Office
Vpis
Ustvarjanje zunanjega seznama iz tabele strežnika SQL Azure s storitvami za poslovno povezanost in storitvijo varnega shranjevanja

Ustvarjanje zunanjega seznama iz tabele strežnika SQL Azure s storitvami za poslovno povezanost in storitvijo varnega shranjevanja

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

SharePoint Online omogoča, da kot skrbnik storitve SharePoint Online dostopate do podatkov v zbirki podatkov Microsoft SQL Azure. SQL Azure uporablja tehnologijo relacijskih zbirk podatkov v oblaku, kar pomeni, da povezava deluje povsem v oblaku. V tem članku je opisano, kako lahko s SharePointovo tehnologijo brez pisanja kode dostopate do podatkov v zbirki podatkov SQL Azure.

Če želite uporabiti podatke iz zbirke podatkov SQL Azure, najprej uporabite storitve za poslovno povezanost (BCS) in storitev varnega shranjevanja, da ustvarite zunanji seznam. Storitve BCS povežejo SharePointove rešitve z zunanjimi podatki, storitev varnega shranjevanja pa omogoči preverjanje pristnosti uporabnika za podatke. Uporaba zunanjega seznama omogoča prikaz vsebine tabele iz zbirke podatkov SQL Azure v storitvi SharePoint Online. Tako lahko uporabniki berejo, urejajo in posodabljajo podatke kar v storitvi SharePoint Online.

Če želite več informacij o tem, kako s storitvami BCS omogočite uporabo zunanjih podatkov, si oglejte Uvod v zunanje podatke.

Zbirke podatkov SQL Azure so v oblaku relacijske zbirke podatkov, ustvarjenih z uporabo tehnologije za SQL Server. Če želite izvedeti, kako začeti uporabljati te zbirke podatkov, glejte Uvod v Microsoft Azure SQL zbirke podatkov z uporabo portala za upravljanje platforme Microsoft Azure

V temu članku

Pregled korakov v procesu

Delovanje storitve BCS in varnega shranjevanja

1 korak: Nastavitev dovoljenj v shrambi metapodatkov BCS

Korak 2: Ustvarjanje varno shranjevanje poverilnic, preslikave

Ustvarjanje ciljnega programa varnega shranjevanja

Shranjevanje poverilnic za ciljni program

Korak 3: Ustvarjanje zunanje vrste vsebine

Korak 4: Ustvarjanje zunanjega seznama

Ustvarjanje zunanjega seznama s storitvijo SharePoint Online

Ustvarjanje zunanjega seznama s programom SharePoint Designer 2010

Korak 5: Podeljevanje dovoljenj za upravljanje zunanje vrste vsebine

Pregled korakov v procesu

Če želite ustvariti zunanji seznam, ki bo omogočal dostop do podatkov iz strežnika SQL Azure, sledite navodilom v ločenih korakih.

V tej tabeli je na voljo seznam korakov in programske opreme, ki jo potrebujete pri določenem koraku.

Korak:

Mesto izvedbe:

1 korak: Nastavitev dovoljenj v shrambi metapodatkov BCS

Skrbniško središče za SharePoint (v storitvi SharePoint Online)

2. korak: Preslikava varnega shranjevanja

Skrbniško središče za SharePoint (v storitvi SharePoint Online)

3. korak: Ustvarjanje zunanje vrste vsebine (ECT)

SharePoint Designer 2010 ALI Visual Studio

4. korak: Ustvarjanje zunanjega seznama

Skrbniško središče za SharePoint (SharePoint Online)

5. korak: Dodelitev dovoljenj za upravljanje zunanje vrste vsebine (ECT)

Skrbniško središče za SharePoint (SharePoint Online)

Na vrh strani

Kako se storitve BCS in varnega shranjevanja povezujejo

Storitve za poslovno povezanost (BCS) se povežejo s podatki v zunanji shrambi podatkov. Podatke lahko prikažete na zunanjem seznamu in jih hranite drugje. Storitve BCS omogočajo, da SharePointove rešitve povežete z dvema vrstama virov:

 • z zbirko podatkov SQL Azure;

 • s spletno storitvijo WCF, ki deluje kot končna točka za drugo vrsto shrambe podatkov.

