Office
Vpis

Vodnik po relacijah tabel

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Eden od ciljev dobrega načrta zbirke podatkov je odstraniti odvečne podatke (podvojene podatke). Če želite ta cilj doseči, podatke razdelite v več tabel na osnovi zadeve tako, da je vsak podatek predstavljen samo enkrat. Programu Microsoft Office Access 2007 zagotovite sredstva, s katerimi lahko razdeljene informacije znova združi – to naredite s postavitvijo skupnih polj v sorodne tabele. Če želite ta korak pravilno izpolniti, pa morate razumeti relacije med tabelami in nato relacije navesti v zbirki podatkov Office Access 2007.

V tem članku

Uvod

Vrste relacij tabele

Zakaj ustvariti relacije tabele?

Razumevanje referenčne integritete

Ogled relacij tabele

Ustvarjanje relacije tabele

Brisanje relacije tabele

Spreminjanje relacije tabele

Vzpostavljanje referenčne integritete

Uvod

Ko ste v zbirki podatkov ustvarili tabelo za vsako zadevo, morate programu Office Access 2007 zagotoviti sredstva, s katerimi bo informacije znova združil. To naredite tako, da skupna polja postavite v sorodne tabele in z določanjem relacij med tabelami. Nato lahko ustvarite poizvedbe, obrazce in poročila, ki prikažejo informacije iz več tabel hkrati. Obrazec, prikazan tukaj, na primer prikazuje informacije iz več tabel hkrati:

Obrazec »Naročila«, ki prikazuje sorodne informacije iz petih tabel hkrati

1. Podatki v tem obrazcu so iz tabele »Stranke«,

2. tabele »Naročila«,

3. tabele »Izdelki« in

4. iz tabele »Podrobnosti o naročilu«.

Ime stranke v polju Zaračunaj pridobite iz tabele »Stranke«, vrednosti »ID naročila« in »Datum naročila« so iz tabele »Naročila«, ime izdelka je iz tabele »Izdelki« in vrednosti »Cena enote« ter »Količina« pa so iz tabele »Podrobnosti o naročilu«. Te tabele so povezane druga z drugo na več načinov, da so v obrazcu združene informacije iz vsake od njih.

V zgornjem primeru morajo biti polja v tabelah usklajena, da prikažejo informacije o istem naročilu. Uskladitev dosežemo z relacijami tabel. Relacija tabele deluje tako, da poveže ujemajoče se podatke v poljih ključa  – ponavadi polje z istim imenom v obeh tabelah. V večini primerov so ujemajoča se polja, polje s primarnim ključem ene tabele, kar je enoličen identifikator vsakega zapisa in polje s tujim ključem v drugi tabeli. Zaposleni na primer so lahko povezani z naročili, za katere so odgovorni tako, da ustvarite relacijo tabele med polji »IDZaposlenega« v tabelah »Zaposleni« in »Naročila«.

»IDZaposlenega«, ki je uporabljen kot primarni ključ v tabeli »Zaposleni« in kot tuji ključ v tabeli »Naročila«.

1. »EmployeeID« se prikaže v obeh tabelah  – kot primarni ključ ...

2. ... in kot tuji ključ.

Na vrh strani

Vrste relacij tabele

Imamo tri vrste relacij tabele

 • Relacija »ena proti mnogo«

  Zamislite si zbirko podatkov, ki bi sledila naročilom in vključuje tabelo »Stranke« in »Naročila«. Stranka lahko opravi neomejeno število naročil. Iz tega sledi, da je za vsako stranko v tabeli »Stranke«, lahko prikazanih veliko naročil v tabeli »Naročila«. Relacija med tabelo »Stranke« in tabelo »Naročila« je zato, relacija »ena proti mnogo«.

  Če želite v načrtu zbirke podatkov predstaviti relacijo »ena proti mnogo«, vzemite primarni ključ na strani »ena« relacije in ga dodajte kot dodatno polje ali polja v tabelo na strani »mnogo« relacije. V tem primeru tako dodate novo polje  – polje ID iz tabele »Stranke«  – v tabelo »Naročila« in ga poimenujte »ID stranke«. Access lahko uporabi številko »ID stranke« v tabeli »Naročila«, da za vsako naročilo poišče ustrezno stranko.

