Ustvarjanje, urejanje ali brisanje relacije

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Relacija je način združevanja podatkov iz dveh različnih tabel. Vsaka relacija je sestavljena iz polj v dveh tabelah z ustreznimi podatki. Polje »IDIzdelka« imate lahko na primer v tabelah »Izdelki« in »PodrobnostiNaročila«. Vsak zapis v tabeli »PodrobnostiNaročila« ima polje »IDIzdelka, ki ustreza zapisu v tabeli »Izdelki« z enakim ID-jem izdelka.

Če tabele, ki so v relaciji, uporabite v poizvedbi, lahko Access z relacijo določi, katere zapise iz posamezne tabele naj združi v naboru rezultatov. Relacija tudi preprečuje možnost, da bi manjkali podatki, saj onemogoča, da izbrisani podatki ne bi bili vključeni v sinhronizacijo.

Opomba: V tem članku se ne nanaša na Accessove spletne programe.

V tem članku

Pregled

Ustvarjanje relacije tabele v oknu z relacijami

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu Seznam polj za dodajanje polja

Ustvarjanje ali spreminjanje relacije v spletni zbirki podatkov programa Access 2010

Urejanje relacije

Vzpostavljanje referenčne integritete

Brisanje relacije tabele

Pregled

V navadni Accessovi zbirki podatkov ustvarite relacijo tabele na enega od teh načinov:

 • V oknu »Relacija« dodate tabele, med katerimi želite ustvaqriti relacije, in nato povlečete polje, za katerega ustvarite relacijo iz ene tabele v drugo.

 • Povlečete polje na podatkovnem listu tabele iz podokna Seznam polj.

Ko ustvarite relacijo med tabelami, imajo skupna polja pogosto ista imena, vendar to ni obvezno. Skupna polja morajo imeti isti podatkovni tip. V primeru polja s primarnim ključem, ki je polje »Samoštevilo«, je lahko tudi polje s tujim ključem polje »Število«, če imata obe polji isto lastnost VelikostPolja. Polji »Samoštevilo« in »Število« se lahko na primer ujemata, če je lastnost VelikostPolja obeh števil dolgo celo število. Kadar sta oba skupna polja polji »Število«, morata imeti iste nastavitve lastnosti VelikostPolja.

Relacije v zbirkah podatkov programa Access 2010

Pomembno: Okno »Relacije« ni na voljo v spletnih zbirkah podatkov programa Access 2010.

V spletni zbirki podatkov programa Access 2010 ustvarite relacijo s čarovnikom za iskanje in relacije. V eno od tabel dodate novo polje, to polje pa dobi vrednosti tako, da jih poišče v obstoječi tabeli.

Če želite spremeniti relacijo v spletni zbirki podatkov, izberite polje v relaciji in nato znova zaženite časovnika za iskanje, da spremenite relacijo.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele v oknu »Relacije«

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

  Pomembno: Okno »Relacije «ni na voljo v spletnem Accessu. Če želite ustvariti relacije v programčku za Access, si oglejte navodila v razdelku ustvarjanje relacije.

 2. Če relacij še niste določili, se samodejno prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se pogovorno okno ne prikaže, na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Pokaži tabelo.

  V pogovornem oknu Pokaži tabelo so prikazane vse tabele in poizvedbe v zbirki podatkov. Če si želite ogledati le tabele, kliknite Tabele. Če si želite ogledati le poizvedbe, kliknite Poizvedbe. Če pa si želite ogledati oboje, kliknite Oboje.

 3. Izberite nekaj tabel ali poizvedb in nato kliknite Dodaj. Ko dodate vse tabele in poizvedbe na zavihek dokumenta z relacijami, kliknite Zapri.

 4. Povlecite polje (po navadi primarni ključ) iz ene tabele v skupno polje (tuji ključ) v drugi tabeli. Povlečete več polj, pritisnite tipko CTRL, kliknite vsako polje, in jih nato povlecite.

  Se prikaže pogovorno okno Urejanje relacij .
  Pogovorno okno »Urejanje relacij«

 5. Preverite, ali so prikazana imena polj skupna polja za relacijo. Če ime polja ni pravilna, kliknite ime polja in izberite ustrezno polje na seznamu.