V storitvi SharePoint Online vam storitve BCS omogočajo, da dostopate do vira zunanjih podatkov s pomočjo varnega shranjevanja. Storitev varnega shranjevanja shrani šifrirane kopije poverilnic. Tako lahko skrbnik za SharePoint Online poveže SharePointovo skupino z enim samim računom SQL Azure, ki ima omogočen dostop do ciljne zbirke podatkov. Ko SharePointov uporabnik brska po podatkih na zunanjem seznamu, storitev varnega shranjevanja uporabi ta povezan račun SQL Azure, da zahteva podatke iz strežnika SQL.

To se omogoči tako, da skrbnik za SharePoint Online določi zunanjo vrsto vsebine (ECT) v SharePoint Designerju ali Visual Studiu. Oseba z ustreznimi dovoljenji nato ustvari zunanji seznam na spletnem mestu SharePoint Online s sklicevanjem na zunanjo vrsto vira. Uporabniki, ki imajo ustrezna dovoljenja, si lahko seznam ogledajo ali ga posodobijo.

Opomba: SharePoint Online ne podpira uporabe zunanjih seznamov. brez povezave

Slika prikazuje, kako pride do povezav med različnimi elementi:

Diagram, ki prikazuje povezljivost med uporabnikom, SharePoint Onlineom in zunanjim virom podatkov v SQL Azure

V tem seznamu so opisani koraki v postopku povezljivosti. Vsak korak na seznamu ustreza številu v prejšnjem diagramu.

 1. Uporabnik se prijavi v SharePoint Online in odpre zunanji seznam. Storitev BDC v SharePoint Onlineu sproži poizvedbo za vrsto zunanje vsebine za ta seznam v shrambi metapodatkov BDC, v katerem je seznam. Poizvedba zahteva te informacije: kako dostopiti do zunanjega sistema, kateri postopki so podprti in katere poverilnice je treba uporabiti.

 2. Izvajalnik storitve BDC pošlje zahtevo (SOAP prek protokola HTTP) končni točki storitve SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF).

 3. Storitev SQL Azure vrne podatke v ovojnici SOAP.

 4. SharePoint Onlineovo mesto prikaže zunanji seznam v brskalniku uporabnika. Uporabnik lahko nato izvede vse konfigurirane postopke v viru podatkov, za katerega ima uporabnik dovoljenja.

Na vrh strani

1 korak: Nastavitev dovoljenj v shrambi metapodatkov BCS

Če želite izvesti ta korak, upoštevajte postopek v nastavitev dovoljenj v shrambi metapodatkov BCS za rešitev storitev za poslovno povezanost na mestu uporabe v programu SharePoint 2013.

Ko končate korake v tem postopku, se vrnite na to stran in začnite 2. korak: Preslikava poverilnic za varno shranjevanje.

2. korak: Preslikava poverilnic za varno shranjevanje

Pri preslikovanju poverilnic v storitvi varnega shranjevanja ponavadi preslikate več SharePointovih uporabnikov v en račun SQL Azure. Lahko uporabite SharePointovo skupino ali pa naštejete vsa uporabniška imena. Račun SQL Azure ima ustrezna dovoljenja za dostop do ciljne tabele zbirke podatkov. Zbirko podatkov, ki je vaš cilj v strežniku SQL Azure, imenujemo ciljni program varnega shranjevanja ali kar ciljni program.

Namig: Preverite, ali imate SQL Azure poverilnice pripravljeni. Te poverilnice boste uporabili, ko ustvarite preslikavo med SharePointovih uporabnikov in v SQL Azure.

Ustvarjanje ciljnega programa varnega shranjevanja

Če želite ustvariti ciljni program varnega shranjevanja, se ravnajte po teh navodilih.

