Ustvarjanje relacij seznama z enoličnimi stolpci in stolpci za iskanje

Ustvarjanje relacij seznama z enoličnimi stolpci in stolpci za iskanje

Opomba:  Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

Relacije med seznami lahko ustvarite s kombinacijo enoličnih stolpcev, stolpcev za iskanje in vzpostavljanjem relacij (kaskadno in omejeno brisanje). S temi elementi lahko ustvarite bolj zapletene poslovne rešitve in ohranite celovitost podatkov.

Pregled relacij seznama

V tem razdelku so pomembne informacije o ustvarjanju relacij med izvornimi in ciljnimi seznami, ustvarjanju enoličnih stolpcev in stolpcev za iskanje, vsiljevanju delovanja relacij seznamov, dodajanju primarnih in sekundarnih stolpcev za iskanje, ogledih, urejanju in brisanju elementov na seznamih v relaciji, upravljanju relacij seznamov, ko je na seznamih veliko elementov, ter o dodatnih prednostih uporabe programa za urejanje, kot je na primer Microsoft SharePoint Designer 2013.

Pregled relacij seznama
Uporaba enoličnih stolpcev in stolpcev za iskanje za obdelavo naročil daril.

1. na seznamu elementov je izvorni seznam in seznam» naročila« na ciljnem seznamu.

2. na vsakem seznamu so enolični stolpci, da se ujema pravilne podatke.

3. Primarni stolpec za iskanje na izvornem seznamu na podlagi ujemajočih se vrednosti »poišče« stolpec »ID naročila« na ciljnem seznamu.

4. Sekundarni stolpec za iskanje na izvornem seznamu samodejno vstavi stolpec »Opis naročil« s ciljnega seznama.

Ko ustvarite stolpec, lahko določite, da bodo v stolpcu enolične vrednosti. To pomeni, da v tem stolpcu seznama ne more biti podvojenih vrednosti. Ne morete dodati elementa seznama, v katerem je podvojena vrednost, spremeniti obstoječega elementa seznama, zaradi katerega bi prišlo do podvojene vrednosti, ali obnoviti elementa iz koša, če bi zaradi tega prišlo do podvojene vrednosti. Če na izvornem seznamu ustvarite stolpec za iskanje in določite, da bo ta stolpec enoličen, v stolpcu na ciljnem seznamu ne sme biti podvojenih vrednosti.

Opomba:  Enoličnost ne razlikuje med velikimi in malimi črkami. Vrednosti ORD-231 in ord-231 sta na primer obravnavani kot podvojeni vrednosti.

Enolični stolpec mora imeti tudi kazalo. Ko ustvarite enoličen stolpec, boste morda pozvani, da ustvarite kazalo. To je samodejno ustvarjeno, ko kliknete V redu. Ko za enolični stolpec ustvarite kazalo, kazala s tega stolpca ne morete več odstraniti. Odstranite ga lahko le, če najprej znova določite stolpec tako, da ta dovoljuje podvojene vrednosti.

V tej tabeli je povzeto, katere vrste stolpcev lahko uporabite za ustvarjanje enoličnih stolpcev.

Podprte vrste stolpcev

Nepodprte vrste stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Izbira (ena vrednost)

Izbira (več vrednosti)

Število

Izračunano

Valuta

Hiperpovezava ali slika

Datum in ura

Stolpci po meri

Iskanje (ena vrednost)

Iskanje (več vrednosti)

Oseba ali skupina (ena vrednost)

Oseba ali skupina (več vrednosti)

Da/ne

Če želite ustvariti relacijo med dvema seznamoma, na izvornem seznamu ustvarite stolpec za iskanje, ki s ciljnega seznama vrne (oziroma na njem »poišče«) eno ali več vrednosti, ki se ujemajo z vrednostjo v stolpcu za iskanje na izvornem seznamu. Ko ustvarite stolpec za iskanje (primarni stolpec), lahko s ciljnega seznama dodajate dodatne stolpce (sekundarne stolpce) na izvorni seznam, vendar mora biti v teh dodatnih stolpcih podprta vrsta podatkov, opisana spodaj.

V tej tabeli je povzeto, katere vrste stolpcev lahko uporabite za ustvarjanje stolpcev za iskanje.

