Uporaba poizvedb za brisanje zapisov iz zbirke podatkov

Opomba: Najnovejšo vsebino pomoči v vašem jeziku vam želimo zagotoviti v najkrajšem možnem času. Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Naš namen je, da bi bila vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko na dnu te strani sporočite, ali so bile informacije za vas uporabne? Tukaj je angleški članek za preprosto referenco.

V tem članku je opisano, kako s poizvedbami za posodabljanje in poizvedbami za brisanje izbrišete podatke iz zbirke podatkov v programu Microsoft Office Access 2007. S poizvedbo za posodabljanje je mogoče izbrisati posamezna polja iz zapisov v zbirki podatkov, poizvedbo za brisanje pa je mogoče uporabiti, ko želite odstraniti celotne zapise iz zbirke podatkov skupaj z vrednostmi ključev, ki naredijo zapis enoličen. Access prav tako omogoča več načinov za ročno brisanje delov zapisov ali vseh zapisov.

Če želite več informacij o ročnem brisanju zapisov, si oglejte članek Brisanje zapisov iz zbirke podatkov.

V tem članku

Razumevanje uporabe poizvedb za brisanje podatkov

Načrtovanje brisanja

Ustavljanje načina »Onemogočeno«, da ne bo blokiral poizvedbe

Brisanje delnih zapisov (vsaj eno polje)

Brisanje celotnih zapisov

Vzorčni pogoji za poizvedbe za izbiranje

Razumevanje uporabe poizvedb za brisanje podatkov

Iz Accessove zbirke podatkov je mogoče podatke izbrisati z dvema vrstama poizvedb. Katero poizvedbo bo mogoče uporabiti za brisanje, je odvisno od vrste brisanja, ki ga želite izvesti.

 • Za brisanje posameznih polj iz zapisov v tabelah uporabite poizvedbo za posodabljanje, ki spremeni obstoječe vrednosti v ničelno vrednost (nič podatkov) ali v niz ničelne dolžine (dva dvojna narekovaja brez vmesnega presledka).

  S poizvedbo za posodabljanje izbrišete podatke v posameznih poljih, medtem ko s poizvedbo za brisanje privzeto izbrišete samo celotne vrstice. Pri postopku »brisanja« podatkov s poizvedbo za posodabljanje sledite tem korakom: Ustvarite poizvedbo za izbiranje in zagotovite, da vrne samo podatke, ki jih želite izbrisati. To poizvedbo nato pretvorite v poizvedbo za posodabljanje, ki kot vrednost za posodobitev uporabi ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine. Zaženite poizvedbo za posodabljanje, da posodobi obstoječe podatke.

 • Za brisanje celotnih zapisov (vrstice) uporabite poizvedbo za brisanje.

  Poizvedbe za brisanje privzeto odstranijo vse podatke iz posameznega polja, skupaj z vrednostjo ključa, ki naredi zapis enoličen. Ko zaženete to poizvedbo, se iz tabele vedno odstrani celotna vrstica. Pri tem postopku sledite tem korakom: Ustvarite poizvedbo za izbiranje in zagotovite, da vrne zapise, ki jih želite izbrisati. To poizvedbo nato pretvorite v poizvedbo za brisanje in jo zaženite, da odstrani podatke.

Če želite izbrisati zapise, ki so na strani »ena« relacije »ena proti mnogo«, morate pred zagonom poizvedbe najprej spremeniti lastnost relacije. Postopek, kako to naredite, je opisan v nadaljevanju članka v odseku Priprave na brisanje podatkov. Potrebne so dodatne spremembe, ker Access privzeto preprečuje brisanje podatkov na strani »ena« relacije »ena proti mnogo«.

Če želite več informacij o relacijah »ena proti mnogo«, si oglejte članka Osnove načrtovanja zbirk podatkov in Ustvarjanje, urejanje ali brisanje relacij.

Ko posodobite ali izbrišete del ali vse zapise, sprememb ni mogoče razveljaviti, zato vedno ustvarite varnostno kopijo podatkov, preden zaženete poizvedbo za brisanje. Če želite več informacij, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Ustvarjanje varnostne kopije zbirke podatkov.

