Vodnik za hitri začetek: naučite se osnov jezika DAX v 30 minutah

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Vodnik za hitri začetek je namenjen uporabnikom, ki še ne poznajo orodja Power Pivot v Excelu ali projektov tabelarnih modelov, ustvarjenih v podatkovnih orodjih za Microsoft SQL Server. Na hiter in preprost način boste spoznali možnosti uporabe jezika Data Analysis Expressions (DAX) za odpravljanje številnih osnovnih težav v zvezi z oblikovanjem podatkov in analizo. V tej temi najdete pojmovne informacije, opravila, ki jih lahko opravite, in nekaj kvizov, s katerimi lahko preverite pridobljeno znanje. Ko obdelate to temo, boste dobro razumeli najosnovnejše pojme jezika DAX.

Kaj je DAX?

Jezik DAX je zbirka funkcij, operatorjev in konstant, ki jih je mogoče uporabiti v formuli ali izrazu, ki izračuna in vrne eno vrednost ali več. Če poenostavimo − z jezikom DAX lahko ustvarite nove informacije iz podatkov, ki so že v vašem modelu.

Zakaj je jezik DAX tako pomemben?

Ustvarjanje delovnega zvezka in uvažanje podatkov vanj je preprosto. Brez formul jezika DAX lahko ustvarite tudi vrtilne tabele in vrtilne grafikone, ki prikazujejo pomembne informacije. Kaj pa če želite analizirati pomembne podatke o prodaji za več kategorij izdelkov in za različne datumske razpone? Ali pa želite kombinirati pomembne podatke inventarja iz več tabel v različnih virih podatkov? Formule jezika DAX omogočajo vse to in še veliko drugih pomembnih zmožnosti. Če se boste naučili ustvariti učinkovite formule jezika DAX, boste bolje izkoristili svoje podatke. Ko dobite potrebne informacije, lahko začnete reševati dejanske poslovne težave, ki vplivajo na bilanco. To je poslovno obveščanje, pri katerem si lahko pomagate z jezikom DAX.

Nujni pogoji

Morda že znate ustvarjati formule v programu Microsoft Excel. S tem znanjem si lahko pomagate pri razumevanju jezika DAX, vendar vam bodo tu opisani pojmi takoj olajšali začetne poskuse ustvarjanja formul jezika DAX in reševanje realnih težav na področju poslovnega obveščanja, tudi če nimate izkušenj s formulami v programu Excel.

Bomo fokus na razumevanje DAX formule, uporabljene v izračunih. Že se seznanite z temeljnih konceptov izračunane stolpce in mere (imenovan tudi izračunana polja), ki so opisani v Power Pivot pomoč. Prav tako se seznanite z Power Pivot v Excelu, okolje in orodja za ustvarjanje.

Primer delovnega zvezka

Najboljši način za osvojitev jezika DAX je, da ustvarite nekaj osnovnih formul, jih uporabite z dejanskimi podatki in sami preverite rezultate. V teh primerih in opravilih se uporabljajo podatki iz delovnega zvezka Contoso Sample DAX Formulas.xlsx. Prenesete ga lahko s spletnega mesta http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409. Ko se delovni zvezek prenese v računalnik, ga odprite in nato odprite še okno orodja Power Pivot.

Pa začnimo!

DAX bomo razložili s tremi zelo pomembnimi temeljnimi pojmi: sintaksa, funkcije in kontekst. Seveda obstajajo tudi drugi pomembni pojmi v jeziku DAX, vendar so prav ti trije osnova, na podlagi katere lahko nadgradite razumevanje jezika DAX.

Sintaksa

Preden ustvarite svoje formule, si oglejmo sintakso formule jezika DAX. Sintaksa vključuje različne elemente, ki sestavljajo formulo. Povedano bolj preprosto: sintaksa opisuje način zapisa formule. Oglejmo si na primer preprosto formulo jezika DAX za ustvarjanje novih podatkov (vrednosti) za vsako vrstico v izračunanem stolpcu z imenom Margin v tabeli FactSales (barve pisave formule so namenjene samo za boljšo ponazoritev).