Podprte vrste stolpcev

Nepodprte vrste stolpcev

Ena vrstica besedila

Več vrstic besedila

Številka

Valuta

Datum in ura

Oseba ali skupina

Izračunano

Hiperpovezava ali slika

Stolpci po meri

Da/Ne

Izbira

Iskanje

Ustvarite lahko dve vrsti stolpcev za iskanje: stolpec za iskanje z vsiljeno relacijo in stolpec za iskanje z nevsiljeno relacijo.

Stolpec za iskanje z vsiljeno relacijo

V stolpcu za iskanje z vsiljeno relacijo (imenovano tudi referenčna integriteta) lahko poiščete enojne vrednosti ter ohranite celovitost podatkov na ciljnem seznamu na enega od teh dveh načinov:

Kaskadno brisanje    Ko je izbrisan element na ciljnem seznamu, je izbrisan tudi sorodni element ali elementi na izvornem seznamu. V tem primeru poskrbite, da so z enim prenosom zbirke podatkov izbrisani vsi sorodni elementi. Če izbrišete na primer vrstni red na ciljnem seznamu, lahko zagotovite, da so izbrisani tudi elementi ustreznega vrstnega reda na izvornem seznamu. Izogibajte se elementom vrstnega reda brez pripadajočega seznama, saj s tem ustvarite »osamljene« elemente vrstnega reda, zaradi katerih lahko pride pozneje do zmešnjave.

Omejeno brisanje    Če skušate izbrisati element na ciljnem seznamu, ki ima na izvornem seznamu enega ali več sorodnih elementov, ga morda ne boste mogli izbrisati s ciljnega seznama. V tem primeru poskrbite, da bo sorodni element na ciljnem seznamu ohranjen. Če skuša nekdo s ciljnega seznama na primer izbrisati element vrstnega reda, stranka morda še vedno čaka na ta vrstni red, zato je priporočljivo, da preprečite postopek izbrisa, dokler vrstni red ni obdelan. Če je vrstni red stranke po nesreči izbrisan, ne morete dokončati naročila.

Vsiljevanje relacij seznamov

1. s postopkom kaskadnega brisanja zagotavlja, da so vsi sorodni elementi izbrisani v enem prenosu zbirke podatkov.

2. s omejenega brisanja je onemogočeno brisanje elementov na ciljnem seznamu, če sorodni elementi seznama obstajajo.

Povedano na kratko, če vsilite relacijo seznama, ohranite veljavnost podatkov in preprečite nedoslednosti, zaradi katerih lahko pride pozneje do težav.

Opomba:  Če želite ustvariti ali spremeniti vsiljeno relacijo, morate imeti dovoljenje za upravljanje seznama.

Tudi stolpec za iskanje, ki vsili relacijo, mora imeti kazalo. Če ustvarite stolpec za iskanje, ki vsili relacijo, boste morda pozvani, da ustvarite kazalo. To je ustvarjeno samodejno, ko kliknete V redu. Ko stolpec, ki vsili relacijo, dobi kazalo, kazala s tega stolpca ne morete odstraniti. Če ga želite odstraniti, morate najprej odstraniti vsiljeno relacijo.

Stolpec za iskanje z nevsiljeno relacijo

V stolpcu za iskanje z nevsiljeno relacijo izvornega seznama lahko na ciljnem seznamu poiščete eno ali več vrednosti. Poleg tega, ko izbrišete element na izvornem seznamu (če imate za seznam dovoljenje za brisanje), na ciljnem seznamu ni dodatnih omejitev glede brisanja ali postopkov brisanja.

Ena od koristi ustvarjanja relacij seznama je ta, da lahko na eni strani prikažete in uredite stolpce za dva seznama ali več. Ko na izvornem seznamu ustvarite stolpec za iskanje, so na primarnem stolpcu prikazane vrednosti s stolpca ciljnega seznama. Lahko pa tudi določite, da so poleg primarnega stolpca in drugih stolpcev izvornega seznama prikazani tudi dodatni, sekundarni stolpci s ciljnega seznama.

