Ustvarjanje ali prilagajanje vrste vsebine mesta

Pomembno: Besedilo članka je prevedeno strojno. Glejte zavrnitev odgovornosti. Angleško različico tega članka najdete tukaj .

V tem članku je opisano, kako ustvariti in prilagajati vrste vsebine mesta.

Če želite ustvariti vrste vsebine mesta za določeno mesto, morate imeti poln nadzor nad njim. Če želite ustvariti vrste vsebine mesta za mesto najvišje ravni v zbirki mest, morate biti skrbnik zbirke mest.

V tem članku

Vrste vsebine mesta in dedovanja

Ustvarjanje vrste vsebine mesta

Dodajanje dokumenta predloge vrste vsebine

Spreminjanje stolpcev za vrsto vsebine

Dodajanje poteka dela v vrsto vsebine

Preverite, da je vrsta vsebine samo za branje

Določanje pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine

Spreminjanje nastavitev s podatki o dokumentu za vrsto vsebine

Upravljanje pretvorb dokumentov za vrsto vsebine mesta

Brisanje vrste vsebine mesta

Povezana opravila

O vrstah vsebine mesta in dedovanju

Vrste vsebin so organizirane v hierarhijo, ki eni vrsti vsebine omogoča, da podeduje lastnosti druge vrste vsebine, kar kategorijam dokumentov omogoča skupno rabo atributov v organizaciji, ekipam pa omogoča prilagajanje atributov za določena mesta ali sezname.

Vrste vsebine so najprej osrednje določene v galeriji vrst vsebine mesta za mesto. Vrste vsebine, ki so določene na ravni mesta, so vrste vsebine mesta. Vrste vsebine mesta je mogoče uporabiti na podmestih mesta, za katerega so bila določene. Če je vrsta vsebine mesta v galeriji teh določena za mesto najvišje ravni v zbirki mest, jo je mogoče uporabiti na seznamih in v knjižnicah na vseh mestih v zbirki mest. Vrste vsebine mesta je mogoče dodati posamezno na sezname ali v knjižnico in jih prilagoditi tamkajšnji uporabi. Primerek vrste vsebine mesta, ki je dodan na seznam ali v knjižnico, je vrsta vsebine seznama. Vrste vsebine seznama so podrejene vrstam vsebine mesta, na katerem so bile zasnovane.

Ko v galeriji vrst vsebine za mesto določite novo vrsto po meri, kot izhodišče v tej galeriji najprej izberete obstoječo nadrejeno vrsto. Novo ustvarjena vrsta vsebine podeduje vse atribute nadrejene vrste, na primer predlogo dokumenta, nastavitve samo za branje, poteke dela in stolpce. Ko ustvarite novo vrsto vsebine mesta, lahko spremenite atribute. Če spreminjate vrste vsebine mesta, je mogoče določiti, ali naj te spremembe veljajo za katere koli druge podrejene vrste vsebine mesta ali vrste vsebine seznama, ki podedujejo atribute teh vrst vsebine mesta. Posodobiti je mogoče le tiste atribute, ki jih podrejene vrste vsebine mesta ali vrste vsebine seznama delijo z nadrejeno vrsto vsebine mesta. Če je bila podrejena vrsta vsebine mesta posodobljena z dodatnimi atributi, ki jih nadrejena vrsta nima, na primer z dodatnimi stolpci, potem prilagoditve ob posodabljanju podrejene vrste niso prepisane. Spremembe, ki jih naredite v vrsti vsebine mesta, ne vplivajo na nadrejeno vrsto vsebine mesta, iz katere je bila ustvarjena vrsta vsebine mesta.