Formula izračunanega stolpca

Sintaksa te formule vključuje naslednje elemente:

 1. Enačaj (=) označuje začetek formule in ko je ta formula izračunana, vrne rezultat oziroma vrednost. Vse formule, ki izračunajo vrednost, se začnejo z enačajem.

 2. Stolpec [SalesAmount], na katerega se formula sklicuje, vsebuje vrednosti, od katerih želimo odštevati. Sklic na stolpec v formuli je vedno v oklepaju []. Za razliko od formul programa DAX, ki se sklicujejo na celico, se formula jezika DAX vedno sklicuje na stolpec.

 3. Matematični znak za odštevanje (-).

 4. Stolpec [TotalCost], na katerega se formula sklicuje, vsebuje vrednosti, ki jih želimo odšteti od vrednosti v stolpcu [SalesAmount].

Pri razumevanju formule jezika DAX si lahko pogosto pomagate tako, da elemente pretvorite v jezik, ki ga uporabljate v vsakodnevnem življenju. To formulo lahko na primer preberete tako:

v oknu FactSales tabele za vsako vrstico v izračunanem stolpcu Margin, Izračunaj (=) vrednost tako, da odšteješ (-) vrednost v na [ TotalCost ] stolpec od vrednosti v na [ SalesAmount ] stolpca.

Oglejmo si še vrsto formule, ena, ki se uporablja v mera:

Formula izračunanega stolpca

Ta formula vključuje naslednje elemente sintakse:

 1. Mera imenom vsota Sales Amount. Formule za ukrepe, lahko vključite ime mere, sledi dvopičje, ki ji sledi formule za izračun.

 2. Enačaj (=) označuje začetek formule za izračun. Ko je izračunana, vrne rezultat.

 3. Funkcija SUM sešteje vsa števila v stolpcu [SalesAmount]. Več informacij o funkcijah je na voljo v nadaljevanju.

 4. V oklepajih () so navedeni argumenti. Za vse funkcije je potreben vsaj en argument. Argument posreduje vrednost funkciji.

 5. Tabela FactSales, na katero se funkcija sklicuje.

 6. Stolpec [SalesAmount] v tabeli FactSales, na katerega se funkcija sklicuje. Ta argument funkcije SUM določa, v kateri stolpec funkcija SUM doda vsoto.

To formulo lahko preberete tako:

Za na mera imenom vsota Sales Amount, Izračunaj (=) SUM vrednosti v na [ SalesAmount ] stolpec v oknu FactSales tabelo.

Ko v vrednosti spustno območje na seznamu polj vrtilne tabele, to mera izračuna in vrne vrednosti, določene z vsako celico v vrtilni tabeli, na primer mobilnih telefonov v ZDA.

Ta formula se v nekaj stvareh razlikuje od formule, uporabljene za izračunani stolpec Margin. Predvsem je razlika v tem, da smo uvedli funkcijo SUM. Funkcije so prehodno zapisane formule, ki olajšajo kompleksne izračune in spreminjanje števil, datumov, ur, besedila itd. Več informacij o funkcijah je na voljo v nadaljevanju.

Za razliko od izračunanem stolpcu Margin prej, boste videli pred stolpcu [SalesAmount] je tabela FactSales, v kateri je stolpec pripada. To je imenoval za popolnoma določeno ime stolpca v, da vključuje ime stolpca, ki pa z imenom tabele. Stolpci, na katere se sklicujete v isti tabeli ne potrebujejo ime tabele, ki bodo vključeni v formuli. To lahko dolgo formule, ki se sklicujejo na več stolpcev krajši in lažji za branje. Vendar pa je vedno vključiti ime tabele v svojih mere, tudi ko v isto tabelo.

Opomba: Če so v imenu tabele presledki, rezervirane ključne besede ali nedovoljeni znaki, morate ime tabele navesti v enojnih narekovajih. Ime tabele mora biti navedeno v narekovajih tudi, če vsebuje kakršne koli znake zunaj alfanumeričnega obsega znakov ANSI, ne glede na to, ali vaš jezik podpira takšen nabor znakov ali ne.