 • Relacija »mnogo proti mnogo«

  Zamislite si relacijo med tabelama »Izdelki« in »Naročila«. Eno naročilo lahko vključuje več kot en izdelek. Po drugi strani pa se lahko en izdelek prikaže v več naročilih. Zato lahko za vsak zapis v tabeli »Naročila« ustreza več zapisov v tabeli »Izdelki«. Poleg tega lahko vsak zapis v tabeli »Izdelki« ustreza več zapisom v tabeli »Naročila«. To je vrsta relacije z imenom »mnogo proti mnogo«, ker imamo lahko za vsak izdelek več naročil in enako za vsako naročilo več izdelkov. Če želite odkriti obstoječe relacije »mnogo proti mnogo« med tabelami, upoštevajte, da si je pomembno pogledati obe strani relacije.

  Če želite predstaviti relacijo »mnogo proti mnogo«, morate ustvariti tretjo tabelo, ki ji pravimo tudi stična tabela. Z njo razbijemo relacijo »mnogo proti mnogo« v dve relaciji »ena proti mnogo«. Primarni ključ obeh tabel vnesete v tretjo tabelo. Tretja tabela zabeleži vsako ponovitev ali primerek relacije. Tabeli »Naročila« in »Izdelki« na primer sta v relaciji »mnogo proti mnogo«, ki je določena z ustvarjanjem dveh relacij »ena proti mnogo« s tabelo »Podrobnosti naročila«. V enem naročilu je lahko več izdelkov in vsak izdelek se lahko prikaže v več naročilih.

 • Relacija »ena proti ena«

  V relaciji »ena proti ena« se vsak zapis v prvi tabeli lahko ujema samo z enim zapisom v drugi tabeli. Prav tako se lahko vsak zapis v drugi tabeli ujema samo z enim zapisom v prvi tabeli. Ta vrsta relacije ni razširjena, saj so sorodne informacije največkrat shranjene v isti tabeli. Relacijo »ena proti ena« lahko uporabite, da razdelite tabelo z več polji, da zaradi zaščite del tabele osamite, ali da shranite informacije, ki so uporabljene samo v podmnožici glavne tabele. Ko določite tako relacijo, morata obe tabeli imeti skupno polje, ki si ga delita.

Na vrh strani

Zakaj ustvariti relacije tabele?

Relacije tabele lahko ustvarite izrecno v oknu z relacijami, ali tako, da povlečete polje iz podokna Seznam polj . Office Access 2007 uporablja relacije tabele, kako se pridružiti tabele, ko jih potrebujete za njihovo uporabo v predmet zbirke podatkov. Obstaja več razlogov, zakaj morate ustvariti relacije, preden ustvarite druge predmete zbirke podatkov, kot so obrazci, poizvedbe, makre in poročila.

 • Relacije tabele obveščajo načrte poizvedb

  Če želite delati z zapisi iz več tabel, morate ponavadi ustvariti poizvedbo, s katero združite tabele. Poizvedba deluje tako, da poišče vrednosti v polju s primarnim ključem prve tabele, ki se ujemajo z vrednostmi v polju s tujim ključem v drugi tabeli. Če želite na primer, da vrne vrstice, v katerih so za vsako stranko navedena vsa naročila, ustvarite poizvedbo, s katero na osnovi polja »ID stranke« združite tabeli »Stranke« in »Naročila«. V oknu z relacijami lahko ročno navedete polja, ki jih želite združiti. Če imate med tabelami že določeno relacijo, program Office Access 2007 na osnovi relacije tabele določi privzeto združevanje. Poleg tega, če uporabite čarovnika za poizvedbe, vam Access nudi informacije, ki jih je zbral iz relacij tabele, ki ste jih že določili, da vas obvesti o izbiri in da vnaprej napolni nastavitve lastnosti z ustreznimi vrednostmi.

 • Relacije tabele obveščajo načrte obrazcev in poročil

  Ko naredite načrt obrazca ali poročila, program Office Access 2007 nudi informacije, ki jih je zbral iz relacij tabele, ki ste jih že določili, da vas obvesti o izbiri in da vnaprej napolni nastavitve lastnosti z ustreznimi vrednostmi.

