Tiskanje razporeda projekta

Tiskanje pogleda ali poročila v Projectu je zelo podobno tiskanju v drugih Officeovih programih:

 • Kliknite Datoteka > Tiskanje > Natisni.

  Gumb »Natisni« v ozadju.

Opomba: V programu Project 2007: Kliknite Datoteka > Natisni > V redu.

Če želite natisniti le določene informacije projekta, morate pred pritiskom gumba za tiskanje izvesti še nekaj opravil. V nadaljevanju si preberite, kako vstavite ustrezne informacije na stran za vas ali zainteresirane skupine.

Začnite s tiskanjem

Priprava pogleda za tiskanje

Oblikovanje pogleda

Nastavitev možnosti tiskanja in postavitve strani

Dodajanje glave, noge ali legende

Priprava poročila za tiskanje

Oblikovanje poročila

Ogled postavitve tiskanja med oblikovanjem poročila

Dodajanje glave ali noge

Drugi načini skupne rabe informacij o projektu

Priprava pogleda za tiskanje

Oblikovanje pogleda

 1. Izberite želeni pogled.

 2. Pogled spremenite tako, da so prikazani samo podatki, ki jih želite dati v skupno rabo. Na primer:

Nastavitev možnosti tiskanja in postavitve strani

 1. Kliknite Datoteka > Natisni.

 2. V razdelku Nastavitve izberite, koliko projekta želite natisniti. Natisnete lahko celoten projekt ali izberete datumske obsege in obsege strani.

 3. Nastavite druge možnosti tiskanja, kot so število kopij, usmerjenost strani in velikost papirja.

Razdelek »Nastavitve tiskanja« v ozadju

Dodajanje glave, noge ali legende

Vsaki natisnjeni lahko dodate glavo in nogo. Nekateri pogledi lahko vključujejo tudi legendo vrst Gantovega traku na vsaki natisnjeni strani. Glave, noge in legende lahko dodate, odstranite ali spremenite na ta način:

 1. Kliknite Datoteka > Natisni.

 2. Kliknite Priprava strani (pod razdelkom Nastavitve).

 3. Kliknite zavihek Glava, Noga ali Legenda.

 4. Vnesite besedilo v besedilno polje Levo, Na sredino ali Desno.

 5. Z gumbi pod besedilnim poljem oblikujte besedilo ali dodajte elemente:

Grafika »Vstavi številko strani«

Številke strani

Slika »Vstavi trenutno uro«

Ura

Grafika »Vstavi število strani«

Skupno število strani

Grafika »Vstavi ime datoteke«

Ime datoteke

Grafika »Vstavi trenutni datum«

Datum

Grafika »Vstavi sliko«

Slika

Ali želite v celoti odstraniti legendo? Na zavihku Legenda v razdelku Na mestu kliknite Brez.

Ali želite spremeniti kar prikazujejo Gantovi trakov v legendi? To lahko spremenite v pogovornem oknu Slogi trakov. Za informacije si oglejte Spreminjanje legende na natisnjenem pogledu.

Priprava poročila za tiskanje

Oblikovanje poročila

Ustvarite in prilagodite poročilo, dokler ne vsebuje takšne vsebine, kot jo želite natisniti. Dodate lahko grafikone, tabele in povezave ter spremenite barve in dodate vizualne učinke.

Ogled postavitve tiskanja med oblikovanjem poročila

Prikaz natisnjenega poročila si lahko ogledate že med samim oblikovanjem poročila.

 1. Kliknite kjerkoli v poročilu in nato kliknite Orodja za ustvarjanje poročil.

 2. V skupini Priprava strani kliknite možnost, ki si jo želite ogledati: Prelomi strani, Robovi, Usmerjenost ali Velikost.

Skupina »Priprava strani« na zavihku »Orodja za ustvarjanje poročil«

 1. Poročilo prikazuje smernice, ki se spreminjajo glede na vaše izbire.

Kliknite na primer možnost Prelomi strani, če si želite ogledati, koliko poročila bo prikazanega na natisnjeni strani. Nato kliknite Velikost, če želite izbrati drugo velikost papirja ali preurediti elemente poročila, dokler vsi ne ustrezajo strani.

Če želite nastaviti druge možnosti tiskanja, kot je število kopij ali strani, ki jih želite natisniti, kliknite Datoteka > Natisni in izberite možnosti v razdelku Nastavitve.

