Ustvarjanje in dodeljevanje barvnih kategorij

Ustvarjanje in dodeljevanje barvnih kategorij

Outlook za Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Barvne kategorije vam omogočajo, da v programu Microsoft Outlook zlahka prepoznate in združite povezane elemente. Skupini med seboj povezanih elementov, kot so opombe, stiki, sestanki in e-poštna sporočila, dodelite barvno kategorijo, tako da jim lahko hitro sledite in jih organizirate. Elementom lahko delite več barvnih kategorij.

Ogled barvnih kategorij v mapi »Prejeto«
Barvne kategorije omogočajo hiter pregled in iskanje sorodnih elementov.

Izbirate lahko med naborom privzetih kategorij ali ustvarite svoje, ki jih nato dodelite vašim elementom v programu Outlook. Barvne kategorije so jasno prikazane v pogledih Tabela, na primer v mapi »Prejeto«, in v odprtem elementu samem. Kategorijo lahko preimenujete v nekaj, kar se vam zdi bolj smiselno, ali pa za kategorijo izberete drugačno barvo. Ta prilagodljivost vam omogoča, da oblikujete sistem barvnih kategorij, ki ustreza vašemu osebnemu delovnemu slogu.

Dodeljevanje barvne kategorije e-poštnemu sporočilu

Če želite sporočilu na seznamu sporočil dodeliti barvno kategorijo, ga kliknite. Izberite Kategoriziraj, nato na seznamu izberite kategorijo.

Namig: Če z desno tipko miške kliknete sporočilo in je na voljo le možnost, da sporočilo označite z zastavico, poskusite z desno tipko miške klikniti prazen prostor na desni strani imena pošiljatelja.

Opombe: 

 • Če želite dodeliti drugo ali tretjo barvno kategorijo, lahko to dejanje izvedete večkrat.

 • Barvne kategorije ne morete dodeliti sporočilu v podoknu za branje ali na seznamu sporočil, če uporabljate pogled pogovora v programu Outlook 2016. Če želite več informacij, glejte Več informacij o pogledu pogovora.

Če želite dodeliti barvno kategorijo v podoknu za branje ali v odprtem sporočilu, na traku v skupini Oznake izberite Kategoriziraj in nato na seznamu izberite kategorijo.

Če na traku ni možnosti Kategoriziraj, izberite spustni meni pod možnostjo Oznake.

Izberite spustni seznam »Oznake« in nato »Kategoriziraj«.

Opomba: Na spustnem meniju Kategoriziraj se prikaže deset nazadnje uporabljenih kategorij. Če imate dodatne kategorije, morate za prikaz preostalega seznama izbrati Vse kategorije.

 1. V poljubni mapi s sporočili na traku v skupini Oznake izberite Kategoriziraj >Vse kategorije.

  Ukaz »Vse kategorije« v skupini »Oznake«

  Opomba:  Za elemente koledarja je skupina Oznake prikazana na zavihku Sestanek ali Srečanje. Za odprti stik ali opravilo je skupina Oznake prikazana na zavihku Stik ali Opravilo.

 2. V pogovornem oknu Barvne kategorije izberite Novo.

 3. Vnesite ime kategorije ter izberite barvo in po želji tudi bližnjico na tipkovnici. Nato izberite V redu.

  Pogovorno okno »Dodaj novo kategorijo«

Kategorija hitrega klika je privzeta kategorija, ki jo lahko nastavite v nekaterih pogledih tabele. Če na primer izklopite podokno za branje ali ga premaknete pod seznam sporočil, se v mapi »Prejeto« prikažejo dodatni stolpci, vključno s stolpci »Prejeto«, »Kategorija« in »Omemba«. Če želite dodeliti kategorijo hitrega klika v enem od teh pogledov, lahko kliknete v stolpec kategorije, da nastavite kategorijo.

 1. Na traku v skupini Oznake izberite Kategoriziraj > Nastavi hitri klik.

 2. Na spustnem seznamu izberite barvno kategorijo, nato pa izberite »V redu«.

Namig: Iz odprtega sporočila lahko kliknete Nastavi hitri klik v meniju Kategoriziraj, da nastavite privzeto barvno kategorijo za vsa prihodnja sporočila, ne samo za izbrano sporočilo.