 • Relacije tabele so osnova, s katero lahko vsilite referenčno integriteto, da preprečite osamljene zapise v zbirki podatkov. Osamljeni zapis je zapis, ki se sklicuje na drug zapis, ki ne obstaja – na primer, zapis o naročilih, ki se sklicuje na neobstoječ zapis o strankah.

  Ko načrtujete zbirko podatkov, informacije razdelite v tabele, vsaka od katerih ima primarni ključ. Nato v sorodne tabele, ki se sklicujejo na te primarne ključe, dodate tuje ključe. Ti pari tujega in primarnega ključa oblikujejo osnovo za relacije tabele in poizvedbe z več tabelami. Pomembno je, da so sklici primarnega in tujega ključa sinhronizirani. Referenčna integriteta zagotovi, da so sklici sinhronizirani in je odvisna od relacij tabele.

Na vrh strani

Razumevanje referenčne integritete

Ko načrtujete zbirko podatkov, informacije razdelite v več tabel na osnovi zadeve, da zmanjšate odvečnost podatkov. Nato programu Office Access 2007 priskrbite sredstva, s katerimi združi podatke tako, da skupna polja postavite v sorodne tabele. Če želite na primer predstaviti relacijo »ena proti mnogo«, vzamete primarni ključ iz tabele »ena« in ga kot dodatno polje dodate v tabelo »mnogo«. Če želite podatke združiti, vzame Access vrednost v tabeli »mnogo« in poišče ustrezno vrednost v tabeli »ena«. Na ta način se vrednosti v tabeli »mnogo« sklicujejo na ustrezne vrednosti v tabeli »ena«.

Recimo, da je med pošiljatelji in naročili relacija »ena proti mnogo«, pošiljatelje pa želite izbrisati. Če ima pošiljatelj, ki ga želite izbrisati naročila v tabeli »Naročila«, bodo naročila »osamljena«, ko izbrišete zapis »Pošiljatelj«. Naročila bodo vsebovala »ID pošiljatelja«, vendar ID ne bo več veljaven, ker zapis, na katerega se sklicuje več ne obstaja.

Namen referenčne integritete je preprečevanje osamljenih zapisov in ohranitev sinhroniziranih sklicev tako, da ne pride do takih hipotetičnih slučajev.

Vzpostavite referenčno integriteto tako, da omogočite za relacijo tabele (glejte Vzpostavljanje referenčne integritete navodila po korakih). Ko uveljavljajo, Access zavrne postopek, ki bi kršila referenčno integriteto za to relacijo tabele. To pomeni, da dostop zavrne obeh posodobitve, ki spremeniti cilj sklic in brisanja, ki odstraniti ciljni sklic. Vendar pa je mogoče, boste morali morda popolnoma veljavno potrebujete za spremembo primarnega ključa za pošiljateljem, ki so naročila v tabeli naročila. Za primere, jih res potrebujete je za dostop do samodejno posodobi vse opravi vrstice kot del eno operacijo. Na ta način, Access zagotavlja, posodobitev dokončanem varnostnem v celoti tako, da zbirko podatkov ne ostane nedosledna, z nekaj vrstic posodobljen in ne. Zaradi tega Access podpira možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji. Ko referenčno integriteto in izberite možnost kaskadno posodabljanje polj v relaciji, in nato posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Možno je tudi, da je treba vrstico in vse sorodne zapise izbrisati – na primer, zapis »Pošiljatelj« in vsa podobna naročila za tega pošiljatelja. Zaradi tega je v Accessu podprta možnost kaskadnega brisanja zapisov v relaciji. Ko referenčno integriteto vsilite in izberete možnost kaskadnega brisanja zapisov v relaciji in nato zapis na strani primarnega ključa relacije izbrišete, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Na vrh strani

Ogled relacij tabele

Če si želite ogledati relacije tabele, kliknite Relacije na kartici Orodja zbirke podatkov. Odpre se okno z relacijami in prikažejo se vse obstoječe relacije. Če še ni določena nobena relacija tabele in okno z relacijami prvič odprete, vas Access pozove, da v okno dodate tabelo ali poizvedbo.

Odpiranje okna z relacijami

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

 4. Če zbirka podatkov vsebuje relacije, se prikaže okno z relacijami. Če pa zbirka podatkov ne vsebuje relacij in okno z relacijami prvič odprete, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Kliknite Zapri, če želite pogovorno okno zapreti.