 1. Poiščite spletni naslov skrbniškega središča SharePoint v storitvi SharePoint Online.

 2. Kliknite varno shranjevanje.

 3. Na traku kliknite Novo, da odprete stran za določanje nastavitev ciljnega programa.

 4. V razdelku Nastavitve ciljnega programa naredite to:

  • V razdelku ID ciljnega programa določite vrednost enoličnega ID-ja. ID preslika zunanjo vrsto vsebine s poverilnicami, ki so zahtevane za preverjanje pristnosti uporabnika. Ko ustvarite ciljni program, ne morete več spremeniti ID-ja ciljnega programa.

  • V razdelku Prikazano ime določite uporabniku prijazno ime za sklicevanje na ciljni program.

  • V razdelku E-pošta za stik določite e-poštni naslov, na katerega lahko uporabniki pošljejo svoja vprašanja, če naletijo na težave s ciljnim programom (zunanji podatkovni sistem).

  • V razdelku Vrsto ciljnega programa, preverite, ali, da je vrednost v Skupini omejena. «Skupina» omejeno pomeni, da varno shranjevanje vsebuje preslikavo, ki povezuje skupine SharePoint uporabnikov račun eno, zunanje podatke, ki lahko deluje v njegovem imenu. Poleg tega je skupina omejena vrsta programa je omejeno na določeno zunanji podatkovni sistem.

 5. V razdelek Polja poverilnic vnesite imena polj, ki jih želite uporabiti za uporabniško ime in geslo zunanjega podatkovnega sistema. Storitev varnega shranjevanja privzeto uporablja Uporabniško ime za Windows in Geslo za Windows. Svetujemo vam, da privzetih vrednosti ne spreminjate. Ko program ustvarite, ne morete več urejati teh vrst polj.

  Posnetek zaslona, ki prikazuje razdelek »Polja poverilnic« na strani »Lastnosti ciljnega programa varnega shranjevanja«. V teh poljih določite poverilnice za prijavo v ciljni program.

 6. V razdelku Skrbniki ciljnega programa v polje Skrbniki ciljnega programa vnesite ime skupine ali seznama uporabnikov, ki smejo urejati ciljni program. Ime skupine lahko poiščete tudi v imeniškem strežniku za Microsoft Online. V tem razdelku je ponavadi ime skrbnika za SharePoint Online ali globalnega skrbnika.

 7. V razdelku Člani v polje Člani vnesite ime skupine, ki bo uporabljala ciljni program. Ponavadi je to skupina imeniške storitve Microsoft Online (MSODS – Microsoft Online Directory Service).

  Če ste globalni skrbnik, lahko ustvarjate skupine v storitvi MSODS v skrbniškem središču za Office 365.

 8. Kliknite V redu, da ustvarite ciljni program, in se vrnite na stran storitve varnega shranjevanja.

Shranjevanje poverilnic za ciljni program

Ko ustvarite ciljni program, ste pripravljeni na nastavitev poverilnic, ki jih storitev varnega shranjevanja uporablja za dostop do zunanjih podatkov. Poverilnice nastavite tako:

 1. V skrbniškem središču SharePoint kliknite Storitev varnega shranjevanja.

 2. Kliknite puščico ob novem ciljnem programu in izberite Nastavi poverilnice.

 3. V pogovorno okno Nastavitev poverilnic za ciljne programe varnega shranjevanja (skupina) vnesite uporabniško ime in geslo računa. Račun mora imeti omogočen dostop do ciljne zbirke podatkov. Na tej sliki je uporabniško ime imenovano Uporabniško ime za Windows, geslo pa Geslo za Windows.

  Pomembno: Zabeležite si te podatke in jih shranite na varno mesto. Ko nastavite poverilnice, jih skrbnik ne more pridobiti.

  Posnetek zaslona s prikazom pogovornega okna »Polja poverilnic«, ki se uporablja pri ustvarjanju ciljnega programa varnega shranjevanja. Prikazani sta privzeti vrednosti, »Uporabniško ime za Windows« in »Geslo za Windows«.