Vrednost primarnega stolpca je povezava, ki jo lahko kliknete, da na ciljnem seznamu prikažete vse vrednosti stolpcev tega elementa. Vsaka vrednost sekundarnega stolpca s ciljnega seznama je v stolpcu izvornega seznama prikazana kot besedilo. Če ustvarite stolpec za iskanje z več vrednostmi, je v vsakem stolpcu s ciljnega seznama, bodisi primarnega bodisi sekundarnega, prikazanih več njihovih pripadajočih vrednosti, med seboj ločenih s podpičji. Te primarne in sekundarne stolpce v pogledu seznama lahko spreminjate enako kot stolpce na izvornem seznamu, na primer z dodajanjem, odstranjevanjem, filtriranjem in razvrščanjem.

Ime primarnega stolpca je ime, ki ga vnesete, ko ustvarite stolpec za iskanje. Vsako ime sekundarnega stolpca privzeto sledi standardnim pravilom poimenovanja <ime primarnega stolpca na izvornem seznamu>: <ime stolpca na ciljnem seznamu>. Če torej spremenite ime primarnega stolpca, spremenite tudi imena vseh sekundarnih stolpcev. Privzeta imena in privzete opise sekundarnih stolpcev pa lahko spremenite tako, da bodo bila za vas bolj pomenljiva.

Stolpci za iskanje z več vrednostmi

1. na stolpec primarnega za iskanje z več vrednostmi.

2. stolpec sekundarni za iskanje z več vrednostmi.

3. Ime stolpca je bilo s privzetega imena PridobiID: Naslov spremenjeno v Glasbila.

Ko ustvarjate relacije seznamov s stolpci za iskanje, enoličnimi stolpci in seznami z vsiljenimi relacijami, lahko dosežete prag ali omejitev vira in ste lahko v teh okoliščinah blokirani:

 • Če ustvarite enoličen stolpec na obstoječem seznamu, na katerem je več elementov, kot določa prag pogleda seznama (če pa z operacijo dodate še en element, s čimer je na seznamu več elementov, kot določa prag pogleda seznama, operacija običajno ni blokirana).

 • Če za polje za iskanje na seznamu, ki ima več elementov kot prag pogleda seznama, vklopite kaskadno ali omejeno brisanje.

 • Če presežete prag pogleda seznama za iskanje, ki privzeto dvanajst stolpcev za iskanje.

 • Če je število elementov v postopki brisanja večje od 1.000.

Če želite več informacij o upravljanju seznamov z velikim številom elementov, glejte upravljanje seznamov in knjižnic z velikim številom elementov .

Kako ustvariti ali spremeniti enolični stolpec

Opozorilo:  Na seznamu, za katerega so določena dovoljenja na ravni elementa, ne morete ustvariti enoličnega stolpca, ne morete prekiniti dedovanja dovoljenj s seznama na element seznama, če je na seznamu enoličen stolpec, ne morete ustvariti enoličnega stolpca ali spremeniti stolpca tako, da postane enoličen, na seznamu, na katerem so elementi z enoličnimi dovoljenji, ali na seznamu, za katerega je omogočena odobritev vsebine, in ne morete kopirati datoteke v knjižnico z ukazom Odpri z raziskovalcem, če je v tej knjižnici enoličen stolpec.

 1. Poiščite mesto s seznamom.

 2. Kliknite ime seznama v vrstici za hitri zagon ali v meniju Nastavitve Gumb »Nastavitve« v storitvi Office 365 , kliknite Ogled celotne vsebine mestain nato v razdelku seznam kliknite ime seznama.

 3. Kliknite Seznam > Ustvari stolpec.

 4. V polje Ime stolpca vnesite ime za stolpec.

 5. V razdelku Vrsta informacij v stolpcu je kliknite nekaj od tega:

  • Ena vrstica besedila

  • Več vrstic besedila

  • Izbira

  • Število

  • Valuta

  • Datum in ura

  • Da/ne

  • Iskanje (ena vrednost)

  • Oseba ali skupina (ena vrednost)

 6. V razdelku Dodatne nastavitve stolpca v razdelku Uveljavi enolične vrednosti kliknite Da.
  Če izberete vrsto podatkov, ki ni podprta, ali če ustvarjate stolpec za iskanje, ki dovoljuje več vrednosti, možnost »Uveljavi enolične vrednosti« ni prikazana.