Postopki v teh odsekih opisujejo ustvarjanje poizvedb za posodabljanje, ki odstranijo podatke iz posameznih polj, in ustvarjanje poizvedb za brisanje, ki izbrišejo celotne zapise.

Opomba: Poizvedbe za posodabljanje in brisanje boste praviloma uporabili samo, ko boste želeli hitro spremeniti ali odstraniti velike količine podatkov. Če želite odstraniti manjše število zapisov – količina, ki jo brez težav odstranite ročno – odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista, izberite polja ali vrstice, ki jih želite izbrisati, in pritisnite tipko DELETE.

Če želite več informacij o drugih načinih brisanja podatkov, si oglejte članek Brisanje zapisov iz zbirke podatkov.

Na vrh strani

Načrtovanje brisanja

Postopek brisanja zapisov z uporabo poizvedbe sledi tem splošnim korakom:

 • Načrtujte brisanje. Prepričajte se, ali imate ustrezna dovoljenja za brisanje podatkov, in poskrbite, da bodo vsi ostali uporabniki zaprli predmete, ki uporabljajo tabele s podatki, ki jih želite izbrisati. Nato ustvarite varnostno kopijo zbirke podatkov.

 • Zagotovite, da bo zbirka podatkov na zaupanja vrednem mestu ali pa bo elektronsko podpisana. Če ni izpolnjen noben od teh dveh pogojev, se lahko odločite, da zbirki podatkov zaupate samo v trenutni seji. Access privzeto blokira vse poizvedbe za dejanja (poizvedbe za brisanje, posodabljanje in izdelavo tabel), če predhodno ne navedete, da zbirki podatkov zaupate. Če želite več informacij o zaupanju zbirki podatkov, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Ustavljanje načina »Onemogočeno«, da ne bo blokiral poizvedbe.

 • Če želite podatke izbrisati iz vsaj ene tabele v relaciji, za vsako relacijo omogočite možnosti Referenčna integriteta in Kaskadno brisanje zapisov v relaciji. Poizvedbi tako omogočite brisanje podatkov iz tabel na straneh relacije »ena« in »mnogo«.

 • Ustvarite poizvedbo za izbiranje in nato dodajajte potrebne pogoje, dokler poizvedba ne vrne pravilnega nabora zapisov.

 • Če želite iz tabele izbrisati posamezna polja, pretvorite poizvedbo za izbiranje v poizvedbo za posodabljanje, kot pogoj za posodobitev vnesite ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine ("") in zaženite poizvedbo.

 • Če želite izbrisati celotne zapise, pretvorite poizvedbo za izbiranje v poizvedbo za brisanje in jo zaženite.

Splošne priprave

Preden izbrišete delne ali celotne zapise iz zbirke podatkov, izvedite ta opravila:

 • Zagotovite, da zbirka podatkov ni samo za branje, tako da v raziskovalcu z desno miškino tipko kliknite datoteko zbirke podatkov (datoteko .accdb ali .mdb) in nato v priročnem meniju kliknite Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti poskrbite, da bo počiščeno potrditveno polje Samo za branje.

 • Preverite, ali imate ustrezna dovoljenja za brisanje zapisov iz zbirke podatkov. Če niste prepričani, se obrnite na skrbnika sistema ali načrtovalca zbirke podatkov.

 • Pri ostalih uporabnikih zbirke podatkov preverite, kako bo nanje vplivalo brisanje, in zagotovite, da to zanje ne bo imelo negativnih posledic.

 • Vse uporabnike zbirke podatkov prosite, da zaprejo tiste tabele, obrazce, poizvedbe in poročila, v katerih so podatki, ki jih želite izbrisati. Tako se boste izognili kršitvam zaklepanja.

