Ustvarjanje PowerPointovih predstavitev z bližnjicami na tipkovnici

Veliko uporabnikov dela učinkoviteje z zunanjo tipkovnico z bližnjicami na tipkovnici za PowerPoint v sistemu Windows. Nekateri slabovidni in gibalno ovirani uporabniki lažje uporabljajo bližnjice na tipkovnici kot pa zaslon, občutljiv na dotik. Te so torej pomembna alternativa za miško. V tem članku so v skupine združene bližnjice na tipkovnici za PowerPoint v sistemu Windows.

Imamo ločen seznam bližnjic, ki jih lahko uporabite med prikazom predstavitve.

Opombe: 

 • Bližnjice iz te teme se nanašajo na ameriško razporeditev tipkovnice. Tipke za druge razporeditve tipkovnic morda ne bodo povsem ustrezale tistim na ameriški tipkovnici.

 • Če bližnjica vključuje istočasni pritisk dveh ali več tipk, so tipke v tej temi ločene z znakom plus (+). Če morate pritisniti eno tipko takoj za drugo, so tipke ločene z vejico (,).

Te bližnjice na tipkovnici so v Wordovem dokumentu na voljo na tej povezavi: Bližnjice na tipkovnici v programu PowerPoint za Windows

Hitre povezave

Najpogosteje uporabljene bližnjice

Premikanje po traku le z uporabo tipkovnice

Sprememba fokusa s tipkovnico

Premikanje med podokni

Delo v orisu

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Izbor in urejanje besedila in predmetov

Oblikovanje besedila

Vstavljanje pripomb ali odgovarjanje nanje

Spreminjanje vrstnega reda diapozitivov ali odsekov v skupini diapozitivov

Bližnjice na tipkovnici po meri

Najpogosteje uporabljene bližnjice

V spodnji tabeli so navedene najpogosteje uporabljene bližnjice v PowerPointu.

Dejanje

Pritisnite

Ustvarite novo predstavitev

Ctrl+N

Krepko oblikovanje izbranega besedila

Ctrl+B

Spreminjanje velikosti pisave za izbrano besedilo

Alt+H, F in nato S

Spreminjanje zooma za diapozitiv

Alt+W, Q

Brisanje izbranega besedila, predmeta ali diapozitiva

Ctrl+X

Kopiranje izbranega besedila, predmeta ali diapozitiva

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega besedila, predmeta ali diapozitiva

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Shranjevanje predstavitve

Ctrl+S

Vstavljanje slike

Alt+N, P

Vstavljanje oblike

Alt+H, S in nato H

Izbira teme

Alt+G, H

Izbira postavitve diapozitiva

Alt+H, L

Premik na naslednji diapozitiv

Page Down

Premik na prejšnji diapozitiv

Page Up

Premik na zavihek »Osnovno«

Alt+H

Premik na zavihek »Vstavljanje«

Alt+N

Začetek diaprojekcije

Alt+S,B

Konec diaprojekcije

Esc

Zapiranje PowerPointa

Alt+F, X

Premikanje po traku le z uporabo tipkovnice

Trak najdete na vrhu PowerPointa in je organiziran po zavihkih. Vsak zavihek prikazuje drug trak. Ti pa so sestavljeni iz skupin, vsaka skupina pa vključuje en ali več ukazov.

Po traku se lahko premikate le s tipkovnico. Tipke za dostop so posebne bližnjice, s katerimi hitro uporabite ukaz na traku tako, da pritisnete nekaj tipk, ne glede na to, kje v PowerPointu ste. Do vseh ukazov v PowerPoint lahko dostopate s tipkami za dostop.

Med zavihki na traku se lahko premikate na dva načina:

 • Na trak pridete tako, da pritisnete tipko Alt, nato pa se med zavihki premikate s puščično tipko desno in puščično tipko levo.

 • Na traku lahko neposredno odprete nek zavihek tako, da pritisnete eno od tipk za dostop:

  Dejanje

  Pritisnite

  Odpiranje strani »Datoteka«

  Alt+F

  Odpiranje zavihka »Osnovno«

  Alt+H

  Odpiranje zavihka »Vstavljanje«

  Alt+N

  Odpiranje zavihka »Načrt«

  Alt+G

  Odpiranje zavihka »Prehodi«

  Alt+T

  Odpiranje zavihka »Animacije«

  Alt+A

  Odpiranje zavihka »Diaprojekcija«

  Alt+S

  Odpiranje zavihka »Pregled«

  Alt+R

  Odpiranje zavihka »Ogled«

  Alt+W

  Odpiranje polja »Pokaži mi«

  ALT+Q, nato vnesite iskani izraz

Opomba: Dodatki in drugi programi lahko na trak dodajo nove zavihke in zanje ponudijo tipke za dostop.

Delo na zavihkih na traku s tipkovnico

 • Če se želite premakniti na seznam zavihkov na traku, pritisnite tipko Alt; če pa želite odpreti neposredno nek zavihek, pritisnite bližnjico na tipkovnici.

 • Če se želite premikati med ukazi, pritisnite tipko Tab ali Shift+Tab. Naprej ali nazaj med ukazi se premikate po vrstnem redu ukazov. Pritisnete lahko tudi puščične tipke.

 • Kontrolnike aktivirate na različne načine, odvisno od vrste kontrolnika:

  • Če je izbrani ukaz gumb, ga aktivirate tako, da pritisnete preslednico ali tipko Enter.

  • Če je izbrani ukaz razdelilni gumb (torej gumb, ki odpre meni z dodatnimi možnostmi), ga aktivirate tako, da pritisnete tipki Alt+puščica dol. Med možnostmi se premikate s tabulatorko. Če želite izbrati trenutno možnost, pritisnite preslednico ali tipko Enter.

  • Če je izbrani ukaz seznam (npr. seznam pisav), ga odprete tako, da pritisnete puščično tipko dol. Med elementi se nato premikate s puščičnimi tipkami. Želeni element izberete s tipko Enter.

  • Če je izbrani ukaz galerija, ga izberete tako, da pritisnete preslednico ali tipko Enter. Med elementi se premikate s tabulatorko.

Namig: V galerijah, kjer je več vrstic z elementi, se tabulatorka premika od začetka do konca trenutne vrstice, na koncu vrstice se nato premakne na začetek nove vrstice. Če na koncu trenutne vrstice pritisnete puščično tipko desno, se tabulatorka premakne spet nazaj na začetek trenutne vrstice.

Sprememba fokusa s tipkovnico

V spodnji tabeli so navedeni nekateri načini za premikanje fokusa s tipkovnico.

Dejanje

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop

ALT ali F10. Če se želite premakniti na drug zavihek, uporabite tipko za dostop ali puščične tipke.

Premikanje fokusa na ukaze na traku.

Tab ali Shift+Tab

Premik dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku.

