Uporaba bralnika zaslona za branje in urejanje sprotnih in končnih opomb v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za branje in urejanje sprotnih in končnih opomb v Wordu

Glasno branje simbola z oznako vsebine bralnika zaslona. Ta tema opisuje uporabo bralnika zaslona z Officeom

Ta članek je del kompleta vsebine Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v sistemu Office in je namenjen osebam s težavami z vidom, ki z izdelki sistema Office uporabljajo bralnik zaslona. Bolj splošno pomoč najdete na domači strani podpore za Office.

Uporabite Word s tipkovnico in bralnikom zaslona, da preberete in skočite v sprotne in končne opombe v dokumentih Word. Testirali smo jo s pripovedovalcem in ČELJUSTmi, vendar bi lahko delovali z drugimi bralniki zaslona, če bi upoštevali pogoste standarde in tehnike dostopnosti. Naučili se boste, kako dodate nove sprotne in končne opombe ter spremenite, pretvorite in odstranite obstoječe. Običajno so sprotne opombe prikazane na dnu strani, končne opombe pa na koncu dokumenta ali odseka.

Opombe: 

V tej temi

Branje sprotne opombe

Med branjem ali premikanjem po dokumentu se sklici na sprotne opombe samodejno preberejo skupaj z besedilom. Lahko pa se hitro pomaknete le na sprotne opombe v dokumentu in jih preberete.

 1. Ko odprete dokument, ki ima sprotne opombe, pritisnite ALT + S, da odprete zavihek sklici .

 2. Če želite izbrati naslednjo možnost sprotne opombe , pritisnite O, N, da se vrnete na naslednjo referenčno številko sprotne opombe v dokumentu.

  Namig: Če se želite vrniti na prejšnjo referenčno številko sprotne opombe, pritisnite P.

 3. Če želite na koncu strani skočiti na besedilo sprotne opombe, pritisnite ALT + S, H. Če imate v dokumentu obe sprotni opombi in končne opombe, se prikaže okno» Pokaži zapiske «. Pritisnite Enter, če se želite pomakniti na sprotne opombe.

 4. Če želite začeti brati sprotne opombe, pritisnite tipko SR + R.

 5. Če se želite vrniti na trenutno referenčno številko sprotne opombe v besedilu telesa dokumenta, pritisnite ALT + S, H.

Branje končne opombe

Med branjem ali premikanjem po dokumentu se sklici na končne opombe samodejno preberejo skupaj z besedilom. Lahko pa se hitro pomaknete le na končne opombe v dokumentu in jih preberete.

 1. Ko odprete dokument z končnimi opombami, pritisnite ALT + S, da odprete zavihek sklici .

 2. Če želite izbrati naslednjo možnost sprotne opombe , pritisnite O, X, da se vrnete na naslednjo referenčno oznako končne opombe v dokumentu.

  Namig: Če se želite vrniti na prejšnjo referenčno oznako končne opombe, pritisnite V.

 3. Če želite na koncu dokumenta skočiti na besedilo končne opombe, pritisnite ALT + S, H. Če imate v dokumentu obe sprotni opombi in končne opombe, se prikaže okno» Pokaži zapiske «. Pritisnite tipki SHIFT + TAB + puščično tipko dol in nato pritisnite tipko ENTER, da se premaknete do končnih opomb.

 4. Če želite začeti brati končne opombe, pritisnite tipko SR + R.

 5. Če se želite vrniti na trenutno referenčno oznako končne opombe v besedilu telesa dokumenta, pritisnite ALT + S, H.

Pomik na sprotno ali končno opombo

Med branjem dokumenta z bralnikom zaslona se lahko premaknete v in iz sklica sprotne ali končne opombe.

 1. Ko odprete dokument, ki vsebuje sprotne ali končne opombe, postavite kazalec na sprotno opombo ali sklic na končno opombo. Pripovedovalec oznani:» sklic na sprotno opombo «ali» sklic na končno opombo «.

 2. Če se želite premakniti na besedilo sklica na sprotno opombo na koncu strani, pritisnite tipko SR + INSERT. Pripovedovalec napoveduje sklic na sprotno ali končno opombo, kot je» sprotna opomba 1 «.

 3. Če želite prebrati sprotno ali končno opombo, pritisnite tipko SR + R.

 4. Če se želite vrniti na izvirno oznako sprotne ali končne opombe v besedilu telesa dokumenta, pritisnite tipko SR + Shift + Insert.

