Uporaba bralnika zaslona za ustvarjanje poizvedbe v namiznih zbirkah podatkov za Access

Če želite ustvariti poizvedbo v Accessu, lahko uporabite bralnik zaslona in tipkovnico. Poizvedba olajša ogled, dodajanje, brisanje ali spreminjanje podatkov v namizni zbirki podatkov za Access. Poizvedbe so priročne tudi za hitro iskanje določenih podatkov, izračunavanje ali povzemanje podatkov ali avtomatizacijo opravil za upravljanje podatkov, kot je redno pregledovanje najnovejših podatkov.

Opomba: V tej temi je predvideno, da so uporabniki aplikacije JAWS izklopili funkcijo navideznega menija na traku.

V tej temi

Vrste poizvedb

V dobro načrtovani zbirki podatkov so podatki, ki jih želite predstaviti prek obrazca ali poročila, običajno v več tabelah. Poizvedba dobi podatke iz različnih tabel in jih sestavi za prikaz v obrazcu ali poročilu. Obstajata dve glavni vrsti poizvedb, poizvedba za izbiranje in poizvedba za dejanja. Vrsta poizvedbe, ki jo ustvarite, je odvisna od opravila, ki ga želite izvesti.

Poizvedba za izbiranje je zahteva po rezultatih podatkov. Poizvedba za izbiranje vam pomaga, da dobite samo podatke, ki jih potrebujete, v pogledu podatkovnega lista. Uporabite poizvedbo za izbiranje za:

 • Pregled podatkov iz samo določenih polj v tabeli

 • Sočasni pregled podatkov iz več povezanih tabel

 • Pregled podatkov na osnovi določenih pogojev

 • Izračune

 • Združevanje podatkov iz različnih tabel.

Če ima na primer tabela z izdelki več polj (stolpcev), lahko ustvarite poizvedbo za izbiranje, da dobite pregleden prikaz, osredotočen samo na polja (stolpce), ki jih potrebujete. Dodate lahko tudi pogoje in filtrirate število prikazanih vrstic, tako da so na primer prikazane samo vrstice, ki vsebujejo izdelke, ki stanejo več kot 10,00 EUR.

Poizvedba za dejanja je zahteva po dejanjih na podatkih. Uporabite poizvedbo za dejanja za dodajanje, spreminjanje ali brisanje podatkov iz zbirke podatkov. Vsako opravilo, na primer dodajanje ali brisanje podatkov, ima določeno vrsto poizvedbe za dejanja.

Ustvarjanje poizvedbe za izbiranje

Poizvedbo za izbiranje lahko ustvarite s čarovnikom za poizvedbe ali z načrtovalcem poizvedbe. Če želite izvesti preprosto poizvedbo, uporabite čarovnik za poizvedbe. Če želite poizvedbi dodati pogoje, uporabite načrtovalec poizvedbe.

Uporaba čarovnika za poizvedbe

 1. Pritisnite Alt + C, Q + Z. Okno Nova poizvedba se odpre z izbranim čarovnikom za preproste poizvedbe.

  Namigi: 

  • Če še niste shranili tabele, za katero želite ustvariti poizvedbo, boste pozvani, da to naredite, preden se odpre čarovnik za poizvedbe.

  • S čarovnikom za poizvedbe lahko ustvarite tudi druge vrste poizvedb: Navzkrižna poizvedba, poizvedba za iskanje podvojenih zapisov (če želite poiskati zapise s podvojenimi vrednostmi polj v eni tabeli) in poizvedba za iskanje neujemajočih zapisov (če želite poiskati zapise [vrstice] v eni tabeli, ki nimajo povezanih zapisov v drugi tabeli).

 2. Pritisnite tipko Enter. Odpre se okno Preprosta poizvedba s fokusom na polju s seznamom razpoložljivih polj.

 3. Če se želite premakniti na kombinirano vnosno polje Tabele/poizvedbe, pritisnite Alt + T ali Shift + tabulatorka.

 4. Če želite odpreti spustni seznam, pritisnite Alt + puščica dol. Na spustnem seznamu uporabite puščico gor in puščico dol, da izberete tabelo, v kateri želite zagnati poizvedbo.

 5. Če se želite premakniti na polje s seznamom razpoložljivih polj, pritisnite tabulatorko. Za izbiro polja, v katerem želite zagnati poizvedbo, uporabite puščico dol.

