Uporaba spletnega gradnika pregledovalnika XML za prikaz strukturiranih podatkov, dokumentov na osnovi XML in obrazcev

Opomba: Ta članek je služil svojemu namenu in ga bomo kmalu odstranili. Ker želimo odstraniti sporočila »Strani ni bilo mogoče najti«, odstranjujemo znane povezave. Če ste ustvarili povezave do te strani, jih odstranite. Skupaj bomo poskrbeli, da bo splet povezan.

S spletnim gradnikom pregledovalnika XML lahko prikažete XML (Extensible Markup Language) in uporabite XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) za XML, preden je prikazana vsebina.

Pomembno:  Vsebina, prikazana v spletnem gradniku XML, ne sme vsebovati elementa HTML FORM. Če želite uporabiti element HTML FORM, uporabite spletni gradnik pregledovalnika strani ali spletni gradnik obrazca.

V tem članku

Načini uporabe spletnega gradnika

Načini dodajanja vsebine v spletni gradnik

Združevanje urejene in povezane vsebine XML

Dodajanje spletnega gradnika na stran

Urejanje lastnosti spletnega gradnika

Konfiguriranje pogostih lastnosti spletnega gradnika

Načini uporabe spletnega gradnika

S spletnim gradnikom XML lahko prikažete:

 • strukturirane podatke iz tabel ali poizvedb zbirk podatkov;

 • dokumente na osnovi XML-ja in

 • obrazce XML, ki združujejo strukturirane in nestrukturirane podatke, denimo tedenska poročila stanja ali poročila o potnih stroških.

Na vrh strani

Načini dodajanja vsebine v spletni gradnik

Vsebino lahko dodate v spletni gradnik pregledovalnika XML na dva načina:

 • urejevalniki XML in XSL    – s temi urejevalniki lahko vnesete ali spremenite izvorno kodo XML in XSLT. Urejevalniki XML in XSL so preprosti urejevalniki besedila za uporabnike, ki poznajo sintakso XML in XSLT in

 • povezave XML in XSL   – namesto urejanja XML-ja in XSLT-ja lahko v besedilno datoteko vnesete hiperpovezavo z izvorno kodo XML in XSLT. Dva veljavna protokola hiperpovezav, ki ju lahko uporabite, sta:

  • protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in

  • protokol HTTP z zasebnostjo, ki uporablja šifriranje Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Uporabite lahko absolutni ali relativni spletni naslov. Ne morete pa uporabiti poti datoteke.

Na vrh strani

Združevanje urejene in povezane vsebine

Kombinirate lahko urejeno in povezano vsebino XML in tako zagotovite tako primarne kot tudi sekundarne informacije. Na primer, sporočilo o napaki lahko zagotovite v obliki sekundarne informacije v urejeni vsebini XML, v primeru, ko povezana vsebina XML ali primarna informacija ni na voljo. Ko navedete tako urejeno kot povezano vsebino XML, se vedno najprej uporabi povezana vsebina XML. Če do povezane vsebine ni mogoče dostopiti, se uporabi urejena vsebina XML.

Opomba:  Združevanje urejene in povezane vsebine XSL na ta način ni podprto.

Na vrh strani

Dodajanje spletnega gradnika na stran

Če želite urediti stran, morate imeti za mesto vsaj dovoljenja dovoljenja, ki jih pridobite, ko ste dodeljeni privzeti skupini članov <Ime mesta> SharePointovega mesta.

 • S strani na traku kliknite zavihek Stran in nato ukaz Uredi.

  Ukaz »Urejanje« na zavihku »Urejanje«

  Opomba: Če je ukaz za urejanje onemogočen, morda nimate dovoljenj za urejanje strani. Obrnite se na skrbnika.

 • Kliknite na strani, kjer želite dodati spletni gradnik, kliknite zavihek Vstavljanje in Spletni gradnik.

  Ukaz »Spletni gradnik«

 • V razdelku »Kategorije« izberite kategorijo, kot je Seznami in knjižnice, izberite spletni gradnik, ki ga želite dodati na stran, kot je Objave, in nato kliknite Dodaj.

  Izbirnik spletnega gradnika

  Ko izberete spletni gradnik, so informacije o spletnem gradniku prikazane v razdelku O spletnem gradniku.

 • Ko končate urejanje strani, kliknite zavihek Stran in nato Shrani.

