Grafikoni

Ustvarjanje grafikona od začetka do konca

Ustvarjanje grafikona od začetka do konca

Z grafikoni lahko upodobite podatke na način, ki bo navdušil občinstvo. Oglejte si, kako lahko ustvarite grafikon in dodate trendno črto.

Vaš brskalnik ne podpira tega videoposnetka. Namestite Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ali Internet Explorer 9.

Ustvarjanje grafikona

 1. Izberite podatke za grafikon.

 2. Kliknite Vstavi > Priporočeni grafikoni.

 3. Izberite grafikon na zavihku Priporočeni grafikoni za predogled grafikona.

  Opomba: Izberete lahko želene podatke v grafikonu in pritisnete tipki ALT + F1, da takoj ustvarite grafikon, vendar ni nujno, da bo to najboljši grafikon za vaše podatke. Če ne vidite želenega grafikona, izberite zavihek Vsi grafikoni, da si ogledate vse vrste grafikonov.

 4. Izberite grafikon.

 5. Izberite V redu.

Dodajanje trendne črte

 1. Izberite grafikon.

 2. Izberite Načrt > Dodaj element grafikona.

 3. Izberite Trendna črta, nato pa izberite želeno vrsto trendne črte, kot je linearna, eksponentna, linearna napoved ali drseče povprečje.

Opomba: Nekaj vsebine v tej temi morda ne velja za nekatere jezike.

Grafikoni prikažejo podatke v grafični obliki zapisa, ki vam in občinstvu omogoča ponazoritev relacij med podatki. Ko ustvarite grafikon, lahko izbirate med številnimi vrstami grafikonov (na primer naložen stolpčni grafikon ali 3D-razkosanim tortnim grafikonom). Ko ustvarite grafikon, ga lahko prilagodite tako, da uporabite hitre postavitve grafikona ali sloge.

Grafikoni vključujejo več elementov, kot so naslov, oznake osi, legenda in mrežne črte. Te elemente lahko prikažete ali jih skrijete, prav tako pa lahko spremenite njihovo lokacijo in oblikovanje.

Officeov grafikon z oblački

Oblaček 1 Naslov grafikona

Oblaček 2 Risalna površina

Oblaček 3 Legenda

Oblaček 4 Naslovi osi

Oblaček 5 Oznake osi

Oblaček 6 Kljukice

Oblaček 7 Mrežne črte

Grafikon lahko ustvarite v Excelu, Wordu in PowerPointu. Podatke grafikona morate vnesti in jih shraniti v Excelov delovni list. Če vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se v Excelu odpre nov list. Ko shranite Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev, ki vsebuje grafikon, so temeljni Excelovi podatki grafikona samodejno shranjeni znotraj Wordovega dokumenta ali PowerPointove predstavitve.

Opomba: Nekdanjega čarovnika za grafikone je zamenjala galerija Excelovih delovnih zvezkov. Galerija Excelovih delovnih zvezkov se privzeto odpre, ko odprete Excel. V galeriji lahko prebrskate predloga in ustvarite nov delovni zvezek na osnovi ene od predlog. Če se galerija Excelovih delovnih zvezkov ne prikaže, v meniju File (Datoteka) kliknite New from Template (Novo iz predloge).

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite zavihek Insert (Vstavi), nato pa kliknite puščico ob možnosti Chart (Grafikon).

  Kliknite zavihek »Vstavljanje« in nato še »Grafikon«

 3. Kliknite vrsto grafikona, nato pa dvokliknite grafikon, ki ga želite dodati.

  Ko vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se odpre Excelov delovni list s tabelo vzorčnih podatkov.

 4. V Excelu zamenjajte vzorčne podatke s podatki, ki jih želite narisati v grafikonu. Če so vaši podatki že na voljo v drugi tabeli, lahko kopirate podatke iz te tabele in jih prilepite čez vzorčne podatke. Oglejte si navodila v spodnji tabeli za razporejanje podatkov tako, da se prilegajo določeni vrsti grafikona.

  Za to vrsto grafikona

  Razporedite podatke

  Ploščinski, palični, stolpčni, kolobarni, črtni, polarni ali površinski grafikon

  V stolpce ali vrstice, na primer:

  Niz 1

  Niz 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ali

  Kategorija A

  Kategorija B

  Niz 1

  10

  11

  Niz 2

  12

  14

  Mehurčni grafikon

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y ter vrednosti velikosti mehurčkov v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  Velikost 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Tortni grafikon

  V enem stolpcu ali vrstici s podatki in enem stolpcu ali vrstici z oznakami podatkov, na primer:

  Prodaja

  1. čet

  25

  2. čet

  30

  3. čet

  45

  ali

  1. čet

  2. čet

  3. čet

  Prodaja

  25

  30

  45

  Borzni grafikon

  V stolpcih ali vrsticah v tem vrstnem redu z imeni ali datumi kot oznakami, na primer:

  Odprtje

  Najvišje

  Najnižje

  Zaprtje

  5. 1. 02

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 02

  25

  57

  12

  38

  ali

  5. 1. 02

  6. 1. 02

  Odprtje

  44

  25

  Najvišje

  55

  57

  Najnižje

  11

  12

  Zaprtje

  25

  38

  Grafikon XY (raztreseni)

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ali

  Vrednosti X

  0,7

  1,8

  2,6

  Vrednost Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Če želite spremeniti število vrstic ali stolpcev v grafikonu, postavite kazalec v spodnji desni kot izbranih podatkov in povlecite, da izberete dodatne podatke. V spodnjem primeru smo tabelo razširili tako, da vključuje dodatne kategorije in nize podatkov.

