatera opravila lahko izvedejo le, če uporabnik pripada skupini skrbniki za spletni dostop Project. Če ne vidite povezave z nastavitvami strežnika v hitrem zagonu programa Project Web Access, ne pripadate skupini skrbniki in ne morete izvajati dejanj, kot so prilagajanje pogledov, nastavitev poročil, nastavljanje časovnih listov ali brisanje projektov.

Na vrh strani

Upravljanje poročil o stanju

Poročila o stanju opisujejo napredovanje dodeljenih opravil. Vodje projektov lahko avtomatizirajo postopek zahteve za pridobitev in prejemanje informacij o stanju; pošljejo lahko zahteve za poročilo o stanju članov skupine in člani skupine lahko odgovorijo nanje tako, da zagotovijo zahtevane informacije. Člani skupine lahko sprožijo tudi predložitev poročil o stanju. Vodje projektov lahko konfigurirajo poročila o stanju, tako da prejmejo posamezne vloge in spojeno poročilo, ki utrjuje odzive.

Dejavnosti upravljanja poročila o stanju

Na vrh strani

Delo s poročili OLAP

Upravitelji na različnih ravneh lahko uporabijo različna poročila, da analizirajo učinkovitost projekta in virov v projektu ali v več projektih. Če želite interaktivno delati s poročili in spremeniti nekatera polja, ki jih tvorijo, lahko uporabite vrtilne tabele in vrtilni grafikon poglede. Vsa ta poročila vam pomagajo razumeti zdravje vaše organizacije glede na učinkovitost projekta in virov.

Opomba: Nekatera poročila, kot so Vizualna poročila, je mogoče ustvariti in si jih ogledati le s programom Project Professional 2007.

Dejavnosti upravljanja poročil OLAP

Na vrh strani

Sodelovanje z drugimi v organizaciji

Project Web Access ima številne funkcije, ki pomagajo virom organizacije, da sodelujejo v projektnih opravilih, težavah, tveganjih in drugih področjih, ki vplivajo na uspeh projekta.

Dejavnosti sodelovanja

Na vrh strani

Delo s projektnim strokovnjakom

S programom Project Professional 2007 lahko izpolnite veliko opravil projektnega vodenja kot del rešitve Enterprise Project Management (EPM) za vašo organizacijo.

Opomba: Če želite dokončati različna opravila za upravljanje projektov v podjetjih s programom Project Professional, potrebujete dovoljenja zaProject Server 2007.

Dejavnosti projekta Professional

Na vrh strani

Pridobite nasvete za uvajanje, bloge in druge informacije v spletu

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×