Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s seznami v aplikaciji To-Do

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite aplikacijo To-Do za Android s funkcijo TalkBack, vgrajenim bralnikom zaslona za Android, da ustvarite sezname opravkov za določen projekt, časovno premico ali rutino. Spremenite lahko tudi načrt seznama in razvrstite sezname tako, kot želite. Ko jih ne potrebujete več, jih lahko izbrišete.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona TalkBack, ki je vgrajen v sistem Android. Več informacij o uporabi bralnika zaslona TalkBack najdete v članku Dostopnost v sistemu Android.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Android. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični računalnik s sistemom Android.

V tej temi

Ustvarjanje seznama

Ustvarite seznam elementov opravkov za opravila, ki jih želite dokončati na primer na določen dan ali v določenem projektu.

 1. Če želite odpreti stransko vrstico, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Sidebar button« (gumb Stranska vrstica); nato dvotapnite zaslon.

 2. Če želite ustvariti nov seznam, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »New list, out of list« (Nov seznam, iz seznama), in dvotapnite zaslon. Ustvari se nov neimenovan seznam, fokus pa se premakne na polje za ime seznama.

 3. Vnesite ime seznama.

 4. Podrsnite navzdol in levo, da zaprete tipkovnico.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite »Save button« (gumb »Shrani«), in nato dvotapnite zaslon.

Fokus se premakne v polje za vnos imena prvega opravila v pogledu seznama. Če želite izvedeti več o dodajanju opravil, preberite Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do.

Iskanje opravil

V pogledu stranske vrstice lahko z možnostjo za iskanje hitro poiščete opravila na seznamu opravkov.

 1. Če želite odpreti stransko vrstico, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Sidebar button« (gumb Stranska vrstica); nato dvotapnite zaslon.

 2. Opravila poiščete tako, da podrsnete desno, dokler ne zaslišite »Enter Search button« (Gumb za vnos iskanja), in nato dvotapnite zaslon. Odpre se meni za iskanje in fokus se premakne na polje Išči.

 3. Vnesite iskano besedo. Dovolj je začetek besede.

 4. Če želite krmariti do seznama rezultatov iskanja, podrsnite desno, dokler ne slišite rezultata. Rezultat se začne z besedo »To-do« (Opravek), nato sledi ime. Če se želite premikati po seznamu rezultatov, podrsnite desno ali levo.

 5. Če želite odpreti pogled podrobnosti za trenutno izbrani rezultat, dvotapnite zaslon.

Preimenovanje seznama

Seznam lahko preimenujete skladno s svojimi potrebami.

Opomba: Preimenujete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče preimenovati.

 1. Če želite odpreti stransko vrstico, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Sidebar button« (gumb Stranska vrstica); nato dvotapnite zaslon.

 2. Če želite odpreti seznam, podrsnite desno, dokler ne zaslišite seznama, ki ga želite preimenovati, in nato dvotapnite zaslon. Odpre se pogled seznama.

 3. Če želite odpreti meni z možnostmi seznama, podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Menu expanded« (Meni razširjen).

 4. Podrsnite desno, da zaslišite »Rename list« (Preimenuj seznam), nato pa dvotapnite zaslon. Fokus se premakne v polje imena seznama.

 5. Izbrišite prejšnje ime s tipkovnico in vnesite novega.

 6. Podrsnite navzdol in levo, da zaprete tipkovnico.

 7. Podrsnite desno, da zaslišite »Save button« (gumb »Shrani«), in nato dvotapnite zaslon.

Teme seznamov

Temo seznama lahko spremenite, da ustreza vašemu želenemu načrtu.

Opomba: Privzetemu seznamu Moj dan ni mogoče spremeniti teme.

 1. Če želite med ogledom seznama odpreti meni z možnostmi seznama, podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Menu expanded« (Meni razširjen).

 2. Možnosti teme poiščete tako, da podrsnete desno, da zaslišite »Change theme« (Spremeni temo), in dvotapnete zaslon.

 3. Če želite izbrati temo, podrsnite desno ali levo, dokler ne slišite želene teme; nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite navzdol in levo, da zaprete meni.

