Vodnik po relacijah tabel

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Eden od ciljev dobro načrtovanje zbirke podatkov je, da odstranite redundantnost podatkov (podvojene podatke). Če želite ta cilj doseči, podatke razdelite v več tabel na osnovi zadeve tako, da je vsak podatek predstavljen samo enkrat. Nato vnesete dostop s sredstva, s katerimi združili razdeljeni informacije nazaj – to storite tako, da pogosta polja v tabelah, ki so v relaciji. Če želite izvesti ta korak pravilno, vendar pa morate najprej razumeti relacije med tabelami, v in določite te relacije v zbirki podatkov.

Če želite več informacij, si oglejte članek osnove načrtovanja zbirk podatkov.

Ta članek ne obravnava relacije v spletni zbirki podatkov. Spletne zbirke podatkov ne podpirajo okno z relacijami. Če želite ustvariti relacije v spletni zbirki podatkov uporabite polja za iskanje. Če želite več informacij, si oglejte članek ustvarjanje zbirke podatkov za skupno rabo v spletu.

V tem članku

Uvod

Vrste relacij tabele

Zakaj ustvariti relacije tabele?

Razumevanje referenčne integritete

Ogled relacij tabele

Ustvarjanje relacije tabele

Brisanje relacije tabele

Spreminjanje relacije tabele

Vzpostavljanje referenčne integritete

Uvod

Ko ustvarite tabelo za vsak predmet v zbirki podatkov, morate vnesti dostop s sredstva, s katerimi bo informacije nazaj skupaj znova po potrebi. To naredite tako, da pogosta polja v tabelah, ki so povezane in določanje relacij med tabelami, vaš. Nato lahko ustvarite poizvedbe, obrazce in poročila, ki prikazujejo podatke iz več tabel hkrati. Na primer obrazec, ki je prikazan tukaj vključuje podatke iz več tabel:

Obrazec »Naročila«, ki prikazuje sorodne informacije iz petih tabel hkrati

1. Podatki v tem obrazcu so iz tabele »Stranke«,

2. tabele »Naročila«,

3. tabele »Izdelki«

4. in tabele »Podrobnosti o naročilu«.

Ime stranke v polju Zaračunaj pridobite iz tabele »Stranke«, vrednosti »ID naročila« in »Datum naročila« so iz tabele »Naročila«, ime izdelka je iz tabele »Izdelki« in vrednosti »Cena enote« ter »Količina« pa so iz tabele »Podrobnosti o naročilu«. Te tabele so povezane druga z drugo na več načinov, da so v obrazcu združene informacije iz vsake od njih.

V zgornjem primeru morajo biti polja v tabelah usklajena, da prikažejo informacije o istem naročilu. Uskladitev dosežemo z relacijami tabel. Relacija tabele deluje tako, da poveže ujemajoče se podatke v poljih ključa – po navadi polje z istim imenom v obeh tabelah. V večini primerov so ujemajoča se polja, polje s primarnim ključem ene tabele, kar je enoličen identifikator vsakega zapisa in polje s tujim ključem v drugi tabeli. Zaposleni na primer so lahko povezani z naročili, za katere so odgovorni tako, da ustvarite relacijo tabele med polji »IDZaposlenega« v tabelah »Zaposleni« in »Naročila«.

»IDZaposlenega«, ki je uporabljen kot primarni ključ v tabeli »Zaposleni« in kot tuji ključ v tabeli »Naročila«.

1. »IDZaposlenega« se prikaže v obeh tabelah – kot primarni ključ

2. in kot tuji ključ.

Na vrh strani

Vrste relacij tabele

Poznamo tri vrste relacij tabele.

 • Relacija »ena proti mnogo«

  Razmislite o sledenju zbirke podatkov, ki vsebuje tabelo »stranke «in tabela naročil. Stranke lahko dodate poljubno število naročil. Sledi, za katero koli stranko, ki predstavlja v tabelo »stranke« , ne more biti veliko naročila, ki so predstavljene v tabeli naročila. Razmerje med tabelo »stranke «in» naročila« je torej ena proti mnogo relacije.