Na vrh strani

3. korak: Ustvarjanje zunanje vrste vsebine

Zunanje vsebine vrsto (zunanje vrste vsebine) lahko ustvarite s programom Microsoft Visual Studio ali s programom Microsoft SharePoint Designer 2010. V tem postopku je opisano, kako ustvariti zunanje vrste vsebine v programu SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 je na voljo kot brezplačen prenos iz Microsoft Download Center.

Če želite izvesti to opravilo, morate biti skrbnik za SharePoint Online ali globalni skrbnik.

Zunanjo vrsto vsebine ustvarite tako:

 1. Zaženite Microsoft SharePoint Designer.

 2. Kliknite gumb Odprete stran za odpiranje mesta skupine SharePoint Online na spletnem mestu korenska zbirka. Spletni naslov korenske zbirke bo videti v tem primeru URL: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online lahko prikaže poziv za veljavnimi poverilnicami.

  Opombe: 

  • Če SharePoint prikaže poziv, da dodate novega uporabnika, poskrbite, da ima uporabniški račun, ki ga uporabljate, zadostne pravice. Uporabniški račun mora prav tako imeti dovoljenje za spreminjanje in preverjanje storitev BCS na spletnem mestu SharePoint Online. Te korake mora ponavadi izvesti skrbnik za SharePoint Online ali globalni skrbnik.

  • Če želite preklopiti med uporabniki, kliknite Dodaj novega uporabnika, kliknite Osebno ali Organizacija in se nato prijavite v spletno mesto kot skrbnik za SharePoint Online ali globalni skrbnik, kliknite Vpis.

 3. Ko se mesto odpre, v drevesni strukturi Predmeti spletnega mesta na levi strani okna programa kliknite Zunanje vrste vsebine.

 4. Izberite zavihek Zunanje vrste vsebine in nato na traku kliknite Zunanja vrsta vsebine, da začnete proces ustvarjanja vsebine.

 5. V razdelku strani Podatki o zunanji vrsti vsebine spremenite Ime in Prikazano ime. Ime mora biti opisno. Prikazano ime je uporabniku prijazno ime zunanje vrste vsebine.

 6. Izberite hiperpovezavo Kliknite tukaj, če želite odkriti zunanje podatkovne vire in določiti postopke , da odprete stran oblikovalnika postopkov. Posnetek zaslona s prikazanim podoknom »Podatki o zunanji vrsti vsebine« in povezavo »Kliknite tukaj, če želite odkriti zunanje podatkovne vire in določiti postopke«, ki se uporablja za povezovanje s storitvami BCS.

 7. Kliknite Dodaj povezavo, da odprete pogovorno okno Izbiranje zunanje vrste podatkovnega vira.

 8. Izberite SQL Server za dostop do zbirke podatkov SQL Azure.

  Posnetek zaslona pogovornega okna »Dodaj povezavo«, v katerem izberete vrsto podatkovnega vira. Tukaj je prikazana vrsta »SQL Server«, ki omogoča povezavo s zbirko podatkov SQL Azure.

  Opomba: Storitev SharePoint Online ne podpira uporabe lokalnih virov podatkov, na primer vrste .NET. SharePoint Online prav tako ne podpira uporabe lokalnega vira podatkov SQL Serverja.

 9. Ko izberete SQL Server, določite to:

  • Ime strežnika zbirke podatkov

  • Ime zbirke podatkov

  • Ime

   Pomembno: 

   • Spletni naslov, ki ga uporabljate za dostop do zbirke podatkov, ki vsebuje popolnoma določeno ime strežnika. Na primer, če dostopati do zbirke podatkov prek https://aaapbj1mtc.database.windows.net popolnoma določeno ime strežnika je aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Če se prijavite na višji ravni, na primer prek portala za upravljanje platforme Microsoft Azure, lahko poiščete popolnoma določeno ime strežnika. Na strani portala v razdelku Naročninekliknite ime svoje naročnine. Nato v razdelku Popolnoma določeno ime strežnika razširite naročnino in ime strežnika. Pod vsakim imenom strežnika se prikažejo imena zbirk podatkov.

