Ustvarjanje relacij seznama z enoličnimi stolpci in stolpci za iskanje

Ustvarjanje relacij seznama z enoličnimi stolpci in stolpci za iskanje

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Relacije med seznami lahko ustvarite tako, da uporabite kombinacijo enoličnih stolpcev, stolpcev za iskanje in izvrševanja odnosov (kaskada in omejitev brisanja), ki izboljšujejo vašo sposobnost ustvarjanja bolj izpopolnjenih poslovnih rešitev in pomagajo ohraniti integriteta podatkov.

Pregled relacij seznama

V spodnjih razdelkih so pomembne informacije o ustvarjanju relacij med izvornimi in ciljnimi seznami, ustvarjanje enoličnih in iskalnih stolpcev, uveljavljanje delovanja relacije seznama, dodajanje primarnih in sekundarnih stolpcev za iskanje, ogled urejanje in brisanje elementov v relacijah seznama, upravljanje relacij seznama, ko imajo seznami številne elemente, in dodatne prednosti uporabe programa za urejanje, kot je Microsoft SharePoint Designer 2013.

Pregled relacij seznama

1. seznam» elementi «je izvorni seznam in seznam naročil je ciljni seznam.

2. Vsak seznam ima enolične stolpce, s katerimi zagotovi, da so ustrezni podatki usklajeni.

3. primarni stolpec za iskanje na izvornem seznamu» poišče «stolpec ID naročila na ciljnem seznamu na osnovi ujemajoče se vrednosti.

4. sekundarni stolpec za iskanje na izvornem seznamu samodejno vstavi stolpec opis naročil s ciljnega seznama.

Ko ustvarite stolpec, lahko določite, da mora stolpec vsebovati enolične vrednosti. To pomeni, da seznam ne more imeti podvojenih vrednosti v tem stolpcu. Elementa seznama, ki vsebuje podvojeno vrednost, ni mogoče dodati, spremenite obstoječi element seznama, ki bi povzročil ustvarjanje podvojene vrednosti, ali obnovite element iz koša, če bi bil rezultat podvojene vrednosti. Če ustvarite stolpec za iskanje na izvornem seznamu in določite, da je stolpec enoličen, stolpec na ciljnem seznamu ne sme vsebovati podvojenih vrednosti.

Opomba:  Enoličnost ne razlikuje med velikimi in malimi črkami, tako da na primer za argument» za «in» za «– 231 veljajo podvojene vrednosti.

Enoličen stolpec mora imeti tudi indeks. Ko ustvarite enoličen stolpec, boste morda pozvani, da ustvarite indeks in je samodejno ustvarjen, ko kliknete v redu. Ko ima enolični stolpec indeks, ne morete odstraniti indeksa iz tega stolpca, razen če najprej znova definirate stolpec tako, da dovoli podvojene vrednosti.

V tej tabeli je povzeto, katere vrste stolpcev lahko in jih ni mogoče uporabiti za ustvarjanje enoličnih stolpcev.

Podprti tipi stolpcev

Nepodprti tipi stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Izbira (ena vrednost)

Izbira (več vrednosti)

število

Izračunano

Valuta

Hiperpovezava ali slika

Datum in ura

Stolpci po meri

Iskanje (ena vrednost)

Iskanje (z več vrednostmi)

Oseba ali skupina (ena vrednost)

Oseba ali skupina (več vrednosti)

Da/ne

Če želite ustvariti relacijo med dvema seznamoma, lahko na izvornem seznamu ustvarite stolpec za iskanje, ki na ciljnem seznamu pridobi (oziroma poišče) eno vrednost ali več, ki se ujemajo z vrednostjo v stolpcu za iskanje na izvornem seznamu. Ko ustvarite ta stolpec za iskanje (primarni stolpec), lahko nadaljujete dodajanje dodatnih stolpcev (sekundarnih stolpcev) s ciljnega seznama na izvorni seznam, če imajo ti dodatni stolpci podprti podatkovni tip, ki je opisan spodaj.

V tej tabeli je povzeto, katere vrste stolpcev lahko in jih ni mogoče uporabiti za ustvarjanje stolpcev za iskanje.

