Težave z združljivostjo formul v Excelu

Preverjevalnik združljivosti je zabeležil eno ali več težav z združljivostjo formul s starejšimi različicami Microsoft Excela.

S programom Excel 2007 privzeto preverjevalnik združljivosti preveri težave s prejšnjimi različicami Excela. Če vas zanima le določena različica, odstranite potrditvena polja za druge različice.

Pogovorno okno preverjevalnik združljivosti za Excel

Pomembno: 

  • Če vidite težave na seznamu Znatna izguba funkcionalnosti, jih najprej odpravite in šele nato shranite datoteko. Tako boste preprečili trajno izgubo podatkov ali napačno delovanje.

  • Težave, ki povzročijo manjšo izgubo ločljivosti, je včasih pred nadaljevanjem shranjevanja delovnega zvezka treba odpraviti – podatki in funkcionalnosti niso izgubljeni, a delovni zvezek morda ne bo videti povsem enako ali pa ne bo delal povsem enako, če ga odprete v starejši različici Excela.

Namig: Če morate raziskati veliko težav, izberite Kopiraj na nov list. Uporabite nov list Poročilo o združljivosti in obdelajte posamezno težavo.

V tem članku

Težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti

Težave, ki povzročajo manjšo izgubo natančnosti

Težave, ki povzročajo večjo izgubo funkcionalnosti

Težava

Rešitev

Nekateri delovni listi vsebujejo več formul s polji, ki se sklicujejo na druge delovne liste, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Nekatere od teh formul s polji ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj to pomeni    V Excelu 2007 in novejših različicah so matrike delovnega zvezka, ki se sklicujejo na druge delovne liste, omejene le s pomnilnikom, ki je na voljo, vendar lahko v programu Excel 97-2003 delovni listi vsebujejo največ 65.472 polj delovnega zvezka, ki se sklicujejo na druge delovne liste. Polja delovnega zvezka, ki niso največja omejitev, bodo pretvorjena in prikazana #VALUE! .

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice z matričnimi formulami, ki se sklicujejo na drug delovni list, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule imajo matrike z več elementi, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Matrike z več kot 256 stolpci in 65.536 vrsticami ne bodo shranjene ter lahko prikažejo različne rezultate.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah lahko uporabite formule s polji, ki vsebujejo elemente za več kot 256 stolpcev in vrstice 65.536. V programu Excel 2007 to presega omejitev za elemente polja in morda vrne drugačne rezultate.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z matrikami formul, ki imajo več elementov, kot jih podpirajo starejše različice Excela, nato pa opravite potrebne spremembe.

Nekatere formule vsebujejo več vrednosti, sklicev in/ali imen, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Te formule ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj to pomeni    V Excelu 2007 in novejših različicah je največja dolžina vsebine formule 8.192 znakov in največja notranja dolžina formule 16.384 bajtov. V programu Excel 97-2003 je največja dolžina vsebine Formule 1.024 znakov in največja notranja dolžina formule je 1.800 bajtov. Ko kombinacija argumentov formul (vključno z vrednostmi, sklici in/ali imeni) presega največje omejitve programa Excel 97-2003, bodo formule privedle do #VALUE! napake pri shranjevanju delovnega zvezka v prejšnjo obliko zapisa Excelove datoteke.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice s formulami, ki presegajo največje omejitve dolžine formul v Excelu 97-2003, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule imajo več ravni gnezdenja, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule z več kot sedmimi ravnmi gnezdenja ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejši različici lahko formula vsebuje največ 64 ravni gnezdenja, vendar je v Excelu 97-2003 največja raven gnezdenja le 7.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice s formulami, ki imajo več kot 7 ravni gnezdenja, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule vsebujejo funkcije, ki imajo več argumentov, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule, ki imajo več kot 30 argumentov na funkcijo, ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejši različici lahko formula vsebuje največ 255 argumentov, vendar je v Excelu 97-2003 največja omejitev argumentov v formuli le 30.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice s formulami, ki imajo več kot 30 argumentov, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule uporabljajo več operandov, kot jih je dovolila izbrana oblika zapisa datoteke. Te formule ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah je največje število operandov, ki jih je mogoče uporabiti v formulah, 1.024, vendar je v Excelu 97-2003 največja omejitev operandov v formulah le 40.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice s formulami z več kot 40 operandi, nato pa naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! .

Nekatere formule vsebujejo funkcije z več argumenti, kot jih podpira izbrana oblika zapisa datoteke. Formule z več kot 29 argumenti za funkcijo ne bodo shranjene in bodo pretvorjene v #VALUE! .

