Uporaba bralnika zaslona za delo s pogledi v Projectu

Uporaba bralnika zaslona za delo s pogledi v Projectu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Za izbiro ustreznega pogleda načrta v programu Project 2016 uporabite tipkovnico in Pripovedovalca, vgrajeni bralnik zaslona v sistemu Windows. Z uporabo ustreznega pogleda za pravi namen si olajšate spremljanje projekta.

Če želite ugotoviti, kateri pogled najbolj ustreza vašim potrebam, se najprej odločite, katere podatke želite preverjati (podatke o opravilih, virih ali dodeljenih nalogah) in šele nato izberite želeno obliko.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Bližnjice na tipkovnici so naštete v članku Bližnjice na tipkovnici za Project 2016.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je opisano tudi delovanje programa JAWS. Več informacij o programu JAWS za Windows najdete v članku Vodnik za hitri začetek za JAWS za Windows.

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

V tej temi

Premikanje med pogledi

Za premikanje z enega pogleda na drugega izberite in odprite pogled z uporabo teh bližnjic na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Izberite in potrdite pogled Gantogram.

Alt+W, G, G

Izberite in potrdite pogled Uporaba opravil.

Alt+W, K, K

Izberite in potrdite pogled Skupinski načrtovalnik.

Alt+W, P, P

Izberite in potrdite pogled List virov.

Alt+W, S, S

Pogled »Časovnica«

V pogledu Časovnica dobite posnetek ključnih opravil in mejnikov, ki jih želite predstaviti, na primer v poročilu o stanju ali na sestanku. Vsebino pogleda Časovnica lahko preprosto spustite na PowerPointov diapozitiv, ga natisnete ali pošljete po e-pošti.

Do pogleda Časovnica dostopate bodisi v okviru drugih pogledov bodisi v ločenem oknu. Če je Časovnica del drugih pogledov, je privzeto prikazana na vrhu pogleda.

Za pomikanje po tem pogledu uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Preklopite med vklopom in izklopom časovnice.

Alt+W, TL

Premikajte se med glavnim pogledom in pogledom Časovnica, pritiskajte F6, dokler ne zaslišite, kar želite slišati.

F6 ali Shift+F6

Odprite pogled Časovnica v ločenem oknu.

Alt+W, OT, L

Premikajte se med vrstami elementa v pogledu Časovnica – opravilna vrstica, mejnik, oblaček in časovnica, pri čemer je prva te vrste izbrana.

Tipka »Tab« ali puščična tipka dol

Premikajte se med vrstami elementa v obratnem vrstnem redu.

Shift+tabulatorka, puščična tipka gor

Premaknite se na prejšnji ali naslednji element te vrste, na primer na naslednji mejnik

Leva ali desna puščična tipka

Odprite pogovorno okno Informacije o opravilu.

Shift+F2

Pogled »Ganttogram«

V pogledu Gantogram si lahko ogledate predogled napredovanja projekta. V tem pogledu si lahko tudi ogledate, kako so opravila med seboj povezana.

Če je Časovnica omogočena, je prikazana v zgornjem delu okna. Pod pogledom Časovnica je območje z glavno vsebino razdeljeno v dve podokni. Na levi je preglednica za vnose, kjer lahko določite način opravila, ime, trajanje, začetni in končni datum ter prejšnja opravila. Na desni je črtni grafikon, ki prikazuje informacije o preglednici v blokih z napredkom in črtami, ki kažejo odvisnosti.

Za pomikanje po tem pogledu uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikajte se med stolpci in vrsticami v preglednici.

Tipka »Tab«, Shift+tipka »Tab« ali puščične tipke

Odprite pogovorno okno Informacije o opravilu.

Shift+F2

Pogled »Uporaba opravil«

V pogledu Uporaba opravil lahko vnesete, uredite in pregledate dodelitve po opravilih.

Če je Časovnica omogočena, je prikazana v zgornjem delu okna. Pod pogledom Časovnica je območje z glavno vsebino razdeljeno v dve podokni. V podoknu s preglednico na levi so navedena vsa opravila z dodeljenimi viri, ki so zamaknjeni spodaj. V podoknu s časovnico na desni so navedene informacije, kot so delo ali stroški, povezani z opravilom in dodeljeno nalogo, glede na časovno merilo, na primer po dnevih ali po tednih.

Za pomikanje po tem pogledu uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikajte se med stolpci in vrsticami v preglednici.

Tipka »Tab«, Shift+tipka »Tab« ali puščične tipke

Odprite pogovorno okno Informacije o opravilu.

Shift+F2

Premaknite se v podokno s časovnim listom.

F6

Pogled »Skupinski načrtovalnik«

V pogledu Skupinski načrtovalnik lahko preverite opravila glede na to, kdo dela na njih in pridobite pregled nad načrtom.

Če je Časovnica omogočena, je prikazana v zgornjem delu okna. Pod pogledom Časovnica je območje z glavno vsebino razdeljeno v tri podokna. V preglednici na levi so navedena imena virov in vsa nenačrtovana opravila. Na desni je podokno s koledarjem. Na dnu okna je podokno, kjer so navedena nedodeljena opravila.