   Posnetek zaslona pogovornega okna »Povezava s strežnikom SQL Server«, v katerem lahko vnesete ime strežnika zbirke podatkov SQL Azure in uporabite »Poveži s prevzeto identiteto po meri«, da vnesete ID programa za varno shranjevanje.

   V pogovornem oknu Povezava s strežnikom SQL Server izberite Poveži s prevzeto identiteto po meri. Nato v besedilno polje ID programa za varno shranjevanje vnesite ID programa za varno shranjevanje, v katerem so shranjene poverilnice, in kliknite V redu.

 10. Če je za dostop do zunanjega vira podatkov potrebno vnesti poverilnice, vnesite ustrezno Uporabniško ime in Geslo, da omogočite dostop do zunanjega podatkovnega sistema. Nato kliknite V redu, da vzpostavite povezavo.

  Na zavihku Raziskovalec vira podatkov si lahko ogledate seznam tabel, ki so na voljo v zbirki podatkov SQL Azure. Če si želite ogledati, katere operacije so na voljo za tabelo, odprite priročni meni ta tabelo.

  V meniju lahko izberete točno določene operacije, ki jih želite ustvariti za tabelo, na primer Novo branje elementa in Nova posodobitev, lahko pa preprosto izberete Ustvari vse operacije.

  Posnetek zaslona s prikazom zbirke podatkov Tailspintoys v SharePoint Designerju. Če z desno tipko miške kliknete ime tabele, se prikaže meni, v katerem lahko izberete operacije, ki jih želite ustvariti.

 11. Kliknite Ustvari vse operacije, da se odpre čarovnik, in nato kliknite Naprej.

  V čarovniku na strani Lastnosti operacije v podoknu Napake in opozorila preverite, ali je zabeležena kakšna težava. Pomembno je, da prikazane težave odpravite. Morda je treba določiti polje za prikaz v krmilniku izbirnika zunanjih elementov. Pri tabeli strank bi lahko izbrali ime stranke.

  Posnetek zaslona pogovornega okna »Vse operacije«, kjer je razloženo, da ste se odločili ustvariti vse lastnosti, ki so potrebne za pravice urejanja, branja elementov, posodabljanja, brisanja in branja seznama.

  Pomembno: Čarovnik lahko prikaže opozorilo, če so v ciljni tabeli enolična obvezna polja, recimo »IDstranke«. To velja, če je določeno polje v tabeli enolično in zahtevano, tako kot je na primer primarni ključ.

  Posnetek zaslona (št. 2) pogovornega okna »Vse operacije« v SharePoint Designerju. Na tej strani je prikazano opozorilo z razlago nastavitev ključnih lastnosti na seznamu.

  Opomba: Če želite več informacij o tem, kako določite filtre v zunanjih vrst vsebine, si oglejte Kako: določite filtre za kontrolnike izbirnika zunanjih .

 12. Izberite Dokončaj, da potrdite lastnosti operacij, ki ste jih konfigurirali. SharePoint Designer prikaže postopke kot seznam vseh postopkov ECT.

Ko dokončate ta korak, se lahko lotite ustvarjanja zunanjega seznama, da omogočite uporabo podatkov zunanjega vira.

4. korak: Ustvarjanje zunanjega seznama

Zunanji seznam lahko ustvarite s SharePoint Designerjem ali tako, da ga kot program dodate na spletno mesto skupine SharePoint Online. Postopek opisuje, kako ustvarite zunanji seznam s spletnega mesta skupine v SharePoint Onlineu.

Ustvarjanje zunanjega seznama s storitvijo SharePoint Online

 1. Pojdite na domačo stran spletnega mesta skupine SharePoint Online.

 2. Kliknite Nastavitve Gumb »Nastavitve« v storitvi Office 365 > Dodaj program.

 3. Na strani Vaši programi v pogovorno okno za iskanje vnesite Zunanji seznam in zaženite iskanje.

 4. Dvokliknite ploščico zunanjega seznama, da se odpre pogovorno okno Dodajanje zunanjega seznama.

 5. V polje Ime vnesite ime seznama.

 6. V polje Zunanja vrsta vsebine vnesite ime, ki ga želite uporabiti. Lahko izberete ime zunanje vrste vsebine, ki ste ga ustvarili v SharePoint Designerju, lahko pa kliknete ikono zbirke podatkov, da poiščete ime zunanje vrste vsebine.