 6. Če želite dodati polje v poizvedbo, pritisnite Alt + S. Fokus se premakne na polje s seznamom izbranih polj.

 7. Pritisnite tabulatorko. Ko zaslišite »Greater than button« (Gumb »Večje kot«), pritisnite tipko Enter Če želite dodati vsa polja, pritisnite Alt + S in pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Double Right Arrow button« (Gumb »Dvojna puščica desno«), nato pa pritisnite tipko Enter.

  Če želite dodati več tabel v poizvedbo, pritisnite Alt + T. Fokus se premakne v vnosno polje Tabele/poizvedbe. Po potrebi ponovite korake od 4 do 7.

 8. Ko vnesete vse tabele in polja, pritisnite Alt + N, da se premaknete na naslednjo stran čarovnika.

  Namig: Glede na informacije, ki ste jih vnesli, se lahko naslednje strani čarovnika razlikujejo. Morda boste na primer pozvani, da izberete podrobno ali povzeto različico poizvedbe. Izberite in pritisnite Alt + N, da se premaknete na naslednjo stran čarovnika.

 9. Ko se premaknete na novo stran čarovnika in slišite: »What title do you want for your query?« (Kateri naslov želite za poizvedbo?) pritisnite Shift + tabulatorka. Fokus se premakne na polje Urejanje naslova. Vnesite ime.

 10. Oglejte si, spremenite in shranite svojo poizvedbo.

  • Če želite shraniti poizvedbo in jo odpreti za ogled informacij, pritisnite Alt + O in tipko Enter. Če želite zapreti poizvedbo, pritisnite tipko F6.

  • Če želite poizvedbo shraniti in zapreti čarovnik brez ogleda rezultatov poizvedbe, pritisnite Alt + F. Ko se čarovnik zapre, se poizvedba prikaže v novem zavihku s fokusom v prvi celici

  • Če želite spremeniti načrt poizvedbe, pritisnite Alt + M in tipko Enter. Poizvedba se odpre v pogledu Načrt.

Uporaba načrtovalca poizvedbe

 1. Pritisnite Alt + C, Q + D. Pogovorno okno Pokaži tabelo se odpre z izbranim zavihkom Tabele in slišali boste: »Show table dialog« (Pokaži pogovorno okno tabele).«

 2. V polju Pokaži tabelo uporabite puščico dol in pritisnite Alt + A, da izberete tabelo in jo dodate v poizvedbo. Tabela je prilepljena v delovni zvezek nad mrežo načrta.

 3. Če želite zapreti pogovorno okno Pokaži tabelo, pritisnite Alt + C.

 4. Fokus je v mreži načrta v vnosnem polju Vrstica polja. Slišali boste »Design, Autonumber, type and text« (Načrt, Samoštevilo, vrsta in besedilo). (V pripovedovalcu boste slišali »Access, Row 1, Column 1« (Dostop, Vrstica 1, Stolpec 1) Če želite dodati polje v mrežo načrta, pritisnite Alt + puščica dol. Odpre se spustni seznam razpoložljivih polj.

 5. Če se želite premakniti na spustni seznam, pritisnite Ctrl + puščica gor. (V pripovedovalcu se fokus samodejno premakne na spustni seznam.)

 6. Če želite izbrati polje s spustnega seznama, uporabite puščico dol in nato pritisnite tipko Enter. Izbrano polje se prikaže v stolpcu. Fokus se samodejno premakne v naslednji stolpec.

 7. Če želite dodati novo polje v poizvedbo, ponovite korake od 4 do 6.

 8. Če želite v polje dodati pogoj:

  1. V stolpcu polja, v katero želite dodati pogoj, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Pogoji«. V Pripovedovalcu boste slišali »Vrstica 11, Stolpec 1«.

  2. Vnesite pogoj. Za polje »Cena« v tabeli »Izdelki« lahko na primer vnesete > = 10, če želite prikazati seznam izdelkov, ki stanejo 10,00 EUR ali več.

 9. Če si želite ogledati rezultate poizvedbe, pritisnite Alt, J + Q, nato pa G.

 10. Pritisnite Ctrl+S, če želite shraniti poizvedbo. V pogovorno okno Shrani kot vnesite ime za poizvedbo in pritisnite tipko Enter.