Pokaži/skrij dokončana opravila

Na seznamih so privzeto prikazana tako dokončana kot nedokončana opravila. Za lažjo organizacijo seznamov lahko dokončana opravila skrijete.

Opomba: Dokončanih opravil ni mogoče skriti na privzetem seznamu Moj dan.

 1. Če želite med ogledom seznama odpreti meni z možnostmi seznama, podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Menu expanded« (Meni razširjen).

 2. Če želite skriti dokončana opravila, podrsnite desno, da zaslišite »Hide completed to-dos« (Skrij dokončane opravke), in nato dvotapnite zaslon.

 3. Meni z možnostmi seznama se zapre in v pogledu seznama so prikazana le nedokončana opravila.

 4. Če želite prikazati skrita dokončana opravila, v meniju z možnostmi seznama podrsnite desno, da zaslišite »Show completed to-dos« (Pokaži dokončane opravke), in nato dvotapnite zaslon.

Razvrščanje opravil

Če seznam razvrstite, boste lažje in učinkoviteje organizirali in poiskali svoje opravke.

Opomba: Privzetega seznama Moj dan ni mogoče razvrstiti.

 1. Če želite med ogledom seznama odpreti meni z možnostmi seznama, podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Menu expanded« (Meni razširjen).

 2. Do možnosti razvrščanja pridete tako, da podrsnete desno, dokler ne zaslišite »Sort« (Razvrsti); nato dvotapnite zaslon.

 3. Možnost razvrščanja izberete tako, da podrsnete desno ali levo, dokler ne zaslišite želene možnosti; nato dvotapnite zaslon. Ko izberete možnost razvrščanja, se meni za razvrščanje zapre, fokus pa se premakne v pogled seznama.

 4. Če želite s seznama odstraniti razvrščanje, v prikazanem seznamu podrsnite desno ali levo, da zaslišite »Remove sorting button« (gumb Odstrani razvrščanje), in nato dvotapnite zaslon.

Brisanje seznama

Ko ustvarjenega seznama ne potrebujete več, ga lahko hitro izbrišete.

Opomba: Izbrišete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče izbrisati.

 1. Če želite med ogledom seznama odpreti meni z možnostmi seznama, podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Menu expanded« (Meni razširjen).

 2. Če želite izbrisati seznam, podrsnite desno, da zaslišite »Delete list« (Izbriši seznam), in dvotapnite zaslon.

 3. Brisanje potrdite tako, da podrsnete desno, dokler ne zaslišite »Yes button« (gumb Da), nato dvotapnite zaslon.

  Če želite preklicati brisanje, v pojavnem oknu za potrditev podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Cancel button« (gumb Prekliči); nato dvotapnite zaslon.

Ko izbrišete seznam, se fokus vrne na seznam Moj dan.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite aplikacijo To-Do s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona za Windows, da ustvarite sezname opravkov za določen projekt, časovno premico ali rutino. Spremenite lahko tudi načrt seznama in razvrstite sezname tako, kot želite. Ko jih ne potrebujete več, jih lahko izbrišete.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v telefonu s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za tablični ali osebni računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Ustvarjanje seznama

Ustvarite seznam elementov opravkov za opravila, ki jih želite dokončati na primer na določen dan ali v določenem projektu.

 1. Če želite odpreti pogled stranske vrstice, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Navigation button, double-tap to activate« (gumb Krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate), nato dvotapnite zaslon.

 2. Če želite ustvariti nov seznam, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »New list button, double-tap to activate« (gumb Nov seznam, dvotapnite, da aktivirate), nato dvotapnite zaslon. Ustvari se nov neimenovan seznam, fokus pa se premakne na polje za ime seznama.

 3. Vnesite ime seznama.

 4. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

Iskanje opravil

V pogledu stranske vrstice lahko z možnostjo za iskanje hitro poiščete opravila na seznamu opravkov.

 1. Če želite odpreti pogled stranske vrstice, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite »Navigation button, double-tap to activate« (gumb Krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate), nato dvotapnite zaslon.

