Uporaba predlog za ustvarjanje različnih vrst SharePointovih mest

Uporaba predlog za ustvarjanje različnih vrst SharePointovih mest

Od različice programa SharePoint, ki jo uporabljate, je odvisno, katero vrsto mesta ali podmesta na najvišji ravni lahko ustvarite. Izbor predlog spletnega mesta, ki so privzeto na voljo, je odvisen od funkcij, ki jih je nastavil skrbnik in Office 365 ali SharePoint Server načrt, ki ga imate. Morda boste lahko tudi ustvarili in uporabljali predloge mest po meri.

Opomba: Če imate mesto ali podmesto, ki ga ne potrebujete več, preberite Brisanje SharePointovega mesta ali podmesta.

SharePoint Online in SharePoint Server 2019 mesta na najvišji ravni

Privzeto SharePoint Online in SharePoint Server 2019 ponujajo spletna mesta skupine za sodelovanje s člani vaše skupine ali s tistimi, ki sodelujejo na projektih in mestih za komunikacijo za skupno rabo novic, poročil, stanj itd. Ko zaženete SharePoint in kliknite + Ustvari mesto, boste imeli možnost izbire med eno od teh dveh predlog.

Izberite dve predlogi na najvišji ravni, spletno mesto skupine ali komunikacije.

Opomba: Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči ustvarjanje mesta ali pa nadomesti ustvarjanje klasičnega spletnega mesta skupine ali mesta po meri.

Če želite izvedeti več o SharePoint Online in SharePoint Server 2019 ih spletnih mest skupine, glejte Ustvarjanje spletnega mesta skupine v SharePointu ali Kaj je SharePointovo spletno mesto skupine? Za mesta za komunikacijo glejte Ustvarjanje spletnega mesta za komunikacijo v SharePointu ali Kaj je SharePointovo mesto za komunikacijo?

SharePoint Online in SharePoint Server 2019 podmesta

Ko ustvarite spletno mesto skupine ali spletno mesto za komunikacijo na najvišji ravni, lahko ustvarite podmesta. S podmesti lahko uporabite večji nabor predlog, kot so klasična mesta za skupine, objavljanje, spletne dnevnike ali središča za dokumente. S spodnjimi opisi si pomagajte pri izbiranju ustrezne predloge.

Opomba: SharePoint Online mesta na najvišji ravni, na primer skupine ali spletno mesto za komunikacijo, niso na voljo kot predloge podmesta, le kot mesta najvišje ravni. SharePoint Server 2019 ponuja Nova spletna mesta skupine kot podmesto.

V SharePoint Online lahko ustvarite podmesta le s klasičnimi predlogami. Zavihek» objavljanje « je na voljo le, ko omogočite SharePoint o infrastrukturo za objavljanje in le kot podmesto s spletnega mesta skupine, ki je povezano z združevanjem na najvišji ravni. Infrastruktura za objavljanje in objavljanje podmest nista na voljo na spletnih mestih za komunikacijo na najvišji ravni.

Ko ustvarite podmesto na skupinsko povezanem mestu skupine, lahko podmesto podeduje dovoljenja od nadrejenega mesta in člani skupine bodo imeli dostop do njega. Nekatere funkcije mesta storitve SharePoint Online na najvišji ravni niso na voljo na klasičnih podmestih, na primer Premakni v in Kopiraj v.

SharePoint Spletna mesta in podmesta strežnika

V strežniku SharePoint Server 2013 in 2016 lahko ustvarite mesta najvišje ravni ali podmesta s spodnjimi klasičnimi predlogami. V opisih je navedena razpoložljivost predlog glede na uporabljeno različico in paket strežnika SharePoint Server.

SharePoint Strežnik 2013 Foundation podpira le spletna mesta skupine in spletni dnevniki. Ne podpira nobenih drugih predlog.

Predloge mest za sodelovanje za SharePoint Online (le podmesta) in SharePoint Server

S predlogami mest za sodelovanje ustvarite spletna mesta, na katerih sporočate informacije o skupini in projektih, pišete spletni dnevnik ali ustvarite družabno mesto. Vse predloge so podprte v različicah SharePoint 2013 in 2016, kot podmesta pa v storitvi SharePoint Online. V različici SharePoint 2013 Foundation so podprta le spletna mesta skupine in spletni dnevniki.

SharePoint Server 2019 ponuja sodobna spletna mesta skupine kot podmesta, vendar brez povezave s skupino Office 365. Če želite več informacij, glejte Kaj je SharePointovo spletno mesto skupine?.