  Predstavlja ena proti mnogo relacije v oblika vaše zbirke podatkov, se primarni ključ na strani relacije »ena« in ga dodajte kot dodatna polja ali polj, tabelo na strani »mnogo« relacije. V tem primeru, na primer dodate novo polje – polje ID stranke tabele – za naročila tabelo in jo poimenujte ID stranke. Dostop do lahko nato uporabite številko ID stranke v tabeli naročila in poiščite pravilne uporabniške za vsako naročilo.

 • Relacija »mnogo proti mnogo«

  Razmislite o relacijo med tabelo izdelki in tabela naročil. En vrstni red lahko vključuje več kot en izdelek. Na drugi strani en izdelek se lahko pojavijo na številne naročila. Zato za vsak zapis v tabeli naročila, lahko tudi številne zapisi v tabeli Products. Poleg tega za vsak zapis v tabeli Products, lahko tudi številne zapisi v tabeli naročila. Ta vrsta relacije se imenuje mnogo proti mnogo relacije, ker za vsak izdelek, lahko veliko naročila in za vrstnem redu, lahko veliko izdelkov. Upoštevajte, da samodejno zazna obstoječe mnogo proti mnogo relacije med tabelami, vaš, je pomembno, da razmislite o obeh straneh relacije.

  Če želite predstaviti relacijo »mnogo proti mnogo«, morate ustvariti tretjo tabelo, ki ji pravimo tudi stična tabela. Z njo razbijemo relacijo »mnogo proti mnogo« v dve relaciji »ena proti mnogo«. Primarni ključ obeh tabel vnesete v tretjo tabelo. Tretja tabela zabeleži vsako ponovitev ali primerek relacije. Tabeli »Naročila« in »Izdelki« na primer sta v relaciji »mnogo proti mnogo«, ki je določena z ustvarjanjem dveh relacij »ena proti mnogo« s tabelo »Podrobnosti naročila«. V enem naročilu je lahko več izdelkov in vsak izdelek se lahko prikaže v več naročilih.

 • Relacija »ena proti ena«

  V relaciji vse zapise v prvi tabeli lahko le en ujemajoči se zapis v drugi tabeli, in vse zapise v drugi tabeli lahko le en ujemajoči se zapis v prvi tabeli. Ta vrsta relacije ni pogosta, ker je najbolj pogosto informacije, ki se nanašajo na ta način je shranjena v isti tabeli. Relacijo lahko uporabite, če želite razdeliti tabelo z več polji, le del tabele iz varnostnih razlogov, ali če želite shraniti podatke, ki se uporablja le za podnabor glavne tabele. Ko določite tako relacijo, obeh tabel mora dati v skupno rabo skupno polje.

Na vrh strani

Zakaj ustvariti relacije tabele?

Relacije tabele lahko ustvarite izrecno v oknu z relacijami, ali tako, da povlečete polje iz podokna Seznam polj . Access uporablja relacije tabele, če želite izvedeti, kako se pridružiti tabele, ko jih potrebujete za njihovo uporabo v predmet zbirke podatkov. Obstaja več razlogov, zakaj morate ustvariti relacije, preden ustvarite druge predmete zbirke podatkov, kot so obrazci, poizvedbe in poročila.

 • Relacije tabele obveščajo načrte poizvedb

  Če želite delati z zapisi iz več tabel, pogosto morate ustvariti poizvedbo, ki združi tabele. Poizvedba deluje tako, da ujemajoče se vrednosti v polje primarnega ključa v prvi tabeli s tujega ključa polja v drugi tabeli. Na primer, če želite dobiti vrstice, ki je seznam vseh naročil za vsakega uporabnika, sestavite poizvedbe, ki združi tabelo »stranke« s tabelo naročila, ki temelji na polju ID stranke. V oknu z relacijami, lahko ročno določite polja, če se želite pridružiti. Če ste že relacije med tabelami določene, Access dobave privzeto združevanje, glede na obstoječe relacija med tabelami. Poleg tega, če uporabljate eno od čarovnika za poizvedbe, Access uporabi informacije, ki jih je zbral iz relacij tabele ste jih že določili, da vas obvesti o izbiri in da vnaprej napolni nastavitve lastnosti z ustreznimi vrednostmi.