Razdelek »Nastavitve tiskanja« v ozadju

Dodajanje glave ali noge

 1. Kliknite Datoteka > Natisni.

 2. Kliknite Priprava strani (pod razdelkom Nastavitve).

 3. Kliknite zavihek Glava ali Noga.

 4. Vnesite besedilo v besedilno polje Levo, Na sredino ali Desno.

 5. Z gumbi pod besedilnim poljem oblikujte besedilo ali dodajte elemente:

Grafika »Vstavi številko strani«

Številke strani

Slika »Vstavi trenutno uro«

Ura

Grafika »Vstavi število strani«

Skupno število strani

Grafika »Vstavi ime datoteke«

Ime datoteke

Grafika »Vstavi trenutni datum«

Datum

Grafika »Vstavi sliko«

Slika

Opomba:  Natisi poročil nimajo legend.

Drugi načini skupne rabe informacij o projektu

Na vrh strani

Ta navodila veljajo posebej za Microsoft Project 2007.

Kaj želite narediti?

Priprava pogleda za tiskanje

Priprava poročila za tiskanje

Spreminjanje časovnega obsega za tiskanje pogleda koledarja

Tiskanje zapiskov med tiskanjem pogleda ali poročila

Priprava pogleda za tiskanje

 1. V meniju Pogled kliknite pogled, ki ga želite natisniti.

 2. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani, nato pa kliknite zavihek Stran.

 3. Če želite spremeniti usmerjenost strani, v razdelku Usmerjenost kliknite Pokončno (navpično) ali Ležeče (vodoravno).

 4. Če želite spremeniti velikost strani, v razdelku Povečava kliknite Prilagodi na, nato pa v polje % običajne velikosti vnesite odstotek, s katerim želite prikazati informacije na natisnjenih straneh.

 5. Če želite nastaviti ustreznost strani, v razdelku Povečava kliknite Prilagodi na, nato pa vnesite želeno število strani v polji strani širše za in visoko.

 6. Če želite spremeniti velikost papirja, kliknite želeno velikost papirja v polje Velikost papirja.

Opomba: 

 • Določite lahko, koliko časovnega merila želite vključiti v pogled tiskanja. V pogovornem oknu Natisni kliknite Datumi v razdelku Časovno merilo, nato pa izberite časovni obseg v seznamih Od in Do.

 • Privzeta nastavitev za povečavo je 100 %. Če vrednost nastavitve povečate na 125 %, razširite sliko in natisnete manj podatkov na posamezni strani, vendar povečate besedilo in grafiko. Če vrednost nastavitve zmanjšate na 75 %, stisnete sliko in natisnete več informacij na vsaki strani.

 • Prilagajanje strani ne morete nastaviti v pogledu koledarja ali grafu virov.

 • V pogledu morda ni prostora za število strani, ki jih navedete. Če je pogled za tiskanje širok štiri strani in visok eno stran, morda ne bo prostora zanj v velikosti, široke eno stran in visoke eno stran. V tem primeru določa prileganje manjša vrednost.

 • Če nastavite prilagajanje strani v pogledu diagrama omrežja, ne morete prilagoditi prelomov strani. Ker število strani preglasi možnost prikaza polj diagrama omrežja na način, ki bi ohranil prelom strani, možnost Prilagodi za prelome strani ni na voljo. Možnost najdete v razdelku Postavitev polja v pogovornem oknu Postavitev (kliknite Postavitev v meniju Oblika).

Priprava poročila za tiskanje

S tem postopkom lahko pripravite osnovna poročila za tiskanje. Če želite za tiskanje pripraviti vizualna poročila, uporabite Microsoft Office Excel 2007 ali Microsoft Office Visio 2007.

 1. V meniju Pogled kliknite Poročila.

 2. Kliknite želeno vrsto poročila, nato pa še Izberi. Če za vrsto poročila izberete Po meri, kliknite poročilo na seznamu Poročila, kliknite Nastavitev, nato pa se premaknite na 4. korak.

 3. Kliknite želeno vrsto poročila, nato pa še Izberi.

 4. Kliknite Priprava strani, nato pa še zavihek Stran.

 5. Če želite spremeniti usmerjenost strani, v razdelku Usmerjenost kliknite Pokončno (navpično) ali Ležeče (vodoravno).

 6. Če želite spremeniti velikost strani, v razdelku Povečava kliknite Prilagodi na, nato pa v polje % običajne velikosti vnesite odstotek, s katerim želite prikazati informacije na natisnjenih straneh.

 7. Če želite spremeniti velikost papirja, kliknite želeno velikost papirja v polje Velikost papirja.

