Tiskanje predstavitve v črno-beli barvi ali sivinah

Večina predstavitev je zasnovana tako, da so prikazane v barvah, čeprav so diapozitivi in izročki pogosto natisnjeni črno-belo ali v odtenkih sive (sivine). Kadar tiskate v sivinah, dobite sliko, ki vključuje različice sivih tonov med črno in belo barvo.

Celotno predstavitev , torej diapozitive, oris, strani z zapiski in izročke, lahko natisnete v barvah, sivina ali v povsem črno-beli tehniki.

Nastavitev predstavitve za tiskanje v črno-beli tehniki

 1. Na zavihku Ogled v skupini Barvno/sivine kliknite Povsem črno-belo.

 2. Izberite diapozitiv ali predmet na diapozitivu, za katerega želite spremeniti lastnosti. Nato na zavihku Črno-belo v skupiniSpremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

  pokaže meni za spreminjanje izbranega predmeta v PowerPointu

Opomba: Na sitem diapozitivu lahko za različne predmete (in za ozadje) izberete različne nastavitve sivine ali črno-bele barve.

Nastavitev lastnosti za tiskanje v sivinah

 1. Na zavihku Pogled v skupini Barve/sivine kliknite Sivine.

 2. Izberite diapozitiv ali predmet na diapozitivu, za katerega želite spremeniti lastnosti. Nato na zavihku Sivine v skupini Spremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

Tiskanje predstavitve v črno-beli tehniki ali sivinah

 1. Pojdite na Datoteka > Natisni.

 2. V razdelku Nastavitvev meniju Barva kliknite Povsem črno-belo ali Sivine.

  • Z nastavitvijo Sivine natisnete izročke v sivinah. Nekatere barve, na primer polnilo za ozadje, so prikazane kot bele za izboljšanje berljivosti. (Včasih je to videti enako kot Povsem črno-belo.)

  • Z nastavitvijo Povsem črno-belo natisnete izročke brez polnil sive barve.

 3. Ko izberete želeno nastavitev, kliknite Nastavitev.

Priprava tiskalnika na tiskanje s črno-belo tehniko ali v sivinah

Ko se odločite za tiskanje v programu PowerPoint 2013 in novejših verzijah nastavite barve v vaši predstavitvi tako, da se ujemajo z zmogljivostmi izbranega tiskalnika.

Če želite preveriti videz izpisa, si ga pred tiskanjem oglejte v predogled tiskanja. S predogledom tiskanja si lahko ogledate, kako bodo diapozitivi, opombe in izročki videti v povsem črno-beli tehniki ali sivinah in prilagodite videz predmetov pred tiskanjem.

Če želite dostop do predogleda tiskanja, odprite Datoteka > Natisni. Predogled tiskanja je prikazan na desni strani zaslona.

Pred tiskanjem lahko v predogledu tudi naredite kakšne spremembe. Odprite Datoteka > Natisni, nato kliknite Nastavitve, da izberete spodaj navedeno:

 • Kaj želite natisniti: predstavitev, izročke, strani opomb ali samo oris, in ali želite natisniti vse diapozitive ali le nekatere.

 • Postavitev za izročke

 • Kako zbrati ali razvrstiti natisnjene strani.

 • Ali tiskati na eno stran lista ali na obe (če je tiskalnik nastavljen na obojestransko tiskanje).

 • Ali tiskati v barvah, sivinah ali povsem v črno-belo.

 • Možnosti glave in noge

V predstavitvi bodo predmeti prikazani na zaslonu in natisnjeni tako, kot so navedeni v tabeli, odvisno od tega, ali ste izbrali tiskanje ali projekcijo v sivinah ali v črno-beli tehniki.

Opomba: Bitne slike, izrezki in grafikoni so prikazani in natisnjeni v sivinah, tudi kadar lastnosti tiskalnika nastavite na tiskanje v povsem črno-beli tehniki.

Predmet

V sivinah

Povsem črno-belo

Besedilo

Črno

Črno

Sence besedila

Sivine

Skrito

Učinki izbočenja

Sivine

Skrito

Polnila

Sivine

Bela

Okvir

Črno

Črno

Polnila z vzorci

Sivine

Bela

Vrstice

Črno

Črno

Sence predmetov

Sivine

Črno

Bitne slike

Sivine

Sivine

Clip art

Sivine

Sivine

Ozadja diapozitivov

Bela

Bela

Grafikoni

Sivine

Sivine

Nastavitev lastnosti za črno-belo tiskanje

 1. Na zavihku Ogled v skupini Barvno/sivine kliknite Črno-belo. Na traku na vrhu PowerPointa se prikaže zavihek Črno-belo.