 • Relacije tabele obveščajo načrte obrazcev in poročil

  Ko načrtujete obrazec ali poročilo, Access uporabi informacije, ki jih je zbral iz relacij tabele ste jih že določili, da vas obvesti o izbiri in da vnaprej napolni nastavitve lastnosti z ustreznimi vrednostmi.

 • Relacije tabele so osnova, s katero lahko vsilite referenčno integriteto, da preprečite osamljene zapise v zbirki podatkov. Osamljeni zapis je zapis, ki se sklicuje na drug zapis, ki ne obstaja – na primer zapis o naročilih, ki se sklicuje na neobstoječ zapis o strankah.

  Ko načrtujete zbirko podatkov, razdelite podatke v tabele, ki so primarni ključ. Nato dodate tujih ključev v povezanih tabelah, ki se sklicujejo na te primarnih ključih. Te tujih primarni ključ ključnih parov podlaga za relacije tabele in poizvedbe z več tabelami. Zato je pomembno, sklici za ključne tujih primarnega ključa sinhronizirani. Referenčna integriteta zagotavlja ohranjanje sinhroniziranih sklicev in je odvisna od relacij tabele.

Na vrh strani

Razumevanje referenčne integritete

Ko načrtujete zbirko podatkov, razporedite podatke v več tabel temelji na predmet, da zmanjšate odvečnost podatkov. Nato vam omogočajo dostop s sredstvi, s katerimi bo podatke nazaj skupaj tako, da pogosta polja v povezanih tabelah. Na primer predstavlja relacije ena proti mnogo vzamete primarni ključ iz tabele »ena« in v tabelo »mnogo« dodajte kot dodatna polja. Združiti podatke nazaj, Access vzame vrednosti v tabeli »mnogo« in poišče ustreznih vrednosti v tabeli »ena« . Na ta način vrednosti v tabeli »mnogo« sklicevati ustreznih vrednosti v tabeli »ena« .

Recimo, da je med pošiljatelji in naročili relacija »ena proti mnogo«, pošiljatelje pa želite izbrisati. Če ima pošiljatelj, ki ga želite izbrisati naročila v tabeli »Naročila«, bodo naročila »osamljena«, ko izbrišete zapis »Pošiljatelj«. Naročila bodo vsebovala »ID pošiljatelja«, vendar ID ne bo več veljaven, ker zapis, na katerega se sklicuje več ne obstaja.

Namen referenčne integritete je preprečevanje osamljenih zapisov in ohranitev sinhroniziranih sklicev tako, da ne pride do takih hipotetičnih primerov.

Vzpostavite referenčno integriteto tako, da omogočite za relacijo tabele (glejte Vzpostavljanje referenčne integritete navodila po korakih). Ko uveljavljajo, Access zavrne postopek, ki bi kršila referenčno integriteto za to relacijo tabele. To pomeni, da dostop zavrne obeh posodobitve, ki spremeniti cilj sklic in brisanja, ki odstraniti ciljni sklic. Vendar pa je mogoče, boste morali morda popolnoma veljavno potrebujete za spremembo primarnega ključa za pošiljateljem, ki so naročila v tabeli naročila. Za primere, jih res potrebujete je za dostop do samodejno posodobi vse opravi vrstice kot del eno operacijo. Na ta način, Access zagotavlja, posodobitev dokončanem varnostnem v celoti tako, da zbirko podatkov ne ostane nedosledna, z nekaj vrstic posodobljen in ne. Zaradi tega Access podpira možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji. Ko referenčno integriteto in izberite možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji, in nato posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Prav tako je mogoče, boste morali morda veljaven treba izbrisati vrstico in vse sorodne zapise – na primer zapis o pošiljatelju in vse sorodne zapise za tega pošiljatelja. Zaradi tega Access podpira možnost kaskadno brisanje zapisov v relaciji. Ko referenčno integriteto in izberite možnost kaskadno brisanje zapisov v relaciji, in nato izbrišete zapis na strani primarnega ključa relacije, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Na vrh strani

Ogled relacij tabele

Če si želite ogledati relacije tabel, na zavihku Orodja za zbirke podatkov kliknite relacije . Okno z relacijami, se odpre in prikaže kateri koli obstoječi odnosi. Če brez relacij tabele še določili in ga odprete okno z relacijami, prvič, vas Access pozove k dodajanje tabele ali poizvedbe v okno.