 • Kazala enoličnega stolpca ni mogoče odstraniti. Če želite kazalo odstraniti, morate stolpec iz enoličnega stolpca najprej spremeniti v stolpec, ki dovoljuje podvojene vrednosti, nato pa odstraniti kazalo.

 • Če skušate obstoječi stolpec iz podvojenih vrednosti spremeniti v enolične vrednosti, tega postopka morda ne boste mogli izvesti, če so v obstoječem stolpcu podvojene vrednosti. V tem primeru morate najprej odstraniti vse podvojene vrednosti, nato pa spremenit stolpec iz stolpca, ki dovoljuje podvojene vrednosti, v enoličen stolpec.

 • Če želite spremeniti vrsto podatkov enoličnega stolpca, naredite to: spremenite stolpec tako, da bo dovoljeval podvojene vrednosti, odstranite kazalo, spremenite stolpec v drugo podprto vrsto podatkov, nato pa spremenite stolpec v enolični stolpec.

Kako ustvariti stolpec za iskanje

Te korake, ki vas vodi skozi nastavitev si stolpca, ki prikazuje primarni stolpec in po želji sekundarni stolpec na seznam. Primarni stolpec je mogoče indeksirati, vendar ker sekundarni stolpec (ali polja) nadzira primarni, ne more biti edinstvene ali indeksiranih.

 1. Poiščite mesto s seznamom.

 2. Kliknite ime seznama v vrstici za hitri zagon ali v meniju Nastavitve Gumb »Nastavitve« v storitvi Office 365 , kliknite Ogled celotne vsebine mestain nato v razdelku seznam kliknite ime seznama.

 3. Kliknite seznamin nato kliknite Ustvari stolpec.

 4. V polje Ime stolpca vnesite ime za stolpec.

 5. V razdelku Vrsta informacij v stolpcu je kliknite Iskanje.

 6. V polju Pridobi informacije od izberite ciljni seznam.

 7. V polju V tem stolpcu izberite primarni stolpec.

 8. Za vsak sekundarni stolpec, ki ga želite dodati, v razdelku Dodaj stolpec, ki prikazuje vsa ta dodatna polja kliknite potrditveno polje ob imenu stolpca. Prikazani so le stolpci s podprto vrsto podatkov.

 9. Če želite pozneje dodati sekundarne stolpce ali jih odstraniti, spremenite stolpec za iskanje in izberite želene možnosti.

  Opomba:  Sekundarnemu stolpcu ne morete dodati kazala, prav tako sekundarnega stolpca ne morete spremeniti v enoličnega.

 10. Če želite, da je stolpec za iskanje prikazan v privzetem pogledu, izberite Dodaj privzetemu pogledu.

 11. Če želite ustvariti vsiljeno relacijo, izberite Vsili relacijsko vedenje in kliknite Omejeno brisanje ali Kaskadno brisanje.

 12. Kliknite V redu.

Kako ustvariti relacije v prikazu in urediti obrazce

Ko ustvarite stolpec za iskanje, lahko prilagodite prikaz in uredite obrazce ciljnega seznama, tako da so prikazani povezani podatki iz izvornega seznama. Uredite lahko na primer prikaz ali uredite stran za seznam »Naročila«, da dodate povezan seznam »Elementi« in samodejno povežete dva ustrezna spletna gradnika seznama s posredovanjem vrednosti stolpca za iskanje.

 1. V ciljni seznam (na primer naročila) kliknite zavihek seznam , kliknite Spletne gradnike obrazca v razdelku Prilagajanje seznama in nato kliknite Privzeti obrazec za prikaz ali Privzeti obrazec za urejanje.

 2. V območju spletnega gradnika Glavni kliknite Dodaj spletni gradnik.

 3. Kliknite Vstavljanje, kliknite Povezani seznamin izberite povezan seznam (na primer elementov).

  Opomba:  Prikazani bodo le seznami, za katere imate dovoljenje Ogled elementov.

Dva seznama sta povezana samodejno. Ko shranite stran, se ob prikazovanju ali urejanju elementa s seznama »Naročila« prikažejo tudi ustrezni elementi na seznamu »Elementi«, .

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×