Zelo pomembno je, da je sintaksa formul pravilna. Če sintaksa ni pravilna, je v večini primerov vrnjena napaka sintakse. V drugih primerih je sintaksa lahko pravilna, a so vrnjene vrednosti lahko drugačne od pričakovanih. Power Pivot (in podatkovna orodja za Microsoft SQL Server) vključuje funkcijo IntelliSense za ustvarjanje sintaktično pravilnih formul, ki vam pomaga izbrati pravilne elemente.

Ustvarimo preprosto formulo. Po tem opravilu boste bolje razumeli sintakso formul in načine pomoči, ki jih ponuja IntelliSense v vnosni vrstici.

Opravilo: ustvarjanje preproste formule za izračunani stolpec

 1. Če še niste odprli okna Power Pivot v Excelu, na traku Power Pivot kliknite okno Power Pivot.

 2. V oknu Power Pivot kliknite tabelo FactSales (zavihek).

 3. Pomaknite se do skrajno desnega stolpca in nato v glavi stolpca kliknite Dodaj stolpec.

 4. Kliknite vnosno vrstico na vrhu okna načrtovalnika modelov.

  Vrstica s formulami orodja PowerPivot

  V vnosni vrstici se zdaj prikaže kazalka. Vnosna vrstica je mesto, kamor lahko vnesete formulo za izračunani stolpec ali izračunano polje.

  Oglejmo si tri gumbe levo od vnosne vrstice.

  Formula bar

  Ko je kazalka v vnosni vrstici aktivna, ti trije gumbi postanejo aktivni. Skrajni levi gumb X je gumb za preklic. Kliknite ga. Vaše kazalke ni več v vnosni vrstici, gumb za preklic in gumb s kljukico pa nista več prikazana. Znova kliknite v vnosno vrstico. Gumb za preklic in gumb s kljukico se zdaj znova prikažeta. To pomeni, da ste pripravljeni za vnos formule.

  Gumb s kljukico je gumb za potrditev formule. Dokler ne vnesete formule, nima prave funkcije. K tej temi se bomo kmalu vrnili.

  Kliknite gumb Fx . Opazili boste, da novi se prikaže pogovorno okno; pogovorno okno Vstavi funkcijo. V pogovornem oknu Vstavljanje funkcije je najlažji način, če želite začeti vnašati formulo DAX. Smo dodali funkcije v formuli ustvarimo mera nekoliko pozneje, vendar za zdaj, vam ni treba dodajanje funkcije v formuli izračunanega stolpca. Pojdi naprej in zaprite pogovorno okno Vstavi funkcijo.

 5. V vnosni vrstici vnesite enačaj (=) in nato oklepaj [. Pri vseh stolpcih v tabeli FactSales se prikaže majhno okno. To pomeni, da je funkcija IntelliSense aktivna.

  Ker se izračunani stolpci vedno ustvarijo v aktivni tabeli, v kateri ste, pred ime stolpca ni treba vnesti imena tabele. Pomaknite se navzdol in dvokliknite [SalesQuantity]. Lahko se tudi pomaknete do želenega imena stolpca in nato pritisnete Tab.

  Vaša kazalka je zdaj aktivna desno [stolpca SalesQuantity].

 6. Vnesite presledek in nato znak za odštevanje (minus, -) ter še en presledek.

 7. Zdaj, vnesite drugo oglati oklepaj [. Ta čas, izberite [ReturnQuantity] stolpec in nato pritisnite tipko Enter.

  Če se prikaže sporočilo o napaki, še enkrat natančno preglejte sintakso. Po potrebi jo primerjajte s formulo v prej opisanem izračunanem stolpcu Margin.

  Ko pritisnete Enter za dokončanje formule, se v vrstici stanja na dnu okna Power Pivot prikaže beseda Izračunavanje. Postopek poteka hitro, čeprav se računajo nove vrednosti za več kot tri milijone vrstic.

