Ustvarjanje mesta

Preden začnete z ustvarjanjem mesta, se morate odločiti, ali želite ustvariti podmesto znotraj obstoječe strukture mesta ali novo mesto najvišje ravni. V članku so predstavljene osnovne informacije, ki vam bodo pomagale pri izbiri. Če želite dodatno pomoč ali če želite ustvariti več podmest ali mest najvišje ravni, se posvetujte s skrbnikom.

V tem članku

Pregled

Izbira med ustvarjanjem podmesta ali mesta najvišje ravni

Ustvarjanje podmesta na obstoječem mestu

Ustvarjanje mesta najvišje ravni, tako da uporabite ustvarjanje samopostrežnega mesta

Drugi načini ustvarjanja mest

Mesto je skupina povezanih spletnih strani, kjer lahko ekipa dela na projektih, organizira srečanja in postavi informacije v skupno rabo. Vaša organizacija lahko uporablja podmesto in mesto najvišje ravni za razdelitev vsebine mesta na posebna mesta, ki jih je mogoče upravljati ločeno. Organizacija ima lahko na primer ločena mesta za vsak posamezen izdelek ali regijo.

Spletna mesta najvišje ravni imajo lahko več podmest, pa tudi sama podmesta imajo lahko več podmest. Celotna struktura spletnega mesta najvišje ravni in vseh njegovih podmest se imenuje zbirka mest.

Nastavitve, ki jih je nastavila vaša organizacija za mesta in za dovoljenja za ustvarjanje mest, določajo, ali imate dovoljenje za ustvarjanje mest in podmest. Nekatere organizacije želijo izvajati strog nadzor nad uporabniki z dovoljenjem za ustvarjanje mest ali nad tem, kdaj in kje so mesta lahko ustvarjena. Druge organizacije pa omogočajo uporabnikom lažji dostop in možnost ustvarjanja mest, ko jih potrebujejo.

Podmesto

Če imate raven dovoljenja za načrtovanje, lahko ustvarite novo podmesto znotraj obstoječe strukture mesta. Novo podmesto privzeto uporablja URL nadrejenega mesta kot prvi del svojega URL-ja. Podmesto lahko deduje dovoljenja in krmarjenje obstoječega mesta, lahko pa navedete tudi enolična dovoljenja in krmarjenje. Novo podmesto na primer privzeto uporablja obstoječo zgornjo vrstico s povezavami in domačo stran, lahko pa navedete, da uporablja lastno zgornjo vrstico s povezavami in domačo stran.

Zgornja vrstica s povezavami

Zgornja vrstica s povezavami je prikazana kot nekaj jezičkov s hiperpovezavami na vrhu vsake posamezne strani. Če se mesto na primer imenuje »Načrtovanje konvencije«, so lahko povezave do mesta »Načrtovanje konvencije« prikazane v zgornji vrstici s povezavami nadrejenega mesta, tako da lahko obiskovalci nadrejenega mesta brez težav najdejo mesto »Načrtovanje konvencije«.

Ko ustvarite novo podmesto, ga lahko vključite v elemente krmarjenja nadrejenega mesta in tako pomagate uporabnikom pri iskanju mesta. Podmesto lahko na primer vključite v zgornjo vrstico s povezavami nadrejenega mesta in v hitri zagon nadrejenega mesta. Hitri zagon je prikazan ob robu večine strani za uporabnike, neposredno pod povezavo Ogled celotne vsebine mesta.

Hitri zagon

Mesto najvišje ravni

Privzeta nastavitev določa, da lahko samo skrbnik ustvari mesta najvišje ravni (in zbirke mest, ki so nastale na osnovi mest najvišje ravni), vendar lahko skrbnik tudi omogoči ustvarjanje samopostrežnega mesta in tako omogoči, da lahko tudi drugi uporabniki ustvarjajo mesta najvišje ravni. Če je ustvarjanje samopostrežnega mesta omogočeno, lahko ustvarjajo mesta tudi uporabniki z ravnmi dovoljenj za polni nadzor, za načrtovanje, za prispevke in za branje. Mesto najvišje ravni ne more dedovati krmarjenja ali dovoljenj od drugega mesta, saj zagotavlja lastne elemente krmarjenja in lastna dovoljenja, ki pa jih je mogoče spremeniti. Ko ustvarite novo mesto najvišje ravni, povezave nanj niso samodejno dodane na drugo mesto. Elemente krmarjenja drugih mest lahko uredite pozneje, tako da kažejo na to mesto.

Opomba: Nova mesta najvišje ravni in njihove zbirke mest so privzeto ustvarjene v imeniku mesta, ki temelji na poti strežnika. URL za mesto z imenom »Mesto_A« je na primer: http://ime_streznika/mesta/Mesto_A/default.aspx. Ime poti je privzeto /mesta, čeprav se lahko razlikuje glede na jezik mesta. Skrbnik lahko spremeni ime ali mesto poti, tako da določi upravljane poti. Če pa mesto ustvarite z ustvarjanjem samopostrežnega mesta, poti mest ni mogoče spremeniti.