Dodajanje sprotne opombe

Word Vstavi sklicno oznako v telo besedila in doda besedilo sklica sprotne opombe na dnu strani.

 1. Ko odprete dokument, postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti sprotno opombo.

 2. Če želite odpreti zavihek Sklici, pritisnite Alt + S.

 3. Če želite izbrati možnost Vstavi sprotno opombo , pritisnite F. pripovedovalec napove referenčno številko ali oznako, ki je dodana besedilu, fokus pa se premakne na dno strani.

 4. Vnesite besedilo sklica sprotne opombe.

 5. Ko končate z referenčnim besedilom, pritisnite ALT + S, H, da se vrnete na mesto vstavljanja oznake sprotne opombe v besedilu telesa dokumenta.

Dodajte končno opombo

Word Vstavi sklicno oznako v telo besedila in doda referenčno besedilo končne opombe na konec dokumenta.

 1. Ko odprete dokument, postavite kazalec na mesto, kamor želite vstaviti končno opombo.

 2. Če želite odpreti zavihek Sklici, pritisnite Alt + S.

 3. Če želite izbrati možnost Vstavi končno opombo , pritisnite E. pripovedovalec napoveduje referenčno oznako ali številko, dodano v besedilo, fokus pa se premakne na konec dokumenta.

 4. Vnesite besedilo sklica končne opombe.

 5. Ko končate z referenčnim besedilom, pritisnite ALT + S, H, da se vrnete na mesto vstavljanja oznake končne opombe v besedilu telesa dokumenta.

Prilagodite sprotne in končne opombe

Spremenite lahko način, kako so sprotne in končne opombe prikazane v dokumentu. Spremenite lahko na primer obliko številke ali mesto, kjer je besedilo sklica prikazano v dokumentu.

 1. Ko odprete dokument, ki ima sprotne ali končne opombe, pritisnite ALT + S, da odprete zavihek sklici .

 2. Če želite odpreti pogovorno okno Sprotna in končna opomba, pritisnite Q.

 3. V pogovornem oknu lahko na primer izberete:

  • Kjer bo v dokumentu prikazana vaša sprotna ali Končna opomba.

  • Oblika zapisa oštevilčevanja, ki jo želite uporabiti za vsako.

  • Število, ki ga želite začeti.

  • Ali želite uporabiti neprekinjeno oštevilčevanje za celoten dokument ali pa ga znova zagnati na posameznem odseku.

   Namigi: Če želite znova zagnati oštevilčevanje sprotnih in končnih opomb, morate v dokument vstaviti tudi prelom odseka:

   1. Premaknite kazalec na mesto, kjer želite, da se prelom odseka pojavi.

   2. Pritisnite ALT, P, B, da odprete meni prelomi .

   3. Pritisnite puščično tipko dol, da izberete vrsto preloma odseka, ki ga želite, in pritisnite tipko ENTER, da jo vstavite.

  • Ali so določene spremembe uporabljene za celoten dokument ali le na odsek, v katerem ste.

  Če se želite premikati med pogovornimi polji in gumbi, pritisnite tipko TAB. Med možnostmi v polju se premikajte s tipkami s puščicami in pritisnite Enter, če želite izbrati možnost.

 4. Če želite uporabiti spremembe dokumenta z obstoječimi sprotnimi ali končnimi opombami, večkrat pritiskajte tabulatorko, dokler ne dosežete gumba uporabi . Če želite uporabiti spremembe v dokumentu in zapreti pogovorno okno, pritisnite preslednico.

  Če želite uporabiti nastavitve za dokument brez obstoječih sprotnih opomb ali končnih opomb, pritiskajte tabulatorko, dokler ne dosežete gumba» Vstavi «. Če želite vstaviti sprotno ali končno opombo v dokument in zapreti pogovorno okno, pritisnite preslednico.

Opomba: Če želite urediti videz sprotnih in končnih opomb v dokumentu, lahko urejate sloge besedila sprotne in končne opombe. Če želite odpreti okno sloga , se pomaknite do sprotne ali končne opombe, pritisnite SHIFT + F10, da odprete priročni meni, pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite» style «(slog), in pritisnite tipko ENTER.

Pretvarjanje vseh sprotnih ali končnih opomb

Vse sprotne opombe lahko pretvorite v končne in obratno.

 1. Ko odprete dokument, ki ima sprotne ali končne opombe, pritisnite ALT + S, da odprete zavihek sklici .

 2. Če želite odpreti pogovorno okno Sprotna in končna opomba, pritisnite Q.

