Uporaba grafičnih elementov s podatki v oblikah

Informacije o podatkih v oblikah lahko prikazujete z grafičnimi elementi s podatki. V programu Microsoft Visio 2010 lahko sestavite svoje grafične elemente s podatki, ki vključujejo besedilo, podatkovne vrstice, ikone ali enolična barvna polnila.

Opombe: 

V tem članku

Kaj je grafični element s podatki?

Ustvarjanje grafičnega elementa s podatki

Uporaba obstoječega grafičnega elementa s podatki v obliki

Spreminjanje obstoječega grafičnega elementa s podatki

Odstranjevanje grafičnega elementa s podatki iz oblike

Kaj je grafični element s podatki?

Grafični element s podatki je vizualna izboljšava, ki jo lahko uporabite v oblikah za prikaz podatkov v oblikah. V grafičnih elementih s podatki so podatki prikazani kot kombinacja besedilnih in vizualnih elementov, kot so številke, zastavice in vrstice napredovanja.

Recimo na primer, da imate obliko, ki predstavlja proces in vsebuje podatke o stroških, številko procesa, lastnika, funkcijo, začetni datum, končni datum in stanje za proces:

Oblika procesa z grafičnimi elementi s podatki

1. Oblika procesa brez grafičnih elementov s podatki

2. Podokno opravil Lastnosti oblike, v katerem so prikazani podatke v obliki procesa

Recimo, da želite podatke v obliki prikazati vizualno:

Oblika procesa z uporabljenim grafičnim elementom s podatki.

1. Funkcija procesa (»Preskus«) je prikazana kot enolična barva polnila.

2. Stroški procesa (»50.000,00 €«) so prikazani kot podatkovna vrstica.

3. Stanje procesa (»Se ni začelo«) je prikazano kot ikona z vprašajem.

4. Lastnik (»Matej Potokar«) in zaključni datum (»30. 9. 2009«) procesa sta prikazana kot oblačka z besedilom.

Uporaba grafičnega elementa s podatki v obliki vam omogoča preprost prikaz podatkov v obliki, ne da bi morali izbrati oblike in prikazati podokno opravil Lastnosti oblike. Poleg tega vam omogoča hiter ogled določenih podatkov, ki jih vsebuje več oblik, tako da si ogledate grafične elemente s podatki za obliko.

Ko ustvarite grafični element s podatki, ga lahko uporabite tudi v drugih oblikah z istimi podatki. Ko spremenite grafični element s podatki, so spremembe privzeto samodejno uporabljene v vseh oblikah, za katere ste uporabili grafični element s podatki.

Ustvarite lahko toliko grafičnih elementov s podatki, kot jih potrebujete za vaše oblike. Ustvarite lahko na primer en grafični element s podatki za prikaz podatkov o procesu in ga uporabite v vseh oblikah za zaposlene. Nato ustvarite drug grafični element s podatki, ki prikazuje podatke o opremi, in jo uporabite v vseh oblikah za opremo.

Od kod so podatki?     Podatki, ki jih lahko prikažete z grafičnimi elementi s podatki, so navedeni na seznamu v podoknu opravil Lastnosti oblike za vsako obliko. Podatke lahko vnesete v podokno opravil Lastnosti oblike za vsako obliko posebej ali pa uporabite čarovnika za povezovanje podatkov z oblikami. Če boste za uvoz podatkov uporabili čarovnika za povezovanje podatkov z oblikami, boste lahko izbrali način prikaza podatkov v Visiu. Če želite več informacij o čarovniku, glejte Uvoz podatkov iz Excela, strežnika SQL Server, s SharePointovih mest in iz drugih zunanjih virov.

Opomba: Če želite prikazati podokno opravil Lastnosti oblike, na zavihku Podatki v skupini Pokaži/skrij potrdite polje Okno z lastnostmi oblike.