 2. V skupini Spremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

Opomba: Na istem diapozitivu lahko za različne predmete (in ozadja) uporabite različne nastavitve za sivino in črno-belo. Izberite predmet, za katerega želite nastaviti nastavitve za sivino in črno-belo, nato pa nastavite lastnosti v meniju Pogled. Ko želite izbrati nastavitve za sivino in črno-belo za ozadje, ne izberite predmeta na diapozitivu, le nastavite lastnosti v meniju Pogled.

Nastavitev lastnosti za tiskanje v sivinah

 1. Na zavihku Pogled v skupini Barve/sivine kliknite Sivine. Na traku na vrhu PowerPointa se prikaže zavihek Sivine.

 2. V skupini Spremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

Opomba: Na istem diapozitivu lahko za različne predmete (in ozadja) uporabite različne nastavitve za sivino in črno-belo. Izberite predmet, za katerega želite nastaviti nastavitve za sivino in črno-belo, nato pa nastavite lastnosti na zavihku Pogled. Če želite nastaviti lastnosti za ozadje diapozitiva, ne izberite nobenega predmeta na diapozitivu.

Tiskanje predstavitve v črno-beli tehniki ali sivinah

 1. Na zavihku Datoteka kliknite Natisni.

 2. V razdelku Nastavitve v meniju Barva kliknite Povsem črno-belo ali Sivine.

  • Sivine    Nastavitev natisne izročke v sivinah. Nekatere barve, na primer polnilo za ozadje, so prikazane kot bele za izboljšanje berljivosti. (Včasih je to videti enako kot Povsem črno-belo.)

  • Povsem črno-belo    Nastavitev natisne izroček brez sivih polnil.

   Na vrhu galerije kliknite Natisni.

Priprava tiskalnika na tiskanje s črno-belo tehniko ali v sivinah

Večina predstavitev je načrtovanih za barvni prikaz, diapozitivi in izročki pa so običajno natisnjeni v črno-beli tehniki ali sivih odtenkih (sivinah). Pri tiskanju v sivinah dobite podobo z različnimi sivimi odtenki med črno in belo.

Ko se odločite za tiskanje, program PowerPoint 2010 nastavi barve v predstavitvi tako, da se ujemajo z zmogljivostmi izbranega tiskalnika.

Če želite preveriti videz izpisa, si ga pred tiskanjem oglejte v predogledu tiskanja. V predogledu tiskanja si lahko ogledate, kako bodo diapozitivi, opombe in izročki videti v povsem črno-beli tehniki ali sivinah, in prilagodite videz predmetov pred tiskanjem. Predogled tiskanja odprete tako, da kliknete zavihek Datoteka in nato Natisni. Predogled tiskanja se pokaže na desni strani zaslona.

Pred tiskanjem lahko v predogledu naredite tudi določene spremembe. Na zavihku Datoteka kliknite Natisni. Nato lahko pod možnostjo Nastavitve izberete naslednje:

 • Kaj želite natisniti: predstavitev, izročke, strani opomb ali samo oris, in ali želite natisniti vse ali le nekatere.

 • Postavitev za izročke

 • Kako zbrati ali razvrstiti natisnjene strani.

 • Ali tiskati na eno stran lista ali na obe (če je tiskalnik nastavljen na obojestransko tiskanje).

 • Ali tiskati v barvah, sivinah ali povsem v črno-belo.

 • Možnosti glave in noge

V predstavitvi so sivi in črno-beli predmeti na zaslonu prikazani in natisnjeni tako, kot je navedeno v tabeli.

Opomba: Bitne slike, izrezki in grafikoni so prikazani in natisnjeni v sivinah, tudi kadar lastnosti tiskalnika nastavite na tiskanje v povsem črno-beli tehniki.

Predmet

V sivinah /
povsem črno-

belo

Besedilo

Črna/črna

Sence besedila

Sivine/skrito

Učinki izbočenja

Sivine/skrito

Polnila

Sivine/bela

Okvir

Črna/črna

Polnila z vzorci

Sivine/bela

Vrstice

Črna/črna

Sence predmetov

Sivine/črna

Bitne slike

Sivine/sivine

Izrezki

Sivine/sivine

Ozadja diapozitivov

Bela/bela

Grafikoni

Sivine/sivine

Nastavitev lastnosti za črno-belo tiskanje

 1. Na zavihku Ogled v skupini Barvno/sivine kliknite Povsem črno-belo.

 2. Na vrhu okna programa PowerPoint na traku kliknite zavihek Črno-belo.

 3. V skupini Spremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

Opomba: Na istem diapozitivu lahko za različne predmete (in ozadja) uporabite različne nastavitve za sivino in črno-belo. Izberite predmet, za katerega želite nastaviti nastavitve za sivino in črno-belo, nato pa nastavite lastnosti v meniju Pogled. Ko želite izbrati nastavitve za sivino in črno-belo za ozadje, ne izberite predmeta na diapozitivu, le nastavite lastnosti v meniju »Pogled«.

