Ustvarjanje vrtilnega diagrama

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku

O vrtilne diagrame in virov podatkov

Deli vrtilnega diagrama

Vzorčni scenarijev

Ustvarjanje vrtilnega diagrama

Osveževanje podatkov v vrtilnega diagrama

Filtriranje podatkov v vrtilnega diagrama

Prilagajanje podatkov v vrtilnem diagramu vozlišča

Omejite število vozlišč v ravni

O vrtilnih diagramih in virih podatkov

Vrtilni diagram je zbirka oblik, urejenih strukturo drevesa, s katero lahko analizirate podatke in ustvarjate njihove povzetke v jasni in razumljivi obliki. Začne se kot ena oblika, imenovana zgornje vozlišče, kjer so podatki, uvoženi iz delovnega lista, tabele, pogleda ali kocke. Če si želite podatke ogledati na različne načine, lahko zgornje vozlišče razdelite na raven podvozlišč.

Opomba: Če želite vizualno predstavitev vsako vrstico v delovni list, tabelo ali pogled, vendar vam ni treba analizirati ali povzemajo podatke, uporabite funkcijo Poveži podatke z oblikami , na zavihku podatki . Če želite več informacij, glejte izboljšanje podatkov z grafični element s podatki.

Kategorije, ravni in vozlišča

Če želite razumeti kategorije, ravni in vozlišča, si vsak element predstavljajte v kontekstu svojega vira podatkov:

 • vsak stolpec v vašem viru podatkov je številki ali neštevilski.

 • Neštevilske stolpce si predstavljajte kot kategorije - kot četrtletje, prodajalca ali telefonsko številko. Vsak od teh lahko postane raven pod zgornjim vozliščem. Upoštevajte, da so na primer vrednosti v stolpcu za telefonsko številko sicer lahko števila, vendar to niso števila, ki jih je mogoče sešteti ali drugače združiti.

 • Številske stolpce si predstavljajte kot podatke, kot so števila ali valute, ki jih je mogoče sešteti ali izračunati njihove povprečne vrednosti oziroma ki imajo najnižje in najvišje vrednosti.

 • Vsako vozlišče si predstavljajte kot skupino vrstic iz vašega vira podatkov s skupno vrednostjo v določenem stolpcu. Na primer, v kategoriji »Četrtletje« bi bile vse vrstice z oznako 4. čet. združene v eno vozlišče.

Viri podatkov

Če želite ustvariti vrtilni diagram, lahko uporabite te vire podatkov:

 • Delovni zvezek programa Microsoft Office Excel

 • Zbirka podatkov programa Microsoft Office Access

 • Microsoft SharePointov seznam

 • Zbirka podatkov strežnika Microsoft SQL Server

 • Storitve strežnika Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Drugi viri podatkov OLEDB ali ODBC

Na vrh strani

Deli vrtilnega diagrama

Deli vrtilnega diagrama

1. Ime vrtilnega diagrama

2. Zgornje vozlišče vrtilnega diagrama

3. Oblika členitve

4. Podatkovna legenda

5. Obliki 3. čet. in 4. čet skupaj sta ena raven

6. Vozlišče z dodano obliko za večji učinek

Na vrh strani

Vzorčni scenarij

Recimo, da imate Excelov delovni list s podatki o prodaji športnih izdelkov v zadnjih dveh četrtletjih, podoben temu, ki je prikazan spodaj.

Podatki o prodaji v Excelovi preglednici

Vedeti morate:

 • Koliko je zaslužil vsak športni oddelek?

 • Kolikšen je bil zaslužek v vsakem četrtletju?

 • Koliko dobička so naredili posamezni prodajalci?

Vrtilni diagram lahko prikaže vaše podatke, urejene v tri različne poglede drevesa, da dobite odgovor na ta tri vprašanja.

Ta slika prikazuje tri načine za ogled izvornih podatkov, s katerimi je mogoče odgovoriti na vaša specifična vprašanja.