Na vrh strani

Izbira med ustvarjanjem podmesta ali mesta najvišje ravni

Odločiti se morate, ali boste ustvarili podmesta znotraj iste zbirke mest ali spletna mesta najvišje ravni v ločenih zbirkah mest. Odločitev je odvisna od tega, ali so si mesta dovolj podobna, ali želite imeti možnost upravljanja vsakega posameznega mesta posebej in ali želite, da uporabljajo enake elemente, na primer elemente krmarjenja ali iskanja.

V zbirki mest lahko mesta uporabljajo te enake elemente:

 • krmarjenje

 • vrste vsebine

 • poteki dela

 • varnostne skupine

 • polja za iskanje na seznamih

 • obseg iskanja

 • nabor funkcij

Izberite podmesta v isti zbirki mest, če želite:

 • da vsa mesta uporabljajo enako krmarjenje;

 • da podmesta dedujejo dovoljenja od nadrejenih mest;

 • da vsa mesta uporabljajo enake sezname;.

 • da vsa mesta uporabljajo enake elemente načrtovanja (na primer teme in sloge).

Izberite spletna mesta najvišje ravni v ločenih zbirkah mest, če:

 • potrebujete ločeno varnost za različna mesta;

  Opomba: Čeprav imate lahko enolična dovoljenja za podmesto, morate včasih zagotoviti, da dve mesti nimata skupnih uporabnikov in dovoljenj. V takih primerih bi morali uporabiti ločene zbirke mest.

 • boste morda pozneje želeli premakniti zbirko mest v drugo zbirko podatkov;

 • želite imeti na voljo možnost varnostnega kopiranja ali obnovitve tega mesta;

 • želite imeti na voljo možnost omejitve obsega delovnega poteka za to mesto;

 • želite uporabiti ločen obseg iskanja za to mesto.

Na vrh strani

Ustvarjanje podmesta na obstoječem mestu

Preden začnete z ustvarjanjem mesta, zagotovite, da ste na tistem delu mesta, kjer želite ustvariti novo podmesto.

Kliknite Ogled vsebine celotnega mesta in na strani z vsebino celotnega mesta kliknite Ustvari.

Namig: V večini primerov lahko za dokončanje tega koraka namesto te možnosti uporabite meni Dejanja mesta Meni »Dejanja mesta« .

 1. Pod Spletne strani kliknite Mesta in delovni prostori.

 2. V odseku Naslov in opis vnesite naslov mesta. Naslov je zahtevan.

  Naslov je prikazan na vrhu spletne strani in med elementi krmarjenja, ki pomagajo uporabnikom pri iskanju in odpiranju mesta.

 3. Vnesite opis namena mesta v polje Opis. Opis je izbiren.

  Opis je prikazan na vrhu spletne strani in pomaga uporabnikom razumeti namen mesta.

 4. V odseku Naslov spletnega mesta vnesite URL mesta. Prvi del je že določen.

  Če želite preprečiti morebitne težave pri posodabljanju ali spreminjanju mesta, v spletnem naslovu ne uporabljajte teh posebnih znakov.

  Posebni znaki, ki jih ne smete uporabljati

  Posebni znaki, ki jih ne smete uporabljati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 5. V odseku Izbira predlog kliknite želeno kartico in izberite želeno predlogo mesta.

  Primeri običajnih privzetih predlog mesta

 6. V odseku Dovoljenja izberite, ali želite dovoliti dostop istim uporabnikom, ki imajo dostop do tega nadrejenega mesta, ali enolični skupini uporabnikov.

  Če kliknete Uporabi enolična dovoljenja, lahko dovoljenja nastavite potem, ko vnesete vse informacije na trenutni strani.

 7. V odseku Krmarjenje izberite, ali naj bo novo podmesto vidno v krmarjenju nadrejenega mesta.

  Hitri zagon je prikazan ob robu večine strani za uporabnike, neposredno pod povezavo Ogled celotne vsebine mesta. Zgornja vrstica s povezavami je prikazana kot nekaj jezičkov s hiperpovezavami na vrhu vsake posamezne strani.

 8. V odseku Dedovanje krmarjenja navedite, ali naj mesto deduje svojo zgornjo vrstico s povezavami od nadrejenega mesta ali naj ima lasten nabor povezav v zgornji vrstici s povezavami.