Puščica dol, puščica gor, puščica levo ali puščica desno

Razširitev ali strnitev traku

Ctrl+F1

Prikaz priročnega menija za izbrani element

Shift+F10

Premik fokusa v drugo podokno

F6

Premik na naslednji ali prejšnji ukaz na traku

Tab ali Shift+Tab

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku

Preslednica ali Enter

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku

Preslednica ali Enter

Odpiranje izbranega seznama na traku, na primer seznama pisav

Puščična tipka dol

Premik med elementi v odprtem meniju ali galeriji

Tipka tab

Zaključitev spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokusa nazaj na dokument

Enter

Uporaba tipk za dostop, ko so prikazani namigi za tipke

V programu PowerPoint 2013 in novejših različicah si lahko za dostop do elementov na traku pomagate z namigi za tipke Prikažite namige za tipke. To so črke, ki jih uporabite za dostop do ukazov, nato pa za premikanje po traku.

namigi za tipke na traku v PowerPointu

 1. Pritisnite tipko Alt. V majhnih kvadratih se prikažejo namigi za tipke za vsak ukaz na traku.

 2. Če želite izbrati ukaz, pritisnite prikazano črko v kvadratnem namigu za tipko, ki se prikaže zraven ukaza. Pritisnite na primer D, da odprete zavihek Datoteka; O, da odprete zavihek Osnovno; V, da odprete zavihek Vstavljanje itd.

  povečava namigov za tipke na traku v PowerPointu

Odvisno od črke, ki jo pritisnete, se lahko prikažejo še dodatni namigi za tipke. Če na primer pritisnete Alt+F, se na strani Informacije odpre pogled »Office Backstage«, ki vključuje drugačen nabor namigov za tipke.

Premikanje med podokni

Če želite

Pritisnite

Premikanje med podokni v navadnem pogledu v smeri urnega kazalca

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

Shift+F6

Preklapljanje med podoknoma sličic in orisnega pogleda

Ctrl+Shift+Tab

Delo v orisu

Če želite

Pritisnite

Povišanje odstavka.

Alt+Shift+puščica levo

Ponižanje odstavka.

Alt+Shift+puščica desno

Premik izbranih odstavkov navzgor.

Alt+Shift+puščica gor

Premik izbranih odstavkov navzdol.

Alt+Shift+puščica dol

Prikaz naslovne ravni 1

Alt+Shift+1

Razširjanje besedila pod naslovom

Alt+Shift+znak plus (+)

Strnjenje besedila pod naslovom

Alt+Shift+znak minus (–)

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Če želite izbrati Oblike, pritisnite Alt+N, S in nato H.

 2. Za pomikanje po kategorijah oblik in izbiro želene oblike uporabite puščične tipke.

 3. Če želite vstaviti obliko, pritisnite CTRL+ENTER.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite Alt+N, X.

 2. Če želite vstaviti polje z besedilom, pritisnite Ctrl+Enter.

Vstavljanje predmeta

 1. Če želite izbrati Predmet, pritisnite Alt+N in J.

 2. Če želite premakniti fokus na seznam Vrsta predmeta pritisnite Tab.

 3. Predmet vstavite tako, da pritisnete Ctrl+Enter.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. WordArt izberete tako, da pritisnete Alt+N, W .

 2. Želeni slog WordArta izberete s puščičnimi tipkami, nato pa pritisnite Enter.

 3. Vnesite svoje besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec nekje v besedilu, pritisnite Esc, preden uporabite to bližnjico.

 • Če želite hitro premakniti fokus na prvo plavajočo obliko, kot je slika ali polje z besedilom, pritisnite Ctrl+Alt+5. Nato se lahko s tipko Tab krožno premikate med plavajočimi oblikami. Če želite znova uporabiti navadno premikanje, pritisnite Esc.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko Tab (ali Shift+Tab, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipki Ctrl+G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberiteskupino in nato pritisnite tipke Ctrl+Shift+G.

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Opomba: Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Atribute predmeta kopirate s tipkami Ctrl+Shift+C.

 3. Če želite izbrati predmet, ki mu želite prilepiti atribute, pritisnite tipko Tab ali tipki Shift+Tab.

 4. Atribute oblike na izbrani predmet prilepite tako, da pritisnete Ctrl+Shift+V.

Izbor in urejanje besedila in predmetov

Izbiranje besedila in predmetov

Dejanje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

Shift+puščica desno

Izbira enega znaka v levo.

Shift+puščica levo

Izbira do konca besede

Ctrl+Shift+puščica desno

Izbira do začetka besede

Ctrl+Shift+puščica levo

Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice)

Shift+puščica gor

Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice)

Shift+puščica dol

Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu)

ESC

Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet)

Tab ali Shift+Tab, dokler želeni predmet ni izbran

Pošiljanje predmeta nazaj za en položaj

Ctrl+[

Pošiljanje predmeta naprej za en položaj

Ctrl+]

Pošiljanje predmeta v ozadje

Ctrl+Shift+[

Pošiljanje predmeta v ospredje

Ctrl+Shift+]

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom)

Enter

Izbira vseh predmetov

Ctrl+A (na zavihku Diapozitivi)

Predvajanje ali začasna ustavitev predvajanja predstavnosti

Ctrl+PRESLEDNICA

Izbira vseh diapozitivov

Ctrl+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila

Ctrl+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

Vračalka

Izbrisati eno besedo v levo

Ctrl+vračalka

Izbrisati en znak v desno

Delete

Izbrisati eno besedo v desno

Opomba: Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

Ctrl+Delete

Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila.

Ctrl+X

Kopiranje izbranega predmeta ali besedila.

Ctrl+C

Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila.

Ctrl+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

Ctrl+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja

Ctrl+Y

Kopiranje le oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje le oblikovanja

Ctrl+Shift+V

Kopiranje preslikovalnika animacij

Alt+Shift+C

Lepljenje preslikovalnika animacij

Alt+Shift+V

Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Premikanje v besedilu

Če želite

Tipke

Pomik za en znak v levo

Puščica levo

Pomik za en znak v desno

Puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

Puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

Puščica dol

Premakniti se za eno besedo v levo

Ctrl+puščica levo

Premakniti se za eno besedo v desno

Ctrl+puščica desno

Pomik na konec vrstice

End

Premakniti se na začetek vrstice

Home

Pomik za en odstavek navzgor

Ctrl+puščica gor

Pomik za en odstavek navzdol

Ctrl+puščica dol

Pomik na konec polja z besedilom

Ctrl+End

Premakniti se na začetek polja z besedilom

Ctrl+Home

Premakniti se na naslednji naslov ali označbo mesta telesa besedila. Če je označba mesta zadnja na diapozitivu, s tem vstavite nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

Ctrl+Enter

Premikanje za ponovitev zadnjega dejanja Išči

Shift+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

Tab

Pomik v prejšnjo celico

Shift+Tab

Pomik v naslednjo vrstico

Puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

Puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

Ctrl+Tab

Začetek novega odstavka

Enter

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

Premikanje s tipko TAB v spodnji desni celici v tabeli

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Želeni predmet izberete tako, da pritisnete tipko Tab ali tipki Shift+Tab.