Podatki, razčlenjeni na 3 načine v vrtilnem diagramu

Na vrh strani

Ustvarjanje vrtilnega diagrama

Ustvarjanje vrtilnega diagrama, lahko uporabite predlogo vrtilnega diagrama ali Pivot vozlišče oblike lahko vstavite v kateri koli diagram. Ta tema opisuje predlogo vrtilnega diagrama za ustvarjanje enega vrtilnega diagrama. Več informacij o vstavljanju Pivot vozlišče oblik v druge Visiove diagrame, glejte Vstavljanje vrtilnega diagrama v kateri koli risbo. Če želite več informacij o ustvarjanju risbe z več vrtilne diagrame, si oglejte Dodajanje več vrtilne diagrame v risbo.

Ko ustvarite vrtilni diagram, vas čarovnik za izbiranje podatkov vodi pri izbiri vira podatkov. Podatki so nato uvoženi v zgornje vozlišče vrtilnega diagrama, ki je prikazan v risbi. Zgornje vozlišče razširite, da prikažete podatke, ki jih želite analizirati.

Opomba: Priporočljivo je preveriti, da je zgornja celica v vsakem stolpcu vašega Excelovega delovnega lista glava stolpca in ne vrstica podatkov. Glave sicer niso obvezne, vendar je dokončan vrtilni diagram z njimi veliko preglednejši in razumljivejši.

 1. Kliknite zavihek Datoteka.

 2. Kliknite Nov, kliknite Podjetje, nato pa dvokliknite Vrtilni diagram.

 3. Upoštevajte navodila v čarovniku za izbiranje podatkov.

  Ko kliknete Dokončaj, se na strani za risanje pojavijo te tri oblike:

  • Podatkovna legenda s podatki o viru podatkov

  • Polje z besedilom za ime vrtilnega diagrama

  • Zgornje vozlišče z uvoženim naborom podatkov

 4. Kliknite zgornje vozlišče na strani za risanje in v oknu Vrtilni diagram, v razdelku Dodajanje kategorije, kliknite kategorijo (običajno je to stolpec v vašem viru podatkov), na podlagi katere želite združiti podatke.

  Opomba: Morda boste morali povečati okno Vrtilni diagrama, če želite videti vse funkcije.

Če želite še dodatno razširiti nova vozlišča in prikazati tudi druge ravni, kliknite vozlišče, ki ga želite razširiti, in ponovite 4. korak.

Na vrh strani

Osveževanje podatkov v predogledu

V obstoječem vrtilnem diagramu lahko osvežite podatke. Če je na risbi več vrtilnih diagramov, lahko osvežite le enega ali pa vse hkrati.

 • Če želite osvežiti vrtilni diagram, ga izberite na risbi. Na zavihku Vrtilni diagram, v skupini Podatki, kliknite Osveži.

 • Če želite osvežiti vse vrtilne diagrame v risbi, kliknite puščico v razdelku Osveži in nato kliknite Osveži vse.

Na vrh strani

Filtriranje podatkov v vrtilnem diagramu

Vsako vozlišče na ravni v vrtilnem diagramu predstavlja skupino vrstic v vašem viru podatkov, ki imajo skupno vrednost. Na primer, v vozlišču za četrto četrtletje (4. čet.) so vsi številski podatki za vrstice, ki imajo v stolpcu »Četrtletje« oznako 4. čet.

Lahko uporabite filtre, če želite izbrati, katera vozlišča naj se pojavilo na določeni ravni. Na primer, če podatki za prvo četrtletje niso več aktualni, lahko skrijete vozlišče »1. čet.«:

 1. V oknu Vrtilni diagram v odseku Dodaj kategorijo z desno tipko miške kliknite podatke (ime kategorije), ki jih želite filtrirati, in kliknite Konfiguracija stolpca.

 2. Konfiguracija stolpec pogovorno okno, v razdelku Filter, v razdelku prikazati podatkov, kadar: ime kategorije, izberite postopki v skrajno levi stolpec in vrednosti vnesite v skrajno desnega stolpca, da določite podatke, ki ga želite uporabljati.

  V risbi se pojavijo le vozlišča s tistimi podatki, ki ustrezajo izbranim merilom.

Če želite odstraniti filter, ponastavite operacije v skrajno levem stolpcu seznama Prikaz podatkov pri na možnost (Izbira operacije).