 3. Zaporedoma pritiskajte tipko TAB, dokler ne dosežete gumba Pretvori , nato pa pritisnite preslednico, da ga izberete. Odpre se pogovorno okno Pretvarjanje opomb.

 4. V pogovornem oknu Pretvarjanje opomb lahko s tipkami s puščicami spreminjate izbore, dokler ne izberete želene možnosti. Pritisnite tipko TAB, da se premaknete na gumb v redu , nato pa pritisnite preslednico, da ga izberete. Pogovorno okno» Pretvori zapiske «se zapre in fokus se vrne v pogovorno okno sprotna in končna Opomba.

 5. V pogovornem oknu je izbran gumb Vstavi. Pritisnite preslednico, če želite izvesti pretvorbo in zapreti pogovorno okno.

Brisanje sprotnih ali končnih opomb

Če želite odstraniti sprotno ali končno opombo, izbrišite sklicno številko ali oznako v telesu besedila, ne pa besedila sklica sprotne ali končne opombe na koncu strani, odseka ali dokumenta. Če odstranite referenčno besedilo, sklicna številka ali oznaka ostane v dokumentu. Ko odstranite sklicno številko ali oznako, bo opomba v celoti odstranjena, preostale referenčne številke ali oznake pa bodo ustrezno posodobljene.

 1. Ko odprete dokument, ki ima sprotne ali končne opombe, pritisnite ALT + S, da odprete zavihek sklici .

 2. Če želite izbrati sprotne ali končne opombe, pritisnite O, s tipkami s puščicami pa si nato oglejte možnosti. Medtem ko se premikate, Pripovedovalec napove tipke za elemente.

 3. Če želite izbrati sprotno ali končno opombo, pritisnite ustrezni ključ, na primer N za naslednjo sprotno opombo. Kazalec je zdaj pred sklicno oznako sprotne ali končne opombe v telesu besedila.

 4. Če želite odstraniti sklic, dvakrat pritisnite tipko Delete. Pripovedovalec oznani:» Izbriši «.

  V bralniku JAWS pritisnite tipko Delete. » Izbrani prazni presledek «:» izbran prazen prostor «. Nato znova pritisnite tipko Delete. Sprotna ali končna opomba je zdaj odstranjena.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za dodajanje, branje in brisanje pripomb v Wordu

Bližnjice na tipkovnici v Wordu

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Nastavitev naprave za delo z dostopnostjo v storitvi Office 365

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Skypu

Uporabite Word za Android z TalkBack, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Android, za branje in skok v sprotne in končne opombe v dokumentih Word. Dodate lahko tudi nove sprotne in končne opombe, kot tudi obliko zapisa, in odstranite obstoječe. Običajno so sprotne opombe prikazane na dnu strani, končne opombe pa na koncu dokumenta ali odseka.

Opombe: 

V tej temi

Dodajanje sprotne opombe

 1. V dokumentu pojdite na mesto, kamor želite dodati sprotno opombo, nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite» ni potrjeno, več možnosti, Zamenjaj «in dvotapnite zaslon. Zaslišite» zavihek meni «, ki mu sledi trenutno izbrani zavihek, na primer» Home, selected «(osnovno).

 3. Dvotapnite zaslon. Odpre se meni z zavihki.

 4. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Zavihek 'Vstavljanje'« in dvotapnite zaslon.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite» gumb sprotne opombe «, in nato dvotapnite zaslon. Fokus se premakne na polje z besedilom sprotne opombe in zaslonska tipkovnica se prikaže na dnu zaslona.

 6. Če želite vnesti besedilo sprotne opombe, uporabite zaslonsko tipkovnico.

Dodajte končno opombo

 1. V dokumentu pojdite na mesto, kamor želite dodati končno opombo, nato pa dvotapnite zaslon.

 2. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite» ni potrjeno, več možnosti, Zamenjaj «in dvotapnite zaslon. Zaslišite» zavihek meni «, ki mu sledi trenutno izbrani zavihek, na primer» Home, selected «(osnovno).

 3. Dvotapnite zaslon. Odpre se meni z zavihki.

 4. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite »Zavihek 'Vstavljanje'« in dvotapnite zaslon.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite» gumb» Končna opomba «, in nato dvotapnite zaslon. Fokus se premakne na polje z besedilom končne opombe in zaslonska tipkovnica se prikaže na dnu zaslona.