 2. Če želite odpreti priročni meni, pritisnite Shift+F10.

 3. Če želite odpreti Predmet delovnega lista, pritiskajte puščično tipko, dokler ni izbran.

 4. Če želite izbrati Urejanje, pritisnite puščično tipko desno, nato pa pritisnite tipko Enter.

  Opomba: Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

Oblikovanje besedila

Opomba: Preden uporabite te bližnjice na tipkovnici, izberite besedilo, ki ga želite spremeniti.

Zamenjava ali spreminjanje velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

Ctrl+Shift+F

Povečanje velikosti pisave.

Ctrl+Shift+desni kotni oklepaj (>)

Zmanjšanje velikosti pisave.

Ctrl+Shift+levi kotni oklepaj (<)

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

Ctrl+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke

Shift+F3

Uporaba krepkega besedila.

Ctrl+B

Uporaba podčrtanega besedila.

Ctrl+U

Uporaba ležečega besedila.

Ctrl + I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni presledki).

Ctrl+enačaj (=)

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

Ctrl+Shift+znak plus (+)

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

Ctrl+preslednica

Vstavi hiperpovezavo.

Ctrl+K

Kopiranje oblikovanja besedila

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

Ctrl+Shift+C

Lepljenje oblikovanja.

Ctrl+Shift+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

Ctrl+E

Poravnati odstavek obojestransko

Ctrl+J

Poravnati odstavek na levo

Ctrl+L

Poravnati odstavek na desno

Ctrl+R

Vstavljanje pripomb ali odgovarjanje nanje

Preden uporabite te bližnjice na tipkovnici, z ukazom »Vstavi pripombo« (Alt+N, L) odprite »Podokno s pripombami«.

Če želite

Pritisnite

Vstavljanje nove pripombe

Ctrl+N

Odgovarjanje na izbrano pripombo

Ctrl+R

Spreminjanje vrstnega reda diapozitivov ali odsekov v skupini diapozitivov

Če želite spremeniti vrstni red diapozitivov v skupini diapozitivov:

Dejanje

Pritisnite te tipke

Premik diapozitiva gor v vrstnem redu

Ctrl+puščica gor

Premik diapozitiva dol v vrstnem redu

Ctrl+puščica dol

Premik diapozitiva na začetek

Ctrl+Shift+puščica gor

Premik diapozitiva na konec

Ctrl+Shift+puščica dol

Če želite prerazporediti odseke diapozitivov v skupini diapozitivov:

Dejanje

Pritisnite te tipke

Premik odseka gor v vrstnem redu

Ctrl+puščica gor

Premik odseka dol v vrstnem redu

Ctrl+puščica dol

Premik odseka na začetek

Ctrl+Shift+puščica gor

Premik odseka na konec

Ctrl+Shift+puščica dol

Bližnjice na tipkovnici po meri

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi Visual Basic for Application (VBA) v PowerPointu, morate uporabiti dodatek neodvisnega proizvajalca, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo na mestu Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko ENTER in nazadnje še tipki CTRL+P.

Hitre povezave

Spletna pomoč

Osnove sistema Office

Premikanje po traku

Pogosta opravila v PowerPointu

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vrniti se na kazalo vsebine pomoči in nasvetov za PowerPoint.

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje po pomoči za PowerPoint

TAB, SHIFT+TAB

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje po pomoči za PowerPoint

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor, puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba: Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave Morda boste morali F6 večkrat pritisniti.

F6 (dokleR ni fokus na polju Vpišite besede, ki jih želite poiskati), TAB, PUŠČICA DOL

Vpišite besedilo v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati. Morda boste morali F6 večkrat pritisniti.

F6

Preklapljanje med območji v oknu pomoči, na primer preklapljanje med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Išči.

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor, puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB, TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Oddati odprto predstavitev oddaljenemu občinstvu s programom PowerPoint Web App.

CTRL + F5

Premakniti se v naslednje podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisniti tipko F6.

Opomba: Če želenega podokna opravil ne morete prikazati tako, da pritiskate tipko F6, pritisnite ALT, da preklopite na trak, nato pa pritisnite CTRL+TAB, da se premaknete na podokno opravil.

F6

Premakniti se v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).

SHIFT + F6

Preklopiti v naslednje PowerPointovo okno, če je odprtih več PowerPointovih oken.

CTRL + F6

Preklopiti v prejšnje PowerPointovo okno.

CTRL + SHIFT + F6

Kopirati sliko zaslona v odložišče.

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Opomba: Če želite uporabiti te bližnjice, mora biti kazalec v polju z besedilom.

Če želite

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL + SHIFT + F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL + SHIFT + P

Povečati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Tipke

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Pomik na naslednjo označbo mesta za naslov ali telo besedila v Microsoft Office PowerPointu. Če je to zadnja označba mesta na diapozitivu, bo to dejanje vstavilo nov diapozitiv z enako postavitvijo, kot jo ima prvotni diapozitiv.

CTRL + ENTER

Ponoviti zadnje dejanje Išči.

SHIFT+F4

Najdi in zamenjaj

Dejanje

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Najdi.

CTRL + F

Odpreti pogovorno okno Zamenjaj.

CTRL + H

Ponoviti zadnje dejanje Najdi.

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do podoken opravil in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

F6

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB, SHIFT + TAB

Prikazati popoln seznam ukazov v meniju podokna opravil.

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije

SHIFT + F10

Izbrati prvi ali zadnji ukaz v meniju ali podmeniju, ko se prikaže.

HOME, END

Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.

PAGE UP, PAGE DOWN

Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije.

HOME, END

Zapreti podokno opravil

CTRL+PRESLEDNICA, C

Odpreti odložišče.

ALT + H, F, O

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podokno opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.

 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Tipke

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT + TAB

Preklopiti na naslednji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA DOL

Preklopiti na prejšnji zavihek v pogovornem oknu. (V odprtem pogovornem oknu mora že biti izbran zavihek)

PUŠČICA GOR

Odpreti izbrani spustni seznam.

PUŠČICA DOL, ALT+PUŠČICA DOL

Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Premikati se med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti.

PUŠČICA GOR, PUŠČICA DOL

Izvesti dejanje, dodeljeno izbranemu gumbu; potrditi ali počistiti izbrano potrditveno polje.

PRESLEDNICA

Izbrati možnost; potrditi ali počistiti potrditveno polje.

Črka, ki je v možnosti podčrtana

Izvesti dejanje, dodeljeno privzetemu gumbu v pogovornem oknu.

ENTER

Zapreti izbrani spustni seznam; preklicati ukaz in zapreti pogovorno okno.

ESC

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot mape.

Če želite

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Premakniti se za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna »Odpri«

ALT+F, nato O

Odpiranje pogovornega okna »Shrani kot«

ALT+F, nato A

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko

SHIFT + F10

Premikanje med možnostmi ali območji v pogovornem oknu

TAB

Odpiranje spustnega menija poti datoteke

F4 ali ALT+H

Osveževanje seznama datotek.