Na vrh strani

Ustvarjanje vrste vsebine mesta

 1. Pojdite na mesto, kjer želite ustvariti novo vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite Ustvari.

 5. Na strani Nova vrsta vsebine mesta v razdelku Ime in opis vnesite ime in opis nove vrste vsebine mesta.

 6. Na seznamu Izberi nadrejeno vrsto vsebine iz izberite skupino, iz katere želite ustvariti novo vrsto vsebine.

  V skupini »Posebne vrste vsebine« so vrste vsebin, ki spremenijo vedenje vašega seznama ali knjižnice, ko jih dodate.

 7. Na seznamu Nadrejena vrsta vsebine izberite nadrejeno vrsto vsebine, na kateri želite osnovati svojo vrsto vsebine.

  Seznam nadrejenih vrst vsebine je odvisen od možnosti, ki ste jo izbrali v prejšnjem koraku.

 8. V odseku Skupina izberite, ali želite shraniti novo vrsto vsebine mesta v obstoječi skupini ali novi skupini.

 9. Kliknite V redu.

 10. Prikažejo se informacije o vsebini mesta za vašo novo vrsto vsebine. Z izbiro možnosti na tej strani lahko še bolj natančno določite novo vrsto vsebine. Če želite informacije o tem, kako prilagoditi vrsto vsebine vašega mesta, si oglejte druge razdelke v tej temi.

Na vrh strani

Dodajanje predloge dokumenta vrsti vsebine

Predlogo dokumenta je mogoče povezati le z vrsto vsebine dokumenta (katera koli vsebina, ki izvira iz nadrejene vrste vsebine dokumenta). Če predlogo dokumenta povežete z vrsto vsebine, pomagate zagotoviti, da vsi novo ustvarjeni dokumenti te vrste vsebine temeljijo na enaki predlogi.

Organizacija lahko na primer uporablja določeno predlogo dokumenta za pravne pogodbe. Če to predlogo dokumenta povežete z vrsto vsebine, ki jo organizacija uporablja za pravne pogodbe, bodo vse nove pravne pogodbe, ustvarjene s to vrsto vsebine, temeljile na tej predlogi dokumenta pravne pogodbe.

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Nastavitve kliknite Dodatne nastavitve.

 6. Če je predloga dokumenta, ki si jo želite ogledati, shranjena nekje na vašem mestu, kliknite Vnesite spletni naslov obstoječe predloge dokumenta in nato vnesite spletni naslov predloge, ki jo želite uporabiti.

  Uporabite lahko spletni NASLOV, ki je glede na mesto, na spletnem mestu ali viru mapo. Predloge dokumentov je mogoče shraniti v obeh privzetega mesta vira mesta http://Server dokumenta/mesta/ime knjižnice obrazcev/ime/vsebine vnesite ime / ali na mesto knjižnice, ki je nastavljen posebej za shranjevanje predloge dokumenta.

  V tej tabeli so primeri vrst spletnih naslovov, ki jih lahko uporabite. V primerih je privzeto, da je izvorna mapa privzete predloge dokumenta (mapa, v kateri so datoteke za vrste vsebine mesta) na naslovu http://ime_streznika/mesto/ime_knjiznice_dokumentov/obrazci/vsebina, predloga dokumenta pa se imenuje Imedokumenta.doc.

Vrsta URL-ja

Primer

Glede na mesto

Ime_streznika/mesto/ime_knjiznice/obrazci/ime_dok.doc

Relativen glede na mapo s sredstvi

Imedokumenta.doc

 1. Če želite naložiti predlogo dokumenta, ki jo želite uporabiti, v odseku Predloge dokumentov kliknite Prenesite novo predlogo mesta in nato Prebrskaj. V pogovornem oknu Izberi datoteko poiščite meso datoteke, ki jo želite uporabiti, datoteko izberite in kliknite Odpri.

 2. Če želite posodobiti vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine s predlogo dokumenta, v razdelku Posodobi mesta in sezname pod možnostjo Posodobi vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste? kliknite Da.

