Ustvarjanje pogledov vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona v namizni zbirki podatkov

Pogleda vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona uporabite, če morate opraviti analizo interaktivnih podatkov ali ustvariti dinamične, interaktivne grafikone. V tem članku so opisana navodila za ustvarjanje in prilagajanje teh dveh pogledov.

Kaj želite narediti?

Več o pogledih vrtilne tabele

Pogled vzorčne vrtilne tabele

View detail data

View individual items

Ustvarjanje pogleda vrtilne tabele

1. korak: ustvarjanje poizvedbe

2. korak: odpiranje poizvedbe v pogledu vrtilne tabele

3. korak: dodajanje podatkovnih polj v pogled vrtilne tabele

Dodajanje polj vrstic

Dodaj polja stolpca

Dodajanje polj s podrobnostmi

Dodajanje polj filtra

Premikanje polja

Brisanje polja

4. korak: dodajanje izračunanega polja podrobnosti in polja vsote

Dodajanje izračunanih polj s podrobnostmi

Dodajanje polj vsote

5. korak: spreminjanje napisov polj in oblikovanje podatkov

6. korak: filtriranje, razvrščanje in združevanje podatkov v skupine

Načrtovanje pogleda vrtilnega grafikona

Razlike med pogledom vrtilne tabele in vrtilnega grafikona

Primeri pogledov vrtilnega grafikona

Ustvarjanje pogleda vrtilnega grafikona

1. korak: preklapljanje na pogled vrtilnega grafikona

2. korak: dodajanje in odstranjevanje polj v pogledu vrtilnega grafikona

Dodajanje polja

Brisanje polja

3. korak: združevanje, filtriranje in razvrščanje podatkov

Združevanje podatkov

Filtriranje podatkov

Razvrščanje podatkov

4. korak: spreminjanje vrste grafikona

5. korak: dodajanje legende

6. korak: urejanje oblikovanega besedila

Naslovi osi

Oznake podatkov

7. korak: oblikovanje risalne površine

Več o pogledih vrtilne tabele

Vrtilna tabela je interaktivna tabela, v kateri hitro združite in primerjate velike količine podatkov. Njene vrstice in stolpce lahko zasukate in tako prikažete različne povzetke izvirnih podatkov ter prikažete podrobnosti za območja, ki vas zanimajo. Ko želite analizirati sorodne vsote, pogosto uporabite vrtilno tabelo, predvsem kadar imate dolg seznam vrednosti, ki jih želite sešteti, in želite primerjati več dejstev o vsaki vrednosti.

Pogled vzorčne vrtilne tabele

Na spodnjem primeru je prikazana poizvedba podatkov računa v pogledu vrtilne tabele. V tem pogledu so prikazane le povzete vrednosti.

PivotTable view

Polje Država je filtrirano, tako da prikaže podatke le za Združene države.

Polje Regija po meri predstavlja polje skupine po meri. S polji skupine po meri lahko združujete elemente po svojih željah in tako prikažete nazornejšo analizo podatkov. V tej tabeli so elementi Mesta združeni v dve kategoriji: Zahodna obala in Ostalo.

Stolpec Sk. vrednost trans. prikazuje skupno vrednost transakcij, ki jih je obravnaval trgovec v obeh regijah, v odstotkih.

Stolpec Št. trans. prikazuje število transakcij, ki jih je obravnaval trgovec v obeh regijah.

Na tem primeru lahko preprosto primerjate podatke različnih trgovcev in iz različnih regij. Ker je tabela interaktivna, lahko hitro spremenite filtre, skupno vsoto in raven prikazanih podrobnosti, tako da lahko podatke analizirate na različne načine.

Na vrh strani

Ogled podrobnih podatkov

Če želite prikazati posamezne podrobne zapise, kliknite znak plus (+) desno od trgovca ali pod regijo. Na tem primeru so prikazani podatki za Ano Dovžan.

View detail data

Ta polja s podrobnostmi so v temeljnem viru podatkov.

Izračunano polje s podrobnostmi uporablja izraz na osnovi drugih polj s podrobnostmi.

Te posamezne transakcije je izvedla Ana Dovžan v Zahodni regiji.

Polja povzetka in podatki so prikazani na dnu pogleda.

Če želite skriti ustrezne podrobne podatke, kliknite znak minus () desno od trgovca ali regije.