F5

Premikanje po traku

Dostop do poljubnega ukaza s samo nekaj tipkami

 1. Pritisnite ALT.

  Nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu, so prikazani nasveti za tipke.

  Bližnjice na tipkovnici na zavihku »Datoteka«

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če je na primer aktiven zavihek Osnovno in če pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način uporabe tipkovnice za delo s trakom je premikanje fokusa med zavihki in ukazi, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Dejanje

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premaknite levo ali desno na drug zavihek na traku.

F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.

Skrivanje ali prikaz traku

CTRL + F1

Prikazati priročni meni za izbran ukaz.

SHIFT + F10

Premikanje fokusa, da izberete ta območja okna:

 • Aktivni zavihek traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej oziroma nazaj.

TAB, SHIFT+TAB

Premikanje dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti

ENTER

Končanje spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokus nazaj na dokument

ENTER

Pridobivanje pomoči za izbrani ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.)

F1

Pogosta opravila v PowerPointu

Ustvarite novo predstavitev Ctrl+N

Premikanje med podokni

Dejanje

Pritisnite

Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

SHIFT + F6

Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu.

CTRL+SHIFT+TAB

Delo v orisu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Prikaz naslovne ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširjanje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Strnjenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

Vstavljanje polja z besedilom

 1. Pritisnite in spustite tipke ALT, nato N in nato X.

 2. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.

 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipki CTRL+G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberite skupino in nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+G.

Prikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko z besedilom, kopirate videz in slog besedila ter atribute oblike.

 2. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.

 3. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira enega znaka v levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira do konca besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira do začetka besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira eno vrstico višje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA GOR

Izbira eno vrstico nižje (s kazalcem na začetku vrstice).

SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira predmeta (ko je izbrano besedilo v predmetu).

ESC

Izbira drugega predmeta (ko je izbran en predmet).

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila.

CTRL+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno.

Opomba: Če želite to izvesti, mora biti kazalec med besedami.

CTRL+DELETE

Izrezovanje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta ali besedila.

CTRL+C

Lepljenje izrezanega kopiranega predmeta ali besedila.

CTRL+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Odpiranje pogovornega okna Posebno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Premikanje v besedilu

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se na naslednji naslov ali označbo mesta telesa besedila. Če je označba mesta zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

SHIFT+F4

Premikanje in delo v tabelah

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite TAB ALI SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritiskajte PUŠČICO DOL, dokler ne izberete predmet delovnega lista, pritisnite PUŠČICO DESNO, da izberete Uredi, in pritisnite ENTER.

  Opomba: Ime ukaza v priročnem meniju je odvisno od vrste vdelanega ali povezanega predmeta. Vdelan Microsoft Office Excelov delovni list ima na primer ukaz Predmet delovnega lista, medtem ko ima vdelana risba Microsoft Office Visia ukaz Visiov predmet.

Oblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Opomba: Če želite uporabiti bližnjice na tipkovnici, morate najprej izbrati besedilo, ki ga želite spremeniti.

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+B

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke.

SHIFT+F3

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+ENAČAJ

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

CTRL+PRESLEDNICA

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL + K

Kopiranje oblik besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+E

Obojestranska poravnava odstavka.

CTRL+J

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Desna poravnava odstavka.

CTRL+R

Zagon predstavitve

Med izvajanjem predstavitve v načinu diaprojekcije lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Bližnjice za diaprojekcijo

Če želite

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka.

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz črnega zaslona ali premik v predstavitev s črnega zaslona.

B ali PIKA

Prikaz belega zaslona ali premik v predstavitev z belega zaslona.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit

H

Nastavitev novih časov med vajo.

T

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba klika miške za napredovanje med vajo.

M

Vnovično snemanje zvočne spremljave in časov

S

Vrnitev na prvi diapozitiv.

Pritisnite in pridržite desno in levo tipko miške 2 sekundi

Prikaz ali skrivanje kazalca v obliki puščice

A ali =

Sprememba kazalca v pero.

CTRL+P

Sprememba kazalca v puščico.

CTRL+A

Sprememba kazalca v brisalko

CTRL+E

Pokaži ali skrij oznako s črnilom

CTRL+M

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Ogled pogovornega okna »Vsi diapozitivi«

CTRL+S

Ogled opravilne vrstice računalnika

CTRL+T

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Bližnjice za predstavnost med predstavitvijo

Če želite

Pritisnite

Ustavi predvajanje medija

ALT+Q

Preklapljanje med predvajanjem in premorom

ALT+P

Premik na naslednji zaznamek

ALT+END

Premik na prejšnji zaznamek

ALT+HOME

Povečanje jakosti zvoka

ALT+Puščica gor

Zmanjšanje jakosti zvoka

ALT+Puščica dol

Iskanje naprej

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Iskanje nazaj

ALT+SHIFT+PAGE UP

Izklop zvoka

ALT+U

Če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Brskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite

Pritisnite

Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

TAB

Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

SHIFT + TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER

Premikanje na naslednji diapozitiv.

PRESLEDNICA

Uporaba funkcije podokna izbora

Uporaba teh bližnjic na tipkovnici v podoknu izbora.

Če želite zagnati podokno izbora, pritisnite Alt, H, S, L in nato P.

Če želite

Pritisnite

Kroženje fokusa med različnimi podokni.

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT + F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (le na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu

+ (le na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu

- (le na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL + SHIFT + F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL + SHIFT + B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

Opomba: Če želite uporabljati to bližnjico, mora biti viden drevesni pogled podokna izbora.

ALT + SHIFT + 1

Razširitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 9

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi Visual Basic for Application (VBA) v PowerPointu, morate uporabiti dodatek neodvisnega proizvajalca, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo na mestu Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Če želite natisniti to poglavje, pritisnite tipko TAB, da izberete Pokaži vse, nato pritisnite tipko ENTER in nazadnje še tipki CTRL+P.

Hitre povezave

Spletna pomoč

Osnove sistema Office

Premikanje po traku

Pogosta opravila v PowerPointu

Elektronska pomoč

Bližnjice na tipkovnici za uporabo okna pomoči

Okno pomoči omogoča dostop do celotne vsebine elektronske pomoči za Office. Prikaže teme in druge vsebine pomoči.

V oknu pomoči

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje okna pomoči.

F1

Zapiranje okna pomoči.

ALT+F4

Preklapljanje med oknom pomoči in dejavnim programom

ALT+TAB

Vrnite se na zavihek »Osnovno« v PowerPointu.