 5. Na kartici Načrtovanje v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  S tem prikažete vse določene relacije v zbirki podatkov. Bodite pozorni, da skrite tabele (tabele, za katere potrdite potrditveno polje Skrita v pogovornem oknu Lastnosti) skupaj z relacijami ne bodo prikazane, razen če potrdite potrditveno polje Pokaži skrite predmete v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja.

  Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite predmete, si oglejte članek vodnika za podokno za krmarjenje.

Okno z relacijami

1. Primarni ključ

2. S to črto se predstavi relacija

3. Tuj ključ

Relacijo tabele predstavlja črta, ki povezuje tabele v oknu z relacijami. Relacija, ki ne vsili referenčne integritete je prikazana kot tanka črta med skupnimi polji, v katerih je relacija podprta. Ko izberete relacijo tako, da kliknete črto, je ta prikazana odebeljeno, da je razvidno, da ste jo izbrali. Če vsilite referenčno integriteto za to relacijo, je črta prikazana odebeljeno na koncu obeh strani. Poleg tega se nad odebeljenim delom črte na eni strani relacije prikaže številka 1 in znak za neskončnost (?) nad odebeljenim delom črte na drugi strani.

Ko je okno z relacijami aktivno, lahko na traku, ki je deluporabniški vmesnik Microsoft Office Fluent, izbirate med temi ukazi:

Na kartici Načrt v skupini Orodja:

 • Urejanje relacij    Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij . Ko izberete relacijsko črto, lahko kliknete Urejanje relacij, če želite spremeniti relacijo tabele. Lahko tudi dvokliknete relacijsko črto.

 • Počisti postavitev    Vse tabele in relacije odstrani iz prikaza v oknu z relacijami. Upoštevajte, da s tem ukazom samo skrijete tabele in relacije – jih ne izbrišete.

 • Poročilo o relacijah    Ustvari poročilo, ki prikaže tabele in relacije v zbirki podatkov. Poročilo pokaže samo tabele in relacije, ki niso skrite v oknu z relacijami.

Na kartici Načrt v skupini Relacije:

 • Pokaži tabelo    Odpre se pogovorno okno Pokaži tabelo, kjer lahko izberete tabele in poizvedbe, ki si jih boste ogledali v oknu z relacijami.

 • Skrij tabelo    Skrije izbrano tabelo v oknu z relacijami.

 • Neposredne relacije    Prikaže vse relacije in sorodne tabele, če že niso prikazane, izbrane tabele v oknu z relacijami.

 • Vse relacije    Prikaže vse relacije in sorodne tabele v zbirki podatkov v oknu z relacijami. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, ki v tabeli lastnosti potrdite polje skrito pogovorno okno» «je potrjeno) in njihova razmerja ne bo prikazan, razen če Pokaži skrite tabele je izbrana v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja.

  Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite tabele, si oglejte članek vodnika za podokno za krmarjenje.

 • Zapri    Okno z relacijami se zapre. Če ste naredili kaj sprememb pri postavitvi okna z relacijami, boste vprašani, ali želite spremembe shraniti.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele

Relacijo tabele lahko ustvarite v oknu z relacijami, ali če povlečete polje v podatkovni list iz podokna Seznam polj. Ko ustvarite relacijo med tabelami, imajo skupna polja lahko drugačna imena, čeprav imajo dostikrat enaka. Polja pa morajo biti enakega podatkovnega tipa. Če je polje s primarnim ključem samoštevilsko polje, potem je lahko polje s tujim ključem številsko polje, če imata obe polji lastnost FieldSize enako. Lahko na primer poiščete ujemajoča se samoštevilčna in številska polja, če je lastnost FieldSize obeh števil dolgo celo število. Kadar sta obe skupni polji številski, morata imeti enake nastavitve lastnosti FieldSize.

Ustvarjanje relacije tabele v oknu z relacijami

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

 4. Če relacij še niste določili, se samodejno prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se pogovorno okno ne prikaže, na kartici Načrt v skupini Relacije kliknite Pokaži tabelo.

  V pogovornem oknu Pokaži tabelo so prikazane vse tabele in poizvedbe v zbirki podatkov. Če si želite ogledati samo tabele, kliknite Tabele. Če si želite ogledati samo poizvedbe, kliknite Poizvedbe. Če pa si želite ogledati tabele in poizvedbe, kliknite Oboje.