  Namig: Če veliko število uporabnikov vzpostavi povezavo z zbirko podatkov, bo zbirko podatkov morda potrebno zapreti in jo znova odpreti v izključnem načinu. To naredite tako:

  1. Kliknite Gumb Microsoft Office Podoba gumba , nato pa kliknite Odpri.

  2. Poiščite in izberite zbirko podatkov, kliknite puščico ob gumbu Odpri in nato kliknite Odpri izključno.

   Odpiranje datoteke v izključnem načinu

 • Ustvarite varnostno kopijo zbirke podatkov, preden uredite ali izbrišete zapise. Ustvarjena varnostna kopija zagotovi, da je mogoče spremembe vedno razveljaviti, čeprav je sicer mogoče razveljaviti tudi nekatere postopke brisanja.

  Ustvarjanje varnostne kopije zbirke podatkov

  1. Kliknite gumb Microsoft Office Podoba gumba , pokažite na Upravljaj, nato pa v razdelku Upravljaj to zbirko podatkov kliknite Varnostno kopiraj zbirko podatkov.

  2. V pogovornem oknu Shrani kot navedite ime in mesto za varnostno kopijo ter kliknite Shrani.

   Access zapre izvirno datoteko, ustvari varnostno kopijo in znova odpre izvirno datoteko.

   Če se želite vrniti v varnostno kopijo, izvirno datoteko zaprite in jo preimenujte, da bo lahko varnostna kopija uporabila ime izvirne različice. Varnostni kopiji dodelite ime izvirne datoteke in v Accessu odprite preimenovano varnostno kopijo.

Priprave na brisanje podatkov v relaciji

Če želite iz tabel v relaciji izbrisati podatke, upoštevajte to pravilo: če so podatki na strani »mnogo« relacije »ena proti mnogo«, je mogoče podatke izbrisati, ne da bi spremenili relacijo. Če so podatki na strani »ena« relacije »ena proti mnogo«, najprej spremenite relacijo, drugače bo Access brisanje blokiral.

Postopek brisanja podatkov v relaciji sledi tem korakom.

 • Določite zapise, ki so na strani relacije »ena«, in zapise, ki so na strani »mnogo«.

 • Če želite izbrisati zapise na strani relacije »ena« in zapise v relaciji na strani »mnogo«, omogočite nabor pravil »Referenčna integriteta« in kaskadno brisanje. Koraki v tem odseku opisujejo referenčno integriteto in izvajanje obeh opravil.

 • Če želite izbrisati samo zapise na strani relacije »ena«, najprej izbrišite to relacijo in nato še podatke.

  -ali-

  Če želite odstraniti podatke samo s strani relacije »mnogo«, ustvarite in zaženite poizvedbo za brisanje, ne da bi spremenili relacijo.

Koraki v teh odsekih opisujejo pripravo podatkov v relaciji za brisanje.

Določanje zapisov, ki so v relaciji na strani »ena« in strani »mnogo«

 1. Na kartici Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

  Pojavi se kartica Relacije, ki prikaže vse tabele v zbirki podatkov ter relacije med posamezno tabelo in vsemi ostalimi tabelami. Vsaka relacija je prikazana kot črta, ki povezuje polja med tabelami.

  Običajni nabor relacij prikazuje ta primer: Večina ali celo vse strani relacije v zbirki podatkov imajo stran »ena« ali »mnogo«. Diagram relacij označi stran »ena« s številko ena (1) in stran »mnogo« s simbolom za neskončno ().

  razmerje med dvema tabelama

  Ko izbrišete stran relacije »ena«, pravilo narekuje, da izbrišete tudi vse zapise v relaciji na strani relacije »mnogo«. Ko pa izbrišete zapise s strani relacije »mnogo«, običajno ne izbrišete tudi zapisov na strani relacije »ena«.

  Access privzeto vzpostavi nabor pravil, ki se imenuje referenčna integriteta. Ta pravila zagotovijo, da so v v tujih ključih zbirke podatkov pravilne vrednosti. Tuj ključ je stolpec z vrednostmi, ki se ujemajo z vrednostmi v stolpcu primarnega ključa iz druge tabele.

  Več o pravilih referenčne integritete

  • 1. pravilo: Vrednosti ni mogoče vnesti v polje s tujim ključem ali v tabelo v relaciji, razen če je ta vrednost že v primarnem ključu primarne tabele. V polje s tujim ključem je mogoče vnesti ničelno vrednost.

