Uvod v tabele

Tabele so osnovni predmeti v zbirki podatkov, saj vsebujejo vse informacije ali podatke. Zbirka podatkov za podjetje lahko na primer vsebuje tabelo »Stiki«, kjer so shranjena imena dobaviteljev, e-poštni naslovi in telefonske številke. Ta članek ponuja pregled tabel v Accessu. Preden ustvarite tabele, upoštevajte zahteve in določite vse tabele, ki jih boste morda potrebovali. Več o načrtovanju in oblikovanju zbirke podatkov si lahko preberete v članku Osnove načrtovanja zbirke podatkov.

V tem članku

Pregled

Dodajanje tabele v Accessovo namizno zbirko podatkov

Shranjevanje tabele

Pregled

Relacijska zbirka podatkov, kot je Access, običajno vsebuje več tabel v relaciji. V dobro načrtovani zbirki podatkov so v vsaki tabeli shranjeni podatki o določenem predmetu, na primer zaposlenih ali izdelkih. Tabela vsebuje zapise (vrstice) in polja (stolpce). Polja imajo različne podatkovne tipe, na primer besedilo, številke, datume in hiperpovezave.

Prikazana postavitev zapisov in polj v tabeli »Stranke« v Accessu

 1. Zapis: vsebuje določene podatke, na primer podatke o določenem zaposlenem ali izdelku.

 2. Polje: vsebuje podatke o enem vidiku predmeta v tabeli, na primer ime ali e-poštni naslov .

 3. Vrednost polja: vsak zapis vsebuje vrednost polja. Primer: Contoso, d. o. o. ali nekdo@example.com.

Lastnosti tabele in polja

Značilnosti in način delovanja tabel ter polj določajo in nadzorujejo lastnosti. Lastnosti tabele so določene na listu z lastnostmi. Če želite na primer določiti privzeti prikaz tabele, lahko nastavite lastnost tabele Privzeti pogled. Lastnost polja določa vidik načina delovanja polja. Lastnosti polja lahko nastavite tudi v pogledu načrta v podoknu Lastnosti polja. Vsako polje vsebuje podatkovni tip, ki določa vrsto podatkov, shranjenih v polju. Podatkovni tipi so na primer več vrstic besedila ali valuta.

Relacije tabele

Čeprav vsaka tabela v zbirki podatkov shranjuje podatke o določeni temi, shranjujejo tabele v relacijski zbirki podatkov, na primer Access, podatke o sorodnih temah. Zbirka podatkov lahko vsebuje na primer:

 • Tabela strank, v kateri so navedene stranke vašega podjetja in njihovi naslovi.

 • Tabela prodajnih izdelkov s cenami in slikami vseh elementov.

 • Tabela naročil za sledenje naročil strank.

Če želite povezati podatke iz različnih tabel, ustvarite relacije. Relacija je logična povezava med dvema tabelama, ki imata skupno polje.

Ključi

Polja, ki sodijo v relacije tabel, se imenujejo ključi. Ključ običajno sestavlja eno polje, lahko pa ga sestavlja tudi več polj. Obstajata dve vrsti ključev:

 • Primarni ključ: tabela lahko vsebuje samo en primarni ključ. Primarni ključ je sestavljen iz enega ali več polj, po katerem je mogoče enolično prepoznati posamezen zapis, ki ste ga shranili v tabelo. Access samodejno doda enolično identifikacijsko številko, ki se imenuje številka ID in je uporabljena kot primarni ključ. Če želite več informacij, si oglejte Dodajanje ali spreminjanje primarnega ključa tabele.

 • Tuji ključ: Tabela lahko ima enega ali več tujih ključev. Tuji ključ vsebuje vrednosti, ki ustrezajo vrednostim v primarnem ključu druge tabele. Na primer, imate tabelo »Naročila«, v kateri ima vsako naročilo številko »ID stranke«, ki ustreza zapisu v tabeli »Stranke«. Polje »ID stranke« je tuji ključ tabele »Naročila«.