 3. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Spreminjanje stolpcev za vrsto vsebine

Določite lahko lastnosti ali metapodatke, ki jih želite zbrati za element določene vrste vsebine, tako da vrsti vsebine mesta dodate stolpce. Organizacija na primer želi slediti določenemu naboru metapodatkov za vse naročilnice – na primer številki računa, številki projekta in vodji projekta. Če vrsti vsebine naročilnice dodate stolpce za številko računa, številko projekta in vodjo projekta, so uporabniki pozvani, da za elemente te vrste vsebine omogočijo metapodatke.

Stolpce vrste vsebine lahko spremenite na več načinov:

Dodajanje stolpca

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Stolpci kliknite Dodaj iz obstoječih stolpcev mesta.

 6. V odseku Izberi stolpce pod Izberi stolpce od kliknite puščico, če želite izbrati skupino, iz katere želite dodati stolpec.

 7. Pod Stolpci, ki so na voljo kliknite stolpec, ki ga želite dodati, in nato še Dodaj, da stolpec premaknete na seznam Stolpci za dodajanje.

 8. Če želite dodati dodatne stolpce, ponovite koraka 6 in 7.

 9. Če želite posodobiti vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine mesta, v razdelku Posodobi vrste vsebine seznamov in mest pod možnostjo Posodobi vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste? kliknite Da.

Na vrh strani

Odstranjevanje stolpca

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Stolpci kliknite ime stolpca, ki ga želite odstraniti iz vrste vsebine.

 6. Ko se prikaže vprašanje, ali želite odstraniti stolpec iz vrste vsebine, kliknite gumb Odstrani in V redu.

  Opomba: Gumb Odstrani morda ne bo na voljo za vse stolpce, povezane z vrsto vsebine.

Na vrh strani

Spreminjanje vrstnega reda stolpcev

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. Pod Stolpci kliknite Vrstni red stolpcev.

 6. V odseku Vrstni red stolpcev kliknite puščico ob stolpcu, ki ga želite prerazporediti v stolpcu Položaj z vrha, in izberite želeno številko vrstnega reda.

 7. Če želite posodobiti vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine mesta, v razdelku Posodobi mesta in sezname pod možnostjo Posodobi vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste? kliknite Da.

Na vrh strani

Določanje obveznega, izbirnega ali skritega stolpca

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Stolpci kliknite ime stolpca, ki ga želite nastaviti za zahtevo.

 6. V razdelku Nastavitve stolpca naredite nekaj od tega:

  • Če želite postaviti zahtevo, da morajo uporabniki navesti informacije za stolpec, kliknite Obvezno.

  • Če želite, da uporabniki lahko izberejo, ali želijo navesti informacije za stolpec, kliknite Izbirno.

  • Če želite skriti stolpec, tako da ne bo prikazan v obrazcih »Novo«, »Urejanje« ali »Prikaz« za vrsto vsebine, kliknite Skrito.

  • Če želite posodobiti vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine mesta, v odseku Posodobi vrste vsebine seznamov in mest pod možnostjo Posodobi vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste? kliknite Da.

 7. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Dodajanje poteka dela vrsti vsebine

Poteki dela omogočajo določiti poslovni proces za elemente in dokumente na spletnem mestu. Organizacije lahko s poteki dela avtomatizirati in upravljati nekatere pogoste poslovne procese, na primer odobritve dokumenta ali pregledati. Dodajanje poteka dela v vrsto vsebine, vam lahko pomaga zagotovite, da vsi elementi te vrste vsebine velja dosledno poslovnih procesov. Če je potek dela, ki je bil dodan v vrsto vsebine, lahko posamezne elemente te vrste vsebine zagnan potek dela.

Opomba: Potek dela je vrsti vsebine mogoče dodati le, če je potek dela uveden za vaše mesto ali delovni prostor. Če poteki dela niso na voljo, se obrnite na osrednjega skrbnika.

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Nastavitve kliknite Nastavitve poteka dela.

