Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite aplikacijo To-Do za Android s funkcijo TalkBack, vgrajenim bralnikom zaslona za Android, da organizirate svoj dan. Dodajte opravila in nastavite roke zanje, nastavite opomnike ali ponavljajoče se opomnike, če so ti za opravila, ki se ponavljajo.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Ustvarjanje opravila

 1. Enkrat podrsnite desno. Zaslišali boste: »Gumb 'Stranska vrstica', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler se ne premaknete do seznamov opravil. Zaslišite ime seznama, ki mu sledi število opravil na njem. Če prvi seznam ni tisti, ki ga iščete, drsajte v desno, dokler ga ne najdete ali se ne premaknete do možnosti Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »Gumb 'Dodaj zadolžitev'« in dvotapnite zaslon.

 4. Vnesite besedilo za opravilo, na primer »Pojdi v trgovino.«

 5. S prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Dokončano«. Dvignite prst, da dokončate ustvarjanje opravila.

 6. Podrsnite navzdol in levo, da zaprete tipkovnico.

Dokončanje opravila

 1. Enkrat podrsnite desno. Zaslišali boste: »Gumb 'Stranska vrstica', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler se ne premaknete do seznamov opravil. Zaslišite ime seznama, ki mu sledi število opravil na njem. Če prvi seznam ni tisti, ki ga iščete, drsajte v desno, dokler ga ne najdete ali se ne premaknete do možnosti Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite opravila, ki ga želite označiti kot dokončanega.

 4. Enkrat podrsnite desno. Zaslišali boste: »Nedokončana opravila.« Dvotapnite zaslon za dokončanje opravila.

Namig: Če želite dokončano opravilo označiti kot nedokončano, ponovite zgornje korake, dokler ne zaslišite »Dokončano opravilo«, nato dvotapnite zaslon.

Odpiranje pogleda podrobnosti

V pogledu podrobnosti lahko urejate opravila, dodajate opomnike in tako naprej.

 1. Enkrat podrsnite desno. Zaslišali boste: »Gumb 'Stranska vrstica', dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno, dokler se ne premaknete do seznamov opravil. Zaslišite ime seznama, ki mu sledi število opravil na njem. Če prvi seznam ni tisti, ki ga iščete, drsajte v desno, dokler ga ne najdete ali se ne premaknete do možnosti Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite opravila, katerega podrobnosti želite odpreti, nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Podrobnosti za opravilo«, ki jim sledi ime opravila.

Namig: Da zaprete pogled podrobnosti, podrsnite dol in levo.

Dodajanje opravila na seznam Moj dan

Opravilo drugega seznama lahko premaknete na seznam Moj dan, ki je privzeti seznam in je že nastavljen, ko začnete delati z aplikacijo To-Do.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Dodaj na seznam Moj dan«, nato dvotapnite zaslon.

Namig: Če želite opravilo odstraniti s seznama Moj dan, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Dodano na seznam Moj dan«, nato dvotapnite zaslon.

Preimenovanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite imena opravila, nato dvotapnite zaslon.

 2. Izbrišite prejšnje ime s tipkovnico in vnesite novega.

 3. S prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Dokončano«. Dvignite prst, da dokončate preimenovanje opravila.

Dodaj opomnik

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Opomni me«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti opomnika. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma in časa.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti opomnik, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani opomnik'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodajanje roka

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Dodaj rok«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti roka. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti rok, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani rok'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodajanje ponavljajočih se rokov

Če imate opravila, ki jih morate opravljati redno, lahko zanje nastavite ponavljajoči se rok.

Opomba: Preden lahko nastavite ponavljanje, morate dodati rok.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Ponovi«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti roka. Privzete možnosti so: Dnevno, Delavniki, Tedensko, Mesečno in Letno, lahko pa izberete tudi možnost Po meri.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti ponavljajoči se rok, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Počisti ponavljanje'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodaj opombo

Opombe so uporabne, če želite za opravilo dodati več informacij in ohraniti kratko ime samega opravila. Če je vaše opravilo na primer Pojdi v trgovino, lahko v opombo dodate nakupovalni seznam.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Dodaj opombo«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Vnesite besedilo opombe.