Ujemanje vrednosti med polji s ključi tvori podlago relacij med tabelami. Relacijo med tabelami uporabite za združevanje podatkov iz povezanih tabel. Recimo, da imate tabelo »Stranke« in tabelo »Naročila«. V tabeli »Stranke« je vsak zapis določen s poljem s primarnim ključem, ID.

Če želite vsako naročilo povezati s stranko, v tabelo »Naročila« dodajte polje za tuji ključ, ki ustreza polju ID v tabeli »Stranke«, nato pa ustvarite razmerje med obema ključema. Če v tabelo »Naročila« dodate zapis, uporabite vrednost za ID stranke, ki izhaja iz tabele »Stranke«. Kadar koli želite prikaz kakršnih koli informacij o stranki za naročilo, s pomočjo relacije določite, kateri podatki v tabeli »Stranke« ustrezajo katerim zapisom v tabeli »Naročila«.

Relacija Accessove tabele, prikazana v oknu »Relacije«
 1. Primarni ključ prepoznate po ikoni ključa ob imenu polja.

 2. Tuji ključ – bodite pozorni na odsotnost ikone ključa.

Prednosti uporabe relacij

Ločevanje podatkov v povezanih tabelah ima te prednosti:

 • Doslednost    Ker je vsak podatek zapisan le enkrat, v eni tabeli, so možnosti nejasnosti ali nedoslednosti manjše. Ime stranke na primer shranite samo enkrat, v tabelo o strankah, namesto da bi ga še enkrat shranjevali (morda nedosledno) v tabelo s podatki o naročilu.

 • Učinkovitost    Zapisovanje podatkov na le enem mestu pomeni, da porabite manj prostora na disku. Poleg tega manjše tabele omogočajo hitrejši dostop do podatkov kot večje tabele. In končno, če ne uporabljate ločenih tabel za ločene predmete, v tabele uvedete nične vrednosti (odsotnost podatkov) in odvečne podatke, oboje pa lahko pomeni izgubo prostora in ogrozi učinkovitost delovanja.

 • Razumljivost    Načrt zbirke podatkov je laže razumljiv, če so predmeti pravilno ločeni v tabele.

Na vrh strani

Dodajanje tabele v Accessovo namizno zbirko podatkov

Če imate nov vir podatkov, ki ne spada v katero koli obstoječo tabelo, ustvarite novo tabelo. Za dodajanje tabele v Accessovo zbirko podatkov imate na voljo več možnosti, na primer, da ustvarite novo zbirko podatkov, da vstavite tabelo v obstoječo zbirko podatkov ali pa, da tabelo uvozite ali povežete iz drugega vira podatkov — na primer Microsoft Excelov delovni zvezek, Microsoft Wordov dokument, besedilna datoteka, spletna storitev ali druga zbirka podatkov. Ko ustvarjate novo prazno zbirko podatkov, bo Access samodejno vstavil novo prazno tabelo. Nato lahko v tabelo vnesete podatke in začnete z določanjem polj.

Več informacij o dodajanju polja v tabelo najdete v članku Dodajanje polja v tabelo.

Ustvarjanje nove tabele v novi namizni zbirki podatkov

 1. V razdelku Datoteka kliknite Nova > Prazna namizna zbirka podatkov.

 2. V polje Ime datoteke vnesite ime nove zbirke podatkov.

 3. Če želite shraniti zbirko podatkov na drugo mesto, kliknite ikono mape.

 4. Kliknite Ustvari.

Odpre se nova zbirka podatkov z imenom Tabela1. Preimenujte tabelo glede na vrsto podatkov, ki jih boste shranili v njej.

Ustvarjanje nove tabele v obstoječi zbirki podatkov

 1. Kliknite Datoteka >Odpri in nato kliknite zbirko podatkov, če je na seznamu Nedavno. Če je ni, izberite eno od možnosti za iskanje, da jo poiščete.

 2. V razdelku Ustvari kliknite Tabela.

Dodana je nova tabela, ki se odpre v pogledu podatkovnega lista.