  Izbiranje več podatkov za grafikon v Officeu

 6. Če si želite ogledati rezultate sprememb, preklopite nazaj na Word ali PowerPoint.

  Opomba: Ko zaprete Wordov dokument ali PowerPointovo prestavitev z grafikonom, se Excelova podatkovna tabela grafikona samodejno zapre.

Ko ustvarite grafikon, boste morda želeli spremeniti način risanja vrstic in stolpcev tabele. V prvi različici grafikona bodo na primer vrstice s podatki iz tabele narisane na navpični osi (vrednost), stolpci s podatki pa na vodoravni osi (zvrst). V spodnjem primeru je prikazan prodaja glede na vrsto glasbil.

Grafikon, ki prikazuje prodajo po kategoriji

Če pa želite, da je na grafikonu prikazana prodaja po mesecih, lahko spremenite način risanja grafikona.

Grafikon, ki prikazuje prodajo po mesecih

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona), nato pa še Switch Row/Column (Preklopi vrstico/stolpec).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona«, nato pa še »Preklopi vrstico/stolpec«

  Če funkcija za preklop vrstice/stolpca ni na voljo

  Funkcija za preklop vrstice/stolpca je na voljo le, če je Excelova podatkovna tabela odprta in le za nekatere vrste grafikonov. Podatke lahko uredite tudi tako, da kliknete grafikon in nato uredite delovni list v Excelu.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona) in nato še Quick Layout (Hitra postavitev).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona« in nato še »Hitra postavitev«

 4. Kliknite želeno postavitev.

  Če želite takoj razveljaviti hitro postavitev, ki ste jo uporabili, pritisnite UKAZ + Z .

Slogi grafikona so nabor dodatnih barv in učinkov, ki jih lahko uporabite v grafikonu. Ko izberete slog grafikona, spremembe vplivajo na celoten grafikon.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Kliknite zavihek Chart Design (Načrt grafikona), nato pa kliknite želeni slog.

  Kliknite zavihek »Oblikovanje grafikona« in nato še slog grafikona

  Če si želite ogledati več slogov, pokažite na slog, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več« .

  Če želite takoj razveljaviti slog, ki ste ga uporabili, pritisnite UKAZ + Z .

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon in nato še zavihek Chart Design (Načrt grafikona).

 3. Kliknite Add Chart Element (Dodaj element grafikona).

  Kliknite zavihek »Načrt grafikona«, nato pa kliknite »Dodaj element grafikona«

 4. Kliknite Chart Title (Naslov grafikona), da izberete možnosti oblike zapisa grafikona, nato pa se vrnite v grafikon in vnesite naslov v polje Chart Title (Naslov grafikona).

Glejte tudi

Posodabljanje podatkov v obstoječem grafikonu

Vrste grafikonov

Grafikon lahko ustvarite v Excelu, Wordu in PowerPointu. Podatke grafikona morate vnesti in jih shraniti v Excelov delovni list. Če vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se v Excelu odpre nov list. Ko shranite Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev, ki vsebuje grafikon, so temeljni Excelovi podatki grafikona samodejno shranjeni znotraj Wordovega dokumenta ali PowerPointove predstavitve.

Opomba: Nekdanjega čarovnika za grafikone je zamenjala galerija Excelovih delovnih zvezkov. Galerija Excelovih delovnih zvezkov se privzeto odpre, ko odprete Excel. V galeriji lahko prebrskate predloga in ustvarite nov delovni zvezek na osnovi ene od predlog. Če se galerija Excelovih delovnih zvezkov ne prikaže, v meniju File (Datoteka) kliknite New from Template (Novo iz predloge).

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Insert Chart (Vstavi grafikon) kliknite vrsto grafikona, nato pa kliknite grafikon, ki ga želite dodati.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Vstavi grafikon«

  Ko vstavite grafikon v Word ali PowerPoint, se odpre Excelov list s tabelo vzorčnih podatkov.

 3. V Excelu zamenjajte vzorčne podatke s podatki, ki jih želite narisati v grafikonu. Če so vaši podatki že na voljo v drugi tabeli, lahko kopirate podatke iz te tabele in jih prilepite čez vzorčne podatke. Oglejte si navodila v spodnji tabeli za razporejanje podatkov tako, da se prilegajo določeni vrsti grafikona.