 5. Izberite nekaj tabel ali poizvedb in nato kliknite Dodaj. Ko ste končali z dodajanjem tabel in poizvedb v okno z relacijami, kliknite Zapri.

 6. Povlecite polje (ponavadi polje s primarnim ključem) iz ene tabele v skupno polje (polje s tujim ključem) v drugi tabeli. Če želite povleči več polj, pritisnite tipko CTRL, kliknite želena polja in jih nato povlecite.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 7. Preverite, ali so prikazana imena polj skupna polja za relacijo. Če ime polja ni pravilno, kliknite ime polja in s seznama izberite novo polje.

  Če želite vzpostaviti referenčno integriteto za to relacijo, potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto . Če želite več informacij o referenčne integritete, si oglejte Razumevanje referenčne integritete in odseki Vzpostavi referenčno integriteto .

 8. Kliknite Ustvari.

  Relacijska črta povezuje dve izbrani tabeli. Če potrdite potrditveno polje Vsili referenčno integriteto, bo črta odebeljena na vsakem koncu. Poleg tega in samo če ste potrdili potrditveno polje Vsili referenčno integriteto, se številka 1 prikaže nad odebeljenim delom črte na eni strani relacije in znak za neskončnost (?) nad odebeljenim delom črte na drugi strani.

Povlecite polje iz tabele v ustrezno polje v drugi tabeli

Opombe: 

 • Če želite ustvariti relacijo »ena proti ena«    Obe skupni polji (ponavadi polji s primarnim in tujim ključem) morata imeti enolična indeksa. To pomeni, da naj bo lastnost Indeksirano teh polj nastavljena na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Če imata obe polji enoličen indeks, Access ustvari relacijo »ena proti ena«.

 • Če želite ustvariti relacijo »ena proti mnogo«    Polje na strani »ena« (ponavadi primarnega ključa) relacije mora imeti enoličen indeks. To pomeni, da morate lastnost Indeksirano polja nastaviti na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Polje na strani »mnogo« pa ne bi smelo imeti enoličnega indeksa. Lahko ima indeks, vendar mora podvojene vnose dovoljevati. To pomeni, da morate lastnost Indeksirano polja nastaviti na Ne ali Da (podvojeni vnosi dovoljeni). Kadar ima eno polje enoličen indeks drugo pa ne, Access ustvari relacijo »ena proti mnogo«.

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu s seznamom polj

V Office Access 2007, lahko dodate polja obstoječi tabeli, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista, da ga povlečete iz podokna Seznam polj . V podoknu Seznam polj prikazuje polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in tudi polja, ki so na voljo v drugih tabelah. Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, je samodejno ustvarjen nov odnos ena proti mnogo med tabelo v podoknu Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Glejte razdelek Spreminjanje relacije tabele , če želite več informacij.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. V podoknu za krmarjenje z desno miškino tipko kliknite tabelo, v katero želite dodati polje in ustvariti relacijo ter v priročnem meniju kliknite Pogled podatkovnega lista.

Odpiranje podokna »Seznam polj«

 • Na kartici Podatkovni list v skupini Polja in stolpci kliknite Dodaj obstoječa polja.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se podokno Seznam polj.

V podoknu Seznam polj so prikazane vse druge tabele v zbirki podatkov, združene v kategorije. Ko v pogledu podatkovnega lista delate v tabeli, Access prikaže polja v eni od dveh kategorij v podoknu Seznam polj: Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah. Prva kategorija prikazuje vse tabele, ki so v relaciji s tabelo, v kateri trenutno delate. Druga tabela prikazuje vse tabele, s katerimi tabela nima relacij.

Ko v podoknu Seznam polj kliknete znak plus (+), se ob imenu tabele prikaže seznam vseh polj, ki so na voljo v tej tabeli. Če želite v tabelo dodati polje, povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo v pogledu podatkovnega lista.

Dodajanje polja in ustvarjanje relacije v podoknu s seznamom polj

 1. Na kartici Podatkovni list v skupini Polja in stolpci kliknite Dodaj obstoječa polja.

  Podoba Accessovega traku

  Prikaže se podokno Seznam polj.

 2. Če želite prikazati seznam polj v tabeli, pod Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah kliknite znak za plus (+) ob imenu tabele.