Na vrh strani

Zunanji podatki

Ustvarite lahko povezave do številnih virov zunanjih podatkov, na primer drugih zbirk podatkov, besedilnih datotek in Excelovih delovnih zvezkov. Ko ustvarite povezavo do zunanjih podatkov, Access lahko povezavo uporabi, kot če bi bila tabela. Odvisno od vira zunanjih podatkov in načina, kako ustvarite povezavo, lahko urejate podatke v povezani tabeli in ustvarite relacije, ki vključujejo povezano tabelo. Vendar pa s povezavo ne morete spremeniti načrta zunanjih podatkov.

Ustvarjanje tabele z uvozom ali povezovanjem

Tabelo lahko ustvarite tako, da jo uvozite ali povežete s podatki, ki so shranjeni nekje drugje. Uvozite ali povežete jo lahko s podatki v Excelovem delovnem zvezku, seznamom Windows SharePoint Services, datoteko XML, drugo Accessovo zbirko podatkov, Microsoft Outlookovo mapo in še več.

Ko podatke uvozite, ustvarite kopijo podatkov v novi tabeli v trenutni zbirki podatkov. Naknadne spremembe izvornih podatkov ne vplivajo na uvožene podatke, spremembe uvoženih podatkov pa ne vplivajo na izvorne podatke. Po povezavi z virom podatkov in uvozu podatkov lahko uvožene podatke uporabite brez povezovanja z virom. Spremenite lahko načrt uvožene tabele.

Če ustvarite povezavo do podatkov, v trenutni zbirki podatkov ustvarite povezano tabelo, ki predstavlja živo povezavo z obstoječimi podatki, shranjenimi drugje. Če spremenite podatke v povezani tabeli, jih spremenite tudi v viru. Kadar koli se spremenijo podatki v viru, je sprememba prikazana tudi v povezani tabeli. Ob uporabi povezane tabele morate vedno imeti možnost vzpostavitve povezave z virom podatkov. Ne morete spremeniti načrta povezane tabele.

Opomba: S povezano tabelo ni mogoče urejati podatkov v Excelovem delovnem zvezku. To rešite tako, da uvozite izvorne podatke v Accessovo zbirko podatkov in jo nato povežete z Excelovo zbirko podatkov. Če želite več informacij o povezovanju Accessa iz Excela, poiščite pomoč za Excel

Ustvarjanje nove tabele z uvozom zunanjih podatkov ali s povezovanjem do njih

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite enega od virov podatkov, ki so na voljo.

 2. Sledite navodilom v pogovornih poljih, ki so prikazana na vsakem koraku.

  Access ustvari novo tabelo in jo prikaže v podoknu za krmarjenje.

Namig: Podatke lahko tudi uvozite iz ali SharePointovega seznama oziroma jih povežete z njim. Več informacij najdete v članku Uvoz podatkov s SharePointovega seznama ali povezovanje z njim.

Na vrh strani

Ustvarjanje tabele s spletno storitvijo

V zbirki podatkov lahko ustvarite tabelo s povezavo do podatkov na spletnem mestu, ki zagotavlja vmesnik za spletno storitev.

Opomba: Tabele spletne storitve so namenjene samo za branje.

 1. Na zavihku Zunanji podatki v skupini Uvozi in poveži kliknite Več in nato Podatkovne storitve.

 2. Če je povezava, ki jo želite uporabiti, že nameščena, pojdite na 5. korak. Sicer nadaljujte z naslednjim korakom.

 3. Kliknite Namesti novo povezavo.

 4. Izberite datoteko za povezavo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite V redu.

 5. V pogovornem oknu Ustvari povezavo do podatkov spletne storitve razširite povezavo, ki jo želite uporabljati.

 6. Izberite tabelo za povezavo. Access prikaže polja na desni strani pogovornega okna.

 7. Če želite, lahko v polje Določite ime povezave vnesete ime povezane tabele. Access bo to ime uporabljal za povezano tabelo v podoknu za krmarjenje.

 8. Kliknite V redu. Access ustvari povezano tabelo.

Na vrh strani

Nastavitev lastnosti tabele v namizni zbirki podatkov

Nastavite lahko lastnosti, ki veljajo za celotno tabelo ali celotne zapise.

 1. Izberite tabelo, katere lastnosti želite nastaviti.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato Pogled načrta.