Sodobno podmesto skupine

S klasičnim spletnim mestom skupine lahko hitro ustvarite in organizirate informacije ter jih daste v skupno rabo za skupino ali projekt. Spletno mesto vključuje: knjižnice in sezname za:

 • dokumente v skupni rabi,

 • objave,

 • koledarje,

 • povezave,

 • opravila in

 • tablo za razprave.

Predloga spletnega mesta skupine

Spletno mesto skupine lahko uporabite kot eno okolje za ustvarjanje, organiziranje in skupna raba vsebine. Na primer, s seznamom objave lahko predvajate ključne informacije, nova orodja ali vire za člane skupine. S koledarjem omogočite skupno rabo informacij o načrtovanju, kot so dogodki skupine, roki ali počitnice. S seznamom povezav lahko članom skupine olajšate povezovanje s partnerskimi mesti ali pa iskanje ključnih informacij za opravila.

Opomba: Za SharePoint Online podmesto z uporabo predloge spletnega mesta skupine ustvarite klasično spletno mesto skupine.

Opomba: SharePoint klasične bloge se upokojijo. Začetek januar 18, 2020, se ime predloge spletnega dnevnika mesta spremeni v» spletni dnevniki (upokojenci) «. Začetek julija 17th, 2020, možnost ustvarjanja novih klasičnih spletnih mest v spletnem dnevniku z uporabniškim vmesnikom bo izklopljena.

Za alternativo klasičnim spletnim dnevnikom si oglejte ustvarjanje spletnega dnevnika s komunikacijskimi mesti insporočili.

Z mestom spletnega dnevnika lahko za skupino ali organizacijo hitro objavite objave, zamisli, opazovanja in znanja. Spletno mesto vsebuje objave, komentarje in povezave. Z orodji za spletni dnevnik lahko odobrite ali zavrnete osnutke objav ter uredite ali izbrišete stare objave. Prejmete lahko tudi opozorila, ko je spletni dnevnik posodobljen.

Predloga mesta spletnega dnevnika

Če želite uporabnikom olajšati iskanje vsebine, ki bi jih utegnila zanimati, lahko objave, ki jih ustvarite, dodelite eni ali več kategorijam. Z mestom spletnega dnevnika lahko objavljate komentarje objav, s čimer ohranite zanimanje bralcev.

Predloga spletnega mesta Projecta omogoča preprosto upravljanje projektov. Spletno mesto ponuja podobne funkcije za sodelovanje kot spletno mesto skupine, vključuje pa spletni gradnik s povzetki projekta, ki je povezan s privzetim seznamom opravil. Elementi, dodani na seznam opravil, so samodejno prikazani v povzetku projekta.

Predloga spletnega mesta Projecta

Druge prednosti uporabe spletnega mesta Projecta:

 • Pregledna časovnica opravil projekta.

 • Razpored opravil projekta.

 • Knjižnica za shranjevanje pomembnih projektnih dokumentov.

 • Zvezek za hitro zajemanje in organiziranje podatkov o projektu.

 • Koledar v skupni rabi za dogodke skupine.

 • Možnost povezovanja s programom Project Professional, strežnikom Project Server 2016 ali storitvijo Project Online.

Če želite več informacij, preberite Ustvarjanje spletnega mesta projekta.

Na družabnem spletnem mestu lahko člani razglabljajo o temah, ki jih imajo skupne.

Predloga družabnega spletnega mesta

Družabna spletna mesta imajo številne prednosti v primerjavi z e-pošto, neposrednim sporočanjem ali drugimi vrstami komuniciranja, med drugim tudi te:

 • Vsebina spletnega mesta je na voljo vsem članom skupnosti.

 • Shranjevanje celotne zgodovine razprav v skladu z navodili podjetja.

 • Člani skupine lahko z vdelano funkcijo iskanja iščejo po vseh družabnih objavah.

 • Razvrstitev vsebine po kategorijah omogoča lažje iskanje informacij in enostavnejše vzdrževanje.

 • Vzdrževanje mesta s SharePointovimi seznami, ki omogočajo uporabo funkcij upravljanja, upravljanja zapisov in integracije poteka dela v SharePoint.

Opomba: Ustvarjanje podmesta s predlogo spletnega mesta za komunikacijo, ki temelji na družabnem spletnem mestu, ni podprto.