 3. Povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista.

 4. Ko se prikaže vrstica za vstavljanje, spustite polje na ustrezno mesto.

  Zažene se Čarovnik za iskanje.

 5. Če želite dokončati korake v Čarovniku za iskanje, sledite navodilom.

  Polje se prikaže v tabeli v pogledu podatkovnega lista.

Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, nove relacije ena proti mnogo samodejno ustvarjen med tabelo na Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. Glejte razdelek Spreminjanje relacije tabele , če želite več informacij.

Na vrh strani

Brisanje relacije tabele

Če želite odstraniti relacijo tabele, morate izbrisati relacijsko črto v oknu z relacijami. Kazalec pazljivo postavite tako, da kaže na relacijsko črto in jo nato kliknite. Relacijska črta je prikazana odebeljeno, ko jo izberete. Ko relacijsko črto izberete, pritisnite tipko DELETE. Bodite pozorni, da z odstranitvijo relacije, odstranite tudi podporo za referenčno integriteto, če je omogočena. Zaradi tega Access ne bo več samodejno preprečeval, da se na strani »mnogo« relacije osamljeni zapisi ne ustvarijo.

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami.

Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite izbrisati. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Pritisnite tipko DELETE.

  -ali-

  Kliknite z desno miškino tipko in nato kliknite Izbriši.

 3. Access bo morda prikazal sporočilo Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati izbrano relacijo iz zbirke podatkov?. Če se prikaže to potrditveno sporočilo, kliknite Da.

Opomba: Če katero koli od tabel v relaciji tabele uporablja druga oseba ali proces, ali je uporabljena v odprtem predmetu zbirke podatkov (na primer, obrazec), relacije ne bo mogoče izbrisati. Preden lahko odstranite relacijo, morate zapreti vse odprte predmete, v katerih so uporabljene tabele.

Na vrh strani

Spreminjanje relacije tabele

Relacijo tabele lahko spremenite tako, da jo izberete v oknu z relacijami in jo nato uredite. Kazalec pazljivo postavite tako, da kaže na relacijsko črto in jo nato kliknite, da jo izberete. Ko relacijsko črto izberete, je prikazana odebeljeno. Izberite relacijsko črto, jo dvokliknite ali v skupini Orodja na kartici Načrt kliknite Urejanje relacij. Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

Opravite želene spremembe v pogovornem oknu Urejanje relacij

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami.

Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite predmete, si oglejte članek vodnika za podokno za krmarjenje.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na kartici Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

  Pogovorno okno »Urejanje relacij«

 3. Spremenite relacijo in kliknite V redu.

  V pogovornem oknu Urejanje relacij vam omogoča, da spremenite relacijo tabele. Natančneje, lahko spremenite želene tabele ali poizvedbe na obeh straneh relacije ali polja na obeh straneh. Lahko tudi nastavite vrsto stika ali referenčno integriteto in izberite možnost kaskadnega. Če želite več informacij o vrsto stika in kako jo nastavite, si oglejte razdelek nastavite vrsto stika. Če želite več informacij o tem, kako referenčno integriteto in izberite možnost kaskadnega, si oglejte odsek Vzpostavljanje referenčne integritete.

Nastavljanje vrste stika

Ko določite relacijo tabele, bodo dejstva o relaciji obvestila načrte poizvedb. Če na primer določite relacijo med dvema tabelama in nato ustvarite poizvedbo, v kateri sta uporabljeni ti dve tabeli, Access samodejno na osnovi polj navedenih v relaciji izbere privzeti ustrezni polji. Začetne privzete vrednosti lahko preglasite, vendar se bodo vrednosti, ki jih ponudi relacija, izkazale za prave. Ker je iskanje ustreznih podatkov in združevanje podatkov iz nekaj tabel nekaj, kar boste pogosto delali v skoraj vseh razen najpreprostejših zbirkah podatkov, vam lahko nastavitev privzetih vrednosti z ustvarjanjem relacij prihrani čas.

Poizvedba za več tabel združi podatke iz več tabel tako, da v skupnih poljih poveže ustrezne vrednosti. Postopek, ki poveže ali združi ustrezne vrednosti, se imenuje stik. Predstavljajte si na primer, da želite prikazati naročila strank. Ustvarite poizvedbo, ki v polju »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. V rezultatu poizvedbe so podatki o strankah in naročilih samo iz tistih vrstic, ki se ujemajo.

