Uvod v storitve Excel Services in Excelov spletni dostop

Storitve Excelove storitve omogočajo ogled in delo z Excelovimi delovnimi zvezki (.xlsx, xslb in .xls) v brskalniku, tudi če v računalniku nimate nameščenega Excela. Če imate Excel nameščen v računalniku, lahko s storitvami Excelove storitve objavite delovni zvezek na SharePointovem spletnem mestu. Nato lahko omogočite skupno rabo delovnih zvezkov za celotno organizacijo, dostop pa nadzorujete z dovoljenji za spletno mesto. Podatki delovnega zvezka so varni, ne glede na to, ali so shranjeni v delovnem zvezku ali pa prihajajo iz zunanjega vira podatkov, kot je zbirka podatkov. Storitve Excelove storitve omogočajo, da obdržite le eno kopijo pomembnega delovnega zvezka, ni vam več treba uporabljati velikega števila kopij v različnih računalnikih. Določite lahko, da delovni zvezek uporabljajo le zaupanja vredni avtorji.

Če želite na nadzorni plošči ali drugi spletni strani uporabiti celoten delovni zvezek ali le del zvezka, lahko delovni zvezek povežete s spletnim gradnikom delovnega zvezka za Excel. Prilagodite lahko tudi videz in delovanje spletnega gradnika za Excel, tako da konfigurirate lastnosti, kot je velikost območja, v katerem naj se prikaže delovni zvezek, katere možnosti so prikazane v orodni vrstici in načine dela, ki jih ima na voljo uporabnik (na primer posredovanje vrednosti vnosa za parametre in prenos). Spletni gradnik za Excel lahko poleg tega povežete z drugimi spletnimi gradniki, kot je na primer spletni gradnik trenutnega uporabnika ali spletni gradnik za filtriranje.

V tem članku

Kaj so storitve Excel Services?

Kako delujejo skupaj storitve Excel Services in Excel?

Interakcija z delovnim zvezkom v storitvah Excel Services

Objavljanje delovnega zvezka na SharePointovo mesto

Vzpostavljanje povezave z zunanjimi podatki

Storitve Excel Services in upravljanje s pravicami do informacij (IRM)

Kaj so storitve Excel Services?

Storitve Excelove storitve so del SharePointove tehnologije, ki razširi uporabo Excela s strežniško tehnologijo. Uporabniku omogoča dostop do delovnega zvezka iz brskalnika, medtem ko strežnik upravlja varnost in shrambo za delovni zvezek, poleg tega pa izvaja morebitne izračune. Uporabniki lahko v brskalniku krmarijo ali razvrščajo in filtrirajo podatke v delovnih zvezkih.

Avtor delovnega zvezka lahko določene celice v izvornem delovnem zvezku določi kot parametre, kar uporabnikom omogoča vnos vrednosti za izračune med izvajanjem. Če je v uporabnikovem računalniku nameščen Excel, uporabnik pa ima ustrezna dovoljenja, lahko v brskalniku zajame in shrani posnetek delovnega zvezka, lahko pa ga tudi prenese in dela z njim v Excelu.

Storitve Excelove storitve so sestavljene iz treh glavnih komponent, ki z medsebojnim sodelovanjem omogočajo objavo delovnega zvezka na SharePointovem mestu:

Pregled storitve Excel Services

1. Excelove storitve izračunavanja     so »jedro« storitev Microsoft SharePoint Server 2010, ki naloži delovni zvezek, izračuna vrednosti z enako natančnostjo kot program Microsoft Excel 2010, osveži zunanje podatke in vzdržuje seje. Excelove storitve izračunavanja izvajajo izračunavanja v strežniku; uporabniki nimajo neposrednega dostopa do funkcij in formul.

2. Excelov spletni dostop    je spletni gradnik. Prikaže lahko celoten Excelov delovni zvezek ali le njegov del ter omogoča interakcijo z delovnim zvezkom v brskalniku z jezikom DHTML (Dynamic Hierarchical Tag Markup Language) in skriptom JavaScript. Ker je Excelov spletni dostop spletni gradnik, ga je mogoče dodati spletni strani, kot je spletno mesto skupine, nato pa ga je mogoče kadar koli znova uporabiti, ne da bi bilo treba v računalnik prenesti kontrolnik ActiveX. Poleg tega je spletni gradnik spletnega dostopa za Excel mogoče povezati z drugimi spletnimi gradniki, kot so filtri, grafikoni in seznami.

3. Excelove spletne storitve so programski vmesnik (API), s katerim lahko razvijalci ustvarijo programe po meri, ki temeljijo na Excelovem delovnem zvezku.