  Za vzpostavljanje referenčne integritete za to relacijo, potrdite potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto . Če želite več informacij o referenčne integritete, glejte razdelek Vzpostavi referenčno integriteto.

 6. Kliknite Ustvari.

  Access nariše črto relacije med dvema tabelama. Če ste izbrali potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto , se prikaže vrstica debelejši na vsakem koncu. Poleg tega znova samo če ste izbrali potrditveno polje Vzpostavi referenčno integriteto , se prikaže številka 1 na nad debela del ene strani na črto relacije, in znak za neskončnost () je prikazana nad debela dela na je v oknu druge strani v vrstici, kot je prikazano na spodnji sliki.

  Povlecite polje iz tabele v ustrezno polje v drugi tabeli

  Opombe: 

  • Ustvarjanje relacije »ena proti ena«    Obe skupni polji (običajno polje s primarnim ključem in polje s tujim ključem) morata imeti enoličen indeks. To pomeni, da mora biti lastnost Indeksirano teh polj nastavljena na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Če imata obe polji enoličen indeks, Access ustvari relacijo »ena proti ena«.

  • Ustvarjanje relacije »ena proti mnogo«    Polje na strani »ena« relacije (običajno polje s primarnim ključem) mora imeti enoličen indeks. To pomeni, da mora lastnost Indeksirano tega polja biti nastavljena na Da (podvojeni vnosi niso dovoljeni). Polje na strani »mnogo« pa ne sme imeti enoličnega indeksa. Lahko ima indeks, vendar mora dovoliti podvojene vnose. To pomeni, da mora lastnost Indeksirano tega polja biti nastavljena na Ne ali Da (podvojeni vnosi dovoljeni). Kadar ima samo eno izmed dveh polj enoličen indeks, Access ustvari relacijo »ena proti mnogo«.

Na vrh strani

Ustvarjanje relacije tabele v podoknu »Seznam polj« za dodajanje polja

Polje lahko dodate v obstoječo tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista, tako da ga povlečete iz podokna Seznam polj. V podoknu Seznam polj so prikazana polja, ki so na voljo v tabelah v relaciji, in polja, ki so na voljo v drugih tabelah v zbirki podatkov. .

Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, je samodejno ustvarjen nov odnos ena proti mnogo med tabelo v podoknu Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. V razdelku Urejanje relacije za več informacij.

Odpiranje tabele v pogledu podatkovnega lista

 • V podoknu za krmarjenje dvokliknite tabelo.

Odpiranje podokna »Seznam polj«

 • Pritisnite ALT+F8. Prikaže se podokno Seznam polj.

  Podokno »Seznam polj«

V podoknu Seznam polj so prikazane vse druge tabele v zbirki podatkov, ki so združene v kategorije. Ko delate v tabeli v pogledu podatkovnega lista, Access v podoknu Seznam polj prikaže polja v dveh kategorijah: Polja, ki so na voljo v povezanih tabelah in Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah. Prva kategorija navaja vse tabele, ki so v relaciji s tabelo, s katero trenutno delate. Druga kategorija navaja vse tabele, s katerimi ta tabela ni v relaciji.

Ko v podoknu Seznam polj kliknete znak plus (+), se ob imenu tabele prikaže seznam vseh polj, ki so na voljo v tej tabeli. Če želite v tabelo dodati polje, povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo v pogledu podatkovnega lista.

Dodajanje polja in ustvarjanje relacije v podoknu s seznamom polj

 1. Ko je tabela odprta v pogledu podatkovnega lista, pritisnite ALT+F8. Prikaže se podokno Seznam polj.

 2. Če želite prikazati seznam polj v tabeli, v razdelku Polja, ki so na voljo v ostalih tabelah kliknite znak plus (+) ob imenu tabele.

 3. Povlecite želeno polje iz podokna Seznam polj v tabelo, ki je odprta v pogledu podatkovnega lista.

 4. Ko se prikaže vrstica za vstavljanje, polje spustite na ustrezno mesto.

  Zažene se Čarovnik za iskanje.