  Za to vrsto grafikona

  Razporedite podatke

  Ploščinski, palični, stolpčni, kolobarni, črtni, polarni ali površinski grafikon

  V stolpce ali vrstice, na primer:

  Niz 1

  Niz 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ali

  Kategorija A

  Kategorija B

  Niz 1

  10

  11

  Niz 2

  12

  14

  Mehurčni grafikon

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y ter vrednosti velikosti mehurčkov v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  Velikost 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Tortni grafikon

  V enem stolpcu ali vrstici s podatki in enem stolpcu ali vrstici z oznakami podatkov, na primer:

  Prodaja

  1. čet

  25

  2. čet

  30

  3. čet

  45

  ali

  1. čet

  2. čet

  3. čet

  Prodaja

  25

  30

  45

  Borzni grafikon

  V stolpcih ali vrsticah v tem vrstnem redu z imeni ali datumi kot oznakami, na primer:

  Odprtje

  Najvišje

  Najnižje

  Zaprtje

  5. 1. 02

  44

  55

  11

  25

  6. 1. 02

  25

  57

  12

  38

  ali

  5. 1. 02

  6. 1. 02

  Odprtje

  44

  25

  Najvišje

  55

  57

  Najnižje

  11

  12

  Zaprtje

  25

  38

  Grafikon XY (raztreseni)

  V stolpce vnesite vrednosti x v prvi stolpec in ustrezne vrednosti y v sosednje stolpce, na primer:

  Vrednosti X

  Vrednost Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ali

  Vrednosti X

  0,7

  1,8

  2,6

  Vrednost Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Če želite spremeniti število vrstic ali stolpcev v grafikonu, postavite kazalec v spodnji desni kot izbranih podatkov in povlecite, da izberete dodatne podatke. V spodnjem primeru smo tabelo razširili tako, da vključuje dodatne kategorije in nize podatkov.

  Izbiranje več podatkov za grafikon v Officeu

 5. Če si želite ogledati rezultate sprememb, preklopite nazaj na Word ali PowerPoint.

  Opomba: Ko zaprete Wordov dokument ali PowerPointovo prestavitev z grafikonom, se Excelova podatkovna tabela grafikona samodejno zapre.

Ko ustvarite grafikon, boste morda želeli spremeniti način risanja vrstic in stolpcev tabele.  V prvi različici grafikona bodo na primer vrstice s podatki iz tabele narisane na navpični osi (vrednost), stolpci s podatki pa na vodoravni osi (zvrst). V spodnjem primeru je prikazan prodaja glede na vrsto glasbil.

Grafikon, ki prikazuje prodajo po kategoriji

Če pa želite, da je na grafikonu prikazana prodaja po mesecih, lahko spremenite način risanja grafikona.

Grafikon, ki prikazuje prodajo po mesecih

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Data (Podatki) kliknite Plot series by row (Risanje nizov, urejeno po vrsticah)  Risanje nizov, urejeno po vrsticah ali Plot series by column (Risanje nizov, urejeno po stolpcih) Risanje nizov, urejeno po stolpcih .

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Podatki«

  Če zamenjava risanja ni na voljo

  Funkcija zamenjave risanja je na voljo le, če je Excelova podatkovna tabela odprta in le za nekatere vrste grafikonov.

  1. Kliknite grafikon.

  2. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Data (Podatki) kliknite puščico ob možnosti Edit (Uredi), nato pa kliknite Edit Data in Excel (Uredi podatke v Excelu). Zavihek »Grafikoni«, skupina »Podatki«

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Chart Quick Layouts (Hitre postavitve grafikona) kliknite želeno postavitev.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Hitre postavitve grafikona«

  Če si želite ogledati več postavitev, pokažite na postavitev, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več« .

  Če želite takoj razveljaviti hitro postavitev, ki ste jo uporabili, pritisnite UKAZ + Z .

Slogi grafikona so nabor dodatnih barv in učinkov, ki jih lahko uporabite v grafikonu. Ko izberete slog grafikona, spremembe vplivajo na celoten grafikon.

 1. V meniju View (Ogled) kliknite Print Layout (Postavitev tiskanja).

 2. Kliknite grafikon.

 3. Na zavihku Charts (Grafikoni) v razdelku Chart Styles (Slogi grafikona) kliknite želeni grafikon.

  Zavihek »Grafikoni«, skupina »Slogi grafikona«

  Če si želite ogledati več slogov, pokažite na slog, nato pa kliknite Puščica navzdol »Več« .

  Če želite takoj razveljaviti slog, ki ste ga uporabili, pritisnite UKAZ + Z .

 1. V meniju Ogled kliknite Postavitev tiskanja.

 2. Kliknite grafikon, nato pa kliknite zavihek Postavitev grafikona.

 3. V razdelku Labels (Oznake) kliknite Chart Title (Naslov grafikona), nato pa kliknite želeni grafikon.

  Zavihek »Postavitev grafikona«, skupina »Oznake«

 4. Izberite besedilo v polju Chart Title (Naslov grafikona), nato pa vnesite naslov grafikona.

Glejte tudi

Posodabljanje podatkov v obstoječem grafikonu

Razpoložljive vrste grafikonov v Officeu

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×