Odpiranje okna z relacijami

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

 4. Če zbirka podatkov vsebuje relacije, se prikaže okno z relacijami. Če zbirka podatkov ne vsebuje nobene relacije in ga odprete okno z relacijami, prvič, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo . Kliknite Zapri , če želite zapreti pogovorno okno.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  S tem prikažete vse določene relacije v zbirki podatkov. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, ki v tabeli lastnosti potrdite polje skrito pogovorno okno» «je potrjeno) in njihova razmerja ne bo prikazan, razen če je potrditveno polje Pokaži skrite predmete v za krmarjenje izbran Možnosti pogovorno okno.

Relacijo tabele predstavlja črta, ki povezuje tabele v oknu z relacijami. Relacija, ki ne vsili referenčne integritete je prikazana kot tanka črta med skupnimi polji, v katerih je relacija podprta. Ko izberete relacijo tako, da kliknete črto, je ta prikazana odebeljeno, da je razvidno, da ste jo izbrali. Če vsilite referenčno integriteto za to relacijo, je črta prikazana odebeljeno na koncu obeh strani. Poleg tega se nad odebeljenim delom črte na eni strani relacije prikaže številka 1 in znak za neskončnost () nad odebeljenim delom črte na drugi strani.

Ko je okno z relacijami aktivno, lahko na traku izbirate med temi ukazi:

Na zavihku Načrt v skupini Orodja:

 • Urejanje relacij    Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij . Ko izberete relacijsko črto, lahko kliknete Urejanje relacij, če želite spremeniti relacijo tabele. Lahko tudi dvokliknete relacijsko črto.

 • Počisti postavitev    Vse tabele in relacije odstrani iz prikaza v oknu z relacijami. S tem ukazom samo skrijete tabele in relacije – jih ne izbrišete.

 • Poročilo o relacijah    Ustvari poročilo, ki prikaže tabele in relacije v zbirki podatkov. Poročilo pokaže samo tabele in relacije, ki niso skrite v oknu z relacijami.

Na zavihku Načrt v skupini Relacije:

 • Pokaži tabelo    Odpre se pogovorno okno Pokaži tabelo, kjer lahko izberete tabele in poizvedbe, ki si jih boste ogledali v oknu z relacijami.

 • Skrij tabelo    Skrije izbrano tabelo v oknu z relacijami.

 • Neposredne relacije    Prikaže vse relacije in sorodne tabele, če že niso prikazane, izbrane tabele v oknu z relacijami.

 • Vse relacije    V oknu z relacijami prikaže vse relacije in sorodne tabele v zbirki podatkov. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrdite polje Skrita) in relacije ne bodo prikazane, razen, če v pogovornem oknu »Možnosti krmarjenja« ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 • Zapri    Okno z relacijami se zapre. Če ste naredili kaj sprememb pri postavitvi okna z relacijami, boste vprašani, ali želite spremembe shraniti.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele

Relacijo tabele ustvarite v oknu z relacijami oziroma tako, da povlečete polje na podatkovni list iz podokna Seznam polj. Ko ustvarite relacijo med tabelami, imajo skupna polja lahko drugačna imena, čeprav imajo pogosto enaka. Polja pa morajo biti enakega podatkovnega tipa. Če je polje s primarnim ključem polje »Samoštevilo«, je lahko polje s tujim ključem polje »Število«, če imata obe polji lastnost VelikostPolja enako. Poiščete lahko na primer ujemajoča se polja »Samoštevilo« in »Število«, če je lastnost VelikostPolja obeh števil dolgo celo število. Kadar sta obe skupni polji številski, morata imeti enake nastavitve lastnosti VelikostPolja.