 5. Če želite dokončati korake v Čarovniku za iskanje, sledite navodilom.

  Polje se prikaže v tabeli v pogledu podatkovnega lista.

Ko povlečete polje iz »drugo« (nepovezanih) tabele in nato dokončate čarovnika za iskanje, nove relacije ena proti mnogo samodejno ustvarjen med tabelo na Seznam polj in tabelo, v katero ste polje povlekli. To relacijo, ustvaril dostop, ne vzpostavljanje referenčne integritete privzeto. Če želite vzpostaviti referenčno integriteto, morate urediti relacijo. V razdelku Urejanje relacije za več informacij.

Na vrh strani

Ustvarjanje ali spreminjanje relacije v spletni zbirki podatkov programa Access 2010

Če želite ustvariti relacije v spletni zbirki podatkov programa Access 2010, uporabite čarovnika za iskanje. Okno »Relacije «ni na voljo v spletni zbirki podatkov. Polje v tabeli uporabite kot vir za vrednosti v povezana polja v drugi tabeli. Če želite ustvariti relacije v programčku za Access, si oglejte navodila v razdelku ustvarjanje relacije.

Opomba: Preden uporabite čarovnika za iskanje, mora polje, ki ga uporabite kot vir za vrednosti, že obstajati.

Ustvarjanje relacij v spletni zbirki podatkov programa Access 2010 s čarovnikom za iskanje

 1. Odprite tabelo, ki bi svoje vrednosti morala pridobiti iz druge tabele.

 2. Na desni strani zadnjega polja kliknite Kliknite, če želite dodati in nato Iskanje in relacija.

  Opomba: Morda se boste morali pomakniti vodoravno po zaslonu, če želite najti možnost Kliknite, če želite dodati.

 3. Na prvem zaslonu čarovnika za iskanje izberite Želim, da polje za iskanje poišče vrednosti v drugi tabeli in kliknite Naprej.

 4. Izberite ime tabele, v kateri so izvorne vrednosti, in kliknite Naprej.

 5. V oknu Polja, ki so na voljo dvokliknite polje, v katerem so izvorne vrednosti, in nato kliknite Naprej.

 6. Določite lahko tudi vrstni red razvrščanja za iskalno polje. Kliknite Naprej.

 7. Prilagodite lahko tudi širino iskalnega polja, kar vam priporočamo, če so vrednosti dolge. Kliknite Naprej.

 8. Vnesite ime novega polja. Če želite zagotoviti, da se vrednosti v dveh tabelah vedno ujemajo, potrdite polje Omogoči celovitost podatkov in kliknite eno od teh dveh možnosti:

  • Kaskadno brisanje – če izberete to možnost, bodo ob brisanju zapisa iz ene tabele izbrisani tudi ustrezni zapisi v drugi tabeli.

  • Omejeno brisanje – če izberete to možnost, postopek brisanja ni dovoljen, če je ob poskusu brisanja zapisa iz ene tabele v drugi tabeli ustrezen zapis.

   Opomba:  Če ustvarjate relacijo s čarovnikom za iskanje, ne potrdite polja Dovoli več vrednosti.

Spreminjanje relacije v spletni zbirki podatkov programa Access 2010

 1. Odprite tabelo, ki svoje vrednosti pridobiva iz druge tabele.

 2. Izberite polje, ki svoje vrednosti pridobiva iz druge tabele.

 3. Na zavihku Polja v skupini Lastnosti kliknite Spremeni iskanja.

 4. Sledite navodilom čarovnika in naredite želene spremembe. Spremenite lahko:

  • polje, ki je vir vrednosti,

  • vrstni red razvrščanja zapisov,

  • širino polja in lastnost, ali želite skriti stolpec s ključen,

  • oznako iskalnega polja,

  • lastnost, ali je omogočena celovitost podatkov, in

  • lastnost, ali so brisanja kaskadna oziroma omejena, če je omogočena celovitost podatkov.

Na vrh strani

Urejanje relacije

Relacijo spremenite tako, da jo izberete v oknu »Relacije« in jo nato uredite.