 8. Z desno tipko miške kliknite glavo stolpca in preimenujte stolpec NetSales.

To je to. Ustvarili ste preprosto, a zelo zmogljivo formulo jezika DAX. Formula NetSales za vsako vrstico v tabeli FactSales izračuna vrednost tako, da odšteje vrednost v stolpcu [ReturnQuantity] od vrednosti v stolpcu [SalesQuantity]. Ste postali pozorni na besedno zvezo »za vsako vrstico«? Tukaj lahko vidite še en zelo pomemben pojem v jeziku DAX, in sicer kontekst vrstice. Več informacij o kontekstu vrstice je na voljo v nadaljevanju.

Pomembni razumeti pri vnašanju operatorja v formuli DAX je podatkovni tip v argumenti, ki ga uporabljate. Na primer, če bi vnesite to formulo = 1 & 2, vrne vrednost, ki bi bilo besedilno vrednost »12« . To je zato, ker znak »in «(&) operator za spojitev besedila. DAX obravnava ta formula za branje: izračun rezultata, tako da ne izvedete vrednost 1 kot besedilo in dodajte vrednost 2 kot besedilo. Če ste bili vnesite = 1 + 2, DAX prebere ta formula kot: izračun rezultata tako, da ob številske vrednosti 1 pa številsko vrednost 2. Seveda je rezultat »3« številsko vrednost. DAX izračuna posledično vrednosti glede na operatorja v formuli, ne glede na podatkovni tip stolpcev, ki se uporablja v argumentu. Podatkovni tipi v jeziku DAX so zelo pomembno, vendar izven obsega ta hitri zagon. Če želite izvedeti več o podatkovnih tipov in operatorjev v formulah jezika DAX, preberite navodila za DAX (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x409) v knjige Online.

Poskusimo drugega. V tem času, boste ustvarili mera tako, da vnesete formulo in s storitvijo IntelliSense. Ne skrbite preveč, če ne razume popolnoma formulo. Pomembno tukaj je in se naučite ustvariti formula, ki uporablja več elementov hkrati z drugimi osebami v pravilne sintakse.

Opravilo: Ustvarjanje formule mera

 1. V tabeli FactSales kliknite prazno celico v območju izračuna. To je območje praznih celic tik pod tabelo v oknu Power Pivot.

Področje za izračune orodja PowerPivot

 1. V vnosno vrstico vnesite ime Previous Quarter Sales:.

 2. Vnesite enačaj = za začetek formule za izračun.

 3. Vnesite prvih nekaj črk CAL in nato dvokliknite funkcijo, ki jo želite uporabiti. V tej formuli želite uporabiti funkcijo CALCULATE.

 4. Vnesite oklepaj ( za začetek argumentov, ki se bodo posredovali funkciji CALCULATE.

  Ko vnesete oklepaj, IntelliSense prikaže argumente, potrebne za funkcijo CALCULATE. Več informacij o argumentih je na voljo v nadaljevanju.

 5. Vnesite prvih nekaj črk tabele FactSales in nato na spustnem seznamu dvokliknite FactSales[Prodaja].

 6. Vnesite vejico (,) za določitev prve črke, nato vnesite PRE in dvokliknite funkcijo PREVIOUSQUARTER.

  Ko izberete funkcijo PREVIOUSQUARTER, se prikaže še en oklepaj, ki označuje, da je potreben še en argument, tokrat za funkcijo PREVIOUSQUARTER.

 7. Vnesite prvih nekaj črk Dim in nato dvokliknite DimDate[DateKey].

 8. Zaprite argument, ki se posreduje funkciji PREVIOUSQUARTER, in funkcijo CALCULATE tako, da vnesete dva zaklepaja )).

  Formula bi morala biti videti tako:

  Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. Če želite potrditi formulo, kliknite gumb za potrditev formule v vnosni vrstici. Če se pojavi sporočilo o napaki, preverite vse elemente sintakse.

Ti je! Ste jo pravkar ustvarili mera s DAX in ne preprosto ena na to. Kaj boste naredili ta formula je izračuna skupno prodajo za prejšnjega četrtletja glede na filtre, ki je uporabljena v vrtilni tabeli ali vrtilnem grafikonu.