  Ta nastavitev vpliva tudi na to, ali je novo mesto prikazano kot del krmarjenja po sledi nadrejenega mesta. Krmarjenje po sledi omogoča nabor hiperpovezav, ki uporabnikom mesta omogočajo hitro krmarjenje navzgor po hierarhiji mesta v zbirki mest, na primer v zbirki mest »Načrtovanje konvencije«. Ob krmarjenju navzdol po hierarhiji mesta se krmarjenje po sledi prikaže na strani, na katero ste prikrmarili. Če kliknete Ne, na podmestu ne bo krmarjenja po sledi nadrejenega mesta.

 9. Kliknite Ustvari

  Če ste navedli, da ima podmesto enako dovoljenje kot nadrejeno mesto, se novo mesto ustvari, ko kliknete Ustvari. Če ste navedli enolična dovoljenja, se prikaže stran »Nastavi skupine za to mesto«, na kateri lahko nastavite skupine za podmesto.

 10. Če se prikaže stran »Nastavi skupine za to mesto«, morate navesti, ali želite ustvariti nove skupine ali uporabiti obstoječe skupine za obiskovalce, člane in lastnike mesta. V vsakem odseku naredite nekaj od tega:

  • Če kliknete Ustvari novo skupino, sprejmite samodejno ustvarjeno ime za SharePointovo skupino ali pa vnesite novo ime, nato pa dodajte osebe, ki jih želite. Kliknite ikono kljukice, če želite preveriti vnesena imena, ali pa kliknite ikono adresarja, če želite pobrskati po imeniku in poiskati dodatna imena.

   V odseku Obiskovalci mesta lahko dodate vse preverjene uporabnike v skupino »Obiskovalci«, ki članom skupine privzeto zagotovi dovoljenje za branje vsebine na mestu.

  • Če kliknete Uporabi obstoječo skupino, izberite želeno SharePointovo skupino s seznama.

   Če imate več SharePointovih skupin, je seznam lahko okrajšan. Kliknite Več, če želite videti celoten seznam, ali Manj, če želite seznam okrajšati.

 11. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje mesta najvišje ravni, tako da uporabite ustvarjanje samopostrežnega mesta

Preden lahko ustvarite mesto, tako da uporabite ustvarjanje samopostrežnega mesta, mora skrbnik najprej omogočiti ustvarjanje samopostrežnega mesta v SharePointovem osrednjem skrbništvu.

Če je ustvarjanje samopostrežnega mesta omogočeno, se na seznamu Objave na mestu prikaže objava s povezavo za ustvarjanje mesta. Če objave ne vidite, se za informacije o samopostrežnem URL-ju za ustvarjanje mest obrnite na skrbnika.

 1. Pojdite na mesto najvišje ravni v zbirki mest.

  Če ste na podmestu mesta najvišje ravni, kliknite domačo stran v zgornji vrstici s povezavami ali prvo mesto v hierarhiji krmarjenja po sledi. Če je sled na primer Mesto ekipe>Trženje>Projekti, ker ste na strani s projekti za stran mesta za trženje, kliknite Mesto ekipe.

 2. Na domači strani mesta najvišje ravni si oglejte seznam Objave.

  Če na domači strani ne vidite objave za ustvarjanje samopostrežnega mesta, prikažite celoten seznam, tako da kliknete Objave. Če ne vidite seznama Objave, kliknite Ogled celotne vsebine mesta, nato pa poiščite Objave pod Seznami.

  Namig: Če že imate URL za ustvarjanje samopostrežnega mesta, lahko vnesete ali prilepite URL neposredno v naslovno vrstico brskalnika, ne da bi morali pred tem poiskati objavo za ustvarjanje mesta.

 3. V objavi z imenom Ustvarjanje samopostrežnega mesta kliknite URL za ustvarjanje novega spletnega mesta. Če URL-ja ne vidite, kliknite objavo in ga celega odprite.

  Ustvarjanje samopostrežnega mesta je privzeto ime objave, vendar jo skrbnik lahko prilagodi.

 4. Na strani za novo mesto SharePoint v odseku Naslov in opis vnesite naslov mesta. Naslov je zahtevan.

  Naslov je prikazan na vrhu spletne strani in med elementi krmarjenja, ki pomagajo uporabnikom pri iskanju in odpiranju mesta.

 5. V odseku Naslov in opis vnesite opis namena mesta v polje Opis. Opis je izbiren.

  Opis je prikazan na vrhu spletne strani in pomaga uporabnikom razumeti namen mesta.

 6. V odseku Naslov spletnega mesta vnesite URL mesta. Prvi del je že določen.

  Če želite preprečiti morebitne težave pri posodabljanju ali spreminjanju mesta, v spletnem naslovu ne uporabljajte teh posebnih znakov.