ALT+HOME

Izbiranje naslednjega elementa v oknu pomoči

TAB

Izbiranje prejšnjega elementa v oknu pomoči

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrani element

ENTER

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje po pomoči za PowerPoint

TAB, SHIFT+TAB

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v oknu pomoči v razdelku Brskanje po pomoči za PowerPoint

ENTER

Izbiranje naslednjega skritega besedila ali hiperpovezave skupaj z možnostmi Pokaži vse ali Skrij vse na vrhu teme

TAB

Izbiranje prejšnjega skritega besedila ali hiperpovezave

SHIFT+TAB

Izvajanje dejanja za izbrano skrito besedilo, hiperpovezavo, Pokaži vse ali Skrij vse

ENTER

Premik na prejšnjo temo pomoči (gumb Nazaj).

ALT+PUŠČICA LEVO ali BACKSPACE

Premik na naslednjo temo pomoči (gumb Naprej).

ALT+PUŠČICA DESNO

Počasno pomikanje gor ali dol v trenutno prikazani temi pomoči

puščica gor, puščica dol

Pomikanje gor in dol za večje količine besedila v trenutno prikazani temi pomoči

PAGE UP, PAGE DOWN

Prikaz menija z ukazi za okno pomoči. Pogoj je, da je okno pomoči aktivno (kliknite vanj)

SHIFT+F10

Zaustavitev zadnjega dejanja (gumb Ustavi).

ESC

Osvežitev okna (gumb Osveži)

F5

Tiskanje trenutne teme pomoči.

Opomba: Če kazalca ni v trenutni temi pomoči, pritisnite F6 in nato še CTRL+P.

CTRL+P

Spreminjanje stanja povezave Morda boste morali F6 večkrat pritisniti.

F6 (dokleR ni fokus na polju Vpišite besede, ki jih želite poiskati), TAB, PUŠČICA DOL

Vpišite besedilo v polje Vpišite besede, ki jih želite poiskati. Morda boste morali F6 večkrat pritisniti.

F6

Preklapljanje med območji v oknu pomoči, na primer preklapljanje med orodno vrstico, poljem Vpišite besede, ki jih želite poiskati in seznamom Išči.

F6

Izbiranje naslednjega ali prejšnjega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

puščica gor, puščica dol

Razširitev ali strnitev izbranega elementa v drevesnem pogledu kazala vsebine

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Osnove sistema Office

Prikaz in uporaba oken

Dejanje

Tipke

Preklop na naslednje okno

ALT+TAB

Preklop na prejšnje okno

ALT+SHIFT+TAB

Zapiranje aktivnega okna

CTRL+W ali CTRL+F4

Obnovitev velikosti aktivnega okna po maksimiziranju

CTRL+F5

Premaknite se v naslednje podokno iz drugega podokna v oknu programa (v smeri urnega kazalca). Morda boste morali večkrat pritisniti tipko F6.

Opomba: Če želenega podokna opravil ne morete prikazati tako, da pritiskate tipko F6, pritisnite ALT, da premaknete fokus na trak, ki je del uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent, nato pa pritisnite CTRL+TAB, da se premaknete na podokno opravil. Trak je del novega uporabniškega vmesnika Microsoft Office Fluent. Zamenjal je več menijev in orodnih vrstic, tako da lahko na enem mestu najdete vse potrebne ukaze.

F6

Premakniti se v podokno iz drugega podokna v oknu programa (v nasprotni smeri urnega kazalca).

SHIFT + F6

Preklop na naslednje okno, ko je odprtih več oken

CTRL+F6

Preklop na prejšnje okno

CTRL+SHIFT+F6

Če okno dokumenta ni maksimizirano, izvedite ukaz Premakni (v meniju Kontrolnik za okno). S puščičnimi tipkami premaknite okno in ko končate, pritisnite ENTER.

CTRL+F7

Če okno dokumenta ni maksimizirano, izvedite ukaz Velikost (v meniju Kontrolnik za okno). S puščičnimi tipkami spremenite velikost okna in ko končate, pritisnite ESC.

CTRL+F8

Minimiziranje okna v ikono (deluje samo v nekaterih programih sistema Microsoft Office)

CTRL+F9

Maksimiziranje ali obnovitev izbranega okna

CTRL+F10

Kopiranje slike na zaslonu v odložišče

PRINT SCREEN

Kopiranje slike izbranega okna v odložišče

ALT+PRINT SCREEN

Spreminjanje pisave ali velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Spremeniti pisavo.

CTRL + SHIFT + F

Spremeniti velikost pisave.

CTRL + SHIFT + P

Povečati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+N

Zmanjšati velikost pisave označenega besedila

CTRL+SHIFT+<

Pomikanje po besedilu ali celicah

Dejanje

Tipke

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Pomik na naslednjo označbo mesta za naslov ali telo besedila v Microsoft Office PowerPointu. Če je to zadnja označba mesta na diapozitivu, bo to dejanje vstavilo nov diapozitiv z enako postavitvijo, kot jo ima prvotni diapozitiv.

CTRL + ENTER

Ponoviti zadnje dejanje Išči.

SHIFT+F4

Najdi in zamenjaj

Dejanje

Pritisnite

Odpreti pogovorno okno Najdi.

CTRL + F

Odpreti pogovorno okno Zamenjaj.

CTRL + H

Ponoviti zadnje dejanje Najdi.

SHIFT+F4

Pomikanje v tabelah in delo z njimi

Dejanje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Dostop do podoken opravil in njihova uporaba

Dejanje

Pritisnite

Premakniti se v podokno opravil iz drugega podokna v oknu programa. (Morda boste morali pritisniti tipko F6 več kot enkrat.)

F6

Ko je aktivno podokno opravil, izbere naslednjo ali prejšnjo možnost v podoknu opravil.

TAB, SHIFT + TAB

Prikazati popoln seznam ukazov v meniju podokna opravil.

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomikanje med možnostmi na izbranem podseznamu; pomikanje med določenimi možnostmi in skupinami možnosti v pogovornem polju.

puščica dol ali puščica gor

Odpiranje izbranega menija ali izvajanje dejanja, dodeljenega izbranemu gumbu

preslednica ali ENTER

Odpiranje priročnega menija; odpiranje spustnega seznama za izbrani element galerije

SHIFT + F10

Izbrati prvi ali zadnji ukaz v meniju ali podmeniju, ko se prikaže.

HOME, END

Premikati se navzgor ali navzdol po izbranem seznamu galerije.

PAGE UP, PAGE DOWN

Premakniti se na vrh ali dno izbranega seznama galerije.

HOME, END

Zapreti podokno opravil

CTRL+PRESLEDNICA, C

Odpreti odložišče.

ALT + H, F, O

Dostop in uporaba pametnih oznak

Dejanje

Pritisnite

Prikaz menija ali sporočila za pametno oznako. Če je več pametnih oznak, preklopi na naslednjo pametno oznako ter prikaže njen meni ali sporočilo.

ALT+SHIFT+F10

Izbira naslednjega elementa v meniju za pametne oznake.

PUŠČICA DOL

Izbira prejšnjega elementa v meniju za pametne oznake.