Ustvarjanje relacije tabele v oknu z relacijami

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

 4. Če relacij še niste določili, se samodejno prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se pogovorno okno ne prikaže, na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Pokaži tabelo.

V pogovornem oknu Pokaži tabelo so prikazane vse tabele in poizvedbe v zbirki podatkov. Če si želite ogledati le tabele, kliknite Tabele. Če si želite ogledati le poizvedbe, kliknite Poizvedbe. Če pa si želite ogledati tabele in poizvedbe, kliknite Oboje.

 1. Izberite nekaj tabel ali poizvedb in nato kliknite Dodaj. Ko ste končali z dodajanjem tabel in poizvedb v okno z relacijami, kliknite Zapri.

 2. Povlecite polje (po navadi polje s primarnim ključem) iz ene tabele v skupno polje (polje s tujim ključem) v drugi tabeli. Če želite povleči več polj, pritisnite tipko CTRL, kliknite želena polja in jih nato povlecite.

Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 1. Preverite, ali so prikazana imena polj skupna polja za relacijo. Če ime polja ni pravilno, kliknite ime polja in s seznama izberite novo polje.

Če želite vzpostaviti referenčno integriteto za to relacijo, potrdite polje Vzpostavi referenčno integriteto. Če želite več informacij o referenčni integriteti, glejte Razumevanje referenčne integritete in Vzpostavljanje referenčne integritete.

 1. Kliknite Ustvari.

  Relacijska črta povezuje dve izbrani tabeli. Če potrdite polje Vsili referenčno integriteto, bo črta odebeljena na vsakem koncu. Poleg tega in samo če ste potrdili polje Vsili referenčno integriteto, se številka 1 prikaže nad odebeljenim delom črte na eni strani relacije in znak za neskončnost () nad odebeljenim delom črte na drugi strani.

  Opombe: 

  • Če želite ustvariti relacijo    Obe pogosta polja (po navadi primarni ključ in tuji polja ključa) mora imeti enoličen indeks. To pomeni, da nastavite lastnost Indeksirano teh polj na da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Če sta polji enolični indeks, Access ustvari relacijo.

  • Ustvarjanje relacije »ena proti mnogo«    Polje na strani »ena« (po navadi primarni ključ) relacijo, morate imeti enoličen indeks. To pomeni, da je Indeksirano za to polje mora biti lastnost nastavljena na da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Polje na strani »mnogo« naj ne imeti enoličen indeks. To lahko indeks, vendar mora omogočiti podvojene vnose. To pomeni, da nastavite lastnost Indeksirano za to polje neali da (podvojeni vnosi dovoljeni). Če ima eno polje enoličen indeks in drugi ne, Access ustvari relacijo ena proti mnogo.

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu s seznamom polj

Polja lahko dodate v obstoječo tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista, da ga povlečete iz podokna Seznam polj . V podoknu Seznam polj prikazuje polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in tudi polja, ki so na voljo v drugih tabelah. Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, je samodejno ustvarjen nov odnos ena proti mnogo med tabelo v podoknu Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Glejte razdelek Spreminjanje relacije tabele , če želite več informacij.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno tipko miške kliknite tabelo, v katero želite dodati polje in ustvariti relacijo, in nato kliknite Odpri.

Odpiranje podokna »Seznam polj«

 • Pritisnite ALT+F8.

  Prikaže se podokno Seznam polj.

Na Seznamu polj podokno prikaže vse druge tabele v zbirki podatkov, združeni v kategorije. Pri delu s tabelo v pogledu podatkovnega lista, Access prikaže polja v enega od dveh kategorij v podoknu Seznam polj : polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in polja, ki so na voljo v drugih tabelah. Prva kategorija seznam vseh tabel, ki imajo relacijo tabele, ki ga trenutno uporabljate. Drugo kategorijo prikaže vse tabele, s katerim tabele nima relacije.