Na vrh strani

Ustvarjanje grafičnega elementa s podatki

Grafičnemu elementu s podatki lahko dodate štiri vrste elementov: besedilo, podatkovne vrstice, ikone in označevanje z barvo. V razdelkih v nadaljevanju je opisano, kako dodati posamezno vrsto elementa.

Opomba: Ti postopki so najbolj učinkoviti, če vaša oblika že vsebuje podatke. Če želite več informacij o uporabi podatkov v oblikah, glejte Uvoz podatkov iz Excela, strežnika SQL Server, s SharePointovih mest in iz drugih zunanjih virov.

Dodajanje besedilne slike obliki

Izbirate lahko med oblački z besedilom in naslovom besedila. V oblačkih z besedilom je ime stolpca in njegova vrednost, naslovi pa prikazujejo le vrednost podatkov.

 1. Izberite obliko, za katero želite ustvariti grafični element s podatki.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in izberite Ustvari nov grafični element s podatki.

  Skupina »Prikaz podatkov« na zavihku »Podatki« na traku programa Visio 2010.

 3. V pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Nov element.

  Pogovorno okno »Nov grafični element s podatki«.

 4. V pogovornem oknu Nov element v razdelku Prikaži na seznamu Podatkovno polje izberite podatkovno polje, ki ga želite predstaviti.

  Pogovorno okno »Nov element« z izbrano možnostjo »Besedilo«

 5. Na seznamu Prikazano kot izberite Besedilo.

 6. Na seznamu Slog izberite želeni slog besedilne slike.

 7. V razdelku Položaj izberite položaj za besedilno sliko na enega od spodnjih načinov:

  • Če želite uporabiti privzeti položaj, ki je naveden na seznamu, potrdite polje Uporabi privzeti položaj.

  • Če želite določiti drug položaj, počistite potrditveno polje Uporabi privzeti položaj, kliknite Vodoravno ali Navpično in nato izberite želene položaje.

 8. V razdelku Podrobnosti izberite možnosti, ki vam omogočajo, da izberete, kako bo videti oblaček ali naslov.

 9. Ko ustvarite nov grafični element s podatki, kliknite V redu.

 10. Če želite grafičnemu elementu s podatki dodati več elementov, ponovite korake od 3 do 9.

 11. Ko dodate elemente v grafični element s podatki, v pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Uporabi ter nato V redu.

Na vrh strani

Dodajanje podatkovne vrstice v obliko

Podatkovne vrstice omogočajo dinamičen prikaz podatkov v majhnih diagramih in grafikonih, kot so vrstice napredovanja, ocenjevanje z zvezdicami, termometri in merilniki hitrosti.

 1. Izberite obliko, za katero želite ustvariti grafični element s podatki.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in izberite Ustvari nov grafični element s podatki.

  Skupina »Prikaz podatkov« na zavihku »Podatki« na traku programa Visio 2010.

 3. V pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Nov element.

  Pogovorno okno »Nov grafični element s podatki«.

 4. V pogovornem oknu Nov element v razdelku Prikaži na seznamu Podatkovno polje izberite podatkovno polje, ki ga želite predstaviti.

  Pogovorno okno »Nov element« z izbrano možnostjo »Podatkovna vrstica«.

 5. Na seznamu Prikazano kot izberite Podatkovna vrstica.

 6. Na seznamu Slog izberite želeni slog podatkovne vrstice.

 7. V razdelku Položaj izberite položaj za podatkovno vrstico na enega od spodaj navedenih načinov:

  • Če želite uporabiti privzeti položaj, ki je naveden na seznamu, potrdite polje Uporabi privzeti položaj.

  • Če želite določiti drug položaj, počistite potrditveno polje Uporabi privzeti položaj, kliknite Vodoravno ali Navpično in nato izberite želene položaje.

 8. V razdelku Podrobnosti izberite možnosti, ki vam omogočajo, da izberete, kako bo videti podatkovna vrstica.

 9. Ko ustvarite nov grafični element s podatki, kliknite V redu.

 10. Če želite grafičnemu elementu s podatki dodati več elementov, ponovite korake od 3 do 9.