 1. Kazalec pazljivo postavite tako, da pokaže na črto relacije, in nato jo kliknite, da jo izberete.

  Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 2. Ko je izbrana črta relacije, jo dvokliknite.

  ali

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Uredi relacije.

Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

Odpiranje pogovornega okna »Urejanje relacij«

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

  Prikaže se okno »Relacije«.

  Če še niste določili relacije in je to prvič, da odpirate okno z relacijami, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacije. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 3. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 4. Dvokliknite črto relacije.

  - ali -

  Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Uredi relacije.

  Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

  Pogovorno okno »Urejanje relacij«

 5. Spremenite relacijo in kliknite V redu.

  V pogovornem oknu Urejanje relacij vam omogoča, da spremenite relacijo tabele. Natančneje, lahko spremenite želene tabele ali poizvedbe na obeh straneh relacije ali polja na obeh straneh. Lahko tudi nastavite vrsto stika ali referenčno integriteto in izberite možnost kaskadnega. Če želite več informacij o vrsto stika in kako jo nastavite, si oglejte razdelek nastavite vrsto stika. Če želite več informacij o tem, kako referenčno integriteto in izberite možnost kaskadnega, si oglejte odsek Vzpostavljanje referenčne integritete.

Nastavljanje vrste stika

Ko določite relacijo tabele, bo načrt poizvedbe upošteval nastavitve relacije. Če na primer določite relacijo med dvema tabelama in nato ustvarite poizvedbo, v kateri sta uporabljeni ti dve tabeli, Access samodejno izbere polji, ki se privzeto ujemata, glede na polja, ki so navedena v relaciji. Začetne privzete vrednosti v poizvedbi lahko preglasite, vendar se vrednosti, ki jih ponudi relacija, običajno izkažejo za pravilne. Ker boste v vseh zbirkah podatkov, razen v najpreprostejših, pogosto povezovali in združevali podatke iz več tabel, je nastavljanje privzetih vrednosti z ustvarjanjem relacij koristno opravilo, s katerim lahko prihranite čas.

Poizvedba za več tabel združi podatke iz več tabel tako, da v skupnih poljih poveže ustrezne vrednosti. Postopek, ki poveže ali združi ustrezne vrednosti, se imenuje stik. Predstavljajte si na primer, da želite prikazati naročila strank. Ustvarite poizvedbo, ki v polju »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. V rezultatu poizvedbe so podatki o strankah in naročilih samo iz tistih vrstic, ki se ujemajo.

Ena od vrednosti, ki jih lahko navedete za vsako relacijo, je vrsta stika. Vrsta stika Accessu pove, kateri zapisi naj bodo vključeni v rezultat poizvedbe. Znova si predstavljajte poizvedbo, ki v skupnih poljih »ID stranke« združi tabeli »Stranke« in »Naročila«. Poizvedba s privzeto vrsto stika (notranji stik) vrne samo vrstice »Stranka« in »Naročilo«, v katerih so skupna polja (polja v stiku) enaka.

Predstavljajte si na primer, da želite vključiti vse stranke – tudi tiste, ki še niso nič naročile. To lahko naredite, če spremenite vrsto stika iz notranjega v levi zunanji stik. Levi zunanji stik vrne vse vrstice v tabeli na levi strani relacije, v tabeli na desni pa samo tiste, ki se ujemajo. Desni zunanji stik vrne vse vrstice na desni strani, na levi strani pa samo vrstice, ki se ujemajo.

Opomba: V tem primeru se »levo« in »desno« nanaša na položaj tabel v pogovornem oknu Urejanje relacij in ne v oknu z relacijami.

Razmislite o tem, kakšen rezultat boste običajno želeli pridobiti v poizvedbi, ki združi tabele v relaciji, in temu ustrezno nastavite vrsto stika.

Nastavljanje vrste stika

 1. V pogovornem oknu Urejanje relacij kliknite Vrsta stika.

  Odpre se pogovorno okno Lastnosti stika.