 3. Na zavihku »Načrt« v skupini »Pokaži/Skrij« kliknite »List z lastnostmi«.

  Skupina »Pokaži/skrij« na zavihku »Načrt« v Accessu .

 4. Na listu z lastnostmi kliknite zavihek Splošno.

 5. Kliknite polje na levi strani lastnosti, ki jo želite nastaviti in nato vnesite nastavitev za to lastnost. Če želite videti seznam lastnosti tabele, kliknite Razpoložljive lastnosti tabele.

 6. Če želite shraniti spremembe, pritisnite tipki CTRL+S.

  Uporabite to lastnost tabele

  Če želite

  Prikaži poglede na SharePointovem mestu

  Določiti, ali so pogledi, ki temeljijo na tabeli, lahko prikazani na SharePointovem mestu.

  Opomba: Učinki te nastavitve so odvisni od nastavitve lastnosti Prikaz vseh pogledov na SharePointovem mestu v zbirki podatkov.

  Razširjen podatkovni podlist

  Razširiti vse podatkovne podliste, ko odprete tabelo.

  Višina podatkovnega podlista

  Naredite nekaj od tega:

  • Če želite, da se okno podatkovnega podlista razširi tako, da prikaže vse vrstice, pustite to lastnost nastavljeno na 0 palcev.

  • Če želite nadzor nad višino podatkovnega podlista, vnesite želeno višino v palcih.

  Usmerjenost

  Nastaviti usmerjenost pogleda glede na to, ali se jezik bere od leve proti desni ali od desne proti levi.

  Opis

  Opisati tabelo. Ta opis se bo pojavljal v opisih orodij za tabelo.

  Privzeti pogled

  Nastaviti Podatkovni list, Vrtilno tabelo ali Vrtilni grafikon za privzeti pogled, ko odprete tabelo.

  Veljavnostno pravilo

  Vnesti izraz, ki mora biti resničen, kadar koli dodate ali spremenite zapis.

  Veljavnostno besedilo

  Vnesti sporočilo, ki je prikazano, če zapis krši izraz v lastnosti Veljavnostno pravilo.

  Filtriraj

  Določiti pogoje za prikaz le ujemajočih se vrstic v pogledu podatkovnega lista.

  Razporedi po

  Izbrati polja za navajanje privzetega vrstnega reda vrstic v pogledu podatkovnega lista.

  Ime podatkovnega podlista

  Navesti, ali naj se podatkovni podlist prikaže v pogledu podatkovnega lista, in če se prikaže, iz katere tabele ali poizvedbe naj vrstice v podatkovnem podlistu pridobijo podatke.

  Poveži podrejena polja

  Prikazati seznam polj v tabeli ali poizvedbi, ki se uporabljajo za podatkovne podliste, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži nadrejena polja, določeno za tabelo.

  Poveži nadrejena polja

  Prikazati seznam polj v tabeli, ki se ujemajo z lastnostjo Poveži podrejena polja, navedeno določeno za tabelo.

  Filtriranje nalaganja

  Samodejno uporabiti pogoje filtriranja v lastnosti Filter (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.

  Razvrščanje po nalaganju

  Samodejno uporabiti pogoje razvrščanja v lastnosti Razvrščanje po (če je nastavljena na Da), ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista.

  Namig: Če želite zagotoviti več prostora za vnašanje ali urejanje nastavitve v polju z lastnostjo, pritisnite tipki SHIFT+F2, da odprete polje Povečava. Če lastnost Veljavnostno pravilo nastavite na izraz in želite pomoč pri gradnji, kliknite Gumb »Graditelj« ob polju z lastnostjo Veljavnostno pravilo, da prikažeta graditelja izrazov.

Na vrh strani

Dodajanje polja v tabelo v Accessovi namizni zbirki podatkov

Vsak podatek, ki mu želite slediti, shranite v polje. V tabeli stikov na primer ustvarite polja za priimek, ime, telefonsko številko in naslov. V tabeli izdelkov ustvarite polja za ime izdelka, ID izdelka in ceno.