 6. Če želite vnesti besedilo končne opombe, uporabite zaslonsko tipkovnico.

Skočite in preberite sprotno ali končno opombo

 1. TalkBack napoveduje sprotne in končne opombe med branjem dokumenta. Slišite, na primer» sklic na sprotno opombo «, ki mu sledi številka opombe. Če želite skočiti na besedilo sprotne ali končne opombe, dvotapnite zaslon.

  TalkBack prebere opombo samodejno.

Brisanje sprotne ali končne opombe

 1. Premaknite se v referenčno oznako sprotne ali končne opombe, ki jo želite izbrisati.

 2. Če želite odpreti lokalni priročni meni, podrsnite navzgor in desno. Zaslišite:» opozorilo, lokalni priročni meni «.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite» actions «(dejanja), in nato dvotapnite zaslon. Zaslišite:» opozorilo, dejanja. «

 4. Podrsnite desno, da zaslišite» Zaženi priročni meni «, nato pa dvotapnite zaslon.

 5. Podrsnite levo ali desno, da zaslišite» gumb ' rez ' «, in nato dvotapnite zaslon. Sklic sprotne ali končne opombe in besedilo opombe sta odstranjena.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za preverjanje črkovanja in slovnice v Wordu

Nastavitev naprave za delo s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami v storitvi Office 365

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Skypu

Uporabite Word Mobile s pripovedovalcem, vgrajenim bralnikom zaslona v sistemu Windows, da preberete in skočite v sprotne in končne opombe v dokumentih Word. Dodate lahko tudi nove sprotne in končne opombe, kot tudi odstranite obstoječe. Običajno so sprotne opombe prikazane na dnu strani, končne opombe pa na koncu dokumenta ali odseka.

Opombe: 

V tej temi

Pomik na sprotno ali končno opombo

 1. Med branjem Word ega dokumenta podrsnite navzgor ali navzdol z enim prstom, dokler ne zaslišite:» Items «(elementi).

 2. Podrsnite desno, da zaslišite» sprotne «ali» Končna opomba «, ki ji sledi številka sprotne ali končne opombe, in dvotapnite zaslon, da nastavite mesto vstavljanja na začetek sprotne ali končne opombe.

Dodajanje sprotne opombe

Word Mobile Vstavi sklicno oznako v telo besedila in doda besedilo sklica sprotne opombe na dnu strani.

 1. V dokumentu izberite mesto, kamor želite vstaviti sprotno opombo.

 2. Podrsnite navzgor ali navzdol z enim prstom, dokler ne zaslišite:» elementi «.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite levo, da zaslišite» Home button «(gumb» osnovno «), in dvotapnite zaslon. Glavni meni je zdaj razširjen.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite» INSERT «(vstavi), nato pa dvotapnite zaslon.

 6. Podrsnite desno, da zaslišite» gumb sprotne opombe «, in dvotapnite zaslon.

 7. Uporabite zaslonsko tipkovnico, da vnesete referenčno besedilo sprotne opombe.

Dodajte končno opombo

Word Mobile Vstavi sklicno oznako v telo besedila in doda referenčno besedilo končne opombe na konec dokumenta.

 1. V dokumentu izberite mesto, kamor želite vstaviti končno opombo.

 2. Podrsnite navzgor ali navzdol z enim prstom, dokler ne zaslišite:» elementi «.

 3. Podrsnite desno, da zaslišite »More options button« (gumb »Več možnosti«), in nato dvotapnite zaslon.

 4. Podrsnite levo, da zaslišite» Home button «(gumb» osnovno «), in dvotapnite zaslon. Glavni meni je zdaj razširjen.

 5. Podrsnite desno, da zaslišite» INSERT «(vstavi), nato pa dvotapnite zaslon.

 6. Podrsnite desno, da zaslišite» gumb» Končna opomba ««, nato pa dvotapnite zaslon.

 7. Uporabite zaslonsko tipkovnico, da vnesete referenčno besedilo končne opombe.

Brisanje sprotnih ali končnih opomb

Če želite odstraniti sprotno ali končno opombo, izbrišite sklicno številko ali oznako v telesu besedila, ne pa besedila sklica sprotne ali končne opombe na koncu strani, odseka ali dokumenta. Če odstranite referenčno besedilo, sklicna številka ali oznaka ostane v dokumentu. Ko odstranite sklicno številko ali oznako, bo opomba v celoti odstranjena, preostale referenčne številke ali oznake pa bodo ustrezno posodobljene.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Preverjanje črkovanja v Wordovem dokumentu z bralnikom zaslona