Samo uvedena nekaj pomembnih vidikov formule DAX. Najprej ta formula vključeni dve funkciji. Obvestilo, funkcija PREVIOUSQUARTER, ki je ugnezdena kot argument posredovali funkciji CALCULATE . Formule DAX lahko vsebuje največ 64 ugnezdenih funkcij. To je verjetno formula bi vedno vsebuje toliko ugnezdenih funkcij. Pravzaprav takšne formule bi bilo zelo težko, če želite ustvariti in odpravljanje napak in verjetno ne bi bilo zelo hitro bodisi.

V tej formuli ste uporabili tudi filtre. Filtri omejijo količino elementov za izračun. V tem primeru ste izbrali filter kot argument, ki je pravzaprav druga funkcija. Več informacij o filtrih je na voljo v nadaljevanju.

Na koncu pa ste uporabili funkcijo CALCULATE. To je ena od najbolj zmogljivih funkcij v jeziku DAX. Pri ustvarjanju podatkovnih modelov in bolj kompleksnih formul boste to funkcijo verjetno pogosto uporabljali. Značilnosti funkcije CALCULATE niso vključene v ta vodnik za hitri začetek, vendar bodite nanjo posebej pozorni med nadaljnjim spoznavanjem jezika DAX.

Opomba: Za uporabo funkcij časovnih podatkov v formulah jezika DAX je običajno treba določiti enoličen stolpec z datumi v pogovornem oknu »Označevanje kot tabele z datumi«. V delovnem zvezku Contoso DAX Formula Samples.xlsx je kot enoličen stolpec z datumi izbran stolpec DateKey v tabeli DimDate.

Dodatna možnost

Lahko se sprašuje: kaj je najbolj formulo DAX, ki jih lahko ustvarite? No, odgovor, ki je "formulo, vam ni treba". In da je točno to, kaj lahko naredite tako, da uporabite standardne združevalne funkcije v mera. Skoraj kateri koli podatkovni model mora filtriranje in izračunavanje zbirne podatkov. Na primer funkcijo SUM v vsota Sales Amount mera, boste videli prej, ki se uporablja za seštevanje vseh števil v določenem stolpcu. Funkcija DAX vključuje več funkcij, ki združiti vrednosti kot tudi. Ustvarite lahko samodejno formule s funkcijo »Samodejna vsota« s standardno združevanja.

Opravilo dodatne možnosti: Ustvarjanje mera formule s funkcijo samodejne vsote

 1. V tabeli FactSales se pomaknite do stolpca ReturnQuantity in nato kliknite glavo stolpca, da izberete cel stolpec.

 2. Na zavihku osnovno »«na traku v skupini izračuni kliknite gumb Samodejna vsota .

Samodejna vsota v orodju PowerPivot

Kliknite puščico dol ob možnosti Samodejna vsotain nato kliknite Average (obvestilo o drugih standardne združevalne funkcije, ga lahko uporabite, preveč).

Takoj, nova mera je ustvarjen z imenom povprečno ReturnQuantity: sledi formulo = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Preprosto, kajne? Seveda vse formule, ki jih boste ustvarili, ne bodo tako preproste. Vendar lahko s funkcijo samodejne vsote hitro in preprosto ustvarjate formule s standardnimi združevalnimi izračuni.

Sedaj dobro razumete sintakso, ki se uporablja v formulah jezika DAX. Prav tako smo vam predstavili nekatere res učinkovite funkcije, kot sta IntelliSense in samodejna vsota, ki so v pomoč pri ustvarjanju natančnih formul na hiter in preprost način. Seveda se o sintaksi lahko naučite še veliko več. Začnete lahko v razdelku »DAX Reference« v zbirki SQL Books Online.

Kratek kviz o sintaksi

 1. Kakšna je funkcija tega gumba v vnosni vrstici?
  gumb funkcije

 2. Med katerima znakoma je vedno zapisano ime stolpca v formuli jezika DAX?

 3. Kako bi napisati formule za to:
  v na DimProduct za vsako vrstico v tabeli v UnitMargin izračunanega stolpca, izračuna vrednost tako, da odšteješ vrednosti v na Cena_enote stolpca od vrednosti v oknu CenaEnote stolpec?