 2. Če želite poiskati opravilo, podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Search your tasks button, double-tap to activate« (gumb Poišči opravila, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon. Odpre se meni za iskanje in fokus se premakne na polje Išči.

 3. Vnesite iskano besedo. Dovolj je začetek besede.

 4. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

 5. Če želite krmariti do seznama rezultatov iskanja, podrsnite levo, dokler ne slišite rezultata. Rezultat se začne z besedo »To-do« (Opravek), ki ji sledita ime in položaj na seznamu, na primer »1 of 2« (1 od 2). Če se želite premikati po seznamu rezultatov, podrsnite desno ali levo.

 6. Če želite odpreti pogled podrobnosti za trenutno izbrani rezultat, dvotapnite zaslon.

Preimenovanje seznama

Seznam lahko preimenujete skladno s svojimi potrebami.

Opomba: Preimenujete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče preimenovati.

 1. Stransko vrstico odprete tako, da podrsnete desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Navigation button, double-tap to activate« (gumb Krmarjenje, dvotapnite, da aktivirate). Nato dvotapnite zaslon.

 2. Če želite odpreti seznam, podrsnite desno, dokler ne zaslišite seznama, ki ga želite preimenovati, in nato dvotapnite zaslon. Odpre se pogled seznama.

 3. Če želite odpreti meni s seznamom možnosti, podrsnite levo, da zaslišite »Edit« (Uredi) in nato mesto datoteke na seznamu. Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Popup window, rename list, menu item« (pojavno okno, preimenujte seznam, menijski element).

 4. Če želite preimenovati seznam, dvotapnite zaslon. Fokus se premakne v polje imena seznama. Izbrišite prejšnje ime s tipkovnico in vnesite novega.

 5. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Gumb 'Nazaj', strnjeno.« Dvotapnite zaslon, da zaprete tipkovnico.

Teme seznamov

Temo seznama lahko spremenite, da ustreza vašemu želenemu načrtu.

Opomba: Privzetemu seznamu Moj dan ni mogoče spremeniti teme.

 1. Če želite odpreti meni z možnostmi seznama, v odprtem seznamu podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Edit« (Uredi) in nato mesto datoteke seznama. Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Popup window, rename list, menu item« (pojavno okno, preimenujte seznam, menijski element).

 2. Če želite odpreti možnosti Tema, podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Theme« (Tema).

 3. Če želite izbrati temo, večkrat podrsnite desno, dokler ne slišite želene teme; nato dvotapnite zaslon. Trenutno izbrana tema je oznanjena kot »selected« (izbrana), ostale pa »non-selected« (neizbrana).

 4. S prstom podrsnite na spodnjem robu zaslona, dokler ne zaslišite: »Custom, back, button collapsed« (gumb Po meri, nazaj, strnjeno). Dvotapnite zaslon, da zaprete meni.

Pokaži/skrij dokončana opravila

Na seznamih so privzeto prikazana tako dokončana kot nedokončana opravila. Za lažjo organizacijo seznamov lahko dokončana opravila skrijete.

Opomba: Dokončanih opravil ni mogoče skriti na privzetem seznamu Moj dan.

 1. Če želite odpreti meni z možnostmi seznama, v odprtem seznamu podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Edit« (Uredi) in nato mesto datoteke seznama. Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Popup window, rename list, menu item« (pojavno okno, preimenujte seznam, menijski element).

 2. Če želite skriti dokončana opravila, podrsnite desno, dokler ne slišite: »Hide completed to-dos, menu item, double-tap to activate« (Skrij dokončane opravke, menijski element, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

 3. Meni z možnostmi seznama se zapre in v pogledu seznama so prikazana le nedokončana opravila.

 4. Če želite prikazati skrita dokončana opravila, v meniju z možnostmi seznama podrsnite desno, dokler ne slišite: »Show completed to-dos, menu item, double-tap to activate« (Prikaži dokončane opravke, menijski element, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

Razvrščanje opravil

Če seznam razvrstite, boste lažje in učinkoviteje organizirali in poiskali svoje opravke.

Opomba: Privzetega seznama Moj dan ni mogoče razvrstiti.