Opomba:  Spletni gradnik pregledovalnika XML je v kategoriji Paket posodobitev vsebine.

Spletni gradnik pregledovalnika XML je dodan na izbrano območje strani.

Urejanje lastnosti spletnega gradnika

 1. Če želite urediti lastnosti spletnega gradnika, pokažite na spletni gradnik in kliknite puščico navzdol.
  Pokažite spletni gradnik

 2. Kliknite »Uredi spletni gradnik«.
  Kliknite »Uredi spletni gradnik«

Lastnosti spletnega gradnika so prikazane v podoknu z orodji.

Na vrh strani

Konfiguriranje lastnosti po meri spletnega gradnika

V tabeli spodaj si lahko ogledate enolične lastnosti spletnega gradnika XML:

Lastnost

Opis

Urejevalnik XML

Uporabite za vnos izvorne kode XML v urejevalnik navadnega besedila. Če želite uporabiti ta urejevalnik, morate poznati sintakso XML.

Povezava XML

Uporabite za vnos hiperpovezave v besedilno datoteko, ki vsebuje izvorno kodo HML. Uporabite lahko ta dva veljavna protokola hiperpovezav:

 • protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in

 • protokol HTTP z zasebnostjo, ki uporablja šifriranje Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

Uporabite lahko absolutni ali relativni spletni naslov. Ne morete pa uporabiti poti datoteke.

Urejevalnik XSL

Uporabite za vnos izvorne kode XSLT v urejevalnik navadnega besedila. Če želite uporabiti ta urejevalnik, morate poznati sintakso XSLT.

Povezava XSL

Uporabite za vnos hiperpovezave v besedilno datoteko, ki vsebuje izvorno kodo XSLT. Uporabite lahko ta dva veljavna protokola hiperpovezav:

 • protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) in

 • protokol HTTP z zasebnostjo, ki uporablja šifriranje Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

Uporabite lahko absolutni ali relativni spletni naslov. Ne morete pa uporabiti poti datoteke.

Na vrh strani

Konfiguracija pogostih lastnosti spletnega gradnika

Spletni gradniki imajo enak nabor lastnosti, ki določajo njihov videz, postavitev in dodatne značilnosti. Lastnosti spletnega gradnika lahko spremenite v podoknu z orodji.

Opomba:  Splošne lastnosti spletnega gradnika, ki so prikazane v podoknu z orodji, se lahko razlikujejo od lastnosti, navedenih v tem razdelku, iz več razlogov:

 • Če si želite ogledati razdelek Dodano v podoknu z orodji, morate imeti ustrezno dovoljenje.

 • Za določen spletni gradnik se je razvijalec spletnega gradnika morda odločil, da nekaterih od teh splošnih lastnosti ne bo prikazal, ali pa se je odločil ustvariti in prikazati dodatne lastnosti, ki niso navedene v nadaljevanju v razdelkih Videz, Postavitev in Dodatno podokna z orodji

 • Nekatere nastavitve dovoljenj in lastnosti lahko onemogočijo ali skrijejo lastnosti spletnega gradnika.

Videz

Lastnost

Opis

Naslov

Določa naziv spletnega gradnika, ki se pojavi v naslovni vrstici spletnega gradnika.

Višina

Določa višino spletnega gradnika.

Širina

Določa širino spletnega gradnika.

Stanje kroma

Določa, ali naj bo celoten spletni gradnik prikazan na strani, ko bo uporabnik stran odprl. Privzeto je stanje kroma nastavljeno na Normalno in prikazan je celoten spletni gradnik. Če je stanje nastavljeno na Minimizirano, je prikazana le naslovna vrstica.

Vrsta kroma

Določa, ali sta naslovna vrstica in obroba okoli okvira spletnega gradnika prikazana.

Postavitev

Lastnost

Opis

Skrito

Določa, ali je spletni gradnik viden, ko uporabnik odpre stran. Če je to potrditveno polje potrjeno, bo spletni gradnik viden le med oblikovanjem strani in če je naslovu pripeta pripona (skrito).

Spletni gradnik lahko skrijete, če ga želite uporabiti za posredovanje podatkov drugemu spletnemu gradniku prek povezave s spletnim gradnikom, vendar spletnega gradnika ne želite prikazati.

Smer

Določa smer besedila v vsebini spletnega gradnika. Arabščina se na primer zapisuje z desne proti levi, angleščina in večina drugih evropskih jezikov pa z leve proti desni. Ta nastavitev morda ni na voljo za vse vrste spletnih gradnikov.