Ker so storitve Excelove storitve SharePointova tehnologija, lahko izkoristite prednost funkcij, kot so upravljanje varnosti in dostopa, upravljanje učinkovitosti delovanja, ki temelji na strežniku, in prilagodljivost.

Na vrh strani

Na vrh strani

Kako delujejo skupaj storitve Excel Services in Excel?

Ko Excel in storitve Excel Services delujejo skupaj, je Excel orodje za ustvarjanje, storitve Excelove storitve pa orodje za poročila. To pomeni, da delovni zvezek ustvarite v Excelu in ga nato shranite na SharePointovem spletnem mestu. Nato lahko odprete delovni zvezek v brskalniku ali ga uporabite v spletnem gradniku.

Kako sodelujejo storitve Excel Services in program Excel 2007

1. Avtor delovnega zvezka z Excelom ustvari delovni zvezek. Avtor lahko nato izbira med številnimi Excelovimi funkcijami, kot so tabele ali vrtilne tabele, grafikoni in filtri. Avtor lahko poleg tega določi imenovane elemente, s katerim uporabnikom prikaže le določene elemente, ali pa določi parametre, da sprejme uporabniški vnos iz storitev Excelove storitve.

2. Avtor delovnega zvezka shrani delovni zvezek v knjižnico dokumentov (ali v omrežno ali spletno mapo), kjer ga upravlja ali zaščiti skrbnik.

3. Avtor delovnega zvezka in drugi uporabniki lahko ustvarijo poročila in strani s spletnimi gradniki, ki uporabljajo delovni zvezek.

4. Veliko poslovnih uporabnikov ima dostop do delovnega zvezka z brskalnikom. Če je avtor ustvaril povezave z zunanjimi podatki, lahko uporabniki tudi osvežijo podatke. Skrbniki lahko nadzorujejo varnost in dostop do delovnega zvezka.

5. Uporabniki z ustreznimi dovoljenji lahko kopirajo trenutno stanje delovnega zvezka in rezultate morebitnih interakcij (kot je razvrščanje in filtriranje), do katerih je prišlo med trenutno sejo, v lokalni računalnik za nadaljnjo analizo v Excelu.

Na vrh strani

Interakcija z delovnim zvezkom v storitvah Excel Services

Čeprav v storitvah Excelove storitve ni mogoče urejati podatkov v Excelovem delovnem zvezku, lahko kljub temu delate s podatki na različne načine. V tej tabeli je seznam člankov, ki vam bodo pomagali pri delu z delovnim zvezkom v storitvah Excelove storitve.

Članek

Opis

Odpiranje delovnega zvezka v brskalniku

Naučite se odpreti delovni zvezek za urejanje v brskalniku ali v Excelu.

.Izračun formul v spletnih delovnih zvezkih

Oglejte si najnovejše rezultate formul tako, da preračunate podatke v delovnem zvezku.

Osveževanje zunanjih podatkov v spletnem delovnem zvezku

Osveževanje podatkov v živo iz zunanjega vira podatkov, na primer zbirke podatkov ali kocke OLAP (Online Analytical Processing).

Razvrščanje podatkov v delovnem zvezku v brskalniku

Razvrščanje informacije v stolpcih delovnega zvezka

Filtriranje podatkov v delovnem zvezku v brskalniku

S filtri izberite le vrednosti, ki se ujemajo z vašimi pogoji.

Iskanje besedila, števil ali datumov v delovnem zvezku v brskalniku

Iskanje ciljnih vrednosti v delovnem zvezku s funkcijo za iskanje.

Uporaba grafikonov in poročil vrtilnih grafikonov v delovnem zvezku v brskalniku

Omogočanje večje uporabnosti delovnega zvezka z vključevanjem grafikonov ali poročil vrtilnih grafikonov.

Uporaba parametrov v delovnem zvezku v brskalniku

Začasno spremenite vrednosti celic tako, da vnesete vrednosti za parametre za posodobitev rezultatov formule ali izvedite preprosto analizo »kaj-če«.

Tiskanje Excelovega delovnega zvezka iz brskalnika

Kopirajte delovni zvezek v Excel, nato pa uporabite Excelove funkcije za dobro oblikovano tiskanje.

Na vrh strani

Na vrh strani

Objavljanje delovnega zvezka na SharePointovo mesto

Če želite objaviti delovni zvezek na SharePointovem spletnem mestu, ga morate najprej ustvariti v Excelu. Vključite lahko številne Excelove funkcije, kot so tabele, grafikoni in vrtilne tabele.

Namig: Storitve Excelove storitve podpirajo večino Excelovih funkcij, čeprav so nekatere podprte nekoliko drugače. Če želite več informacij o podprtih in nepodprtih funkcijah, glejte Razlike med uporabo delovnega zvezka v brskalniku in Excelu.