Če želite več informacij, preberite Ustvarjanje družabnega portala.

Predloge spletnega mesta za velika podjetja za SharePoint Online (le podmesta) in SharePoint Server

S predlogami spletnih mest za velika podjetja lahko ustvarite mesta za shranjevanje in sledenje dokumentov ali zapisov, za poslovno obveščanje za analizo podatkov ali za zmogljivosti iskanja po celotnem spletnem mestu. Vse so podprte v SharePoint 2013 in 2016 in kot podmesta v SharePoint Online ali SharePoint Server 2019, razen če ni drugače navedeno. . Nobena ni podrta v različici SharePoint 2013 Foundation.

S predlogo mesta »Dokumentno središče« lahko upravljate veliko dokumentov. Mesto »Dokumentno središče« lahko uporabite kot okolje za avtorstvo ali arhiv vsebine.

Predloga mesta »Dokumentno središče«

V okolju za izdelavo spletnih strani uporabniki pogosto rezervirajo datoteke in jih sproščajo ter za njih ustvarjajo strukture map. S funkcijo shranjevanja različic lahko ohranite deset ali več prejšnjih različic posameznega dokumenta. S poteki dela lahko nadzorujete tudi življenjske cikle dokumenta.

V arhivu dokumenta avtorstvo ni na voljo. Uporabniki si dokumente zgolj ogledujejo ali jih prenašajo. Na mestu »Dokumentno središče« lahko ustvarite vrsto arhiva, imenovanega arhiv zbirke znanja. V zbirkah znanja je po navadi ena različica dokumenta, število datotek na spletnem mestu pa lahko naraste do 10 milijonov.

Za več informacij preberite Uporaba mesta »Dokumentno središče«.

Z mestom središča z zapisi lahko organizirate, shranjujete in upravljate zapise, kot so na primer pravni ali finančni dokumenti. Mesto središča z zapisi podpira celoten postopek upravljanja zapisov, od zbiranja in upravljanja zapisov pa vse do dospozicije.

Predloga mesta središča z zapisi

Shranjevanje različic, pregledovanje, upravljanje metapodatkov, e-odkrivanje in prilagodljivo usmerjanje zapisov so le nekatere od vdelanih funkcij, s katerimi lahko učinkoviteje upravljate zapise.

Opomba: Ustvarjanje podmesta s predlogo spletnega mesta za komunikacijo, ki temelji na mestu središča z napisi, ni podprto.

Če želite izvedeti več, preberite Ustvarjanje središča z napisi.

Uporabite spletno mesto bi za shranjevanje, upravljanje, skupna raba in ogled poslovnih poročil, pregledov rezultatov in nadzornih plošč. Spletno mesto središča za opravila ima določene značilnosti, ki jih ločujejo od drugih mest, ki vključujejo vnaprej izdelane sezname in knjižnice, zasnovane posebej za vsebino vsebine, dostop do vsebine storitve PerformancePoint Services (za stranke na mestu uporabe), vzorčne datoteke in povezave do koristnih informacij o orodjih za bi.

Predloga spletnega mesta središča za poslovno obveščanje

Za več informacij preberite Ustvarjanje, skupna raba in uporaba vsebin poslovnega obveščanja na mestu središča za poslovno obveščanje.

Uporabniki lahko z mestom iskalnega središča iščejo po spletnem mestu in si ogledajo rezultate iskanja. Spletno mesto središča za iskanje je mesto na najvišji ravni zbirke mest, ki jo ustvari skrbnik gruče.

Predloga mesta iskalnega središča za poslovna okolja

SharePoint online privzeto prihaja z osnovnim mestom središča za iskanje, ki ima privzeto domačo stran za iskanje in privzeto stran z rezultati iskanja. Če zamenjate osnovno iskalno središče z iskalnim središčem podjetja, se ustvarijo strani, ki so znane kot navpične iskanja , ki jih je mogoče prilagoditi za iskanje določene vsebine, kot so osebe, pogovori in videoposnetki. Na teh straneh so prikazani rezultati iskanja, ki so filtrirani in oblikovani za posebno vrsto ali razred vsebine.

Če želite več informacij, glejte upravljanje središča za iskanje v storitvi SharePoint online.

Visio Process repozitorij

leSharePoint Server 2019.

Visio Process repozitorij je mesto za ogled, skupno rabo in shranjevanje Visiovih procesnih diagramov. Vključuje knjižnico dokumentov z različicami in predloge za osnovne diagrame poteka, navzkrižno delujoče diagrame poteka in BPMN diagrame.