Opomba: Če skrijete podrobne podatke, boste izboljšali učinkovitost delovanja vrtilne tabele.

Na vrh strani

Ogled posameznih elementov

Če ima območje stolpca več polj, kliknite znak plus (+) ali minus () levo od elementa, da pokažete ali skrijete elemente na nižjih ravneh. Če želite denimo prikazati povzete ali podrobne podatke za vsako mesto na Zahodni obali, kliknite znak plus (+) levo od Zahodne obale.

Na tem primeru so prikazane povzete vrednosti za vsa mesta v skupini Zahodne obale.

View individual items

Elementi polja Mesto, ki so združeni v skupino po meri Zahodna obala.

Povzeti podatki za mesto Elgin.

Če kliknete tukaj, prikažete stranke iz mesta Elgin in njihove povzete podatke.

Če kliknete tukaj, prikažete podrobne podatke za mesto Elgin.

Na vrh strani

Ustvarjanje pogleda vrtilne tabele

Pogleda vrtilne tabele in vrtilnega grafikona lahko ustvarite tudi za Accessove poizvedbe, tabele in obrazce. Zaradi boljšega razumevanja bomo razložili, kako ustvariti pogled vrtilne tabele in vrtilnega grafikona za Accessovo poizvedbo.

1. korak: ustvarjanje poizvedbe

Če še nimate poizvedbe, ki jo želite uporabiti za pogled vrtilne tabele, lahko ustvarite novo:

 • Na zavihku Ustvari v skupini Poizvedbe kliknite Čarovnik za poizvedbe in sledite navodilom čarovnika za ustvarjanje poizvedbe ali pa Načrt poizvedbe, če želite poizvedbo ustvariti sami.

Pri dodajanju polj v mrežo poizvedbe ne pozabite vključiti:

 • Polj s podatki, ki jih želite povzeti (denimo zneskov valut ali drugih številskih podatkov).

 • Polj, s katerimi želite primerjati podatke, kot so zaposleni, regija ali datum.

Če v vrtilni tabeli nameravate šteti elemente, vključite tudi polje z enoličnim ID-jem za elemente, ki jih želite prešteti. Če želite na primer prešteti število računov, v poizvedbo vključite ID tabele računa.

Če želite več informacij o ustvarjanju poizvedb, si oglejte članek Uvod v poizvedbe.

2. korak: odpiranje poizvedbe v pogledu vrtilne tabele

 1. Če poizvedbe še niste odprli, jo dvokliknite v podoknu za krmarjenje.

 2. Na zavihku Osnovno v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato še Pogled vrtilne tabele.

  Access prikaže pogled prazne vrtilne tabele brez polj ali podatkov.

3. korak: dodajanje podatkovnih polj v pogled vrtilne tabele

Tu dodate polja, ki predstavljajo naslove vrstic in stolpcev v pogledu vrtilne tabele, kot tudi polja s podrobnostmi in polja filtrov. Če želite izvesti ta dejanja, mora biti seznam polj viden.

 • Če seznam polj ni viden, na zavihku Načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite Seznam polj.

Dodajanje polj vrstic

Polja vrstic predstavljajo vrstice vrtilne tabele. Na slikah na začetku tega članka je Prodajalec polje vrstice.

Dodajanje polja vrstice:

 • Povlecite polje s seznama polj na označeno območje Polja vrstice sem v vrtilni tabeli.

Lahko pa dodate polje filtra tako, da sledite temu postopku:

 1. Izberite polje na seznamu polj.

 2. Na dnu seznama polj na spustnem seznamu izberite Območje vrstice in kliknite Dodaj v.

Dodaj polja stolpca

Kot že ime pove polja stolpca predstavljajo stolpce v vrtilni tabeli. Na slikah z začetka tega članka sta Mesto in IDStranke polja stolpca.

Dodajanje polja stolpca:

 • Povlecite polje s seznama polj na označeno območje Polja stolpca sem v vrtilni tabeli.

Lahko pa dodate polje filtra tako, da sledite temu postopku:

 1. Izberite polje na seznamu polj.

 2. Na dnu seznama polj na spustnem seznamu izberite Območje stolpca in kliknite Dodaj v.

Dodajanje polj s podrobnostmi

Polja s podrobnostmi predstavljajo celice s podrobnostmi v vrtilni tabeli. Na slikah z začetka tega članka so Ime izdelka, Cena enote in Količina polja s podrobnostmi.