Ena od vrednosti, ki jih lahko navedete za vsako relacijo je vrsta združevanje. Vrsta združevanja Accessu pove, kateri zapisi naj bodo vključeni v rezultat poizvedbe. Znova vzemimo na primer poizvedbo, ki v skupnih poljih, ki predstavljajo ID stranke, združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. S privzeto vrsto združevanja (z imenom notranje združevanje) poizvedba vrne samo vrstice »Stranka« in »Naročilo«, kjer so skupna polja enaka (pravimo jim tudi združena polja).

Recimo, da želite vključiti vse stranke – tudi tiste, ki še niso naročali. Če želite to doseči, morate spremeniti vrsto združevanja iz notranjega združevanja v tako imenovano levo zunanje združevanje. Levo zunanje združevanje vrne vse tiste vrstice iz tabele, ki so na levi strani relacije in iz tabele na desni samo tiste, ki ustrezajo. Desno zunanje združevanje vrne vse tiste vrstice, ki so na desni in samo tiste, ki so ustrezne na levi.

Opomba: V tem primeru se »levo« in »desno« nanaša na položaj tabel v pogovornem oknu Urejanje relacij in ne v oknu z relacijami.

Razmislite o tem, kakšen rezultat boste običajno želeli pridobiti v poizvedbi, ki združi tabele v relaciji, in temu ustrezno nastavite vrsto stika.

Nastavljanje vrste stika

 1. V pogovornem oknu Urejanje relacij kliknite Vrsta stika.

  Prikaže se pogovorno okno Lastnosti stika.

 2. Kliknite želeno izbiro in nato V redu.

V tej tabeli (uporabljata se tabeli »Stranke« in »Naročila«) so prikazane tri izbire, ki jih najdemo v pogovornem oknu Lastnosti združevanja skupaj z vrsto združevanja, ki se uporablja in če so za vsako tabelo vključene vse vrstice ali ujemajoče se vrstice.

Izbira

Stik relacije

Leva tabela

Desna tabela

1. Vključi samo vrstice, kjer so polja, ki so v stiku, iz obeh tabel enaka.

Notranji stik

Ujemajoče se vrstice

Ujemajoče se vrstice

2. Vključi VSE zapise iz tabele »Stranke« in samo tiste zapise iz tabele »Naročila«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Levi zunanji stik

Vse vrstice

Ujemajoče se vrstice

3. Vključi VSE zapise iz tabele »Naročila« in samo tiste zapise iz tabele »Stranke«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Desni zunanji stik

Ujemajoče se vrstice

Vse vrstice

Ko izberete 2. ali 3. možnost, se na črti relacije prikaže puščica. Puščica kaže na tisto stran relacije, ki prikaže samo ujemajoče se vrstice.

Spreminjanje v pogovornem oknu »Lastnosti stika«

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami.

Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Vse tabele, ki so v relaciji, so prikazane z relacijskimi črtami. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere potrdite potrditveno polje Skrita v pogovornem oknu Lastnosti tabele) in relacije ne bodo prikazane razen, če je v pogovornem oknu »Možnosti krmarjenja« izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite predmete, si oglejte članek vodnika za podokno za krmarjenje.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na kartici Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 3. Kliknite Vrsta stika.

 4. V pogovornem oknu Lastnosti stika kliknite možnost in nato V redu.

  Pogovorno okno »Lastnosti stika«

 5. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Na vrh strani

Vzpostavljanje referenčne integritete

Namen uporabe referenčne integritete je preprečevanje osamljenih zapisov in ohranitev sklicev sinhroniziran, da nimate zapise, ki se sklicujejo na druge zapise, ki ne obstaja. Vzpostavite referenčno integriteto tako, da omogočite za relacijo tabele. Ko uveljavljajo, Access zavrne postopek, ki bi kršila referenčno integriteto za to relacijo tabele. Dostop do zavrne posodobitve, ki spremeniti ciljni sklic in brisanja, ki odstraniti ciljni sklic. Da Access razširi referenčne posodobitve in brisanje tako, da bodo spremenjene vse povezane vrstice, si oglejte odsek Nastavljanje kaskadnih možnosti.