 11. Ko dodate elemente v grafični element s podatki, v pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Uporabi ter nato V redu.

Na vrh strani

Dodajanje nabora ikon v obliko

Podatke lahko prikažete z naborom ikon, kot so zastavice, prometni signali in puščice trenda. Ikone lahko nastavite tako, da bodo prikazane na podlagi določenih vrednosti, datumov, izrazov ali celo drugih podatkovnih polj v isti obliki.

Zastavice lahko na primer uporabite za označevanje trenutne prodaje v primerjavi s prodajo v prejšnjem letu. Kot je prikazano v spodnjem primeru, lahko vrednosti zastavice nastavite tako, da modra zastavica pomeni, da je prodaja zelo narasla, rumena pomeni, da je prodaja zmerno narasla in rdeča, da je prodaja za tekoče leto padla.

 1. Izberite obliko, za katero želite ustvariti grafični element s podatki.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in izberite Ustvari nov grafični element s podatki.

  Skupina »Prikaz podatkov« na zavihku »Podatki« na traku programa Visio 2010.

 3. V pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Nov element.

  Pogovorno okno »Nov grafični element s podatki«.

 4. V pogovornem oknu Nov element v razdelku Prikaži na seznamu Podatkovno polje izberite podatkovno polje, ki ga želite predstaviti.

  Pogovorno okno »Nov element« z izbrano možnostjo »Nabor ikon«.

 5. Na seznamu Prikazano kot izberite Nabor ikon.

 6. Na seznamu Slog izberite želeni nabor ikon.

 7. V razdelku Položaj izberite položaj ikone na enega od spodaj navedenih načinov:

  • Če želite uporabiti privzeti položaj, ki je naveden na seznamu Položaj, potrdite polje Uporabi privzeti položaj.

  • Če želite določiti drug položaj, počistite potrditveno polje Uporabi privzeti položaj, kliknite Vodoravno ali Navpično in nato izberite želene položaje.

 8. V razdelku Pravila za prikazovanje ikon izberite vrednosti, ki naj jih posamezna ikona predstavlja.

 9. Ko ustvarite nov grafični element s podatki, kliknite V redu.

 10. Če želite grafičnemu elementu s podatki dodati več elementov, ponovite korake od 3 do 9.

 11. Ko dodate elemente v grafični element s podatki, v pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Uporabi ter nato V redu.

Na vrh strani

Uporaba barve polnila glede na vrednost podatkov

Možnost »Barva glede na vrednost« vam omogoča, da z barvo polnila označite enolične vrednosti ali njihove obsege.

Opomba: Če ustvarite več grafičnih elementov »Barva po vrednosti« in oba ustrezata eni obliki, Visio uporabi polnilo grafičnega elementa s podatki v tisti obliki, ki je v pogovornem oknu Urejanje grafičnega elementa s podatki navedena prva na seznamu.

 1. Izberite obliko, za katero želite ustvariti grafični element s podatki.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in izberite Ustvari nov grafični element s podatki.

  Skupina »Prikaz podatkov« na zavihku »Podatki« na traku programa Visio 2010.

 3. V pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Nov element.

  Pogovorno okno »Nov grafični element s podatki«.

 4. V pogovornem oknu Nov element v razdelku Prikaži na seznamu Podatkvno polje izberite podatkovno polje, ki ga želite predstaviti z grafičnim elementom s podatki.

  Pogovorno okno »Nov element« z izbrano možnostjo »Barva po vrednosti«.

 5. Na seznamu Prikazano kot izberite Barva po vrednosti.

 6. Na seznamu Način barvanja izberite, kako naj Visio uporabi polnilo za obliko, ki temelji na tem podatkovnem polju:

  • Vsaka barva predstavlja enolično vrednost      Posamezno barvo lahko uporabite v vseh oblikah, ki imajo isto vrednost. Vse oblike za zaposlene v prodajnem oddelku lahko na primer pobarvate rumeno, vse oblike za zaposlene v računovodstvu pa rdeče.