Opomba: Privzeta nastavitev za povečavo je 100 %. Če vrednost nastavitve povečate na 125 %, razširite sliko in natisnete manj podatkov na posamezni strani, vendar povečate besedilo in grafiko. Če vrednost nastavitve zmanjšate na 75 %, stisnete sliko in natisnete več informacij na vsaki strani.

Spreminjanje časovnega obsega za tiskanje pogleda koledarja

V pogledu koledarja lahko navedete število mesecev (do 2) ali tednov (do 99), ki jih želite natisniti na posamezni strani.

 1. V meniju Pogled kliknite Koledar.

 2. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani, nato pa kliknite zavihek Pogled.

 3. Če želite navesti mesece, v razdelku Natisni kliknite Mesecev na stran in nato 1 ali 2.

  Če želite navesti število tednov, ki jih želite prikazati, kliknite Tednov na stran, nato pa v sosednje polje vnesite ali izberite število tednov, ki jih želite prikazati. Če želite, da so tedni na natisnjenem koledarju na isti višini kot meseci v pogledu, kliknite Višina tedna kot na zaslonu.

  Število tednov na stran lahko spremenite tudi tako, da povečate pogled. V meniju Pogled kliknite Povečava. V razdelku Povečaj na izberite število tednov, ki jih želite prikazati, ali pa navedite datumski obseg, ki ga želite prikazati.

  Če natisnete preveč tednov na stran, postane koledar težko berljiv. Oglejte si spodnje nasvete o tem, kako lahko oblikujete koledar na način, da bo najbolj berljiv.

 4. Če želite vključiti koledar prejšnjega in naslednjega meseca, v razdelku Podrobnosti potrdite polje Natisni koledar prejšnjega/naslednjega meseca.

Ne morete natisniti berljiv pogled koledarja celotnega leta. Namesto tega uporabite gantogram in upoštevajte ta navodila:

 • Spremenite časovno merilo gantograma, da bo dovolj prostora za letni pogled. Časovno merilo lahko spremenite tako, da bodo prikazana četrtletja namesto mesecev, za uporabite pa lahko tudi okrajšave za četrtletja in mesece.

 • Zmanjšajte velikost pisave tako, da bo na strani več prostora za besedilo.

 • Strnite vsa opravila tako, da bodo prikazane le naloge s povzetki.

 • V pogovornem oknu Priprava strani uporabite polje Prilagodi na, da natisnete pogled na eno stran. V pogovornem oknu Natisni nastavite polja Datumi tako, da bo natisnjeno celotno leto.

Opomba: 

 • Če tiskate pogled koledarja, lahko navedete datumski obseg, ki jih želite natisniti, s polji Datumi v pogovornem oknu Natisni.

 • Pogled koledarja lahko oblikujete tako, da povečate količino informacij, prikazanih na strani. To naredite tako, da oblikujete časovno merilo in sloge besedila.

 • Navedete lahko le datumski obseg ali število zaporednih tednov. Za ogled ali tiskanje ne morete izbrati tednov, ki niso zaporedni.

Tiskanje zapiskov med tiskanjem pogleda ali poročila

Opombe lahko natisnete na zadnji strani pogleda. Opombe, ki jih natisnete, so najtesneje povezane s pogledom. Če želite na primer natisniti opombe, ko natisnete pogled gantograma, so natisnjene opombe opravka.

 1. V meniju Pogled kliknite želeni pogled.

  Če želite uporabiti pogled, ki ga ni v meniju Pogled, kliknite Več pogledov, kliknite pogled, ki ga želite uporabiti, na seznamu Pogledi, nato pa kliknite Uporabi.

 2. V meniju Datoteka kliknite Priprava strani, nato pa kliknite zavihek Pogled.

 3. Potrdite polje Natisni opombe.

 4. Kliknite Natisni.

Natisnete lahko tudi opombe v stolpcih skupaj s povezanimi opravki. To naredite tako, da natisnete poročilo, v katerem so informacije, ki jih želite natisniti.

 1. V meniju Poročilo kliknite Poročila.

 2. V pogovornem oknu Poročila izberite kategorijo poročanja, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite Izberi.

 3. V naslednjem pogovornem oknu izberite poročilo, nato pa kliknite Uredi.

 4. V pogovornem oknu Poročilo kliknite zavihek Podrobnosti, nato pa potrdite polje Opombe.

  Opomba: Nekatera poročila ne dovoljujejo navajanja opomb za tiskanje.

 5. Kliknite V redu in nato kliknite Zapri.

 6. V meniju Datoteka kliknite Natisni.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×