Težave z združljivostjo pri pogojnem oblikovanju

Preverjevalnik združljivosti je zabeležil eno ali več težav z združljivostjo pri pogojnem oblikovanju.

Pomembno: Preden nadaljujete shranjevanje delovnega zvezka v starejši obliki zapisa datoteke, odpravite težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti, tako da lahko preprečite trajno izgubo podatkov ali nepravilno delovanje.

Težave, ki povzročijo manjšo izgubo ločljivosti, je včasih pred nadaljevanjem shranjevanja delovnega zvezka treba odpraviti – podatki in funkcionalnosti niso izgubljeni, a delovni zvezek morda ne bo videti povsem enako ali pa ne bo delal povsem enako, če ga odprete v starejši različici Microsoft Excela.

V tem članku

Težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti

Težave, ki povzročajo manjšo izgubo natančnosti

Težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti

Težava

Rešitev

Nekatere celice imajo več pogojnih oblik, ki jih podpira izbrana oblika datoteke. Samo prvi trije pogoji bodo prikazani v starejših različicah Excela.

Kaj pomeni    V programih Excel 2016 in 2013 lahko pogojno oblikovanje vsebuje največ štiriinšestdeset pogojev, vendar si je v programih Excel 97–2003 mogoče ogledati le tri pogoje.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice, kjer ste uporabili pogojno oblikovanje z več kot tremi pogoji, in nato naredite potrebne spremembe, da zmanjšate število pogojev na tri ali manj.

Nekatere celice imajo obsege pogojnega oblikovanja, ki se prekrivajo. Starejše različice Excela ne bodo ovrednotile vseh pravil pogojnega oblikovanja na celicah, ki se prekrivajo. Celice, ki se prekrivajo, bodo pokazale različna pogojna oblikovanja.

Kaj pomeni    Obsegi pogojnega oblikovanja, ki se prekrivajo, niso podprti v izdajah Excel 97-2003, zato pogojno oblikovanje ni prikazano kot pričakovano.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z obsegi pogojnega oblikovanja, ki se prekrivajo, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognite prekrivanju.

Nekatere celice imajo v tem delovnem zvezku vrsto pogojnega oblikovanja, ki je starejše različice Excela ne podpirajo, na primer podatkovne vrstice, barvna merila ali nabori ikon.

Kaj pomeni    V izdajah Excel 97–2003 ne boste našli vrst pogojnega oblikovanja, kot so podatkovne vrstice, barvne lestvice, nabori ikon, zgornje ali spodnje uvrščene vrednosti, povprečne in podpovprečne vrednosti, enolične ali podvojene vrednosti, ter primerjavo stolpcev tabele, s katerimi bi določili, katere celice želite oblikovati.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z vrstami pogojnega oblikovanja, ki so nove v programu Excel 2016, in nato naredite potrebne spremembe, da boste uporabili le vrste oblikovanja, podprte v starejših različicah Excela.

V nekaterih celicah je počiščeno pogojno oblikovanje z možnostjo Ustavi, če velja. Starejše različice Excela te možnosti ne prepoznajo in se bodo ustavile po prvem resničnem pogoju.

Kaj pomeni    V izdajah Excel 97–2003 ni mogoče izbrati možnosti, da se pogojno oblikovanje ne ustavi, če je pogoj izpolnjen. Pogojno oblikovanje ni več uporabljeno, potem ko je prvi pogoj resničen.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    Če želite poiskati celice s pogojnim oblikovanjem, ko ste počistili možnost Ustavi, če velja, v pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi in nato še Popravi, da odpravite težavo z združljivostjo.

Nekaj celic v tem delovnem zvezku ima vrsto pogojnega oblikovanja v nepriležnem obsegu (na primer zgornji/spodnji N, zgornji/spodnji N%, nad/pod povprečjem ali nad/pod standardnim odklonom). To ni podprto v starejših različicah Excela.

Kaj pomeni    V izdajah Excel 97–2003 ni mogoče videti pogojnega oblikovanja v nepriležnih celicah.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z vrsto pogojnega oblikovanja na nepriležnem obsegu, ki se prekrivajo, in nato naredite potrebne spremembe, da uporabite pravila pogojnega oblikovanja, ki so na voljo v starejših različicah Excela.

Nekatere vrtilne tabele imajo v tem delovnem zvezku oblikovanje, ki morda ne bo delovalo pravilno v starejših različicah Excela. Če boste vrtilne tabele uporabili v starejših različicah Excela, pravila pogojnega oblikovanja ne bodo prikazala istih rezultatov.

Kaj pomeni    Rezultati pogojnega oblikovanja, ki so prikazani v poročilih vrtilnih tabel v programih Excel 97–2003, ne bodo enaki kot v poročilih vrtilnih tabel programov Excel 2016 in 2013.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 97–2003.