 1. Če želite odpreti meni za razvrščanje, v odprtem seznamu podrsnite desno ali levo, dokler ne zaslišite: »Sort button, double-tap to activate« (gumb Razvrsti, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

 2. Možnost razvrščanja izberete tako, da podrsnete desno ali levo, dokler ne zaslišite želene možnosti; nato dvotapnite zaslon. Ko izberete možnost razvrščanja, se meni za razvrščanje zapre, fokus pa se premakne v pogled seznama.

 3. Če želite s seznama odstraniti razvrščanje, v odprtem seznamu podrsnite desno ali levo, dokler ne slišite: »Remove sorting button, double-tap to activate« (gumb Odstrani razvrščanje, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

Brisanje seznama

Ko ustvarjenega seznama ne potrebujete več, ga lahko hitro izbrišete.

Opomba: Izbrišete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče izbrisati.

 1. Če želite odpreti meni z možnostmi seznama, v odprtem seznamu podrsnite levo, dokler ne zaslišite: »Edit« (Uredi) in nato mesto datoteke seznama. Dvotapnite zaslon. Zaslišali boste: »Popup window, rename list, menu item« (pojavno okno, preimenujte seznam, menijski element).

 2. Če želite izbrisati seznam, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Delete list, menu item, double-tap to activate« (Izbriši seznam, menijski element, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

 3. Da potrdite brisanje, podrsnite desno, dokler ne zaslišite »Delete button, double-tap to activate« (gumb Izbriši, dvotapnite, da aktivirate), nato dvotapnite zaslon.

  Če želite preklicati brisanje, v pojavnem oknu za potrditev podrsnite desno, dokler ne zaslišite: »Cancel button, double-tap to activate« (gumb Prekliči, dvotapnite, da aktivirate); nato dvotapnite zaslon.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Uporabite aplikacijo To-Do za splet s Pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona za Windows, da ustvarite sezname opravkov za določen projekt, časovno premico ali rutino. Sezname lahko tudi uredite, spremenite njihov načrt in jih organizirate. Ko jih ne potrebujete več, jih lahko izbrišete.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate To-Do za splet, priporočamo, da kot spletni brskalnik uporabljate Microsoft Edge. Ker se aplikacija To-Do za splet izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v programu za namizne računalnike. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega veljajo pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), za spletni brskalnik, ne pa za aplikacijo To-Do za splet.

V tej temi

Ustvarjanje seznama

Ustvarite seznam elementov opravkov za opravila, ki jih želite dokončati na primer na določen dan ali v določenem projektu.

 1. Če želite v aplikaciji To-Do ustvariti nov seznam, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »New list button« (gumb Nov seznam); nato pritisnite preslednico, da izberete to možnost. Ustvari se nov neimenovan seznam, fokus pa se premakne na polje za ime seznama.

 2. Vnesite ime seznama in pritisnite tipko Enter.

Iskanje opravil

V stranski vrstici lahko z možnostjo za iskanje hitro poiščete opravila na seznamu opravkov.

 1. Če želite poiskati opravilo, v To-Dostranski vrstici pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Search button« (gumb Išči); pritisnite preslednico, da ga izberete. Fokus se premakne v polje Išči.

 2. Vnesite želeno iskano besedo. To-Do med vašim tipkanjem samodejno prikaže rezultate iskanja.

 3. Če želite krmariti do seznama rezultatov iskanja, pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite rezultata. Če se želite premikati po seznamu rezultatov, pritiskajte tabulatorko ali Shift+tabulatorko. Med premikanjem Pripovedovalec napoveduje opravke kot »To-do <ime opravka>« (Opravek <ime opravka>). Dokončana opravila so napovedana kot »Completed to-do <ime opravka>« (Dokončani opravek <ime opravka>).

 4. Če želite odpreti pogled podrobnosti opravila, pritisnite preslednico, ko ste na opravilu.

Preimenovanje seznama

V meniju Možnosti seznama lahko preimenujete seznam, ki ste ga ustvarili.

Opomba: Preimenujete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče preimenovati.

 1. Če želite v aplikaciji To-Do odpreti seznam v stranski vrstici, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite želenega seznama.