Ko v podoknu Seznam polj kliknete znak plus (+), se ob imenu tabele prikaže seznam vseh polj, ki so na voljo v tej tabeli. Če želite v tabelo dodati polje, povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo v pogledu podatkovnega lista.

Dodajanje polja in ustvarjanje relacije v podoknu s seznamom polj

 1. V podoknu Seznam polj v razdelku Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah, kliknite znak plus (+) zraven imena tabele, da prikažete seznam polj v njej.

 2. Povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista.

 3. Ko se prikaže vrstica za vstavljanje, spustite polje na ustrezno mesto.

  Zažene se Čarovnik za iskanje.

 4. Če želite dokončati korake v Čarovniku za iskanje, sledite navodilom.

  Polje se prikaže v tabeli v pogledu podatkovnega lista.

Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, nove relacije ena proti mnogo samodejno ustvarjen med tabelo na Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Glejte razdelek Spreminjanje relacije tabele , če želite več informacij.

Na vrh strani

Brisanje relacije tabele

Če želite odstraniti relacijo tabele, morate izbrisati relacijsko črto v oknu z relacijami. Kazalec pazljivo postavite, tako, da pokaže na črto relacije, in nato kliknite črto. Črta relacije odebeljena, ko je izbrana. Izbrana črta relacije, pritisnite tipko DELETE. Opazili boste, da ko odstranite relacije, odstranite tudi podporo referenčno integriteto za to relacijo, če je omogočena. Kot rezultat, Access ne samodejno preprečevanje ustvarjanja osamljenih zapisov na strani »mnogo« relacije.

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami. Če še ni opredeljena odnosov in je to prvič, da ga odprete okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo . Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 • Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Vse tabele so prikazane črte relacij.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite izbrisati. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Pritisnite tipko DELETE.

  ali

Kliknite z desno tipko miške in nato kliknite Izbriši.

 1. Access bo morda prikazal sporočilo Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati izbrano relacijo iz zbirke podatkov?. Če se prikaže to sporočilo, kliknite Da.

Opomba: Če katero koli od tabel v relaciji tabele uporablja druga oseba ali proces, ali je uporabljena v odprtem predmetu zbirke podatkov (na primer, obrazec), relacije ne bo mogoče izbrisati. Preden lahko odstranite relacijo, morate zapreti vse odprte predmete, v katerih so uporabljene tabele.

Na vrh strani

Spreminjanje relacije tabele

Relacijo tabele spremenite tako, da jo izberete v oknu z relacijami in jo nato uredite. Kazalec pazljivo postavite tako, da kaže na relacijsko črto in jo nato kliknite, da jo izberete. Ko relacijsko črto izberete, je prikazana odebeljeno. Izberite relacijsko črto, jo dvokliknite ali na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij. Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

Spreminjanje v pogovornem oknu »Urejanje relacij«

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami. Če še ni opredeljena odnosov in je to prvič, da ga odprete okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo . Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 • Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

 • Vse tabele so prikazane črte relacij.

 • Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 • Dvokliknite črto relacije.

 • Spremenite relacijo in kliknite V redu.

  V pogovornem oknu Urejanje relacij lahko spremenite relacijo tabele. Spremenite lahko tabele, poizvedbe ali polja na kateri koli strani relacije. Nastavite lahko tudi vrsto stika ali vzpostavite referenčno integriteto in izberete kaskadno možnost. Če želite več informacij o vrsti stika in kako jo nastaviti, glejte Nastavljanje vrste stika. Če želite več informacij o vzpostavljanju referenčne integritete in izbiranju kaskadne možnosti, glejte Vzpostavljanje referenčne integritete.

Nastavljanje vrste stika

Ko določite relacijo tabele, dejstva o relacije obveščajo načrte poizvedb. Na primer, če določite relacijo med dvema tabelama, in nato ustvarite poizvedbo, ki uporablja te tabele, Access samodejno izbere privzeto ujemajočimi se polji, ki temeljijo na poljih, navedenih v relacije. Začetne privzete vrednosti lahko prepišete, če v poizvedbi, vendar vrednosti, ki jih odnos pogosto bo izkazalo za tiste, ki pravilno. Ker ujemanje in ki združuje podatke iz več tabel je nekaj, kar vam bo pogosto v vseh, razen najbolj preprosto zbirk podatkov, nastavite privzete nastavitve tako, da ustvarite relacije lahko čas shranjevanje in koristne.

