Ustvarjanje dostopnega Visiovega diagrama

Ustvarjanje dostopnega Visiovega diagrama

V tem članku najdete navodila po korakih za ustvarjanje Visiovih diagramov, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Pregled Visia z osnovnim diagramom poteka.

Slepe osebe ali slabovidne osebe bodo bolje razumele vaše načrte, koncepte in zamisli, če boste pri ustvarjanju Visiovih diagramov upoštevali načela dostopnosti.

V spodnji tabeli so navedene najboljše prakse za ustvarjanje Visiovih diagramov, do katerih lahko dostopajo osebe s posebnimi potrebami.

Kaj je treba popraviti

Zakaj je treba to popraviti

Kako to popraviti

Uporabite vnaprej določene Visiove predloge in vzorčne diagrame.

V predlogah in vzorčnih diagramih je vrstni red krmarjenja vnaprej določen, kar uporabnikom bralnikov zaslona omogoča lažje razumevanje poteka vsebine.

Ustvarjanje novega diagrama iz predloge ali vzorca

Diagrame ustvarite v vrstnem redu, v katerem želite, da jih bere bralnik zaslona.

Pripovedovalec prebere oblike diagrama v takem vrstnem redu, kot so bile dodane v diagram. Če dodate na primer oblike v vrstnem redu, v katerem naj bo diagram poteka prikazan, uporabnik bralnika zaslona lažje razume potek diagrama.

Vstavite oblike v diagram v vrstnem redu, v katerem poteka diagram. Pripovedovalec bo prebral oblike diagrama v takem vrstnem redu, kot so bile dodane v diagram. Če želite več informacij o tem, kako bralnik zaslona bere diagrame, glejte Branje diagramov programa Visio 2016 z bralnikom zaslona.

Po potrebi lahko uredite vrstni red branja tako, da ga naredite čim bolj logičnega. Izberite Pogled > Podokna opravil > Krmarjenje, nato pa povlecite oblike in jih spustite, da spremenite vrstni red seznama Krmarjenje po diagramu.

Dodajte nadomestno besedilo vsem vizualnim elementom in stranem.

Nadomestno besedilo lahko osebam, ki ne vidijo zaslona, pomaga razumeti, kaj je pomembnega na straneh in vizualnih elementih, na primer na slikah, oblikah, matricah oblik, grafikonih, ilustracijah in grafičnih elementih s podatki.

Za podajanje pomembnih informacij ne uporabljajte le besedila slik.

Dodajte nadomestno besedilo, ki opiše sliko in stran osebam, ki ju ne morejo videti. Besedilo naj bo kratko, vendar vključite opise pomembnih elementov na sliki ali strani.

Če uporabite sliko z besedilom, ponovite to besedilo v telesu besedila.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajanje nadomestnega besedila matricam oblik

Dodajanje nadomestnega besedila stranem

Dodajanje nadomestnega besedila diagramom v vizualizatorju podatkov

Dodajte pomenljivo besedilo za hiperpovezavo.

Ljudje, ki uporabljajo bralnike zaslonov, včasih pregledajo seznam povezav. Povezave morajo uporabnikom podati jasne in natančne informacije o cilju. Ne vzpostavljajte povezave z besedilom »Kliknite tukaj«, ampak vključite poln naslov ciljne strani.

Dodajanje opisnega besedila hiperpovezave

Poskrbite, da pomembnih informacij ne poudarite le z barvami.

Slabovidne osebe, slepe osebe ali barvno slepe osebe si lahko pomen določenih barv razložijo napačno.

Ne uporabljajte barv za sporočanje pomena. Ustvarite besedilo, ki podvaja pomen barve ali druge organoleptične značilnosti.

Če se želite temu izogniti, uporabite tudi druge načine za posredovanje informacij, npr. obliko ali oznako. Namesto senčenja z zeleno in rdečo uporabite na primer zeleno kljukico, da označite uspeh, in rdeči X, s katerim označite neuspeh.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporabite zadosten kontrast za besedilo in barve ozadja.

Besedilo v diagramih naj bo berljivo v načinu visokega kontrasta, da ga lahko vsi, vključno z osebami, ki imajo težave z vidom, dobro vidijo.

Uporabite na primer svetle barve ali visokokontrastne barvne sheme z nasprotnih koncev barvne lestvice. Črno-bele sheme olajšajo slabovidnim osebam razlikovanje besedila in oblik.

Uporaba dostopne barve besedila

Uporabite večjo velikost pisave (18pt ali več), pisave sans serif in zadosten prazen prostor.

Osebe z disleksijo zaznavajo besedilo tako, da težko razlikujejo med črkami in besedami. Lahko se jim na primer zdi, da je ena vrstica besedila stisnjena s spodnjo vrstico ali pa so sosednje črke spojene skupaj.