Odgovori so na voljo na koncu te teme.

Funkcije

Funkcije so predhodno določene formule, ki v nekem vrstnem redu ali strukturi opravljajo izračune z uporabo določenih vrednosti, imenovanih argumenti. Argumenti so lahko druge funkcije, druga formula, sklici na stolpce, števila, besedilo, logične vrednosti, kot sta TRUE in FALSE, ter konstante.

DAX vključuje naslednje kategorije funkcij: funkcije datuma in ure, informacijske funkcije, logične funkcije, matematične funkcije, statistične funkcije, besedilne funkcije in funkcije časovnih podatkov. Če poznate funkcije v formulah programa Excel, boste prepoznali tudi večino funkcij v jeziku DAX, vendar so funkcije jezika DAX edinstvene v naslednjih vidikih:

 • Funkcija jezika DAX se vedno sklicuje na celoten stolpec oziroma celotno tabelo. Če želite uporabiti samo določene vrednosti iz tabele ali stolpca, lahko v formulo dodate filtre.

 • Za prilagajanje izračunov v posameznih vrsticah DAX ponuja funkcije, ki za izračune, ki se razlikujejo glede na kontekst, omogočajo uporabo vrednosti trenutne vrstice ali povezane vrednosti kot neke vrste argumenta. Več informacij o kontekstu je na voljo v nadaljevanju.

 • DAX vključuje veliko funkcij, ki vrnejo tabelo namesto vrednosti. Tabela ni prikazana, a se uporablja za vnos v druge funkcije. Lahko na primer pridobite tabelo in preštejete razlikovalne vrednosti v njej ali pa izračunate dinamične vsote v filtriranih tabelah oziroma stolpcih.

 • DAX vključuje več različnih funkcij časovnih podatkov. Z njimi lahko določate ali izbirate datumske razpone in izvajate dinamične izračune, ki temeljijo na njih. Lahko na primer primerjate vsote med vzporednimi obdobji.

Včasih je težko vedeti, katere funkcije potrebujete v formuli. Power Pivot in načrtovalnik tabelarnega modela v podatkovnih orodjih za Microsoft SQL Server vključujeta možnost »Vstavljanje funkcije«, pogovorno okno za pomoč pri izbiranju funkcij po kategorijah in prikaz kratkih opisov za vsako funkcijo.

Vstavljanje funkcije

Ustvarimo novo formulo s funkcijo, ki jo boste izbrali v možnosti »Vstavljanje funkcije«.

Opravilo: dodajanje funkcije formuli z možnostjo »Vstavljanje funkcije«

 1. V tabeli FactSales se pomaknite do skrajno desnega stolpca in nato v glavi stolpca kliknite Dodaj stolpec.

 2. V vnosno vrstico vnesite enačaj =.

 3. Kliknite gumb Vstavi funkcijo . Vstavljanje funkcije Odpre se pogovorno okno Vstavi funkcijo .

 4. V pogovornem oknu Vstavljanje funkcije kliknite polja s seznamom Izberite kategorijo . Privzeto je izberete vse in vse funkcije v kategoriji vse spodaj navedene. To je veliko funkcij, tako da jih želite filtrirati funkcij za bolj preprosto, če želite poiskati vrsto funkcije, ki jo iščete.

 5. Za ta formula, ki se želite vrniti nekateri podatki, ki že obstaja v drugi tabeli. Za to, boste v kategorijo Filter funkcijo. Pojdi naprej in kliknite kategorijo Filtriraj in nato v Izberite funkcijo, se pomaknite navzdol in dvokliknite povezana funkcija. Kliknite v redu če želite zapreti pogovorno okno Vstavi funkcijo .

 6. S funkcijo IntelliSense poiščite in izberite stolpec DimChannel[ChannelName].

 7. Zaprite formulo in pritisnite Enter.

 8. Ko pritisnete Enter za dokončanje formule, se v vrstici stanja na dnu okna Power Pivot prikaže beseda Izračunavanje. Vidite lahko, da ste ustvarili nov stolpec v tabeli »FactSales« z informacijami o kanalu iz tabele »DimChannel«.