  • 2. pravilo: Iz primarne tabele ni mogoče izbrisati celotnega zapisa, če v tabeli v relaciji obstajajo ujemajoči se zapisi.

   Pravilo je mogoče obiti, če omogočite lastnost za relacijo med primarnimi in sekundarnimi tabelami. Če želite več informacij o omogočanju te lastnosti, si oglejte postopek Urejanje relacije.

  • 3. pravilo: Vrednosti primarnega ključa v primarni tabeli ni mogoče spremeniti, če za zapis obstajajo zapisi v relaciji.

   Pravilo je mogoče obiti, če omogočite lastnost za relacijo med primarnimi in sekundarnimi tabelami.

   Access uporabi pravila pri vsakem dodajanju, urejanju ali brisanju podatkov v izbrani zbirki podatkov, razen če ne določite drugače. Ko dejanje prekrši pravilo, Access prikaže sporočilo, ki je podobno sporočilu v primeru spodaj, in prekliče dejanje.

   Sporočilo: Zapisa ni mogoče izbrisati ali spremeniti

  Čeprav Access v večini primerov privzeto omogoča referenčno integriteto, mora zbirka podatkov najprej izpolnjevati te pogoje:

  • Ujemajoče se polje iz primarne tabele mora biti primarni ključ ali imeti enoličen indeks.

  • Polja v primarni tabeli in polja v tabeli, ki je v relaciji, morajo imeti enak podatkovni tip.

   Opomba: Access za to pravilo navaja dve izjemi. Samoštevilčno polje je lahko v relaciji s številčnim poljem, če ima to številčno polje lastnost FieldSize nastavljeno na Dolgo celo število. Tudi samoštevilčno polje, ki ima lastnost FieldSize nastavljeno na ID replikacije, je lahko v relaciji s številčnim poljem, ki ima lastnost FieldSize nastavljeno na ID replikacije.

  • Obe tabeli pripadata isti Accessovi zbirki podatkov.

   Opomba: Če želite, da so tabele povezane, morajo biti v Accessovi obliki zapisa. Odpreti morate tudi zbirko podatkov, v kateri so povezane tabele, in omogočiti referenčno integriteto. Referenčne integritete ni mogoče vzpostaviti za povezane tabele v drugih formatih, na primer v delovnem zvezku programa Microsoft Office Excel 2007. Če želite več informacij o omogočanju referenčne integritete, si oglejte korake v naslednjem odseku.

 2. Zabeležite si imena polj na obeh straneh relacije.

 3. Vsako tabelo odprite in preglejte podatke v posameznih poljih ter tako preverite, ali so v poljih podatki, ki jih želite izbrisati.

 4. Podokno Relacije pustite odprto in nadaljujte s koraki v naslednjem odseku.

Urejanje relacije

Te korake upoštevajte samo, če želite izbrisati podatke na straneh relacije »ena« ali »mnogo«.

 1. Odprite podokno Relacije, če tega še niste naredili.

  Na kartici Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

 2. Z desno miškino tipko kliknite relacijo (črto), ki povezuje tabele, vključene v postopek brisanja, in nato v priročnem meniju kliknite Urejanje relacij.

  Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacij.

 3. Poskrbite, da bo potrjeno potrditveno polje Vzpostavljanje referenčne integritete.

 4. Potrdite potrditveno polje Kaskadno brisanje polj v relaciji.

  Opomba: Dokler znova ne onemogočite te lastnosti, bo brisanje zapisa na strani relacije »ena« izbrisalo vse zapise v relaciji na strani relacije »mnogo«.

 5. Kliknite V redu, zaprite podokno Relacije in nato nadaljujte z naslednjim sklopom korakov.

Brisanje relacije

 1. Odprite podokno Relacije, če tega še niste naredili.

  Na kartici Orodja za zbirke podatkov v skupini Pokaži/skrij kliknite Relacije.

 2. Zabeležite si polja, ki so v relaciji, da boste po brisanju podatkov relacijo lahko obnovili.

 3. Z desno miškino tipko kliknite relacijo (črto), ki povezuje tabele, vključene v postopek brisanja, in nato v priročnem meniju kliknite Izbriši.