Za zmanjšanje napora pri branju lahko na primer upoštevate ta priporočila:

 • Uporabljajte običajne pisave sans serif, na primer Arial ali Calibri.

 • Izogibajte se uporabi samih velikih črk in pretiranemu ležečemu ali podčrtanemu oblikovanju.

 • Vključite dovolj velik razmik med vrsticami in odstavki.

 • Odstavke poravnajte levo in ne na sredino. S tem boste preprečili neenakomerne razmike med besedami, kar lahko ustvari vizualni učinek reke praznega prostora, ki teče čez odstavek.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Uporaba ustreznega razmika med besedilom

Uporabite vgrajene sloge seznamov.

Če želite bralnikom zaslona omogočiti lažje branje diagramov, uporabite vgrajena orodja za oblikovanje.

Poleg tega so osebe z motnjami branja, kot je disleksija, odvisne od seznamov, ki jim pomagajo strukturirati informacije, zato razdelite informacije na manjše koščke, ki jih je preprosteje obdelati.

Uporaba označenih seznamov

Ustvarjanje novega diagrama iz predloge ali vzorca

 1. Odprite Visio in na seznamu predlog izberite Predloge ali Vzorčni diagrami.

  Pogled strani predloge v Visiu

  Opomba: Če že imate odprt diagram in želite ustvariti novega iz predloge ali vzorčnega diagrama, izberite Datoteka > Novo.

 2. Izberite želeno predlogo. Če ste pozvani, izberite želene enote, nato pa izberite Ustvari.

 3. Dodajte svoje podatke v novi diagram tako, da uporabite elemente v predlogi ali vzorcu.

Dodajanje nadomestnega besedila diagramom v vizualizatorju podatkov

Dodajanje nadomestnega besedila elemente in oblike v diagram v vizualizatorju podatkov. Če želite podrobna navodila za ustvarjanje diagrama v vizualizatorju podatkov, preberite članek Ustvarjanje diagrama v vizualizatorju podatkov.

 1. Začnite ustvarjati program v vizualizatorju podatkov v skladu z navodili v zgornji povezavi. Nadomestno besedilo lahko dodate, ko pridete do 2. faze: ustvarjanje Excelovega delovnega zvezka.

 2. V vnaprej določeni Excelovi tabeli na zavihku Zemljevid procesa izberite prvo celico v glavi stolpca Nadomestni opis in vnesite nadomestno besedilo. Ponovite za vse elemente in oblike v diagramu.

  Posnetek zaslona ustvarjanja diagrama v vizualizatorju podatkov v Excelu
 3. Nadaljujte z ustvarjanjem diagrama v skladu z navodili v zgornji povezavi.

Dodajanje nadomestnega besedila slikam

Dodajte nadomestno besedilo slikovnemu gradivu, kot so na primer fotografije, grafični elementi s podatki, grafikoni in ilustracije, tako da lahko bralniki zaslonov preberejo opis slike.

 1. Z desno tipko miške kliknite sliko v risbi in izberite Oblikovanje oblike.

 2. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Gumb za spreminjanje velikosti (Velikost in lastnosti).

 3. V podoknu Nadomestno besedilo vnesite naslov in opis matrice oblike.

 4. V polji vnesite naslov in opis. Ta naj bo kratek, začnite z najpomembnejšimi informacijami z namenom podajanja vsebine in funkcionalnosti slike. Ko končate, kliknite V redu.

  Namig: Izpolnite obe polji Naslov in Opis, ker se način branja teh informacij lahko razlikuje od enega bralnika zaslona do drugega.

  Pogovorno okno za oblikovanje oblike v Visiu.

Dodajanje nadomestnega besedila matricam oblik

Če ste ustvarili šablono po meri, lahko dodajate nadomestna besedila matricam oblik v svoji šabloni, tako da bralniki zaslona lahko preberejo opis oblike.

 1. V novi šabloni z desno tipko miške kliknite matrico oblike.

 2. V priročnem meniju izberite Uredi matrico > Uredi matrico oblike.

 3. V oknu za urejanje z desno tipko miške kliknite matrico oblike in izberite Oblikovanje oblike.

 4. V podoknu Oblikovanje oblike izberite Gumb za spreminjanje velikosti (Velikost in lastnosti).

 5. V podoknu Nadomestno besedilo vnesite naslov in opis matrice oblike.

  Pogovorno okno z matrico oblike v Visiu.
 6. Zaprite okno za urejanje in v pogovornem oknu Posodobi <ime matrice oblike> izberite Da.

Dodajanje nadomestnega besedila stranem

Dodajte nadomestno besedilo stranem, tako da bralniki zaslona lahko preberejo opis strani.