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejši različici lahko uporabniško določena funkcija (UDF), ki jo ustvarite z uporabo programa Visual Basic for Applications (VBA), vsebuje največ 60 argumentov, vendar je v Excelu 97-2003 število argumentov v UDF omejeno z VBA le na 29.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice, ki vsebujejo funkcije, ki uporabljajo več kot 29 argumentov, in nato naredite potrebne spremembe, da se izognete #VALUE! . Morda boste morali uporabiti kodo VBA za spreminjanje uporabniško določenih funkcij.

Nekatere funkcije v delovnem zvezku niso na voljo v starejših različicah Excela.  Če jih znova preračunate v starejših različicah, bodo te funkcije vrnile napako #IME? namesto njihovih trenutnih rezultatov.

Kaj to pomeni    Excel 2007 in novejša različica zagotavljata nove in preimenovane funkcije. Ker te funkcije niso na voljo v programu Excel 97-2003, bodo vrnile #NAME? Napaka namesto pričakovanih rezultatov, ko je delovni zvezek odprt v starejši različici Excela..

V nekaterih primerih bo formuli dodana _xlfn ali primer =_xlfn.IFERROR (1,2).

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice, ki vsebujejo funkcije, ki niso na voljo v starejših različicah Excela, in nato naredite potrebne spremembe, da preprečite #NAME? .

Združljivostne funkcije so na voljo za vse preimenovane funkcije. Če se želite izogniti težavam, uporabite te funkcije.

Nove funkcije lahko zamenjate z ustreznimi funkcijami, ki so na voljo v starejših različicah Excela. Odstranite lahko tudi formule, ki uporabljajo nove funkcije, tako da jih nadomestite z rezultati formul.

Nekatere formule imajo sklice na tabele, ki jih izbrana oblika zapisa datotek ne podpira. Ti sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko uporabite strukturirane sklice, s katerimi Poenostavite in intuitivno delate s podatki tabele, ko uporabljate formule, ki se sklicujejo na tabelo, bodisi dele tabele ali celotno tabelo. Izdaje Excel 97–2003 ne podpirajo te funkcije in sestavljeni sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico.

Kaj storiti    Če želite poiskati celice s formulami, ki imajo sestavljene sklice na tabele, v pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, tako da jih lahko spremenite v sklice na celico, ki jih želite uporabiti.

Nekatere formule vključujejo sklice na tabele v drugih delovnih zvezkih, ki trenutno niso odprti v tem primerku Excela. Ob shranjevanju v obliko zapisa v izdajah Excel 97-2003 bodo ti sklici pretvorjeni v #SKLIC, ker jih ni mogoče pretvoriti v sklice na list.

Kaj pomeni    V programu Excel 2007 in novejših različicah lahko uporabite strukturirane sklice, s katerimi Poenostavite in intuitivno delate s podatki tabele, ko uporabljate formule, ki se sklicujejo na tabelo, bodisi dele tabele ali celotno tabelo. Ta funkcija ni podprta v izdajah Excel 97–2003 in sestavljeni sklici bodo pretvorjeni v sklice na celico. Če pa sestavljeni klici kažejo na tabele v drugih delovnih zvezkih, ki trenutno niso odprti, bodo pretvorjeni v in prikazani kot napake #REF.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi , če želite poiskati celice s formulami s strukturiranimi sklici na tabele v drugih delovnih zvezkih, tako da jih lahko spremenite, da se izognete #REF napakam.

V eni ali več celicah v tem delovnem zvezku so pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na več kot 8192 neprekinjenih območij celic. Ta pravila za preverjanje veljavnosti podatkov ne bodo shranjena.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah se lahko pravila preverjanja veljavnosti podatkov sklicujejo na več kot 8192 neprekinjenih območij celic. V programu Excel 97-2007 ta vrsta preverjanja veljavnosti podatkov ni podprta in ne bo na voljo.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pravili za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na več kot 8192 nepovezanih področij celic, nato pa opravite potrebne spremembe.

Več celic tega delovnega zvezka ima pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih delovnih zvezkih. Teh pravil za preverjanje veljavnosti podatkov starejše različice Excela ne podpirajo.

Kaj pomeni    V programu Excel 2010 in novejših različicah lahko uporabite pravila za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti na drugih delovnih listih. V programu Excel 97-2007 ta vrsta preverjanja veljavnosti podatkov ni podprta in je ni mogoče prikazati na delovnem listu.

Vendar pa so vsa pravila preverjanja veljavnosti podatkov na voljo v delovnem zvezku in so uporabljena, ko je delovni zvezek znova odprt v programu Excel 2010 in novejši različici, razen če so bila pravila urejena v Excelu 97-2007.