Poizvedba za več tabel združi podatke iz več tabel tako, da v skupnih poljih poveže ustrezne vrednosti. Postopek, ki poveže ali združi ustrezne vrednosti, se imenuje stik. Predstavljajte si na primer, da želite prikazati naročila strank. Ustvarite poizvedbo, ki v polju »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. V rezultatu poizvedbe so podatki o strankah in naročilih samo iz tistih vrstic, ki se ujemajo.

Ena od vrednosti lahko določite za vsak odnos je vrsta stika. Vrsta stika pove dostop zapisov, ki jih želite vključiti v rezultatih poizvedbe. Denimo, da znova poizvedbo, ki združi tabelo »stranke «in» naročila« pogostih polj, ki predstavljajo stranke ID-jem. Uporabite privzeto vrsto stika (imenovane notranje združevanje), poizvedba vrne samo vrstice, stranke in vrstni red vrstic, kjer sta enaki pogosta polja (imenovane tudi Združenih polj).

Recimo, da želite vključiti vse stranke – tudi tiste, ki niso še ničesar naročile. Če želite to doseči, morate spremeniti vrsto združevanja iz notranjega združevanja v tako imenovano levo zunanje združevanje. Levo zunanje združevanje vrne vse tiste vrstice iz tabele, ki so na levi strani relacije in iz tabele na desni samo tiste, ki ustrezajo. Desno zunanje združevanje vrne vse tiste vrstice, ki so na desni in samo tiste, ki so ustrezne na levi.

Opomba: V tem primeru se »levo« in »desno« nanaša na položaj tabel v pogovornem oknu Urejanje relacij in ne v oknu z relacijami.

Razmislite o tem, kakšen rezultat boste običajno želeli pridobiti v poizvedbi, ki združi tabele v relaciji, in temu ustrezno nastavite vrsto stika.

Nastavljanje vrste stika

 1. V pogovornem oknu Urejanje relacij kliknite Vrsta stika.

  Odpre se pogovorno okno Lastnosti stika.

 2. Kliknite želeno izbiro in nato V redu.

V spodnji tabeli (s tabelami stranke in naročila) prikaže tri možnosti, ki so prikazane v pogovornem oknu lastnosti stika polje Vrsta stika, ki jih uporabljajo, in ali vse vrstice ali ujemajoče se vrstice so vključeni za vsako tabelo.

Izbira

Stik relacije

Leva tabela

Desna tabela

1. Vključi samo vrstice, kjer so polja, ki so v stiku, iz obeh tabel enaka.

Notranji stik

Ujemajoče se vrstice

Ujemajoče se vrstice

2. Vključi VSE zapise iz tabele »Stranke« in samo tiste zapise iz tabele »Naročila«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Levi zunanji stik

Vse vrstice

Ujemajoče se vrstice

3. Vključi VSE zapise iz tabele »Naročila« in samo tiste zapise iz tabele »Stranke«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Desni zunanji stik

Ujemajoče se vrstice

Vse vrstice

Ko izberete 2. ali 3. možnost, se na črti relacije prikaže puščica. Puščica kaže na tisto stran relacije, ki prikaže samo ujemajoče se vrstice.

Spreminjanje v pogovornem oknu »Lastnosti stika«

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami. Če še ni opredeljena odnosov in je to prvič, da ga odprete okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo . Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 • Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij.

 • Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 • Dvokliknite črto relacije.

Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

 1. Kliknite Pridruži se vrsta

 2. V pogovornem oknu Lastnosti stika kliknite možnost in nato V redu.

 3. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Na vrh strani

Vzpostavljanje referenčne integritete

Namen uporabe referenčne integritete je preprečevanje osamljenih zapisov in ohranitev sklicev sinhroniziran, da nimate zapise, ki se sklicujejo na druge zapise, ki ne obstaja. Vzpostavite referenčno integriteto tako, da omogočite za relacijo tabele. Ko uveljavljajo, Access zavrne postopek, ki bi kršila referenčno integriteto za to relacijo tabele. Dostop do zavrne posodobitve, ki spremeniti ciljni sklic in brisanja, ki odstraniti ciljni sklic. Da Access razširi referenčne posodobitve in brisanje tako, da bodo spremenjene vse povezane vrstice, si oglejte odsek Nastavljanje kaskadnih možnosti.

Vklop ali izklop referenčne integritete

 1. V oknu z relacijami kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

 1. Potrdite polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 2. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Ko vzpostavite referenčno integriteto, veljajo ta pravila:

 • Vrednosti ni mogoče vnesti v polje s tujim ključem tabele v relaciji, če je ni v polju s primarnim ključem primarne tabele – tako se ustvarijo osamljeni zapisi.

 • Zapisa ni mogoče izbrisati iz primarne tabele, če so v tabeli v relaciji ujemajoči se zapisi. Iz tabele »Zaposleni« ni mogoče izbrisati na primer zapisa o zaposlenem, če so mu dodeljena naročila v tabeli »Naročila«. Lahko pa izbrišete primarni zapis in vse zapise v relaciji tako, da potrdite polje Kaskadno brisanje zapisov v relaciji.

 • Vrednost primarnega ključa v primarni tabeli ni mogoče spremeniti, če prakso bi tako ustvarite osamljenih zapisov. Na primer, ni mogoče spremeniti zaporedno številko v tabeli naročila, če obstajajo vrstični elementi dodeljeno v tem vrstnem redu, v tabeli podrobnosti naročila. Vendar pa lahko posodobite na primarni zapisov in vse sorodne zapise v en postopek tako, da potrdite polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji .

  Opombe: Če imate težave z vzpostavljanjem referenčne integritete, upoštevajte, da so ti pogoji morajo za vzpostavljanje referenčne integritete:

  • Skupno polje v primarni tabeli mora biti primarni ključ ali imeti enoličen indeks.

  • Skupna polja morajo biti istega podatkovnega tipa. Izjema je polje »Samoštevilo«, ki je lahko v relaciji s poljem »Število«, ki ima lastnost VelikostPolja nastavljeno na Dolgo celo število.

  • Obeh tabel, mora obstajati v istem Accessovo zbirko podatkov. Referenčne integritete ni mogoče vsiliti v povezanih tabelah. Če vir tabel v obliko zapisa Access, lahko odprete zbirko podatkov, v kateri so shranjeni, in omogoči referenčne integritete v tej zbirki podatkov.

Nastavljanje kaskadnih možnosti

Stanje, v katerem imate veljaven želim spremeniti vrednost na strani relacije »ena« lahko prišlo. V tem primeru morate Access samodejno posodobi vse vrstice, ki opravi kot del eno operacijo. Na ta način je posodobitev končana v celoti tako, da zbirka podatkov ni levo nedosledna – z nekaj vrstic posodobljen in ne. Access omogoča, da se izognete tako, da podpirajo možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji. Ko referenčno integriteto in izberite možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji, in nato posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Prav tako boste morda morali izbrisati vrstico in vse sorodne zapise – na primer zapis o pošiljatelju in vse sorodne zapise za tega pošiljatelja. Zaradi tega Access podpira možnost kaskadno brisanje zapisov v relaciji. Ko referenčno integriteto in izberite možnost kaskadno brisanje zapisov v relaciji, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ, ko izbrišete zapis, ki vsebuje primarni ključ.

Vklop ali izklop kaskadnega posodabljanja in/ali kaskadnega brisanja

 1. V oknu z relacijami kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

 1. Potrdite polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 2. Potrdite polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ali Kaskadno brisanje polj v relaciji ali pa obe polji.

 3. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Opomba: Če je primarni ključ polje s samoštevilom, potrditev polja Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ne bo vplivala na nič, ker v polju s samoštevilom vrednosti ni mogoče spremeniti.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×