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Skypu

UporabiteWord za splet s tipkovnico in bralnikom zaslona, da preberete in skočite v sprotne in končne opombe v dokumentih Word. Testirali smo jo s pripovedovalcem, vendar bo morda deloval z drugimi bralniki zaslona, dokler bodo upoštevali pogoste standarde in tehnike dostopnosti. Naučite se dodati nove sprotne in končne opombe ter oblikovati in odstraniti obstoječe. Običajno so sprotne opombe prikazane na dnu strani, končne opombe pa na koncu dokumenta ali odseka.

Opombe: 

 • Nove Office 365 funkcije se za naročnike na Office 365 izdajajo postopoma, zato vaša aplikacija teh funkcij morda še ne vključuje. Če želite izvedeti, kako lahko te funkcije dobite hitreje, se pridružite programu Office Insider.

 • Če želite izvedeti več o bralnikih zaslona, preberite članek Delovanje bralnikov zaslona v Microsoft Officeu.

 • Ko uporabljate Word za splet, vam priporočamo, da uporabite Microsoft Edge kot spletni brskalnik. Ker se storitev Word za splet izvaja v spletnem brskalniku, so bližnjice na tipkovnici drugačne od tistih v namiznem programu. Tako na primer za pomikanje med ukazi uporabite tipki Ctrl + F6 namesto F6. Poleg tega pogoste bližnjice, kot sta F1 (Pomoč) in Ctrl + O (Odpri), veljajo v spletnem brskalniku, ne pa v programu Word za splet.

V tej temi

Branje sprotnih opomb

 1. V dokumentu pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, S, F, da odprete podokno sprotne opombe.

 2. Če želite prebrati vsebino sprotne opombe, pritisnite tipko SR + puščična tipka desno.

 3. Če se želite pomikati med sprotnimi opombami v dokumentu, pritisnite CTRL + F6, dokler ne zaslišite» prejšnja sprotna opomba, gumb «ali» naslednja sprotna opomba, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 4. Če želite zapreti podokno sprotne opombe, pritisnite tipko ESC.

Branje končnih opomb

 1. V dokumentu pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, S, E, da odprete podokno končnih opomb.

 2. Pritisnite tipko SR + puščična tipka desno, da preberete vsebino končne opombe.

 3. Če se želite pomikati med končnimi opombami v dokumentu, pritisnite CTRL + F6, dokler ne zaslišite» prejšnja Končna opomba, gumb «ali» naslednja Končna opomba, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 4. Če želite zapreti podokno končnih opomb, pritisnite tipko ESC.

Pomik na sprotno ali končno opombo

Bralnik zaslona objavlja sprotne in končne opombe med branjem dokumenta.

 1. Ko bralnik zaslona napoveduje številko sprotne ali končne opombe, ustavite način branja in pritiskajte puščično tipko levo, dokler ne zaslišite številke opombe, ki ji sledi» skupina, sprotna opomba «ali» skupina, Končna opomba «, nato pa še številka opombe.

 2. Če se želite premakniti v podokno sprotne ali končne opombe, pritisnite CTRL + F8.

Dodajanje sprotne opombe

 1. V dokumentu se premaknite na mesto, kamor želite dodati sprotno opombo.

 2. Pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, R, F. Zaslišite:» urejanje sprotne opombe «.

 3. Vnesite besedilo sprotne opombe.

 4. Če želite zapreti podokno sprotne opombe, pritisnite tipko ESC.

Dodajte končno opombo

 1. V dokumentu se premaknite na mesto, kamor želite dodati končno opombo.

 2. Pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, R, E. Zaslišite:» Končna opomba za urejanje «.

 3. Vnesite besedilo končne opombe.

 4. Če želite zapreti podokno končnih opomb, pritisnite tipko ESC.

Oblikovanje sprotnih opomb

Spremenite lahko vrsto in velikost pisave ter zamik sprotnih opomb. Spremembe lahko uporabite za eno ali vse sprotne opombe.

 1. V dokumentu pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, S, F. Zaslišite:» urejanje sprotne opombe «.

 2. Pritiskajte tipko SR + puščično tipko desno, dokler ne zaslišite» Oblikuj sprotne opombe, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER. Zaslišite:» pogovorno okno, možnosti oblikovanja. « Fokus je v meniju vrsta pisave.