 2. Če želite izbrati seznamu, ki ga želite preimenovati, pritisnite preslednico. Odpre se pogled Seznam opravil.

 3. Če želite odpreti meni Možnosti seznama, pritisnite Shift+F10. Zaslišali boste: »List options button« (gumb Možnosti seznama).

 4. Pritisnite preslednico. Odpre se meni Možnosti seznama.

 5. Če želite preimenovati seznam, pritisnite tabulatorko. Zaslišali boste: »Rename list button« (gumb Preimenuj seznam).

 6. Pritisnite preslednico. Fokus se premakne v polje imena seznama.

 7. Vnesite novo ime seznama in pritisnite tipko Enter. Ime seznama je spremenjeno.

Prikazovanje ali skrivanje dokončanih opravil

Na seznamih so privzeto prikazana tako dokončana kot nedokončana opravila. Za lažjo organizacijo seznamov lahko dokončana opravila skrijete.

Opomba: Dokončanih opravil ni mogoče skriti na privzetem seznamu Moj dan.

 1. V pogledu Seznam opravil seznama To-Do, na katerem želite skriti dokončana opravila, pritisnite Shift+F10. Zaslišali boste: »List options button« (gumb Možnosti seznama).

 2. Pritisnite preslednico. Odpre se meni Možnosti seznama.

 3. Če želite skriti dokončana opravila, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Hide completed to-dos button« (gumb Skrij dokončane opravke); nato pritisnite preslednico.

 4. Meni Možnosti seznama se zapre in v pogledu Seznam opravil so prikazana le nedokončana opravila.

 5. Če želite prikazati skrita dokončana opravila, v meniju Možnosti seznama pritiskajte tabulatorko, da zaslišite »Show completed to-dos items button« (gumb Pokaži dokončane opravke); možnost izberite s preslednico.

Razvrščanje opravil

Če seznam razvrstite, boste lažje in učinkoviteje organizirali in poiskali svoje opravke.

Opomba: Privzetega seznama Moj dan ni mogoče razvrstiti.

 1. V pogledu Seznam opravil na seznamu, ki ga želite razvrstiti, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Sort to-dos button« (gumb Razvrsti opravke); nato pritisnite preslednico. Odpre se meni Razvrsti.

 2. Če želite izbrati možnost razvrščanja, pritiskajte tabulatorko ali Shift+tabulatorko, dokler ne zaslišite želene možnosti; izberite jo s preslednico. Pripovedovalec med pomikanjem prebere možnosti.

  Ko izberete možnost razvrščanja, se meni Razvrsti zapre, fokus pa se premakne v pogled Seznam opravil.

 3. Če želite s seznama odstraniti razvrščanje, v pogledu Seznam opravil pritiskajte tabulatorko ali Shift+tabulatorko, dokler ne zaslišite »Close sort order option button« (gumb Zapri možnost razvrstitve); možnost izberite s preslednico.

Brisanje seznama

Ko ustvarjenega seznama ne potrebujete več, ga lahko hitro izbrišete.

Opomba: Izbrišete lahko le sezname, ki ste jih ustvarili vi. Privzetih seznamov Moj dan in Opravki ni mogoče izbrisati.

 1. V pogledu Seznam opravil pritisnite Shift+F10. Zaslišali boste: »List options button« (gumb Možnosti seznama).

 2. Pritisnite preslednico. Odpre se meni Možnosti seznama.

 3. Če želite izbrisati seznam, pritiskajte tabulatorko, da zaslišite »Delete list button« (gumb Izbriši seznam), in dvotapnite zaslon.

 4. Odpre se potrditveno pogovorno okno. Brisanje potrdite tako, da dvakrat pritisnete tabulatorko. Zaslišali boste: »Delete list button« (gumb Izbriši seznam). Za izbiro pritisnite preslednico.

  Če seznama ne želite izbrisati, v potrditvenem oknu pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »Cancel button« (gumb Prekliči); nato pritisnite preslednico.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za delo z opravili v aplikaciji To-Do

Uporaba bralnika zaslona za delo s predlogi v aplikaciji To-Do

Pomikanje po aplikaciji To-Do s funkcijami pripomočkov za osebe s posebnimi potrebami

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×