  -ali-

  Izberite relacijo in pritisnite tipko DELETE.

Opomba: Če želite obnoviti relacijo, sledite prejšnjim korakom, da se odpre podokno Relacije. Nato povlecite polje s primarnim ključem iz tabele »ena« in ga spustite na polje s tujim ključem v tabeli »mnogo«. Prikaže se pogovorno okno Urejanje relacije. Če je stara relacija zahtevala referenčno integriteto, izberite Vzpostavi referenčno integriteto in kliknite Ustvari. V nasprotnem primeru kliknite kar Ustvari.

Na vrh strani

Ustavljanje načina »Onemogočeno«, da ne bo blokiral poizvedbe

Če odprete zbirko podatkov, ki ji ne zaupate ali pa ta ni na zaupanja vrednem mestu, Access privzeto blokira zagon vseh poizvedb za dejanja.

Če poskušate zagnati poizvedbo za dejanja in se zdi, da se ni nič zgodilo, preverite, ali je v Accessovi vrstici stanja prikazano to sporočilo:

Način »Onemogočeno« je blokiral to dejanje ali dogodek.

Ko se prikaže to sporočilo, sledite tem korakom:

Če želite omogočiti blokirano vsebino

 • V vrstici za sporočila kliknite Možnosti.

  Prikaže se pogovorno okno Varnostne možnosti zbirke Microsoft Office.

 • Kliknite Omogoči vsebino in nato V redu.

 • Znova zaženite poizvedbo.

Če vrstica za sporočila ni prikazana

 • Kliknite jeziček Orodja za zbirke podatkov in v skupini Pokaži/skrij kliknite Vrstica za sporočila.

Če želite več informacij o načinu »Onemogočeno« in o varnosti Accessa, si oglejte članek Varnost zbirke podatkov programa Access 2007.

Brisanje delnih zapisov (vsaj eno polje)

Navodila v tem razdelku razloženo, kako uporabiti poizvedbo za posodabljanje, brisanje delnih zapisov (posamezna polja) iz tabel na strani »mnogo« relacije »ena proti mnogo« . Prav tako lahko sledite tem korakom, če želite izbrisati podatke iz tabel, ki niso povezane z drugimi podatki. Ne pozabite, da zaženete poizvedbo za posodabljanje, brisanje podatkov spremembe na obstoječih vrednosti na ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine (dva dvojna narekovaja brez razmika med), odvisno od pogojev, ki jo določite. Če želite več informacij o uporabi poizvedb za posodabljanje, si oglejte v članku z naslovom Ustvarjanje in zagon poizvedbe za posodabljanje.

Ustvarjanje poizvedbe za izbiranje

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Odpre se načrtovalec poizvedbe, pojavi se kartica Načrt in prikaže se pogovorno okno Pokaži tabelo.

 2. Izberite tabelo s podatki, ki jih želite izbrisati, kliknite Dodaj in nato Zapri.

  Tabela se pojavi kot okno v zgornjem odseku mreže načrta poizvedbe. V tem oknu so navedena vsa polja v tabeli. Značilno tabelo v načrtovalcu prikazuje ta primer.

  Tabela v načrtovalcu poizvedbe

 3. V načrtovalcu v vrstico Polje dodajte polja, ki jih želite nastaviti na ničelno vrednost. Vsako polje dvokliknite ali pa ga povlecite in spustite.

 4. Če želite, je mogoče v načrtovalca v vrstico Pogoji vnesti pogoje za polja.

  Če želite, da so vrnjeni samo zapisi, ki jih želite izbrisati, uporabite pogoje. V nasprotnem primeru poizvedba za posodabljanje nastavi ničelno vrednost za vse zapise v vsakem polju poizvedbe. Če želite več informacij o uporabi kriterijev, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Vzorčni pogoji za poizvedbe za izbiranje.