Opomba: Z načrtovalcem poizvedb lahko hkrati pregledate podatke iz več povezanih tabel. Če imate na primer zbirko podatkov s tabelo »Stranke« in tabelo »Naročila« in ima vsaka tabela polje ID stranke, ki je osnova vseh odnosov »ena proti mnogo« med obema tabelama, lahko ustvarite poizvedbo, ki prikaže naročila za stranke v določenem mestu. Če želite ustvariti poizvedbo, ki hkrati pregleda podatke iz več tabel, upoštevajte tukaj navedeni postopek, toda ponovite korake od 2 do 8, da v poizvedbo dodate dodatne tabele, polja in pogoje.

Ustvarjanje poizvedbe s parametri

Če pogosto zaganjate različice določene poizvedbe, uporabite poizvedbo s parametri. Ko zaženete poizvedbo s parametri, vas poizvedba povpraša po vrednostih polj in nato vrednosti, ki jih vnesete, uporabi za ustvarjanje pogojev za poizvedbo.

 1. V podoknu Krmarjenje izberite poizvedbo, na kateri naj temelji vaša poizvedba s parametri.

 2. Pritisnite tipko programa (običajno ga najdete v spodnjem desnem delu tipkovnice) ali Shift + F10. Odpre se priročni meni in zaslišali boste »Open, O« (Odpri, O).

 3. Pritisnite D. Poizvedba se odpre v pogledu Načrt s fokusom v prvi vrstici prvega polja v mreži načrta poizvedbe.

 4. Za premik v polje, ki ga želite spremeniti, uporabite puščico desno.

 5. Če se želite premakniti v vrstico Pogoji, pritiskajte puščico dol, dokler ne zaslišite »Criteria« (Pogoji). (V Pripovedovalcu boste slišali »Row 11, Column 1« (Vrstica 11, Stolpec 1.)

 6. V celici izbrišite vse obstoječe informacije in vnesite niz parametrov. Če želite na primer ustvariti poizvedbo s parametri za poizvedbe za iskanje strank v New Yorku, izbrišite »New York« in vnesite [Za katero mesto?]. Kot besedilo poziva za parameter ni mogoče uporabiti pike (.) ali klicaja (!).

  Niz [Za katero mesto?] je poziv za parameter. Oglati oklepaji označujejo, da želite, da poizvedba prikaže poziv za vnos. Besedilo (v tem primeru [Za katero mesto?]) pa je vprašanje, ki ga poziv za parameter prikaže.

 7. Če želite zagnati poizvedbo, pritisnite Alt, J + Q in nato G. Odpre se okno Vnos vrednosti parametra s fokusom v vnosnem polju. Vnesite vrednost, na primer New York.

 8. S tabulatorko se premaknite do gumba V redu in pritisnite tipko Enter. V tem primeru se prikažejo naročila za stranke v New Yorku.

Določanje podatkovne vrste parametra

Določite lahko tudi vrsto podatkov, ki naj jih parameter sprejme. Vrsto podatkov lahko nastavite za kateri koli parameter. Posebej pomembno pa je, da vrsto podatkov nastavite za numerične podatke, podatke o valuti ali podatke o datumu/času. Ko določite vrsto podatkov, ki naj jih parameter sprejme, se uporabnikom prikaže bolj uporabno sporočilo o napaki, če vnesejo napačno vrsto podatkov. Če na primer vnesejo besedilo, ko je pričakovana valuta.

Opomba: Če je parameter nastavljen tako, da sprejema besedilne podatke, je vsak vnos vnesen kot besedilo in ni prikazanih sporočil o napaki.

Če želite določiti vrsto podatkov za parametre v poizvedbi:

 1. Odprite poizvedbo s parametri. Če želite preklopiti v pogled Načrt, pritisnite Alt + H, W in nato D. Odpre se mreža načrta.

 2. Pritisnite Alt, J + Q in nato S + P. Pogovorno okno Parametri poizvedbe se odpre s fokusom na stolpcu Parameter.

 3. Vnesite poziv za vsak parameter, za katerega želite določiti vrsto podatkov. Prepričajte se, da se vsak parameter ujema s pozivom, ki ga uporabite v vrstici »Pogoji« v mreži načrta poizvedbe. Če ste na primer vnesli [Za katero mesto?], vnesite isti poziv v pogovorno Parametri poizvedbe.