 6. Kliknite Dodaj potek dela.

 7. Na strani Dodajanje poteka dela v odseku Potek dela kliknite predlogo poteka dela, ki jo želite uporabiti.

 8. V odsek Ime vnesite enolično ime za potek dela.

 9. V odseku Seznam opravil navedite seznam opravil, ki ga želite uporabiti pri tem poteku dela.

  Opombe: 

  • Uporabiti je mogoče privzet seznam opravil ali ustvariti novega. Če uporabite privzet seznam opravil, lahko udeleženci poteka dela preprosto najdejo svoja opravila poteka dela in si jih ogledajo, tako da uporabijo pogled seznama opravil Moja opravila.

  • Če opravila za ta potek dela vključujejo ali odkrivajo občutljive ali zaupne podatke, ki jih želite ločiti od splošnega seznama opravil, ustvarite nov seznam opravil.

  • Če organizacija uporablja veliko potekov dela ali poteki dela vključujejo veliko opravil, ustvarite nov seznam opravil. V tem primeru je priporočljivo, da ustvarite sezname opravil za vsak posamezen potek dela.

 10. V odseku Seznam zgodovine izberite seznam zgodovine, ki ga želite uporabiti za ta potek dela. Seznam zgodovine prikazuje vse dogodke med posameznimi primerki poteka dela.

  Opomba: Uporabiti je mogoče privzet seznam Zgodovina ali ustvariti novega. Če organizacija uporablja več potekov dela, je priporočljivo, da za posamezne poteke dela ustvarite ločene sezname zgodovine.

 11. V odseku Možnosti zagona navedite, kako, kdaj ali kdo lahko zažene potek dela.

  Opomba: Določene možnosti morda niso na voljo, če jih izbrana predloga poteka dela ne podpira.

 12. Če želite ta potek dela dodati vsem vrstam vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine, v razdelku Posodobi vrste vsebine seznamov in mest kliknite Da.

 13. Kliknite V redu ali Naprej.

 14. Na strani Prilagoditev poteka dela izberite želene dodatne možnosti in kliknite Shrani.

Na vrh strani

Nastavitev vrste vsebine samo za branje

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. Pod Nastavitve kliknite Dodatne nastavitve.

 6. V odseku Samo za branje pod Ali naj bo vrsta vsebine samo za branje? kliknite Da.

 7. Če želite posodobiti vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste vsebine mesta, v razdelku Posodobi mesta in sezname pod možnostjo Posodobi vse vrste vsebine, ki dedujejo od te vrste? kliknite Da.

 8. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Navajanje pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine

Lahko uporabite za obstoječe pravilnik za zbirko mest za vrsto vsebine mesta. Lahko pa ustvarite nov pravilnik za upravljanje informacij to velja le za določeno vrsto vsebine.

Uporaba pravilnika zbirke mest za vrsto vsebine mesta

Če so bili pravilniki za upravljanje informacij za vaše mesto že ustvarjeni kot pravilniki za zbirke mest, jih lahko uporabite za posamezne vrste vsebine mesta

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku nastavitve kliknite Nastavitve pravilnika za upravljanje informacij.

 6. V razdelku Navajanje pravilnika kliknite Uporabi pravilnik za zbirko mest in izberite pravilnik, ki ga želite uporabiti.

 7. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Ustvarjanje novega pravilnika za upravljanje informacij za vrsto vsebine seznama

Lahko navedete pravilnik za upravljanje informacij, ki velja le za določeno vrsto vsebine mesta. Če pravilnik za upravljanje informacij ustvarite na ta način, tega pravilnika ne bo mogoče znova uporabiti za druge vrste vsebine, mesta, sezname ali knjižnice.

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku nastavitve kliknite Nastavitve pravilnika za upravljanje informacij.

 6. V razdelku Navajanje pravilnika kliknite Določi pravilnik in kliknite V redu.

 7. Na strani Urejanje pravilnika v odseku Ime in skrbniški opis vnesite kratek opis pravilnika, ki ga ustvarjate.

  Opomba: Ko za vrsto vsebine določite pravilnik, ime vrste vsebine seznama postane ime pravilnika. Enolična imena lahko navedete le za pravilnike za upravljanje informacij, ki so navedeni na seznamu »Pravilniki zbirke mest«.