 5. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Preverite, ali poizvedba vrne zapise, ki jih želite nastaviti na ničelno vrednost ali niz ničelne dolžine. Če je potrebno, ponovite 3., 4. in 5. korak ter spreminjajte polja ali pogoje, dokler poizvedba ne vrne samo tistih podatkov, ki jih želite spremeniti.

 6. Poizvedba naj bo odprta in nadaljujte z naslednjimi koraki.

Pretvarjanje poizvedbe za izbiranje v poizvedbo za posodabljanje

 1. Če želite preklopiti iz načrtovalca podatkovnega lista v načrtovalca poizvedbe, kliknite Pogled načrta.

 2. Na kartici Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Posodobi.

  Program Access poizvedbo za izbiranje spremeni v poizvedbo za posodabljanje, skrije vrstico Pokaži v spodnjem delu mreže načrta in doda vrstico Posodobi na.

  V vrstici Posodobi na za vsako polje, vnesite vrednost nič ali niz ničelne dolžine – dva dvojna narekovaja brez vmesnega presledka (»«).

 3. Kliknite Zaženi Slika gumba .

  Access vas pozove k potrditvi sprememb.

  Ko ste popolnoma prepričani, da želite spremeniti vrednosti, kliknite Da in jih tako spremenite.

Na vrh strani

Brisanje celotnih zapisov

Koraki v tem odseku opisujejo, kako je s poizvedbo za brisanje mogoče izbrisati celotne zapise iz tabele.

Ustvarjanje poizvedbe za izbiranje

 1. Na zavihku Ustvari v skupini Drugo kliknite Načrt poizvedbe.

  Odpre se načrtovalec poizvedbe, pojavi se kartica Načrt in prikaže pogovorno okno Pokaži tabelo.

 2. Izberite tabelo na strani relacije »ena«, kliknite Dodaj in nato Zapri.

  Tabela se pojavi kot okno v zgornjem odseku mreže načrta poizvedbe. V tem oknu so navedena vsa polja v tabeli. Značilno tabelo v načrtovalcu prikazuje ta primer.

  Tabela v načrtovalcu poizvedbe

 3. Če želite v mrežo načrta dodati vsa polja v tabeli, dvokliknite zvezdico (*).

  Ko dodate vsa polja tabel, omogočite poizvedbi za brisanje, da iz tabele odstrani celotne zapise (vrstice).

 4. Če želite, je mogoče dodati polje tabele, ki omogoča vnos pogojev.

  Denimo si na primer, da stranka bankrotira in je zato potrebno odstraniti vsa čakajoča naročila za to stranko. Če želite poiskati samo te zapise, v mrežo načrta dodajte ID stranke in polja z datumom naročila.

 5. Če ste sledili prejšnjemu koraku, v mrežo načrtovalca v vrstico Pogoji vnesite pogoje.

  Če želite, da se vrnejo samo zapisi, ki jih želite izbrisati, uporabite pogoje. V nasprotnem primeru bo poizvedba za brisanje odstranila vse zapise v tabeli. Če želite, je mogoče za ta postopek uporabiti primer iz prejšnjega koraka. Vnesite številko ID stranke, ki je bankrotirala, in datum, s katerim so njena naročila postala neveljavna.

  Če želite več informacij o uporabi kriterijev, si v nadaljevanju članka oglejte odsek Vzorčni pogoji za poizvedbe za izbiranje.

 6. Če ste sledili prejšnjemu koraku, za vsako polje pogojev počistite potrditveno polje Pokaži.

 7. Na zavihku Načrt v skupini Rezultati kliknite Zaženi.

  Preverite, ali poizvedba vrne zapise, ki jih želite izbrisati.

 8. Poizvedba naj bo odprta in nadaljujte z naslednjimi koraki.

Pretvarjanje poizvedbe za izbiranje v poizvedbo za brisanje in brisanje podatkov

 1. Če želite preklopiti iz načrtovalca podatkovnega lista v načrtovalca poizvedbe, kliknite Pogled načrta.

 2. Na kartici Načrt v skupini Vrsta poizvedbe kliknite Izbriši.

  Program Access poizvedbo za izbiranje spremeni v poizvedbo za brisanje, skrije vrstico Pokaži v spodnjem delu mreže načrta in doda vrstico Izbriši.