 1. Na strani pritisnite Shift + F5. Odpre se pogovorno okno Priprava strani.

 2. V pogovornem oknu izberite zavihek Nadomestno besedilo.

 3. Vnesite naslov in opis za stran, nato pa izberite V redu.

  Pogovorno okno za nadomestno besedilo za stran v Visiu.

Ustvarjanje dostopnih hiperpovezav in dostopnega besedila

Spodnji postopki opisujejo, kako v Visiovih diagramih ustvarite dostopnejše hiperpovezave in besedilo.

Dodajanje opisa besedila za hiperpovezave

Hiperpovezavi dodajte opis, tako da bodo uporabniki vedeli, kakšna je vsebina povezave.

 1. Izberite element, ki mu želite dodati hiperpovezavo, in pritisnite Ctrl + K.

 2. V pogovornem oknu Hiperpovezave vnesite URL hiperpovezave v polje Naslov. Izbrano besedilo se prikaže v polju Besedilo za prikaz. To je besedilo hiperpovezave. Po potrebi ga lahko spremenite.

  Namig: Če želite poiskati ciljno stran ali datoteko, lahko naslov kopirate in prilepite ali pa uporabite gumbe Prebrskaj ... v Visiu.

 3. V polje Opis vnesite opis hiperpovezave.

  Pogovorno okno hiperpovezave za dodajanje opisa povezave v Visiu.
 4. Izberite V redu.

Uporaba dostopne oblike zapisa besedila

Za izboljšanje oblikovanja besedila izberite navadno pisavo sans serif, uporabite večjo velikost pisave, besedilo poravnajte levo in se izogibajte čezmerni uporabi tiskanih črk ali ležečega oblikovanja.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite oblikovati.

 2. V meniju Osnovno lahko na primer izberete večjo velikost pisave in vrsto pisave sans serif. Uporabite lahko tudi druge možnosti oblikovanja, npr. krepko pisavo za poudarek.

  Gumb za vrsto pisave v Visiu.

Uporaba dostopne barve besedila

Če želite zagotoviti, da bo besedilo dobro vidno v načinu visokega kontrasta, uporabite privzeto barvo pisave.

 1. Izberite besedilo.

 2. V meniju Osnovno razširite meni Barva pisave in izberite Uporabi privzeto.

  Meni za barvo pisave v Visiu.

Uporaba označenih seznamov

Ko je to mogoče, razdelite besedilo z oznakami, da izboljšate berljivost in krmarjenje.

 1. Postavite kazalec na mesto, kamor želite dodati seznam v diagramu, ali izberite del besedila, ki ga želite vključiti na seznamu.

 2. V meniju Osnovno izberite Slika gumba vrstičnih oznak (Vrstične oznake).

 3. Če želite spremeniti slog vrstične oznake, razširite skupino Odstavek, nato pa izberite zavihek Vrstične oznake.

 4. Izberite želeni slog vrstične oznake, nato pa izberite V redu.

  Zavihek vrstične oznake z različnimi slogi vrstičnih oznak v Visiu.
 5. Po potrebi vnesite elemente seznama.

  Namig: Na koncu vsakega elementa seznama uporabite piko ali vejico, kjer naj bralniki zaslona naredijo premor.

Uporaba ustreznega razmika

Povečajte ali zmanjšajte prazen prostor med stavki in odstavki, da izboljšate berljivost.

 1. Izberite del besedila, ki ga želite spremeniti.

 2. V meniju Osnovno razširite skupino Odstavek.

 3. Na zavihku Odstavek v razdelku Razmik vnesite vrednosti, ki jih želite uporabiti.

  Pogovorno okno za razmik med odstavki v Visiu.

Preverjanje diagrama s preverjevalnikom dostopnosti

Z vgrajenim preverjevalnikom dostopnosti lahko preprosto preverite, ali je vaš diagram dostopen.

 1. V Visiu pojdite na zavihek Pregled.

 2. Izberite Preveri dostopnost.

  Gumb preverjevalnika dostopnosti v Visiu.
 3. V podoknu Preverjevalnik dostopnosti preglejte napake in opozorila. Izberite element, ki je bil prijavljen, da si ogledate več informacij o določeni težavi z dostopnostjo in navodila za njeno odpravo.

  Podokno preverjevalnika dostopnosti v Visiu.
 4. Odpravite težave v diagramu.

Pretvorba diagrama v dostopni PDF

Ko ste v diagramu odpravili vse težave z dostopnostjo, lahko diagram pretvorite v PDF.

 1. V Visiu izberite Datoteka.

 2. Izberite Izvozi.

 3. Izberite Ustvari PDF/XPS.

  Možnost za izvoz v PDF na zavihku »Datoteka« v Visiu.
 4. Izberite mesto datoteke in vnesite ime datoteke, nato pa izberite Objavi.

Glejte tudi

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×