 2. Kliknite želeno izbiro in nato V redu.

V tej tabeli (uporabljeni sta tabeli »Stranke« in »Naročila«) so prikazane tri izbire, prikazane v pogovornem oknu Lastnosti stika, vrsta stika, ki je v njih uporabljena, in ali so za vsako tabelo vrnjene vse vrstice ali ujemajoče se vrstice.

Izbira

Stik relacije

Leva tabela

Desna tabela

1. Vključi samo vrstice, kjer so polja, ki so v stiku, iz obeh tabel enaka.

Notranji stik

Ujemajoče se vrstice

Ujemajoče se vrstice

2. Vključi VSE zapise iz tabele »Stranke« in samo tiste zapise iz tabele »Naročila«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Levi zunanji stik

Vse vrstice

Ujemajoče se vrstice

3. Vključi VSE zapise iz tabele »Naročila« in samo tiste zapise iz tabele »Stranke«, pri katerih so polja v stiku enaka.

Desni zunanji stik

Ujemajoče se vrstice

Vse vrstice

Ko izberete 2. ali 3. možnost, se na črti relacije prikaže puščica. Puščica kaže na tisto stran relacije, ki prikaže samo ujemajoče se vrstice.

Spreminjanje v pogovornem oknu »Lastnosti stika«

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

  Opomba: Če niste določili še nobene relacije in prvič odpirate okno »Relacie«, se prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo. Če se prikaže pogovorno okno, kliknite Zapri.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikažejo se vse tabele z relacijami in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 3. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 4. Dvokliknite črto relacije. Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

 5. Kliknite Vrsta stika.

 6. V pogovornem oknu Lastnosti stika kliknite možnost in nato kliknite v redu.
  Pogovorno okno »Lastnosti stika«

 7. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Na vrh strani

Vzpostavljanje referenčne integritete

Namen referenčne integritete je preprečevanje osamljenih zapisov – zapise, ki se sklicujejo na druge zapise, ki ne obstaja. Vzpostavite referenčno integriteto tako, da omogočite za relacijo tabele. Ko uveljavljajo, Access zavrne postopek, ki bi kršila referenčno integriteto za to relacijo tabele. To pomeni, da bo dostop zavrniti obeh posodobitve, ki spremeniti cilj sklic in brisanja, ki odstraniti ciljni sklic. Da Access razširi referenčne posodobitve in brisanje tako, da bodo spremenjene vse povezane vrstice, si oglejte odsek Nastavljanje kaskadnih možnosti .

Vklop ali izklop referenčne integritete

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 3. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 4. Dvokliknite črto relacije. Odpre se pogovorno okno Urejanje relacij.

 5. Potrdite ali počistite polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 6. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Če vzpostavite referenčno integriteto, veljajo ta pravila:

 • Vrednosti ni mogoče vnesti v polje s tujim ključem tabele v relaciji, če je ni v polju s primarnim ključem primarne tabele – tako se ustvarijo osamljeni zapisi.

 • Zapisa ni mogoče izbrisati iz primarne tabele, če so v tabeli v relaciji ujemajoči se zapisi. Iz tabele »Zaposleni« ni mogoče izbrisati na primer zapisa o zaposlenem, če so mu dodeljena naročila v tabeli »Naročila«. Lahko pa izbrišete primarni zapis in vse zapise v relaciji tako, da potrdite polje Kaskadno brisanje zapisov v relaciji.

 • Vrednosti primarnega ključa v primarni tabeli ni mogoče spremeniti, če to ustvari osamljene zapise. V tabeli »Naročila« ni mogoče spremeniti na primer številke naročila, če so v tabeli »Podrobnosti o naročilu« temu naročilu dodeljeni vrstični elementi. Lahko pa posodobite primarni zapis in vse ujemajoče se zapise tako, da potrdite potrditveno polje »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji«.

  Opombe: Če pri omogočanju referenčne integritete pride do težav, upoštevajte, da je treba izpolnjevati te pogoje, če želite referenčno integriteto vsiliti:

  • Skupno polje v primarni tabeli mora biti primarni ključ ali imeti enoličen indeks.

  • Skupna polja morajo biti istega podatkovnega tipa. Izjema je polje »Samoštevilo«, ki je lahko v relaciji s poljem »Število«, ki ima lastnost VelikostPolja nastavljeno na Dolgo celo število.