 3. Če želite spremeniti vrsto pisave, pritisnite ALT + puščično tipko dol. Meni» vrsta pisave «se razširi. Pritiskajte puščično tipko dol, da zaslišite želeno vrsto pisave, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 4. Če želite spremeniti velikost pisave, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» velikost pisave «, nato pa pritisnite ALT + puščično tipko dol. Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite želene velikosti pisave, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 5. Če želite spremeniti zamik, pritiskajte tipko TAB, dokler ne zaslišite želene možnosti zamika. Pripovedovalec napove tudi, ali je možnost vklopljena ali izklopljena. Če ga želite izbrati, pritisnite tipko Enter.

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite uporabiti le spremembe trenutne sprotne opombe, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» gumb ' uporabi ' «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

  • Če želite uporabiti spremembe za vse sprotne opombe, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» uporabi za vse, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 7. Če se želite vrniti v telo besedila, pritisnite tipko ESC.

Oblikovanje končnih opomb

Spremenite lahko vrsto in velikost pisave ter zamik končnih opomb. Spremembe lahko uporabite za eno ali vse končne opombe.

 1. V dokumentu pritisnite ALT + tipko z logotipom sistema Windows + S, S, E. Zaslišite:» Končna opomba za urejanje «.

 2. Pritiskajte tipko SR + puščično tipko desno, dokler ne zaslišite» Oblikuj končne opombe, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER. Zaslišite:» pogovorno okno, možnosti oblikovanja. « Fokus je v meniju vrsta pisave.

 3. Če želite spremeniti vrsto pisave, pritisnite ALT + puščično tipko dol. Meni» vrsta pisave «se razširi. Pritiskajte puščično tipko dol, da zaslišite želeno vrsto pisave, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 4. Če želite spremeniti velikost pisave, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» velikost pisave «, nato pa pritisnite ALT + puščično tipko dol. Pritiskajte puščično tipko dol, dokler ne zaslišite želene velikosti pisave, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 5. Če želite spremeniti zamik, pritiskajte tipko TAB, dokler ne zaslišite želene možnosti zamika. Pripovedovalec napove tudi, ali je možnost vklopljena ali izklopljena. Če ga želite izbrati, pritisnite tipko Enter.

 6. Naredite nekaj od tega:

  • Če želite uporabiti le spremembe trenutnih končnih opomb, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» gumb ' uporabi ' «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

  • Če želite uporabiti spremembe vseh končnih opomb, pritiskajte tabulatorko, dokler ne zaslišite» uporabi za vse, gumb «, nato pa pritisnite tipko ENTER.

 7. Če se želite vrniti v telo besedila, pritisnite tipko ESC.

Brisanje sprotne ali končne opombe

 1. Pomaknite se do sprotne ali končne opombe, ki jo želite izbrisati.

 2. Pritisnite CTRL + F8, da skočite v podokno sprotne ali končne opombe.

 3. Izbrišite besedilo v sprotni ali končni opombi.

 4. Pritisnite tipko ESC, da se vrnete v referenčno številko sprotne ali končne opombe v telesu besedila.

 5. Pritisnite SHIFT + puščično tipko levo ali desno, da izberete referenčno številko v telesu besedila, nato pa pritisnite tipko Delete.

Glejte tudi

Uporaba bralnika zaslona za vstavljanje in spreminjanje besedila v Wordu

Vstavljanje slike ali podobe v Wordu z bralnikom zaslona

Bližnjice na tipkovnici v Wordu

Osnovna opravila pri uporabi bralnika zaslona v Wordu

Uporaba bralnika zaslona za raziskovanje in pomikanje po Skypu

Tehnična podpora za stranke s posebnimi potrebami

Microsoft želi omogočiti najboljšo možno izkušnjo za vse svoje stranke. Če ste oseba s posebnimi potrebami ali imate vprašanja v zvezi s pripomočki za osebe s posebnimi potrebami, za tehnično pomoč obiščite spletno mesto Microsoft posebnimi potrebami. Skupina za podporo na spletnem mestu Disability Answer Desk je usposobljena za uporabo številnih programov za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami in vam lahko ponudi pomoč v angleškem, španskem, francoskem in ameriškem znakovnem jeziku. Če želite poiskati podatke za stik za svojo regijo, obiščite spletno mesto »Microsoft Disability Answer Desk«.

Če ste vladna ustanova, komercialni uporabnik ali uporabnik v podjetju, se obrnite na Disability Answer Desk za podjetja.

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×