Nastavitev lastnosti za tiskanje v sivinah

 1. Na zavihku Pogled v skupini Barve/sivine kliknite Sivine.

 2. Na vrhu okna programa PowerPoint na traku kliknite zavihek Sivine.

 3. V skupini Spremeni izbrani predmet kliknite želene nastavitve.

Opomba: Na istem diapozitivu lahko za različne predmete (in ozadja) uporabite različne nastavitve za sivino in črno-belo. Izberite predmet, za katerega želite nastaviti nastavitve za sivino in črno-belo, nato pa nastavite lastnosti na zavihku Pogled. Če želite nastaviti lastnosti za ozadje diapozitiva, ne izberite nobenega predmeta na diapozitivu.

Tiskanje predstavitve v črno-beli tehniki ali sivinah

 1. Kliknite gumb »Microsoft Office« Slika gumba »Office« , pokažite Natisni in kliknite Predogled tiskanja.

 2. V skupini Tiskanje kliknite puščico pod Možnosti, pokažite Barve/sivine in nato kliknite Povsem črno-belo ali Sivine.

  • Sivine    Nastavitev natisne izročke v sivinah. Nekatere barve, na primer polnilo za ozadje, so prikazane kot bele za izboljšanje berljivosti. (Včasih je to videti enako kot Povsem črno-belo.)

  • Povsem črno-belo    Nastavitev natisne izroček brez sivih polnil.

 3. V skupini Natisni kliknite Natisni.

  Opombe: 

  • Na istem diapozitivu lahko za različne predmete izberete različne nastavitve sivine ali črno-bele barve.

  • S tem ne spremenite barv ali oblike v izvirni barvni predstavitvi.

  • Ko tiskate v sivinah ali v črno-beli barvi, se ozadje včasih ne natisne, če se ne sklada s kontrastom diapozitiva.

Priprava tiskalnika na tiskanje s črno-belo tehniko ali v sivinah

Večina predstavitev je načrtovanih za barvni prikaz, diapozitivi in izročki pa so običajno natisnjeni v črno-beli tehniki ali sivih odtenkih (sivinah). Pri tiskanju v sivinah dobite podobo z različnimi sivimi odtenki med črno in belo.

Ko se odločite za tiskanje, PowerPoint nastavi barve v predstavitvi tako, da se ujemajo z zmogljivostmi izbranega tiskalnika.

Če želite preveriti videz izpisa, si ga pred tiskanjem oglejte v predogled tiskanja. S predogledom tiskanja si lahko ogledate, kako bodo diapozitivi, opombe in izročki videti v povsem črno-beli tehniki ali sivinah, in prilagodite videz predmetov pred tiskanjem.

Pred tiskanjem lahko v predogledu tudi naredite nekatere spremembe. Izberete lahko:

 • kaj želite natisniti: predstavitev, izročke, strani z opombami ali samo oris;

 • postavitev izročkov;

 • usmerjenost (ležeče ali pokončno) izročkov, strani z opombami ali orisa;

 • možnosti glave in noge.

V predstavitvi so sivi in črno-beli predmeti na zaslonu prikazani in natisnjeni tako, kot je navedeno v tabeli.

Predmet

V sivinah/
povsem črno-

belo

Besedilo

Črna/črna

Sence besedila

Sivine/skrito

Učinki izbočenja

Sivine/skrito

Polnila

Sivine/bela

Okvir

Črna/črna

Polnila z vzorci

Sivine/bela

Vrstice

Črna/črna

Sence predmetov

Sivine/črna

Bitne slike

Sivine/sivine

Ozadja diapozitivov

Bela/bela

Grafikoni

Sivine/sivine

Opomba: Bitne slike, izrezki in grafikoni so prikazani in natisnjeni v sivinah, tudi kadar lastnosti tiskalnika nastavite na tiskanje v povsem črno-beli tehniki.

Glejte tudi

Zaseben ogled svojih opomb med prikazom predstavitve na več monitorjih

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×