Uvod v prilagajanje mest in strani

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

Mesto lahko prilagodite na več načinov, da ustreza potrebam vaše organizacije. Nekatere funkcije omogočajo, da nastavitve po meri na mestu uspešno konfigurirate in uporabite.

Pregled

Mesto je mogoče prilagoditi na več načinov. Spremeniti je mogoče strukturo in videz, dodati vsebino in spremeniti nastavitve mesta. Če imate dovoljenje za spreminjanje nastavitev, lahko nastavitve po meri brez dodatnih orodij uporabite z brskalnikom. Mesto lahko tudi programsko prilagodite ali pa si pomagate z orodji za spletno načrtovanje.

Nekatere funkcije, na primer stolpci mesta in osnovne predloge strani, so vam v pomoč, da lahko učinkovito uporabite nastavitve po meri po celotnem mestu. Na seznamih in knjižnicah lahko, na primer uporabite stolpec, da določite oddelke vaše organizacije. Načrtujete lahko stolpec mesta s spustnim seznamom z oddelki, ki se lahko uporabi na vseh seznamih in knjižnicah na mestu. S stolpci mesta lahko člani skupine bolj usklajeno poročajo in analizirajo informacije, ker jim ni treba vedeti točnega imena oddelka ali imena oddelka na mestu storitev Windows SharePoint Services 3.0.

To so načini, kako prilagoditi mesta, ne da bi uporabili dodatna orodja. Če želite uporabiti te funkcije, morate v večini primerov imeti raven dovoljenja za načrt. Če želite več informacij, se obrnite na lastnika ali skrbnika mesta.

Spremenite naslov in videz    Mestu lahko spremenite ime in opis. Spremenite lahko tudi privzeto grafiko na domači strani, kot tudi temo mesta. Tema je nabor barv, pisav in okrasnih elementov, ki stranem dajo skladen videz.

Dodaj podmesta in spletne strani    Podmesta in spletnih strani lahko dodate na spletno mesto, ne da bi posebno orodja za urejanje, če imate dovoljenje za ustvarjanje mest. Če je skrbnik omogočil ustvarjanja samopostrežnega mesta, lahko ustvarite tudi dodatne mesto najvišje ravni.

Podmesta in mesta najvišje ravni omogočajo, da vsebino mesta razdelite na različna mesta, ki jih lahko upravljate ločeno. Podmesta so lahko samodejno prikazana v elementih za krmarjenje obstoječega mesta in podedujejo krmarjenje po mestu tako, da elementov za krmarjenje ni treba znova ustvariti.

Dodajanje ali spreminjanje spletnih gradnikov    Spletne gradnike lahko uporabite za hitro nastavitev in spreminjanje strani. Spletni gradnik je modularna enota podatkov, ki predstavlja osnovni gradnik strani s spletnimi gradniki. Lahko dodate spletne gradnike območja spletnega gradnika na strani s spletnimi gradniki in ga prilagodite posamezne spletne gradnike za ustvarjanje enolične strani za uporabnike mesta.

Spletni gradniki lahko uskladijo podatke, na primer sezname in grafikone, ter spletno vsebino, na primer besedilo in slike, v portal z dinamičnimi informacijami, ki je zgrajen okrog splošnega ali posebnega opravila.

V tem primeru je za opis osnovnih funkcij spletnega gradnika uporabljen spletni gradnik slike.

Vzorčni spletni gradnik slike

1.  V naslovni vrstici spletnega gradnika je naslov spletnega gradnika.

2.  V meniju Spletni gradnik so na voljo funkcije, ki omogočajo, da pomanjšate ali zaprete spletni gradnik, ga uredite ali pridobite pomoč za določen spletni gradnik. Ko je stran v načinu urejanja, lahko v meniju izbrišete spletni gradnik ali ga povežete z drugimi spletnimi gradniki, kar pa je odvisno od njegove vrste.

3.  V telesu spletnega gradnika je vsebina, ki ste jo navedli za spletni gradnik v uporabi. V tem primeru je spletni gradnik slike. Spletni gradnik, ki prikaže sliko.

Dodajte sezname in knjižnice    Na seznamih in knjižnicah so shranjene informacije mesta, s katerimi se lahko upravlja. Na seznamih so shranjeni podatki, s katerimi se lahko upravlja, na primer elementi koledarja, ankete, opravila in zadeve. V knjižnicah pa so shranjene datoteke, na primer dokumenti in slike. Mesto že ima nastavljene privzete sezname in knjižnice skupaj s seznamoma Koledar in Opravila ter Skupinska razprava in Dokumenti v skupni rabi. Mesto ima tudi predloge, ki so dober začetek za več vrst seznamov in knjižnic. Ustvarite pa lahko tudi sezname po meri in nato seznam shranite kot predlogo za druge. Poglede za prikaz informacij na seznamih ali v knjižnicah lahko za določeno občinstvo ustvarite na različne načine, na primer elemente seznama, ki so dodeljeni osebam v določenem oddelku ali dokumente, ki so bili ustvarjeni prejšnji teden.