 3. Podrsnite levo, da zaslišite »Shrani«, nato dvotapnite zaslon.

Brisanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši opravilo'«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Da potrdite brisanje, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Da'«, nato dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite aplikacijoTo-Do s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona za Windows, da organizirate svoj dan. Dodajte opravila in nastavite roke zanje, nastavite opomnike ali ponavljajoče se opomnike, če so ti za opravila, ki se ponavljajo.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Ustvarjanje opravila

 1. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Gumb za krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Zaslišali boste ime trenutno izbranega seznama. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete, ki mu sledi število opravil njem, ali se ne pomaknete do seznama Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Dodaj opravilo«, ki mu sledi ime seznama. Dvotapnite zaslon.

 4. Vnesite besedilo za opravilo, na primer »Pojdi v trgovino.«

 5. S prstom podrsnite v spodnjem desnem kotu zaslona, dokler ne zaslišite: »Vnos.« Dvotapnite zaslon, da dokončate ustvarjanje opravila.

Dokončanje opravila

 1. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Gumb za krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Zaslišali boste ime trenutno izbranega seznama. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete, ki mu sledi število opravil njem, ali se ne pomaknete do seznama Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite opravila, ki ga želite označiti kot dokončanega.

 4. Enkrat podrsnite desno. Zaslišali boste: »Potrditveno polje 'Dokončanje ni potrjeno', dvotapnite za preklop.« Dvotapnite zaslon za dokončanje opravila.

Zvočni namig potrdi, da je opravilo dokončano.

Namig: Če želite dokončano opravilo označiti kot nedokončano, ponovite zgornje korake, dokler ne zaslišite »Potrditveno polje 'Dokončanje je potrjeno', dvotapnite za preklop.«, nato dvotapnite zaslon.

Odpiranje pogleda podrobnosti

V pogledu podrobnosti lahko urejate opravila, dodajate opomnike in tako naprej.

 1. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Gumb za krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate.« Dvotapnite zaslon.

 2. Zaslišali boste ime trenutno izbranega seznama. Podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete, ki mu sledi število opravil njem, ali se ne pomaknete do seznama Opravila, ki je seznam vseh opravil.

  Dvotapnite zaslon, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Podrsnite desno, dokler ne zaslišite opravila, katerega podrobnosti želite odpreti, nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Opravilo«, ki mu sledi ime opravila.

Namig: Če želite zapreti pogled podrobnosti, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Opusti pogled podrobnosti'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodajanje opravila na seznam Moj dan

Opravilo drugega seznama lahko premaknete na seznam Moj dan, ki je privzeti seznam in je že nastavljen, ko začnete delati z aplikacijo To-Do.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj opravilo na seznam Moj dan', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

Namig: Če želite opravilo odstraniti s seznama Moj dan, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani opravilo s seznama Moj dan'«, nato dvotapnite zaslon.

Preimenovanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Besedilo za urejanje«, ki mu sledi ime opravila. Dvotapnite zaslon.

 2. Izbrišite prejšnje ime s tipkovnico in vnesite novega.

 3. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Po meri, nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da dokončate preimenovanje opravila.

Dodaj opomnik

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj opomnik', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti opomnika. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma in časa.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti opomnik, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani opomnik'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodajanje roka

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj rok', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti roka. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti rok, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani rok'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodajanje ponavljajočih se rokov

Če imate opravila, ki jih morate opravljati redno, lahko zanje nastavite ponavljajoči se rok.

Opomba: Preden lahko nastavite ponavljanje, morate dodati rok.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Ponovi', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite desno in levo, da poiščete možnosti roka. Privzete možnosti so: Dnevno, Delavniki, Tedensko, Mesečno in Letno, lahko pa izberete tudi možnost Po meri.

 3. Dvotapnite zaslon, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Če želite odstraniti ponavljajoči se rok, v pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Nikoli ne ponavljaj'«, nato dvotapnite zaslon.

Dodaj opombo

Opombe so uporabne, če želite za opravilo dodati več informacij in ohraniti kratko ime samega opravila. Če je vaše opravilo na primer Pojdi v trgovino, lahko v opombo dodate nakupovalni seznam.

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Dodaj beležko, besedilo za urejanje, dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Vnesite besedilo opombe.

 3. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Po meri, nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

 4. Podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Shrani', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

Brisanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši opravilo', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

 2. Da potrdite brisanje, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši', dvotapnite, da aktivirate«, nato dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite aplikacijoTo-Do za splet s tipkovnico in Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona za Windows, da organizirate svoj dan. Dodajte opravila in nastavite roke zanje, nastavite opomnike ali ponavljajoče se opomnike, če so ti za opravila, ki se ponavljajo.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate To-Do za splet, priporočamo, da kot spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se aplikacija To-Do za splet izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v programu za namizne računalnike. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa za aplikacijo To-Do za splet.