Dodajanje polja s podrobnostmi:

 • Povlecite polje s seznama polj na označeno območje Polja vsot/podrobnosti v vrtilni tabeli.

Lahko pa dodate polje filtra tako, da sledite temu postopku:

 1. Izberite polje na seznamu polj.

 2. Na dnu seznama polj na spustnem seznamu izberite Območje s podrobnostmi in kliknite Dodaj v.

Dodajanje polj filtra

Polja filtra so izbirna. Če dodate polje filtra lahko filtrirate vrtilno tabelo glede na določeno vrednost. Na prvi sliki z začetka tega članka je bilo na primer polju Država dodano polje filtra, tako da lahko celotno vrtilno tabelo filtrirate po določenih državah.

Dodajanje polja filtra:

 • Povlecite polje s seznama polj na označeno območje Polja filtrov sem v vrtilni tabeli.

Lahko pa dodate polje filtra tako, da sledite temu postopku:

 1. Izberite polje na seznamu polj.

 2. Na dnu seznama polj na spustnem seznamu izberite Območje filtra in kliknite Dodaj v.

Premikanje polja

 • Ime polja povlecite na želeno mesto. Zagotovite, da povlečete ime polja (denimo Prodajalec) in ne vrednosti polja.

Brisanje polja

 • Izberite polje, ki ga želite izbrisati, in nato na zavihku Načrt v skupini Aktivno polje kliknite Odstrani polje.

  Opomba: S tem dejanjem odstranite polje s pogleda, toda polje je še vedno na voljo v temeljnem viru podatkov.

4. korak: dodajanje izračunanega polja podrobnosti in polja vsote

Dodajanje izračunanih polj s podrobnostmi

 1. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Formule in nato še Ustvari izračunano polje s podrobnostmi.

  Access prikaže pogovorno okno Lastnosti.

 2. V polje Ime vnesite ime izračunanega polja.

 3. V večje polje pod poljem Ime vnesite izračun, ki ga želite izvesti, na primer:

  CenaEnote * Količina

  Namig:  Med vnašanjem izračuna lahko uporabite spustni seznam in gumb Vstavi sklic na na dnu pogovornega okna »Lastnosti«, če želite dodati polja v izračun.

 4. Kliknite Spremeni. Access doda izračunano polje na seznam polj.

 5. Ponovite 2. 3. in 4. korak za vsa izračunana polja, ki jih želite ustvariti.

 6. Zaprite pogovorno okno »Lastnosti«.

 7. Preberite navodila v razdelku Dodajanje polj s podrobnostmi in dodajte izračunano polje v vrtilno tabelo.

Dodajanje polj vsote

 1. Zagotovite, da so celice s podrobnostmi prikazane: označite oznako naslova stolpca in nato na zavihku Načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite Pokaži podrobnosti.

 2. Izberite vrednost s podrobnostmi, za katero želite dodati vsoto.

 3. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Samoizračun in nato še vrsto vsote, ki jo želite dodati.

 4. Ponovite 3. korak za vse vrste vsot, ki jih želite dodati.

5. korak: spreminjanje napisov polj in oblikovanje podatkov

 1. V vrtilni tabeli izberite oznako polja, ki jo želite spremeniti.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Napis.

 4. V polje Napis vnesite želeni napis in pritisnite tipko ENTER.

 5. Nastavite še ostale možnosti oblikovanja, ki jih želite uporabiti za napise.

 6. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Oblika.

 7. Z ukazi na zavihku Oblika razvrstite podatke in oblikujte besedilo v celicah.

 8. Če imate v vrtilni tabeli vrstice vsote, na zavihku Načrt kliknite Skrij podrobnosti, da skrijete polja s podrobnostmi in prikažete le polja vsote.

 9. Če želite nastaviti napise in obliko za polja vsote, ponovite korake 3–7.

Namig:  Če želite vsoto prikazati kot del skupne vsote v odstotkih, izberite eno od vsot in nato na zavihku Načrt v skupini Orodja kliknite Pokaži kot ter za primerjavo izberite skupno vsoto (vsota vrstic, vsota stolpcev itd.)

6. korak: filtriranje, razvrščanje in združevanje podatkov v skupine

 • Če želite filtrirati podatke, zraven imena polja kliknite puščico spustnega seznama in nato potrdite polja, da pridobite želeni filter.