Preden ustvarite polja, poskusite podatke ločiti v najmanjše uporabne dele. Pozneje je podatke mnogo lažje združevati kot pa razdruževati. Namesto polja s polnim imenom raje ustvarite ločeni polji za priimek in ime. Nato lahko brez težav iščete ali razvrščate po imenu, priimku ali obojem. Če imate namen poročati o neki vrsti podatkov, jo razvrščati, iskati ali računati, to vrsto podatkov postavite v ločeno polje.

Ko ustvarite polje, lahko nastavite tudi lastnosti polja za nadzor videza in delovanja.

V Accessu lahko ustvarite novo polje tako, da vnesete podatke v nov stolpec v pogledu podatkovnega lista.Ob ustvarjanju polja z vnosom podatkov v pogled podatkovnega lista, Access samodejno polju dodeli podatkovni tip, ki temelji na vneseni vrednosti. Če vaš vnos ne predstavlja drugega podatkovnega tipa, Access podatkovni tip nastavi na besedilo, vendar ga spremenite

Dodajanje polja z vnosom podatkov

Ko v pogledu podatkovnega lista ustvarite novo tabelo ali odprete obstoječo tabelo, lahko v tabelo dodate polje z vnosom podatkov v stolpec Dodaj novo polje na podatkovnem listu.

Podatkovni list v Accessu s stolpcem »Dodaj novo polje«

1. Vnesite podatke v prazen stolpec Dodaj novo polje.

Dodajanje novega polja:

 1. Ustvarite ali odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista.

 2. V stolpcu Dodaj novo polje vnesite ime polja, ki ga želite ustvariti. Uporabite opisno ime, da boste polje lažje prepoznali.

 3. Vnesite podatke v novo polje.

Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja

Ko ustvarite polje, lahko lastnosti polja nastavite tako, da nadzirate njegov videz in delovanje.

Z nastavitvijo lastnosti polj lahko na primer:

 • Nadzirate videz podatkov v polju

 • Pomagate preprečiti nepravilno vnašanje podatkov v polje

 • Določite privzete vrednosti za polje

 • Pomagate pospešiti iskanje in razvrščanje v polju

Nekatere lastnosti polj, ki so na voljo, lahko nastavite med delom v pogledu podatkovnega lista. Če pa želite imeti dostop do popolnega seznama lastnosti polj in ga nastavljati, morate uporabiti pogled načrta.

Nastavljanje lastnosti polja v pogledu podatkovnega lista

Med delom v pogledu podatkovnega lista lahko polje preimenujete, spremenite njegov podatkovni tip, lastnost Oblika zapisa ali nekatere druge lastnosti polja.

 • Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista:    v podoknu za krmarjenje kliknite tabelo z desno tipko miške in v priročnem meniju kliknite Pogled podatkovnega lista.

 • Preimenovanje polja:    ko dodate polje z vnosom podatkov v pogled podatkovnega lista, Access polju samodejno dodeli splošno ime. Access prvemu novemu polju dodeli ime »Polje1«, drugemu novemu polju »Polje2« in tako naprej. Ime polja je privzeto uporabljeno kot oznaka vedno, ko je polje prikazano, na primer ime stolpca na podatkovnem listu. S preimenovanjem polj z bolj opisnimi imeni omogočite lažjo uporabo pri ogledu in urejanju zapisov.

 • Z desno tipko miške kliknite ime polja, ki ga želite preimenovati (na primer Polje1).

 • V priročnem meniju kliknite Preimenuj stolpec.

 • V ime stolpca vnesite novo ime.

Imena polj so lahko sestavljena iz največ 64 znakov (črke ali številke) s presledki.

Spreminjanje podatkovnega tipa polja

Ko ustvarite polje z vnašanjem podatkov v pogled podatkovnega lista, Access razišče te podatke, da določi primerni podatkovni tip za polje. Če na primer vnesete 1.1.2006, Access prepozna podatke kot datum in nastavi podatkovni tip za to polje na »Datum/ura«. Če Access ne more dokončno določiti podatkovnega tipa, je podatkovni tip privzeto nastavljen na »Besedilo«.

Podatkovni tip polja določa, katere lastnosti polja še lahko nastavite. Nastavite lahko na primer le lastnost Samo dodaj za polje s podatkovnim tipom »Hiperpovezava« ali »Zapisek«.