Kaj želite narediti?

Z barvami izboljšate vidnost Outlookovih elementov. Če, na primer, ustvarite kategorijo z imenom »Projekt Morris« in jo dodelite elementom, lahko sledite vsem srečanjem, stikom in sporočilom, ki so povezani s projektom.

Barvne kategorije na koledarju
Barvne kategorije povežejo sorodne Outlookove elemente tako, da jih preprosto identificiramo. Tu lahko s pomočjo barvne kategorije, prikazane v glavi odprtega elementa in v koledarju, vidite, da se oba elementa nanašata na projekt Morris.

Barvne kategorije so jasno prikazane v pogledih tabele, na primer v mapi »Prejeto«, in v odprtem elementu samem. Privzeti nabor šestih barvnih kategorij je zasnovan tako, da ga je mogoče prilagoditi. Kategorijo lahko preimenujete v nekaj, kar se vam zdi bolj smiselno, ali pa za kategorijo izberete drugačno barvo. Poleg teh šestih, lahko ustvarite toliko barvnih kategorij, kot jih potrebujete. Elementom lahko dodelite tudi več barvnih kategorij. Ta prilagodljivost vam omogoča, da oblikujete sistem barvnih kategorij, ki ustreza vašemu osebnemu delovnemu slogu.

Ogled barvnih kategorij v mapi »Prejeto«
Barvne kategorije omogočajo hiter pregled in iskanje sorodnih elementov.

Izberete lahko tudi kategorijo hitrega klika, s katero lahko v mapi »Prejeto« ali drugem pogledu tabele z le enim klikom dodelite privzeto barvno kategorijo elementu programa Microsoft Outlook. Več informacij je na voljo v razdelku Dodeljevanje kategorije hitrega klika.

Za poenostavitev iskanja kategoriziranih e-poštnih elementov, je bila v Podokno za krmarjenje med iskalne mape dodana mapa Razvrščena pošta, ki prikazuje vse kategorizirane e-poštne elemente. V tej mapi lahko razvrščate in združujete kategorizirane elemente. Za posamezne kategorije lahko ustvarite tudi dodatne iskalne mape.

Čeprav lahko uporabite in prilagodite šest privzetih barvnih kategorij, boste morda za nadaljnje organiziranje svojih elementov morali ustvariti nove. Lastnosti, ki jih lahko uveljavite v vsaki kategoriji, so barva, ime in bližnjica na tipkovnici.

 1. V orodni vrstici kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Kliknite Vse kategorije.

  Meni »Barvna kategorija«

 3. Kliknite Novo.

  Odpre se pogovorno okno Dodaj novo kategorijo.

  Pogovorno okno »Dodaj novo kategorijo«

 4. V polje Ime vnesite ime nove barvne kategorije.

 5. V seznamu Barva izberite barvo, ki jo želite, in nato kliknite V redu.

  Opombe: 

  • Izbira bližnjice na tipkovnici je izbirna.

  • Če želite ustvariti barvno kategorijo brez dodeljene barve, v barvni paleti kliknite brez. Kategorija bo elementom dodelila ime (in bližnjico na tipkovnici, če jo odločite), elemente pa lahko razvrščate in združujete glede na kategorijo. Elementi bodo na voljo tudi v ustrezni iskalni mapi za kategorijo.

Dodeljevanje barvne kategorije Outlookovemu elementu

Barvna kategorija mora biti navedena v seznamu barvnih kategorij, preden jo lahko dodelite. Če barvne kategorije ni na seznamu, lahko hkrati ustvarite novo barvno kategorijo in jo dodelite elementu.

Opomba: Ko elementu prvič dodelite privzeto barvno kategorijo, ste pozvani k preimenovanju zvrsti. Hkrati lahko spremenite tudi barvo kategorije, jo preimenujete in izberete bližnjico na tipkovnici.

Dodeljevanje barvne kategorije elementu v pogledu tabele

Dodeljevanje barvne kategorije elementom v mapi »Prejeto« ali v drugih pogledih tabele, je podobno za vse vrste Outlookovih elementov.

Opomba: Dodeljevanje barvne kategorije v pogledu kartic stikov (na primer pogled vizitk) ali v pogledu ikon za opombe je enako kot dodeljevanje barvnih kategorij v pogledu tabele.