V tej temi

Ustvarjanje opravila

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Moj dan«, ki mu sledi njegov položaj med seznami, na primer »1 od 4.« Če iščete drug seznam, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete.

 2. Pritisnite tipko Enter, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Dodaj opravilo, urejanje.«

 4. Vnesite besedilo za opravilo, na primer »Pojdi v trgovino« in pritisnite tipko Enter, ko končate.

Dokončanje opravila

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Moj dan«, ki mu sledi njegov položaj med seznami, na primer »1 od 4.« Če iščete drug seznam, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete.

 2. Pritisnite tipko Enter, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite opravila, ki ga želite označiti kot dokončanega. Opravila so prebrana kot »Opravilo«, ki mu sledita ime in položaj na seznamu, na primer »1 od 3«.

 4. Enkrat pritisnite tabulatorko. Zaslišali boste: »Nepotrjeno, označi kot dokončano, potrditveno polje«. Pritisnite tipko Enter za dokončanje opravila.

Namig: Če želite dokončano opravilo označiti kot nedokončano, ponovite zgornje korake, dokler ne zaslišite »Potrjeno, oznaki kot nedokončano, potrditveno polje«, nato pritisnite tipko Enter.

Odpiranje pogleda podrobnosti

V pogledu podrobnosti lahko urejate opravila, dodajate opomnike in tako naprej.

 1. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Moj dan«, ki mu sledi njegov položaj med seznami, na primer »1 od 4.« Če iščete drug seznam, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite imena seznama, ki ga iščete.

 2. Pritisnite tipko Enter, da odprete trenutno izbrani seznam.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite opravila, katerega podrobnosti želite odpreti in pritisnite tipko Enter. Pogled podrobnosti se odpre poleg seznama.

Namig: Če želite zapreti pogled podrobnosti, pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Skrij pogled podrobnosti'« in pritisnite tipko Enter.

Dodajanje opravila na seznam Moj dan

Opravilo drugega seznama lahko premaknete na seznam Moj dan, ki je privzeti seznam in je že nastavljen, ko začnete delati z aplikacijo To-Do.

 1. Ko odprete pogled podrobnosti opravila, pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj na seznam Moj dan'« in pritisnite tipko Enter.

Namig: Da odstranite opravilo s seznama Moj dan, ko odprete pogled podrobnosti opravila, pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani s seznama Moj dan'« in pritisnite tipko Enter.

Preimenovanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Uredi <ime opravila>'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Izbrišite prejšnje ime s tipkovnico in vnesite novega.

 3. Pritisnite tipko Enter za dokončanje preimenovanja opravila.

Dodaj opomnik

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Opomni me'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, da poiščite možnosti opomnika. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma in časa.

 3. Pritisnite tipko Enter, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Da odstranite opomnik, v pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb« in pritisnite tipko Enter.

Dodajanje roka

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Dodaj rok'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, da poiščite možnosti roka. Privzete možnosti so: Danes, Jutri in Naslednji teden, lahko pa izberete tudi možnost Izbira datuma.

 3. Pritisnite tipko Enter, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Da odstranite opomnik, v pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Odstrani rok'« in pritisnite tipko Enter.

Dodajanje ponavljajočih se rokov

Če imate opravila, ki jih morate opravljati redno, lahko zanje nastavite ponavljajoči se rok.

Opomba: Preden lahko nastavite ponavljanje, morate dodati rok.

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Ponovi'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, da poiščite možnosti roka. Privzete možnosti so: Dnevno, Delavniki, Tedensko, Mesečno in Letno, lahko pa izberete tudi možnost Po meri.

 3. Pritisnite tipko Enter, da aktivirate trenutno izbrano možnost.

Namig: Da odstranite ponavljajoči se rok, v pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši ponavljanje'« in pritisnite tipko Enter.

Dodaj opombo

Opombe so uporabne, če želite za opravilo dodati več informacij in ohraniti kratko ime samega opravila. Če je vaše opravilo na primer Pojdi v trgovino, lahko v opombo dodate nakupovalni seznam.

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Uredi opombo'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Vnesite besedilo opombe.

 3. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Shrani'«, nato pritisnite tipko Enter.

Brisanje opravila

 1. V pogledu podrobnosti opravila pritiskajte tipki Shift + tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši opravilo'« in pritisnite tipko Enter.

 2. Da potrdite brisanje, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Gumb 'Izbriši opravilo'« in pritisnite tipko Enter.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×