PUŠČICA GOR

Izvedba dejanja za izbrani element v meniju za pametne oznake

ENTER

Zapiranje menija za pametne oznake ali sporočila

ESC

Namigi

 • Zvočna obvestila lahko dobivate, vsakič ko se pojavi pametna oznaka. Če želite poslušati zvočne opomnike, morate imeti zvočno kartico. V računalniku morate prav tako imeti nameščen dodatek Microsoft Office Sounds.

 • Če imate dostop do svetovnega spleta, lahko prenesete dodatek Microsoft Office Sounds s spletnega mesta storitve Microsoft Office Online. Ko namestite zvočne datoteke, naredite to v programu Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 ali Microsoft Office Word 2007:

  1. Pritisnite ALT+F, da dobite gumb za Microsoft Office Slika gumba »Office« , nato pa pritisnite črko I, da odprete Možnosti programa.

  2. Pritisnite A, da se premaknete do možnosti Dodatno ali pa jo poiščite s PUŠČICO GOR ali PUŠČICO DOL.

  3. V odseku Splošno v kategoriji Dodatno pritisnite ALT+F, da potrdite potrditveno polje Zvočni signal kot povratna informacija, pritiskajte tipko TAB, dokler ne dosežete gumba V redu in nato pritisnite ENTER.

   Opomba: Če počistite ali potrdite to potrditveno polje, izbrana nastavitev vpliva na vse Officeove program, ki podpirajo zvok.

Spreminjanje velikosti podokna opravil

 1. Če želite prikazati dodatne ukaze, v podokno opravil pritisnite tipki CTRL+PRESLEDNICA.

 2. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete ukaz Velikost, nato pritisnite tipko ENTER.

 3. Za spreminjanje velikosti podokna opravil uporabite puščične tipke. Če želite velikost spreminjati po eno slikovno piko, uporabite CTRL+ puščične tipke.

Opomba: Ko končate spreminjanje velikosti, pritisnite tipko ESC.

Uporaba pogovornih oken

Dejanje

Tipke

Pomik na naslednjo možnost ali skupino možnosti

TAB

Pomik na prejšnjo možnost ali skupino možnosti

SHIFT + TAB

Preklop na naslednji zavihek pogovornega okna

CTRL + TAB

Preklop na prejšnji zavihek pogovornega okna

CTRL+SHIFT+TAB

Odpiranje izbranega spustnega seznama

ALT+PUŠČICA DOL

Odpreti seznam, če je zaprt, in se premakniti do možnosti na seznamu.

Začetnica možnosti na spustnem seznamu

Premikanje med možnostmi na odprtem spustnem seznamu ali med možnostmi v skupini možnosti

Puščične tipke

Zapiranje izbranega spustnega seznama; preklic ukaza in zapiranje pogovornega okna

ESC

Izvajanje dejanja, določenega za izbrani gumb; potrditev ali čiščenje izbranega potrditvenega polja

PRESLEDNICA

Izbiranje možnosti; potrditev ali čiščenje potrditvenega polja

ALT+črka, ki je v možnosti podčrtana

Izvajanje dejanja, dodeljenega privzetemu gumbu v pogovornem oknu

ENTER

Uporaba vnosnih polj v pogovornih oknih

Vnosno polje je prazno polje, v katerega vnesete ali prilepite vnos, na primer uporabniško ime ali pot do mape.

Dejanje

Pritisnite

Pomik na začetek vnosa

HOME

Pomik na konec vnosa

END

Premakniti se za en znak v levo ali v desno.

PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO

Premakniti se za eno besedo v levo.

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za ene znak v levo

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za en znak v desno

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v levo

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbiranje ali preklic izbora za eno besedo v desno

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Označiti od kazalca do začetka vnosa

SHIFT+HOME

Označiti od kazalca do konca vnosa

SHIFT+END

Uporaba pogovornih oken Odpri in Shrani kot

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje prejšnje mape Slika gumba

ALT+1

Gumb Gor za eno raven Podoba gumba – odpiranje nadrejene mape odprte mape

ALT+2

Gumb Izbriši Podoba gumba – brisanje izbrane mape ali datoteke

ALT+3 ali IZBRIŠI

Gumb Ustvari novo mapo Slika gumba – ustvarjanje nove mape

ALT+4

Gumb Pogledi Slika gumba – preklapljanje med razpoložljivimi pogledi map

ALT+5

Gumb Orodja – prikaz menija Orodja

ALT+L

Prikaz priročnega menija za izbrani element, na primer za mapo ali datoteko.

SHIFT + F10

Premikanje med možnostmi ali območji v pogovornem oknu

TAB

Odpiranje seznama Išči v

F4 ali ALT+H

Osveževanje seznama datotek.

F5

Premikanje po traku

Dostop do poljubnega ukaza s samo nekaj tipkami

 1. Pritisnite ALT.

  Namigi za tipke so prikazani nad vsako funkcijo, ki je na voljo v trenutnem pogledu. Navedeni primer je iz Microsoft Office Worda.

  trak s prikazanimi namigi za tipke

 2. Pritisnite črko, prikazano v namigu za tipko nad funkcijo, ki jo želite uporabiti.

 3. Glede na črko, ki jo pritisnete, bodo morda prikazani dodatni namigi za tipke. Če je na primer zavihek Osnovno aktiven in pritisnete N, je prikazana kartica Vstavljanje skupaj z namigi za tipke za skupine na zavihku.

 4. Pritiskajte črke, dokler ne pritisnete črke ukaza ali kontrolnika, ki ga želite uporabiti. V nekaterih primerih je treba najprej pritisniti črko skupine, v kateri je ukaz. Če na primer pritisnete kombinacijo ALT+H, F, S, se boste premaknili v polje s seznamom Velikost v skupini Pisava.

  Opomba: Če želite preklicati dejanje, ki ga izvajate, in skriti namige za tipke, pritisnite ALT.

Sprememba fokusa tipkovnice brez uporabe miške

Drug način uporabe tipkovnice za delo s trakom je premikanje fokusa med zavihki in ukazi, dokler ne najdete funkcije, ki jo želite uporabiti. Tabela navaja nekaj načinov za premikanje fokusa tipkovnice brez miške.

Dejanje

Pritisnite

Izbira aktivnega zavihka na traku in aktiviranje tipk za dostop.

ALT ali F10. Pritisnite katero koli od teh tipk znova in se premaknite nazaj na dokument, nato pa prekličite tipke na tipkovnici.

Premaknite levo ali desno na drug zavihek na traku.

F10, če želite izbrati aktivni zavihek, in nato PUŠČICA LEVO, PUŠČICA DESNO.

Skrivanje ali prikaz traku

CTRL + F1

Prikazati priročni meni za izbran ukaz.

SHIFT + F10

Premikanje fokusa, da izberete ta območja okna:

 • Aktivni zavihek traku

 • poljubna odprta podokna opravil

 • dokument

F6

Premik fokusa na vsak ukaz na traku naprej oziroma nazaj.