Podprti tipi stolpcev

Nepodprti tipi stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Številka

Valuta

Datum in ura

Oseba ali skupina

Izračunano

Hiperpovezava ali slika

Stolpci po meri

Da/ne

Izbira

Iskanje

Na voljo sta dve vrsti stolpcev za iskanje, ki jih lahko ustvarite, stolpec za iskanje z vsiljeno relacijo in stolpec za iskanje z nevsiljeno relacijo.

Stolpec za iskanje z vsiljeno relacijo

V stolpcu za iskanje z vsiljeno relacijo (imenovana tudi referenčna integriteta) lahko poiščete posamezne vrednosti in ohranite integriteto podatkov na ciljnem seznamu na enega od dveh načinov:

Kaskadno brisanje    Ko je element na ciljnem seznamu izbrisan, je izbrisan tudi sorodni element ali elementi na izvornem seznamu. V tem primeru se želite prepričati, da so vsi sorodni elementi izbrisani kot del ene transakcije zbirke podatkov. Če na primer izbrišete vrstni red na ciljnem seznamu, lahko zagotovite, da se izbrišejo tudi ustrezni elementi naročila na izvornem seznamu. Ne želite, da so elementi naročila brez ustreznega naročila, ker bi to ustvarilo» Osirotele «elemente naročila, ki lahko pozneje povzročijo zmedo.

Omeji brisanje    Ko poskusite izbrisati element na ciljnem seznamu in ima enega ali več sorodnih elementov na izvornem seznamu, ne boste mogli izbrisati elementa na ciljnem seznamu. V tem primeru želite zagotoviti, da je sorodni element na ciljnem seznamu ohranjen. Če na primer nekdo poskuša izbrisati element naročila s ciljnega seznama, bo morda stranka še vedno čakala na ta vrstni red in želite preprečiti, da bi se postopek brisanja zgodil, dokler ne obdelate naročila. Ne želite, da je naročilo stranke pomotoma izbrisano, ker to vpliva na vašo sposobnost dokončanja naročila.

Vsiljevanje relacij seznamov

1. operacija kaskadnega brisanja zagotavlja, da so vsi sorodni elementi izbrisani v eni transakciji zbirke podatkov.

2. omeji postopek brisanja prepreči brisanje elementov na ciljnem seznamu, če obstajajo povezani elementi seznama virov.

Na kratko, uveljavljanje odnosa med relacijami s seznamom omogoča, da so vaši podatki veljavni in preprečujejo nedoslednosti, ki bi lahko povzročile težave s ceste.

Opomba:  Če želite ustvariti ali spremeniti vsiljeno relacijo, morate imeti dovoljenje za upravljanje seznamov na seznamu.

Stolpec za iskanje, ki vsiljuje relacije, mora imeti tudi indeks. Ko ustvarite stolpec za iskanje, ki vsiljuje relacije, boste morda pozvani, da ustvarite indeks in je samodejno ustvarjen, ko kliknete v redu. Ko stolpec za iskanje, ki uveljavi razmerje, ima indeks, ne morete odstraniti indeksa iz tega stolpca, razen če ste najprej odstranili vsiljeno relacijo.

Stolpec za iskanje z nevsiljeno relacijo

V stolpcu za iskanje z nevsiljeno relacijo z izvornega seznama lahko na ciljnem seznamu iščete eno ali več vrednosti. Ko izbrišete element na izvornem seznamu, če imate dovoljenje za brisanje na seznamu, ni dodatnih omejitev brisanja ali brisanja operacij, ki se pojavijo na ciljnem seznamu.

Eden od koristnih učinkov ustvarjanja relacij seznama je, da lahko stolpce prikažete in urejate z dveh ali več seznamov na eni strani. Ko ustvarite stolpec za iskanje na izvornem seznamu, primarni stolpec prikaže vrednosti iz stolpca ciljnega seznama, lahko pa tudi določite, da se dodatni, sekundarni stolpci s ciljnega seznama prikažejo tudi poleg primarnega stolpca in drugega izvornega seznama. stolpce.