Kaj narediti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s pravili za preverjanje veljavnosti podatkov, ki se sklicujejo na vrednosti v drugih delovnih listih, nato pa v pogovornem oknu Preverjanje veljavnosti podatkov na zavihku Nastavitve (zavihek Podatki, skupina Podatkovna orodja) opravite potrebne spremembe.

Ta delovni zvezek ima obseg za usklajevanje podatkov s sklici na celice, ki presegajo omejitve vrstic in stolpcev izbrane oblike zapisa datoteke. Sklici formul za podatke tega področja bodo prilagojeni in morda ne bodo prikazani pravilno v starejših različicah Excela.

Kaj pomeni    V Excelu 2007 in novejših različicah lahko obsegi konsolidacije podatkov vsebujejo formule, ki se sklicujejo na podatke zunaj omejitve vrstic in stolpcev izbrane oblike zapisa datoteke. V programu Excel 97-2003 je velikost delovnega lista le 256 stolpcev po vrsticah 65.536. Sklici formul na podatke v celicah, ki presegajo omejitev vrstic in stolpcev, so prilagojeni in morda ne bodo prikazani pravilno.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati obsege za usklajevanje podatkov s sklici formul, ki presegajo omejitev vrstic in stolpcev v izdajah Excel 97–2003, nato pa opravite potrebne spremembe.

V tem delovnem zvezku so opisi po meri za uporabniško določene funkcije VBA. Vsi opisi po meri bodo odstranjeni.

Kaj pomeni    V Excelu 2010 in novejših različicah lahko uporabite Visual Basic for Applications (VBA), da ustvarite uporabniško določene funkcije (UDF) z opisi po meri. Opisi po meri niso podprti v programu Excel 97-2007 in bodo odstranjeni.

Kaj storiti    Zahtevano ni nobeno dejanje, ker bodo odstranjeni vsi opisi po meri.

Na vrh strani

Težave, ki povzročajo manjšo izgubo natančnosti

Težava

Rešitev

Nekatere formule s polji v tem delovnem zvezku se sklicujejo na celoten stolpec. V starejših različicah Excela bodo te formule morda pretvorjene v #NUM! napake, ko so znova izračunane.

Kaj to pomeni    Formule s polji, ki se sklicujejo na celoten stolpec v programu Excel 2007 in novejše različice, bodo pretvorjene in prikazane kot #NUM! napake, ko so preračunane v programu Excel 97-2003.

Kaj storiti    V pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati matrične formule, ki se sklicujejo na celoten stolpec, tako da lahko naredite potrebne spremembe in preprečite napake #ŠTEV.

Nekaj določenih imen ima v delovnem zvezku formule, ki presegajo 255 znakov, dovoljenih v izbrani obliki datoteke. Formule bodo shranjene, vendar bodo pri urejanju v starejših različicah Excela odrezane.

Kaj pomeni    Ko imenovani obsegi v formulah presežejo omejitev 255 znakov, ki jo podpirajo izdaje Excel 97–2003, bo formula pravilno delovala, a bo v pogovornem oknu Ime prirezana in je ne bo mogoče urediti.

Kaj storiti    V pregledovalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice z imenovanimi obsegi v formulah, in naredite potrebne spremembe, tako da lahko uporabniki uredijo formule v izdajah Excel 97–2003.

Nekatere formule v tem delovnem zvezku so povezane z drugimi delovnimi zvezki, ki so zaprti. Ko te formule znova izračunamo v starejših različicah Excela, ne da bo odprli povezane delovne zvezke, program ne more vrniti znake, ki presegajo omejitev 255.

Kaj pomeni    Ko so formule v delovnem zvezku povezane z drugimi zaprtimi delovnimi zvezki, lahko prikažejo največ 255 znakov, ko so znova izračunani v izdajah Excel 97–2003. Rezultati formule bodo morda prirezani.

Kaj storiti    Poiščite celice s formulami, ki so povezane z drugimi delovnimi zvezki, ki so zaprti, tako da lahko preverite povezave in naredite potrebne spremembe, da se izognete skrajšanim rezultatom formule v programu Excel 97-2003.

Formula za preverjanje veljavnosti podatkov ima več kot 255 znakov.

Kaj pomeni    Ko imenovane formule za preverjanje veljavnosti podatkov presegajo omejitev 255 znakov, ki je podprta v izdajah Excel 97–2003, bo formula pravilno delovala, vendar bo prirezana in je ne bo mogoče urediti.

Kaj storiti    V preverjevalniku združljivosti kliknite Najdi, če želite poiskati celice s formulami za preverjanje veljavnosti podatkov, in nato v formuli uporabite manj znakov, tako da jih lahko uporabniki uredijo v izdajah Excel 97–2003.

Na vrh strani

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×