Seznami in knjižnice omogočajo, da upravljate informacije in jih shranite. Omogočite lahko na primer shranjevanje različic, da sledite spremembam, če želite navesti elemente in datoteke in če želite v primeru napake obnoviti prejšnje različice. Z viri RSS in opozorili lahko sledite posodobitvam seznamov in knjižnic.

Oštevilčevanje različic v knjižnici

1. Označena je objavljena glavna različica datoteke v knjižnici. Številka različica je celo število.

2. Različica je ustvarjena, ko so lastnosti ali metapodatki spremenjeni.

3. Prva različica datoteke je vedno podrazličica s številko 0.1.

Spremenite krmarjenje po mestu    Dva elementa za krmarjenje, ki jih lahko prilagodijo lastniki mest sta hitri zagon in zgornja vrstica s povezavami. Hitri zagon je prikazan ob straneh večine uporabniških strani pod povezavo Ogled celotne vsebine mesta. Hitri zagon je mogoče na logičen način uporabiti za prikaz naslovov odsekov in povezav do različnih območjih mesta.

Hitri zagon

Zgornja vrstica s povezavami je prikazana na vrhu vseh strani mesta kot več kartic s hiperpovezavami. Lastniki mest lahko izberejo in prikažejo zgornjo vrstico s povezavami nadrejenega mesta ali prikažejo enolično zgornjo vrstico s povezavami podmesta.

Zgornja vrstica s povezavami

Konfiguriranje dovoljenj     Kot lastnik mesta lahko konfigurirate dostop na spletno mesto na številne načine z uporabo ravni dovoljenj, dovoljenj in SharePointove skupine. Ravni dovoljenj lahko dodelite določen nabor dovoljenj za uporabnike in SharePointove skupine tako, da jim omogočite izvajanje določenih dejanj na spletnem mestu. Ustvarjanje nove ravni dovoljenj (ali urejanje obstoječih ravni dovoljenj) z dovoljenji, ki so potrebne za izvajanje običajnih opravil, lahko še dodatno prilagodite, kako lahko sodelujete s spletnega mesta. Uporabniki in SharePointove skupine, ki so povezane z predmete, ki so na primer spletna mesta, sezname, elemente seznama, knjižnice, mape na seznamih in knjižnicah in dokumentov.

Najbolj skrbništva, začnite s standardno SharePointove skupine (ki so lastniki mesta ime, ime člani spletnega mesta in obiskovalci ime) in dodeljevanje dovoljenj na ravni mesta. Če želite natančnejši nadzor nad dejanja, ki lahko izvajajo uporabniki lahko ustvarite dodatne SharePointove skupine in ravni dovoljenj. Če so določene sezname, knjižnice, mape na seznam ali knjižnico, elemente seznama ali dokumente, ki vsebujejo občutljivi podatki, ki morajo biti še bolj varnega, podrobnih dovoljenj lahko uporabite, če želite dodeliti dovoljenja za določeno SharePointovo skupino ali posameznega uporabnika. Upoštevajte, da upravljanje podrobnih dovoljenj lahko zelo zamudno delo.

Prilagajanje druge nastavitve spletnega mesta    Številne druge nastavitve lahko prilagodite za svoje mesto, na primer območne nastavitve, ki vključujejo časovni pas, vrstni red razvrščanja in koledar. Prilagodite lahko tudi kako in ali spletno mesto, se prikaže v iskanja in kako ljudi prejemali posodobitve o spremenjeni na spletno mesto z viri RSS in opozorila. Če si želite ogledati nastavitve mesta, kliknite Nastavitve mesta v meniju Dejanja mesta Slika gumba .

Uporabite osnovno predlogo strani    Osnovna predloga strani ima načrt strani in elemente postavitve, ki jih želite ponoviti na več straneh mesta. Z osnovno predlogo strani lahko mestu daste skladnejši videz tako, da ustvarite in posodobite elemente načrta in postavitve. Raje kot, da jih spremenite na vsaki spletni strani posebej. Na osnovni predlogi strani je lahko vse kar lahko daste na spletno stran, na primer hitri zagon, zgornja vrstica s povezavami, naslov in logotip.

Privzeto ima vsako mesto eno osnovno predlogo strani, ki je shranjena v galeriji osnovnih predlog strani. V galeriji osnovnih predlog strani lahko shranite kolikor osnovnih predlog strani želite. Z orodjem za postavljanje spletnih mest, ki je združljiv s storitvami Windows SharePoint Services na primer Microsoft Office SharePoint Designer 2007, lahko ustvarite čisto novo osnovno predlogo strani. Mogoče je podvojiti obstoječo osnovno predlogo strani, ki jo lahko nato uredite in tako spremenite samo tiste elemente, ki želite, da so drugačni.