 • Če želite združiti podatke:

  1. V vrtilni tabeli kliknite vrednosti, ki jih želite združiti. Če želite na primer združiti več mest, kliknite prvo mesto in med klikanjem ostalih mest, ki jih želite združiti, pridržite tipko CTRL.

  2. Z desno tipko miške kliknite eno od izbranih vrednosti in nato kliknite Združi elemente.

   Access ustvari raven skupine po meri. Oblikovanje in napis skupine spremenite tako, da sledite navodilom v razdelku 5. korak: spreminjanje napisov polj in oblikovanje podatkov.

Potem ko ste dodali raven združevanja, izberite skupino in nato na zavihku Načrt z ukazoma Razširi polje in Strni polje prikažite ali skrijte posamezna polja v skupini.

Na vrh strani

Načrtovanje pogleda vrtilnega grafikona

Razlike med pogledom vrtilne tabele in vrtilnega grafikona

Postavitev pogleda vrtilnega grafikona se od pogleda vrtilne tabele razlikuje v tem, da so v pogledih vrtilne tabele privzeto prikazane podrobnosti podatkov, medtem ko so v pogledih vrtilnega grafikona prikazani povzetki ali vsote podatkov (po navadi v obliki seštevkov ali izračunov).

V pogledu vrtilnega grafikona so namesto območij stolpcev in vrstic prikazana območja nizov in kategorij. Niz predstavlja skupino sorodnih podatkovnih točk, ki so v legendi običajno prikazane z določeno barvo. Kategorija vključuje podatkovno točko vsakega niza, ki jo po navadi predstavlja oznaka na osi kategorije (osi x).

Spremembe postavitve, ki jih naredite v tabeli, poizvedbi ali obrazcu, so v drugih pogledih neodvisni od postavite predmeta v pogledu vrtilne tabele ali vrtilnega grafikona. Če pa spremenite postavitev v pogledu vrtilne tabele, denimo premaknete polje iz območja vrstic v območje stolpcev, bo sprememba prikazana tudi v pogledu vrtilnega grafikona in obratno.

Primeri pogledov vrtilnega grafikona

Na prvem pogledu vrtilnega grafikona je prikazanih pet prodajalcev, ki so v Združenih državah v obdobju 1996–1998 prodali največjo količino izdelkov (prikazano v skupnih cenah enote). Vse oznake podatkov se raztezajo do vrednosti na osi y (os vrednosti), ki predstavlja vsoto prodanih enot.

Unit Prices Sold Total

V območju filtra je polje »Država« filtrirano tako, da prikazuje le cene enote v ZDA.

Območje podatkov prikazuje vsoto prodanih enot.

Risalna površina predstavlja ozadje za oznake podatkov.

Mrežne črte ponazarjajo točko, kjer oznake podatkov začnejo padati na osi vrednosti.

Oznaka podatkov predstavlja točko kategorije (v tem primeru je to trgovec), ki je sestavljena iz treh točk niza (leta 1996, 1997 in 1998).

Območje niza vsebuje polje niza »Datum naročila«. Desno od grafikona pod poljem nizov je dodana legenda.

Območje kategorij predstavljajo oznake kategorij: v tem primeru so oznake kategorij imena prodajalcev.

Oznaka vrednosti na osi se uporablja za okvir posameznih oznak podatkov.

Grafikon lahko »vrtite«, da prikažete različne nabore analiz, kot je prikazano na naslednjem primeru, ki primerja 5 držav/regij z največjim številom naročil. (V tem primeru je polje »Prodajalec« v območju filtra, polje »Država« pa v območju kategorije.

Salesperson and Country

Na vrh strani

Ustvarjanje pogleda vrtilnega grafikona

Za ta navodila predvidevamo, da ste že dokončali prejšnje korake in ustvarili pogled vrtilne tabele.

1. korak: preklapljanje na pogled vrtilnega grafikona

Na zavihku Načrt v skupini Pogledi kliknite Pogled in nato Pogled vrtilnega grafikona.

2. korak: dodajanje in odstranjevanje polj v pogledu vrtilnega grafikona

S tem korakom lahko dodate polja v grafikon ali jih odstranite iz njega. Če odstranite polje iz grafikona, so podatki še vedno na voljo na seznamu polj, a niso prikazani v grafikonu.

Dodajanje polja

 • Če želite dodati polje, ga povlecite s seznama polj na »spustna območja« v grafikonu. Lahko pa označite polje na seznamu polj in nato na dnu seznama polj izberete območje, v katero želite dodati polje, in kliknite Dodaj v.