 9. Preimenujte stolpec Channel.

  Formula bi morala biti videti tako: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Samo uvedena drugo zelo pomembno funkcijo v jeziku DAX, funkcija RELATED . POVEZANA funkcija vrne vrednosti iz druge tabele. POVEZANI lahko uporabite, če je relacijo med tabelo, ki se trenutno nahajate in tabele, ki vsebuje vrednosti, ki jim želite poslati. Seveda povezana funkcija ima več možnosti. V tem primeru lahko zdaj vključuje kanalu prodaje za vsako prodajo v tabeli FactSales. Zdaj lahko skrijete DimChannel tabelo s seznama polj vrtilne tabele, lažje krmarjenje in si oglejte le najbolj pomembne informacije, ki jih potrebujete. Podobno kot funkcija CALCULATE je opisano prej, funkcija RELATED je zelo pomembno in bo verjetno uporabite večkrat.

Kot lahko vidite, funkcije v jeziku DAX lahko ustvarite zelo zmogljive formule. Smo res samo dotakne na osnove funkcije. Izboljšati svoje spretnosti DAX, ustvarite formule s številne različne funkcije. Ena od najboljša mesta, če želite izvedeti več podrobnosti o vseh funkcij DAX je sklic Data Analysis Expressions (DAX).

Kratek kviz o funkcijah

 1. Na kaj se funkcija vedno sklicuje?

 2. Ali formula lahko vključuje več kot eno funkcijo?

 3. Katero kategorijo funkcij bi uporabili za združitev dveh besedilnih nizov v en niz?

Odgovori so na voljo na koncu te teme.

Kontekst

Kontekst je eden od najpomembnejših pojmov jezika DAX, ki jih je treba razumeti. V jeziku DAX obstajata dve vrsti konteksta: kontekst vrstice in kontekst filtra. Oglejmo si najprej kontekst vrstice.

Kontekst vrstice

Kontekst vrstice si najlažje predstavljamo kot trenutno vrstico. Se spomnite izračunanega stolpca Margin iz razdelka o sintaksi? Formula =[SalesAmount] - [TotalCost] izračuna vrednost v stolpcu Margin za vsako vrstico v tabeli. Vrednosti za vsako vrstico se izračunajo iz vrednosti dveh drugih stolpcev v isti vrstici: [SalesAmount] in [TotalCost]. DAX lahko izračuna vrednosti za vsako vrstico v stolpcu Margin, ker ima kontekst: za vsako vrstico vzame vrednosti v stolpcu [TotalCost] in jih odšteje od vrednosti v stolpcu [SalesAmount].

V spodaj prikazani izbrani celici je bila vrednost 49,54€ v trenutni vrstici izračunana tako, da se je vrednost 51,54€ v stolpcu [TotalCost] odštela od vrednosti 101,08€ v stolpcu [SalesAmount].

Kontekst vrstice v orodju PowerPivot

Kontekst vrstice ne velja le za izračunane stolpce. Kontekst vrstice velja tudi, kadar formula, ki vsebuje funkcije, ki se uporablja filtre, da določite eno vrstico v tabeli. Funkcija same po sebi veljajo kontekst vrstice, za vsako vrstico v tabeli, v kateri je filtriranje. Ta vrsta kontekst vrstice najbolj pogosto velja za ukrepe.

Kontekst filtra

Kontekst filtra je nekoliko težje razumeti kot kontekst vrstice. Kontekst filtra si lahko predstavljate kot enega ali več filtrov, uporabljenih v izračunu, ki določa rezultat oziroma vrednost.

Kontekst filtra ne nadomešča konteksta vrstice, velja pa poleg konteksta vrstice. Če želite na primer še bolj zožiti vrednosti za izračun, lahko uporabite kontekst filtra, ki poleg konteksta vrstice določa tudi posebno vrednost (filter) v tem kontekstu vrstice.

Kontekst filtra si lahko ogledate v vrtilnih tabelah. Ko na primer dodate TotalCost v območje »Vrednosti« in nato dodate Year in Region v »Vrstica« ali »Stolpci«, določate kontekst filtra, ki izbere podnabor podatkov na podlagi danega leta in regije.