  Posebni znaki, ki jih ne smete uporabljati

  Posebni znaki, ki jih ne smete uporabljati

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  \t

  {

  }

  %

 7. V odseku Izbira predlog kliknite želeno kartico in izberite želeno predlogo mesta.

  Primeri običajnih privzetih predlog mesta

  • Spletno mesto skupine     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, na katerem skupina lahko ustvarja, razvršča in da informacije v skupno rabo. V predlogo je vključena knjižnica dokumentov in osnovni seznami, na primer Objave, Koledar, Stiki in Povezave.

  • Prazno spletno mesto     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto s prazno domačo stranjo, ki jo boste pozneje prilagodili. S programom za oblikovanje spleta, ki je združljiv s tehnologijo Windows SharePoint Services, na primer Microsoft Office SharePoint Designer 2007, lahko dodate sezname ali kakršno koli drugo funkcijo.

  • Spletna mesta delovnega prostora dokumenta     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, ki članom skupine omogoča preprostejše skupno delo na dokumentih. Ta predloga ponuja knjižnico dokumentov za shranjevanje primarnih dokumentov in podporo datotekam, seznam Opravila za dodelitev opravil in seznam Povezave za sredstva, ki so povezana z dokumentom.

  • Spletno mesto enciklopedije Wiki     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, na katero uporabniki lahko hitro in preprosto dodajajo, urejajo in povezujejo spletne strani.

  • Spletno mesto spletnega dnevnika     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, na katerem uporabniki lahko objavljajo informacije in omogočijo drugim, da te informacije komentirajo.

  • Spletno mesto z osnovnim delovnim prostorom srečanja     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, ki vam in ostalim članom skupine omogoča lažje načrtovanje, organiziranje in sledenje srečanju. V to predlogo so vključeni naslednji seznami: Cilji, Udeleženci, Dnevni red in Knjižnica dokumentov.

  • Spletno mesto s praznim delovnim prostora srečanja     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto s praznim delovnim prostorom srečanja, ki ga lahko prilagodite na podlagi svojih zahtev.

  • Spletno mesto z delovnim prostorom srečanja za odločitve     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, primerno za pregledovanje dokumentov in beleženje vseh odločitev, ki so sprejete na srečanju. V to predlogo so vključeni naslednji seznami: Cilji, Udeleženci, Dnevni red, Knjižnica dokumentov, Opravila in Odločitve.

  • Spletno mesto z delovnim prostorom za družabna srečanja     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, ki omogoča preprostejše načrtovanje in usklajevanje družabnih srečanj. V to predlogo so vključeni naslednji seznami: Udeleženci, Smeri, Stvari, ki jih je treba prinesti, Razprave in Knjižnica slik.

  • Spletno mesto z delovnim prostorom z več stranmi     To predlogo spletnega mesta izberite, če želite ustvariti spletno mesto, ki ponuja vse osnove za načrtovanje, organiziranje in sledenje srečanju z več stranmi. V to predlogo so poleg dveh praznih strani, ki jih lahko prilagodite na podlagi lastnih zahtev, vključeni še naslednji seznami: Cilji, Udeleženci in Dnevni red.

 8. Kliknite Ustvari

  Prikaže se stran »Nastavi skupine za to mesto«, na kateri lahko nastavite skupine za mesto.

 9. V vseh odsekih strani »Nastavi skupine za to mesto« sprejmite samodejno ustvarjeno ime za SharePointovo skupino ali pa vnesite novo ime, nato pa dodajte osebe ali skupine, ki jih želite. Kliknite ikono kljukice, če želite preveriti vnesena imena, ali pa kliknite ikono adresarja, če želite pobrskati po imeniku in poiskati dodatna imena.

 10. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Drugi načini ustvarjanja mest

Mesta lahko ustvarite tudi na druge načine, če ste na primer skrbnik ali razvijalec ali pa imate program za spletno načrtovanje, ki je združljiv s storitvami Windows SharePoint Services.

 • Ustvarjanje mest v SharePointovem osrednjem skrbništvu    Če ste skrbnik strežnika, lahko ustvarite zbirke mest, tako da uporabite SharePointovo osrednje skrbništvo. Če želite več informacij, si oglejte pomoč osrednjega skrbništva in vodnik za načrtovanje storitev Windows SharePoint Services.

 • Ustvarjanje mest z operacijo ukazne vrstice    Če ste skrbnik, lahko ustvarite mesta z ukazom »createsites« in parametri. Če želite več informacij, si oglejte pomoč osrednjega skrbništva in vodnik za načrtovanje storitev Windows SharePoint Services.

 • Programsko ustvarjanje mest    Če ste razvijalec, lahko ustvarite in prilagodite mesta programsko. Če želite več informacij, si oglejte središče za razvijalce storitev Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Ustvarjanje mest z združljivim programom za spletno načrtovanje    Če imate program za spletno načrtovanje, ki je združljiv s storitvami Windows SharePoint Services, lahko ustvarite in prilagodite mesta s programom za spletno načrtovanje. Če želite več informacij, si oglejte pomoč v programu.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×