Primarna vrednost stolpca je povezava, ki jo lahko kliknete, da prikažete vse vrednosti stolpcev tega elementa na ciljnem seznamu. Vsaka sekundarna vrednost stolpca s ciljnega seznama se prikaže kot besedilo v stolpcu izvorni seznam. Če ustvarite stolpec za iskanje z več vrednostmi, vsak stolpec s ciljnega seznama, bodisi primarnega bodisi sekundarnega, prikažete več ustreznih vrednosti, ki so ločene s podpičji. Te primarne in sekundarne stolpce lahko v pogledu seznama upravljate na podoben način kot stolpce z izvornega seznama, na primer tako, da dodate, odstranite, filtrirate in razvrščate.

Ime primarnega stolpca je ime, ki ga navedete, ko ustvarite stolpec za iskanje. Vsako sekundarno ime stolpca privzeto upošteva standardno konvencijo o poimenovanju imena stolpca <primary v viru list>: <column ime v ciljnem list>. Spremenite ime primarnega stolpca, zato spremenite imena vseh sekundarnih stolpcev. Lahko pa spremenite privzeta imena sekundarnih stolpcev in opise, da vam bodo imena bolj pomembna.

Stolpci za iskanje z več vrednostmi

1. primarni stolpec za iskanje z več vrednostmi.

2. sekundarni stolpec za iskanje z več vrednostmi.

3. ime stolpca je bilo spremenjeno iz privzetega imena GetID: naslov za instrumente.

Ko ustvarite relacije seznama tako, da uporabite stolpce za iskanje, enolične stolpce in sezname z vsiljenimi relacijami, lahko dosežete prag ali omejitev vira in jih lahko blokirate v teh primerih:

 • Če stolpec naredite enolično na obstoječem seznamu, ki ima več elementov, kot je prag pogleda seznama (vendar upoštevajte, da dodate en element na seznam, zaradi katerega je seznam večji od praga pogleda seznama, je postopek, ki ni običajno blokiran).

 • Če vklopite kaskadno brisanje ali omejite brisanje za polje za iskanje na seznamu, ki ima več elementov, kot je prag pogleda seznama.

 • Presegli ste prag za iskanje pogleda seznama, ki je privzeto dvanajst stolpcev za iskanje.

 • Število elementov v postopku brisanja presega 1.000.

Če želite več informacij o upravljanju seznamov z več elementi, glejte upravljanje seznamov in knjižnic z več elementi .

Kako: ustvarjanje ali spreminjanje enoličnega stolpca

Opozorilo:  Ne morete ustvariti enoličnega stolpca na seznamu, v katerem so določena dovoljenja na ravni elementa, ne morete prekiniti dedovanja dovoljenj s seznama na element seznama, če je na seznamu enoličen stolpec, ne morete ustvariti enoličnega stolpca ali spremeniti stolpca, ki bi bil enoličen na seznamu, ki je CONT ains elemente z enoličnimi dovoljenji ali tistim, ki ima omogočeno odobritev vsebine, in ne morete kopirati datoteke v knjižnico z ukazom» Odpri z raziskovalcem «, če ta knjižnica vsebuje enoličen stolpec.

 1. PoMaknite se do mesta, ki vsebuje seznam.

 2. Kliknite ime seznama v vrstici za hitri zagon ali pa v meniju Nastavitve Gumb »Nastavitve« v storitvi Office 365 kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa v razdelku seznam kliknite ime seznama.

 3. Kliknite seznam _GT_ ustvarjanje stolpca.

 4. V polje ime stolpcev vnesite ime stolpca.

 5. V razdelku vrsta informacij v tem stolpcu kliknite nekaj od tega:

  • Ena vrstica besedila

  • Več vrstic besedila

  • Izbira

  • Število

  • Valuta

  • Datum in ura

  • Da/ne

  • Iskanje (ena vrednost)

  • Oseba ali skupina (ena vrednost)

 6. V razdelku Dodatne nastavitve stolpca v razdelku uveljavljanje enoličnih vrednosti kliknite da.
  Če izberete vrsto podatkov, ki ni podprta ali ustvarjate stolpec za iskanje, ki omogoča več vrednosti, se enolične vrednosti ne prikažejo.