 • Če želite dodeliti barvno kategorijo, naredite nekaj od tega:

  • Izberite element, v orodni vrstici kliknite Kategoriziraj Slika gumba in nato kliknite barvno kategorijo.

  • Z desno tipko miške kliknite element, v priročnem meniju pokažite na Kategoriziraj Slika gumba in nato kliknite barvno kategorijo.

   V meniju Kategoriziraj je prikazanih samo 15 nazadnje uporabljenih barvnih kategorij. Če želite videti več kategorij ali ustvariti novo kategorijo, kliknite Vse kategorije. Če želite dodeliti barvno zvrst v pogovornem oknu Barvne kategorije, morate izbrati potrditveno polje poleg barvne kategorije.

   Pogovorno okno Barvne kategorije je tudi hiter način, da elementu dodelite več kategorij.

   Opombe: 

   • V pogledih s časovno premico, na primer tistih, ki so na voljo v opravilih in dnevniku, lahko elementu dodelite barvno kategorijo le tako, da uporabite metodo priročnega menija, opisano zgoraj.

   • V pogledu dnevnika gumb Kategoriziraj v orodni vrstici privzeto ni prikazan. Če želite dodati ta gumb, v meniju Orodja kliknite Prilagodi. Na zavihku Ukazi v seznamu Kategorije kliknite Dejanja. Na seznamu Ukazi kliknite ukaz Kategoriziraj in ga povlecite v orodno vrstico, kjer želite, da se prikaže.

Privzete barvne kategorije imajo splošna imena, na primer »Rdeča kategorija« in »Modra kategorija«. Za lažjo prepoznavo in organiziranje kategoriziranih elementov lahko barvne kategorije preimenujete, tako da imajo vam smiselna imena.

Opomba: Če spremenite barvno kategorijo, ki je že dodeljena elementom, se vsi elementi, ki imajo dodeljeno to kategorijo, posodobijo na novo ime.

 1. V orodni vrstici kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Kliknite Vse kategorije.

  Meni »Barvna kategorija«

 3. Na seznamu Ime kliknite ime barvne kategorije in nato kliknite Preimenuj.

 4. Na seznamu Ime vnesite novo ime barvne kategorije.

  • Za samodejno dodelitev barvne kategorije, ki jo preimenujete, elementom, ki so izbrani v glavnem oknu programa Microsoft Outlook, izberite potrditveno polje poleg barvne kategorije na seznamu Ime in nato kliknite V redu.

  • Ko prvič dodelite obstoječo barvno kategorijo elementu, ste pozvani k preimenovanju barvne kategorije.

 1. V orodni vrstici kliknite Kategoriziraj Slika gumba in nato Nastavi hitri klik.

 2. V pogovornem oknu Nastavitev hitrega klika na spustnem seznamu izberite barvno kategorijo.

Spreminjanje kategorije hitrega klika ne spremeni barvne kategorije, ki je že dodeljena katerim koli elementom. Vendar pa se v primeru, če spremenite ime ali barvo barvne kategorije, vsi elementi, ki imajo dodeljeno to barvno kategorijo, posodobijo tako, da odražajo novo ime ali barvo.

Trenutno kategorijo hitrega klika lahko nastavite tudi v meniju Kategoriziraj katerega koli odprtega elementa.

Kategorijo hitrega klika lahko dodelite večini Outlookovih elementov v pogledu tabele, na primer v mapi »Prejeto« ali v vrstici z opravili.

 • V mapi Prejeto ali drugem pogledu tabele kliknite stolpec Kategorije poleg sporočila. S tem dodate stolpcu barvo, ki je dodeljena kategoriji hitrega klika. Če odprete element, se na vrhu elementa prikažeta barva in ime barvne kategorije.

  Opombe: 

  • Kategorijo hitrega klika lahko odstranite tako, da preprosto znova kliknete stolpec Kategorije.

  • Kategorijo hitrega klika lahko dodelite več elementom hkrati. Izberite vse elemente in nato v stolpcu Kategorije kliknite ob enega od elementov.