Vklop ali izklop referenčne integritete

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami.

Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite predmete, si oglejte članek vodnika za podokno za krmarjenje.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na kartici Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 3. Potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 4. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Ko vzpostavite referenčno integriteto, veljajo ta pravila:

 • Vrednosti ni mogoče vnesti v polje s tujim ključem tabele v relaciji, če je ni v polju s primarnim ključem primarne tabele – na ta način se ustvarijo osamljeni zapisi.

 • Zapisa ni mogoče izbrisati iz primarne tabele, če so v tabeli v relaciji ujemajoči se zapisi. Iz tabele »Zaposleni« ni mogoče izbrisati na primer zapisa o zaposlenem, če so mu dodeljena naročila v tabeli »Naročila«. Lahko pa izbrišete primarni zapis in vse zapise v relaciji tako, da potrdite potrditveno polje Kaskadno brisanje zapisov v relaciji.

 • Vrednosti primarnega ključa v primarni tabeli ne morete spremeniti, če s tem ustvarite osamljene zapise. Številke naročila v tabeli »Naročila« na primer ne morete spremeniti, če so vrstični elementi dodeljeni naročilu v tabeli »Podrobnosti o naročilu«. Lahko pa z eno operacijo posodobite primarni zapis in vse sorodne zapise tako, da potrdite potrditveno polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji.

  Opombe: Če pri omogočanju referenčne integritete pride do težav, upoštevajte, da je treba izpolnjevati te pogoje, če želite referenčno integriteto vsiliti:

  • Skupno polje v primarni tabeli mora biti primarni ključ ali imeti enoličen indeks.

  • Skupna polja morajo biti istega podatkovnega tipa. Izjema je samoštevilčno polje, ki je lahko v relaciji s številčnim poljem, ki ima lastnost FieldSize nastavljeno na dolgo celo število.

  • Obe tabeli morata biti v isti Accessovi zbirki podatkov. Referenčne integritete v povezanih tabelah ni mogoče vsiliti. Če pa so izvirne tabele v Accessovi obliki, lahko odprete zbirko podatkov, v kateri so shranjene in v zbirki podatkov omogočite referenčno integriteto.

Nastavljanje kaskadnih možnosti

Lahko pride do slučaja, v katerem bo treba iz utemeljenih razlogov spremeniti vrednost na strani »ena« relacije. V takem primeru, mora Access z eno operacijo samodejno posodobiti vse vrstice. Na ta način se posodabljanje dokonča v celoti tako, da zbirka podatkov ni v nedoslednem stanju  – z nekaterimi posodobljenimi vrsticami in nekaterimi, ki niso. Access omogoča, da se tej težavi izognete tako, da podpira možnost kaskadnega posodabljanja polj v relaciji. Ko vsilite referenčno integriteto in izberete možnost kaskadnega posodabljanja polj v relaciji in tako posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ.

Morda morate izbrisati vrstico in vse sorodne zapise – na primer, zapis o pošiljatelju in vse sorodne zapise pošiljatelja. Zaradi tega Access podpira možnost kaskadnega brisanja zapisov v relaciji. Ko vsilite referenčno integriteto in izberete možnost kaskadnega brisanja zapisov v relaciji, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ, ko izbrišete zapis, ki vsebuje primarni ključ.

Vklop ali izklop kaskadnega posodabljanja in/ali kaskadnega brisanja

 1. Kliknite Gumb Microsoft Office Slika gumba , nato pa kliknite Odpri.

 2. V pogovornem oknu Odpri izberite in odprite zbirko podatkov.

 3. Na zavihku Orodja zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

Prikaže se okno z relacijami.

Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 1. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

Prikazane so vse tabele v relaciji in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno potrditveno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

Če želite več informacij o možnost Pokaži skrite predmete, si oglejte vodnik za podokno za krmarjenje.

 1. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Dvokliknite črto relacije.

  -ali-

  Na kartici Načrt v skupini Orodja kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 3. Potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 4. potrdite potrditveno polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ali Kaskadno brisanje zapisov v relaciji. Ali pa potrdite oboje.

 5. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Opomba: Če je primarni ključ samoštevilčno polje, potrditev potrditvenega polja Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ne bo vplivala na nič, ker v samoštevilčnem polju vrednosti ni mogoče spremeniti.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×