Ustvarite stolpce mesta    Stolpec mesta je definicija stolpca, ki jo lahko vnovič uporabite ali pa predloga, ki jo lahko dodelite več seznamom po več mestih SharePoint. Stolpci mesta so uporabni, če vaša organizacija želi na seznamih in knjižnicah ustvariti skladne nastavitve. Nastavitve imate lahko v skupni rabi na več seznamih in knjižnicah tako, da jih ni treba vsakič znova ustvariti. Recimo, da določite stolpec mesta z imenom »Stranka«. Uporabniki lahko stolpec dodajo v vrste vsebine ali na sezname. S tem zagotovite, da ima stolpec, vsaj na začetku, iste atribute, kjerkoli je prikazan.

Ko element dodate na seznam ali knjižnico, izpolnite obrazec, v katerem je vsak stolpec predstavljen s poljem. Vsako polje ima oznako z imenom stolpca. Če stolpcu dodate opis, je ta prikazan pod poljem. Z opisom članom skupine pomagate pri izpolnjevanju obrazca tako, da razložite kakšna vrsta informacij spada v katero polje.

Dodajte potek dela    Potek dela je osebam v pomoč pri sodelovanju v dokumentih in upravljanju opravil projekta tako, da uvaja določene poslovne procese v dokumente in elemente mesta. Potek dela organizacijam omogoči, da uporabljajo skladne poslovne procese in z njim se izboljša tudi organizacijska učinkovitost ter produktivnost tako, da upravljajo opravila in korake, ki so v določenih poslovnih procesih. To osebam, ki izvajajo opravila, omogoči, da se osredotočijo na izvajanje dela, ne pa na upravljanje poteka dela.

Diagram poteka dela odobritve po meri

Ustvari in dodajte vrste vsebine    Vrste vsebine omogočajo organizacijam organiziranje in upravljanje projektov ter obravnavati vsebino dosledno v zbirki mest. Z določanjem vrst vsebine za določene vrste dokumentov ali informacije o izdelkih, organizacije lahko zagotovijo vsakega od teh skupin vsebino upravlja dosledno.

Pri enem samem projektu lahko podjetje ustvari več različnih vrst vsebine – na primer predloge, pravne pogodbe, opise dela ali specifikacije načrta izdelka. Čeprav so ti dokumenti lahko shranjeni skupaj, ker so vsi vezani na projekt, so na različne načine ustvarjeni, uporabljeni in dani v skupno rabo. Vrsta vsebine je skupina nastavitev, ki se jih lahko vnovič uporabi in ki opisujejo obnašanja v skupni rabi določene vrste vsebine. Vrste vsebine lahko določite za vsako vrsto elementa skupaj z dokumenti, elementi seznama ali mapami.

Uporabite predloge mesta    S predlogo mesta lahko ustvarite novo mesto. Ko ustvarite novo mesto, je za različne potrebe na voljo več privzetih predlog mesta. Če ste mesto prilagodili in zdaj želite vnovič uporabiti iste nastavitve in strukturo, ga lahko shranite kot predlogo mesta. Če imate dovoljenje za prilagajanje mest, lahko ustvarite in uporabite predloge mest po meri. Predloge mest shranite in upravljate v galeriji predlog mest, ki je na mestu.

Uporabite predloge seznamov    S predlogo seznama lahko ustvarite seznam, na primer koledar, seznam sledenja zadevam in seznam povezav. Če imate dovoljenje za upravljanje seznamov, lahko ustvarite in prilagodite lastne predloge seznama, ki so na voljo, ko kdorkoli ustvari nov seznam. Če ustvarite seznam po meri in ga želite vnovič uporabiti, lahko seznam shranite kot predlogo seznama. Predloge seznamov shranite in upravljate v galeriji predlog seznamov, ki je na mestu.

Mesta prilagodite z orodji za spletno načrtovanje    Mesto lahko še bolj prilagodite s programom za načrtovanje spletnih strani ali z orodjem za urejanje, ki je združljiv s storitvami Windows SharePoint Services, na primer Microsoft Office SharePoint Designer. Dodate lahko datoteke, prilagodite njihov videz, vstavite komponente in dodate sezname ter knjižnice. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v programu za spletno načrtovanje ali orodju za urejanje.

Prilagajanje mesta programsko    Spreminjate lahko dodatno Web razvoj z uporabo programski model. Prilagoditve vključujejo dodajanje Microsoft ASP.NET strani; prilagajanje predlog, funkcije razširljivi mesta in vrst polj; in ustvarite seznam navzkrižne poizvedbe. Več o dodatku razvoj in prilagajanju spletnega mesta programsko v Windows SharePoint Services središče za razvijalce na spletnem mestu MSDNnajdete.

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×