 4. Pritisnite tabulatorko, da se premaknete do stolpca Vrsta podatkov.

 5. Če želite odpreti spustni seznam, pritisnite Alt + puščica dol.

 6. Če želite izbrati vrsto podatkov za parameter, uporabite puščico dol.

 7. Če želite shraniti in zapreti pogovorno, pritisnite tipko Enter.

Več informacij o uporabi parametrov za zahtevo vnosa med izvajanjem poizvedbe.

Ustvarjanje navzkrižne poizvedbe

Če želite preoblikovati podatke povzetka za lažje branje in razumevanje, uporabite navzkrižno poizvedbo. Navzkrižna poizvedba izračuna vsoto, povprečje ali druge združevalne funkcije, in nato združi rezultate po dveh naborih vrednosti – prve vrednosti bodo navedene na stranskem robu podatkovnega lista od zgoraj navzdol, druge pa bodo na zgornjem robu. Navzkrižno poizvedbo lahko hitro ustvarite s čarovnikom za poizvedbe.

V čarovniku za navzkrižne poizvedbe morate kot vir zapisov za navzkrižno poizvedbo izbrati le eno tabelo ali poizvedbo. Če v tabeli ni vseh podatkov, ki jih želite vključiti v navzkrižno poizvedbo, najprej ustvarite poizvedbo za izbiranje, ki prikaže želene podatke.

 1. Pritisnite Alt + C, Q + Z. Pogovorno okno Nova poizvedba se odpre z izbranim čarovnikom za Preprosto poizvedbo.

  Namig: Če še niste shranili tabele, za katero želite ustvariti poizvedbo, boste pozvani, da to naredite, preden se odpre čarovnik za poizvedbe.

 2. Pritisnite puščico dol. Slišali boste »Crosstab Query Wizard« (Čarovnik za navzkrižne poizvedbe).

 3. Pritisnite tipko Enter ali Alt + N. Odpre se Čarovnik za navzkrižne poizvedbe z izbranim izbirnim gumbom Tabele in fokusom v polju s seznamom tabel.

 4. Izberite predmete, ki jih želite uporabiti za ustvarjanje navzkrižne poizvedbe:

  • Če želite izbrati tabelo, uporabite puščico dol.

  • Če želite izbrati poizvedbo, pritisnite Alt + Q. Ko zaslišite »Queries radio button checked« (Potrjen izbirni gumb Poizvedbe), pritisnite Shift + tabulatorka, da se premaknete v polje s seznamom, nato pa uporabite puščico dol, da izberete poizvedbo.

  • Če želite izbrati tabele in poizvedbe, pritisnite Alt + O. Ko zaslišite »Both radio button checked« (Potrjen izbirni gumb Oboje), pritisnite Shift + tabulatorka, da se premaknete v polje s seznamom, nato pa uporabite puščico dol, da izberete tabele in poizvedbe.

 5. Če se želite premakniti na naslednjo stran, pritisnite tipko Enter ali Alt + N.

 6. Odpre se naslednja stran s fokusom v polju s seznamom razpoložljivih polj. Če želite izbrati polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave vrstic, pritisnite puščico dol.

 7. Če želite dodati izbrano polje, pritisnite tabulatorko, nato pa še tipko Enter. To ponovite za vsako polje, ki ga želite dodati.

  Namigi: 

  • Kot vire za glave vrstic lahko izberete največ tri polja, vendar bo navzkrižni podatkovni list lažje brati, če boste izbrali manj glav vrstic.

  • Če ste kot vir za glave vrstic določili več kot eno polje, je privzeti način razvrščanja rezultatov odvisen od vrstnega reda, po katerem ste izbirali polja.

 8. Če se želite premakniti na naslednjo stran čarovnika, pritisnite tipko Enter ali Alt + N

 9. Če želite na naslednji strani izbrati polje z vrednostmi, ki jih želite uporabiti kot glave stolpcev, pritisnite puščico dol.

  Namig: Na splošno velja, da bo podatke lažje brati, če izberete polje, v katerem je manj vrednosti. Bolj primerno je, da uporabite polje, v katerem je le nekaj možnih vrednosti (na primer spol), kot polje, v katerem je lahko veliko različnih vrednosti (na primer starost).