TAB, SHIFT+TAB

Premikanje dol, gor, levo oziroma desno med elementi na traku

PUŠČICA DOL, PUŠČICA GOR, PUŠČICA LEVO ali PUŠČICA DESNO

Aktiviranje izbranega ukaza ali kontrolnika na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Odpiranje izbranega menija ali galerije na traku.

PRESLEDNICA ali ENTER

Aktiviranje ukaza ali kontrolnika na traku za spreminjanje vrednosti

ENTER

Končanje spreminjanja vrednosti v kontrolniku na traku in premik fokus nazaj na dokument

ENTER

Pridobivanje pomoči za izbrani ukaz ali kontrolnik na traku. (Če z izbranim ukazom ni povezana nobena tema pomoči, se prikaže splošna tema pomoči za program.)

F1

Pogosta opravila v PowerPointu

Ustvarite novo predstavitev Ctrl+N

Premikanje med podokni

Dejanje

Pritisnite

Premikanje v smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

F6

Premikanje v nasprotni smeri urnega kazalca med podokni v navadnem pogledu.

SHIFT + F6

Preklop med karticama Diapozitivi in Oris v podoknu »Oris in diapozitivi« v navadnem pogledu.

CTRL+SHIFT+TAB

Delo v orisu

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Povišanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Ponižanje odstavka.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Premik izbranega odstavka navzgor.

ALT+SHIFT+PUŠČICA GOR

Premik izbranega odstavka navzdol.

ALT+SHIFT+PUŠČICA DOL

Prikaz naslovne ravni 1.

ALT+SHIFT+1

Razširjanje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK PLUS

Strnjenje besedila pod naslovom

ALT+SHIFT+ZNAK MINUS

Delo z oblikami, slikami, polji, predmeti in WordArtom

Vstavljanje oblike

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N, S in nato H in izberite Oblike.

 2. Uporabite puščične tipke in se pomikajte po kategorijah oblik in izberite želeno obliko.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER in vnesite izbrano obliko.

Vstavljanje polja

 1. Pritisnite in spustite tipko ALT in nato pritisnite N.

 2. Pritisnite tipko TAB, da se premaknete v Polje z besedilom, ki ga najdete na zavihku Vstavljanje v skupini Besedilo.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti polje z besedilom.

Vstavljanje predmeta

 1. Pritisnite in sprostite ALT, nato N, nato J in izberite Predmet.

 2. Če se želite premikati med predmeti, uporabite puščične tipke.

 3. Pritisnite CTRL+ENTER, če želite vstaviti želen predmet.

Vstavljanje sloga WordArt

 1. Pritisnite in sprostite ALT, N in nato W in izberite WordArt.

 2. Uporabite puščične tipke in izberite želeni slog WordArta in nato pritisnite ENTER.

 3. Vnesite želeno besedilo.

Izbiranje oblike

Opomba: Če je kazalec v besedilu, pritisnite ESC.

 • Če želite izbrati eno obliko, se pomikajte po seznamu predmetov s tipko TAB (ali SHIFT+TAB, če želite iti nazaj), dokler se na želenem predmetu ne prikažejo ročice za spreminjanje velikosti.

 • Če želite izbrati več elementov, uporabite podokno izbora.

Združevanje ali razdruževanje oblik, slik in predmetov WordArt

 • Če želite združiti oblike, slike ali predmete WordArt, izberite elemente, ki jih želite združiti, in nato pritisnite tipki CTRL+G.

 • Če želite razdružiti skupino, izberite skupino in nato pritisnite tipke CTRL+SHIFT+G.

Prikazovanje ali skrivanje mreže ali vodil

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Prikazovanje ali skrivanje mreže

SHIFT+F9

Prikazovanje ali skrivanje vodil

ALT+F9

Kopiranje atributov oblike

 1. Izberite obliko z atributi, ki jih želite kopirati.

  Če izberete obliko, ki ji je priloženo besedilo, kopirate videz in slog besedila kakor tudi atribute oblike.

 2. Atribute predmeta prekopirate s tipkami CTRL+SHIFT+C.

 3. Predmet za lepljenje atributov izberete s tipkama TAB ali SHIFT+TAB.

 4. Pritisnite CTRL+SHIFT+V.

Izbiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Izbira enega znaka v desno.

SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira enega znaka v levo.

SHIFT+PUŠČICA LEVO

Izbira do konca besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA DESNO

Izbira do začetka besede.

CTRL+SHIFT+PUŠČICA LEVO

Premik za eno vrstico navzgor

SHIFT+puščica gor

Premik za eno vrstico navzdol

SHIFT+puščica dol

Izbira predmeta (z besedilom, izbranim v predmetu)

ESC

Izbira predmeta (z izbranim predmetom)

TAB ali SHIFT+TAB, dokler želeni predmet ni izbran

Izbira besedila v predmetu (z izbranim predmetom).

ENTER

Izbira vseh predmetov.

CTRL+A (na zavihku Diapozitivi)

Izbira vseh diapozitivov.

CTRL+A (v pogledu razvrstilnika diapozitivov)

Izbira celotnega besedila.

CTRL+A (na zavihku Oris)

Brisanje in kopiranje besedila in predmetov

Če želite, da program naredi naslednje

Pritisnite

Brisanje enega znaka v levo.

BACKSPACE

Brisanje ene besede v levo.

CTRL+BACKSPACE

Brisanje enega znaka v desno.

DELETE

Brisanje ene besede v desno

CTRL + DELETE

Izrez izbranega predmeta.

CTRL+X

Kopiranje izbranega predmeta

CTRL+C

Lepljenje izrezanega ali kopiranega predmeta

CTRL+V

Razveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Z

Uveljavitev zadnjega dejanja.

CTRL+Y

Kopiranje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Posebno lepljenje

CTRL+ALT+V

Premikanje v besedilu

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Pomik za en znak v levo

PUŠČICA LEVO

Pomik za en znak v desno

puščica desno

Pomik za eno vrstico navzgor

puščica gor

Pomik za eno vrstico navzdol

puščica dol

Pomik za eno besedo levo

CTRL+PUŠČICA LEVO

Pomik za eno besedo desno

CTRL+PUŠČICA DESNO

Pomik na konec vrstice

END

Pomik na začetek vrstice

HOME

Pomik za en odstavek navzgor

CTRL+PUŠČICA GOR

Pomik za en odstavek navzdol

CTRL+PUŠČICA DOL

Pomik na konec polja z besedilom

CTRL+END

Pomik na začetek polja z besedilom

CTRL+HOME

Premakniti se na naslednji naslov ali označbo mesta telesa besedila. Če je označba mesta zadnja na diapozitivu, bo vstavljen nov diapozitiv z enako postavitvijo kot izvirni diapozitiv.

CTRL+ENTER

Premakniti za ponovitev zadnjega dejanja Išči.