  • Vsaka barva predstavlja obseg vrednosti      Pri označevanju obsega vrednosti lahko uporabljate obseg barv, od svetlih do bledih. Na voljo imate na primer obseg barv od bledo rdeče do bledo rožnate, ki ustrezajo območjem z zelo povečano, zmerno povečano in malce povečano prodajo.

 7. V razdelku Dodelitve barv vnesite vrednosti podatkovnih polj, ki jih boste uporabili za posamezno barvo polnila, in nato izberite barvo polnila ter besedila, ki jo želite uporabiti.

 8. Če želite ustvariti več možnih barv polnila, kliknite Vstavi.

 9. Ko ustvarite nov grafični element s podatki, kliknite V redu.

 10. Če želite grafičnemu elementu s podatki dodati več elementov, ponovite korake od 3 do 9.

 11. Ko dodate elemente v grafični element s podatki, v pogovornem oknu Nov grafični element s podatki kliknite Uporabi ter nato V redu.

Na vrh strani

Uporaba obstoječega grafičnega elementa s podatki v obliki

Opomba: Oblika, v kateri boste uporabili obstoječi grafični element s podatki, mora vsebovati podatkovna polja, na katera se nanaša grafični element s podatki.

 1. Izberite obliko, v kateri želite uporabiti podatkovno sliko.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in nato v razdelku Grafični elementi s podatki, ki so na voljo izberite želeni grafični element s podatki.

  Če želite iz oblike izbrisati grafični element s podatki, izberite možnost »Brez grafičnega elementa s podatki«.

Opomba: Če si želite ogledati predogled oblike z uporabljenim grafičnim elementom s podatki, s kazalcem miške pokažite na ta element.

Na vrh strani

Spreminjanje obstoječega grafičnega elementa s podatki

 1. Izberite obliko z grafičnim elementom s podatki, ki jo želite urediti.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in izberite Uredi grafični element s podatki.

  Pogovorno okno »Urejanje grafičnega elementa s podatki«.

 3. V pogovornem oknu Urejanje grafičnega elementa s podatki naredite nekaj od tega:

  1. Če želite spremeniti podatkovno polje, ki ga grafični element s podatki predstavlja, v stolpcu Podatkovno polje za ta element izberite drugo podatkovno polje.

  2. Če želite spremeniti barvo, nastavitve, pisavo, obliko ali vrsto prikazane slike, v stolpcu Prikazano kot izberite element, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Uredi element. V pogovornem oknu Ureranje elementa v razdelku Prikaži na seznamu Prikazano kot izberite želeno vrsto slike.

  3. Če želite spremeniti položaj grafičnega elementa s podatki glede na obliko, v stolpcu Prikazano kot izberite element, ki ga želite spremeniti, in nato kliknite Uredi element. V pogovornem oknu Urejanje elementa v razdelku Položaj izberite želeni položaj.

 4. Če želite spremembe uporabiti za vse oblike z istim grafičnim elementom s podatki, v razdelku Uporabi spremembe za izberite možnost Vse oblike s tem grafičnim elementom s podatki.

 5. Če želite spremembe uporabiti le za izbrane oblike, v razdelku Uporabi spremembe za izberite možnost Le izbrane oblike.

Na vrh strani

Odstranjevanje grafičnega elementa s podatki iz oblike

 1. Izberite oblike, iz katerih želite odstraniti grafični element s podatki.

 2. Na zavihku Podatki v skupini Prikaz podatkov kliknite Grafični elementi s podatki in nato v razdelku Brez grafičnega elementa s podatki izberite možnost Brez grafičnega elementa s podatki.

  Če želite iz oblike izbrisati grafični element s podatki, izberite možnost »Brez grafičnega elementa s podatki«.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×