 10. Če ima polje, ki ste ga izbrali za glave stolpcev, vrsto podatkov Datum/čas, čarovnik doda korak, v katerem lahko združite datume v intervale. Določite lahko Leto, Četrtletje, Mesec, Datum ali Datum/čas. Če ne izberete polja »Datum/čas« za glave stolpcev, čarovnik preskoči to stran.

 11. Če se želite premakniti na naslednjo stran, pritisnite tipko Enter ali Alt + N. Ko se odpre stran, je izbrano prvo polje v polju s seznamom Polj in fokus je v polju s seznamom Funkcij.

 12. Če se želite premakniti v polje s seznamom polj, pritisnite Shift + tabulatorka, da izberete drugo polje. Slišali boste »Fields, Colon, List box« (Polja, dvopičje, polje s seznamom) in ime prvega polja. (V Pripovedovalcu boste slišali »Fields, Selected« (Polja, izbrana).

 13. Če želite izbrati polje, uporabite puščico dol.

 14. Če se želite premakniti v polje Seznam funkcij, pritisnite tabulatorko. Slišali boste »Functions, Colon, List box« (Funkcije, dvopičje, polje s seznamom) in ime prve funkcije. (V Pripovedovalcu boste slišali »Functions, Selected« (Funkcije, izbrane.)

 15. Če želite izbrati funkcijo za izračun vrednosti povzetka, uporabite puščico dol. Vrsta podatkov izbranega polja določa, katere funkcije so na voljo.

 16. Ko končate z izborom, se s tabulatorko premaknite na potrditveno polje Da, vključi vsote vrstic in ga izberite ali počistite.

  Če vključite vsote vrstic, ima navzkrižna poizvedba dodatno glavo vrstice, ki uporablja enako polje in funkcijo kot vrednost polja. Če vključite vsoto vrstic, je vstavljen dodaten stolpec, v katerem so povzeti preostali stolpci. Če navzkrižna poizvedba izračuna na primer povprečno starost po mestu ali spolu (z glavami stolpcev s starostjo), dodaten stolpec izračuna povprečno starost po mestu za vse spole.

  Namig: Funkcijo, s katero je izračunana vsota vrstic, lahko spremenite tako, da navzkrižno poizvedbo uredite v pogledu načrta.

 17. Če se želite premakniti na naslednjo stran čarovnika, pritisnite tipko Enter ali Alt + N.

 18. Na naslednji strani poimenujte poizvedbo tako, da pritisnete Shift + tabulatorka in nato vnesete ime. Privzeto ime vsebuje pripono »_crosstab.«

 19. Oglejte si, spremenite in shranite poizvedbo.

  • Če si želite ogledati navzkrižno poizvedbo, pritisnite tipko Enter.

  • Če želite spremeniti načrt poizvedbe, pritisnite Alt + M in tipko Enter.

  • Če želite poizvedbo shraniti in zapreti čarovnik, pritisnite Alt + F.

Ustvarjanje poizvedbe za brisanje

Če želite iz tabele ali dveh povezanih tabel hkrati odstraniti celotne zapise (vrstice), uporabite poizvedbo za brisanje. Poizvedba za brisanje je uporabna, ker lahko določite pogoj za hitro iskanje in brisanje podatkov. Lahko vam tudi prihrani čas, saj lahko znova uporabite shranjeno poizvedbo.

Opombe: 

 • Preden izbrišete katere koli podatke ali zaženete poizvedbo za brisanje, preverite, ali ste naredili varnostno kopijo namizne zbirke podatkov za Access. Poizvedba za brisanje vam omogoča, da pregledate vrstice, ki bodo izbrisane, preden izvedete brisanje.

 • Če želite izbrisati le nekaj zapisov, ne potrebujete poizvedbe. Odprite tabelo v pogledu podatkovnega lista, izberite polja (stolpce) ali zapise (vrstice), ki jih želite izbrisati, in nato pritisnite tipko Delete. Morali boste potrditi trajno brisanje.

Ustvarjanje poizvedbe za brisanje

 1. Pritisnite Alt + C, Q + D. Odpre se pogovorno okno Pokaži tabelo.

 2. Če želite izbrati tabelo, uporabite puščico dol. Pritisnite Alt + A. To ponovite za vsako tabelo, iz katere želite izbrisati zapise.