  • Obe tabeli morata biti v isti Accessovi zbirki podatkov. Referenčne integritete ni mogoče vzpostaviti v povezanih tabelah. Če pa so izvirne tabele v Accessovi obliki zapisa, je mogoče odpreti zbirko podatkov, v kateri so shranjene tabele, in v njej omogočiti referenčno integriteto.

Nastavljanje kaskadnih možnosti

Morda boste morali spremeniti vrednost na strani »ena« relacije. V tem primeru z Accessom samodejno posodobite vse vrstice v relaciji. Na ta način se posodobitev izvede v celoti in podatki v zbirki podatkov ostanejo usklajeni – posodobljene so vse in ne samo nekatere vrstice. V Accessu se je tej težavi mogoče izogniti z možnostjo »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji«. Ko vzpostavite referenčno integriteto, izberite možnost »Kaskadno posodabljanje polj v relaciji« in posodobite primarni ključ, Access samodejno posodobi vsa polja, ki se sklicujejo na primarni ključ. .

Morda boste morali izbrisati tudi vrstico in vse zapise v relaciji – na primer zapis o pošiljatelju in vsa naročila v relaciji za tega pošiljatelja. Access zato podpira možnost »Kaskadno brisanje zapisov v relaciji«. Ko vzpostavite referenčno integriteto in potrdite potrditveno polje Kaskadno brisanje zapisov v relaciji, Access samodejno izbriše vse zapise, ki se sklicujejo na primarni ključ, ko izbrišete zapis s primarnim ključem.

Vklop ali izklop kaskadnega posodabljanja in/ali kaskadnega brisanja

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 3. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite spremeniti. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 4. Dvokliknite črto relacije. Odpre se pogovorno okno

  Urejanje relacij.

 5. Potrdite polje Vzpostavi referenčno integriteto.

 6. Potrdite polje Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ali Kaskadno brisanje zapisov v relaciji oziroma potrdite obe polji.

 7. Po želji spremenite relacijo in kliknite V redu.

Opomba: Če je primarni ključ polje s samoštevilom, potrditev polja Kaskadno posodabljanje polj v relaciji ne bo vplivala na nič, ker v polju s samoštevilom vrednosti ni mogoče spremeniti.

Na vrh strani

Brisanje relacije tabele

Pomembno: Z odstranitvijo relacije, odstranite tudi podporo za referenčno integriteto, če je omogočena. Zaradi tega Access ne bo več samodejno preprečeval, da se na strani »mnogo« relacije osamljeni zapisi ne ustvarijo.

Če želite odstraniti relacijo tabele, morate izbrisati relacijsko črto v oknu z relacijami. Kazalec postavite tako, da kaže na relacijsko črto in jo nato kliknite. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno. Ko relacijsko črto izberete, pritisnite tipko DELETE.

 1. Na zavihku Orodja za zbirke podatkov v skupini Relacije kliknite Relacije.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Relacije kliknite Vse relacije.

  Prikazane so vse tabele z relacijami in črte relacij. Upoštevajte, da skrite tabele (tabele, za katere je v pogovornem oknu Lastnosti tabele potrjeno polje Skrita) in njihove relacije ne bodo prikazane, če v pogovornem oknu Možnosti krmarjenja ni izbrana možnost »Pokaži skrite predmete«.

 3. Kliknite črto relacije za relacijo, ki jo želite izbrisati. Izbrana črta relacije je prikazana odebeljeno.

 4. Pritisnite tipko DELETE.

 5. Access bo morda prikazal sporočilo Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati izbrano relacijo iz zbirke podatkov?. Če se prikaže to sporočilo, kliknite Da.

Opomba: Če je katera koli od tabel, ki je uporabljena v relaciji tabele, v uporabi  – morda jo uporablja druga oseba ali proces ali pa je uporabljena v odprtem predmetu zbirke podatkov, na primer v obrazcu – relacije ne bo mogoče izbrisati. Pred odstranjevanjem relacije zaprite vse odprte predmete, v katerih so uporabljene te tabele.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×