  Zagotovite, da bo vrstica Izbriši v stolpcu z vsemi polji (*) prikazala From. V vseh stolpcih, ki jih uporabite kot pogoje, mora biti prikazana beseda Where.

 3. Zagotovite, da želite izbrisati podatke, in nato kliknite Zaženi Slika gumba .

  Access vas pozove k potrditvi brisanja.

  Kliknite Da, če želite izbrisati podatke.

Na vrh strani

Vzorčni pogoji za poizvedbe za izbiranje

Ta tabela navaja nekaj primerov pogojev, ki jih je mogoče uporabiti v poizvedbah za izbiranje, če želite zagotoviti, da bodo izbrisani pravilni podatki. Te pogoje je mogoče uporabiti tudi za svoje podatke. Nekateri od navedenih primerov uporabljajo nadomestne znake.

Če želite več informacij o uporabi nadomestnih znakov, si oglejte članek Sklic na Accessov nadomestni znak.

Pogoji

Učinek

> 234

Vrne vsa števila, ki so večja od 234. Če želite poiskati vsa števila, ki so manjša od 234, uporabite < 234.

>= "Cajhen"

Vrne vse zapise od priimka Cajhen do konca abecede.

Between #2.2.2007# And #1.12.2007#

Vrne datume od 2. februarja 2007 do 1. decembra 2007 (ANSI-89). Če zbirka podatkov uporablja nadomestne znake ANSI-92, namesto znaka za lojtro (#) uporabite enojne narekovaje ('). Primer: Between '2.2.2007' And '1.12.2007'.

Not "Nemčija"

Najde vse zapise, katerih vsebina polj ni povsem enaka nizu »Nemčija«. Pogoj bo vrnil zapise, v katerih so poleg niza »Nemčija« še drugi znaki, na primer »Nemčija (evro)« ali »Evropa (Nemčija)«.

Not "T*"

Najde vse zapise, razen tistih, ki se začnejo s »T«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice (*) uporabite znak za odstotek (%).

Not "*t"

Najde vse zapise, ki se ne končajo s »t«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice (*) uporabite znak za odstotek (%).

In(Kanada,Velika Britanija)

Na seznamu najde vse zapise, v katerih so nizi Kanada ali Velika Britanija.

Like "[A-D]*"

V polju z besedilom najde vse zapise, ki se začenjajo na črke od A do D. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice (*) uporabite znak za odstotek (%).

Like "*ar*"

Najde vse zapise z zaporedjem črk »ar«. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto zvezdice (*) uporabite znak za odstotek (%).

Like "Jaka Stel?"

Najde vse zapise, ki se začnejo z »Jaka« in v katerih je tudi petčrkovni drugi niz, katerega prve štiri črke so »Stel«, zadnja črka pa je neznana. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, namesto vprašaja (?) uporabite podčrtaj (_).

#2.2.2007#

Najde vse zapise za 2. februar 2007. Če zbirka podatkov uporablja nabor nadomestnih znakov ANSI-92, datuma ne postavite med znaka za lojtro, ampak med enojne narekovaje ('2.2.2007').

< Date() - 30

Uporabi funkcijo Date, ki vrne vse datume, starejše od 30 dni.

Date()

Uporabi funkcijo Date, ki vrne vse zapise z današnjim datumom.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Uporabi funkciji Date in DateAdd, ki vrneta vse zapise med današnjim datumom in tremi meseci po današnjem datumu.

Is Null

Vrne vse zapise z ničelno (prazno ali nedoločeno) vrednostjo.

Is Not Null

Vrne vse zapise s katero koli vrednostjo (ki ni ničelna).

""

Vrne vse zapise, v katerih so nizi ničelne dolžine. Niz ničelne dolžine uporabite, ko želite v zahtevano polje dodati vrednost, vendar še ne veste, kakšna vrednost je to. Polje lahko na primer zahteva številko faksa, nekatere vaše stranke pa morda nimajo faksov. V tem primeru namesto števila vnesite dva dvojna narekovaja brez vmesnega presledka "".

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×