 • Indeksa enoličnega stolpca ne morete odstraniti. Če želite odstraniti indeks, morate stolpec spremeniti iz enoličnega stolpca na tistega, ki omogoča prvo podvojene vrednosti, in nato odstraniti kazalo.

 • Če želite spremeniti obstoječi stolpec iz podvojenih vrednosti v enolične vrednosti, morda ne boste mogli izvesti te operacije, če obstoječi stolpec vsebuje podvojene vrednosti. V tem primeru morate najprej odstraniti vse podvojene vrednosti, nato pa spremeniti stolpec, da omogočite podvojene vrednosti v Enolični stolpec.

 • Če želite spremeniti podatkovni tip enoličnega stolpca, morate narediti to: spremenite stolpec, da omogočite podvojene vrednosti, odstranite indeks, spremenite stolpec z drugim podprtim podatkovnim tipom in nato naredite stolpec enolično.

Kako: ustvarjanje stolpca za iskanje

S temi koraki se pomikate po nastavljanju stolpca, ki prikaže primarni stolpec, in po želji sekundarni stolpec na seznam. Primarni stolpec je mogoče indeksirati, ker pa sekundarni stolpec (ali polje) nadzoruje primarni, ne more biti enolično ali indeksirano.

 1. PoMaknite se do mesta, ki vsebuje seznam.

 2. Kliknite ime seznama v vrstici za hitri zagon ali pa v meniju Nastavitve Gumb »Nastavitve« v storitvi Office 365 kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa v razdelku seznam kliknite ime seznama.

 3. Kliknite seznam, nato pa kliknite ustvari stolpec.

 4. V polje ime stolpcev vnesite ime stolpca.

 5. V razdelku Vrsta informacij v tem stolpcukliknite Iskanje.

 6. V polju pridobi informacije iz izberite ciljni seznam.

 7. V polju v tem stolpcu izberite primarni stolpec.

 8. V razdelku Dodajanje stolpca za prikaz vseh teh dodatnih poljza vsak sekundarni stolpec, ki ga želite dodati, kliknite potrditveno polje ob imenu stolpca. Navedeni so le stolpci s podprtimi podatkovnimi tipi.

 9. Če želite dodati ali odstraniti sekundarne stolpce, spremenite stolpec za iskanje in naredite želene želene možnosti.

  Opomba:  Sekundarnega stolpca ne morete indeksirati niti ne morete ustvariti sekundarnega stolpca enolično.

 10. Če želite, da so stolpci za iskanje prikazani v privzetem pogledu, izberite Dodaj v privzeti pogled.

 11. Če želite ustvariti vsiljeno relacijo, izberite vsili delovanje relacije in nato kliknite omeji brisanje ali Kaskadno brisanje.

 12. Kliknite V redu.

Kako: ustvarjanje relacij v obrazcih za prikaz in urejanje

Ko ustvarite stolpec za iskanje, lahko spremenite prikaz in urejanje obrazcev ciljnega seznama tako, da so prikazani sorodni podatki z izvornega seznama. Na primer, na seznamu» naročila «lahko uredite seznam» prikaz «ali» uredi «, da dodate sorodne elemente in samodejno povežete dva ustrezna spletna gradnika za ogled seznama skupaj s prehodom vrednosti stolpca za iskanje.

 1. Na ciljnem seznamu (na primer naročila) kliknite zavihek seznam , spletni gradniki obrazca v razdelku Prilagajanje seznama, nato pa kliknite privzeti obrazec za prikaz ali privzeti obrazec za urejanje.

 2. V območju glavnega spletnega gradnika kliknite Dodaj spletni gradnik.

 3. Kliknite Vstavljanje, nato seznam sorodnih seznamovin nato izberite seznam sorodnih (na primer elementi).

  Opomba:  Prikažejo se le seznami, za katere imate dovoljenje za Ogled elementov .

Dva seznama se samodejno povežeta. Ko shranite stran, ko prikažete ali uredite element na seznamu» naročila «, se na seznamu» elementi «prikaže tudi sorodni elementi.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×