Včasih boste morda želeli ročno spremeniti podatkovni tip polja. Denimo, da imate številke sob, ki so enake kot datumi, na primer 10/2001. Če v novo polje v pogledu podatkovnega lista vnesete 10/2001, funkcija samodejnega zaznavanja podatkovnih tipov za to polje izbere podatkovni tip »Datum/ura«. Ker so številke sob oznake in ne datumi, bi podatkovni tip moral biti »Besedilo«. Podatkovni tip polja spremenite po teh navodilih.

 1. Kliknite zavihekPodatkovni list.

 2. Na seznamu Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želeni podatkovni tip.

  Slika traku v Accessu s skupino »Podatkovni tip« in »Oblikovanje«

Spreminjanje oblike zapisa v polju

Poleg določanja podatkovnega tipa novega polja lahko Access nastavi tudi lastnost Oblika zapisa polja, odvisno od tega, kaj vnesete. Če na primer vnesete 10:50, Access nastavi podatkovni tip »Datum/ura« in lastnost Oblika zapisa na »Skrajšana ura«. Če želite ročno spremeniti lastnost polja Oblika zapisa, naredite to:

 1. Na traku kliknite zavihek Podatkovni list.

 2. Na seznamu Oblika zapisa v skupini Podatkovni tip in oblikovanje vnesite želeno obliko zapisa.

  Opomba: Seznam Oblika zapisa za nekatera polja morda ni na voljo (na primer »Besedilo«), odvisno od podatkovnega tipa polja.

Nastavitev drugih lastnosti polja

 1. V pogledu podatkovnega lista kliknite polje, za katero želite nastaviti lastnost.

 2. Na zavihku Podatkovni list v skupini Podatkovni tip in oblikovanje izberite želene lastnosti.

  Slika traku v Accessu s skupino »Podatkovni tip« in »Oblikovanje«

Na vrh strani

Nastavljanje lastnosti polja

Lastnost polja lahko nastavite tako, da odprete tabelo v pogledu načrta.

 • Odpiranje tabele v pogledu načrta   : v podoknu za krmarjenje kliknite tabelo z desno tipko miške in v priročnem meniju kliknite Pogled načrta.

 • Spreminjanje podatkovnega tipa polja   : poiščite ime polja, za katerega želite nastaviti podatkovni tip, kliknite polje Podatkovni tip in nato na seznamu izberite podatkovni tip.

 • Nastavitev drugih lastnosti polja   : v mreži načrta tabele izberite polje, za katerega želite nastaviti lastnosti. V podokno Lastnosti polja vnesite nastavitve, ki jih želite za vsako lastnost. Če želite shraniti spremembe, pritisnite tipki CTRL+S.

  Opomba: Lastnosti, ki jih lahko nastavite, so odvisne od podatkovnega tipa polja.

Na vrh strani

Shranjevanje tabele

Ko ustvarite ali spremenite tabelo v namizni zbirki podatkov, shranite njen načrt. Pri prvem shranjevanju tabele ji dodelite ime, ki opisuje podatke v njej. Uporabite lahko največ 64 alfanumeričnih znakov, vključno s presledki. Tabelo lahko na primer poimenujete »Stranke«, »Zaloga delov« ali »Izdelki«.

Access je pri poimenovanju tabel izredno prilagodljiv, vendar pa obstajajo nekatere omejitve, ki jih morate upoštevati: Ime tabele lahko vsebuje največ 64 znakov in lahko vsebuje poljubno kombinacijo črk, številk, presledkov in posebnih znakov, razen pike (.), klicaja (!), oglatih oklepajev ([]), začetnega presledka, enačaja (=) ali nenatisljivega znaka, npr. prehoda v novo vrstico. Ime poleg tega ne sme vsebovati teh znakov: ` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Namig: Določite pravila za poimenovanje predmetov v zbirki podatkov in jih dosledno upoštevajte.

 1. V orodni vrstici za hitri dostop kliknite Shrani ali pritisnite tipki CTRL+S.

 2. Če prvič shranjujete tabelo, vnesite ime zanjo in nato kliknite V redu.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×