SHIFT+F4

Premikanje in delo v tabelah

Če želite, da program naredi naslednje

Tipke

Pomik v naslednjo celico

TAB

Pomik v prejšnjo celico

SHIFT+TAB

Pomik v naslednjo vrstico

puščica dol

Pomik v prejšnjo vrstico

puščica gor

Vstavljanje tabulatorja v celico

CTRL+TAB

Začetek novega odstavka

ENTER

Dodajanje nove vrstice na dno tabele

TAB na koncu zadnje vrstice

Urejanje povezanega ali vdelanega predmeta

 1. Pritisnite SHIFT+TAB, če želite izbrati želeni predmet.

 2. Pritisnite SHIFT+F10 za priročni meni.

 3. Pritisnite PUŠČICO DOL, da izberete Predmet delovnega lista, nato izberite Urejanje.

Oblikovanje in poravnavanje znakov in odstavkov

Spreminjanje pisave ali spreminjanje velikosti pisave

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje pisave.

CTRL+SHIFT+F

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+P

Povečanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+>

Zmanjšanje velikosti pisave.

CTRL+SHIFT+B

Uporaba oblikovanja znakov

Če želite

Pritisnite

Odpiranje pogovornega okna Pisava za spreminjanje oblikovanja znakov.

CTRL+T

Sprememba velikosti črk med stavki na male ali velike črke.

SHIFT+F3

Uporaba krepkega besedila.

CTRL+B

Uporaba podčrtanega besedila.

CTRL+U

Uporaba ležečega besedila.

CTRL+I

Uporaba podpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+ENAČAJ

Uporaba nadpisanega oblikovanja (samodejni razmiki).

CTRL+SHIFT+ZNAK PLUS

Odstranjevanje ročnega oblikovanja znakov, na primer podpisanega in nadpisanega oblikovanja.

CTRL+PRESLEDNICA

Vstavljanje hiperpovezave

CTRL + K

Kopiranje oblik besedila

Če želite narediti to

Pritisnite

Kopiranje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja.

CTRL+SHIFT+V

Poravnavanje odstavkov

Če želite

Pritisnite

Sredinska poravnava odstavka.

CTRL+E

Obojestranska poravnava odstavka.

CTRL+J

Leva poravnava odstavka.

CTRL+L

Desna poravnava odstavka.

CTRL+R

Zagon predstavitve

Med izvajanjem predstavitve v celozaslonskem načinu lahko uporabite te bližnjice na tipkovnici.

Dejanje

Pritisnite

Začetek predstavitve z začetka

F5

Izvajanje naslednje animacije ali pomik na naslednji diapozitiv.

N, ENTER, PAGE DOWN, PUŠČICA DESNO, PUŠČICA LEVO ali PRESLEDNICA.

Izvajanje prejšnje animacije ali pomik na prejšnji diapozitiv.

P, PAGE UP, PUŠČICA LEVO, PUŠČICA GOR ali BACKSPACE

Premik na številko diapozitiva.

številka+ENTER

Prikaz praznega črnega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega črnega diapozitiva.

B ali PIKA

Prikaz praznega belega diapozitiva ali vrnitev na predstavitev s praznega belega diapozitiva.

W ali VEJICA

Zaustavitev ali vnovični zagon samodejne predstavitve.

S

Konec predstavitve.

ESC ali POMIŠLJAJ

Izbris pripomb na zaslonu.

E

Premik na naslednji diapozitiv, če je naslednji diapozitiv skrit

H

Nastavitev novih časov med vajo.

T

Uporaba izvirnih časov med vajo.

O

Uporaba klika miške za napredovanje med vajo.

M

Vrnitev na prvi diapozitiv.

1+ENTER

Vnovični prikaz skritega kazalca ali spreminjanje kazalca v pero.

CTRL+P

Vnovični prikaz skritega kazalca ali spreminjanje kazalca v puščico.

CTRL+A

Takojšnje skritje kazalca in gumba za krmarjenje

CTRL+H

Skritje kazalca in gumba za krmarjenje v 15 sekundah.

CTRL+U

Prikaz priročnega menija.

SHIFT+F10

Premik na prvo ali naslednjo hiperpovezavo na diapozitivu.

TAB

Premik na zadnjo ali prejšnjo hiperpovezavo na diapozitivu.

SHIFT+TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER pri izbrani hiperpovezavi

Namig: Če si želite ogledati seznam kontrolnikov, med predstavitvijo pritisnite F1.

Brskanje v spletnih predstavitvah

Te tipke lahko uporabite za ogledovanje spletnih predstavitev v Microsoft Internet Explorerju 4.0 ali novejšem.

Če želite

Pritisnite

Premikanje naprej med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

TAB

Premikanje nazaj med hiperpovezavami v spletni predstavitvi, naslovni vrstici ali vrstici s povezavami.

SHIFT + TAB

»Klik z miško« na izbrano hiperpovezavo.

ENTER

Premikanje na naslednji diapozitiv.

PRESLEDNICA

Premik na prejšnji diapozitiv

BACKSPACE

Uporaba funkcije podokna izbora

Uporaba teh bližnjic na tipkovnici v podoknu izbora.

Dejanje

Pritisnite

Odpiranje podokna izbora

ALT, J, D, A in nato P

Kroženje fokusa med različnimi podokni

F6

Prikaz kontekstnega menija.

SHIFT + F10

Premik fokusa na en element ali skupino.

PUŠČICA GOR ali PUŠČICA DOL

Premik fokusa iz elementa v skupini na nadrejeno skupino.

PUŠČICA LEVO

Premik fokusa s skupine na prvi element v skupini.

PUŠČICA DESNO

Razširitev skupine v fokusu in vseh podrejenih skupin.

* (le na številski tipkovnici)

Razširitev skupine v fokusu

+ (le na številski tipkovnici)

Strnitev skupine v fokusu

- (le na številski tipkovnici)

Premik fokusa na element in izbira tega elementa.

SHIFT+PUŠČICA GOR ali SHIFT+PUŠČICA DOL

Izbira elementa v fokusu.

PRESLEDNICA ali ENTER

Preklic izbora elementa v fokusu.

SHIFT+PRESLEDNICA ali SHIFT+ENTER

Premik izbranega elementa naprej.

CTRL + SHIFT + F

Premik izbranega elementa nazaj.

CTRL + SHIFT + B

Prikaz ali skritje elementa v fokusu

CTRL + SHIFT + S

Preimenovanje elementa v fokusu.

F2

Preklop fokusa tipkovnice v podoknu izbora med drevesnim pogledom in gumboma Pokaži vse in Skrij vse.

TAB ali SHIFT+TAB

Strnitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 1

Razširitev vseh skupin.

ALT + SHIFT + 9

Če želite bližnjice na tipkovnici po meri dodeliti elementom menija, posnetim makrom in kodi Visual Basic for Application (VBA) v PowerPointu, morate uporabiti dodatek neodvisnega proizvajalca, na primer Shortcut Manager za PowerPoint, ki je na voljo na mestu Dodatki OfficeOne za PowerPoint.

Glejte tudi

Ustvarjanje dostopnih PowerPointovih predstavitev

Osnovna opravila za ustvarjanje predstavitve v PowerPointu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×