Zakaj je kontekst filtra tako pomembno, da DAX? Ker med kontekst filtra najbolj preprosto je mogoče zaščititi tako, da dodate stolpec in oznake vrstic in razčlenjevalniki v vrtilni tabeli, kontekst filtra lahko uporabite tudi v formuli DAX tako, da določite filter s funkcijami, na primer vse, podobni, FILTER, CALCULATE tako, da relacije, in druge mere in stolpci. Na primer Oglejmo si naslednjo formulo v mera imenom StoreSales:

Formula

Ta formula je bolj kompleksna kot nekatere druge formule, ki ste jih videli. Vendar jo lahko bolje razumemo, če jo razčlenimo, kot smo razčlenili vse ostale formule.

Ta formula vključuje naslednje elemente sintakse:

 1. Mera ime StoreSales, ki mu sledi dvopičje:.

 2. Znak enačaj (=) označuje začetek formule.

 3. Funkcija CALCULATE ovrednoti izraz kot argument v kontekstu, ki ga spreminjajo določeni filtri.

 4. V oklepajih () so navedeni argumenti.

 5. Mera [Prodaja] v tabeli, kot izraz. Mera prodaje so formulo: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Vejica (,) loči posamezne filtre.

 7. Stolpec, na katerega se sklicuje, in določena vrednost DimChannel[ChannelName] =”Store” kot filter.

Ta formula bo zagotovil samo vrednosti prodaje, določeno s prodajo mere, kot filter, so izračunani samo za vrstice v stolpcu DimChannel [ChannelName] z vrednostjo "Store" kot filter.

Kot lahko vidite, je kontekst filtra v formuli zelo zmogljiva funkcija. Sklicevanje samo na določeno vrednost v povezani tabeli je samo en primer. Naj vas ne skrbi, če konteksta še ne razumete popolnoma. Ko boste ustvarjali formule, boste bolje razumeli kontekst in njegov pomen v jeziku DAX.

Kratek kviz o kontekstu

 1. Kateri dve vrsti konteksta poznamo?

 2. Kaj je kontekst filtra?

 3. Kaj je kontekst vrstice?

Odgovori so na voljo na koncu te teme.

Povzetek

Zdaj, da imate osnovno razumevanje najbolj pomembnih konceptov v jeziku DAX, lahko začnete ustvarjati formule DAX za izračunane stolpce in mere lastne. DAX res lahko nekoliko zapleteno, če želite izvedeti več, vendar ni na voljo veliko virov za vas. Ko nekaj časa za branje – v tej temi in preskušanju z nekaj svoje formule, lahko izveste več o drugih konceptov DAX in formul, ki vam lahko pomaga odpraviti težave svoje poslovne. Ni na voljo veliko virov DAX v Power Pivot pomoč, SQL Server Online knjige, dokumenti in spletne dnevnike iz Microsoft in vodilnih strokovnjakov za BI. V središču wikija za sredstva DAX (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) je odlično mesto za začetek. Data Analysis Expressions (DAX) sklic je tudi odličen vir. Ne pozabite shraniti v svoje favorite.

Bela knjiga DAX in the BI Tabular Model, ki jo lahko prenesete (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409), ponuja podrobnejši pregled tu navedenih pojmov ter še veliko drugih naprednejših pojmov in formul. V tej beli knjigi se uporablja prav ta delovni zvezek Contoso Sample DAX Formulas.xlsx., ki ga že imate.

Odgovori na vprašanja kratkih kvizov

Sintaksa:

 1. Odpre funkcijo »Vstavljanje funkcije«.

 2. Oklepaji [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Funkcije:

 1. Tabela in stolpec.

 2. Da. Formula lahko vsebuje do 64 ugnezdenih funkcij.

 3. Besedilne funkcije.

Kontekst:

 1. Kontekst vrstice in kontekst filtra.

 2. En ali več filtrov v izračunu, ki določa eno vrednost.

 3. Trenutna vrstica.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×