 7. Kliknite Ustvari.

Na vrh strani

Ustvarjanje zunanjega seznama s programom SharePoint Designer 2010

 1. V programu SharePoint Designer 2010 na traku kliknite Ustvari sezname in obrazce.

  SharePoint Designer lahko prikaže sporočilo »Če želite ustvariti sezname in obrazce, morate shraniti zunanjo vrsto vsebine«. Kliknite Da, da shranite zunanjo vrsto vsebine.

  V oknu Ustvari seznam in obrazce za databasename stranke pogovornega okna, Vnesite pomenljivo ime za zunanji seznam v polje z besedilom Ime seznama . Na primer, če ste ustvarili zunanje vrste vsebine za tabelo »Stranke« zbirke podatkov, lahko uporabite »Tailspintoys stranke« v ime seznama.

 2. Na seznamu operacij izberite Branje elementa.

 3. V polje Primerek sistema vnesite ime zbirke podatkov SQL Azure.

  Pogovorno okno »Ustvari seznam in obrazce«, v katerem je izbrano ustvarjanje zunanjega seznama in so izpolnjena vsa štiri polja.

 4. Kliknite V redu in nato Shrani, da ustvarite zunanji seznam v spletnem mestu SharePoint Online.

5. korak: Dodelitev dovoljenj za upravljanje zunanje vrste vsebine (ECT)

Preden dokončate postopek nastavitve zunanjega seznama, morate dodeliti še dovoljenja osebam, ki bodo uporabljale seznam. Dovoljenja dodelite tako:

 1. Pojdite v skrbniško središče SharePoint in kliknite BCS.

 2. Izberite Upravljanje modelov BDC in zunanjih vrst vsebin.

 3. Potrdite polje ob imenu zunanje vrste vsebine, ki ste jo pravkar ustvarili, in kliknite Nastavi dovoljenja predmeta.

  Pomembno:  Pravice za upravljanje zunanje vrste vsebine morate ročno dodeliti SharePoint Onlineovem skrbniku ali globalnemu skrbniku z ukazom Nastavi dovoljenja predmeta. Če teh dovoljenj ne dodelite izrecno, skrbniki ne bodo imeli dovoljenja za upravljanje zunanje vrste podatkov.

  Posnetek zaslona skrbniškega središča za SharePoint Online s prikazanim razdelkom BCS. Prikaz gumba »Nastavi dovoljenja predmeta« na traku.

 4. V pogovornem oknu Nastavi dovoljenja predmeta potrdite polja vseh dovoljenj ((»Urejanje«, »Izvajanje«, »Na voljo za izbiro med odjemalci« in »Nastavljanje dovoljenj«), ki jih potrebuje skrbnik SharePoint Onlinea.

  Opomba:  Pravice za Nastavljanje dovoljenj morate dodeliti vsaj enemu uporabniku ali skupini. Če teh pravic ne dodelite nobenemu uporabniku ali skupini, boste morda ustvarili povezavo s storitvami za poslovno povezanost, ki je ne bo mogoče upravljati.

  Posnetek pogovornega okna »Nastavi dovoljenja predmeta« v SharePoint Onlineu. V tem pogovornem oknu nastavite dovoljenja za posamezno zunanjo vrsto vsebine.

 5. Potrdite možnost Razširi dovoljenja na vse metode te zunanje vrste vsebine.. S tem prepišete vsa obstoječa dovoljenja.

  Opomba:  Če želite dodati skupino, ki lahko uporablja zunanje sezname, morate skupini dodeliti tudi pravice za Izvajanje. Tako članom skupine omogočite, da zaženejo poizvedbo v zunanjem viru in si ogledajo rezultate v SharePointu.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×