V tej tabeli je seznam člankov, ki so vam lahko v pomoč pri objavljanju delovnega zvezka v storitvah Excelove storitve.

Članek

Opis

Objavljanje delovnega zvezka v storitvah Excel Services

V članku je opisano, kako objavite delovni zvezek in kako uporabljate možnosti, kot so parametri in imenovani elementi

Navodila za objavo Excelovega delovnega zvezka kot »eno različico resnice«

Omogoča celovit vpogled v objavljanje delovnega zvezka, ki vključuje konfiguracijo skrbniških nastavitev

Urejanje ali odstranjevanje delovnega zvezka z Excelovih storitev

Članek opisuje način urejanja objavljenega delovnega zvezka

Na vrh strani

Vzpostavljanje povezave z zunanjimi podatki

Excelov delovni zvezek lahko vse podatke shrani z delovnim zvezkom, do podatkov, shranjenih na zunanjem mestu, pa lahko dostopa tudi prek podatkovnih povezav. Ko delovni zvezek objavite v storitvah Excel Services, je način shranjevanja podatkov podoben, kot če delovni zvezek shranite v knjižnico dokumentov ali ga uporabite v spletnem gradniku spletnega dostopa za Excel. Nekateri delovni zvezki v storitvah Excel Services vse podatke shranijo v delovni zvezek, drugi delovni zvezki pa imajo eno ali več povezav do zunanjih virov podatkov, kot je zbirka podatkov ali kocka OLAP.

Podatkovna povezava vključuje informacije o tem, kako najti zunanji vir podatkov, se prijaviti vanj, v njem izvesti poizvedbo in dostopiti do njega. Čeprav je podatke o povezavi mogoče shraniti v delovni zvezek, so pogosto shranjene v Officeovi datoteki za povezavo podatkov (.odc), še posebej, ko do podatkov dostopa veliko uporabnikov, zaradi česar bi morali redno posodabljati podatke o povezavi. Avtor delovnega zvezka ali skrbnik lahko informacije o povezavi ustvari tako, da za ustvarjanje povezave uporabi Microsoft Excel in nato informacije o povezavi izvozi v datoteko .odc. Če želite več informacij o tem, kako ustvariti datoteke s povezavo do zunanjih podatkov v Excelovem delovnem zvezku, glejte Pregled povezovanja (uvoza) s podatki.

Skrbnik lahko knjižnico podatkovnih povezav programa SharePoint Server 2010 določi kot zaupanja vredno knjižnico (DCL) in tako omogoči lažje shranjevanje, boljšo varnost, lažjo skupno rabo in upravljanje datotek .odc. Skrbnik lahko nato upravlja vse preglede podatkov o povezavah iz ene osrednje datoteke, na primer spremembo iz preskusnega v produkcijski strežnik. Z operacijo osveževanja, bodisi v računalniku odjemalca ali v strežniku, je mogoče pridobiti posodobljene spremembe te datoteke za povezovanje. Storitve SharePoint Services in odjemalski računalnik uporabnika je celo mogoče nastaviti, da samodejno zazna spremembe datoteke za povezovanje. Če želite več informacij o knjižnicah datotek za povezovanje, glejte Skupna raba in upravljanje povezav do zunanjih podatkov.

Na vrh strani

Na vrh strani

Storitve Excel Services in upravljanje s pravicami do informacij (IRM)

Upravljanje pravic do informacij (IRM) je tehnologija, ki varuje informacije pred nepooblaščenim dostopom. Z upravljanjem pravic do informacij je mogoče varovati dokument ali delovni zvezek ter zagotoviti, da do občutljivih informacij dostopijo le ustrezne osebe. Z upravljanjem pravic do informacij lahko na primer zagotovite, da lahko do določenih finančnih podatkov dostopijo le izbrani člani izvršnega odbora, preden postanejo podatki na voljo javnosti.

Storitve Windows SharePoint Services, različica 3.0 ali novejša, podpirajo upravljanje pravic do informacij v knjižnici dokumentov in v vseh dokumentih v tej knjižnici (tudi če za posamezne dokumente ni omogočeno upravljanje pravic so informacij). Ko je dokument prenesen v knjižnico dokumentov, za katero je omogočeno upravljanje pravic do informacij, začne upravljanje pravic do informacij veljati tudi za ta dokument.

S storitvami Excel Services ni mogoče prenesti Excelovega delovnega zvezka, za katerega je bilo omogočeno upravljanje pravic do informacij ali pa prihaja iz knjižnice dokumentov, za katero je omogočeno upravljanje pravic do informacij. Če želite več informacij, glejte Upravljanje pravic do informacij v sistemu Office 2010.

Na vrh strani

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×