Kaj storiti    Če želite poiskati polja poročila vrtilne tabele s pravili pogojnega oblikovanja, v preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi in nato uporabite pravila pogojnega oblikovanja, ki so na voljo v starejših različicah Excela.

Več celic tega delovnega zvezka ima pogojno oblikovanje, ki se sklicuje na vrednosti v drugih delovnih zvezkih. Te pogojne oblike zapisa starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni    V programih Excel 2016, Excel 2013 in Excel 97–2003 pogojno oblikovanje, ki se sklicuje na vrednosti v drugih delovnih zvezkih, ne bo prikazano.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 2007 ali Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pogojnim oblikovanjem, ki se sklicuje na vrednostih v drugih delovnih zvezkih, in uporabite pogojno oblikovanje, ki se ne sklicuje na vrednosti v drugih delovnih listih.

Več celic tega delovnega zvezka ima pogojno oblikovanje, ki uporablja obliko zapisa »besedilo, ki ima« s sklicem na celico ali formulo. Te pogojne oblike zapisa starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni     V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 pogojno oblikovanje uporablja formule za besedilo s pravili, ki niso prikazana na delovnem listu.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2013, razen če pravila uredite v programu Excel 2007 ali izdajah Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pogojnim oblikovanjem, ki uporablja formule za besedilo s pravili, in uporabite pogojno oblikovanje, ki ga starejše različice Excela podpirajo.

Več celic tega delovnega zvezka ima pravilo, ki ga starejše različice Excela ne podpirajo, ker je v njegovem obsegu prišlo do napake formule.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 pogojnega oblikovanja, ki uporablja pravila obsega, ni mogoče pravilno prikazati na delovnem listu, če je v pravilih obsega prišlo do napake formule.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati pravila obsega, v katerih je prišlo do napake formule, in nato opravite potrebne spremembe, da pravila obsega ne bodo več imela napak formule.

Več celic tega delovnega zvezka ima razvrstitev nabora ikon pogojnega oblikovanja, ki ga starejše različice Excela na podpirajo.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 razvrstitev nabora ikon pogojnega oblikovanja ni podprto in zato razvrstitev nabora ikon ni prikazana na delovnem listu.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 2007 ali Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pogojnim oblikovanjem, v katerih je prikazana določena razvrstitev nabora ikon, in se prepričajte, ali pogojno oblikovanje ne prikazuje te razvrstitve nabora ikon.

Več celic tega delovnega zvezka ima pravilo podatkovne vrstice, ki uporablja nastavitev »Negativna vrednost«. Teh podatkovnih vrstic starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 pogojno oblikovanje s pravilom podatkovne vrstice, ki uporablja negativno vrednost, na delovnem listu ni prikazano.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 2007 ali Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice, ki imajo pogojno oblikovanje z negativnimi vrednostmi podatkovnih vrstic, ker je v pogovornem oknu Novo pravilo oblikovanja oblika zapisa negativne vrednosti nastavljena na Privzeto (zavihek Osnovno, skupina Slogi, Pogojno oblikovanje, Novo pravilo) ali Nastavitve osi so bili nastavljeni na Samodejno ali Srednja vrednost celice v pogovornem oknu Negativna vrednost in nastavitve osi, (zavihek Osnovno, skupina Slogi, Pogojno oblikovanje, Novo pravilo, slog oblikovanja Podatkovna vrstica, gumb Negativne vrednosti in os) in opravite želene spremembe.

Več celic tega delovnega zvezka ima pogojno oblikovanje, ki se sklicuje na več kot 8192 nepovezanih področij celic.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 pogojno oblikovanje, ki se sklicuje na več kot 8192 nepovezanih področij celic, ni prikazano na delovnem listu.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 2007 ali Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pogojnim oblikovanjem, ki se sklicuje na več kot 8192 področij celic, in nato spremenite število nepovezanih področij celic, na katere se sklicuje pogojno oblikovanje.

Na vrh strani

Težave, ki povzročajo manjšo izgubo natančnosti

Težava

Rešitev

Več celic tega delovnega zvezka ima pravilo podatkovne vrstice, ki uporablja nastavitev polnila, obrobe ali »smeri vrstice«. Teh podatkovnih vrstic starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in izdajah Excel 97–2003 ima pogojno oblikovanje pravilo podatkovne vrstice, ki za podatkovne vrstice uporablja enobarvno polnilo ali obrobo ali nastavitve smeri vrstice od desne proti levi ali obratno in ni prikazano na delovnem listu.

Vsa pravila pogojnega oblikovanja pa ostanejo na voljo v delovnem zvezku in jih program uporabi, ko delovni zvezek znova odprete v programu Excel 2016 ali 2013, razen če pravila uredite v programih Excel 2007 ali Excel 97–2003.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pravilom podatkovne vrstice za pogojno oblikovanje, ki za podatkovne vrstice uporablja enobarvno polnilo, obrobo nastavitve od desne proti levi ali obratno, nato pa opravite potrebne spremembe.

Na vrh strani

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×