Opomba: Če je vaš vir podatkov kocke SQL Server Analysis Services, miške kliknite element, ki ga želite filtrirati, kliknite Konfiguracija dimenzijein v pogovornem oknu Konfiguracija dimenzij , kliknite Konfiguracija raven. Konfiguracija ravni pogovornem oknu, v razdelku Filter, v razdelku prikazati podatkov, kjer ime kategorije, izberite postopki v skrajno levi stolpec in vrednosti vnesite v skrajno desnega stolpca, da določite podatke, ki ga želite uporabljati.

Na vrh strani

Prilagajanje podatkov v vozliščih vrtilnega diagrama

Ko razširite vozlišče vrtilnega diagrama, je v vsakem vozlišču prikazan privzeti nabor podatkov. Določite lahko, kateri podatki naj bodo prikazani, ime teh podatkov in način povzemanja številskih podatkov.

Prikazovanje ali skrivanje določenih podatkov

Ko prikažete ali skrijete številske podatke (običajno stolpec v vašem viru podatkov), sprememba velja za vsa vozlišča v izbranem vrtilnem diagramu.

 1. Izberite katero koli vozlišče vrtilnega diagrama.

 2. V oknu Vrtilni diagram, v razdelku Dodaj vsoto potrdite ali počistite potrditvena polja za podatke, ki jih želite prikazati ali skriti.

Spreminjanje načina povzemanja številskih podatkov

Privzeti podatek, prikazan v vozlišču vrtilnega diagrama, je vsota prvega stolpca iz vašega vira podatkov. Možnost funkcija povzemanja lahko spremenite iz »Vsota« v »Povprečje«, »Min«, »Maks« ali »Štetje«.

Opomba: To ne velja za program SQL Server Analysis Services.

 • V oknu Vrtilni diagram v razdelku Dodaj vsoto z desno tipko miške kliknite element, ki ga želite spremeniti, in izberite funkcijo povzemanja, ki jo želite uporabiti.

Spreminjanje imen elementov na seznamih »Dodajanje kategorije« in »Dodajanje vsot«

 1. V oknu Vrtilni diagram, v razdelku Dodajanje kategorije ali Dodajanje vsote, z desno miškino tipko kliknite element, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Konfiguracija stolpca.

 2. V polje Ime pogovornega okna Konfiguracija stolpca vnesite novo ime.

  Če želite povrniti izvirno ime, kliknite Uporabi izvorno ime.

Na vrh strani

Omejevanje števila vozlišč na ravneh

Izberete lahko, koliko vozlišč naj bo prikazanih na eni ravni ali na vseh ravneh v vrtilnem diagramu. To je koristno, če delate z velikimi delovnimi listi, tabelami ali pogledi in ne potrebujete prikaza vseh podatkov, razdeljenih v različna vozlišča.

Morda boste na primer želeli prikazati le prvih 5 vozlišč na ravni prodajalcev ali prvih 20 vozlišč na ravni naročil.

Omejevanje števila vozlišč, prikazanih na vseh ravneh

 1. Kliknite zgornje vozlišče vrtilnega diagrama, ki ga želite spremeniti.

 2. Na zavihku Vrtilni diagram v skupini Podatki kliknite zaganjalnik pogovornega okna Podatkovne možnosti.

 3. V pogovornem oknu Možnosti vrtilnega diagrama, v razdelku Podatkovne možnosti, potrdite potrditveno polje Omejitev elementov v vsaki členitvi.

 4. V polje Največje število elementov vnesite največje število vozlišč, ki jih želite prikazati.

  Za vsako raven se v vašem vrtilnem diagramu prikaže novo vozlišče s tremi pikami (...) v naslovni vrstici. V teh oblikah so skrita vozlišča za vsako raven.

Omejevanje števila vozlišč, prikazanih na posamezni ravni

 1. V diagramu, izberite oblika razčlenitve ravni, ki jo želite omejiti.

 2. Na zavihku Vrtilni diagram v skupini Razvrsti in filtriraj kliknite Razvrsti in filtriraj.

 3. V pogovornem oknu Možnosti členitve v razdelku Pokaži potrdite potrditveno polje Omejitev elementov v tej členitvi.

 4. V polje Največje število elementov vnesite največje število vozlišč, ki jih želite prikazati.

  V vrtilnem diagramu se prikaže novo vozlišče s tremi pikami (...) v naslovni vrstici. V tej obliki so skrita vozlišča za vsako raven.

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×