Za pomikanje po tem pogledu uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikajte se med stolpci in vrsticami v preglednici.

Tipka »Tab«, Shift+tipka »Tab« ali puščične tipke

Razširite ali strnite vrstico vira ali vrstico združevanja.

Alt+Shift+znak plus (+) ali znak minus (-)

Drsenje po časovnem merilu.

Alt+leva ali desna puščična tipka

Odprite pogovorno okno Informacije o opravilu.

Enter (na opravilu)

Premaknite opravila.

Ctrl+puščične tipke

Pogled »List virov«

V pogledu List virov lahko vnesete, uredite ali pregledate podatke o virih za projekt v preglednici.

Če je Časovnica omogočena, je prikazana v zgornjem delu okna. Pod Časovnico, seznam v obliki preglednice, na primer viri, stroški in standardne cene zavzame največ prostora v območju glavne vsebine.

Za pomikanje po tem pogledu uporabite te bližnjice na tipkovnici:

Če želite narediti to

Pritisnite

Premikajte se med stolpci in vrsticami v preglednici.

Tipka »Tab«, Shift+tipka »Tab« ali puščične tipke

Odprite pogovorno okno Podatki o viru.

Shift+F2

Glejte tudi

Ustvarjanje novega projekta v Projectu z bralnikom zaslona

Pregled ali urejanje obstoječega projekta v Projectu z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici za Project 2016

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

Za izbiro ustreznega pogleda načrta v storitvi Project Online uporabite tipkovnico in Pripovedovalca, vgrajeni bralnik zaslona v sistemu Windows. Z uporabo ustreznega pogleda za pravi namen lahko lažje spremljate projekte.

Opombe: 

 • Nove funkcije storitve Office 365 se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Bližnjice na tipkovnici so navedene v članku Bližnjice na tipkovnici v storitvi Project Online.

 • V tej temi je predvideno, da uporabljate bralnik zaslona Pripovedovalec, ki je vgrajen v sistem Windows. Več informacij o uporabi Pripovedovalca najdete v članku Popoln vodnik za Pripovedovalca

 • V tej temi je predvideno, da to aplikacijo uporabljate v računalniku s sistemom Windows. Nekateri ukazi za krmarjenje in poteze so morda drugačni za telefon ali tablični računalnik s sistemom Windows.

 • Ko uporabljate Project Online, priporočamo, da za spletni brskalnik uporabljate Edge. Ker se Project Online izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako npr. za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6, namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v storitvi Project Online.

V tej temi

Spreminjanje pogleda na strani projekta

 1. Na strani Projekti pritisnite tipki Ctrl+F6, da se pomaknete na zavihek. Po potrebi pritiskajte tabulatorko ali tipki Shift+Tab, dokler ne zaslišite »Projects, Project Center, tools group, tab 2 of 2, link« (Projekti, središče za projekte, skupina orodij, zavihek 2 od 2, povezava), nato pa pritisnite Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »View, button« (gumb »Pogled«), nato pa pritisnite preslednico, da odprete seznam razpoložljivih pogledov.

 3. Če se želite pomikati po pogledih, pritisnite puščično tipko dol. Če želite izbrati pogled, pritisnite tipko Enter.

Spreminjanje pogleda na strani načrta

 1. Ko se nahajate na strani Načrt v projektu, pritisnite tipki Ctrl+F6, da se pomaknete na zavihek. Po potrebi pritiskajte tabulatorko ali tipki Shift+Tab, dokler ne zaslišite »Tasks, Schedule, tools group, tab 4 of 5« (Opravila, načrt, skupina orodij, zavihek 4 od 5), nato pa pritisnite Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite »View, button« (gumb »Pogled«), nato pa pritisnite preslednico, da odprete seznam razpoložljivih pogledov.

 3. Če se želite pomikati po pogledih, pritisnite puščično tipko dol. Če želite izbrati pogled, pritisnite tipko Enter.

Spreminjanje postavitve

Izberete lahko način prikaza podatkov. Prikažete ali skrijete lahko Gantogram ali prikažete podatke v pogledu Časovna razporeditev oz. v obliki zapisa tabele s postavitvijo List.

 1. Če želite spremeniti postavitev v pogledu Opravila, pritisnite tipki Ctrl+F6, da se pomaknete na zavihek. Po potrebi pritiskajte tabulatorko ali tipki Shift+Tab, dokler ne zaslišite »Tasks, tab« (Opravila, zavihek), nato pa pritisnite Enter.

 2. Pritiskajte tabulatorko, dokler ne slišite »Layout, button« (gumb »Postavitev«), nato pa pritisnite preslednico. Odpre se seznam možnosti.

 3. Med pogledi Gantogram, Časovno razporejeni podatki in List izbirate tako, da pritiskate puščično tipko dol, dokler se ne pomaknete na želeno možnost, nato pa pritisnite tipko Enter, da jo izberete.

Glejte tudi

Ustvarjanje novega projekta v Projectu z bralnikom zaslona

Pregled ali urejanje obstoječega projekta v Projectu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Projectu

Bližnjice na tipkovnici v storitvi Project Online

Raziskovanje in pomikanje v Projectu z bralnikom zaslona

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×