 8. V odsek Izjava pravilnika za uporabnike vnesite opisno izjavo z razlago o namenu pravilnika. Izjava se uporabnikom prikaže, ko odprejo dokumente ali elemente, za katere velja pravilnik. V razlagi navedite, katere funkcije pravilnika uporabiti za vsebino ali druge pomembne informacije glede obravnavanja vsebine. Izjava pravilnika lahko obsega 512 znakov.

 9. V naslednjih odsekih izberite posamezne funkcije pravilnika, ki jih želite dodati v pravilnik za upravljanje informacij.

  Če želite več informacij o konfiguriranju funkcij posameznih pravilnikov za upravljanje informacij, si oglejte povezave v razdelku Glejte tudi.

 10. Ko končate z izbiranjem možnosti za posamezne funkcije pravilnika, ki jih želite dodati temu pravilniku za upravljanje informacij, kliknite V redu in uporabite funkcije pravilnika.

Na vrh strani

Spreminjanje nastavitev podokna s podatki o dokumentu za vrsto vsebine

Podokno s podatki o dokumentu, ki je prikazano v programih sistema Microsoft Office 2010 Word, Excel in PowerPoint, uporabnikom omogoča ogled in spreminjanje lastnosti vrste vsebine za dokument, ki je shranjen v strežniku za upravljanje dokumentov, neposredno v Officeovem programu, s katerim urejajo dokument. Če ima vrsta vsebine dokumenta za določeno knjižnico stolpec stanja, si uporabniki v podoknu s podatki o dokumentu v Wordu med urejanjem dokumenta lahko ogledajo lastnost stanja. Podokno s podatki o dokumentu lahko uporabijo tudi za spreminjanje vrednosti lastnosti stanja iz »Osnutka« na »Končno«. Ko je dokument shranjen v strežniku, je ta lastnost samodejno posodobljena v stolpcu stanja za knjižnico.

 1. Pojdite na mesto, kjer želite spremeniti vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite spremeniti.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku Nastavitve kliknite Nastavitve podokna s podatki o dokumentu.

 6. V odseku Predloga podokna s podatki o dokumentu naredite nekaj od tega:

  • Če želite uporabiti privzeto predlogo, ki prikazuje lastnosti (stolpce), ki so bili določeni za vrsto vsebine, kliknite Za aplikacije zbirke Microsoft Office uporabi privzeto predlogo.

  • Če želite uporabiti obstoječo predlogo po meri, kliknite Uporabi obstoječo predlogo po meri (URL, UNC ali URN) in vnesite pot do mesta predloge.

  • Če želite prenesti obstoječo predlogo po meri (XSN), kliknite Za uporabo prenesi obstoječo predlogo po meri (XSN) in nato Prebrskaj, da poiščete predlogo, ki jo želite uporabiti.

   Opomba: Če predlogo želite prenesti na tak način, v InfoPathu iz predloge odstranite URL za objavo, preden predlogo objavite in prenesete.

  • Če v InfoPathu želite ustvariti podokno po meri, kliknite Ustvari novo predlogo po meri.

   Opomba: Če izberete to možnost, InfoPath zažene in prikaže privzeto predlogo, ki jo je mogoče prilagoditi in ustvariti podokno po meri.

 7. V razdelku Vedno Pokaži Navedite, ali naj to s podatki o dokumentu samodejno prikaže, ko so dokumenti te vrste vsebine prvič odprete ali shranite znotraj programa Office 2010 .