 3. Če želite zapreti pogovorno okno Pokaži tabelo, pritisnite Alt + C. Tabela se pojavi kot okno v zgornjem levem delu mreže načrta poizvedbe z vsemi navedenimi polji.

 4. Pritisnite Alt, J + Q in nato X. Mreža načrta se odpre s fokusom v prvem polju. V mreži načrta vrstici Razvrščanje in Prikaz nista več na voljo, vrstica Brisanje pa je zdaj na voljo.

 5. Ko zaslišite »Autonumber, Row 1, Type and text« (Samoštevilo, vrstica 1, vrsta in besedilo), pritisnite Alt + puščica dol, da odprete spustni seznam.

 6. Če želite izbrisati vse prazne vrstice v tabeli ali polju:

  1. Pritisnite puščico dol, da izberete polje v tabeli, nato pa pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v naslednji stolpec.

  2. Če se želite premakniti v prejšnji stolpec, pritisnite puščico levo.

  3. Če se želite premakniti v vrstico Brisanje, pritisnite puščico dol. Ko zaslišite »Izbriši dvopičje«, pritisnite Alt + puščica dol, da odprete spustni seznam.

  4. Če želite izbrati »Kje«, pritisnite puščico gor, nato pa pritisnite tipko Enter. Fokus se premakne v naslednji stolpec.

  5. Če se želite premakniti v prejšnji stolpec, pritisnite puščico levo.

  6. Če se želite premakniti v vrstico Pogoji, pritisnite puščico dol.

  7. Ko zaslišite »Pogoji« ali »Vrstica 11, stolpec 1«, je vrsta Null.

 7. Uporaba določenih pogojev v poizvedbi za brisanje:

  1. a. Če želite izbrati polje s pogoji, ki jih želite za brisanje, uporabite puščico dol in pritisnite tipko Enter.

  2. b. Če se želite premakniti v vrstico Brisanje, pritisnite puščico dol. Pritisnite Alt + puščica dol, nato pritisnite puščico dol in tipko Enter, če želite izbrati »Where« (Kje). Fokus se premakne v naslednji stolpec.

  3. c. Če se želite premakniti v prejšnji stolpec, pritisnite puščico levo.

  4. d. Če se želite premakniti v vrstico Pogoji, pritisnite puščico dol.

  5. e. Vnesite pogoje. Za vzorčni seznam pogojev v poizvedbah si oglejte Ustvarjanje in zagon poizvedbe za brisanje.

  6. f. Če se želite premakniti na vrstico Pokaži, pritisnite puščico gor.

  7. g. Počistite potrditveno polje Pokaži za vsak pogoj.

 8. Če želite preveriti, ali poizvedba prikaže zapise, ki jih želite izbrisati, pritisnite Alt + H, W in nato H.

 9. Za zagon poizvedbe:

  1. Preklopite v pogled Načrt tako, da pritisnite Ctrl + H, W in nato D.

  2. V pogledu Načrt pritisnite Alt, J + Q in nato G. Odpre se potrditveno okno, v katerem morate potrditi brisanje x števila vrstic.

  3. Če želite izbrisati vrstice, pritisnite tipko Enter.

 10. Pritisnite Ctrl + S, da shranite poizvedbo. V pogovornem oknu Shrani kot vnesite ime in pritisnite tipko Enter.

Varnostno kopiranje zbirke podatkov

 1. Pritisnite Alt + F, A. Odpre se stran Shrani kot z izbrano možnostjo Shrani zbirko podatkov kot.

 2. Za varnostno kopiranje zbirke podatkov pritisnite B in tipko Enter. Odpre se pogovorno okno Shrani kot z izbranim vnosnim poljem Ime datoteke. Po želji vnesite novo ime za zbirko podatkov in pritisnite tipko Enter.

Če uporabljate datoteko samo za branje ali zbirko podatkov, ki je bila ustvarjena v starejši različici Accessa, boste morda prejeli sporočilo, da izdelava varnostne kopije zbirke podatkov ni mogoča.

Če se želite vrniti v varnostno kopijo, izvirno datoteko zaprite in jo preimenujte, da bo lahko varnostna kopija uporabila ime izvirne različice. Varnostni kopiji dodelite ime izvirne različice in nato v Accessu odprite preimenovano varnostno kopijo.

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×