Podmesto skladišča v Visiu

Predloge spletnega mesta za objavljanje za SharePoint Online (le podmesta) in SharePoint Server

Predloge mesta za objavljanje omogočajo objavljanje spletnega mesta z ali brez poteka dela za odobritev ter wiki za poslovna okolja, kamor lahko vsi člani prispevajo znanje podjetja. Če želite več informacij, glejte več o predlogah mest, ki omogočajo objavljanje

Če želite ustvariti podmesta za objavljanje, mora skrbnik najprej omogočiti infrastrukturo objavljanja v SharePointu. Ko je omogočena, je na voljo zavihek Objavljanje.

Vse so podprte v SharePoint 2013 in 2016 in kot podmesta iz SharePoint Online ali SharePoint Server 2019 spletnih mest skupine. Nobeden ne podpira SharePoint fundacije 2013 ali kot podmesta na SharePoint Online ali SharePoint Server 2019 mestih za komunikacijo.

Z mestom za objavljanje lahko ustvarite poslovne intranete in komunikacijske portale, v strežniku SharePoint Server pa tudi javna spletna mesta. V strežniku SharePoint Server lahko z njimi tudi razširite spletno mesto in hitro objavite spletne strani. Osebe, ki objavljajo, lahko izdelajo osnutke strani in jih objavijo, da bodo vidne bralcem.

Predloga spletnega mesta za objavljanje

Spletna mesta za objavljanje imajo edinstvene funkcije, ki poenostavijo avtorstvo, izboljšavo in objavljanje spletnih strani. Te funkcije so omogočene samodejno, ko ustvarite spletno mesto za objavljaje, vključujejo pa:

 • Postavitve strani

 • Vrste stolpcev

 • Spletne gradnike

 • Sezname

 • Knjižnice dokumentov in slik, v katere lahko shranite sredstva za objavo v spletu.

Če želite več informacij, glejte funkcije, ki so omogočene na SharePointovem mestu za objavljanje.

Z mestom za objavljanje s potekom dela lahko spletne strani objavite na urniku tako, da uporabite poteke dela odobritve. Vključuje knjižnice dokumentov in slik, v katere lahko shranite sredstva za objavo v spletu. Privzeto so na tem mestu lahko ustvarjena le mesta s to predlogo.

Predloga mesta za objavljanje s potekom dela

Potek dela odobritve objave avtomatizira usmerjanje vsebine za pregled in odobritev. Objava novih in posodobljenih spletnih strani je skrbno nadzorovan proces. Nove vsebine ni mogoče objaviti, dokler je ne odobri vsak potrjevalec v poteku dela.

Za več informacij preberite Delo s potekom dela za odobritev objave.

Wiki za poslovna okolja je spletno mesto za objavljanje, ki omogoča skupno rabo in posodabljanje velikih količin informacij v celotnem podjetju. Če organizacija potrebuje veliko, osrednje skladišče znanja, ki je namenjeno shranjevanju in skupni rabi informacij v celotnem poslovnem okolju, vam priporočamo uporabo wikija za poslovna okolja.

Predloga mesta wiki za poslovna okolja

Wiki Enterprise je pogosto skladišče za znanje organizacije, ki sicer morda ne bo shranjeno za prihodnjo uporabo. S wikijem za podjetja lahko za promocijo neformalnega učenja in skupna raba nasvetov z drugimi uporabniki, ki lahko zmanjšajo potrebo po formalnem usposabljanju ali neprekinjeni podpori.

Če želite izvedeti več, preberite Ustvarjanje in urejanje wikija.

Ustvarjanje spletnega mesta v zbirki mest v storitvi SharePoint Online (le skrbniki)

SharePoint Online skrbniki najemnikov lahko s skrbniškim središčem ustvarijo nove zbirke mest. Ko ustvarjate novo zbirko mest, lahko izberete klasično predlogo, ki jo želite uporabiti za novo mesto na najvišji ravni. Vendar pa ne morete ustvariti spletnega mesta skupine, ki je povezano s skupino, ali spletno mesto za komunikacijo. Izbor je podoben predlogam, ki so na voljo za SharePoint Online podmesta. Ko se mesto zažene, morate konfigurirati uporabnike, dovoljenja, obliko, vsebino in številne druge funkcije. Če želite več informacij, glejte ustvarjanje zbirke mest.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×