 8. Kliknite V redu.

Na vrh strani

Upravljanje pretvorb dokumentov za vrsto vsebine mesta

Skrbniki mesta lahko omogočijo pretvorbo dokumenta, tako da lahko končni uporabniki pretvorijo dokumente ene vrste datoteke v drugo obliko. Pretvorba dokumenta za vrste vsebine mest prav tako omogoča skrbnikom mest konfiguriranje vrst vsebine za shranjevanje nastavitev, ki določajo, kateri pretvorniki so na voljo in kako ti pretvorniki delajo v dokumentih te vrste vsebine. Številni pretvorniki dokumentov so že vključeni v program, vaša organizacija pa ima lahko tudi dodatne pretvornike po meri. Ko je pretvorba dokumenta v osrednjem skrbništvu omogočena, so pretvorniki privzeto na voljo za vse vrste vsebine mesta, ki jih je mogoče uporabiti v knjižnici dokumentov. Vključene so te vrste vsebine:

 • Vrste vsebine dokumenta, na primer »Osnovna stran«, »Dokument«, »Obrazec« in »Slika«.

 • Vrste vsebine za postavitev strani, na primer stran s članki, stran s preusmeritvami in pozdravna stran.

Omogočeni pretvorniki so na voljo končnim uporabnikom, ko izberejo dokument določene vrste vsebine in v priročnem meniju kliknejo Pretvori dokument. Na seznamu so le pretvorniki, ki so značilni za vrsto datoteke dokumenta (na primer .docx).

Če obstaja več pretvornikov za vrsto datoteke, na primer XML, boste morda želeli urediti seznam pretvornikov tako, da bodo uporabniki videli le pretvornike, ki so pomembni za dokumente te vrste vsebine. Morda boste prav tako želeli spremeniti možnosti konfiguracije za pretvornik. Če želite v kateri koli omenjeni situaciji spremeniti pretvornike dokumentov, sledite tem korakom:

 1. Na domači strani zbirke mest v meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 2. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 3. Kliknite ime vrste vsebine mesta, za katero želite opraviti pretvorbo dokumenta.

 4. V razdelku Nastavitve kliknite Upravljanje pretvorbe dokumenta za to vrsto vsebine.

  Opomba: Pretvorniki dokumentov so na voljo le za vrste vsebine dokumentov.

 5. Počistite potrditveno polje za pretvornik, ki ne želite, da bo prikazan končnim uporabnikom. Zagotovite, da so izbrani vsi pretvorniki, ki jih želite uporabiti in kliknite Uporabi.

 6. Če ima pretvornik, ki ga želite uporabiti,poleg sebe možnost Konfiguriraj, jo lahko kliknete in določite nove nastavitve pretvornika.

Na vrh strani

Brisanje vrste vsebine mesta

Če je vrsta vsebine mesta v uporabi na mestu, je morda ne bo mogoče izbrisati.

 1. Pojdite na mesto, kjer želite izbrisati vrsto vsebine mesta.

 2. V meniju Dejanja mesta kliknite Nastavitve mesta.

 3. V razdelku Galerije kliknite Vrste vsebine mesta.

 4. Kliknite ime vrste vsebine mesta, ki jo želite izbrisati.

  Opomba: Če imena vrste vsebine mesta niso hiperpovezave, pomeni, da mesto svoje vrste vsebine podeduje od drugega mesta, zato morate vrsto vsebine tega mesta posodobiti.

 5. V razdelku z nastavitvami kliknite Brisanje vrste vsebine mesta.

 6. Ko se prikaže vprašanje, ali želite izbrisati vrsto vsebine mesta, kliknite V redu.

Na vrh strani

Povezana opravila

Na vrh strani

Opomba: Strojni prevod – zavrnitev odgovornosti: Ta članek je bil preveden z računalniškim programom brez človeškega posredovanja. Microsoft skuša s strojno prevedenimi članki vsebino o Microsoftovih izdelkih, storitvah in tehnologijah približati osebam, ki ne razumejo angleščine. Ker je bil članek strojno preveden, so lahko v njem jezikovne, slovnične in pravopisne napake.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×