Območje

Določa območje na strani, kjer je spletni gradnik nameščen.

Opomba: Območja na strani niso navedena v polju s seznamom, če nimate dovoljenja za spreminjanje območja.

Indeks območja

Določa položaj spletnega gradnika v območju, če območje vsebuje več spletnih gradnikov.

Če želite določiti vrstni red, vnesite celo število v polje z besedilom.

Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od zgoraj navzdol, vrednost 1 pomeni, da se bo spletni gradnik pojavil na vrhu območja. Če so spletni gradniki v območju razvrščeni od leve proti desni, vrednost 1 pomeni, da se bo spletni gradnik pojavil na levi strani območja.

Ko na primer dodate spletni gradnik v prazno območje, ki je urejeno od zgoraj navzdol, je indeks območja 0. Ko dodate drugi spletni gradnik na dno območja, je indeks območja 1. Če želite premakniti drugi spletni gradnik na vrh območja, vnesite 0, nato pa še 1 za prvi spletni gradnik.

Opomba:  Vsak spletni gradnik v območju mora imeti enolično vrednost indeksa območja. Zato s spreminjanjem vrednosti indeksa območja za trenutnega spletnega gradnika spremenite tudi vrednost indeksa območja drugega spletnega gradnika v območju.

Izkušen uporabnik

Lastnost

Opis

Dovoli minimiziranje

Določa, ali je spletnega gradnika mogoče minimizirati.

Dovoli zapiranje

Določa, ali je spletnega gradnika mogoče odstraniti s strani.

Omogoči skrivanje

Določa, ali je mogoče spletnega gradnika skriti.

Dovoli spreminjanje območja

Določa, ali je mogoče spletnega gradnika premakniti v drugo območje.

Dovoli povezovanja

Določa, ali lahko spletni gradnik sodeluje pri povezovanju z drugimi spletnimi gradniki.

Dovoli urejanje v osebnem pogledu

Določa, ali je mogoče lastnosti spletnega gradnika spreminjati v osebnem pogledu.

Način izvoza

Določa raven podatkov, ki jih je mogoče izvoziti za ta spletni gradnik. Odvisno od konfiguracije ta nastavitev morda ni na voljo.

URL naslova

Vsebuje naslov URL datoteke z dodatnimi informacijami o spletnem gradniku. Ko kliknete naziv spletnega gradnika, je datoteka prikazana v ločenem oknu brskalnika.

Opis

Določa zaslonski namig, ki se pojavi, ko se s kazalcem pomaknete na naziv spletnega gradnika ali ikono spletnega gradnika. Vrednost te lastnosti se uporabi, ko iščete spletne gradnike z ukazom Išči v meniju Iskanje spletnih gradnikov v podoknu z orodji.

URL pomoči

Določa mesto datoteke, ki vsebuje informacije za pomoč o spletnem gradniku. Ko kliknete ukaz Pomoč v meniju spletnega gradnika so informacije pomoči prikazane v ločenem oknu brskalnika.

Način pomoči

Določa, kako bo brskalnik prikazal vsebino pomoči za spletni gradnik.

Izberite nekaj od tega:

Modalno – odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabnik mora zapreti okno, preden se vrne na spletno stran.

Brez načina – odpre ločeno okno brskalnika, če ima brskalnik to možnost. Uporabniku ni treba zapreti okna, preden se vrne na spletno stran. To je privzeta vrednost.

Krmarjenje – odpre spletno stran v trenutnem oknu v brskalniku.

Opomba: Čeprav spletni gradniki tehnologije Microsoft ASP.NET po meri podpirajo to lastnost, so privzete teme pomoči za SharePoint odprte le v ločenem oknu brskalnika.

URL slike ikone kataloga

Določa mesto datoteke s sliko, ki jo želite uporabiti kot ikono spletnega gradnika na seznamu spletnih gradnikov. Velikost slike more biti 16 x 16 slikovnih pik.

URL slike ikone naslova

Določa mesto datoteke s sliko, ki jo želite uporabiti v naslovni vrstici spletnega gradnika. Velikost slike mora biti 16 x 16 slikovnih pik.

Sporočilo o napaki pri uvozu

Določa sporočilo, ki se prikaže, če se je med uvozom spletnega gradnika pojavila napaka.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×