  • Če spustna območja niso prikazana, na zavihku Načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite Spustna območja.

  • Če seznam polj ni prikazan, na zavihku Načrt v skupini Pokaži/Skrij kliknite Seznam polj.

Brisanje polja

 • Če želite izbrisati polje, izberite oznako v grafikonu in pritisnite tipko DELETE. Lahko pa povlečete polje iz grafikona.

3. korak: združevanje, filtriranje in razvrščanje podatkov

Če želite, da je grafikon bolj nazoren, lahko združite, filtrirate in razvrstite podatke. Na primerih z začetka tega članka so datumi naročil združeni po letih, tako da lahko hitro vidite povzetke posameznih let in vam ni treba gledati vsakega datuma naročil posebej. Podatki so tudi filtrirani, tako da je prikazanih pet najuspešnejših prodajalcev. In ne nazadnje je vsaka oznaka podatkov razvrščena glede na svojo skupno vrednost v naraščajočem vrstnem redu za lažji prikaz petih prodajalcev, ki so bili najbolj, in petih prodajalcev, ki so bili najmanj uspešni.

Združevanje podatkov

 1. Izberite ime polja v grafikonu.

 2. Če pogovorno okno Lastnosti še ni prikazano, z desno tipko miške kliknite ime polja in nato kliknite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Filtriranje in združevanje.

 4. V razdelku Združevanje na seznamu Združi elemente po izberite želeno možnost združevanja. Za polje datumov lahko denimo kliknete Leta, za besedilno polje pa lahko podatke združite po predponah, na primer po prvih treh črkah imena.

Filtriranje podatkov

 1. Izberite oznako podatkov v grafikonu.

 2. Če pogovorno okno Lastnosti še ni prikazano, z desno tipko miške kliknite oznako podatkov in nato kliknite Lastnosti.

 3. Na zavihku Filtriranje in združevanje v pogovornem oknu Lastnosti v razdelku Filtriranje izberite vrsto filtriranja in število elementov, ki jih želite prikazati. Če želite na primer prikazati zgornjih pet elementov, na seznamu Prikaži izberite zgornjih in v polje Elementi vnesite 5.

Razvrščanje podatkov

 • Z desno tipko miške kliknite oznako podatkov v grafikonu in pokažite na Razvrsti in nato kliknite želeno možnost razvrščanja.

4. korak: spreminjanje vrste grafikona

 1. Z desno tipko miške kliknite prazno območje v grafikonu in kliknite Spremeni vrsto grafikona.

 2. V pogovornem oknu Lastnosti na seznamu na levi izberite splošno vrsto grafikona.

 3. Na seznamu na desni pa izberite določeno vrsto grafikona.

5. korak: dodajanje legende

 1. Kliknite prazno območje grafikona.

 2. Na zavihku Načrt v skupini Pokaži/skrij kliknite Legenda.

6. korak: urejanje oblikovanega besedila

Naslovi osi

 1. Izberite naslov osi, ki ga želite oblikovati.

 2. Če pogovorno okno Lastnosti še ni prikazano, z desno tipko miške kliknite naslov in nato kliknite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Oblika in nato v polje Napis vnesite besedilo, ki ga želite prikazati.

 4. V razdelku Oblika besedila istega zavihka izberite želene možnosti oblikovanja.

Oznake podatkov

 1. Kliknite oznako podatkov (npr. eno od kategorij na osi (x) kategorije).

 2. Znova kliknite oznako, da izberete vse oznake na osi.

 3. Če pogovorno okno Lastnosti še ni prikazano, z desno tipko miške kliknite eno od oznak in nato kliknite Lastnosti.

 4. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Oblika in izberite želene možnosti oblikovanja.

7. korak: oblikovanje risalne površine

 1. Kliknite risalno površino, da jo izberete. Risalna površina predstavlja polje z oznakami podatkov.

 2. Če pogovorno okno Lastnosti še ni prikazano, z desno tipko miške kliknite risalno površino in nato kliknite Lastnosti.

 3. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Obroba/polnilo.

 4. Izberite želene možnosti oblikovanja za risalno površino.

 5. V grafikonu izberite mrežno črto.

 6. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Črta/oznaka.

 7. Izberite želene možnosti oblikovanja za mrežne črte.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×