S povezovanjem bližnjice na tipkovnici in barvne kategorije lahko hitro dodelite barvno kategorijo elementu, na primer e-poštnemu sporočilu, tako, da izberete element v mapi »Prejeto« ali drugem pogledu tabele in nato pritisnete bližnjico na tipkovnici. Bližnjico na tipkovnici lahko uporabite tudi, če želite dodeliti barvno kategorijo več elementom hkrati.

 1. V orodni vrstici glavnega okna programa Microsoft Office Outlook 2007, kliknite Kategoriziraj Slika gumba .

 2. Na dnu menija kliknite Vse kategorije.

 3. Na seznamu Ime potrdite potrditveno polje za barvno kategorijo.

 4. Na seznamu Bližnjica na tipkovnici izberete bližnjico na tipkovnici.

Seznama ne morete ponastaviti na šest privzetih kategorij kar znotraj programa Office Outlook 2007. Te privzete kategorije so na voljo kot ograde, ki jih lahko po potrebi prilagodite.

Čeprav šestih privzetih kategorij ne morete obnoviti znotraj Outlooka, lahko znova ustvarite seznam. Ali pa zaženete ukaz s stikalom ukazne vrstice v pogovornem oknu Zaženi sistema Windows; tako samodejno obnovite privzeti seznam šestih kategorij.

Znova ustvarite seznam v Outlooku

Osnovni nabor barvnih kategorij je zasnovan tako, da ga je mogoče prilagoditi. Kategorije lahko preimenujete in jih povežete z različnimi barvami. Poleg teh šestih barvnih kategorij lahko preprosto ustvarite tudi nove. V nadaljevanju je naštetih šest privzetih barvnih kategorij v programu Outlook 2007.

Rdeča kategorija

Rumena kategorija

Modra kategorija

Oranžna kategorija

Zelena kategorija

Purpurna kategorija

Lastnosti, ki jih lahko uveljavite v vsaki kategoriji, so barva, ime in bližnjica na tipkovnici. Če spremenite barvno kategorijo, ki je že dodeljena elementom, je barvna kategorija v teh elementih posodobljena.

Opomba: Če z namestitvijo programa Office Outlook 2007 nadgradite starejšo različico Outlooka, se ob prvem odpiranju seznama barvnih kategorij prikaže šest privzetih barvnih kategorij ter vse kategorije, ki ste jih uporabili v elementih v prejšnji različici Outlooka.

Obnovitev seznama s stikalom ukazne vrstice

Na voljo je stikalo ukazne vrstice, ki obnovi šest privzetih barvnih kategorij in imen na seznamu kategorij. Preberite več o uporabi stikal ukazne vrstice.

Pomembno: Ko zaženete to stikalo ukazne vrstice, se izbrišejo vse kategorije po meri, ki ste jih ustvarili. Če ste nadgradili na Office Outlook 2007 z druge različice Outlooka, bodo izbrisane vse kategorije po meri ali kategorije z glavnega seznama kategorij. Elementi bodo ohranili ime kategorije, barve pa ne.

Najprej v računalniku poiščite mesto z datoteko »outlook.exe«. Če ste sprejeli privzeta mesta map, ko ste namestili Office Outlook 2007, je datoteka outlook.exe na tem mestu: c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Če datoteke outlook.exe ne najdete na tem mestu, poiščite datoteko in si zapišite celotno pot.

 1. Naredite nekaj od tega:

  • Windows Vista   

   • Kliknite Start Slika gumba , pokažite Vsi programi, kliknite Pripomočki in nato Zaženi.

  • Microsoft Windows XP ali Microsoft Windows Server 2003    

   • Kliknite Start in nato Zaženi.

 2. V pogovorno okno Zaženi vnesite narekovaj, celotno pot do datoteke outlook.exe in nato še en narekovaj. Lahko pa kliknete Prebrskaj, če želite najti in izbrati datoteko. V tem primeru so narekovaji dodani samodejno.

 3. Za zadnjim narekovajem vnesite presledek in nato stikalo /cleancategories. Če na primer uporabite privzeto mesto namestitve, bo vneseno besedilo videti tako:

  "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /cleancategorie s

 4. Kliknite V redu.

  Opomba: 

  • Stikala ne ločijo med velikimi in malimi črkami. Stikalo /CLEANCATEGORIES deluje enako kot /cleancategories.

  • Ne pozabite pred stikalo vnesti presledka.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×